Gök taşı nedir? Gök taşıları ne zaman görülebilirler?

0
72

Gök Taşları

Astronomi, kimileri için oldukça sıkıcı bir uğraş­tır. Gözlem için seçtiğiniz hedef ister yıldız kü­mesi ister bulutsu, isterse her hangi bir geze­gen; elinizdeki alet ister dev bir teleskop ister dürbün olsun, gök cisimleri hep aynıdır. Saatlerce aynı cismi gözleseniz bile; en küçük bir değişim göremezsiniz. Fakat, gökte gerçekleşen öyle bir olay vardır ki kısa bir süre içinde tıpkı bir film gibi heyecanla izlenir. Bu olay, gök taşı yağmurudur.

Temiz bir gecede gök yüzünü seyrederken, bir an­da ışıklı bir iz bırakarak kayıp giden gök taşlarını mut­laka görmüşsünüzdür. Bir anda ortaya çıkan ve parlak düz bir çizgi çizerek yok olan bu cisimler, halk arasın­da kayan yıldız olarak tanınırlar. Bu, tümüyle yanlış bir benzetmedir. Yıldızlar, Dünya’dan ışık yılları (milyar­larca kilometre) ötedeki uzak güneşlerdir. Oysa gök taşları, Güneş sistemi içinde gezinen küçük toz ve taş parçalarıdır. Bu küçük cisimler hava küreye girişleri sırasında sürtünme yüzünden ısınır ve yanarlar. Bu nedenle parlak ışıklı bir iz bırakırlar.

Gök taşları yılın her zamanında görülebilir. Sı­radan bir gecede kayan gök taşlarına Sporadik gök taşı adı verilir. Fakat, yılın belirli zamanlarında gök yüzünün belirli bir noktasından yüzlerce gök taşı gelir. Yılın belirli gece­lerinde, gökyüzünün be­lirli biр bölgesinden kısa surede pek çok gök taşı­nın görülmesi ve bu ola­yın her yıl tekrarlanması bir tesadüf değildir. Bu konuda yapılan çalışma­lar sonucu, gök taşlarının belirli yörüngelerde do­landıkları ve Dünya’nın gök taşı bulutunun için­den geçtiği anlaşılmıştır. Bu olayı bir benzetme ile açıklayalım. Sürekli akıp duran bir şelalenin altından ge­çerken mutlaka ıslanırsınız.

Dünya’da şelalenin altından geçen biri gibi, gök taşı bölgesinin içinden geçerken yoğun bir yağmur al­tında kalmaktadır. Gök taşlarının yörüngeleri ile ilgili çalışmalar, gök taşlarının kuyruklu yıldız artıkları oldu­ğunu göstermiştir. Çünkü her gök taşı sürüsü ayrı bir kuyruklu yıldızın yörüngesini izlemektedir.  Bu durumdan anlaşılacağı gibi gök taş­ları kuyruklu yıldızların kuyruklarının ardından uzaya saçılmış artık parçacıklardır.

avatar
  Subscribe  
Bildir