Güneş yanıkları zararlı mıdır? Beyaz ten mi, bronz ten mi daha iyi?

0
28

GÜNEŞTE YANMA

Güneşte yanmanın tıp açısından hiçbir yararı ol­madığı gibi, aksine zararı vardır. Güneş banyosu yal­nız moda olduğu için yapılmaktadır, bronz ten zen­ginlik sembolü haline getirilmiştir. Zengin olmayan­lar da buna özenmektedir. Gelenekler ve moda, bi­limden daha etkili olmakta ve doktorların uyarmala­rına rağmen güneş banyoları devam etmektedir.

Tıp adamları, güneş banyosunun zararları konusunda da alışkanlık çemberlerini tam kıramamaktadır. Oysa bugün bile bazı toplumlarda “ açık deri” rengi mak­buldür. ABD’nin güneyinde “mavi toplardamarlılar” diye bir grup vardır, bu gruba girebilmek için deri altından mavi damarlar görülecek kadar açık tenli ol­mak gerekmektedir. Bir başka grup da “ kese kağı­dından daha esmer” tenli olanları içine alma­maktadır.

Hintlilerin derisi koyu renktir. Hindistan’da açık renk ten sahibi olmak, bir asalet işareti olarak gö­rülmektedir. Hindistan’da bir gazetede şunu okuya­bilirsiniz “ Çok soluk derili sevgili Bayan Rajina Kuallampur bugün evlendi “ .Ne garip bir dünya, be­yazlar derisini karartmaya, karalar ise beyazlat­maya uğraşmaktadır. Bir filozofun dediği gibi, “ hep ulaşamadığımız şeyleri istiyoruz”.

Dünyada her yıl milyonlarca dolarlık “ deri ren­gini ağartıcı” krem ve yine “deriyi bronzlaştırıcı” krem satılmaktadır.

Bir filozof da şöyle demiştir: “ Dünyanın en bü­yük problemleri en küçük şeylerle ilgilidir: Atom, yu­murta ve melanosit (deriye renk veren hücre).

avatar
  Subscribe  
Bildir