Haccın çeşitleri nelerdir? Haccın çeşitleri arasındaki farklar?

0
25

HACCIN ÇEŞİTLERİ

Hac, 1 — Farz, 2 — Vacib, 3 — Nafile olmak üzere üç kısımdır.
Bütün şartlarına kavuşan bir Müslümanın bir kere hac etmesi farzdır. Kendine hac edeceğim diye adak adayan (nezr eden) kimsenin hac etmesi vacibdir. Başlanılmış iken bozulan nafile haccı kaza etmek vacibdir. Daha büluğ çağına girmemiş çocuğun ve farz olan haccını yapmış olan bir Müslümanın tekrar yapacağı veya yaptığı hac da nafile hacdır.

Bu farz, vacib ve nafile, olan hac ayrıca üç çeşide, üç kısma ayrılır:
1 — Hacc-i ifrad,
2 — Hacc-ı temettü,
3 — Hacc-ı Kıran,

Hacc-ı ifrad: Ömresiz olarak yapılan hacc’a Hacc-ı ifrad (ifrad haccı yalnız farz olan hac) denir. Yani, ömreye niyyet etmeden yapılan hacca Hacc-ı ifrad deniyor. Bu ifrad Haccını yapana da «Müfrid» denir. Bu haccı yapacak olan Müslüman, yalnız hacca niyet edip mikatta ihrama girer. Mekkeliler çoğu zaman Hacc-ı ifrad yaparlar.

Hacc-ı- Temettü’: Hac mevsiminde mikatta ihrama girerken sadece ömreye niyyet edilen ve sonra Mekke’de farz olan hac için tekrar ihrama girilerek yapılan hac’dır. Bu haccı yapana «mütemetti» denir.

Hacc-ı Temettü’ yapacak olan bir Müslüman, Mikatta ömre niyyetiyle, ihrama girer. Mekke’ye gelince tavaf ve sa’yeder, tıraş olur veya saçlarını kısaltır. Böylece ömreyi tamamlayıp ihramdan çıkar. Normal elbiselerini giyer, ihramlı olmayan kimselere mübah olan şeylerden yararlanır.

Sonra Zilhiccenin sekizinci günü veya daha önce Mekke’de kaldığı evde ihrama girer. Kudüm tavafını yapar ve diğer hac amellerini tamamlar.

Hacc-ı Kıran (Kıran Hac): Bu haccı yapacak olan bir Müslüman, hem farz olan hacca hem de Ömre’ye niyyet ederek bu Haccı yapar. Yani, bir Müslümanın Hac mevsimi içinde ömre yaptıktan sonra, ihramdan çıkmadan yaptığı hacca «Hacc-ı Kıran (Kıran Hac)» denir.

Hacc-ı temettü’ ve Hacc-ı Kıran yapanlara kurban kesmek vacibdir. İfrad Haccı – Hacc-ı ifrad yapanlara kurban kesmek vacib değildir.

avatar
  Subscribe  
Bildir