Genetik mühendisliğinin insan hayatına etkileri

0
435

İnsanlığın evrimine müdahale etmeli ve neslimizin sonsuza kadar varolmasını güvence altına almalı mıyız? Yoksa genetik mühendislik, terkedilmesi gereken tehlikeli bir yöntem mi?

İnsanlık sonsuza kadar sürecek mi? Aslında, doğal olarak, türümüzün ortadan kalkacağını sanıyoruz. Biyolog James Bonner. yeryüzünde 3 milyar yıldan fazla bir süredir evrime uğrayan milyonlarca organizmadan, bugün hemen hemen çoğunun ortadan kalktığını söylemektedir.
“insanlığın sonunun daha farklı olabileceğini düşünebilmemiz için tek neden evrim, değişim, doğal seçilim olaylarını kavramış olmamızdır.” diyen Bonner, bilgimizi, insan evrimini denetlemede ve daha iyi yeni türler, bir süper-İnsan yaratma da kullanarak, insanlığın yok olmasının önlenebileceğini belirtmekte ve bunun başarılabileceğine kesinlikle İnanmaktadır.

Bonner, bazı toplumların, genetikçi Dr. Herman Muller tarafından ileri sürülmüş olan, seçici tohumlama programı uygulamasına başlayacaklarından söz eder. Araştırmacılar tarafından, ilerde yumurta ya da sperm olacak hücre öncülerinden örnek alındıktan sonra, tüm yeni doğanlar kısırlaştırılacaklardır.
Bu hücreler daha sonra dondurulacak ve ancak biri öldükten sonra toplum, erkek ya da kadın yeni bir canlı yaratılmasını kararlaştıracaktır. Dondurulmuş öncü hücrelerden, ilerlemiş biyoteknoloji sayesinde gerekli yumurtalar ve sperm elde edilecek ve bunlar test tüplerinde döllenmiş yumurtaları üretmede kullanılacaktır. Sonuçta oluşan embriyolar, alıcı rahimlere yerleştirilecektir.
Bonner, insan neslinin mükemmelliği için böyle bir uygulamadan yanadır. O, kuşkusuz saygıdeğer bir genetikçidir. Sekiz kitap ve dörtyüz’den fazla tebliğ yazmış ve otuz dan fazla uluslararası konferansa katılmıştır. Genetik mühendisliği ile ilgili fikirlerinden sonra daha da çok önem kazanmıştır. Bonner, öyle bir dünya hayal etmektedir ki, burada insanlar, çocukların, kendi ana- babalarının genlerine sahip olmasından çok, en iyi genlere sahip olmasına önem vermektedir.

— SÜPER GENLER —
Asıl sorun, neyin en iyi olduğuna karar vermektir. Bonner, zekâ, uzun ömürlülük, yüksek enerji ve kalıtsal hastalıklardan arınmıştık, seçiminin herkes tarafından onaylanacağını ileri sürmektedir.
Fakat herkes olayın bu kadar kolay ve imrenilir olduğunu kabul etmemektedir. Viral DNA-nın (Virüs DNA’sı) ilk aktif biyolojik kopyasının sentezlenmesine yardımcı olan ve aşırı bir hızla ilerlemeyi, hiç sözünü sakınmadan eleştiren, moleküler genetikçi, Santa Cruz, California Üniversitesi dekanı Robert Sinsheimer, genetik mühendisliğinin tehlikeleri hakkında uyarılarda bulunarak, en az genetik mühendisliğinin kurulması için çalışan Bonner kadar çaba göstermiştir.
Sinsheimer, genetik teknolojisinin yalnız bilim adamı, araştırıcı ve fizikçilerin değil aynı zamanda başka güçlerin ve fanatiklerin de işine yarayacağına işaret etmekte, “İnsanlık tarihine baktığımızda, bu güçlerin yalnız hak ve adalet için kullanılacağını umut etmek zorlaşmaktadır” demektedir.
Sosyal çağrışımlar yapan bu sorulara ek olarak, Sinsheimer, sonunu bekleyip görmemiz olanaksız olan evrimsel sonuçlarla ilgili olarak, “geleceğin neler getireceğini, ilerde yaşamı sürdürmede ne gibi özellikler gerekeceğini bilmeden insan genlerinde değişiklik yapacak kadar gerçekten yeterli ve zekimiyiz? demekte ve bu konudaki konuşmasını tutkulu bir savunma ile sonlamaktadır. “Uyarmakta ısrar ediyorum : çünkü türümüzün, kusursuz değilse bile, çok parlak olduğuna inanıyorum.”
Fakat buna karşılık Bonner da, bugünün insanının, iki milyon yıl önce ilk insanın içinde bulunduğu pozisyonla aynı yerde olduğunu söylemektedir.
“İlk insanın bir zamanlar elinde tuttuğu ilkel aletler, bizlere kadar uzanan hızlı bir evrimi sağlamıştır. Bu yüzdendir ki, şimdi bugünkü yerimizdeyiz ve işte yine elimizde, yok olmamızı önleyebilecek, türümüzü yeni ve daha iyiye doğru götürmemizi sağlayacak bir araç var..”

Science Digest’den

avatar
  Subscribe  
Bildir