Hava kirliliğine neden olan gazlar ve zararları.

0
9

HAVAYI KİRLETEN MADDELER

SÜLFÜR DİOKSİT — Başlıca içinde fosil bulunan yakıtların yanması ile meydana gelen, özel kokulu, renksiz, yanıcı olmayan gaz. Bu gazi soluyan çocuklar, soğuk algınlığına daha sık yakalanmaktadırlar.

KARBON MONOKSİT — Renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz, hayli alev alıcı. En büyük kaynağı: ulaşım araçları, en başta otomobil. Sigara alışkanlığı olmayanların kısa süre mliyon’da 50 CO solumaları «zaman aralıklarını ayırt etme» denen psikolojik testin bozulmasına yol açmaktadır.

FOTOKİMYASAL OKSİTLEYİCİLER — Otomobil oksoz’larından çıkıp güneş etkisi ile değişen gazlar karışımı. Bilinen oksitleyiciler : ozon, nitrat, nitrogen dioxid. Burun ve boğazda rahatsızlık hissetmeye sebep olan eşik değeri mliyon’da 0.3 ozon.

NİTROGEN DİOKSİT — Havanın başlıca elemanı olan nitrogen’in yüksek ısılarda yanarak oksitlenmesi ile meydana gelen bir gaz. Kimyasal reaksiyon’un devam etmesi ile güneş ışığında nitrojen dioksid e dönüşüyor. Sıçanların nor-maiden daha hızlı solumalarına sebep oluyor.

HİDROKARBONLAR — Büyük bir organik bileşikler sınıfı, bazıları atmosfer’deki nitrogen dioxid’lerle fotokimyasal bir reaksiyona girerek fotokimyasal oksitleyicileri meydana gotiriyorlar. Başlıca kaynak : ulaşım araçları. Bir hidrokarbon olan ecrolein’in milyon’da 0.251 gözlerde kızarma ve kaşınmaya sebep olmaktadır.

PARTİKÜL’LER — NAPCA çalışmalarına göre her biri tek bir molekül’den büyük ve 500 mikron dan (mm, nin binde birinden) küçük, havada dağılmış katı veya sıvı tanecikleri. Şehirlerde başlıca kaynak : yakıtların yanması. Miktarı mliyon’da 0,25 İn üzerine çıkarsa Ölümler artmaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir