Günümüzdeki yaygın hastalıklar ve sebepleri

0
21

Düzenli egzersiz yapmak hastalıklardan korur mu?

Günlük yaşam temposu, bizi hareketsizliğe her geçen gün daha fazla itmekte, azalan fiziksel aktivite ise karşılaşabileceğimiz hastalık ve sağlık sorunlarını artırıcı etkide bulunmak­tadır. Ancak düzenli egzersizin bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi, sıklıkla ortaya çıkan bu sorunlardan bir dereceye kadar korunmayı da beraberinde getirecektir.

İLKEL İNSAN, günlük yaşamının bir ge­reği olarak avını kovalamak için koştu, hayvanlardan korunmak için sıçradı, tır­mandı. Günümüzde artık bunların hiçbi­rini yapmak zorunda değil. Makinalaşmış yaşamda, işlerin yürütülebilmesi için düğmelere dokunmak yetiyor; fiziksel hareket ise çok bü­yük ölçüde azalmış durumda.

Bugünün insanı, hızlanan yaşam temposuna pa­ralel olarak bir koşturmaca içinde gün geçtikçe za­manın esiri haline geliyor. Genelde bu koşturmaca, zamanın yetersiz olduğunu vurgulayan yakınmalar­la birlikte sürüyor. Bu hızlı çalışma temposu içinde kişi, kendisine ve çevresine yeterince zaman ayıramadığı gibi, fiziksel aktivite için enerjisi de kalmıyor. Birçok kişi egzersiz yapma alışkanlığı edinmemiş, hatta böyle bir deneyimi hiç geçirmemiş durumda. Bunun bir ne­deni kitlelerin bu konuda yeterince bil­gilendirilmemiş olması.
Günümüz ile yüz yıl öncesini kıyas­larsak yaşam tarzları bakımından bazı temel farklılıklar olduğu ortaya çıkar.

Örneğin, yüz yıl önce ürünlerin yaklaşık %95’i kas gücü, %5‘i ise mekanik güç ile elde edilirken, bugün bu rakamlar hemen hemen yer değiştirmiş durum­dadır. Günümüzde fiziksel güç kullanı­mı azalmış; zihinsel, psikolojik baskı ve stres artmıştır. Görülen bir başka tablo ise, sağlık sorunlarındaki değişimdir. İn­sanlar eskiden, bugün kolaylıkla tedavi edilebilen enfeksiyonel hastalıklardan ölürlerken, günümüzde ölümlerin en önemli nedenini, özellikle kalp-damar sistemindeki aksaklıklardan kaynakla­nan hastalıklar oluşturmaktadır. Günü­müz insanının en büyük sağlık sorunla­rı, kalp hastalıkları, eklem ve kas ağrıla­rı, kramplar, bel ağrıları gibi, hareketsiz­likle doğrudan ilişkili olan ve “hareket­sizlik hastalığı” olarak adlandırabileceği­miz rahatsızlıklardır.

avatar
  Subscribe  
Bildir