Hicri Takvim nedir? Türklerin kullandığı Takvimler

0
74

Hicri Takvim

Hicri takvim, bilindiği gibi bir ay takvimidir. Oniki ayın altısı 30 gün, beşi ise 29 gün çeker. Yılın son ayı olan Zilhicce’nin uzunluğu ise 30 yıllık bir dönem içinde değişir. Bu otuz yıllık dönemin 19 yılında Zil­hicce 29 gün, 11’inde ise 30 gündür. Böylece, her yeni yılın hilalle birlik­te başlaması sağlanır. Hicri yıldaki gün sayısı 354 ya da 355 olduğu için, bu mevsimleri doğru olarak gösteren bir takvim değildir. Bу takvim­de, ayın ortalama süresi (29,53055 gün) kavuşum ayıнa denk düşer.

Hicri takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarihten değil, bu tarihten yaklaşık iki ay önce gelen 1 Muharrem’den başlar. Bu tarih başlangıcı, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında Hic­ret’ten 17 yıl sonra kabul edilmiştir.

M .Z.Pakalın’ın Cevdet Paşa’nın Takvimi Edvar adlı yapıtından ak­tardığına göre, Hz. Ömer’in halifeli­ği döneminde, takvimin başlangıcı için yapılan toplantıda kimileri İran takviminin kimileri ise Rumi takvi­min benimsenmesini önermişlerse de, bu öneri “bunların hisabı ve kebise eyyamının (artık günlerin) zapt ve tadili (tutulması ve değiştirilme­si) güç olduğundan” kabul edilme­yip “asr-ı Saadet’ten” belirli bir gü­nün başlangıç olarak seçilmesi ka­rarlaştırılmıştır. Hicret yılının takvi­min başlangıcı olarak seçilmesinin nedeni ise, yine Cevdet Paşa’ya gö­re, Peygamber’in doğum gününün kesin olarak bilinmemesi, ölüm gü­nünün seçilmesinin ise kederli bir gün olduğu için uygun görülmeme­sidir.

İslam ülkelerinde, tarih boyunca Hicri takvim dışındaki takvimler de kullanılmıştır. Mısır ay adlarının ve Mısırlıların 30’ar günlük 12 avı ile 5 ek gününün kullanıldığı ve Î.Ö. 26 Şubat 747’dcn başlayan Buhtunnasır takvimi ve Büyük İskender’in ölümünden 12 yıl sonra (I.Ö. 312) başlayan Selevkos takvimi bunlar arasında sayılabilir. Ancak, İslam dünyasında Hicri Takvim dışında kullanılan takvimlerin en ilginci 11. yüzyılda hazırlanmış olan Takvim-i Celali’dir.

avatar
  Subscribe  
Bildir