Güneş kaç yıl sonra sönecek? Güneş lekeleri neden oluşur?

0
197

Güneş’in milyonlarca yıldır parlayıp, hep aynı düzeyde ışık saçtığı sanılıyor. Oysa, Güneş belki de bu açıdan sanıldığı kadar tutarlı bir yapıya sahip değil. Artık Onun, uzun dönem aralıklarında harekete geçerek değişime uğradığı, ışığının giderek azaldığı ve daha sonra, geçen zamanla birlikte yeniden parlaklaştığı tahmin ediliyor. Bir görüşe göre, Güneş’in bu kararsız özelliği, Dünya iklimini de büyük ölçüde etkiliyor.
Güneş’in tutarsız yapısı manyetik özelliğinden kaynaklanıyor. Arizona’daki Kitt Peak Gözlemevi gökbilimcilerinden William Livingston, Güneş’in yüzeyindeki fırtınaları inceleyip, bunların manyetik özellikleriyle ilgili yeni kuramlar geliştirdi.
Livingston. “Nelerin güneş lekelerine neden olduğunu henüz bilmiyoruz” diyor. “Ancak, bunların Güneş’in derinliklerinden kaynaklanan güçlü manyetik alanlar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu lekelerin manyetik çekim gücü o kadar fazla ki, çevrelerindeki fazlaca iyonlaşmış gazların dışarıya enerji yayebilmeleri mümkün olmuyor. Bunun sonucu olarak, bu alanlar daha az miktarda ısı ve ışık yayıyor ve Dünya’dan karanlık lekeler olarak gözlemleniyorlar.
Güneş lekelerinin hareketleri, genellikle on birer yıllık düzenli aralıklarla tekrarlanıyor. Gökbilimciler, uzun yıllardan bu yana güneş lekelerinin büyüklüklerinin ve sayılarının artmasıyla birlikte yaydığı toplam enerjinin azaldığını savunuyorlardı. Gerçekten de son araştırmalar bu kanıyı doğrular nitelikte sonuçlar vermişti. Güneş lekelerinin artış gösterdiği dönemlerde, Dünya’nın sağladığı güneş enerjisi miktarında az fakat fark edilir bir düşüşün meydana geldiği belirlenmişti.
Güneş lekelerinin faaliyetlerinin doruk noktasına erişmesinin ardından güneş radyasyonunun artmayıp tam iki yıl süreyle azalım gösterdiğini saptadılar. Bu bulgu, gerçekten “şaşırtıcı” olarak nitelendirildi.
Uvingston, bu durumla iligili görüşlerini şöyle açıklıyor:
“Güneş lekeleri yüzeye çıkınca, Güneş fırtınalarının etkisiyle dağılmakta ve sonra yok olmaktadırlar. Uzun bir süre geçmeden Güneş, tamamen iç içe geçmiş, küçük manyetik alanlarla kaplanmaktadır. Bunun sonucunda, Güneş’in yüzeyinde mozayik gibi bir manyetik alan oluşmaktadır. Bu, Güneş’ten enerji yayılımını engellemekte ve yarattığı etki uzun yıllar sürmektedir.” Bu koşullar altında, Güneş radyasyonu çok az fakat ölçülebilir miktarlarda azalış gösterebilir.
Böylesine az miktardaki enerji azalışı, Dünya’da etki yaratabilir mi? Belki, Meteorologlardan bir bölümüne göre. Güneş’in manyetik etkisinin güçlü olduğu dönemlerde. Dünya’nın sıcaklığı 02 santigrat dolayında düşebilir. Bu, iklim örüntüsünde belirgin dalgalanmalara neden olmaya yeterlidir. Ancak, Livingston bu konuda ihtiyatlı davranıyor. “Meteoroloji teorilerini oluşturmak İklim modelleri konusunda çalışanların görevidir” diyor.
Yine de, Livingston bu olguyla ilgili çatışmalarım sürdürüyor. Batı Alman astronomi bilgini Hart Holweger İle birlikte yürüttüğü çalışmalar sonunda, güneş lekeleri ile dünya İklimi arasında ilişkilerin varlığını kanıtlayan yeni bulguları elde etmiş olabileceğini savunuyor. Güneş’in renginin, manyetik faaliyetlerinin doruk noktasında değişip değişmediği, bilim adamının yaptığı araştırmalardan bir tanesini oluşturuyor. Livingston, manyetik faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde, Güneş’in renginin daha kızılımsı olabileceğini belirterek, kurduğu ilişkiyi şöyle açıklıyor.
“Okyanuslar, kızıl dalgaları çekebilme ve böylece güneş enerjisini toplayabilme özelliğine sahiptirler. Gezegenlerin ısıları, işte böyle bir süreç içinde değişime uğruyor olabilir. Ancak bu konuda kesin bir sonuca ulaşmış değiliz.”
Livingston, yine de olasılığının güçlü bulunduğunu kaydediyor.

Science Dlgest’ten

avatar
  Subscribe  
Bildir