yuce ataturkToplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Kurucu

  Üyelik tarihi
  13.Mayıs.2012
  Nereden
  Bulgaristan
  Mesajlar
  35,219
        ..::Bakiye
  $130.08::..

  Notaların arşiv numaraları

  Notalar bölümümüzde olan tüm şarkıların isimleri ve numaralarını bu konuda bulabilirsiniz.
  Her şarkının bir numarası var, biz buna arşiv numarası diyoruz o arşiv numarasını kullanarak tüm konular içinde aradığınız şarkıyı bulmanız mümkün.
  Şarkının ismini aramak için Ctrl+F yapıp şarkının ismini yazmanız yeterli.

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Form: Usûl: Bestekâr:
  1 A benim gözüm nûru cilveli yârim _ Yegâh Şarkı Aksak Dellalzâde
  2 A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim _ Sûznâk Şarkı Oynak _
  3 A bülbülüm nedir âh ü feryâdın Ayşe Feyzioğlu Hicaz Şarkı Düyek Amir Ateş
  4 Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor Esâd Efendi (Bağdat'lı) Sûzidilârâ Y.S. Yürük Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  5 Acaba şen misin kederin var mı Orhan Seyfi Orhon Hicaz Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  6 Acâiptir gözüm nûru zamâne Sermet Efendi Arazbâr Şarkı Aksak Rızâ Efendi(Kemânî)
  7 A canım gel açma sırr-ı pinhânı Tanbûrî Mustafa Çavuş Hüzzâm Şarkı Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  8 Aceb bülbül ey melek feryâd eder mi kafeste _ Muhayyer Şarkı Aksak Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
  9 Aceb ey şîveli yârim _ Nühüft Şarkı Ağır Aksak Nûman Ağa
  10 Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın Nedîm Hüseynî Şarkı Curcuna Rahmi Bey
  11 Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Yılmaz Karakoyunlu
  12 Aceb öldürmek mi ahdın ne bana kasdın _ Kürdîlî Hicazkâr Şarkı Aksak _
  13 Aceb şu yerde varm'ola Yûnûs Emre Hicaz Şarkı Düyek Nâmık Kemal Aktan
  14 Acem kızı çıkıvermiş oyuna _ Hicaz Köç. Sofyan _
  15 Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen Mehmet Tûran Yarar Hüzzâm Şarkı Aksak Akın Özkan
  16 Acı her an içimde neş'eyi hiç görmedim Ayhan İlter Hüzzâm Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  17 Acırım âşık olup da yanana _ Mâhûr Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  18 Acırım âşık olup da yanana _ Hicaz Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  19 Acı sonsuz yaralar yüzbini aşkın yüreğim Mehmet Tûran Yarar Mâhûr Şarkı Aksak Oğuz Şenler
  20 Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-fem'im _ Nihâvend Beste Fahte Muâllim İsmail Hakkı Bey
  21 Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan Nâhit Hilmi Özeren Neveser Şarkı Aksak Yektâ Akıncı
  22 Açarken her seher bahçende güller (GÜLİSTAN GÜZELİ) Hasan Lâmi Güray Evc Şarkı Curcuna Teoman Önaldı
  23 Açık bırak pencereni örtme perdeni bu gece Balarısı Metin Hicaz Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  24 Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun _ Hicaz Bûselik Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  25 Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Drama'lı Hasan Hasgüler Rast Şarkı Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
  26 Açılan bir gülsün inan içimde Ertuğrul Yalçınkaya Bayâti Şarkı Sofyan Ertuğrul Yalçınkaya
  27 Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Tanbûrî Mustafa Çavuş Acem Şarkı Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  28 Açıldı bahçe-i reng ü bû'da yâr bahar Şeyh Gâlip Dede Tâhir Bûselik Beste Zincir Hacı Fâik Bey
  29 Açıldı bahçede güller _ Nişâburek Şarkı Düyek Fehmi Tokay
  30 Açıldı bahçede güller _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  31 Açıldı bahçede güller _ Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  32 Açıldı ezhâr-ı bahar çiçekleri pek severim _ Rast Şarkı Semâî _
  33 Açıldı gonce-i baharım pür oldu _ Hüseynî A.S. Aksak Semâî Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  34 Açıldı gül figân etmekte bülbül nev-bahar oldu _ Hicaz Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  35 Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn _ Şehnaz Beste Zincir Dede Efendi
  36 Açıldım gonce-i bahtım gibi hem-reng-i bağ oldum _ Tarz-ı Cedîd Şarkı Devr-i Revân Hacı Sâdullah Ağa
  37 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı İrfan Türkoğuz Uşşâk Şarkı Düyek Burhan Durucu
  38 Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Sâdullah Efendi
  39 Açıldın rûhumda solmaz çiçeksin Nevzat Güyer Nihâvend Şarkı Semâî Nevzat Güyer
  40 Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çegânelerde _ Nevâ-Kürdî Beste Lenk Fahte Zekâî Dede
  41 Açıldı ser-te-ser güller _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Semâî Sultan II.Mahmut (Adlî)
  42 Açıldı sîneme bir tâze yâre _ Evcârâ Şarkı Curcuna Lâtif Ağa
  43 Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin _ Hüzzâm Şarkı Aksak Semâî Zekâî Dede
  44 Açıl ey gonce-dehânım sana gül gül dediler Rif'at Efendi(Hâfız-Molla) Bûselik Aşîran Y.S. Yürük Semâî Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
  45 Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır _ Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  46 Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler _ Sipihr A.S. Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  47 Açıl ey gönlümün vârı bâd-ı sabâ olmadan _ Hicaz Türkü Sofyan _
  48 Açılır gonca gül yâr seni sevse bülbül yâr Erol Sayan Segâh Şarkı Nim Sofyan Erol Sayan
  49 Açılır nâz ile ol gonce-rûh'a gül deseler _ Nevâ Bûselik Y.S. Yürük Semâî Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
  50 Açılmamış bir gonca-ter _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  51 Açılmaz gonce gönlüm gül gibi seyr-i çemenlerde _ Rehâvî A.S. Aksak Semâî Ali Rıza Bey(Neyzen)
  52 Açma ciğergâhıma ok yâresi _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Şevkî Bey
  53 Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Ahmet Refik Altınay Kürdîlî Hicazkâr Şarkı Semâî Lem'î Atlı
  54 Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Ahmet Refik Altınay Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  55 Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Ahmet Refik Altınay Nihâvend Şarkı Aksak Süleyman Mertkanlı
  56 Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran Fitnat Sağlık Hicaz Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  57 Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller Osman Ebinç Sûzidil Şarkı Türk Aksağı Ali Rızâ Avni(Tınaz)
  58 Açsam derdimi eyvâh nâfile _ Hicaz Şarkı Curcuna Ovrik Efendi(Lavtacı)
  59 Açsam sana bir gün şu kırık kalbimi Zekâi Bey Karcığar Şarkı Curcuna Şerif İçli
  60 Aç sîneni mehtâba bedel çamlar içinde Şeref Güzelyazıcı Kürdîlî Hicazkâr Şarkı Sofyan Amir Ateş
  61 Açtı cânansız gülleri yazık gurbette baharın Ali Nihat Özdemir Hicaz Şarkı . Ali Nihat Özdemir
  62 Açtı firkat yâreler dilde perî _ Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Giriftzen Asım Bey
  63 Açtı güller andelîb eyler figan _ Ferahfezâ Şarkı Devr-i Revân Muâllim İsmail Hakkı Bey
  64 Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh _ Hüseynî Şarkı Aksak Bîmen Şen
  65 Açtım yüzünü tal'at-ı dildârına baktım Mehmet Sâdi Bey Hüzzâm Şarkı Curcuna Civan Ağa
  66 Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Rif'at Bey
  67 Aç yüzün göster cemâlin ey perî _ Tâhir Bûselik Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  68 Ada'da gördüğüm gün gönlüme neş'e saçtın Yusuf Yıldırım Kürdîlî Hicazkâr Şarkı Aksak Yusuf Yıldırım
  69 Ada'dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ Mustafa Reşit Bey Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  70 Ada'dan kotramızın yelkenini tez açalım _ Mâhûr Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  71 Ada'larda gezer durur edâlı _ Hicaz Şarkı Sofyan Artaki Candan
  72 Ada'lardan bir yâr gelir bizlere Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  73 Ada'nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun _ Hüzzâm Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  74 Ada sâhillerinde bekliyorum _ Hicaz Türkü Sofyan _
  75 Ada'ya gel gidelim bir gececik bizde kal Sâdettin Kaynak Muhayyer Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  76 Adı hicran olmasa gözyaşıyla solmasa (AŞK ÇİÇEĞİ) Turgut Yarkent Acem Kürdî Şarkı Düyek Alâeddin Pakyüz
  77 Adım adım iz ettim bu şehrin yollarında Orhan Afacan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Erkan Yüksel
  78 Adım adım ümit verdiğim yollar Mehmet Erbulan Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Kutlu Payaslı
  79 Adın bir duâ gibi dudaklarımda inan Hâlit Çelikoğlu Nihâvend Şarkı Aksak Süleyman Mertkanlı
  80 Adın bir mukaddes duâ içimde Mehmet Yaş Uşşâk Şarkı Semâî Zafer Sakıncı
  81 Adın her an dilimde (ÇAPKIN KIZ) Turhan Toper Hüzzâm Şarkı Düyek Turhan Toper
  82 Adını andıkça yansa dudaklar Turgut Yarkent Hicaz Şarkı Nim Sofyan Sâdettin Öktenay
  83 Adını andıkça yansa dudaklar Turgut Yarkent Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  84 Adını anmayın gamın kederin Cemâl Sâfi Kürdîlî Hicazkâr Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  85 Adl ü âsâyiş müfevvezdir yed-i ihsânına _ Ferahnâk Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  86 A Fadimem hadi senle kaçalım _ Hüseynî Şarkı Aksak _
  87 Afet-i sad dûdimânî âteş-i sad harmenî _ Rehâvî Kâr Hafif Gulâm Şâdî
  88 Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne hâlet _ Tâhir Bûselik Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  89 Affet beni sevgilim aşkı ben ettim heder Kaya Bekat Sûznâk Şarkı Semâî Kaya Bekat
  90 Affet canım ver bize yol _ Tâhir Bûselik Şarkı Düyek Nûman Ağa
  91 Afitâbım sana bilmem ne oldu Sermet Efendi Tâhir Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  92 Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder _ Hüzzâm Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  93 Afveyle günâhım n'olur ey şûh-pesendim _ Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  94 Afveyle günâhım ne olur ey şûh-pesendim _ Hicaz Aşîran Şarkı Yürük Semâî Necmi Pişkin
  95 Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Enderûnî Vâsıf Rast Şarkı Curcuna Refik Fersan
  96 Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Enderûnî Vâsıf Hicaz Şarkı Yürük Semâî Şevkî Bey
  97 A gönül cür'a mıyız ka'r-ı penâh eyleyelim Sâbit Sûzidilârâ A.S. Ağır Aksak Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  98 A gözüm bakma hevâi sözüne _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  99 Agûşe çekerdim seni pîrâhenin olsam _ Muhayyer Kürdî Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  100 Agûş-i nezîhinde bulunmak emelim gel _ Hüzzâm Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  101 Agûşuma gir sîne-i sûzânıma can ol _ Isfahan Şarkı Sengin Semâî Memduh İmre (Hâfız)
  102 Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün Bedri Rahmi Eyüboğlu Şedaraban Fantezi Düyek Suphi İdrisoğlu
  103 Ağaran saçlarımla alnımdaki çizgiler Alâeddin Şensoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  104 Ağaran saçların rengine dalıp gezindik şu ömür bahçelerinde _ Uşşâk Şarkı Curcuna Necdet Varol
  105 Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Ahmet Hâşim Bey Şedaraban Şarkı Yürük Semâî Câvide Hayre Hanım
  106 Ağır ağır giden gurbet kervanı İsmet Parmaksız Hüseynî Şarkı Sofyan Metin Everes
  107 Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden Sefer Eronat Bayâti Araban Şarkı Sengin Semâî Necmi Pişkin
  108 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Câhit Öney Müstear Şarkı Ağır Aksak İrfan Doğrusöz
  109 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Câhit Öney Hüzzâm Şarkı Müsemmen Arif Sâmi Toker
  110 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Câhit Öney Hüzzâm Şarkı Düyek Avni Anıl
  111 Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  112 Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını Mehmet Nazmi Özalp Hicaz Şarkı Curcuna Ahmet Hatipoğlu
  113 Ağladım ümitlerim ağyâre kurban oldu hep Y.Sinan Ozan Segâh Şarkı Düyek Zeki Arif Ataergin
  114 Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şerâbını yudum yudum bu gece Erol Sayan Hicaz Şarkı Düyek Erol Sayan
  115 Ağlama dertli gönlüm sevgilin dönmez geri _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Müzehher Güyer
  116 Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma Râsih Bey Hüseynî Şarkı Ağır Düyek Hacı Fâik Bey
  117 Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser Şeref Hanım (Kemânî) Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  118 Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor Sâdi Hoşses Nihâvend Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  119 Ağlamaktan dîdeden aldı felek tâb ü fer'i _ Muhayyer Şarkı Aksak Rif'at Bey
  120 Ağlama sen sevgilim baharı bekle Seyhan Girginer Nihâvend Şarkı Aksak İlgün Soysev
  121 Ağlama yâr ağlama _ Hüseynî Türkü Müsemmen _
  122 Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim _ Uşşâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  123 Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Mustafa Nâfiz Irmak Hüseynî Şarkı . Avni Öztürk
  124 Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Curcuna Nubar Tekyay
  125 Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm Sâlih Korkmaz Hicaz Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  126 Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin Selim Aru Hicaz Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  127 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz _ Isfahan Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  128 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz _ Sabâ A.S. Ağır Aksak Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  129 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz _ Müstear Şarkı Curcuna Zekâî Dede
  130 Ağlarım çağlar gibi Sâdettin Kaynak Hüseynî Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  131 Ağlarım hayâl olup giden günlerime _ Hicaz Şarkı Düyek Necdet Erdemli
  132 Ağlarım her bir nefeste hüzn-i hüsrânımla ben Halûk Recâî Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Halûk Recâî
  133 Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm _ Evc Bûselik Beste Çenber(Ağır) Dede Efendi
  134 Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hicaz Şarkı Yürük Semâî Amir Ateş
  135 Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Bağdat'lı Rûhî Karcığar Şarkı Ağır Düyek Akın Özkan
  136 Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Bağdat'lı Rûhî Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Necmi Pişkin
  137 Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur _ Rast Şarkı Curcuna Gülbenkyan
  138 Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda Orhan Veli Kanık Hicaz Şarkı Düyek Hasan Soysal
  139 Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda Orhan Veli Kanık Nikrîz Şarkı Sofyan İsmail Ötenkaya
  140 Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda Orhan Veli Kanık Nihâvend Şarkı Nim Sofyan-Semâî Rüştü Şardağ
  141 Ağla sevdiceğim gül rûhlerinden (JALELER) Rızâ Tevfik Bölükbaşı Acem Aşîran Şarkı Müsemmen Abdülkâdir Töre
  142 Ağlatıp küstüreceksen boynumu büktüreceksen Sâlih Korkmaz Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  143 Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Dede Efendi Uşşâk Şarkı Aksak Dede Efendi
  144 Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Dede Efendi Rast Şarkı Aksak Baha Bey(Sermüezzin)
  145 Ağlatma a zâlim beni gel etme mükedder _ Hüseynî Zemzeme Şarkı Sengin Semâî Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
  146 Ağlatma beni incitme aman _ Bayâti Şarkı Aksak Semâî Dede Efendi
  147 Ağlatma felek yeter olsun bu azâbın _ Nihâvend Şarkı Semâî Ferit Tan
  148 Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr _ Hisâr Bûselik Şarkı Yürük Semâî Sâlim Bey(Neyzen)
  149 Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI) Reşat Özpirinçci Hüzzâm Şarkı Aksak Avni Anıl
  149 GELİN ALAYI (Ağlaya ağlaya ..) Reşat Özpirinçci Hüzzâm Şarkı Aksak Avni Anıl
  150 Ağlayıp da dökme güzel Ali Hikmet Hatipoğlu Hüseynî Şarkı Aksak Hasan Soysal
  151 Ağlayış ve gülüşlerim seninleyse başka güzel Fethi Karamahmudoğlu Sûznâk Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  152 Ağlıyor gönlüm senin'çün rûz u şeb eyvâh ile _ Ferahnâk Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  153 Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Nâci Tektel
  154 Ağlıyorum derd ile her rûz u şeb _ Tâhir Bûselik Şarkı Sengin Semâî Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
  155 Ağlıyorum gamlı görüp böyle seni işte ben _ Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  156 Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar _ Hisâr Bûselik Beste Devr-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey
  157 Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım Nef'i Ömer Efendi Uşşâk Şarkı Aksak Rahmi Bey
  158 Ağyâri alma yanına lâyık değildir şânına(SILA TÜRKÜSÜ) _ Muhayyer Türkü Sofyan Ali Rif'at Çağatay
  159 Ağyâr için ey bî-vefâ _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Ağır Düyek Nûman Ağa
  160 Ağyâr ile bu günlerde Hakkı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  161 Ağyâr ile dalmış güzelim zevk u safâya _ Ferahnâk Şarkı Aksak Reşat Bey(Kânûnî)
  162 Ağyâr ile ey gonce sen iç bâde-i gülgûn _ Bayâti Araban Y.S. Yürük Semâî Hamparsum Limoncuyan
  163 Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende Süleyman Nazif Hicaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  164 Ah bir bilsen içimi nasıl susamış sana _ Nihâvend Şarkı Curcuna Kasım İnaltekin
  165 Ah bitmeyecek dertlere düştüm ki derinden Turgut Çelik Sabâ Şarkı Aksak Burhan Durucu
  166 Ah bu âşıklık ne müşkil kâr imiş Hâdî Sabâ Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  167 Ah bu güzel gence eden işkence _ Sûznâk Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  168 Ah bu sevdâ beni mahvetti perîşân oldum Hikmet Münir Ebcioğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Teoman Alpay
  169 Ah cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  170 Ah çekerim inlerim feryâdımı dinlerim Sabri Süha Ansen Hicaz Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  171 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Cevdet Çağla
  172 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şedaraban Şarkı Düyek Hüseyin Mayadağ
  173 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Rast Şarkı Semâî Okyay Yiğitbaş
  174 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hüseynî Şarkı Curcuna Selâhattin İçli
  175 Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için _ Evc Beste Çenber Tanbûri Ali Efendi
  176 Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım _ Bestenigâr Y.S. Yürük Semâî Hamparsum Limoncuyan
  177 Ah edip inlerim gurbet elinde (N'EYLEYİM KÖŞKÜ...) _ Hicaz Şarkı Nim Sofyan Kadri Şençalar
  177 N'EYLEYİM KÖŞKÜ N'EYLEYİM SARAYI (Ah edip inlerim..) _ Hicaz Şarkı Nim Sofyan Kadri Şençalar
  178 Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  179 Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına _ Nühüft Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  180 Ah efendim yok çekilmez bu hayat _ Şedaraban Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  181 Ahenin recâ kalmadı âhımda sesimde _ Bayâti Şarkı Curcuna Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
  182 Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha... _ Rast Kâr Düyek Abdülkâdir-i Merâgi
  183 Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın Yahyâ Kemâl Beyatlı Uşşâk Gazel . Münir Nûrettin Selçuk
  184 Ah etmek için tenhâ mekân özlüyorum ben _ Şehnaz Şarkı Sengin Semâî Agopos Alyanak
  185 Ah etmez idim sabra dili râm edebilsem _ Nişâburek Y.S. Yürük Semâî Sâlih Ağa(Acem)
  186 Ah ey aşk âteş-i hicrâna yakma cânımı _ Uşşâk Şarkı Aksak Semâî Hacı Arif Bey
  187 Ah eylediğim gonce-i handânın içindir _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Hüseyin Fahrettin Dede(Şeyh)
  188 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Fuzûlî Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Akın Özkan
  189 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Fuzûlî Hicaz Şarkı Aksak Semâî Hacı Arif Bey
  190 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Fuzûlî Hisâr Bûselik Y.S. Yürük Semâî Bekir Sıtkı Sezgin
  191 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Fuzûlî Isfahan Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  192 Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansın _ Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Lavtacı Hristo
  193 Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd _ Hüzzâm A.S. Ağır Sengin Semâî Zekâî Dede
  194 Ah felek (Ey felek) aldın benim bir tânemi Şeref Hanım (Kemânî) Muhayyer Şarkı Aksak Bîmen Şen
  195 Ah felek aldın benim bir tânemi Şeref Hanım (Kemânî) Şedaraban Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  196 Ah felek döndürdün çehri başımda _ Tâhir Şarkı Aksak Nikolâki (Kemençeci)
  197 Ah felek yıktın dil-i (âbâdımı-nâşâdımı) Recâizâde Mahmut Ekrem Hicaz Şarkı Ağır Aksak Leon Hancıyan
  198 Fikr ü zikrim peymâne oldu _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
  199 Geleydi nûr-i aynım şimdi Tanbûrî Mustafa Çavuş Şehnaz Şarkı Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  200 Ah gönül perîşân olduğun yeter (GÜL'ÜN YEMİNİ) Kaya Bekat Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Ali Ulvi Baradan
  201 Ey güzel İstanbul benim sevgili yârim Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Sofyan Kadri Şençalar
  202 Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  203 Ahımı hicrânımı sakladım gizli tutdum _ Nihâvend Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  204 Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Enderûnî Vâsıf Hicaz Şarkı Aksak Rif'at Bey
  205 Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Enderûnî Vâsıf Yegâh Şarkı Aksak Şevkî Bey
  206 Ah-ı seherim nâle-i bülbül gibi dil-sûz Ahmet Avni Konuk Dilkeşîde Y.S. Yürük Semâî Ahmet Avni Konuk
  207 Ah ile geçti gecem ağladım için için _ Nihâvend Şarkı Curcuna Remzi Akansel
  208 Ah ki kûned kavmî beyâkîn (KAR-I MUHTEŞEM) _ Rast Kâr Devr-i Revân Abdülkâdir-i Merâgi
  208 KAR-I MUHTEŞEM (Ah ki kûned...) _ Rast Kâr Devr-i Revân Abdülkâdir-i Merâgi
  209 Ah nasıl bir özlemle hayâllerle bekledim Şâdi Kurtuluş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Kenan Şavklı
  210 Ah ne lâtif râyihânız var mest etti beni _ Hicaz Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  211 Ah ne rûşen oldu gönlüm çünki gördüm gözlerin _ Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Bekir Efendi(Kurrenâyî)
  212 Ah ne yazık ümid ile yâre inandım Kasım İnaltekin Sûznâk Şarkı Curcuna Kasım İnaltekin
  213 Ah n'olurdu mâvili sîmîn-beden _ Yegâh Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  214 Ah o gönül hırsızı verir içime sızı _ Segâh Türkü Semâî Nûri Halil Poyraz
  215 Ah şu yalnızlık gözümde yaşlar Şâdi Kurtuluş Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  216 Ahteri düşkün garib-i âşık-ı âvâreyim Mehmet Sâdi Bey Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey
  217 Ahû bakışlı bir civan _ Acem Bûselik Şarkı Düyek Dâniş Bey
  218 Ahû bakışlı bir civan _ Tebrîz Şarkı Düyek Nesim Silviya (Haham)
  219 Ahû bakışlım ey dil-pesendim _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Râşid Efendi(Neyzen)
  220 Ahû biyâ mîrzem âhû biyâ _ Rast Y.S. Yürük Semâî Abdülkâdir-i Merâgi
  221 Ahû gibi bakar bakar kaçarsın _ Hicaz Şarkı Düyek Ekrem Güyer
  222 Ahû gözlüm böyle oyun duydum desem yalan olur Cemâl Sâfi Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  223 Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden _ Bayâti Kâr Hafif Bolâhenk Nûri Bey
  224 Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden _ Sûznâk Kâr Hafif Neyzen Rızâ Bey
  225 Ah ü efgânım cefâcû yâre hiç kâr etmedi _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey
  226 Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna Hâtif Isfahanek A.S. Aksak Semâî Abdullah Ağa
  227 Ah ü zâre düştüm dostlar n'işleyim (Kerem) _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî _
  228 Ah ü zâr-ı aşka uymuş kâm-yâb olmuş gönül _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  229 Ahvâl-i kalb-i zâre nigâh eyler ağlarım _ Hicaz Şarkı Aksak Hakkı Bey(Beylerbey'li)
  230 Ah yaramaz yavru ceylân _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  231 Akacak sular geçecek rüzgâr yağmur kar geçecek _ Nihâvend Şarkı Düyek Amir Ateş
  232 Akasyalar altında Neveser Kökdeş Sûznâk Şarkı Aksak Neveser Kökdeş
  233 Akça tellerine gönül bağladım Yüksel Küpelioğlu Hüseynî Şarkı Düyek Ali Şenozan
  234 Akdeniz'de parlayan bir incisin Alanya (ALANYA) Arif Rüştü Görgün Mâhûr Şarkı Aksak Süleyman Erguner
  234 ALANYA (Akdeniz'de parlayan ...) Arif Rüştü Görgün Mâhûr Şarkı Aksak Süleyman Erguner
  235 Akıbet bezdirdi benden âh ü efgânım seni _ Uşşâk Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  236 Akıbet gitti elimden gönlümün bir tânesi _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  237 Akıbet lûtfunla ihyâ eyledin âh sen beni _ Hisâr Bûselik Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  238 Akıbet vîran edip gönlüm felek _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Nûman Ağa
  239 Akıl ermez şu feleğin oy'nu çok _ Sûznâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  240 Akıp giden yıllar ümitler sitemler bizim Hasan Soysal Hicaz Şarkı Curcuna Hasan Soysal
  241 A kız nedir gizli gizli yediğin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  242 A kız uyanık mısın Leylâ Saz Hüseynî Türkü Sofyan Leylâ Saz
  243 Aklım gider ol câzibe-i hâli görünce İlyâ Efendi Mâhûr Y.S. Yürük Semâî İlya Efendi
  244 Aklımı başımdan alan gözlerin Reşat Özpirinçci Uşşâk Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  245 Aklımı başımdan aldı gözlerin Reşat Özpirinçci Nihâvend Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  246 Aklımı başımdan aldın da güzel _ Hüzzâm Şarkı Aksak Mehmet Reşat Aysu
  247 Aklımı verdi hevâya hâl-i anber-bûlerin _ Sûznâk Şarkı Aksak Rif'at Bey
  248 Aklımı yellere verdim _ Rast Şarkı Yürük Semâî Yalçın Tura
  249 Aklın alır âşıkların del'eyler _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Dede Efendi
  250 Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına _ Uşşâk Şâirleme Sofyan (Şâir'lerin)
  251 Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir _ Ferahfezâ Beste Devr-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey
  252 Akmada gözyaşlarım bârân gibi _ Segâh Şarkı Curcuna Baha Bey(Sermüezzin)
  253 Ak saçlarıma değil gönlüme bak sevgilim Fuat Edip Baksı Nihâvend Şarkı Semâî Selâhattin Erköse
  254 Aksa da yaşlarımız çağlar mı susmuş pınar Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  255 Aksâdeler giyer boylu boyunca _ Hüseynî Türkü Aksak _
  256 Aksaray'dan geçer iken çevirdiler yolumu _ Dügâh Türkü Evfer _
  257 Aksaray'dan kol geliyor ben zannettim yâr geliyor _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Hacı Fâik Bey
  258 Aksedip reng-i izârın câme-i gül-fâmına _ Hicaz Şarkı Aksak Mûsa Süreyyâ Bey
  259 Aksu önünden Ayşe geçerdi _ Muhayyer Şarkı Aksak Hasan Efendi(Ûdî)
  260 Akşam başka sabah başka Hasan Karakuş Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Hüsnü Üstün
  261 Akşama yakın gün batmadan birleşti yollarımız(HÜLYALI AKŞAMLAR) Zeki Yavaş Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Osman Şenel
  262 Akşam dediler"koyda Hicaz yükselecekmiş" Ersan Merhacı Hicaz Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  263 Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından Mustafa Nâfiz Irmak Sultânî Yegâh Şarkı Türk Aksağı Ali İçinger
  264 Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Marko Çolakoğlu(Ûdî)
  265 Akşam erdi yine sular karardı Rahmi Bey Hicaz Şarkı Curcuna Rahmi Bey
  266 Akşam güneşi kalkmalı saçlara güller takmalı Osman Nihat Akın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  267 Akşam güneşinin yaktığı sâhillere indik Halit Bekir Sabarkan Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Şükrü Tunar
  268 Akşam güneşi pembeliği vardı yüzünde _ Uşşâk Şarkı Curcuna Lem'î Atlı
  269 Akşamı getiren sesleri dinle (AYRILIK VAKTİ) Necip Fâzıl Kısakürek Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Gökmen
  270 Akşamı getiren sesleri dinle Necip Fâzıl Kısakürek Acem Kürdî Şarkı Düyek Sâdun Aksüt
  271 Akşamın gölgesi inerken suya Hâdiye Öztoksoy Hicazkâr Şarkı Düyek İsmail Ötenkaya
  272 Akşamın kucağında son renkler erir gibi Şâhin Çandır Mâhûr Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  273 Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun İlham Behlül Pektaş Hüzzâm Şarkı Düyek Avni Anıl
  274 Akşamki baloda güzelim beni görünce _ Rast Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  275 Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk Ali Rıdvan Umar Şevkefzâ Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  276 Akşam kuru bir gül gibi yâdımda silindi Mustafa Nâfiz Irmak Sûzidil Şarkı Yürük Semâî Yücel Aşan
  277 Akşamın sabahı da vardır bir tânem Fethi Karamahmudoğlu Evc Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  278 Akşamları hep aynı sokaktan geçiyorsun Hasan Kaya Manioğlu Evc Şarkı Aksak Bilge Özgen
  279 Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır Sedat Ergintuğ Hüseynî Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  280 Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır Sedat Ergintuğ Hicaz Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  281 Akşamlar ufuktan süzülüp gittiğin andır Şükûfe Nihâl Başar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  282 Akşam oldu güneş battı gönlüm yine karardı Teoman Önaldı Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Teoman Önaldı
  283 Akşam oldu güneş girdi buluta _ Karcığar Türkü Türk Aksağı _
  284 Akşam oldu her tarafı kara mâtem bürüdü (BİR HASBIHAL) _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Fahri Kopuz
  285 Akşam oldu hüzünlendim ben yine Ahmet Cengizoğlu Uşşâk Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  286 Akşam oldu sabah oldu gelmedin Sâdık Atay Mâhûr Şarkı Aksak Kenan Günel
  287 Akşam oldu yine bastı kâreler _ Hüzzâm Türkü Sofyan _
  288 Akşam oldu yine sular karardı _ Hicaz Şarkı Düyek Aziz Bey(Tanbûrî)
  289 Akşam olsun şu perdeler insin _ Ferahnâk Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  290 Akşam olsun şu perdeler insin _ Uşşâk Şarkı Curcuna Ethem Ulvî Efendi
  291 Akşam olunca yârelerim sızlar _ Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Nazif Girgin
  292 Akşam olur güneş gider şimdi buradan Abdülhamit Ziyâeddin Pş. Hicazkâr Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  293 Akşam olur güneş iner tepeden Şâdi Kurtuluş Nikrîz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  294 Akşam olur kervan çıkar yokuşa _ Uşşâk Şarkı Curcuna _
  295 Akşam olur sabah olur yâr gelmez Drama'lı Hasan Hasgüler Hicaz Şarkı Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
  296 Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin Selim Aru Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  297 Akşam rüzgârıyla dolsan odama _ Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  298 Akşam üstü bahar günü İzmir'de Güler Kazmacı Muhayyer Kürdî Fantezi Nim Sofyan Teoman Önaldı
  299 Akşam yaklaştıkça kanar içerim _ Hicaz Şarkı Curcuna Marko Çolakoğlu (Ûdî)
  300 Akşam yine akşam gurbet elinde Hasan Lâmi Güray Hüzzâm Şarkı Düyek Mümin Salman
  301 Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his _ Rast Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  302 Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm Cemâlî Nâbedit Kürdîli Hicazkâr Şarkı Serbest-Düyek Selâhattin Pınar
  303 Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam Cemâlî Nâbedit Muhayyer Kürdî Şarkı Serbest-Sofyan Sadettin Kaynak
  304 Akşam yine mehtâba bakıp hep seni andım _ Muhayyer Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  305 Akşam yine rûhumdaki hicrân ile yandım Mahmut Nedim Güntel Segâh Şarkı Aksak Vecdi Seyhun
  306 Akşam yine toplandı derinde (HAVUZ) Ahmet Hâşim Bey Nihâvend Şarkı Aksak Kaya Bekat
  307 Alalım devr-i felekten kâmı _ Karcığar Şarkı Aksak Semâî Rif'at Bey
  308 Al al idi yanakların Mustafa Yıldız Segâh Şarkı Yürük Semâî Akın Özkan
  309 Al alma allanıptı _ Rast Türkü Sofyan _
  310 Alamam doğrusu dest-i emele Hakkı Sühâ Gezgin Hüzzâm Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  311 Alamam doğrusu dest-i emele Hakkı Sühâ Gezgin Mâhûr Şarkı Aksak Şerif İçli
  312 Alamazsın geriye geçen bir günü bile Yalçın Benlican Nikrîz Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  313 Alâm ile bâzîçe-i hükm-i kaderim ben _ Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  314 Al bu geceyi vur ötekine Yaşar Gençoğlu Mâhûr Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  315 Albümlerden çıkarttığım _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Yusuf Nalkesen
  316 Alçacık duvardayım _ Tâhir Türkü Sofyan _
  317 Aldandı gönlüm va'd-i visâle _ Mâhûr Şarkı Aksak _
  318 Aldandı gönül aşkı vefâ âlemi sandı _ Hicaz Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  319 Aldandın yine gönül bu sevdâda aldandın İsmail Hakkı Baradan Hüseynî Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  320 Aldanma sakın semt-i muhabbette safâ yok _ Zevkutarab Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  321 Aldatmadığın kalmadı hâlâ da kaçarsın Hikmet Münir Ebcioğlu Nihâvend Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  322 Aldatma ki aldanmış olursun emelinde _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  323 Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın Zeki Müren Hicaz Şarkı Düyek Zeki Müren
  324 Aldattın kalbimi sen (ZALİM KADIN) Erol Sayan Rast Şarkı Semâî Erol Sayan
  325 Aldattı yârı kâm aldı ağyar _ Bestenigâr Şarkı Aksak İsmail Fennî Ertuğrul
  326 Aldı aklım bir cilvekâr _ Ferahnâk Şarkı Ağır Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  327 Aldı aklım bir gonce-leb _ Mâhûr Şarkı Aksak Sultan II.Mahmut (Adlî)
  328 Aldı aklım nâz ile bir dilberin nazzâresi _ Rehâvî Şarkı Devr-i Hindî Ali Rızâ Bey(Neyzen)
  329 Aldı aklım yine bir nevres-nihâl _ Acem Bûselik Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Sultan II.Mahmut (Adlî)
  330 Aldı beni aldı beni iki kaşın arası _ Hicazkâr Şarkı Düyek Çorlu'lu
  331 Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan Sultan Murat (Beşinci) Evcârâ Şarkı Ağır Aksak Hacı Fâik Bey
  332 Aldı gönlüm bir cefâkâr _ Isfahan Şarkı Evfer İsak Efendi(Tanbûrî)
  333 Aldı gönlüm bir şûh-i ter _ Hicazkâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  334 Aldı gönlüm fend ile bir fitnekâr _ Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  335 Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme _ Hüzzâm Beste Remel (Ağır) Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  336 Aldın aklım ey meh-veş _ Bûselik Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  337 Aldın dilimi zülfün için şâne mi sandın _ Tâhir A.S. Ağır Aksak Semâî Mehmet Efendi(Müezzin)
  338 Aldın dil-i nâşâdımı _ Karcığar Şarkı Aksak Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  339 Aldın dil-i nâşâdımı _ Arazbâr Şarkı Düyek Ali Efendi(Hâfız-Mutaf)
  340 Aldın felek sen mihr-i cemâli _ Bestenigâr Şarkı Sengin Semâî Hacı Arif Bey
  341 Aldırıp kendini hüsnün seyreden seyyâh olur _ Rahatülervâh Beste Çenber Tab'î Mustafa Efendi
  342 Aldırmadı ısrarımı reddetti ne yapsam Mecdinevin Tanrıkorur Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Yücel Aşan
  343 Al elmayı daldan al _ Uşşâk Türkü Curcuna _
  344 Alem ağlarken bugün benim dil-i nâ-şâdıma _ Sûznâk Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  345 Alem bahânedir varlığın için (BAHANE BAHANE) Zeynep Arıcan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  346 Alemde (cânâ/şehâ) hicr ile firkat benim olsun _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Civan Ağa
  347 Alemde eğer olmasa hercâî o mehveş _ Nihâvend Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  348 Alemde ey serv-i semen _ Bestenigâr Şarkı Aksak Ahmet Arifî Bey
  349 Alemde ey serv-i semen _ Hicaz Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  350 Alemde minnet etmez gönül artık feleğe _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Sadettin Kaynak
  351 Alemde zafer bulayım hem şâd olayım ben _ Sabâ Şarkı Sofyan Zafirâki Efendi(Kemânî)
  352 Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar Nazîm Rast Şarkı Ağır Aksak Hüsnü Bey(Hâfız-Enderûnî)
  353 Alem-i aşkda benim yoktur eşim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Serkis Efendi(Kemânî)
  354 Alem içre bir keman-ebrûyu buldum kendime _ Hicazkâr Beste Zincir Kirkor Ciğercioğlu
  355 Alemi gülzâr ederdim kâdir olsaydım eğer Neveser Kökdeş Hicazkâr Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  356 Alem-i işrette mest olmuş ne Cem'ler görmüşüz _ Muhayyer Şarkı Devr-i Hindî Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî)
  357 Alemi meftûn etmişsin kendine _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  358 Alem-i mehtâba çıksak bir şeb ey âlîcenab _ Sûznâk Şarkı Düyek Râşid Efendi(Neyzen)
  359 Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî _
  360 Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde)
  361 Alem-i sâgarda artık neşe yok Melek Hiç Tâhir Bûselik Şarkı Müsemmen Sâdi Hoşses
  362 Alem-i vuslatta yâre arz-ı hicrân eyledim _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Şâkir Ağa
  363 Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız _ Dügâh Şarkı Ağır Aksak Hacı Fâik Bey
  364 Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider Orhan Yüksel Acem Aşîran Şarkı Semâî Selâhattin İçli
  365 Alevli dudağında yine bir gül kanıyor _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  366 Alev mi söyle nedir beni böylesi yakan Abdülkâdir Gökmen Nihâvend Fantezi Semâî Abdülkâdir Gökmen
  367 Al goncayı deremedim Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  368 Al gönlümü âyine-i mânâdır bu _ Arazbâr Bûselik Y.S. Yürük Semâî Sâdullah Ağa
  369 Al gönlünü ondan bana ver _ Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ali Erköse
  370 Al gözlerimi bak bana Mehmet Çavuşoğlu Nihâvend Şarkı Semâî Câhit Atasoy
  371 Al gülün dalında diken var diye Yalçın Benlican Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Nevzat Göl
  372 Al gülün dalında diken var diye Yalçın Benlican Mâhûr Şarkı Yürük Semâî Alâeddin Pakyüz
  373 Al gülün dalında diken var diye Yalçın Benlican Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Mahmut Oğul
  374 Alınca gönlümü mihr-i cemâli _ Sûznâk Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  375 Alışamam ayrılığa demiştin alışırsın güzelim Orhan Arıtan Hüzzâm Şarkı Düyek Saffet Avanoğlu
  376 Alıverin bağlamamı çalayım (KAHVE OLSAM..) _ Hüzzâm Türkü Sofyan _
  376 KAHVE OLSAM DOLAPLARDA (Alıverin bağlamamı...) _ Hüzzâm Türkü Sofyan _
  377 Ali'min evleri çamdan _ Hüzzâm Şarkı Düyek Sedat Öztoprak
  378 Ali'min gözleri uzağa daldı Şafak Atayman Hicaz Şarkı Aksak Bilge Özgen
  379 Aliş'imin kaşları kâre _ Uşşâk R.T. Nim Sofyan _
  380 Al kalbimi eline düşür aşkın seline Rüştü Şardağ Hicaz Şarkı Nim Sofyan Rüştü Şardağ
  381 Al kalbini ondan bana ver görmeden eller Kemâl Şâkir Yakar Hüzzâm Şarkı Aksak Adem Şâhin
  382 Allah'ı çok anmış kulun Nûri Baş Nihâvend İlâhi Raks Aksağı Zeki Altun (Hâfız)
  383 Allah'ı seversen yeter hicrânı uzatma _ Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  384 Allah'ı unuttum yalnız sana taptım _ Hüseynî Şarkı Türk Aksağı Sâdi Işılay
  385 Allah için olsun a güzel bendeni yâd et _ Hüzzâm Şarkı Aksak İsak Bey
  386 Almak dilersen bu dil-rübâyı Ahmet Feyzî Bey (Muâllim) Rast Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  387 Al mendilim sakla benden yâdigâr Hasan Özdemir Kürdîli Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Mahmut Oğul
  388 Almış aydınlığı günler yüzünden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Segâh Şarkı Aksak Akın Özkan
  389 Almış aydınlığı günler yüzünden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Şeref Canku
  390 Almış ele câm-ı mülü _ Sâzkâr Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  391 Alnımda çizgiler saçım doldu ak Yusuf Nalkesen Karcığar Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  392 Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Yalçın Benlican Hüzzâm Şarkı Düyek Burhan Durucu
  393 Alnına dökülsün ıslak perçemin Yalçın Benlican Gülizâr Şarkı Aksak Burhan Durucu
  394 Alnına konan bûse gözlerine o bakış Cansın Erol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Selâhattin İçli
  395 Alsam Ada'nın dilberini çamlara gitsem Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Aksak Yesârî Asım Arsoy
  396 Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi _ Şevkutarab Beste Hafif Küçük Mehmet Ağa
  397 Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi _ Acem Kürdî A.S. Aksak Semâî Muzaffer İlkar
  398 Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  399 Al sâzını sen sevdiceğim şen hevesinle _ Sultânî Yegâh Şarkı Semâî Bîmen Şen
  400 Altınordu himmetinle kurtuldu al sancağım _ Sûznâk Marş Sofyan Ali Rızâ Bey(Eyyûbi)
  401 Altın tasta gül kuruttum _ Acem Kürdî Türkü Aksak Nîmet Hanım
  402 Al udu ele şevk ile âhenge devam et Vâhide Hanım Hicaz Şarkı Aksak-Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  403 Al udu güzel nağme-i dil-sûzunu dinlet _ Sultânî Yegâh Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  404 Al yanağın alına yanam kimse duymaya Mehmet Erbulan Gerdâniye Türkü Yürük Semâî Akın Özkan
  405 Al yanağın alına yanam kimse duymaya Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Yürük Semâî Mahmut Oğul
  406 Al yanakta handeler açtın güzel Azmi Aytaç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  407 Al yanak üstünde gördüğüm dilber _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  408 Al yanına bir dil-nevâz _ Mâhûr Şarkı Evfer Dellalzâde
  409 Amâde iken bâde ile dopdolu bir câm Râif Bey(Hâfız) Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  410 Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân _ Rehâvî A.S. Aksak Semâî Ali Dede(Nâ'lizâde)
  411 Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân _ Karcığar A.S. Ağır Sengin Semâî Zekâî Dede
  412 Amâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır _ Hicazkâr Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  413 Aman aman Bağdat'lı cilvesi gâyet tatlı _ Mâhûr Şarkı Sofyan _
  414 Aman aman (Gül Fatma) Muhlis Sabahattin Ezgi Hicazkâr Şarkı Curcuna Muhlis Sabahattin Ezgi
  415 Aman avcı vurma beni _ Nihâvend Türkü Yürük Semâî _
  416 Aman Ayşe'm kunduranı tek tek bas _ Rast Türkü Oynak _
  417 Aman cânâ beni şâd et _ Bûselik Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  418 Aman çoban benim dilber kuzumu _ Gülizâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  419 Aman dağlar canım dağlar _ Hicaz Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  420 Aman dayler yol verin a beyler _ Hüzzâm Şarkı Aksak _
  421 Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çâre(MENDİLİMİN YEŞİLİ) _ Sabâ Türkü Sofyan _
  421 MENDİLİMİN YEŞİLİ (Aman doktor canım gülüm..) _ Sabâ Türkü Sofyan _
  422 Aman Esmâ'm aman canım yosmam aman Muhlis Sabahattin Ezgi Karcığar Şarkı Aksak Muhlis Sabahattin Ezgi
  423 Aman ey dilber-i mümtâz _ Irak Şarkı Aksak Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  424 Aman ey gonce-i nevres-nihâlim _ Nihâvend Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  425 Aman ey gonce-i zîbâ _ Şevkefzâ Şarkı Aksak _
  426 Aman (Aceb) ey işveli yârim (KÂĞITHÂNE HAVASI) _ Sûzidil Köç. Aksak Ali Rif'at Çağatay
  426 KAĞITHANE HAVASI (Aman ey işveli...) _ Sûzidil Köç. Aksak Ali Rif'at Çağatay
  427 Aman ey kamet-i serv-bülendim _ Ferahfezâ Şarkı Düyek İsmet Ağa
  428 Aman ey şûh-i nâzende _ Hisâr Bûselik Şarkı Aksak Sultan II.Mahmut (Adlî)
  429 Aman ey şûh-i nâzende _ Acem Bûselik Şarkı Oynak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  430 Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Neyzen Rızâ Bey
  431 Aman felek aman senin elinden Mehmet Nazmi Özalp Mâhûr Şarkı Düyek Bilge Özgen
  432 Aman güzel Maçka'lı Sâdettin Kaynak Muhayyer Kürdî Fantezi Sofyan Sadettin Kaynak
  433 Aman sâkî canım sâkî doldur doldur da ver Ahmet Râsim Bey Uşşâk Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  434 Aman sâkî lûtfuna âmâdeyim _ Mâhûr Şarkı Müsemmen Lem'î Atlı
  435 Amasya'nın dağları _ Tâhir Şarkı Sofyan _
  436 Amed nesîm-i subh-dem tersem ki âzâreş küned _ Rast Beste Düyek Abdülkâdir-i Merâgi
  437 Ana başta tâc imiş _ Hicaz Şarkı Curcuna Selâhattin İnal
  438 Anadolu sen güzelsin çiçeksin _ Hüseynî Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  439 Ana harb ilân oldu _ Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Bîmen Şen
  440 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım İsmail Safâ Bey Muhayyer Sünbüle Şarkı Aksak İrfan Doğrusöz
  441 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım İsmail Safâ Bey Hicaz Şarkı Aksak Akın Özkan
  442 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım İsmail Safâ Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ali Gâlip Türkkan
  443 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım İsmail Safâ Bey Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  444 Anarım ruhlerini güller ile eğlenirim _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  445 Anar ömrünce gönül giden sevgilileri Ahmet Kaçar Uşşâk Şarkı Düyek Şükrü Tunar
  446 An (On) çehre-i zîbâ-yı tü _ Rast Y.S. Yürük Semâî Acem'lerin
  447 Andelîb-âsâ bürünmüş cay-ı mâtem nâleye _ Dilkeşhâverân Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  448 Andelîb feryâdının hengâmı geldi sevgilim _ Müstear Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  449 Andelîb-i bağ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ Kâmil Efendi (Şeyh) Rahatülervâh Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  450 Andelîb-i sahn-ı aşka gülşenim _ Rast Şarkı Düyek Dellalzâde
  451 Andıkça bütün ömrümü rûhum yine ağlar _ Mâhûr Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  452 Andıkça geçen günleri hasretle derinden _ Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Lem'î Atlı
  453 Andıkça hayâlin oluyor rûhuma hem-dem _ Hüseynî Şarkı Aksak Osman Şevkî Uludağ
  454 Andıkça ismini içim ürperir Tûran İnam Sûznâk Şarkı Düyek Akın Özkan
  455 Andıkça ismini içim ürperir Tûran İnam Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  456 Andıkça seni çırpınırım ben kederimden _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Mehmet Gündoğan(İskeçe'li)
  457 Andıkça senin ismini dil sızladı durdu Muzaffer Hanım Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Bîmen Şen
  458 Andım yine derinden seni sevgilerinden Necdet Varol Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Necdet Varol
  459 Andım yine ol bezmi mestânelik elverdi (Rahatfeza ile aynı) Şemseddîn Sivâsî Hicaz Aşîran Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  460 Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler Cevdet Paşa Hüzzâm Şarkı Aksak Semâî Emin Ongan
  461 Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler Cevdet Paşa Hicaz Şarkı Düyek Şemsettin Ziyâ Bey
  462 Ankara'nın ortasında kurulu pazar Nedim Önol Hicaz Türkü Sofyan Nedim Önol
  463 Ankara'nın Yürük Kızı ellerinde kınası Yesârî Asım Arsoy Muhayyer Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  464 Ankara seninle cennet gibiydi Mehmet Erbulan Uşşâk Şarkı Aksak Metin Everes
  465 Anla artık anla beni unut bütün geçenleri (SON MEKTUP) Aydın Ünsal Nihâvend Şarkı Sofyan Yıldırım Gürses
  465 SON MEKTUP (Anla artık anla beni) Aydın Ünsal Nihâvend Şarkı Sofyan Yıldırım Gürses
  466 Anladım âlemde yok hiç derd-i aşkın çâresi _ Acem Bûselik Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  467 Anladım ben olmamış hiç bir muhabbet sende yâr _ Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Nihat Adlim
  468 Anladım git diyorsun istemiyorsun Seyhan Girginer Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Erdoğan Berker
  469 Anladım gülüşünden kız Göztepe'lisin sen Oğuz Çetinel Nihâvend Şarkı Curcuna Fethi Karamahmudoğlu
  470 Anladım ki daha dolmamış çilem Kemâl Şâkir Yakar Hicaz Şarkı Düyek Suat Sayın
  471 Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  472 Anladım sonbaharın son ödülüsün bana Zeynettin Maraş Hicaz Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  473 Anladın da derdime bir lahza dermân olmadın Mustafa Nâfiz Irmak Uşşâk Şarkı Müsemmen Rüştü Eriç
  474 Anlamadım ayrılığa sebep ne Şâdi Kurtuluş Hüzzâm Şarkı Düyek Amir Ateş
  475 Anlamak istemedin gözlerimin dilinden Turhan Taşan Müstear Şarkı Düyek Bilge Özgen
  476 Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir _ Nihâvend Şarkı Curcuna Mustafa Çağlar
  477 Anlatayım hâlimi dildâre ben Mehmet Sâdi Bey Rast Şarkı Curcuna Tanbûri Ali Efendi
  478 Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Ömer Bedrettin Uşaklı Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı İsak Varon
  479 Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Ömer Bedrettin Uşaklı Hüzzâm Şarkı Semâî Yaşar Okur(Hâfız)
  480 Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Ömer Bedrettin Uşaklı Hicaz Şarkı Aksak Akın Özkan
  481 Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Ömer Bedrettin Uşaklı Rast Şarkı Semâî Erdoğan Berker
  482 Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm Erdoğan Yıldızel Hicaz Şarkı Curcuna Erdoğan Yıldızel
  483 Anlattı erenler bir bahar değil Fâruk Nâfiz Çamlıbel Rast Şarkı Yürük Semâî Hayri Yenigün
  484 Anlattı erenler bir bahar değil Fâruk Nâfiz Çamlıbel Nihâvend Şarkı Düyek-Semâî Müfit Kuraner
  485 Anlattı erenler bir bahar değil Fâruk Nâfiz Çamlıbel Kürdî Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  486 Anneciğim gönlümün gözlerimin nûrusun Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Aksak Akın Özkan
  487 Annelerin en güzeli H.Lâtif Sarıyüce Uşşâk Ç.Ş. Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  488 Annesi dün Zeyneb'e "Melek Yavrum"diyordu Fâruk Nâfiz Çamlıbel Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Mahmut Yivli
  489 An siyeh çerdehi şîrîn-i âlem bâ(KAR-I BÜRA) _ Hicazkâr Kâr Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  489 KAR-I BÜRA (An siyeh çerdehi...) _ Hicazkâr Kâr Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  490 Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Düyek Rüştü Şardağ
  491 Arabamın ispiti (Arabamın ispiti) _ Uşşâk Şarkı Aksak _
  492 Arabaya taş koydum _ Hüzzâm Şarkı Aksak _
  493 Aradım gece gündüz seni her yerde Fatma _ Nikrîz Şarkı Sofyan Sâlih Orak
  494 Aramak şimdi mi aklına geldi Yusuf Nalkesen *(S.Vural) Hicaz Şarkı Yürük Semâî Yusuf Nalkesen
  495 Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı) Bayâti A.S. Ağır Sengin Semâî Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
  496 Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı) Hisâr Bûselik Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  497 Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı) Uşşâk Şarkı Curcuna Serûpe Efendi(Ûdî)
  498 Arâm edemez gönlüm-gönlüm edemez ârâm _ Hicazkâr Y.S. Yürük Semâî Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  499 Ararım adresi aldım elime Orhan Kızılsavaş Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  500 Ararım eşim ararım _ Karcığar Köç. Aksak _
  501 Ararım seni her gün derdine yana yana Sâmi Akay Rast Şarkı Düyek Nevzat Akay
  502 Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi Mehmet Tûran Yarar Hüzzâm Şarkı Aksak Oğuz Şenler
  503 Araz üste buz üste _ Nihâvend Türkü Curcuna _
  504 Arayanlar beni gönlüme(gülüme) sorsun(dağlarda bulsun) _ Hicaz Şarkı Sofyan Afet Mısırlıyan (Ûdî)
  505 Arayu arayu bulam izini Yûnûs Emre Rast İlâhi Sofyan Halûk Pura
  506 Ardına dek açık kalbin kapısı Funda Binnur Ünal Karcığar Şarkı Düyek Bilge Özgen
  507 Ardına düşenlerden kaçıyor köşe bucak Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  508 Ardın sıra savrulduğum nicedir Ayhan İnal Hüzzâm Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  509 Arılar çevreni sarmış bal için Hasan Kaya Manioğlu Karcığar Şarkı Aksak Bahri Altıntaş
  510 Arı olsam bakmaz idim balına Mehmet Çakırtaş Karcığar Şarkı Aksak Necmi Pişkin
  511 Arıyı çiçekte dalda sevelim Ayten Baykal Uşşâk Fantezi Sofyan Bilge Özgen
  512 Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eylemem Hacı Ârif Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Hacı Ârif Bey
  513 Arifler meclisi yüksek olurmuş Semih Sergen Sabâ Şarkı Yürük Semâî Muzaffer İlkar
  514 Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak Yusuf Nalkesen Nihâvend Fantezi Sofyan Yusuf Nalkesen
  515 Artık beni arama sorma sakın kimseden Yusuf Merçil Hicaz Şarkı Düyek Nihat Adlim
  516 Artık beni sevmiyorsan Sâdık Atay Nihâvend Şarkı Düyek Aydın Tekindor
  517 Artık benim bu şehirde son günler son demimdir Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  518 Artık bu bahçede ötmesin bülbül Sâdettin Kaynak Hüzzâm Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  519 Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hicaz Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  520 Artık demir almak günü gelmişse zamandan Yahyâ Kemâl Beyatlı Hicaz Şarkı Sofyan Asım Dirim
  521 Artık demir almak günü gelmişse zamandan Yahyâ Kemâl Beyatlı Segâh Şarkı Sofyan Hasan Soysal
  522 Artık demir almak günü gelmişse zamandan Yahyâ Kemâl Beyatlı Hicaz Şarkı Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  523 Artık duy sesimi rûhumu yakma Neveser Kökdeş Sûznâk Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  524 Artık gelecek sanma sakın geçti o günler Arif Sâmi Toker Acem Kürdî Şarkı Düyek-Aksak Arif Sâmi Toker
  525 Artık görsem yüzünde gönlümün baharını İlham Behlül Pektaş Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Nûrettin Demirtaş
  526 Artık hicrâna tahammül edemez oldu gönül Nâhit Hilmi Özeren Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  527 Artık kalmadı sabr ü karar _ Segâh Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  528 Artık mümkün müdür sana inanmak Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  529 Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı Fâruk Nâfiz Çamlıbel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Artaki Candan
  530 Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı Fâruk Nâfiz Çamlıbel Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  531 Artık ne teselli ne ümîd kaldı hayattan Hikmet Şinâsi Önol Sabâ Şarkı Aksak Metin Everes
  532 Artık ne vaadlerle sevindir ne de kandır Orhan Ete Nişâburek Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  533 Artık o hayâl bahçemizin gülleri soldu Ufuk Gürelman Segâh Şarkı Aksak Ümit Gürelman
  534 Artık senide alsın sonbahar deli rüzgâr Erol Sayan Hicaz Şarkı Sofyan Erol Sayan
  535 Artık senin adını zehir saçan aşkını unutmak istiyorum(UNUTMAK İSTİYORUM) Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  536 Artık yeşerecek bir dalım yok Türkân Ateş Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  537 Artık yetişir âh ü figân eyleme bülbül _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  538 Artık yetişir çektiğim insafsız elinden Mustafa Nâfiz Irmak Bayâti Şarkı Ağır Sengin Semâî Selâhattin Pınar
  539 Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam Bedri Ziyâ Aktuna Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Nûri Halil Poyraz
  540 Artmada nâzı o mest-i nâzımın _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Asdik Ağa
  541 Artırır her rûz u şeb feryâdımı _ Bayâti Şarkı Devr-i Hindî Ethem Efendi(Kânûnî)
  542 Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı _ Rehâvî Beste Firengifer Ahmet Efendi(Kaptanzâde)
  543 Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı _ Hüseynî Şarkı Aksak Emin Ongan
  544 Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı _ Karcığar Şarkı Aksak Semâî Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
  545 Arz etsem acep hâlimi ol sevgili yâre _ Rast Şarkı Aksak Ömer Lütfi Dede
  546 Arz etsem eğer hâlimi cânâne kanar mı _ Şevkâver Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  547 Arz eylemedim bunca zamandır sana hâlim _ Segâh Arabân Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  548 Arz eylesem canım başa geleni _ Hicaz Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  549 Arz-ı dîdâr eyle cânânım yeter _ Yegâh Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  550 Arz-ı dîdâr eyledikçe şâhid-i gülzâr-ı Hû _ Nevâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  551 Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler _ Bayâti Beste Hafif Hamparsum Limoncuyan
  552 Arz-ı dîdâr eyle gel ey meh-cemâl _ Nihâvend Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  553 Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın _ Bayâti Araban Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  554 Arz-ı niyâzımız sana gerçi cemîledir _ Muhayyer Kürdî Beste Darb-ı Fetih(Ağır) Zekâî Dede
  555 Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere _ Bestenigâr Beste Çenber Hamparsum Limoncuyan
  556 Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını cânım _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  557 Arzular hiç doyulmayan bir umuttur kalbe akan Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  558 Arzum bir gül kopardı hayâtın bahçesinden _ Hicaz Şarkı Curcuna Bilge Özgen
  559 Arzun ne ise âgâh et beni _ Rast Şarkı Düyek Klârnetçi İbrâhim Efendi
  560 Arzû-yi vuslatındır bağrımı kân eyleyen _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  561 Asker oldum piyâde _ Hüzzâm Türkü Sofyan Burhan Çakır(Taş P:Küçük Yaşar)
  562 Asla gece mir'ata o meh-pâre yapışmaz _ Evc Bûselik Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  563 Asûde fikrim âvârelendi _ Rast Şarkı Türk Aksağı Hâfız Yusuf Efendi
  564 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre Sultânî Irak Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  565 Asümâna çıktı âhım Mustafa Reşit Bey Sûznâk Şarkı Aksak Said Mehmet Efendi
  566 Asümân ağlar hem inler girye-bâr oldukça ben _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  567 Asümânım civanım gel canım gel cânânım Hüseyin Gökmen Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Gökmen
  568 Âşıka Bağdad sorulmaz ufukları aşar gider Vecdi Bingöl Mâhûr Şarkı Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  569 Âşıka bir özge sevdâ saçların _ Karcığar Şarkı Aksak Rif'at Bey
  570 Âşıka cevr ü cefâdan ne alırsın bilmem _ Segâh Araban Beste Fahte Ali Rızâ Bey(Neyzen)
  571 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Nef'î Hüzzâm Beste Çenber Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
  572 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Nef'î Rast Şarkı Müsemmen Ekrem Güyer
  573 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Nef'î Sabâ Beste Sakîl Suphi Ziyâ Özbekkan
  574 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Nef'î Mâhûr Beste Muhammes Ahmet Çağan
  575 Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına _ Arazbâr Bûselik Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  576 Âşık gam-ı dil-rübâsız olmaz _ Acem Kürdî Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  577 Âşıkım ben gül yüzüne (SEVİYORUM ÖZLÜYORUM) Necdet Tokatlıoğlu Acem Kürdî Şarkı Semâî Necdet Tokatlıoğlu
  578 Âşıkım ben şüphesiz mâhım sana _ Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Lâtif Efendi
  579 Âşıkım dağlara kurulu tahtım Ömer Bedrettin Uşaklı Hicaz Şarkı Nim Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  580 Âşıkım dağlara kurulu tahtım Ömer Bedrettin Uşaklı Nihâvend Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  581 Âşıkım dağlara kurulu tahtım (SON DİLEK) Ömer Bedrettin Uşaklı Rast Şarkı Düyek Fahri Kopuz
  582 Âşıkım her gördüğüm dildârı etmem intihab _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  583 Âşıkım ol hastayım ki cânâ cânân isterim _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Müsemmen İrfan Doğrusöz
  584 Âşıkına eylemez al _ Sabâ Şarkı Sofyan Nûman Ağa
  585 Âşıkına peyvestesin _ Hüzzâm Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  586 Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş Ahmet Refik Altınay Uşşâk Şarkı Curcuna Mehmet Yürü (Nasib'in)
  587 Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi _ Gerdâniye Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  588 Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi _ Tâhir Bûselik Şarkı Ağır Aksak Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
  589 Aşkın içimde rüyâ kalbimde duya duya Hikmet Münir Ebcioğlu Rast Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  590 Âşıkın gitmez dilinden hiç Hûy-i Hây-i aşk Kânûnî Sultan Süleyman Evcârâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  591 Âşıkın hâlini zâlim bilmiyor _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Artaki Candan
  592 Âşıkın oldu dili mesvây-ı Hû Seyyîd Kerîm Irak Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  593 Âşıkın sermâyesi feryâd imiş _ Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  594 Aşkla dolup taştığımı sen bilmezsen kim bilecek Sibel Karabaş Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Bilge Özgen
  595 Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır Ziyâ Paşa (Vezir) Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Ali Şenozan
  596 Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır Ziyâ Paşa (Vezir) Hicazkâr Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  597 Âşıkları inandırır yalan sözlerle kandırır Ziyâ Paşa-Ali Ulvi Baradan Sultânî Yegâh Şarkı Nim Sofyan Ali Ulvi Baradan
  598 Âşıkların her bir demi bir rûz-i mihendir _ Nikrîz Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  599 Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın _ Hicaz A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  600 Âşıkların kaleminden dökülen bir şiirsin Alâeddin Şensoy Rast Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  601 Âşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır _ Rast-ı Cedîd Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  602 Âşık mıyım bilmem neyim Sâlih Korkmaz Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  603 Âşık olalı sen yâre gönül Dede Efendi Isfahan Şarkı Aksak Dede Efendi
  604 Âşık olan derd çeker (DEMET DEMET ÇİÇEĞİM) Aslan Hepgür Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Aslan Hepgür
  605 Âşık oldum ben Allah'ın adına Yûnûs Emre Şehnaz İlâhi Aksak Zeki Altun (Hâfız)
  606 Âşık oldum ben sana ey gül-beden _ Uşşâk Şarkı Düyek Selânik'li Ahmet Efendi
  607 Âşık oldum ben sana ey gül-beden _ Karcığar Şarkı Müsemmen İbrâhim Tuğberk
  608 Âşık oldum ben yine bir âfet-i meh-peykere _ Mâhûr Bûselik Beste Çenber Zekâî Dede
  609 Âşık oldum bir güle bülbül gibi _ Nühüft Şarkı Ağır Aksak Aleksan Ağa
  610 Âşık oldum bir güzele _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı _
  611 Âşık oldum bir melek-sîmâya ah _ Nevâ Bûselik Şarkı Ağır Aksak Kemâl Efendi (Balat Şeyhi)
  612 Âşık oldum inan sana _ Rast Şarkı Raks Aksağı Adnan Koray
  613 Âşık oldum sana ey gonce-dehen Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Tanbûri Ali Efendi
  614 Âşık oldum tâli'im efkendedir _ Acem Aşîran Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  615 Âşık oldum yavrucağım yüzüne _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  616 Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Fuzûlî Rast Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  617 Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Fuzûlî Isfahan Şarkı Ağır Aksak Fehmi Tokay
  618 Âşık olmak yasakmış sanki Hasan Sözeri Segâh Şarkı Düyek Hasan Sözeri
  619 Âşıktan etme cânâ hicâbı _ Uşşâk Şarkı Aksak Tanbûri Ali Efendi
  620 Aşinâ-yı bezm olan anlar hitâb-ı Hayderi _ Nevâ Beste Devr-i Kebîr Râkım Elkutlu
  621 Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır Fuzûlî Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
  622 Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır Fuzûlî Isfahan Şarkı Ağır Aksak Nevres Bey(Ûdî)
  623 Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves _ Bestenigâr Şarkı Curcuna Garbis Efendi(Kânûnî)
  624 Aşka doyum olmaz kalbim sensiz olmaz Nursal Ünsal Birtek Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Nursal Ünsal Birtek
  625 Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ Sâdık Açar Rast Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  626 Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ Sâdık Açar Segâh Şarkı Ağır Aksak Rıdvan Lâle
  627 Aşka düştüm âşık-ı âvâreyim Rahmi Bey Rast Şarkı Aksak Rahmi Bey
  628 Aşka düştüm cân ü dil müft-i civânân oldu hep Nedîm Hüseynî Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  629 Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân _ Beste Isfahan Şarkı Aksak Dellalzâde
  630 Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Sahak Hocasar (Kemânî)
  631 Aşka gönül vermem aşka inanmam (UNUT SEVME BENİ) Bâki Çallıoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Bâki Çallıoğlu
  631 UNUT SEVME BENİ (Aşka gönül vermem..) Bâki Çallıoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Bâki Çallıoğlu
  632 Aşka göz kırparak gülüştüğümüz Özdemir Kiper Muhayyer Kürdî Fantezi Aksak Bilge Özgen
  633 Aşk ağlatır dert söyletir Ali Hikmet Hatipoğlu Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  634 Aşka paydos demiş de kapatmışım defteri Hûlki Öğreten Rast Şarkı Curcuna Fethi Karamahmudoğlu
  635 Aşka son vererek gönül durulsa Hasan Soysal Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Hasan Soysal
  636 Aşka susayanlara ummanlar kâr etmiyor Alâeddin Şensoy Zâvil Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  637 Aşk aşk deyip çırpınma Zeynettin Maraş Nihâvend Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  638 Aşk ateşine yanma gönül nâfile _ Rehâvî Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  639 Aşk ateşi sînemde yine şûle-i feşandır Mehmet Sâdi Bey Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  640 Aşk ateşiyle bülbül ötünce Fâruk Kestiren Acem Kürdî Şarkı Aksak Fâruk Kestiren
  641 Aşk ateşten bir gömlek onu giyenler bilir İbrâhim Bodur Segâh Şarkı Düyek Amir Ateş
  642 Aşk ateşten gömlekmiş derlerdi inanmazdım _ Hicazkâr Şarkı Aksak Süreyyâ Bey
  643 Aşk bağımız vîran olmuş yâr ona bîgânedir _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Mebrûke Çağla
  644 Aşk bağına girsen eğer Ali Ulvi Kurucu Sabâ İlâhi Raks Aksağı Zeki Altun (Hâfız)
  645 Aşk bağından çiçek verirsin diye (DİLEK AĞACI) Sâlih Korkmaz Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  646 Aşk bağında seni seçtim eş diye Mustafa Arif Arık Muhayyer Kürdî Fantezi Sofyan Fâruk Şâhin
  647 Aşk böyledir aşk böyledir aşıkı sevdâ söyletir _ Nihâvend Fantezi Sofyan Sadettin Kaynak
  648 Aşk bu değil yapma güzel Rüştü Şardağ Nihâvend Şarkı Curcuna Avni Anıl
  649 Aşk büyük bir yalan Necdet Varol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Necdet Varol
  650 Aşk cefâ tahtını gönlüme kurdu Selâhattin Bey Segâh Şarkı Düyek Cevdet Çağla
  651 Aşk dedik atıldık bir kez derinlerine Necdet Varol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Necdet Varol
  652 Aşk denilen ateşe yanalım mı _ Rast Şarkı Sofyan Erol Sayan
  653 Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyletir _ Tâhir Beste Muhammes Zekâî Dede
  654 Aşk elinden derde sal gönlümde binbir yâre kıl Ahmet Ilgaz Muhayyer Kürdî Şarkı Devr-i Hindî Vefik Ataç
  655 Aşk elinden el-amandı hâl-i zârım el-aman Câvidan Birkan Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Nihat Adlim
  656 Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün âh nesin Neveser Kökdeş Nişâburek Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  657 Aşkı hüznümle yarattım bu gece Kemâl Şâkir Yakar Rast Şarkı Aksak Mildan Niyâzi Ayomak
  658 Aşkı içir sen bana alevden dudağınla Kenan Akansu Nihâvend Şarkı Sofyan Sabri Süha Ansen
  659 Aşkı içir sen bana alevden dudağınla Kenan Akansu Nihâvend Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  660 Aşkı özde bulmak gerek Erol Martal Nihâvend Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  661 Aşkım bahardı ümitler vardı (KIRIK KALP) Yıldırım Gürses Nihâvend Şarkı Sofyan Yıldırım Gürses
  662 Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden Nâci Özkazanç Sûznâk Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  663 Aşk-ı mes'udumuzu Hâlik-i sevdâ korusun _ Segâh Şarkı Devr-i Hindî Aleko Bacanos
  664 Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün _ Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  665 Aşkım güzel cânânım güzel Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  666 Aşkımı besteledim ebedî nağmelerle Sabri Süha Ansen Nihâvend Şarkı Curcuna Sabri Süha Ansen
  667 Aşkımı bilmedin gözyaşım silmedin Şekip Ayhan Özışık Nihâvend Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  668 Aşkımı bir anlasan gözlerime baksanda Mine Gül Karadağ Acem Kürdî Şarkı Düyek Mustafa Sağyaşar
  669 Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde Nevin Tali Hüzzâm Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  670 Aşkımın hep yıkılınca siteminle temeli _ Sabâ Şarkı Ağır Aksak Artaki Candan
  671 Aşkımın ıssız bağında tatlı bir meltem eser Rehâ Gizey Nihâvend Şarkı Düyek Nihat Adlim
  672 Aşkımın ilkbaharı ilk heyecânım benim Fuat Edip Baksı Nihâvend Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  673 Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT) Kaya Özdemir Karcığar Şarkı Sofyan Selâhattin Altınbaş
  674 Aşkımın mehdi o hoş sâhil-i deryâda melek _ Şedaraban Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  675 Aşkımın ümmîdi yok şâd et beni güldür biraz _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Ekrem Güyer
  676 Aşkımın zambağıdır zevkimin kaynağıdır Sabri Süha Ansen Nihâvend Şarkı Curcuna Sabri Süha Ansen
  677 Aşkımı yıllarca susturdum _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Nûrettin Cemil Sangan
  678 Aşkımız bir ömür bitmesin diye Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Nim Sofyan Metin Everes
  679 Aşkımızda düğüm var çözemez onu eller Muzaffer İlkar Gülizâr Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  680 Aşkımızda hep hayâller yaşadım Şâdi Kurtuluş Hicaz Fantezi Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  681 Aşkımız hicrâna döndü ayrılık hiç bitmiyor Reşat Özpirinçci Hicazkâr Şarkı Müsemmen Yılmaz Yüksel
  682 Aşkımla benim bir sızı kaldıysa yürekte Sâdullah Bey Tebrîz Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  683 Aşkımla bu şeb işte perîşân olacaksın _ Nikrîz Şarkı Sofyan Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  684 Aşkım nedir bilmezsin gönlüme girmeyince Ali Hikmet Hatipoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Nihat Adlim
  685 Aşkı muhabbet gibi sandı gönül _ Rast Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  686 Aşkım Yeniköy sâhil-i deryâsını sardı Yesârî Asım Arsoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  687 Aşkına dil efgendedir _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Sofyan Hâşim Bey
  688 Aşkına düştüğüm ilk günden beri _ Hüseynî Şarkı Düyek-Curcuna Bîmen Şen
  689 Aşkına kanamadım hicrinle yaktın beni _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Kenan Güreşçi
  690 Aşkın alevden bir gömlek ki tendedir _ Hicazkâr Şarkı Düyek Ekrem Güyer
  691 Aşkına tutuldu gönlüm harâb oldu Muzaffer İlkar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  692 Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr Nâhit Hilmi Özeren Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Râkım Elkutlu
  693 Aşkın bana her safhası bin hüzne bedeldi _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Bîmen Şen
  694 Aşkın bana kısmet-i ezeldir Veled İzbulak (Çelebi) Muhayyer Şarkı Curcuna Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  695 Aşkın bana mâzideki son hâtırâ olsun _ Sûznâk Şarkı Semâî Abdülhalik Bey
  696 Aşkın beni bak gülme ne müşküllere saldı _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Aleko Bacanos
  697 Aşkın beni bak yıktı harâb eyledi ey mâh Alâeddin Yavaşça Hicaz Şarkı Sengin Semâî Alâeddin Yavaşça
  698 Aşkın beni durmaz yakar Sâdettin Kaynak Hüzzâm (Segâh) Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  699 Aşkın beni yakıyor niye hâlâ kaçıyorsun _ Hüzzâm Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  700 Aşkın bilmecesini bir bakışta çözersin Râfet Kurşunlu Evcârâ Şarkı Aksak Ali Şenozan
  701 Aşkın bir yalanmış şimdi anladım Tercan Turan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  702 Aşkında azap varsa katlanırım (SARI KIZ) _ Hicazkâr Şarkı Semâî İsmail Hakkı Nebiloğlu
  703 Aşkından her akşam içerken üzgün Aylâ Peken Hicaz Şarkı Düyek Ali Şenozan
  704 Aşkın denizinde boş sandal gibi Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Aksak Metin Everes
  705 Aşkın deryâsına daldırdı beni _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Sâdi Erden (Ûdi)
  706 Aşkındır eden sîne-i mecrûhumu sûzan _ Bûselik A.S. Sengin Semâî Mehmet Bey(Eyyûbî)
  707 Aşkın dikenler gibi kaldı kalbimde benim _ Segâh Şarkı Semâî Amir Ateş
  708 Aşkın dil-i âşüftemi sevdâya düşürdü _ Karcığar Beste Evsat Hâşim Bey
  709 Aşkın dili hûn eyledi _ Muhayyer Şarkı Aksak Rif'at Bey
  710 Aşkın eser-i sûzişine can acımaz mı Mahmut Nedim Paşa Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  711 Aşkın ezvâk-ı visâlinde yoktur emelim _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak İbrâhim Efendi
  712 Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül _ Bayâti Şarkı Düyek-R.Aksağı Sadettin Kaynak
  713 Aşkın gönüllerde adın dillerde Mehmet Erbulan Hüseynî Şarkı Aksak Metin Everes
  714 Aşkın hem tatlı hem zehirli _ Nikrîz (Yegâh'ta) Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Sâdettin Arel
  715 Aşkını çektim gözyaşı döktüm _ Hüzzâm Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  716 Aşkını çileler gibi sağla gönlüm sağla gönlüm Fethi Karamahmudoğlu Evcârâ Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  717 Aşkımın tahtını gönlüme kurdum _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  718 Aşkının tahtını gönlüme kurdum _ Dilkeşhâverân Şarkı Düyek Zeki Arif Ataergin
  719 Aşkınız gönlümde tutuştu birden _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Turan Hüseyin Sâdettin Arel
  720 Aşkın ile bir mâkâma erdim ki bu dem _ Zâvil Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  721 Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım _ Uşşâk Şarkı Curcuna Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  722 Aşkın ile ey nev-civan _ Acem Kürdî Şarkı Düyek Osman Ağa
  723 Aşkın ile ey nev-civan _ Nihâvend Şarkı Semâî Reşat Erer (Kemânî)
  724 Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim Nevres Paşa Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Sâdi Hoşses
  725 Aşkın ile sevgilim yine doldum bu akşam Mehmet Erbulan Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  726 Aşkın kânununu yazsam yeniden Mehmet Erbulan Acem Kürdî Şarkı Nim Sofyan Sâdettin Öktenay
  727 Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım _ Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  728 Aşkınla ben ey nâzenîn _ Hicaz Şarkı Düyek Dede Efendi
  729 Aşkınla ben oldum yine bülbül gibi giryân _ Sultânî Yegâh Şarkı Sengin Semâî _
  730 Aşkınla düştüm ateşe _ Sabâ Zemzeme Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  731 Aşkınla gönül mest olarak daldı hayâle Refik Atlı Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Ali Ulvi Baradan
  732 Aşkınla gönül seyranda her gâh _ Muhayyer Şarkı Aksak Rif'at Bey
  733 Aşkınla harab gönlümü gel gör neye döndüm _ Mâhûr Şarkı Curcuna Emin Ongan
  734 Aşkınla harab kalbimi bir lâhza sevindir Betül Erselik Bayâtî (Uşşâk) Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  735 Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem Y.Sinan Ozan Evc Şarkı Sengin Semâî Artaki Candan
  736 Aşkınla havalandım bî-lâneliğim gel gör _ Büzürg Beste Hafif Sultan III.Selim (İlhâmî)
  737 Aşkınla her akşam içerken seni Ayla Peken Nihâvend Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  738 Aşkınla hep bu fakîrin Zeki Altun Acem Aşîran İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  739 Aşkınla meğer aşkıma son dem vuracakmış Selim Aru Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  740 Aşkınla sararan emel bağımda Mustafa Savaş Bayâti Araban Şarkı Düyek Vefik Ataç
  741 Aşkınla senin sevdiceğim zâr ü zebûnum _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  742 Aşkınla sînem dağlarım Enderûnî Vâsıf Sultânî Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  743 Aşkınla sînem dağlarım Enderûnî Vâsıf Hicaz Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  744 Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  745 Aşkınla şûride n'ide hüsnün görüp aklı gide _ Acem Aşîran Şarkı Düyek Abdi Efendi
  746 Aşkınla terakki ediyor âh ü enînim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Bogos Efendi(Hânende)
  747 Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun Zekâî Cankardeş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Selâhattin Pınar
  748 Aşkınla yanan kalbim ıztırâbım elemim Ümit Utku Hicaz Şarkı Semâî Selâhattin Erköse
  749 Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma _ Bûselik Şarkı Sengin Semâî Fehmi Tokay
  750 Aşkınla yanan kalbimin âlâmını dindir Abdülkâdir Gökmen Hüzzâm Şarkı Aksak Abdülkâdir Gökmen
  751 Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın Halil İbrahim Akçam Uşşâk Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  752 Aşkınla yandım harâb oldum Ferdâne Şen Segâh Şarkı Düyek Güneri Tecer
  753 Aşkınla yandır sultânım Allah Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) Hisâr Bûselik Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  754 Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen _ Segâh Şarkı Sengin Semâî Râkım Elkutlu
  755 Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden Nâhit Hilmi Özeren Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Alâeddin Yavaşça
  756 Aşkın mevsimi olmaz bunu herkes bilmeli Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  757 Aşkın meyine ben kana geldim Niyâzî-i Mısrî Şehnaz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  758 Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Abdülehad Nûri (Şeyh) Bestenigâr İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
  759 Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir Hüseyin Sîret Özsever Tâhir Bûselik Şarkı Sengin Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  760 Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir Hüseyin Sîret Özsever Sûzidil Şarkı Sengin Semâî Şemsettin Ziyâ Bey
  761 Aşkın ne güzel zevkini sürdüktü seninle Nâhit Hilmi Özeren Sabâ Şarkı Türk Aksağı Râkım Elkutlu
  762 Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet Sabâhattin Volkan Rast Şarkı Yürük Semâî Sabahattin Volkan
  763 Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim Erol Sayan Segâh Şarkı Nim Sofyan Erol Sayan
  764 Aşkın rengi varsa eğer sen beyazsın Cansın Erol Acem Kürdî Şarkı Raks Aksağı-N.Sof. Selâhattin İçli
  765 Aşkın seni hep güldüremez (YALANCI KADIN) Hamit Şakar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Râkım Elkutlu
  766 Aşkın susuz bağında pınar gibi çağlarım Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  767 Aşkın şarâbını içirdin bana Bâki Çallıoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Bâki Çallıoğlu
  768 Aşkın yaşı olmazmış yazı kışı olmazmış Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  769 Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu Leylâ Hanım-İzzet Molla Karcığar Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  770 Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül Melâhat Akan Hicaz Şarkı Düyek Fehmi Tokay
  771 Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ Ahmet Râsim Bey Hicaz Şarkı Aksak Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
  772 Aşk-ı tü nihâl hayret âmed Hâfız-ı Şirâzî Rast-ı Cedîd Kâr Hafif Dede Efendi- Mahmud Efendi
  773 Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân Osman Haşimî Efendi Şehnaz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  774 Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân Osman Haşimî Efendi Şehnaz Durak Durak Evferi Mahmut Çelebi(Zâkir)
  775 Aşk için ağlıyorsun daha neler aşk olsun Zekâi Tunca Mâhûr Fantezi Aksak Zekâi Tunca
  776 Aşk ile nûş eyleyen bezm-i ezel peymânesin _ Ferahnümâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  777 Aşk ile yandım sâhidir sandım _ Muhayyer Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  778 Aşk ile yanmaktadır cân ü tenim _ Sûznâk Şarkı Düyek Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  779 Aşkların en ölmezini sana sakladım gel Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Semâî Akın Özkan
  780 Aşk masalmış sevgi yalanmış çok geç anladım Hasan Sözeri Nihâvend Şarkı Sofyan Hasan Sözeri
  781 Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç Vâhit Özaydın Hicaz Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  782 Aşk mısın hayat mısın _ Hüzzâm Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  783 Aşk ne büyük emeldir _ Segâh Şarkı Nim Sofyan Arif Sâmi Toker
  784 Aşk nedir nasıldır bilen var mı İlham Behlül Pektaş Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  785 Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir _ Nihâvend Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  786 Aradan yıllar değil ömür geçse özlerim Hüseyin Tansever Mâhûr Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  787 Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir _ Hicazkâr Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  788 Aşk oduna yandı gönül Cengizhan Altıntaş Rast Şarkı Düyek Ali Şenozan
  789 Aşk oduna yandı gönül hey _ Uşşâk Şarkı Curcuna Tanbûri Ali Efendi
  790 Aşk olmazsa şarkı olmaz saz olmaz Özdemir Kiper Nihâvend Fantezi Düyek Bilge Özgen
  791 Aşk olsun o rindâne ki gönlünde emel yok _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  792 Aşk pınardır susayanlar kana kana içecekler Reşat Özpirinçci Nihâvend Şarkı Curcuna-Sofyan Ümit Mutlu
  793 Aşksız hayat olmaz desem Güzide Taranoğlu Rast Şarkı Nim Sofyan Bilge Özgen
  794 Aşk şimşeği gibi çakan Güzide Taranoğlu Nihâvend Şarkı Curcuna Yücel Aşan
  795 Aşktan hiç bir zaman vazgeçmez uslanmaz gönül Râsim Paşa Neveser Şarkı Aksak Tatyos Efendi
  796 Aşktan yana yazdım yaprak da tükendi Cengizhan Altıntaş Rast Şarkı Aksak Ali Şenozan
  797 Aşktır ey dil bâis-i sevdâ-yı yâr _ Uşşâk Şarkı Aksak Rif'at Bey
  798 Aşk yalan boşuna yanma diyorlar Semra Türel Sûznâk Şarkı Semâî Bilge Özgen
  799 Aşk yolunda bağrı yanık yolcular Vecdi Bingöl Hüzzâm Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  800 Aşk yolunda dura dura Hikmet Münir Ebcioğlu Nihâvend Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  801 Aşüfte-dil'iz dâm-ı hevâ meskenimizdir _ Hicaz Aşîran Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  802 Ata binerim ata tabanca ata ata _ Segâh Türkü Aksak _
  803 Ata binesim geldi hay dah da _ Hüzzâm Türkü Aksak _
  804 Ateş gibi bir nehr akıyordu ( PARILTI) Ahmet Hâşim Bey Nihâvend Şarkı Sofyan-Semâî Ahmet Çağan
  805 Ateş gibi bir nehr akıyordu ( PARILTI) Ahmet Hâşim Bey Şehnaz Bûselik Şarkı Sengin Semâî Câvide Hayre Hanım
  806 Ateş-i âlâm ile yandıkca gönlüm hânesi _ Karcığar Şarkı Curcuna Şekerci Cemil Bey
  807 Ateş-i aşkın dile etti eser _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  808 Ateş-i aşkın eseri var ciğerimde _ Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  809 Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Hâfız Yusuf Efendi
  810 Ateş-i aşkın harâb etti dil-i sûzânımı _ Şehnaz Şarkı Düyek Lâtif Ağa
  811 Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Rızâ Savaşkan Acem Aşîran Şarkı Curcuna Emin Ongan
  812 Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Rızâ Savaşkan Ferahfezâ Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  813 Ateş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter _ Acem Kürdî Beste Berefşan Osep Ağa (Ebeyan)
  814 Ateş-i aşkınla ey şûh-i şenim _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  815 Ateş-i aşkınla gayri âfetim Ali Salâhî Bey (Ûdî) Muhayyer Şarkı Aksak Garbis Efendi(Kânûnî)
  816 Ateş-i aşkınla peyderpey tabahhur eyleyip... _ Bayâti Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  817 Ateş-i aşkınla sûzân oldu dil _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Mahmut Celâleddin Paşa
  818 Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Mehmet Sâdi Bey Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  819 Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Mehmet Sâdi Bey Evc Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  820 Ateş-i aşkıyle gönlüm dağlarım _ Hüzzâm Şarkı Düyek Ahmet Bey
  821 Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbâdıma _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  822 Ateş-i firkatle bağrım dağlarım Mahmut Celâleddin Paşa Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Nihat Adlim
  823 Ateş-i hicrân ile yanmakta âh cânım benim _ Şedaraban Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  824 Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olmasın _ Hisâr Bûselik Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  825 Ateşimsen ocağımdan gözyaşımsan yanağımdan Doğan Tanır Hüseynî Şarkı Düyek Bilge Özgen
  826 Ateşim yanmadan tütünüm tüter _ Evc Şarkı Sofyan _
  827 Ateşin gözlerini rûha kemend etme sakın Mustafa Nâfiz Irmak Mâhûr Şarkı Semâî Sâdi Işılay
  828 Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Mehmet Sâdi Bey Hicaz Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  829 Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Mehmet Sâdi Bey Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî _
  830 Ateşiyle yanıyorken yüreğim Akif Salı (Müftü) Gerdâniye Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  831 Ateşiyle yanıyorken yüreğim Akif Salı (Müftü) Karcığar Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  832 Ateşle yel söylesin Erol Altınok Kürdî Fantezi Düyek Erol Sayan
  833 Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız (İŞTİYAK) Hidâyet Ferahfezâ Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  834 Ateş mi döktüler dertli sînene (EDİRNE MARŞI) _ Rast-ı Cedîd Marş Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  834 EDİRNE MARŞI (Ateş mi döktüler dertli..) _ Rast-ı Cedîd Marş Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  835 Ateş söndü küle döndü Sâmi Derintuna Hicazkâr Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  836 Ateş ve kül arası (AŞK BUDUR) Necmettin Berin Sûznâk Şarkı Düyek Kaya Bekat
  837 Ateş yakıyor dilde hayâlin gece gündüz _ Tâhir Bûselik Şarkı Sengin Semâî Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî)
  838 Atfetme sakın hançer-i müjgânını nâgâh _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Tatyos Efendi
  839 Atfeyle bana hançer-i müjgânını her bâr _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Hasan Bey(Ûdî)
  840 Atımı bağladım ben bir meşeye _ Gerdâniye Türkü Aksak _
  841 Atımı bağladım yolun sağına _ Nikrîz Türkü Sofyan _
  842 Atıyor sanki hazan ömrüme bir gizli adım Cemâlettin Kıpçak Hüseynî Şarkı Aksak Abidin Gerçeker
  843 Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi _ Evc R.T. Aksak _
  844 Atlambaç taşların atlayamadım _ Segâh Türkü Aksak _
  845 Attın beni dünyâya garip kul diyerek Ümit Yaşar Oğuzcan Rast Şarkı Aksak Sümer Sâmi Güney
  846 Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Besim Bey Uşşâk Şarkı Ağır Sengin Semâî Marko Çolakoğlu (Ûdî)
  847 Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Besim Bey Ferahnâk Şarkı Curcuna Şerif İçli
  848 Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı Yegâne Teksel Uşşâk Şarkı Curcuna Ûdî Hırant Kenkiloğlu
  849 Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı Yegâne Teksel Hüzzâm Şarkı Aksak Melâhat Pars
  850 Avlu deliğinden boyun gösterir _ Gerdâniye R.T. Aksak _
  851 Avlusunda eriği var _ Hüzzâm Şarkı Aksak _
  852 Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın var inan Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  853 Ayağına giymiş sedef nalini _ Evc R.T. Aksak _
  854 Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye _ Mâhûr Bûselik Beste Zincir Dellalzâde
  855 Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye _ Bûselik A.S. Aksak Semâî Kara İsmail Ağa
  856 Ayâ ne ola ol hilâl-ebrû _ Şîvenümâ A.S. Aksak Semâî Abdülhalim Ağa
  857 Ay batarsa batsın bakışın yeter Mehmet Erbulan Muhayyer Şarkı Aksak Ziyâ Taşkent
  858 Aybeder hâl-i dil-i âşüfte-sâmânım gören _ Evc Bûselik Beste Muhammes Dede Efendi
  859 Ay dalgalanırken suların oynak izinde Vecdi Bingöl Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Artaki Candan
  860 Aydın'da doğan erlere cepken yaraşır Mecdinevin Tanrıkorur Nikrîz Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  861 Aydınlanır cihânım bir bakış kâfi gelir Sabri Aykaç Hicaz Şarkı Curcuna Sabri Süha Ansen
  862 Aydın Türk'ün anayurdu Sâmih Rif'at Bey Karcığar Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  863 Ay doğar ayan ayan düştüm yollara yayan _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  864 Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip _ Hüseynî Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  865 Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler Yusuf Ziyâ Ortaç Hicaz Şarkı Sofyan Kaya Bekat
  866 Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler Yusuf Ziyâ Ortaç Hüseynî Türkü Düyek İsak Varon
  867 Ay doğdu batmadı mı _ Muhayyer Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  868 Ay geçer yıl geçer uzarsa ara Mehmet Erbulan Acem Kürdî Şarkı Semâî Kutlu Payaslı
  869 Ay gökte hayâle hisse kaynak Refik Ahmet Sevengil Sultânî Yegâh Şarkı Çifte Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  870 Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de (RAKKASE) Hilmi Özgen-M.Karman Rast Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  870 RAKKASE (Ay gülsün ufuktan...) Hilmi Özgen-M.Karman Rast Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  871 Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür Şâhin Çandır Nikrîz Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  872 Ayıplaman beni dostlar saçı Leylâ'ya bend oldum _ Nihâvend Şarkı Aksak Klârnetçi İbrâhim Efendi
  873 Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam Yaşar Nâbi Nayır Acem Kürdî Şarkı Düyek Amir Ateş
  874 Aylarca bırakıp da unuttum seni sanma _ Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Sahak Hocasar (Kemânî)
  875 Aylardan beridir ben görmediğim o yârin Sabri Süha Ansen Hicaz Şarkı Curcuna Sabri Süha Ansen
  876 Aylar değil ömrümce hiç "gel" demese de sesin Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  877 Aylardır buram buram bir hasret var içimde Zeynettin Maraş Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  878 Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin Erol Sayan Sûznâk Şarkı Düyek Erol Sayan
  879 Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin Burhan Bey Rast Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  880 Aylar gibi doğdun da bu gönlümde Muallâ Lem'î Atlı Muhayyer Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  881 Aylar yıllar geçti yok senden bir haber Şekip Ayhan Özışık Hüzzâm Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  882 Ay mı doğmuş gün mü doğmuş âlem rûşen _ Hicazkâr Köç. Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  883 Aynada bu gece bir gelin gibi kendimi görmek istedim Aysel Gürel Uşşâk Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  884 Aynalar yalancıdır gözlerime bak Seyfi Güldağı Mâhûr Şarkı Semâî İsmail Demirkıran
  885 Aynalar yalancıdır gözlerime bak Seyfi Güldağı Nihâvend Şarkı Semâî Seyfi Güldağı
  886 Aynaya yaklaşıp görmek istedim (AYNA ESKİ AYNA) Ziyâ Polat Rast Şarkı Aksak-Y.Sem. Arif Sâmi Toker
  887 Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  888 Ay örerdi ipek tüller Ayten Baykal Hicaz Şarkı Düyek Bilge Özgen
  889 Ayrı düştüm görmedim cânânımı _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Bogos Efendi(Hânende)
  890 Ayrı düştüm sevgilimden dünyâ bana dar oldu Yesârî Asım Arsoy Sûznâk Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  891 Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden Badî Nedim Rast Şarkı Curcuna Mehmet Yürü (Nasib'in)
  892 Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden Badî Nedim Nihâvend Y.S. Yürük Semâî Zeki Duygulu
  893 Ayrıldık ayrılalı (TATLI GÜNLER YAŞARKEN) Muzaffer Kazan Hicaz Şarkı Düyek Necdet Erdemli
  894 Ayrılığı bilmeyen başka kalbe girmeyen Hasan Soysal Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Hüseyin Soysal
  895 Ayrılığın üstünden seneler geçse bile Alâeddin Şensoy Hüzzâm Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  896 Ayrılık acısını gurbete çıkan bilir Alâeddin Şensoy Nihâvend Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  897 Ayrılık âh ayrılık Zeki Duygulu Hicazkâr Şarkı Düyek Zeki Duygulu
  898 Ayrılık akşamında bütün renkler kaybolur Ahmet Ilgaz Uşşâk Şarkı Curcuna Yılmaz Yüksel
  899 Ayrılık alnımın kara yazısı Orhan Arıtan Gerdâniye Bûselik Şarkı Yürük Semâî Alâeddin Yavaşça
  900 Ayrılık ateşi kalbe dolunca Mustafa Sevilen Sabâ Şarkı Düyek Amir Ateş
  901 Ayrılık ateşten bir ok _ Hicaz Şarkı Sofyan Fahri Kayahan
  902 Ayrılık büküverdi boynumu Hüceste Aksavrın Nihâvend Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  903 Ayrılık derdim değil derdim bu gün gönlümdedir Hasan Soysal Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Hasan Soysal
  904 Ayrılık derdi zaten dağlar kadar güzelim Fuat Azgur Segâh Şarkı Sofyan Şeref Yaman
  905 Ayrılık düştü dil-i nâlânıma _ Zâvil Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  906 Ayrılık gölge düşürdü sevgimize Yusuf Aksoy Hicaz Şarkı Düyek Hasan Soysal
  907 Ayrılık gör beni ne hâle koydu sevgilim Nevin Örnek Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  908 Ayrılık ne demek hasret ne demek Günsel Çelikoğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Sevinç Tevrüz
  909 Ayrılık ölümden beter Zeki Müren Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Zeki Müren
  910 Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor Kâmuran Yarkın Mâhûr Şarkı Düyek Kâmuran Yarkın
  911 Artık beni sevmiyorsan Sâdık Atay Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Ziyâ Taşkent
  912 Ayrılıktan ufka düşmüş her sabahtır çektiğim Turgut Çelik Şevkutarab Şarkı Ağır Aksak Burhan Durucu
  913 Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir Şahap Gürsel Hüzzâm Şarkı Curcuna Avni Anıl
  914 Ayrılık vakti geldi sevgilim güle güle Mehmet Erbulan Rast Şarkı Düyek Hasan Dede Dinç
  915 Ayrılık var çıkan falda Selâhattin İçli Muhayyer Kürdî Şarkı Müsemmen Selâhattin İçli
  916 Ayrılık yaman kelime Vecdi Bingöl Segâh Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  917 Ayrılık yarı ölmekmiş Vecdi Bingöl Nişâburek Şarkı Düyek Selâhattin Pınar
  918 Ayrılık yazılmış n'eylersin sere Erdoğan Ünver Rast Şarkı Semâî Ertuğrul Yalçınkaya
  919 Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Curcuna Hayri Yenigün
  920 Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor Mustafa Nâfiz Irmak Hüseynî Şarkı Sofyan-Curcuna Sadettin Kaynak
  921 Ayrılık yok diyordun Nâmık Kemâl Aktan Nihâvend Şarkı Düyek Nâmık Kemâl Aktan
  922 Ayrılırsan gözlerimden gelme artık bir daha sen Hârun Zeki Öztemiz Hüzzâm Şarkı Düyek Hârun Zeki Öztemiz
  923 Ayrılırken bakmadın hiç Turgut Çelik Hicaz Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  924 Ayrılmak ne kadar zor unutulmak çok acı _ Nihâvend Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  925 Ayşe kız baban nerede _ Hüseynî Şarkı Curcuna Refik Fersan
  926 Ayşe kız yallah _ Gerdâniye Şarkı Sofyan _
  927 Ayşe'm _ Bayâti Araban Şarkı . Fâiz Kapancı
  928 Ayşe'm Ayşe'm gül Ayşe'm Kasım İnaltekin Hicaz Şarkı Aksak Kasım İnaltekin
  929 Ayşe'm suya gider testi elinde Ahmet Acarer Nikrîz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  930 Ayşe'm tarladan gelir Doğan Ergin Hicazkâr Şarkı Sofyan Doğan Ergin
  931 Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek _ Uşşâk Türkü Nim Sofyan _
  932 Solan bir gül gibi ellerindeyim Sâdık Atay Muhayyer Şarkı Aksak Metin Everes
  933 Şu dumanlı karlı dağlar aşam desem aşılmaz ki Eyüp Göksu Hüseynî Şarkı Düyek İlgün Soysev
  934 Azâde-ser'iz çerha bizim minnetimiz yok İsmail Fennî Ertuğrul Hicazkâr Y.S. Yürük Semâî İsmail Fennî Ertuğrul
  935 Azâd-ı gam olmak dil-i müştâka yakışmaz _ Uşşâk Şarkı Aksak Emin Ongan
  936 A zâlim kanıma girdin _ Hisâr Şarkı Aksak Dede Efendi
  937 Azîmetin nereden böyle bî-nikab senin _ Hüseynî Aşîran Beste Zincir Hacı Sâdullah Ağa
  938 ATATÜRK MARŞI (Aziz vatan bölünmez..) Mustafa Sevilen Mâhûr Marş Sofyan İrfan Özbakır
  938 Aziz vatan bölünmez kardeş kanı dökülmez(ATATÜRK MARŞI) Mustafa Sevilen Mâhûr Marş Sofyan İrfan Özbakır
  939 Azme kasdettim Nihâvend semtine _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Devr-i Hindî Neyzen Rızâ Bey
  940 Azm-i dildâr-ı tü dâret câm-ı ber-âb âmed _ Hicaz Kâr Hafif Bolâhenk Nûri Bey
  941 Azm-i gülzâr eyle bülbül devridir Fehmî Arazbâr Şarkı Ağır Aksak Rızâ Efendi(Kemânî)
  942 Bâde-i vuslat değildir içtiğin her katre âb Muzaffer Nazlı Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî İbrâhim Tuğberk
  943 Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan Abdülbâki Baykara (Şeyh) Şedaraban Şarkı Devr-i Hindî Fâize Ergin
  944 Bâdeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş'esi Ahmet Refik Altınay Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  945 Bâde sunsam dîdeden kılmaz mısın bir nigâh Neveser Kökdeş Nişâburek Şarkı Müsemmen Neveser Kökdeş
  946 Bâde ver sâkî zîrâ gönül mahzundur _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Rif'at Bey
  947 Bâd-ı âhımdır sana te'sir eden _ Rast Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  948 Bâd-ı sabâ melin melin esersin _ Sabâ Şarkı Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  949 Bağa azmetmek için ey fitne-sâz _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Aksak Rif'at Bey
  950 Bağa gidersin üzüme _ Muhayyer Şarkı Sofyan İsmail Hakkı Nebiloğlu
  951 Bağa girdim ay çıktı karşıma bir yâr çıktı Sâdi Hoşses Bayâti Araban Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  952 Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Manok Ağa
  953 Bağa girdim üzüm yok (PENBE KIZ) _ Karcığar Şarkı Düyek Mildan Niyâzi Ayomak
  954 Bağ-bân sünbül okur biz dahi giysû diyelim _ Tâhir Beste Hafif Mehmet Efendi(Küçük-Müezzin)
  955 Bağ bozumu geldi yine Hasan Kaya Manioğlu Mâhûr Şarkı Curcuna Bahri Altıntaş
  956 Bağda meyler içilir nâleler eyler ney'ler _ Nihâvend-i Kebîr Beste Muhammes Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
  957 Bağ gölgelenir güller açar bülbül öterken Cenap Şahâbettin Nihâvend Şarkı Aksak Erol Sayan
  958 Bağ gölgelenir güller açar bülbül öterken Cenap Şahâbettin Nihâvend Şarkı Semâî-Curcuna Vecdi Seyhun
  959 Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Nâbî Hüseynî Şarkı Müsemmen Bekir Sıtkı Sezgin
  960 Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Nâbî Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Kaya Bekat
  961 Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Nâbî Bestenigâr Beste Çenber(Ağır) Suphi Ziyâ Özbekkan
  962 Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn Şâdiye Hanım (Kemânî) Sûznâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  963 Bağ-ı hüsnünde efendim bülbül-i nâlânınım _ Mâhûr Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  964 Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl _ Hüzzâm Şarkı Ağır Düyek Sâlih Dede
  965 Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur Hasan Fehmi Mutel Dilkeşhâverân Şarkı Ağır Aksak Hasan Fehmi Mutel
  966 Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu _ Uşşâk Şarkı Aksak Kemâl Emin Bara
  967 Bağındaki gülleri gönlümce derebilsem Sâdun Aksüt Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Sâdun Aksüt
  968 Bağından her güzel bir gül seçerdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hicaz Şarkı Sofyan Akın Özkan
  969 Bağından her güzel bir gül seçerdi (GÖNÜL) Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hüzzâm Şarkı Düyek Teoman Alpay
  970 Bağ-ı sînemde açıp lâle gibi dağ-ı derûn _ Evc Şarkı Düyek Mehmet Bey(Neyzen)
  971 Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım Sâlih Korkmaz Hicaz Türkü Düyek Nihat Adlim
  972 Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım Sâlih Korkmaz Nihâvend Şarkı Sofyan Süleyman Mertkanlı
  973 Bağlandı gönül bir güzele bağlar içinde Bedri Ziyâ Aktuna Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Artaki Candan
  974 Bağlandı gönül o sırma saçının tellerine _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Mehmet Yürü (Nasib'in)
  975 Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Selânik'li Ahmet Efendi
  976 Bağlandı gönül zülfüne dîvâneliğinden _ Muhayyer Sünbüle Y.S. Yürük Semâî Tanbûri Ali Efendi
  977 Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm _ Karcığar Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  978 Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm _ Muhayyer Şarkı Curcuna İbrâhim Tuğberk
  979 Bağlandı tel-i zülfüne dil pekçe çözülmez _ Nevâ-Kürdî Şarkı Ağır Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  980 Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Şevkî Bey
  981 Bağlar bahçeler güller ile lâle sünbüller _ Hicaz (Uzzâl) Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  982 Bağ oldum bostan oldum _ Hüseynî Şarkı Aksak İsmail Hakkı Nebiloğlu
  983 Bağrıma bastırdım o güzel aşkını _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Hasan Efendi(Kemânî)
  984 Bağrıma taş basaydım Fuat Hulûsi Demirelli Hüseynî Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  985 Bağrımda açarken sevdâ gülleri Emine Ertem Mâhûr Şarkı Düyek Bilge Özgen
  986 Bağrımda bir çöl güneşi Zeki Müren Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Zeki Müren
  987 Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter Abdülbâki Baykara (Şeyh) Ferahfezâ A.S. Aksak Semâî Osman Şevki Uludağ
  988 Bahâne bahâne her şey bahâne (Alem bahanedir..) Zeynep Arıcan Hicaz Şarkı Aksak Tâhir Karagöz
  989 Bahara indi melekler Selâhattin İçli Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Selâhattin İçli
  990 Bahar bahar kokan rengârenk açan Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Sofyan Bilge Özgen
  991 Bahar bakışlı anam M.Özkır Hicaz Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  992 Bahar bitti güz bitti artık bülbül ötmüyor Ramazan Gökalp Arkın Nihâvend Şarkı Curcuna-N.Sofyan Sadettin Kaynak
  993 Bahar Boğaziçi'nde alırken nefesini Orhan Kızılsavaş Hicaz Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  994 Bahar çiçek çiçek gelince güzel Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Zekâi Tunca
  995 Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi Selim Aru Nihâvend Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  996 Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi Selim Aru Sûzidil Şarkı Düyek Râkım Elkutlu
  997 Baharda lâle-misâl bir kadeh al gel Rüştü Şardağ(Ömer Hayyam'dan) Şevkefzâ Şarkı Curcuna İsmail Baha Sürelsan
  998 Bahardı aşkımız hazanı seçtin Bekir Mutlu Mâhûr Şarkı Aksak Hasan Dede Dinç
  999 Bahar erdi buyur gülzâre sen de _ Uşşâk Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  1000 Bahar erdi gönüllere Sabahattin Volkan Rast Şarkı Curcuna Sabahattin Volkan
  1001 Dönmez dediğin sevgili dönmüş geliyormuş Yılmaz Karakoyunlu Şevkefzâ Şarkı Sofyan Yılmaz Karakoyunlu
  1002 Bahar erdi yeşillendi çemenler _ Neveser Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  1003 Bahar erdi yeşillendi çemenler _ Hicaz Şarkı Düyek Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
  1004 Bahar erdi yine ezhâr-ı gûnâ-gûn ayân oldu _ Bûselik Aşîran A.S. Aksak Semâî Hayri Yenigün
  1005 Bahar erse yine sahra serâpâ lâlezâr olsa _ Muhayyer A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1006 Bahar geldi açıldı gül _ Nikrîz Şarkı Aksak _
  1007 Bahar geldi âh oldu yaz(Leblebici Horhor'dan) _ Nihâvend Şarkı Sofyan Kirkor Çulhayan
  1008 Bahar geldi biz bu yerde duralım _ Sûznâk Şarkı Curcuna _
  1009 Bahar geldi dahi seyr-i gülşen eylemedik _ Uşşâk Beste Zincir Hâfız Post
  1010 Bahar geldi diyerek ağaçlar çiçeklenmiş Oktay Zerrin Nihâvend Şarkı Düyek Kenan Olguncan
  1011 ADA'LI KIZ (Bahar geldi gül..) Teoman Alpay Nihâvend Şarkı Semâî Teoman Alpay
  1011 Bahar geldi gül açıldı rûhuma neş'e saçıldı (ADA'LI KIZ) Teoman Alpay Nihâvend Şarkı Semâî Teoman Alpay
  1012 Bahar geldi gül açıldı aşka geldi bülbül şimdi Muhlis Sabahattin Ezgi Hicazkâr Şarkı Curcuna Muhlis Sabahattin Ezgi
  1013 Bahar gelir açar güller Teoman Önaldı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Teoman Önaldı
  1014 Bahar gelir gonce açar _ Tâhir Bûselik Şarkı Semâî Ali Gâlip Alnar
  1015 Bahar gelmiş güller açmış dediler Bekir Mutlu Hicaz Fantezi Aksak Hüseyin Soysal
  1016 Bahar gelmiş n'eyleyim n'eyleyim baharı yazı _ Nihâvend Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  1017 Bahar goncası gibi Fethi Karamahmudoğlu Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  1018 Baharda suya hasret çiçekler gibi Necla Baykula Nihâvend Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  1019 Bahâr-ı hüsnünde mehtâbı gördüm dün gece Şevket Bey (Ûdî) Acem Kürdî Şarkı Curcuna Arif Sâmi Toker
  1020 Bahâr-ı hüsnünle bülbül gönül oldu figân eyler _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  1021 Baharım ilk aşkım son ümîdimdin benim Müzehher Güyer Hicaz Şarkı Curcuna Müzehher Güyer
  1022 Baharım ol çiçek çiçek gönlümde açmaya gel Özdemir Kiper Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Kenan Günel
  1023 Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm Drama'lı Hasan Hasgüler Rast Şarkı Düyek Drama'lı Hasan Hasgüler
  1024 Baharın ilk mehtâbı ışıklı gözlerinde Orhan Kızılsavaş Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  1025 Baharın zamânı geldi a canım _ Hicaz Köç. Aksak Dede Efendi
  1026 Baharı okşuyor ellerim meltemlerde burcu burcu Hilmi Soykut Segâh Şarkı Semâî Emin Ongan
  1027 Bahar ile neşâtımız _ Karcığar Şarkı Türk Aksağı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1028 Bahâristân-ı hüsnün eylemişler âşıkan ezber _ Hüseynî Zemzeme Beste Zincir Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  1029 Baharla hazân birleşemez ortada yaz var Veliye Yâkut Acem Kürdî Şarkı Düyek Avni Anıl
  1030 Bahar meltemidir başımda esen Kâmuran Özbir Nihâvend Şarkı Düyek-Semâî Emin Ongan
  1031 Bahar misâli açar kalblerde ışık saçar Nevin Yavuz Mâhûr Şarkı Aksak İrfan Özbakır
  1032 Bahar oldu a cânânım salın ey kadd-i fettânım _ Şehnaz Şarkı Sofyan Nikolâki (Kemençeci)
  1033 Bahar oldu açıldı güller Drama'lı Hasan Hasgüler Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Drama'lı Hasan Hasgüler
  1034 Bahar oldu açıldı lâle vü gül _ Hicaz Şarkı Aksak Rif'at Bey
  1035 Bahar oldu açtı güller _ Ferahnâk Şarkı Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  1036 Bahar oldu açtı sünbül _ Ferahfezâ Şarkı Devr-i Hindî Kemânî Serkis Efendi
  1037 Bahar oldu beyim evde durulmaz _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Şeyh Ethem efendi
  1038 Bahar oldu düştün dile sende figan eyle bülbül Âşık Ömer Muhayyer Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  1039 Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi _ Karcığar Şarkı Curcuna _
  1040 Bahar oldu sular akar çayıra Hacı Ârif Bey Hüzzâm Şarkı Düyek Hacı Ârif Bey
  1041 Bahar oldu sular karardı _ Hüzzâm Şarkı Düyek _
  1042 Bahar olsa çemenzâr olsa âlem handedâr olsa Süleyman Nazif Hicaz Şarkı Curcuna Fahri Kopuz
  1043 Bahar olur yaz olur güzellerde naz olur Yesârî Asım Arsoy Gerdâniye Şarkı Nim Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  1044 Bahar papatyalar açtıkça güzel Fethi Karamahmudoğlu Segâh Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  1045 Bahar penbe beyaz olur güzeller neşeli olur Neveser Kökdeş Mâhûr Şarkı Aksak Neveser Kökdeş
  1046 Bahar rüzgârında bir fidan gibi _ Uşşâk Şarkı Aksak Refik Fersan
  1047 Bahar seninle gelirdi hazansa sensizlikle Ergin Tibi Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Bilge Özgen
  1048 Bahar sensiz hazan sensiz olamaz Halil İbrahim Taşkent Karcığar Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  1049 Bahar vakti gelecektin Hâlit Çelikoğlu Uşşâk Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  1050 Bahçede gördüm üç güzel _ Hüseynî Şarkı Düyek Medenî Aziz Efendi
  1051 Bahçede güller açtı her yana koku saçtı _ Muhayyer Bûselik Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  1052 Bahçede güllerle görmüşler seni Yalçın Benlican Rast Şarkı Aksak Burhan Durucu
  1053 Bahçe duvarını aştım _ Tâhir Türkü Nim Sofyan _
  1054 Bahçelerde aşlama aşlamayı taşlama _ Şedaraban Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
  1055 Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün Ümit Gürelman Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Kâni Karaca
  1056 Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler Fâruk Nâfiz Çamlıbel Nihâvend Şarkı Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  1057 Bahçemde bir bahar günü açarak Fâruk Nâfiz Çamlıbel Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Müfit Kuraner
  1058 Bahçemdeki son goncayı rüzgâr koparırken Ali Özokur Hicazkâr Şarkı Semâî Kadri Şençalar
  1059 Bahçemde nasıl yağmuru beklerse çiçekler Vâhit Özaydın Nihâvend Şarkı Aksak Süleyman Mertkanlı
  1060 Bahçeme kış hüznü çökmüş Necip Mirkelâmoğlu Rast Şarkı Aksak Necip Mirkelâmoğlu
  1061 Bahçemizde gonca güller soldu gitti gelmedin Alâeddin Şensoy Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Alâeddin Şensoy
  1062 Bahçemizden geçti artık ilkbahar Turgut Çelik Nikrîz Şarkı Müsemmen İsmail Hakkı Fencioğlu
  1063 Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim _ Uşşâk Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  1064 Bahçende açılmış sana güller seni okşar Hikmet Münir Ebcioğlu Rast Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  1065 Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık Vâhit Özaydın Rast Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  1066 Bahçende safâ hükmediyorken solayım Rüştü Şardağ Rast Şarkı Curcuna Rüştü Şardağ
  1067 Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden _ Tâhir Şarkı Sofyan Şükrü Tunar
  1068 Bahçenizde boynu bükük lâleyim Sabri Süha Ansen Sabâ Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  1069 Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam Necdet Bey(Dr) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  1070 Bahçendeki gonca gülmüş Sâmi Derintuna Hüseynî Şarkı Düyek Câhit Deniz
  1071 Bahçesinde sarı gül bâzı ağla bâzı gül _ Hüseynî Şarkı Sofyan _
  1072 Bahçeye bar diyemem ayvaya nar diyemem _ Zâvil Türkü Aksak _
  1073 Bahçeye indim ki gülleri derem _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  1074 Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana Niyâzî-i Mısrî Neveser Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  1075 Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül _ Bayâti Araban Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  1076 Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin (Çaya indim çay susuz..) _ Uşşâk Türkü Nim Sofyan _
  1076 Çaya indim çay susuz (Bahriyelim çok güzelsin-BAHRİYELİ KANTOSU) _ Uşşâk Türkü Nim Sofyan _
  1077 Bahs açıp âşıklığımdan gizlice cânânıma _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak İbrâhim Efendi
  1078 Bahs etme o aşkın bana en son gecesinden Ümit Gürelman Hüzzâm Şarkı Aksak Ümit Gürelman
  1079 Bahta isyân edip tâlihe küsüp Fethi Karamahmudoğlu Rast Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  1080 Baht-ı dûn etti beni pek bî-karar Kemâl Emin Bara Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Hüseyin Sâdettin Arel
  1081 Bahtım gibi bak gözlerinin rengide esmer Fuat Edip Baksı Uşşâk Şarkı Aksak Yusuf Nalkesen
  1082 Bahtım o kadar kara ki târife mahâl yok _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Neyzen Rızâ Bey
  1083 Bahtım yüzün gülmez mi Ahmet Ilgaz Hicaz Şarkı Düyek Vefik Ataç
  1084 Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi Suphi Ziyâ Özbekkan Isfahan Y.S. Yürük Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  1085 Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi Suphi Ziyâ Özbekkan Tâhir Bûselik Şarkı Düyek Suphi Ziyâ Özbekkan
  1086 Bahtından çileliye söylenecek söz var mı Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Curcuna Kadri Şençalar
  1087 Bahtiyârım son demimde âteş-i can olmasa _ Rast Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  1088 Baht uyansa hâbe varsa dîde-i bîdârımız Vecdî Uşşâk Şarkı Müsemmen Hacı Arif Bey
  1089 Bâis figan ü nâleme aşk iptilâsıdır Rahmi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Hacı Arif Bey
  1090 Bâis-i berbâdım oldu can yakıcı gözlerin _ Rast Şarkı Düyek Nubar Efendi(Kânûnî)
  1091 Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına _ Neveser Şarkı Ağır Aksak Akın Özkan
  1092 Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına _ Yegâh Şarkı Ağır Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  1093 Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  1094 Bakamadım gözlerine gözlerinde öyle işve Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Aksak Kâmuran Yarkın
  1095 Bakamam gerdenine hiç _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  1096 Bakarak herkese bu can yakıcı işve ile _ Hüseynî Şarkı Yürük Semâî Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
  1097 Bakarım yollarına nerdesin Şekip Ayhan Özışık Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  1098 Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  1099 Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay'da Behçet Kemâl Çağlar Acem Kürdî Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  1100 Bak gecem gündüz oldu anlaşma sözsüz oldu _ Şehnaz Bûselik Şarkı Düyek Hasan Özçivi
  1101 Bak geldi bahar canlanıyor şimdi hayâlin Mustafa Râşid Sevig Mâhûr Şarkı Aksak Abidin Gerçeker
  1102 Bak geldi gece uykuya dalmış yine herkes _ Sabâ Zemzeme Şarkı Aksak İzzet Bey(Ûdî-Tanbûrî)
  1103 Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü _ Karcığar Şarkı Curcuna Ahmet Mükerrem Akıncı
  1104 Bak hâlime cânâ ne kadar etti tebeddül _ Sûznâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1105 Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde _ Gerdâniye Beste Çenber(Ağır) Ebû-Bekir Ağa
  1106 Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın _ Uşşâk Beste Nim Devir Basmacı Abdi Efendi
  1107 Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh Hâfız Yusuf Efendi(Enderûnî) Hicaz Şarkı Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  1108 Bakınız şu kuşa ne söyler öter _ Müstear Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  1109 Bakın şu kıza ne kadar bülend _ Mâhûr Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  1110 Bakıp ahvâl-i perîşânına âr eyle gönül _ Segâh Şarkı Devr-i Hindî Sâdık Emre
  1111 Bakıp kır saçlarıma âh ettim yana yana _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  1112 Bakıp o şûh ile nâz ü niyâze meşk ederiz Nedîm Tâhir Bûselik Beste Düyek Râkım Elkutlu
  1113 Bakıp ruhsârına âh eylemiştim Rahmi Bey Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Rahmi Bey
  1114 Bakışı çağırır beni uzaktan Fuat Edip Baksı Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  1115 Bakışın bir su gibi gözlerinde aşk dolu _ Nihâvend Şarkı Düyek Ekrem Güyer
  1116 Bakışın yaktı beni Ümit Utku Rast Şarkı Sofyan Bâki Çallıoğlu
  1117 Bakışından bilirim kalbimi incitmeye geldin Aydemir Doğan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  1118 Bakışı yaz sıcağı gülüşü bahar gibi Necip Mirkelâmoğlu Hüzzâm Şarkı Semâî Necip Mirkelâmoğlu
  1119 Bakışlarda ümitler gamzelerde al güller Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  1120 Bakışların benimle konuşur her an Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  1121 Bakışların benimle konuşur her an Özdemir Kiper Uşşâk Şarkı Düyek Erol Güldiken
  1122 Bakışları umutlu bâzı günler bulutlu Melike Arıt Rast Şarkı Düyek Amir Ateş
  1123 Bakışlar kapanır düşlere bir gün Fethi Karamahmudoğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  1124 Bâkî yine mey içmeğe and içti demişler _ Yegâh Y.S. Yürük Semâî Râkım Elkutlu
  1125 Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı _ Hüzzâm Şarkı Düyek Avni Anıl
  1126 Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  1127 Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz Şâdi Kurtuluş Rast Şarkı Nim Sofyan Sâdun Aksüt
  1128 Bakma bize düşman gibi ordan beri gel ha _ Hûzî Y.S. Yürük Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  1129 Bakmadın hiç kalbimin feryâdına Vâhit Özaydın Isfahan Şarkı Müsemmen Alâeddin Yavaşça
  1130 Bakmadın vaktiyle istikbâline Tevfik Bey Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  1131 Bakma gülen yüzüme neş'e değil zevk değil Günsel Çelikoğlu Uşşâk Şarkı Semâî İrfan Özbakır
  1132 Bakma sakın benden yana _ Acem Aşîran Şarkı Sofyan Şâkir Ağa
  1133 Bakma sakın kimseye öyle gülerek Özdemir Kiper Rast Şarkı Düyek Erol Güldiken
  1134 Bakmazsın âşık pendine Mihrî Nişâburek Şarkı Sofyan Ahmet Ağa(Çilingirzâde)
  1135 Bakmış idim hâl-i anber-fâmına _ Ferahfezâ Şarkı Aksak İsmet Ağa
  1136 Bakmıyor çeşm-i siyah feryâde Mehmet Sâdi Bey Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  1137 Bakmıyor gayri güzelim yüzüme _ Dügâh Şarkı Düyek Hikmet Efendi
  1138 Bakmıyorsun hiç yüzüme âh neden _ Uşşâk Şarkı Düyek Mustafa Sunar
  1139 Bakmıyor üftâde-i nâ-şâdına _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
  1140 Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyah _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey
  1141 Bak şimdi de gönlüm seni andı sana yandı Şevki Sevgin (Neyzen) Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Şevki Sevgin (Neyzen)
  1142 Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış Mustafa Sunar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Mustafa Sunar
  1143 Bak şu feleğin işine _ Hicaz R.T. Devr-i Hindî _
  1144 Bak şu güzel köylüye işte bu kızdır perî Mustafa Nûri Bey(Hacı) Hüseynî Şarkı Curcuna Rızâ Bey(Danbeni)
  1145 Bak şu Hakk'ın hikmetine ne güzeller yaratmış _ Evc R.T. Sofyan _
  1146 Bak şu kalbim ne diyor Hüceste Aksavrın Hicaz Şarkı Curcuna İrfan Özbakır
  1147 Bak şu kırlar hep yeşermiş _ Rast Şarkı Semâî Kâzım Nâmi Erdölen
  1148 Bak şu kıza ne çok ağlıyor _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Sedat Öztoprak
  1149 Baktı bir gonceye bir hâre gönül _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak-Cur. Selânik'li Ahmet Efendi
  1150 Baktığım oldu günâhım dikkat ile kaşına _ Muhayyer Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  1151 Baktıkca gölgeme yâdigâr diye Halid Lem'i Atlı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  1152 Baktıkca gözlerine eririm ben eririm Ünal Suner Rast Şarkı Düyek Ali Çankaya
  1153 Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların _ Hicaz Beste Lenk Fahte Suphi Ezgi
  1154 Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların _ Hüseynî Aşîran Beste Lenk Fahte Zekâî Dede
  1155 Baktım bağlar yeşermiş Hasan Soysal Uşşâk Türkü Curcuna Hasan Soysal
  1156 Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın Güngör Güner Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Vecdi Seyhun
  1157 Baktım ki gönül hayli uzak günlere dalmış Hasan Soysal Acem Kürdî Şarkı Aksak Hasan Soysal
  1158 Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu _ Hüseynî Aşîran Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1159 Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış _ Sûznâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1160 Baktım ol şûhun gül-i ruhsârına _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Râşit Efendi(Neyzen)
  1161 Baktım yüzünün hâline de âline kandım _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  1162 Baktın güldün düşündün anladım ki unuttun Tunç Kemâl Sûznâk Şarkı Curcuna Selâhattin İçli
  1163 Bak yalvarıyor nâlesi âhımda rebâbın Melek Hiç Bayâti Araban Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  1164 Bak yine geçti bahar gül n'eylesin M.Nihat Etiz Acem Kürdî Şarkı Semâî İzzet Altınbaş
  1165 Bak yine sana geldim Hâlit Çelikoğlu Dügâh Şarkı Düyek Bilge Özgen
  1166 Bala çiçek açar bahar gelende Turhan Toper Segâh Şarkı Yürük Semâî Turhan Toper
  1167 Bala kekliğinem avla beni _ Segâh Türkü Curcuna _
  1168 Balkonda saatlerce düşündüm seni andım _ Hüzzâm Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  1169 Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece Bâki Çallıoğlu Acem Kürdî Şarkı Curcuna Hüseyin Coşkuner
  1170 Bana aşkı öğretensin Câhit Deniz Hüseynî Şarkı Düyek Câhit Deniz
  1171 Bana aşkı soruyorsun Arslan Mecit Bağrışen Nihâvend Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  1172 Bana bâd-ı sabâ ol serv-i gül-ruh'dan haber vermez _ Sabâ A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1173 Bana bahar yaz gelip fırtınalar koparma Şâdi Kurtuluş Sûznâk Şarkı Düyek Amir Ateş
  1174 Bana bakmakta yine gamze ile dîdelerin _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  1175 Bana benden yakınsın her zaman Kasım İnaltekin Rast Şarkı Düyek Kasım İnaltekin
  1176 Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Erol Sayan Bûselik Şarkı Müsemmen Erol Sayan
  1177 Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim Reşat Özpirinçci Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  1178 Bana bir bahar oldun bu ömrümün kışında Vâhit Özaydın Mâhûr Şarkı Sofyan Yüksel Kip
  1179 Aşkı tatmadıysan bir tek ânında Şeydâ Temuçin Nihâvend Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  1180 Bana bir katre-i (lâhza-i) ümmidsin güzel kız _ Şehnaz Şarkı Curcuna Ûdî Sâmi Bey
  1181 Bana bir nîm-nigâh etti _ Tâhir Şarkı Ağır Düyek Tâhir Efendi
  1182 Bana bir ses geliyor eski hâtıralardan Şahap Gürsel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  1183 Bana bir şeyler anlatıyor gibisin Ercan Akbay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  1184 Bana bir tatlı haber verdi gülen lebleriniz _ Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  1185 Bana bir zâlimi Leylâ diye sevdirdi felek Fâruk Şükrü Yersel Nihâvend Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  1186 Bana bütün rüzgârlar senin yönünden gelir Orhan Kızılsavaş Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  1187 Bana doğru söyle âhu-nigâhım _ Uşşâk Şarkı Aksak Bîmen Şen
  1188 Bana felek gör ne etti _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  1189 Bana gayrı karışma barış ister barışma _ Sabâ Şarkı Aksak Dede Efendi
  1190 Bana gayrı karışma (TEESSÜR) _ Şevkutarab Şarkı Düyek Abdülkâdir Töre
  1191 Bana gül mü diyorsun gülemem tâlih kızar Hüceste Aksavrın Hicaz Şarkı Düyek Bâki Duyarlar
  1192 Bana hâtıra kalan yalnız hayâlindir sanma Ünsal Silleli Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ünsal Silleli
  1193 Bana hem-dem eyleyen ey gam seni _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  1194 Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim Alâeddin Öcal Acem Aşîran Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  1195 Bana hep dert veriyorsun deme candan olurum Turgut Çelik Hüzzâm Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  1196 Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür _ Hicaz Şarkı Aksak Bîmen Şen
  1197 Bana hiç yabancı gelmiyor güzel çehreniz Nâil Güneş Hicaz Şarkı Aksak Nâil Güneş
  1198 Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi Orhan Rahmi Gökçe Uşşâk Şarkı Aksak-Curcuna Râkım Elkutlu
  1199 Bana lûtf eyler iken sen _ Hüseynî Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  1200 Bana nasıl "vaz geç" dersin gönül senden vaz geçer mi Fikri Akurgal Rast Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  1201 Bana neş'e verir sanma şarabım _ Hicaz Şarkı Sofyan Halûk Recâî
  1202 Bana n'oldu değişti şimdi hâlim Rahmi Bey Bayâti Araban Şarkı Aksak Rahmi Bey
  1203 Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım Erşet Ömerî Karcığar Şarkı Düyek Cevdet Çağla
  1204 Bana ol meh gör ne etti _ Ferahnâk Şarkı Aksak Ali Efendi(Yüzükcü)
  1205 Bana ol şûh gör n'eyledi _ Bûselik Şarkı Evfer (Ağır) Dellalzâde
  1206 Bana önce sözleri biraz mânâlı geldi Orhan Seyfi Orhon Hüseynî Şarkı Sofyan Ahmet Yektâ Madran
  1207 Bana sensiz her şey el (HASRETİM SANA) Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  1208 Bana seyrân-ı cemâlindir emel Rahmi Bey Bayâti Araban Şarkı Aksak Rahmi Bey
  1209 Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  1210 Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh _ Acem Aşîran Şarkı Raks Aksağı Şâkir Ağa
  1211 Bana yakın ol sevgili kız _ Hicaz Şarkı Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
  1212 Bana yalnız acılar kaldı hâtıra senden Zuhâl Sayman Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Tûran İnam
  1213 Bana yardan vaz geç derler gönül senden vaz geçer mi _ Hicaz Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  1214 Bâri felek ben yüzüne söyleyim _ Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Nikoğos Ağa
  1215 Basdık yine düşmanları avn etti Hüdâ'mız _ Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Kâzım Uz (Muâllim)
  1216 Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim _ Tâhir Bûselik Beste Çenber Küçük Mehmet Ağa
  1217 Başımda aşk yelidir çılgınca her an esen İsmet Kavanozlar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek İsmet Kavanozlar
  1218 Başımda siyâhım var güzellerde âhım var _ Uşşâk Şarkı Sofyan Zeki Duygulu
  1219 Başım dedi "dinlen" Celâl Sâhir Erozan Nihâvend Şarkı Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  1220 Başım döndü sevgiden sevenleri el aldı Nemika Mürseloğlu Hicaz Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  1221 Başımızda kavak yeli eser durur deli deli Yılmaz Yüksel Hicaz Şarkı Evfer Vefik Ataç
  1222 Başımızda kavak yeli eser durur deli deli Yılmaz Yüksel Hüseynî Fantezi Düyek Erdoğan Berker
  1223 Başını göğsüme koy gönlümdeki derdi dinle _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  1224 Baharda bir yol dolaşıp çiçek çiçek sorma beni Fethi Karamahmudoğlu Mâhûr Fantezi Frenkçin Fethi Karamahmudoğlu
  1225 Başının altında olsa kollarım bâlîn-i ser _ Ferahnâk Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1226 Başka bir âlem gerektir gönlümü seyrân için Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı) Hüzzâm Şarkı Semâî Gevherî Osmanoğlu
  1227 Başka bir aşk istemez sevginle çarpar kalbimiz(MÜLKİYE MARŞI) Cemâl Edhem Yeşil Rast Marş Sofyan Mûsa Süreyyâ Bey
  1227 MÜLKİYE MARŞI (Başka bir aşk..) Cemâl Edhem Yeşil Rast Marş Sofyan Mûsa Süreyyâ Bey
  1228 Başka bir renk başka bir tat Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Şarkı Raks Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  1229 Başka söz söylemem aşktan yana ben Bâki Süha Ediboğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  1230 Başladım feryâde ben bülbül gibi _ Sabâ Şarkı Curcuna Hüseyin Fahri Tanık
  1231 Başladım feryâde ben bülbül gibi _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  1232 Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sermet Efendi Şehnaz Bûselik Şarkı Curcuna Abdülkâdir Töre
  1233 Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sermet Efendi Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  1234 Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sermet Efendi Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Nûman Ağa
  1235 Başları dumanlı yemyeşil dağlar Ahmet Acarer Sûznâk Şarkı Sofyan Nihat Adlim
  1236 Başkaları gibi sevemem seni Fethi Karamahmudoğlu Hüzzâm Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  1237 Baştan başa isterse cihan gülle donansın _ Uşşâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  1238 Batan gün kana benziyor Necdet Rüştü Efe Muhayyer Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  1239 Batarken ufukta bu akşam güneş Atıf Zühtü Hüzzâm Şarkı Düyek-Curcuna Sadettin Kaynak
  1240 Batıyor şimdi güneş kalbimi mahzun ediyor _ Sultânî Yegâh Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1241 Bâ tü yek dem baht-ı bed hem-dem nemisâzed merâ _ Rast-ı Cedîd A.S. Sengin Semâî Acem'lerin
  1242 Baygın baygın bakıyorsun _ Uşşâk Şarkı Sofyan İsmail Hakkı Nebiloğlu
  1243 Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb Münir Tevfik Uraz Hüseynî Şarkı Türk Aksağı İsak Varon
  1244 Bayram geldi bak yine Mehmet Erbulan Mâhûr Şarkı Sofyan Metin Everes
  1245 Bâzen dökülür rûhuma bir nâğme sesinden Mustafa Nâfiz Irmak Segâh Şarkı Aksak İsmail Hakkı Özkan
  1246 Bâzen kış bâzen baharla Sâlih Korkmaz Hicaz Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  1247 Bâzen o melek gelir fakat pek seyrek gelir _ Mâhûr Şarkı Düyek Bîmen Şen
  1248 Bâzen ümit bâzen neş'e bâzen keder geldi gitti Taner Şener Hüzzâm Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  1249 Be bahçevan ben bahçemi bellerim _ Hicazkâr Şarkı Aksak _(Muzaffer Kurtulmuş-Taş Plâk)
  1250 Be gemici gemici kullan dümeni _ Hicazkâr Şarkı Sofyan _
  1251 Beğendim biçimini her yerin mini mini (KADIKÖY'LÜ) _ Nihâvend Şarkı Aksak Refik Fersan
  1252 Beğendim seni efendim geçmem asla ben _ Ferahnâk Şarkı Düyek Dede Efendi
  1253 Beğenirsen al yanına Tanbûri Mustafa Çavuş Müstear Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  1254 Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Dilkeşhâverân Durak Durak Evferi _
  1255 Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Şedaraban Durak Durak Evferi Suphi Ezgi
  1256 Be-hey zâlim n'idersin sen Mahmut Celâleddin Paşa Tâhir Bûselik Şarkı Düyek Nûri Halil Poyraz
  1257 Be-hey zâlim n'idersin sen Mahmut Celâleddin Paşa Muhayyer Şarkı Düyek Rif'at Bey
  1258 Bekasız hüsnün güvenme ânına Mehmet Hafîd Bey Bayâti Araban Şarkı Düyek Lem'î Atlı
  1259 Bekçisiyim bu serin ve siyah gecelerin Kemâlettin Kâmi Kamu Hicaz Şarkı Semâî Kaya Bekat
  1260 Bekle beni bu gece koşarak geliyorum Taner Şener Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Mahmut Oğul
  1261 Bekle demiştin o yerde bekledim yine Hasan Sözeri Hüzzâm Şarkı Düyek Hasan Sözeri
  1262 Bekledim de gelmedin sevdiğimi bilmedin Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Semâî Yesârî Asım Arsoy
  1263 Bekledim fecre kadar gelmedin Nâhit Hilmi Özeren Hicazkâr Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  1264 Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi Osman Dokuzoğuz Hüzzâm Şarkı Düyek Azmi Tuğrul
  1265 Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden Necdet Revi Ferahnâk Şarkı Semâî Kâni Karaca
  1266 Bekledim ömür boyu sevgiliden bir haber Itırzâde Dursun Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Hasan Özçivi
  1267 Bekledim teşrîfini bir çok zaman _ Acem Kürdî Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1268 Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr Hüseyin Mayadağ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  1269 Bekledin gelmediyse (UNUT ONU ARKADAŞ) Akın Özkan Uşşâk Şarkı Semâî Akın Özkan
  1270 Beklemekle geçen gün ne kadar uzun bilsen Ümran Baykal Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  1271 Beklemekle geçen gün ne kadar uzun bilsen Ümran Baykal Rast Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  1272 Başımda hasret yeli seni gördüm göreli Hüseyin Tansever Şehnaz Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  1273 Bekler beni her gün susamış bir ecelim var Y.Sinan Ozan Sabâ Şarkı Türk Aksağı Artaki Candan
  1274 Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben Rahmi Duman Hüzzâm Şarkı Düyek İsmail Hakkı Nebiloğlu
  1275 Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben Rahmi Duman Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Sadettin Kaynak
  1276 Beklerim yolunu gözlerim ağlar Tunç Kemâl Hicaz Şarkı Nim Sofyan Sâdi Hoşses
  1277 Beklerim yolunu gündüz ve gece (POSTACI) Tunç Kemâl Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  1278 Bekletme yeter artık hasretinle harâbım Necdet Dönmez Rast Şarkı Düyek Necdet Dönmez
  1279 Bekletme yeter kalmadı hiç sabra mecâlim Lütfi Fikret German Karcığar Şarkı Aksak Necmi Pişkin
  1280 Bekliyor gönlüm seni Moda Koyu'nda yine Orhan Tokmakoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Nûrettin Cemil Sangan
  1281 Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel _ Uşşâk Şarkı Aksak Refik Fersan
  1282 Bekliyorum kaç gecedir yolunu yörük kızı _ Sûzidil Şarkı Aksak Hüseyin Fahri Tanık
  1283 Bekliyorum salınarak çık raksa heman _ Hicazkâr Köç. Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1284 Belâ-yı firkatin cânâ hayâl oldu ... _ Rast Şarkı Curcuna Sâdık Bey
  1285 Belgrad Kalesi Zemlin Ovası _ Tâhir Türkü Ağır Aksak _
  1286 Beli ince yüz peçeli _ Hüzzâm Şarkı Aksak _
  1287 Belki ben bin dilbere ettim tesâdüf lâ-akal _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Aksak Ahmet Arifî Bey
  1288 Belki bensiz bu yollardan geçeceksin bir akşam Mehmet Erbulan Sabâ Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  1289 Belki bir melek peri belki çılgın bir heves Orhan Arıtan Hüzzâm Şarkı Düyek Ümit Mutlu
  1290 Belki bir sabah geleceksin lâkin vakit geçmiş olacak Şekip Ayhan Özışık Rast Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  1291 Belki yıl vardır ki cânâ sohbetinden yoksunum Hasan Kaya Manioğlu Uşşâk Şarkı Müsemmen Nûrettin Demirtaş
  1292 Ben ağlarım eller güler buda başa geşecekmiş Sâdettin Kaynak Hicaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  1293 Ben ağlarım saz ağlar karşıda Gülnâz ağlar _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  1294 Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu _ Evc A.S. Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  1295 Ben andıkça adını aşk açar kanadını Kenan Akansu Rast Şarkı Düyek Amir Ateş
  1296 Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma _ Sipihr Beste Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1297 Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma _ Nikrîz Y.S. Yürük Semâî Kadri Çelebi(âmâ)
  1298 Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma _ Hüseynî Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Müezzin Hakkı Bey
  1299 Ben âşık oldum bir güle _ Nihâvend Şarkı Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  1300 Ben âşık-ı elem-dîdemi gömdümdü fakat sen _ Nihâvend Şarkı Düyek _
  1301 Ben aşkına muhtâcım eller cennet dilesin Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Curcuna Ünsal Silleli
  1302 Ben babamın evin yıktım belâlım (TÜRKMEN KIZI) _ Gülizâr Şarkı Devr-i Hindî _(M.İ.H.B.'den)
  1303 Ben bahar bekliyordum gonceler neden soldu _ Hüzzâm Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  1304 Ben ben değilim"Ben"dediğim sensin hep (Şarkı'da olabilir) Mustafa Nakşî Efendi (Şeyh) Uşşâk İlâhi Ağır Düyek Zekâî Dede
  1305 Ben bendesiyem bendesiyem _ Tarz-ı Cedîd A.S. Aksak Semâî Dede Efendi
  1306 Ben bilmedim bana n'oldu _ Hicaz Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  1307 Ben bir âşıkım sana gönül verdim Muâllim İsmail Hakkı Bey Acem Aşîran Fantezi Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1308 Ben bir çoban kızıyım Vecdi Bingöl Hüseynî Şarkı Oynak-Düyek Sadettin Kaynak
  1309 Ben bir güzeller gördüm âlâyı _ Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Şivelioğlu Yorgaki
  1310 Ben bir güzel (sevmişim-görmüşüm) _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Zeki Duygulu
  1311 Ben bir hazan sen bir bahar Ahmet Kaçar Ferahnâk Şarkı Raks Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  1312 Benden selam olsun Bolu Beyine _ Gerdâniye Şarkı Türk Aksağı _
  1313 Ben bir küçücük sevdâlı kuştum Yaşar Mîraç Hüseynî Şarkı Devr-i Turan-Sofyan Bilge Özgen
  1314 Ben bir küçük cezveyim elden ele gezmeyim Necip Mirkelâmoğlu Segâh Şarkı Semâî Necip Mirkelâmoğlu
  1315 Ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur Mehmet Emin Yurdakul Hicaz Şarkı Aksak Zekâî Dede
  1316 Ben bir Türk'üm nice yıl dedelerim cihâna...(TÜRK SÖZÜ) _ Hüseynî Fantezi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1316 TÜRK SÖZÜ (Ben bir Türk'üm nice..) _ Hüseynî Fantezi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1317 Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Osman Nihat Akın
  1318 Ben böyle çok dertlere katlandım uzun yıllar Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Düyek Ünsal Silleli
  1319 Ben bugün Kınığa vardım _ Rast-ı Cedîd Şarkı Aksak _
  1320 Ben bu mihnetler içinde buldum artık hâlimi _ Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Hayri Yenigün
  1321 Ben bunca zaman aşkına hicrânına yandım _ Tâhir Bûselik Şarkı Sengin Semâî Karnik Garmiryan
  1322 Ben bu şehre sevdâlıyım Cansın Erol Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Fâruk Şâhin
  1323 Ben bu teferrücde baş kalfa oldum _ Hüseynî Zemzeme Şarkı Aksak _
  1324 Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden _ Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  1325 Ben çâre ararken dil-i bî-çâreye senden _ Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Tatyos Efendi
  1326 Ben çiftliğe indim gittim annem duymadan _ Mâhûr Şarkı Aksak _
  1327 Ben çölde kalmış bir aşk-zedeyim (AŞK KERVANI) Erol Sayan Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Erol Sayan
  1328 Bende aşk tükendi ateşim yanmaz Muzaffer İlkar Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  1329 Bendedir gülleri açmaz bahçeler Fâruk Nâfiz Çamlıbel Muhayyer Şarkı Semâî Ümit Mutlu
  1330 Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Fuzûlî Nişâbur A.S. Ağır Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  1331 Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Fuzûlî Kûçek Beste Hafif Hacı Fâik Bey
  1332 Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Fuzûlî Muhayyer A.S. Aksak Semâî Hasan Refik Bey
  1333 Bende hicran yarasından da derin bir yara var Necdet Atılgan Hicaz Şarkı Düyek Sâdi Işılay
  1334 Bende hiç görmediğin başka bir âlem yaşıyor Hikmet Münir Ebcioğlu Sabâ Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  1335 Bende mâzîden kalan zamanla hatırlanan Hikmet Münir Ebcioğlu Acem Kürdî Şarkı Düyek Teoman Alpay
  1336 Bende mâzînin her mevsimi yaz ve bahardır Hasan Soysal Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Hasan Soysal
  1337 Ben de Mecnû'num ezelden gönlümün Leylâ'sına _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Zeki Duygulu
  1338 Bende mi suç sende mi yoksa ikimizde mi Halil İbrahim Taşkent Hüzzâm Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  1339 Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın Nezahat Kuntar Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  1340 Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın Nezahat Kuntar Sultânî Yegâh Şarkı Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  1341 Benden ayrılsan da sen uzaklaşsan da yine Melahat Tandoğan Rast Şarkı Semâî Abidin Gerçeker
  1342 Benden ayrılsan da yine gönlüm sendedir Sâdi Hoşses Nihâvend Şarkı Curcuna Sâdi Hoşses
  1343 Gittin uzaklara çaresiz kaldım Osman İper Hicaz Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  1344 Bendene her bâr efendim yâr olur sandım seni _ Bûselik Kâr Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1345 Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın Fâik Ali Ozansoy Ferahnümâ Şarkı Aksak Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  1346 Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın Fâik Ali Ozansoy Hüzzâm Şarkı Curcuna Lem'î Atlı
  1347 Bendeni gördükce sen ey mehlika _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak İsmet Ağa
  1348 Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken _ Hicazkâr Şarkı Aksak Sâdi Işılay
  1349 Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  1350 Benden uzaklaşınca bak nasıl soldu yüzün Halûk Recâî Bûselik Şarkı Curcuna Halûk Recâî
  1351 Benden uzak olsan da hep yaşat hayâlinde Nizâmettin Ağan Hicaz Şarkı Curcuna Bahri Altıntaş
  1352 Benden vefâ bekleme çektim elimi senden Necip Mirkelâmoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Necip Mirkelâmoğlu
  1353 Bende oldum bir dilbere _ Bayâti Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  1354 Bende oldum can ile bir gül-feme Fâik Bûselik Aşîran Şarkı Aksak Şâkir Efendi(Hâfız Efendi?)
  1355 Ben derdime hiç çâre bulmam sâkî Muhyiddin Râif Yengin Mâhûr Şarkı Aksak Arif Sâmi Toker
  1356 Ben de tattım aşk denilen şarabı (AŞK ŞARABI) Münir Müeyyet Berkman Rast Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  1357 Ben de tattım aşk denilen şarabı Münir Müeyyet Berkman Nihâvend Şarkı Curcuna İsmet Kocabeyler
  1358 Bend etti dili zülfüne sevdâ-yı muhabbet _ Evc Hûzî Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1359 Bende yüz yok pâyine yüz sürmeğe _ Hüseynî Şarkı Oynak İsmet Ağa
  1360 Bend oldu dil bir şûh-i cihâne _ Nühüft Şarkı Aksak Semâî Dede Efendi
  1361 Ben dost hevâsına düştüm Eşrefoğlu Rumi Nikrîz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  1362 Benefşe hatt-ı dildârın serinde kâkül-i anber _ Nevâ Bûselik Beste Çenber(Ağır) Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
  1363 Ben esîr-i aşkınım çoktan beri çeşm-i edâ _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  1364 Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne Vecdi Bingöl Isfahan Şarkı Devr-i Hindî Suphi Ziyâ Özbekkan
  1365 Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim İhsan Râif Hanım Şevkefzâ Şarkı Devr-i Hindî Tanbûrî Hikmet Bey
  1366 Ben esîrim sana artık beni öldür beni yak Kemâl Gürses Rast Şarkı Aksak Amir Ateş
  1367 Ben esîr-i zülfünüm bî-iştibâh _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Selânik'li Ahmet Efendi
  1368 Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim _ Acem Kürdî Şarkı Ağır Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  1369 Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin Kıymet Hanım Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  1370 Ben fedâ etmek dilerken dost için hep cânımı _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  1371 Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç Sıtkı Angınbaş Hicaz Şarkı Aksak Melâhat Pars
  1372 Ben gedâyım şöhret-i Dârâ'yı versen istemem _ Tâhir Bûselik Şarkı Müsemmen Yaşar Okur(Hafız)
  1373 Ben gezerken hüzn ile bir hâl-i mahzûnânede _ Sûznâk Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  1374 Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz _ Hüseynî Y.S. Yürük Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  1375 Ben giderken ekinleri gök idi _ Tâhir Türkü Sofyan Nûri Halil Poyraz
  1376 Ben gönlümü kaptırdım sen gönlümü çalmadın Reşat Özpirinçci Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Necdet Erdemli
  1377 Ben görmedim böyle güzel _ Nişâburek Şarkı Raks Aksağı Nûri Halil Poyraz
  1378 Ben gülşen-i aşkında nevâ-sâz-ı sühendim _ Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Ûdî Sâmi Bey
  1379 Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca Karacaoğlan Mâhûr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  1380 Ben güzellerden usandım dertle hasret verdiler Turgut Çelik Tâhir Bûselik Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  1381 Ben harâbat ehliyim yoktur karârım tâ ebed Hakkı Hicaz (Hümayun) Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  1382 Ben harâb-ı câm-ı aşkım zevk u şevkim bâdedir _ Segâh Arabân Şarkı Yürük Semâî Nesim Silviya (Haham)
  1383 Ben havada uçar idim _ Evc Hûzî Türkü Aksak _
  1384 Ben hazan yaprağı yerlerde ve sen tâze çiçek Niyâzi Ersan Hicaz Şarkı Aksak Nezahat Soysev
  1385 Ben helâk-i âteş-i sûzânınam _ Hicaz Şarkı Aksak Mehmet Nûrettin (Hâfız)
  1386 Ben helâl ettim sana kendi elimle kanımı _ Evc Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  1387 Beni aşka salan yâre gönül ister gücüm yetmez _ Sabâ Şarkı Aksak Tanbûri Ali Efendi
  1388 Beni aşk ateşine yandıran ruhsâr-ı âlindir Süheylâ Gürmeriç Şevkefzâ Şarkı Aksak Şefik Gürmeriç
  1389 Beni âteşlere salan o kapkara siyah gözler Necâti Tokyay Şehnaz Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  1390 Beni bana getiren her kadehte sen varsın Memduh Özakman Nihâvend Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  1391 Beni beklettin efendim yine mu'tad olarak _ Arabân Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  1392 Beni benden alıyor (BEKLEDİĞİM GÜN) Turhan Taşan Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  1393 Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  1394 Beni bîgâne-i hâb etti keder _ Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Mehmet Cemil Bey (Kânûnî)
  1395 Beni bîgâne mi sandın a canım _ Bayâti Araban Şarkı Curcuna Sâlih Efendi (Arap)
  1396 Beni bir lâhzada râm etti o billûr sesiniz Abdülkâdir Gökmen Hicaz Şarkı Aksak Abdülkâdir Gökmen
  1397 Beni bir lâhza dinle ey kara gözlü kuzu Necdet Rüştü Efe Nihâvend Şarkı Semâî-Nim Sofyan Refik Fersan
  1398 Beni bîzâr ederken serzenişler _ Sûznâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  1399 Beni bu şarkı öldürecek göreceksin Turhan Oğuzbaş Rast Şarkı Düyek Amir Ateş
  1400 Beni bûyun ile gel mest ü rehâvî ediver Besim Berkmen Rast Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  1401 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Uşşâk A.S. Aksak Semâî Akın Özkan
  1402 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Muhayyer Sünbüle A.S. Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  1403 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  1404 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Nihâvend Şarkı Semâî İsmail Demirkıran
  1405 Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden _ Hicaz Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  1406 Beni cevrin harâb etti _ Büzürg Şarkı Aksak Şâkir Ağa
  1407 Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile _ Mâhûr Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  1408 Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar Bâki Süha Ediboğlu Hisâr Bûselik Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  1409 Beni de al ne olur gözlerinin içine Zehra Pınarses Segâh Şarkı Nim Sofyan Fâruk Şâhin
  1410 Beni dil-sîr ederken âh visâli _ Rast Şarkı Aksak Tatyos Efendi
  1411 Beni endişeye saldı güzelim gelmemeniz _ Şedaraban Şarkı Semâî Ûdî Kâzım Bey
  1412 Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin _ Sûzidil A.S. Aksak Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  1413 Beni görme cevre lâyık _ Ferahnâk Şarkı Düyek Denizoğlu Ali Bey
  1414 Beni gurbetlere attı şebim rûzum bütün mâtem _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  1415 Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhım Reşat Özpirinçci Hicaz Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  1416 Beni her görüşte handeler saçar Rifat Ahmet Moralı Hüseynî Şarkı Aksak Bîmen Şen
  1417 Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yâr Mahmut Nedim Güntel Nihâvend Şarkı Curcuna İsmail Baha Sürelsan
  1418 Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yâr Mahmut Nedim Güntel Nihâvend Şarkı Aksak Vecdi Seyhun
  1419 Beni ihmâl bana isyân beni giryân et Rüştü Şardağ Bûselik Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  1420 Beni ister ağlat ister sevindir _ Mâhûr Şarkı Curcuna Ali Rif'at Çağatay
  1421 Beni ister ağlat ister sevindir _ Şedaraban Şarkı Semâî Enîse Can
  1422 Beni ister ağlat ister sevindir _ Ferahnümâ Şarkı Sofyan Hüseyin Sâdettin Arel
  1423 Beni kahreder bu kaçışların Vâhit Özaydın Hicaz Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  1424 Beni kimse eyleyemez benim gönlüm alan gelsin Gevherî-Kadri Şençalar Segâh Şarkı Curcuna Kadri Şençalar
  1425 Beni koyup giden cefâcû dilber Orhan Şâik Gökyay Uşşâk Şarkı Semâî Güngör Önder
  1426 Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Ümit Yaşar Oğuzcan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  1427 Beni mahveyledin böyle _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  1428 Benim âfet-i cihânım Yahyâ Nazîm Efendi Yegâh Şarkı Aksak Semâî Dellalzâde
  1429 Söküp atmak ne mümkün içimden gözlerini Şâhin Çandır Hüzzâm Şarkı Düyek Engin Çır
  1430 Benim aşkım senin aşkın bütün bunlar birer hülyâ Osman Cemâl Nikrîz Şarkı Düyek-Cur. Cevdet Çağla
  1431 Benim derdim yüzbin oldu _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Nikolâki (Kemençeci)
  1432 Beni mecnûn ediyor firkat-i cânân bu gece _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hamdi Tokay
  1433 Beni mes'ud sanmayın _ Hüzzâm Şarkı Düyek Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  1434 Benim ey dilber-i sevdâ-eserim _ Muhayyer Şarkı Aksak Bîmen Şen
  1435 Benim ey mihr-i enver her ne vârım varsa sendendir _ Kürdîli Hicazkâr A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1436 Benim gönlüm bir kelebek dolaşıyor çiçek çiçek Orhan Seyfi Orhon Nihâvend Şarkı Semâî Nazmi Atlığ
  1437 Benim gönlüm bütün sevmek bütün duymak için yanmış _ Hicaz Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  1438 Benim gönlüm gözüm nûru cemâl-i yâre âşıktır _ Isfahan A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1439 Benim gönlüm kaldı sende _ Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  1440 Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında Ömer Bedrettin Uşaklı Nihâvend Fantezi Nim Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  1440 YILDIZLARIN ALTINDA (Benim gönlüm sarhoştur) Ömer Bedrettin Uşaklı Nihâvend Fantezi Nim Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  1441 Benim güzel beyaz gülüm Teoman Alpay Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Teoman Alpay
  1442 Benim güzel bülbülüm bir tânecik şen gülüm Nâhit Hilmi Özeren Rast Şarkı Semâî Mehmet Reşat Aysu
  1443 Benim güzel vatanım Necdet Varol Hüseynî Şarkı Sofyan-D.Turan Necdet Varol
  1443 VATANIM (Benim güzel vatanım) Necdet Varol Hüseynî Şarkı Sofyan Necdet Varol
  1444 Benim hâlim firâkınla yamandır Hacı Fâik Bey Hicaz Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  1445 Benim hâlim yamandır işim âh ü figandır _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  1446 Benim hâlim yaman hâldir _ Nihâvend Şarkı Aksak Markar Ağa
  1447 Benim için hiç farketmez Alâeddin Şensoy Bûselik Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  1448 Benim için ömre bedel seninle geçen anlarım Fethi Karamahmudoğlu Uşşâk Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  1449 Benim ilk hevesim sensin güzelim Necdet Tokatlıoğlu Hicaz Şarkı Curcuna Necdet Tokatlıoğlu
  1450 Benimle olmaktan bıktıysan eğer İlkan San Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Necdet Varol
  1451 Benimle olmaktan bıktıysan eğer İlkan San Uşşâk Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  1452 Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ "Hû" Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Hüzzâm Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  1453 Benim mansûr-ı aşk hoş dara geldim Sünbülî (Şeyh) Nühüft Durak Durak Evferi Ali Şîrüganî (Dede)
  1454 Benim nazlı bülbülüm _ Mâhûr Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1455 Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım (YASEMEN)) Sâdettin Kaynak Rast Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  1455 YASEMEN (Benim olsan seni bir gül..) Sâdettin Kaynak Rast Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  1456 Benim sende sevdiğim daha başkaydı senden _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Metin Demirel
  1457 Benim sendin enîsim bî-menendim Ahmet Refik Altınay Hicaz Şarkı Aksak Nebahat Üner
  1458 Benim sen nemsin ey dilber Ahmet Râsim Bey Segâh Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  1459 Benim serencânım sizde söylenir Mehmet Tûran Yarar Rast Şarkı Semâî Oğuz Şenler
  1460 Benim serv-i hırâmânım benim sen nemden incindin _ Hicazkâr A.S. Aksak Semâî Bolâhenk Nûri Bey
  1461 Benim yârim bezden kilim dokur Bekir Sıtkı Erdoğan Hicaz Şarkı Aksak Avni Anıl
  1462 Benim serv-i ser-efrâzım Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) Pesendîde Şarkı Aksak Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
  1463 Benim sevdiceğim bahçenin gülü _ Gerdâniye Köç. Aksak _
  1464 Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre Segâh İlâhi Sofyan Mümin Salman
  1465 Benim şu yollardan üzgün geçtiğim Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Düyek Sâdettin Öktenay
  1466 Benim yârem çâre bulmaz kimden imdâd arayım _ Hüzzâm Şarkı Düyek Kanûni Nubar Efendi
  1467 Benim yârem gibi yâre bulunmaz _ Sûznâk Şarkı Curcuna Lâtif Efendi
  1468 Benim yârim gelişinden bellidir Karacaoğlan Hicaz Şarkı Raks Aksağı Sadettin Kaynak
  1469 Benim yârim görünsün sürmeleri sürünsün _ Evc Şarkı Aksak _
  1470 Benim yârim güzeller serveridir _ Uşşâk Şarkı Aksak Tanbûri Ali Efendi
  1471 Benim yârim koklanmamış bir gonce gül olmalı Kasım İnaltekin Karcığar Şarkı Curcuna Kasım İnaltekin
  1472 Benim yârim pencereden bakıyor _ Hüseynî Türkü Curcuna _
  1473 Benim yüküm elma değil ayvadır _ Segâh Şarkı Aksak _
  1474 Ben inandım gönül lutf eyle sen de inan Kemâl Emin Bara Ferahnümâ Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  1475 Beni reddetse de tavrın bilirim özler için Samim Arıksoy Acem Kürdî Şarkı Aksak Erol Sayan
  1476 Beni sakın sevme ne olur Cansın Erol Uşşâk Şarkı Düyek Alâeddin Pakyüz
  1477 Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir Reşat Bilgin Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  1478 Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ _ Gerdâniye A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  1479 Beni sevdiğini kimse bilmesin Ayhan İnal Uşşâk Fantezi Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  1480 Beni sevmez bilirim de yine sevsin dilerim _ Rast Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  1481 Beni sevmiş iken evvel cefâdan çekmez oldun el _ Nihâvend Şarkı Semâî Mahmut Celâleddin Paşa
  1482 Beni sev rûhumu sar kalbime yaslan beni sev _ Hicaz Şarkı Aksak Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  1483 Ben isterim ey sevgili senden seni (TENDEN TENİ) Osman Feyzoğlu Mâhûr Şarkı Yürük Semâî Rüştü Şardağ
  1483 TENDEN TENİ (Ben isterim senden seni) Osman Feyzoğlu Mâhûr Şarkı Yürük Semâî Rüştü Şardağ
  1484 Ben isterim ki müslüman kadınları...(KADINLIK MEFKÛRESİ) Arif Efendi (Muâllim) Rast Fantezi Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1485 Beni şâd etmek kolaydır ger dilersen güzelim _ Hicaz Şarkı Aksak Lütfi Bey
  1486 Beni tenhâ kodun ey şîvekârım _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Râif Korel(Kemânî)
  1487 Beni terk etti sultânım Sultan III.Ahmet Acem Aşîran Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  1488 Beni terk eyledin en son ey mâh Recâizâde Mahmut Ekrem Hicaz Şarkı Sofyan Bîmen Şen
  1489 Beni unutma ki sana yanmışım _ Hüzzâm Şarkı Düyek Mustafa Nâfiz Irmak
  1490 Beni üzme sevgilim _ Nihâvend Şarkı Düyek İbrâhim Özoral
  1491 Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler Hasan Soysal Bestenigâr Şarkı Aksak Hasan Soysal
  1492 Beni vurdu güzeller _ Bayâti Şarkı Oynak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1493 Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim Amir Ateş Hicaz Şarkı Aksak Kâni Karaca
  1494 Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim Amir Ateş Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  1495 Beni yalnız bırakıp gittiğin akşam güzelim Ferit Tan Hicazkâr Şarkı Aksak Ferit Tan
  1496 Ben kime varıp arz edeyim hâlimi ey dost _ Nikrîz Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1497 Ben kimseye açılmaz idim dâmânın olsam Nedîm Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Arşak Çömlekciyan
  1498 Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için _ Arazbâr Bûselik Beste Devr-i Kebîr Tanbûri Ali Efendi
  1499 Benliyi aldım kaçaktan _ Karcığar Köç. Aksak _ (Öztuna'da Dede Ef.)
  1500 Ben mest-i cânan olmuşum Tâlibî Emre Hüzzâm(N.Zirgüle'de) Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  1501 Ben mi sevdim sâde sen meh-peykeri _ Hüzzâm Şarkı Aksak Rif'at Bey
  1502 Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor bilmem aman _ Sûznâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1503 Ben müptelâ oldum sana _ Şehnaz Bûselik Şarkı Sofyan Dede Efendi
  1504 Ben müptelâ oldum sana _ Ferahnâk Şarkı Aksak Dede Efendi
  1505 Ben nasıl âh eyledimse kurtulma sen de âh'dan _ Şehnaz Şarkı Ağır Aksak Kâzım Uz (Muâllim)
  1506 Ben ne ettim sana bilmem âh felek _ Hicaz Şarkı Aksak Medenî Aziz Efendi
  1507 Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i âvâreden _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Niyâzi Şengül
  1508 Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i âvâreden _ Mâhûr Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Zekâî Dede
  1509 Ben neler çektim neler gördüm _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Ethem Rûhi Bey
  1510 Ben ne sevmek istedim ne de sevilmek ey perî _ Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  1511 Ben nev-resîde bir gülüm Mehmet Sâdi Bey Muhayyer Sünbüle Şarkı Evfer Rif'at Bey
  1512 Ben ne yaz'a hasretim ne bahar'a düşkünüm Fâruk Nâfiz Çamlıbel Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Akın Özkan
  1513 Ben o âteş-fam uzun saçlarda olmazsam nihan _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak İsak Varon
  1514 Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cûy-bâr olsa Nedîm Uşşâk Y.S. Yürük Semâî Akın Özkan
  1515 Ben olur da bitmez mi _ Hicaz Şarkı Düyek _
  1516 Ben olurum sana bülbül efendim _ Yegâh Şarkı Aksak Dellalzâde
  1517 Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek Mustafa Nâfiz Irmak Karcığar Şarkı Aksak Rıdvan Lâle
  1518 Ben perîşânım perîşan zülfünün mecnûnuyum _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Santûri Ethem Efendi
  1519 Ben perîşanlıkta buldum rif'ati kâkül gibi Gâlip Bey Nihâvend Beste Devr-i Kebîr Râkım Elkutlu
  1520 Ben sana âşık değilim _ Muhayyer Şarkı Yürük Semâî Dede Efendi
  1521 Ben sana bendim sensin efendim İzzet Pesendîde Şarkı Yürük Semâî Nûman Ağa
  1522 Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim Âşık Ömer Karcığar Şarkı Düyek Nihat Adlim
  1523 Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Çorlu'lu
  1524 Ben sana hasreylemiştim ömrümü âmâlimi Leylâ Saz Şedaraban Şarkı Curcuna Leylâ Saz
  1525 Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım _ Tâhir Şarkı Aksak Dellalzâde
  1526 Ben sana takrîre imkân bulmadım ahvâlimi _ Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  1527 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Niyâzî-i Mısrî Sabâ Bûselik Beste Devr-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1528 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Niyâzî-i Mısrî Rast Durak Durak Evferi Mustafa Efendi (Çolakzâde)
  1529 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Niyâzî-i Mısrî Karcığar Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  1530 Ben sazıma yeter dedim dur dedim Ayten Uğuralp Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Erdinç Çelikkol
  1531 Ben sararken bir gecenin böyle sonsuz hüznünü Hasan Soysal Karcığar Şarkı Aksak Şeref Yaman
  1532 Ben senden çok önce geçtim baharı Hasan Karakuş Hüseynî Şarkı Nim Sofyan Câvit Ersoy
  1533 Ben seni evvel görüşte ey perî _ Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  1534 Ben senin aşkınla cânâ bilmiyorsun n'eyledim Mehmet Nazmi Özalp Nevâ Şarkı Devr-i Hindî Mehmet Nazmi Özalp
  1535 Ben senin haşre kadar benden esîrin olayım Ahmet Refik Altınay Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Sâdi Erden (Ûdî)
  1536 Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum Dede Efendi Bestenigâr Şarkı Curcuna Dede Efendi
  1537 Ben seni unutmadım unutamazsın sen de Sâliha Anıl Nihâvend Şarkı Semâî Erol Sayan
  1538 Ben seni unutmak için sevmedim İlham Behlül Pektaş Segâh Şarkı Semâî-Düyek Amir Ateş
  1539 Ben sevdâ çağını kapattım derken Hasan Karakuş Uşşâk Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  1540 Ben sevdâ dokuyorum yıllardır usanmadan Yalçın Benlican Rast Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  1541 Ben severim aller giyen güzeli _ Hicazkâr Şarkı Sofyan _
  1542 Ben sevgiyi gözden tanırım Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Ferahfezâ Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  1543 Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme Enderûnî Vâsıf Segâh Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  1544 Ben sözüne bağlamam bel Nûman Ağa Hicazkâr Şarkı Sofyan Nûman Ağa
  1545 Ben şehîd-i bâdeyim dostlar demem yâd eyleyin _ Rast Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  1546 Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim Gündoğdu Duran Rast Şarkı Düyek Gündoğdu Duran
  1547 Ben vâr iken sen düşünme gül heman _ Hüseynî Aşîran Şarkı Düyek Markar Ağa
  1548 Ben yağmur ben güneş ben sevgi seli sağnak sağnak Aylin Uçanlar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Avni Anıl
  1549 Ben yanında her zaman bir sırra eriyorum Nûrettin Gökmen Sabâ Şarkı Düyek Nûrettin Gökmen
  1550 Ben yaralı ceylânım yaralı ceylân Zeki Duygulu Rast Şarkı Yürük Semâî Zeki Duygulu
  1551 Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yakma Necdet Rüştü Efe Muhayyer Şarkı Raks Aksağı Sadettin Kaynak
  1552 Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ _ Dilkeşhâverân Beste Şarkı Devr-i Revânı Zekâî Dede
  1553 Ben yolun sonuna gelmişim artık Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Semâî Erol Sayan
  1554 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre Nevâ Şarkı Düyek Selâhattin Pınar
  1555 Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım Rüştü Şardağ Bayâti Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  1556 Benzer mi mâha vech-i münîrin Recâizâde Mahmut Ekrem Rast Şarkı Düyek Leylâ Saz
  1557 Benzetirlerse hilâli n'ola âlem kaşına _ Gerdâniye Beste Çenber Zekâî Dede
  1558 Beraberce gel gidelim _ Gülizâr Şarkı Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  1559 Berây-ı ta'ne-i mâ in heme çi der cûşend _ Nikrîz A.S. Sengin Semâî Şeştârî Murat Ağa
  1560 Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Hacı Arif Bey
  1561 Berîd-i âhdan haylice haber var _ Hicaz Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  1562 Beri gel ey nesîm-seher ne haber var efendimden _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1563 Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir _ Dügâh Beste Devr-i Kebîr Tab'î Mustafa Efendi
  1564 Berk urmada vechinde senin hüsn-i melâhat _ Hüzzâm Şarkı Aksak Cevdet Kalpakçıoğlu
  1565 Ber-küşâ-yı mâ'delet hâkân-ı devrân dâima _ Acem Aşîran Beste Devr-i Kebîr Basmacı Abdi Efendi
  1566 Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ _ Gülizâr Beste Zincir Tanbûri İzak Efendi
  1567 Beyazdır sîne-i sâfın a cânım _ Ferahnâk Şarkı Ağır Düyek Baha Bey(Sermüezzin)
  1568 Beyazdır sîne-i sâfın a cânım _ Evc Bûselik Şarkı Düyek Zeki Arif Ataergin
  1569 Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürürsün Âşık Mustafa Gevherî Bayâti Arabân Bûselik Şarkı Curcuna-Düy.-Y.Sem. Sadettin Kaynak
  1570 Beyhûde aşkına yandım efendim _ Hicazkâr Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  1571 Beyhûde değil nâle vü âhım kederim var Mekkî Bey Hicazkâr Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  1572 Beyhûde geçen demlerimiz mumla aransın _ Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Ziyâ Bey (Bestenigâr)
  1573 Beyhûde kaçırma gözünü sevgilim benden _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Râkım Elkutlu
  1574 Beyhûdeye çekme emek _ Şevkefzâ Şarkı Düyek Lâtif Efendi
  1575 Beyhûde yere cilve-i cânândan usandım _ Evc Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  1576 Beyhûde yere resmim ile uğraşıyorsun Ercüment Berker Acem Kürdî Şarkı Aksak Ercüment Berker
  1577 Beyim(Şâhım) avdan gelmez hayli zamandır _ Segâh A.S. Aksak Semâî Koca Osman
  1578 Beylerbeyi'nin (Kadıköy'ünün) âb ü hevâsı ne güzeldir _ Sûznâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1578 Kadıköy'ünün (Beylerbeyi'nin) âb ü hevâsı ne güzeldir _ Sûznâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1579 Beyoğlu'nda(Kâkülünü çözersin) gezersin sevdiğini üzersin _ Mâhûr Şarkı Sofyan Rızâ Bey
  1579 Kâkülünü çözersin(Beyoğlunda gezersin sevdiğini üzersin) _ Mâhûr Şarkı Sofyan Rızâ Bey
  1580 Bezme buyur ey mâh-i rû _ Hüzzâm Şarkı Aksak Ahmet Efendi(Kız Ahmet)
  1581 Bezme gel dök perçemin ruhsâre şebbûlar gibi Enderûnî Vâsıf Nihâvend Beste Hafif Bolâhenk Nûri Bey
  1582 Bezme gel ey mehlika zevk u safâ hengâmıdır _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  1583 Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider Enderûnî Vâsıf Arazbâr Beste Muhammes Sâdullah Efendi
  1584 Bezm-i ağyâre varıp zevk u safâ niyyetine _ Sûznâk Beste Çenber(Ağır) Vardakosta Ahmet Ağa
  1585 Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir _ Zâvil Beste Çenber(Ağır) Sultan III.Selim (İlhâmî)
  1586 Bezm-i baharın dizdi gül âyin-i erkânın yine _ Bestenigâr Bah. Türk Aksağı Yusuf Ziyâ Paşa
  1587 Bezm-i Cem'de görmesem dil-bâzımı _ Uşşâk Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  1588 Bezm-i evsâfında cânâ lâl olur elbet zebân _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1589 Bezm-i ezel bahçesinde gördüğümüz rüyâ böyle Bekir Sıtkı Erdoğan Hüzzâm Şarkı Düyek Özcan Seyhan
  1590 Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem _ Sabâ Y.S. Yürük Semâî Neyzen Rızâ Bey
  1591 Bezm-i gülzâr-ı çemende _ Evc Şarkı Aksak Neyzen Râşit Efendi
  1592 Bezmimde müheyyâ dolanıp hüsn-i mukaffa Reşat Özpirinçci Hicaz Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  1593 Bezmime lûtf edip gel benim bir gece _ Mâhûr Şarkı Curcuna _
  1594 Bezm-i meyde dün gece peymâne gibi döndüm Necip Mirkelâmoğlu Hüseynî Şarkı Düyek Necip Mirkelâmoğlu
  1595 Bezm-i meyde mutribâ bir nağme-i dil-cû kopar Ahmet Fasîh Dede Segâh Beste Muhammes Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
  1596 Bezm-i meyde sâkîyâ devr eylesin mül gibi _ Şehnaz Beste Çenber(Ağır) Seyyid Mehmet Nuh
  1597 Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen _ Nihâvend Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  1598 Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen _ Evc Şarkı Ağır Aksak Nihat Adlim
  1599 Bezminde yaşanmış ne güzel günlerimiz var İlhan Seçkin Evc Şarkı Aksak Esin Seçkin
  1600 Bezm-i târı meh-cemâlin ile pür-tâb edelim Besim Bey Nevâ Bûselik Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  1601 Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin Besim Bey Sûznâk Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  1602 Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim _ Acem Kürdî Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  1603 Bezm-i yârda dâima el bağlarım _ Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  1604 Bıçak düşmez belinden _ Muhayyer Şarkı Evfer Şevkî Bey
  1605 Bıkmış gibi gönlüm itiyor aşkı içinden Selim Aru Uşşâk Şarkı Aksak Şerif İçli
  1606 Bıktım elinden artık senin ben Şemsettin Ziyâ Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  1607 Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun Mehmet Sâdi Bey Rast Şarkı Sengin Semâî Arşak Çömlekciyan
  1608 Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun Mehmet Sâdi Bey Karcığar Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  1609 Bıktım taşımaktan şu yanan kalbi usandım Mehmet Gökkaya Uşşâk Şarkı Aksak Erol Sayan
  1610 Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden Kâmil Sesli Isfahan Şarkı Türk Aksağı Râkım Elkutlu
  1611 Bırak aşkın kalbimi yaksın Nâfia Ersavcı Sûznâk Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  1612 Bırak bana feryâdımı kalbin enîs-i yârıdır _ Uşşâk Şarkı Müsemmen Selânik'li Ahmet Efendi
  1613 Bırak beni beni bırak _ Rast Şarkı Düyek Kadri Şençalar
  1614 Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık Sedat Ergintuğ Rast Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İçli
  1615 Bırak dalında kalsın bana güller getirme Bekir Mutlu Rast Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  1616 Bırak gözlerinde mâzî canlansın Cengiz Cermen Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Cengiz Cermen
  1617 Bırak gözünden rûhuna akayım _ Hüzzâm Şarkı Düyek Necdet Varol
  1618 Bırak hercâî etvârı _ Acem Kürdî Şarkı Ağır Düyek Tanbûri Şâkir Bey
  1619 Bırakıp bizleri mahzûn u mükedder o melek _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Agopos Alyanak
  1620 Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Neyzen Rızâ Bey
  1621 Bir mavilik ortasında yapayalnız maviye yeşile tutkun İkbâl Erdoğan Hicaz Şarkı Düyek Engin Çır
  1622 Bırakıp gitme beni böyle sebepsiz _ Nihâvend Şarkı Curcuna _
  1623 Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim _ Hicaz Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  1624 Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa Ahmet Nedim Hergül Acem Aşîran Şarkı Semâî Arif Sâmi Toker
  1625 Bırak olduğu gibi kalsın Cansın Erol Nihâvend Şarkı Raks Aksağı Selâhattin İçli
  1626 Bırak perîşan saçlarını dökülsün lüle lüle İsmail Hakkı Baradan Nihâvend Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  1627 Bıraktı beni âvâre düşkün Mehmet Hafîd Bey Sûznâk Şarkı Aksak Semâî Bîmen Şen
  1628 Bıraktın gittin neden neden gönlüm hep kırık Kaya Bekat Hicaz Şarkı Curcuna Kaya Bekat
  1629 Bırak yağsın delice hüznümün yağmurları Hayâti Günyeli Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Hayâti Günyeli
  1630 Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin Es'ad Efendi (Şeyhülislam) Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  1631 Bî-behre bir âşık gibi tetkîke ne hâcet _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  1632 Bî-çâre gönül âteş-i hicrâna dayanmaz _ Hicaz Şarkı Aksak Sâdık Bey(Müezzin-Hâfız)
  1633 Bî-çâre gönül sanma sakın şâd olacaksın Nûri Kaya Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Nûri Kaya
  1634 Bî-çâre gönül subha-dek efgan edecektir _ Kürdîli Hicazkâr Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1635 Bihamdillah ayân oldu bana Hû İsâ Mahvî Efendi Mâhûr İlâhi Nim Sofyan Ahmet Hatipoğlu
  1636 Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce _ Hüseynî Aşîran Beste Hafif (Ağır) Zekâî Dede
  1637 Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden Ahmet Feyzî Bey (Muâllim) Muhayyer Şarkı Devr-i Hindî Abdülaziz Han(Sultan)
  1638 Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım _ Karcığar Şarkı Curcuna Asdik Ağa
  1639 Bî-kes ü bî-vâyeyim kıldın beni âvâre _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Hâfız Yusuf Efendi
  1640 Bildim kelâmın a canım İzzet Nevâ Şarkı Düyek Nûman Ağa
  1641 Bildin mi canım sensin civanım Şevki Sevgin (Neyzen) Hisâr Bûselik Şarkı Türk Aksağı Cevdet Çağla
  1642 Bildir güzel gönlün bana _ Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Hüsnü Efendi(Kıpti)
  1643 Bildir ne suçum var bana _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Şeyh Edhem Efendi
  1644 Bilemedik ikimiz bu aşkın değerini Nevzat Tırışkan Hicaz Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  1645 Bilemedim kadrini geçti yıllar nâfile Nemika Mürseloğlu Hicaz Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  1646 Bilemem ben de nasıl düştüm o zâlim eline Rûhi Vâmık Bey Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî İsak Varon
  1647 Bileydi derd-i derûnum o fitnecû dilber _ Gülizâr Y.S. Yürük Semâî Tanbûri İzak Efendi
  1648 Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir _ Acem Aşîran Y.S. Yürük Semâî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  1649 Bilgi bahçesinin gülü Bestâmi Yazgan Rast Ç.Ş. Sofyan Tâhir Karagöz
  1650 Bilindi bûseye yok yârin izni Tâhir Efendi (Halifezâde) Sabâ A.S. Ağır Aksak Semâî Tâhir Efendi (Halifezâde)
  1651 Bilinmez yanyana insan değeri Aşkın Tuna Nihâvend Şarkı Sofyan Süleyman Mertkanlı
  1652 Bilirim ayrılığın kahredici tadını Nâil Güneş Hicaz Şarkı Düyek Nâil Güneş
  1653 Bilirim daha sen pek küçüceksin _ Hüzzâm Şarkı Aksak Bîmen Şen
  1654 Bilirim gelmeyeceksin yine de yollarda gözüm Neclâ Peker Hicaz Şarkı Düyek Adem Şâhin
  1655 Bilirim kalbini cânâ bilerek aldanırım _ Hicaz Şarkı Aksak Leylâ Saz
  1656 Bilirim nâzı olur bilmeyerek her güzelin Kâmil Yurdal Isfahan Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  1657 Bilirim sözün söz değişmemiştir Yusuf Nalkesen Karcığar Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  1658 Bilir misin a sevdiğim nedir benim tek dileğim Yusuf Nalkesen Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Yusuf Nalkesen
  1659 Bilir misin ne söyler ne anlatır ne yaşatır geceler İlkan San Hicaz Şarkı Düyek Akın Özkan
  1660 Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum Alâeddin Şensoy Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  1661 ANLAMADIN (Biliyorum artık çok...) Yıldırım Gürses Nihâvend Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  1661 Biliyorum artık çok geç diyeceksin Yıldırım Gürses Nihâvend Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  1662 Biliyorum gelmeyeceksin ne bir mektubun ... Nefîse Özses Hicazkâr Şarkı Düyek Nefîse Özses
  1663 Bil kadrimi hor bakma gel Nûri Şevkefzâ Şarkı Düyek Kemânî İbrâhim Efendi
  1664 Billâhi güzel gözlerinin mest-nigâhı _ Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  1665 Bilmeden istemeden sen o güzel eski sesin Güngör Fahri Tüzün Sûznâk Şarkı Aksak Ahmet Hatipoğlu
  1666 Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş Nevres Bey Sûzidil Beste Devr-i Kebîr Tanbûri Ali Efendi
  1667 Bilmedim nedendir gönlüm huzursuz Aydemir Doğan Evc Şarkı Düyek Hasan Özçivi
  1668 Bilmedim hicrânımı dindirmeyi _ Rast Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  1669 Bilmem anı ben gelmedi misli bu diyâre _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  1670 Bilmem bana ne oldu _ Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Hâfız Fevzi Efendi
  1671 Bilmem bana ne oldu hep seni arıyorum Tevfik Baykara Müstear Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  1672 Bilmem ben bu gönlümle nasıl yaşayacağım Necdet Atılgan Kürdî Şarkı Curcuna Ercüment Berker
  1673 Bilmem beni bir lâhza felek şâd edecek mi Münip Bey (Muallim-Melekzâde) Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
  1674 Bilmem böyle niye uzun kalpten kalbe giden yolllar _ Uşşâk Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  1675 Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım Necdet Atılgan Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Hüseyin Sâdettin Arel
  1676 Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım Necdet Atılgan Nihâvend Şarkı Aksak Münir Nûrettin Selçuk
  1677 Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım Necdet Atılgan Hüzzâm Şarkı Aksak Osman Nihat Akın
  1678 Bilmem gelecek günlerimiz _ Mâhûr Şarkı . Müfit Kuraner
  1679 Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk Bekir Mutlu Muhayyer Kürdî Fantezi Nim Sofyan Bilge Özgen
  1680 Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk Bekir Mutlu Rast Fantezi Sofyan Oktay Tem
  1681 Bilmem hatırlar mısın tanıştığımız yeri Kadir Kutlu Hüzzâm Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  1682 Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  1683 Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  1684 Bilmem ki a sevdiğim sen mi gurup mu güzel Ümit Utku Sûznâk Şarkı Sofyan Rüştü Şardağ
  1685 Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  1686 Bilmem ki çilem neydi neden dolmadı hâlâ Orhan Ete Isfahan Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  1687 Bilmem ki günâhım sana olmakta mı bende Nâhit Hilmi Özeren Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  1688 Bilmem ki hangimiz daha yorgunuz Yalçın Benlican Şevkefzâ Şarkı Aksak Zekâi Tunca
  1689 Bilmem ki hâtıralar ne istersiniz benden Câhit Sıtkı Tarancı Hüzzâm Şarkı Semâî Necdet Varol
  1690 Bilmem kime şekvâ edeyim derd-i derûnum Mehmet Hafîd Bey Uşşâk Şarkı Aksak-Türk Ak. Şevkî Bey
  1691 Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik Yahyâ Kemâl Beyatlı Rast Y.S. Yürük Semâî Râkım Elkutlu
  1692 Bilmem ki nasıl ağlayayım ben _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Sengin Semâî Sedat Öztoprak
  1693 Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun _ Rast Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  1694 Bilmem ki nedendir bu benim kalbimin âhı Necâti Tokyay Sabâ Şarkı Aksak Amir Ateş
  1695 Bilmem ki neden terk edemem ben seni ey yâr _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Sengin Semâî Sedat Öztoprak
  1696 Bilmem ki ne yapsam da nasıl söyleyebilsem Vâhit Özaydın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Nûrettin Demirtaş
  1697 Bilmem ki o hülyâlı bakışlar kime yârdır Şâdi Kurtuluş Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  1698 Bilmem ki safâ neş'e bu ömrün neresinde Ahmet Râsim Bey Karcığar Şarkı Türk Aksağı Leon Hancıyan
  1699 Bilmem ki tahammül mü çoğaldı ne bu hâlim _ Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  1700 Bilmem nasıl yaşarım sen olmazsan yanımda Mustafa Malkoç Acem Kürdî Şarkı Düyek Mahmut Yivli
  1701 Bilmem neden"perî"koymuş koyan onun adını Şemsettin Ziyâ Bey Kürdî Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Sâdettin Arel
  1702 Bilmem neden"perî"koymuş koyan onun adını Şemsettin Ziyâ Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Şemsettin Ziyâ Bey
  1703 Bilmem neden sevgilim hep hüzün var Râmiz Ekinci Nihâvend Şarkı Aksak Fâtih Salgar
  1704 Bilmem nedir ey gül-izâr Mehmet Sâdi Bey Acem Bûselik Şarkı Aksak Tanbûrî Osman Bey
  1705 Bilmem ne füsûn etti ki sevdâlı sesiyle Fâizîzâde Osman Bey Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Refik C.Kalpakçıoğlu
  1706 Bilmem neydin sevgili sen o gece neydin _ Isfahan Şarkı Curcuna Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  1707 Bilmem ne zaman derdime dermân olacak yâr _ Tâhir Bûselik Şarkı Curcuna Emin Ongan
  1708 ADA GÜZELİ (Bilmem niçin peri koymuş..) Şemsettin Ziyâ Bey Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1708 Bilmem niçin"perî"koymuş koyan onun adını(ADA GÜZELİ) Şemsettin Ziyâ Bey Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1709 Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı) Hicaz Şarkı Sengin Semâî Yesârî Asım Arsoy
  1710 Bilmem niye sînemdeki yârem yine sızlar Şeref Şatana Hüzzâm Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  1711 Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz Reşat Özpirinçci Acem Aşîran Y.S. Yürük Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  1712 Eyyâm-ı bahar oldu güzel müjdeler olsun _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Hacı Arif Bey
  1713 Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken _ Nihâvend Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1714 Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben Nevres-i Cedîd Nihâvend Y.S. Yürük Semâî Tanbûri Ali Efendi
  1715 Bilmez mi aceb sevdiğimi şûh-i dil-ârâ _ Nihâvend Şarkı Aksak _
  1716 Bilmez misin ey dil-rübâ _ Nevâ Şarkı Sofyan _
  1717 Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir Orhan Rahmi Gökçe Bayâti Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  1718 Bilmezsin kalbimde gizli yerini Aydın Tekindor Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Aydın Tekindor
  1719 Bilmezsin ki burda güneş göçünce Fevzi Ercan Hicaz Şarkı Düyek Muzaffer Şenduran
  1720 Bilmezsin nasıl sevdim nasıl bir aşkla seni Abdülkâdir Gökmen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Abdülkâdir Gökmen
  1721 Bilmiyordum bî-mürüvvet olduğun ey bî-vefâ Şeref Hanım (Kanûnî) Ferahfezâ Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1722 Bilmiyordum muktezâ-yı tâliim feryâd imiş _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
  1723 Bilmiyorum bana n'oldu Ahmet Reşat Paşa Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  1724 Bilmiyorum n'oldu bu dem ey gönül _ Dügâh Şarkı Sengin Semâî Dellalzâde
  1725 Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Fâik Ali Ozansoy Evc Şarkı Müsemmen Fethi Karamahmudoğlu
  1726 Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı Sabrî Rast Şarkı Aksak Ahmet Arifî Bey
  1727 Bilsem dönüp geleceksin gözyaşımı yol eylerim Güngör Sarkın Hicaz Şarkı Sofyan Zekâi Tunca
  1728 Bilsem ki kâlbinde hâlâ yerim var Hayri Mumcu Nihâvend Şarkı Aksak Avni Anıl
  1729 Bilsen(de neler-ne belâ)geçti şu bî-çâre serimden _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Tatyos Efendi
  1730 Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Nim Sofyan Câhit Ünyaylar
  1731 Bî-mâr-ı aşkın dermânısın sen Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Vecdi Seyhun
  1732 Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni Sermet Efendi Bestenigâr Şarkı Aksak Şâkir Bey(Çeşmibîmâr)
  1733 Bin cân ile sevdim seni _ Rast Şarkı Aksak Tanbûri Osman Bey(Büyük)
  1734 Bin cefâ görsem ey sanem senden _ Tâhir Bûselik Beste Berefşan Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  1735 Bin cefâ görsem ey sanem senden _ Bayâti Beste Berefşan Suphi Ezgi
  1736 Bin cefâ görsem ey sanem senden _ Acem Aşîran Beste Muhammes Zekâî Dede
  1737 Bin dertle yanan gönlüme bir zerre devâ yok Mahmut Nedim Güntel Rast Şarkı Aksak Melâhat Pars
  1738 Bin gecemi verirdim bir gecenin zevkine Şâyeste Hanım Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Muzaffer İlkar
  1739 Bingöllerden süzülürsün inersin (FIRAT) Vecdi Bingöl Hüseynî Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  1739 FIRAT (Bingölerden süzülürsün) Vecdi Bingöl Hüseynî Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  1740 Bin gönül almış nişan her tiğ-i müjgânına Dertli Sabâ Şarkı Ağır Aksak Erdinç Çelikkol
  1741 Bin gözyaşının incileşip aktığı andı Mustafa Nâfiz Irmak Bayâti Şarkı Sengin Semâî-Cur. Sadettin Kaynak
  1742 Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden Yaşar Nâbi Nayır Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  1743 Bin günüm uğrunda gitsin bir görün rüyâda sen Necdet Rüştü Efe Hicaz Şarkı Ağır Aksak Nihat Adlim
  1744 Bin güzelden seni beğendim seçtim Ali Rıdvan Umar Şehnaz Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  1745 Bin hâtırayla dolu her köşem bucağım Mehmet Sâdık Kırımlı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Güner Erman
  1746 Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim Rahmi Duman Hüzzâm Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  1747 Bin mehtâp birleşmiş gibidir izinde _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Ekrem Güyer
  1748 Bin ömre değer bir gecenin zevk u safâsı _ Dügâh Şarkı Sengin Semâî Râkım Elkutlu
  1749 Bin recâ vü bin niyazla kokladım güllerini _ Nihâvend Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1750 Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Fevzi Öget Muhayyer Şarkı Yürük Semâî Dürrî Tûran
  1751 Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Fevzi Öget Karcığar Şarkı Sengin Semâî Refik Fersan
  1752 Bin yara açarken diken bülbüle Vecdi Bingöl Segâh Şarkı Düyek Kadri Şençalar
  1753 Bin yıl sürecek bir bahar gibi geldin Abdal Mesrûr Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  1754 Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile Nedîm Nişâburek Şarkı Müsemmen Yusuf Ziyâ Paşa
  1755 Bir acâib hâb-ı gaflete düştüm _ Rast Şarkı Düyek Civan Ağa
  1756 Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var Ahdî Mâhûr Beste Darbeyn Ebû-Bekir Ağa
  1757 Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet Abdal Mesrûr Hicaz Bûselik A.S. Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  1758 Bir ağır yük oluyor gittikçe Hâşim Nezîhi Okay Hicaz Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  1759 Bir ahdı kavî yâr ile peymânım olursa _ Nikrîz Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1760 Bir âh ile ol gonce-fem'e hâlin ıyân et _ Irak Beste Remel Dede Efendi
  1761 Bir âh ile üftâdeliğim yâre duyurdum _ Mâye Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  1762 Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  1763 Bir âhu-nigâha oldu esir kalb-i hazînim Mâcide Hanım (Kemânî) Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1764 Bir ak duvak bir dal çiçek Fethi Karamahmudoğlu Bûselik Fantezi Devr-i Turan Fethi Karamahmudoğlu
  1765 Bir akşam gelmedin insâf etmedin Yesârî Asım Arsoy Uşşâk Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  1766 Bir akşam güneşinin battığı yerde Erdoğan Yıldızel Sabâ Şarkı Curcuna Erdoğan Yıldızel
  1767 Bir akşam son defa seni görmeden Mustafa Seyran Bûselik Şarkı Semâî Mustafa Seyran
  1768 Bir aldanıştan ibâret bütün hayât-ı beşer Nigâr Osman Hanım Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Emin Ongan
  1769 Bir alev bir ışık senin bakışın Hilmi Soykut Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  1770 Bir alevden nehr akıyordu ruhlarımız arasında _ Segâh Şarkı Devr-i Hindî Mebrûke Çağla
  1771 Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi Şâdi Kurtuluş Rast Şarkı Nim Sofyan Cevdet Çağla
  1772 Bir alev gözlerin ömre bedel İsâ Coşkuner Nihâvend Şarkı Semâî İsa Coşkuner
  1773 Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı _ Rast Şarkı Aksak Refik Fersan
  1774 Bir anda bütün her şeyi yık gel diyemem ki Ümit Gürelman Sûznâk Şarkı Aksak Kâni Karaca
  1775 Bir an duramam yâre nigâh eylemedikçe Celâl Kadızâde Rast Şarkı Aksak Melâhat Pars
  1776 Bir anlık rüyâ gibi gelip geçti önümden Füsun Ocakçıoğlu Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna İrfan Özbakır
  1777 Bir âşık-ı dil-hasteyi dil-şâd edecek yok _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Afet Mısırlıyan (Ûdî)
  1778 Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı Tanbûrî Mustafa Çavuş Acem Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  1779 Bir aşk meleği görmeğe hasret ki bu gözler Vâhit Özaydın Nihâvend Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  1780 Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Düyek Avni Anıl
  1781 Bir ay doğuyor ufkuma yâ Rabbî şükür Mehmet Çınarlı Isfahan Şarkı Aksak Bilge Özgen
  1782 Biraz kül biraz duman o benim işte Ümit Yaşar Oğuzcan Nihâvend Şarkı Düyek-Semâî Avni Anıl
  1783 Biraz kül biraz duman o benim işte Ümit Yaşar Oğuzcan Nihâvend Şarkı Aksak Münir Nûrettin Selçuk
  1784 Biraz neş'e edin gönül Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Orhan Kızılsavaş
  1785 Bir bahar akşamında yine bana dönsen Şekip Ayhan Özışık Acem Kürdî Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  1786 Bir bahar akşamı rastladım size Fuat Edip Baksı Hicaz Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  1787 Bir bahar dalı gibi Kuşada'lı güzel kız(KUŞADA'LI GÜZEL KIZ) Ayten Baykal Acem Kürdî Fantezi Nim Sofyan Erdoğan Berker
  1787 KUŞADA'LI GÜZEL KIZ (Bir bahar dalı gibi..) Ayten Baykal Acem Kürdî Fantezi Nim Sofyan Erdoğan Berker
  1788 Bir bahar dalısın rûhumda açan C.Oktay Çağlar Hicaz Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  1789 Bir bahar diledim bir gönül için Hüseyin Uyar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  1790 Bir bahar gecesi ayın ondördü _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hamdi Tokay
  1791 Bir bahar güneşi ömrüme doğuyor Necdet Varol Nihâvend Şarkı Düyek Necdet Varol
  1792 Bir bahar ister gönül gülsüz çemensiz lâlesiz Ahmet Râsim Bey Uşşâk Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  1793 Bir bahr-i gama daldı yine fikr ü hayâlim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Onnik Efendi (Sarı)
  1794 Bir bak beni sen ne kadar severdin Necdet Tokatlıoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Necdet Tokatlıoğlu
  1795 Bir bakıp da gözlerimden anladın her hâlimi Fahri Gürsoydan Uşşâk Şarkı Müsemmen Fahri Gürsoydan
  1796 Bir bakıp gözlerime her şeyi anlarsın ya Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Düyek Avni Anıl
  1797 Bir bakış bir kaş çatış işveler sevgiler Necdet Varol Tâhir Bûselik Şarkı Semâî Necdet Varol
  1798 Bir bakışın bir gülüşün bir tatlı söz bir gülen göz yeter bize Mehmet Erdoğmuş Nihâvend Şarkı Düyek Müfit Kuraner
  1799 Bir bakışla âhû gözlüm gönlümü ettin şikâr _ Isfahan Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Tanbûri İzak Efendi
  1800 Bir bakışla aklım aldı el-aman _ Yegâh Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1801 Bir bakışla bağladın zülfüne şeydâ dili _ Rast Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  1802 Bir bakışla başka bir âlem yarattın sen bana _ Hicaz Şarkı Müsemmen Sâdi Hoşses
  1803 Bir bakışla beni sen esir eyledin zâlim H.Refik Erbil Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna H.Refik Erbil
  1804 Bir bakışla ol civan _ Acem Aşîran Şarkı Düyek Ali Ağa (Kemânî)
  1805 Bir bakışta beni mest etti gözün nazlı kadın Vehbi Bey Hicaz Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  1806 Bir bakışta pek beğendim ben senin dîdârını _ Irak Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1807 Bir başka baharı gönlüm n'eylesin Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  1808 Bir başka bakıyor bir başka bugün Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Düyek Oktay Tem
  1809 Bir başka edâ başka bir arzu ile geldin Hikmet Şinâsi Önol Acem Kürdî Şarkı Düyek-Semâî Avni Anıl
  1810 Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim Turhan Taşan Acem Aşîran Şarkı Semâî Bilge Özgen
  1811 Bir beklediğim var bitmez gecenin bittiği yerde Şahap Gürsel Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  1812 Bir ben gibi ol âfete üftâde mi var Şâkir Efendi (18.yy) Isfahanek Beste Remel Küçük Mehmet Ağa
  1813 Bir ben sevdim gönülden bir de Mecnûn ben kadar Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Düyek Turhan Özek
  1814 Bir beste için titrediğim çok senelerdi Celîle Ayyıldız Karcığar Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  1815 Bir beste mi sarsan seni bir güfte mi oldu _ Bayâti Şarkı Sengin Semâî Hamdi Tokay
  1816 Bir beste olup yükseliyor ruhtaki nâle _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Kâzım Nâmi Erdölen
  1817 Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni _ Ferahfezâ Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1818 Bir bezm-i meyde olsak seninle yanyana Cemil Çataloğlu Nihâvend Şarkı Semâî-Cur. Mebrûke Çağla
  1819 Bir bî-bedel şûh-i cihan _ Bayâti Şarkı Sofyan Dede Efendi
  1820 Bir bilsen şu gönlümün senden tek dileği ne Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  1821 Bir bir geçiyor sevgililer gözleri yaşlı Yusuf Ziyâ Ortaç Hicaz Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  1822 Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler _ Bayâti Şarkı Sengin Semâî Fehmi Tokay
  1823 Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var Dede Efendi Beste Isfahan Şarkı Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  1824 Bir câm-ı emel içsem o dildârın elinden _ Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  1825 Bir câm-ı safâ çek de unut derd-i cihânı Kemâl Emin Bara Uşşâk Şarkı Sofyan Hüseyin Sâdettin Arel
  1826 Bir canım var doğrusu etmem keder _ Nihâvend Şarkı Müsemmen Mâcide Akkaya
  1827 Bir can koydu felek kuru bedende Ayla Peken Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  1828 Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre _ Bestenigâr Şarkı Aksak İsmet Ağa
  1829 Bir ceylâna pusu kurdum yakınımdan geçmedi _ Muhayyer Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  1830 Bir ceylân bakışla vuruldum yine ey gönül _ Uşşak(Bûselik'te) Şarkı Raksan Hüseyin Sâdettin Arel
  1831 Bir cilve-ger nevrestedir _ Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  1832 Bir civana mâil oldum _ Tâhir Bûselik Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Rif'at Bey
  1833 Bir çağrına bin cân ile gelirim Ahmet Ilgaz Hicaz Şarkı Sofyan Avni Anıl
  1834 Bir çapkın elinde oyuncak oldum Yesârî Asım Arsoy Uşşâk Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  1835 Ben aşk denen duyguyu doya doya yaşarım İlkan San Nihâvend Şarkı Nim Sofyan-Düyek İlgün Soysev
  1836 Bir çiçek dalında nasıl açarsa Ali Ulvi Baradan Acem Kürdî Şarkı Nim Sofyan Ali Ulvi Baradan
  1837 Bir çiçekten yaz umarken geldi eyvâh sonbahar Turgut Çelik Hicaz Şarkı Aksak Burhan Durucu
  1838 Bir çiçektin güzelim açmadan soldun Kâmil Konuk Şedaraban Şarkı Düyek Kâmil Konuk
  1839 Bir çift camı gözlük diye taktım Fethi Karamahmudoğlu Isfahan Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  1840 Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın Hamid Refik Bey Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  1841 Bir çift sevdâlı bakışın aşk ateşi rûhumu sardı Taner Şener Muhayyer Kürdî Fantezi Nim Sofyan Taner Şener
  1842 Bir çiledir çekerim derdimi cihan bilmez Selâhattin Özgü Uşşâk Şarkı Aksak Şâhin Uz
  1843 Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin Enis Behiç Koryürek Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Veli Kanık
  1844 Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin Enis Behiç Koryürek Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı-Cur. Zeki Arif Ataergin
  1845 Bir çoban yaslanmış pınar dibinde Nevzat Erkol Hüseynî Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  1846 Bir çöl gibi ıssız geceyim fecri görünmez Hüseyin Sîret Özsever Tâhir Şarkı Devr-i Hindî Hüseyin Sâdettin Arel
  1847 Bir daha semtine gelmek istemem Şerâfettin Toperi Zâvil Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  1848 Bir dalda iki kiraz biri al biri beyaz _ Sabâ Türkü Nim Sofyan _
  1849 Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım _ Rast Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  1850 Bir damla dedim sen bana deryâ verdin Ümit Yaşar Oğuzcan Rast Şarkı Düyek Azmi Tuğrul
  1851 Bir damla su olup da gelip gönlüme aksan Akın Özkan Şehnaz Bûselik Şarkı Semâî Akın Özkan
  1852 Bir damla yeter bana deryâsında gözüm yok Yalçın Benlican Hicaz Şarkı Düyek Nezahat Soysev
  1853 Bir dans güzeli aldattı beni Muâllim İsmail Hakkı Bey Rast Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1854 Bir deli gönlün var bir kırık sazın Mûnis Fâik Ozansoy Nevâ Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  1855 Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni Ahmet Ilgaz Hicaz Şarkı Türk Aksağı Vefik Ataç
  1856 Bir demet yâsemen aşkımın tek hâtırası _ Nihâvend Şarkı Düyek Zeki Müren
  1857 Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel _ Tâhir Bûselik Şarkı Sofyan Zeki Arif Ataergin
  1858 Birdenbire neş'en niye bilmem yine kaçtı Fâzıl Ahmet Aykaç Sûzidil Şarkı Yürük Semâî Bîmen Şen
  1859 Birden değişti dünyâm tuttun da ellerimi Aşkın Tuna Karcığar Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  1860 Bir denizin mâvisi bir baharın yeşili Alâeddin Şensoy Hüzzâm Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  1861 Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar Bengül Erdamar Mâhûr Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  1862 Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin Turhan Oğuzbaş Nihâvend Şarkı Semâî Yavuz Özüstün
  1863 Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde Rüştü Şardağ Bayâti Şarkı Semâî Rüştü Şardağ
  1864 Bir derde düştü ki şu benim gönlüm Behçet Kemâl Çağlar Evcârâ Şarkı Düyek Akın Özkan
  1865 Bir derde müptelâyım dertsiz sevdâ olmuyor Necip Artan Sabâ Şarkı Curcuna Bahri Altıntaş
  1866 Bir dert gibi akşam suların koynuna indi Selim Aru Nihâvend Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  1867 Bir derin uykudadır şimdi gönlüm Neveser Kökdeş Rast Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  1868 Bir destan dolaşır Bolu dağının dumanında rüzgârında.. Hasan Kaya Manioğlu Nikrîz Fantezi Türk Aksağı Selâhattin İçli
  1869 Bir dest-i füsun lâne-i âmâlini kursun _ Şehnaz Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1870 Bir devlet için çerha temennâdan usandık Bağdat'lı Rûhî Şehnaz Bûselik Beste Remel (Ağır) Nâlîzâde Ali Dede
  1871 Bir devlet için çerha temennâdan usandık Bağdat'lı Rûhî Şehnaz Şarkı Yürük Semâî Cinuçen Tanrıkorur
  1872 Bir dilberdir beni yakan _ Hüseynî Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  1873 Bir dilbere dil-besteyim Reşat Özpirinçci Şehnaz Şarkı Türk Aksağı Erdinç Çelikkol
  1874 Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir _ Ferahnâk Y.S. Yürük Semâî Şâkir Ağa
  1875 Bir dilbere efkendeyim _ Revnâknümâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  1876 Bir dilbere gönül düşürdüm ki âh _ Hicaz Şarkı Düyek Dede Sâlih Efendi
  1877 Bir dilber-i hazır cevap _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Şâkir Ağa
  1878 Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna _ Ferahfezâ A.S. Sengin Semâî Dede Efendi
  1879 Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek'te _ Bayâti Şarkı Sengin Semâî Rif'at Bey
  1880 Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir _ Şehnaz Bûselik Y.S. Yürük Semâî Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
  1881 Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir _ Şehnaz A.S. Aksak Semâî Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
  1882 Bir dil ki esîr-i gam olur neş'ever olmaz Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  1883 Bir dil ki senin kâkülüne beste değildir _ Şîvenümâ Y.S. Yürük Semâî Abdülhalim Ağa
  1884 Bir dil olıcak ol (meh-i / şeh-i) hüsnün dîvânesi İlya Efendi Sâzkâr Beste Remel (Ağır) İlya Efendi
  1885 Bir diyârım ben ki ötmez bülbülüm Mehmet Tûran Yarar Rast Şarkı Düyek Oğuz Şenler
  1886 Bir dünyâ istiyorum mâzîmi aratmasın Bengül Erdamar Nihâvend Şarkı Semâî Zeki Duygulu
  1887 Bir dünyâ yarattım yalnız ikimiz için Taner Şener Hicaz Şarkı Semâî Erol Sayan
  1888 Bir düşün böyle mi çarpardı şu kalbim daha dün Fuat Uluç Muhayyer Bûselik Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  1889 Bir elem rüzgârı gülşenlere hicran sardı _ Hicaz Şarkı Aksak Osman Şevki Uludağ
  1890 Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Enderûnî Vâsıf Beste Isfahan Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  1891 Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Enderûnî Vâsıf Muhayyer Y.S. Yürük Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  1892 Bir el tuttu şu hummâlı başımı Aydemir Doğan Hicaz Şarkı Düyek Ali Şenozan
  1893 Bir emele bin âh çeksem Neveser Kökdeş Segâh Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  1894 Bir emsalsiz eş gibi Hilmi Tuner Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  1895 Bir endâmı bir salımı nâzenin bir bakışı var Necdet Varol Şehnaz Bûselik Şarkı Aksak Necdet Varol
  1896 Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında Mecdinevin Tanrıkorur Hüzzâm Şarkı Aksak Bilge Özgen
  1897 Bir eski şarkıda hayâle daldım Mehmet Erbulan Uşşâk Şarkı Düyek Bilge Özgen
  1898 Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne Ercüment Er Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna-Düyek Sadettin Kaynak
  1899 Bir esmere gönül verdim Tanbûri Mustafa Çavuş Sabâ Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  1900 Bir gamlı hayâl kaldı da yıllarca emekten Sâhire Diker Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Cevdet Çağla
  1901 Bir gamlı hazanın seherinde ısrâra ne hâcet yine bülbül Ahmet Hâşim Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  1902 Bir gamlı seher vakti çıkarsın yola erken Ekrem Gürenli Rast Şarkı Aksak Erol Sayan
  1903 Bir garip âlemdeyim dostlar yıkılmış hânemiz _ Segâh Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  1904 Bir garip geliyor bana bu şehir Seyfi Güldağı Mâhûr Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  1905 Bir gececik sevdiğim hâlime gel bak da gör Seyfettin Hepşen Hicaz Şarkı Curcuna Fahri Kopuz
  1906 Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye Feyzi Halıcı Uşşâk Nefes Devr-i Revân Akın Özkan
  1907 Bir gece hem-meclis olsak biz bize _ Mâhûr Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1908 Bir gece meclis-i uşşâka nihan _ Büzürg Şarkı Aksak İsmet Ağa
  1909 Bir gece sen ilk öpüşle aşkı tattırdın _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  1910 Bir gece şu bahçeden bir ses getirmişti sabâ _ Mâhûr Şarkı Curcuna Leylâ Saz
  1911 Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da Halil Soyuer Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Avni Anıl
  1912 Bir gelin geliyor sana yakında Fâruk Nâfiz Çamlıbel Gülizâr Türkü Sofyan İsmail Ötenkaya
  1913 Bir gemi kalkar sessizce uzak diyarlardan _ Rast Şarkı Yürük Semâî Teoman Önaldı
  1914 Bir gemim var (salıverdim engine) deryâlarda paslanır _ Evc Hûzî Şarkı Sofyan _ (Öztuna'da Dede Efendi)
  1915 Bir gizlice sevdâya bürünse yine gönlüm _ Hicaz Şarkı Düyek Necdet Erdemli
  1916 Bir gizli günâhın izi gül benzini sarmış Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Selâhattin Pınar
  1917 Bir gizli günâh işleterek kor gibi yaktın Turgut Tarhan Hüzzâm Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  1918 Bir gizli nigâhımla senin gölgeni sarsam Seyit Karamanoğlu Sabâ Şarkı Sengin Semâî Tahsin Karakuş
  1919 Bir gizli sevdâ var senin kalbinde Burhânettin Deran Mâhûr Şarkı Semâî Burhânettin Deran
  1920 Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Selâhattin Pınar
  1921 Bir gonca açılmış Pınar'ın dertli başında Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  1922 Bir gonca-fem'in yâresi vardır ciğerimde _ Bayâti Beste Hafif Dede Efendi
  1923 Bir gonca güldür ruhsâr-ı âli _ Ferahfezâ Şarkı Türk Aksağı Rif'at Bey
  1924 Bir gonca gülsün gönlüm bağında M.Celâleddin Bey Hüseynî Şarkı Türk Aksağı Melâhat Pars
  1925 Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde Mehmet Neş'et Bey Karcığar Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  1926 Bir gonca-gül'ün uğruna bülbül heder oldu _ Nevâ Şarkı Sengin Semâî Fehmi Tokay
  1927 Bir gonca-i nevres-fidan _ Hüzzâm Şarkı Aksak Râif Korel(Kemânî)
  1928 Bir gonca-i sevdâ gibisin Bedri Ziyâ Aktuna Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Necmi Pişkin
  1929 Bir gonca-i terdir o perî-çehre nigârım _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Nûri Halil Poyraz
  1930 Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım Câhit Öney Ferahfezâ Şarkı Aksak Suphi İdrisoğlu
  1931 Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül Nevres Efendi Karcığar Şarkı Sengin Semâî Hacı Arif Bey
  1932 Bir gonce-dehen yâr ile ülfet yenilendi _ Hüzzâm Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1933 Bir gonce-dehen üzdü beni hayli zamandır _ Hicaz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1934 Bir gonce-i bağ-ı edeb açıldı mecliste bu şeb _ Ferahnâk Şarkı Aksak Cemâl Bey (Gelibolu'lu)
  1935 Bir gonce idin rûhuma te'sir ediyorken _ Sûznâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1936 Bir gonce-verd etti zuhur _ Mâhûr Şarkı Sofyan Kemânî Rızâ Efendi
  1937 Bir gölge ol beni peşinden koştur _ Karcığar Şarkı Yürük Semâî Lem'î Atlı
  1938 Bir gönlüme bir hâl-i perîşânıma baktım Ahmet Râsim Bey Rast Şarkı Sengin Semâî Tatyos Efendi
  1939 Bir gönül bahçesi kuralım a dostlar Zâkir Erdoğan Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Sâlim Küçüktanış
  1940 Bir gönülde iki sevdâ olamaz _ Mâhûr Şarkı Aksak Mazhar Bey
  1941 Bir gönülde iki sevdâ sonu bilmem ne olur Ahmet Râsim Bey Muhayyer Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  1942 Bir gönül hikâyesi anlatırdı gözlerin Zeki Müren Uşşâk Şarkı Düyek Zeki Müren
  1943 Bir gönül ki sevdi yandı aşka erdi vecd ile _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Mebrûke Çağla
  1944 Bir gönül taşıdım mutluluk dolu Hâlit Çelikoğlu Rast Şarkı Nim Sofyan Ziyâ Taşkent
  1945 Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış Sedat Ergintuğ Rast Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  1946 Bir gönül yarası var _ Nihâvend Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  1947 Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi Ahmet Refik Altınay Evc Şarkı Ağır Aksak Ali İçinger
  1948 Bir gören yok bilmiyorlar nerdesin Arif Hikmet Bey Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Mes'ud Cemil
  1949 Bir görünce vecde geldim ettim îman aşkına _ Sabâ Zemzeme Şarkı Müsemmen Hattat Sâlim Efendi
  1950 Bir görüp bin seversin Turhan Toper Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Turhan Toper
  1951 Bir görüşte aklım aldın n'eylediğim bilmedim _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  1952 Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim _ Bestenigâr Şarkı Düyek İsmet Ağa
  1953 Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Ahmet Refik Altınay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Hüseyin Kâzım Tav
  1954 Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Ahmet Refik Altınay Nikrîz Şarkı Aksak Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  1955 Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Ahmet Refik Altınay Acem Şarkı Devr-i Hindî Suphi Ezgi
  1956 Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pâreye _ Şîvenümâ Beste Devr-i Revân Abdülhalim Ağa
  1957 Bir görüşte ey güzeller serveri _ Bayâti Araban Şarkı Aksak _
  1958 Bir görüşte ey muallâ oldum meclûbun senin _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Kemânî Agop Efendi
  1959 Bir görüşte ey perî yandım sana _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Kapril Efendi
  1960 Bir görüşte sana ümit bağladım Hâlit Çelikoğlu Rast Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  1961 Bir gözyaşıdır kalbime damlar gibi dinmez _ Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Rifat Ayaydın
  1962 Bir gözyaşıyım ki yazık yâr onu silmez Mahmut Nedim Güntel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Kutlu Payaslı
  1963 Bir gurbet şarkısında dünü yaşadım Sevim Akbaydoğan Segâh Şarkı Düyek Bilge Özgen
  1964 Bir gül bulamam kokladığım gül gibi koksun Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  1965 Bir gülen ay bir kuru dal Fahrettin Önal Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Teoman Önaldı
  1966 Bir gül gibi gür saçlarına bend olabilsem _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Kemâl Batanay
  1967 Bir gül gibisin belki güzelsin daha gülden Nâhit Hilmi Özeren Hicaz Şarkı Aksak Melâhat Pars
  1968 Bir gül-i rânânın oldum can ile efkendesi _ Hüseynî Beste Fahte Muâllim İsmail Hakkı Bey
  1969 Bir gül-i rânâya gönül bağladım _ Hüzzâm Şarkı Düyek Hacı Emin Efendi(Notacı)
  1970 Bir gül-i rânâya oldum müptelâ _ Şehnaz Şarkı Aksak Rif'at Bey
  1971 Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Hayri Yenigün
  1972 Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır Hilmi Soykut Muhayyer Kürdî Şarkı Türk Aksağı Emin Ongan
  1973 Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır Hilmi Soykut Sûznâk Şarkı Aksak Gavsi Baykara
  1974 Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsen _ Hüzzâm Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  1975 Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile meh'den Yahyâ Kemâl Beyatlı Mâhûr Şarkı Curcuna Münir Nûrettin Selçuk
  1976 Bir gülün mecbûruyum gönlüm ânın dîvânesi _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  1977 Bir gülün meftûnu oldum ben de bir bülbül gibi _ Dilkeşhâverân Şarkı Düyek Fehmi Tokay
  1978 Bir gülüp gülüp güldüren bir sevip sevip sevdiren Mehmet Ali Dağtaş Nihâvend Şarkı Aksak Suphi İdrisoğlu
  1979 Bir gülüşün bin ümit bilsen de gülüversen Güzide Taranoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Ünsal Silleli
  1980 Bir gün acı bir rüzgâr esiverecek birden Yusuf Nalkesen Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  1981 Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  1982 Bir günâh ettimse sevdim ben seni _ Sabâ Şarkı Curcuna Kemânî Serkis Efendi
  1983 Bir gün bana dönecek bil ki yalvaracaksın Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  1984 Bir gün bana dönsen o uzak yolculuğundan Mahmut Nedim Güntel Hicazkâr Şarkı Curcuna Necdet Tokatlıoğlu
  1985 Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra Nûrettin Özdemir Acem Kürdî Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  1986 Bir gün beni ararsan ben yine seninleyim Memduh Özakman Hicaz Şarkı Aksak Ali Ulvi Baradan
  1987 Bir gün beni de unut her yalan gibi Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Semâî Kâmuran Yarkın
  1988 Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi Mehmet Sâdi Bey Hüzzâm Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  1989 Bir gün daha oldu uzayan gölgelerde Yalçın Benlican Hüzzâm Şarkı Düyek Burhan Durucu
  1990 Bir gün dökülür belki bu sînendeki güller _ Dügâh Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  1991 Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin Mustafa Nafiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  1992 Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım Kemâl Şâkir Yakar Uşşâk Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  1993 Bir güneşe bir de sana bakamam Aşkın Tuna Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Erol Sayan
  1994 Bir gün gelecek(olacak) ben gibi nâ-çâr(kalacak-)olacaksın Ahmet Râsim Bey Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  1995 Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın Sâdi Hoşses Karcığar Şarkı Yürük Semâî Sâdi Hoşses
  1996 Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın Suphi Ziyâ Özbekkan Bayâti Şarkı Aksak-Y.Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  1997 Bir gün gelecek sen de nihâyet solacaksın M.Cenâni Kandiye Hüzzâm Şarkı Düyek Hayri Yenigün
  1998 Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm Zeki Duygulu Uşşâk Şarkı Curcuna Zeki Duygulu
  1999 Bir gün geleceksin diye sevdâmı avuttum Hüseyin Rifat Işıl Sûznâk Şarkı Türk Aksağı İsak Varon
  2000 Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm Orhan Ete Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  2001 Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm Orhan Ete Rast Şarkı Aksak Ziyâ Taşkent
  2002 Bir gün gelir elbette o günler ki mukadder Mahmut Nedim Güntel Uşşâk Şarkı Aksak Melâhat Pars
  2003 Bir gün gidişin sanki bana yıl gelecektir Halil İbrahim Taşkent Rast Şarkı Aksak Halil İbrâhim Taşkent
  2004 Bir gün göremezsem seni Mecnûn'a dönerdim Nâhit Hilmi Özeren Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı (Münt.Bîmen Şen)
  2005 Bir gün görmese gönlüm seni arar bunalır Hüsnü Kayıran Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Tahsin Karakuş
  2006 Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  2007 Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle Nâhit Hilmi Özeren Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Nûrettin Ulueren
  2008 Bir gün ne olurdu güzelim başbaşa kalsak İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı) Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Yesârî Asım Arsoy
  2009 Bir gün ne olur gel beni bûsenle(vaslınla) sevindir Nâhit Hilmi Özeren Uşşâk Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  2010 Bir gün o güzel şâd edecek rûhumu sandım _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Mûsa Süreyyâ Bey
  2011 Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr olacaksın Ahmet Râsim Bey Hüzzâm Şarkı Düyek Kemânî Serkis Efendi
  2012 Bir gün olsun gül bana acılarım çok derin Füsun Ocakçıoğlu Hicaz Şarkı Düyek Nihat Adlim
  2013 Bir gün olur duyarsan aşkı kederi Erdoğan Yıldızel Nihâvend Şarkı Semâî Erdoğan Yıldızel
  2014 Bir gün olur okşar dili ümid-perver gözlerin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Muhlis Sabahattin Ezgi
  2015 Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla _ Ferahfezâ Şarkı Türk Aksağı Fehmi Tokay
  2016 Bir gün seni görmesem harâb olurum Nebahat Üner Nihâvend Şarkı Düyek Nebahat Üner
  2017 Bir gün seni görmez isem olur bana dünyâ dar _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Çorlu'lu
  2018 Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında _ Nihâvend Şarkı Semâî Bîmen Şen
  2019 Bir gün sevdiğimi anlayacaksın (GÜCÜME GİDİYOR..) Seyhan Girginer Muhayyer Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  2019 GÜCÜME GİDİYOR BÖYLE YAŞAMAK (Bir gün sevdiğimi..) Seyhan Girginer Muhayyer Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  2020 Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden _ Karcığar Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  2021 Bir gün sır olan her şeyi bilmek çok güç Ümit Yaşar Oğuzcan Hicazkâr Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  2022 Bir gün seninle bezm-i âlem etmek isterim _ Acem Kürdî Şarkı Müsemmen Karnik Garmiryan
  2023 Bir gün yine göz göze gelirsek Nihâl Özyüksel Segâh Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  2024 Bir gün şu küçük ağzını ağzımla kapatsam _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan İsak Varon
  2025 Bir gün unutur zannediyor aldanıyorsun Şekip Akif Bey Muhayyer Kürdî Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  2026 Bir güneş doğuyor yüzün gülünce Hâlit Çelikoğlu Uşşâk Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  2027 Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Sûznâk Şarkı Müsemmen Bekir Sıtkı Sezgin
  2028 Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Segâh Şarkı Devr-i Hindî Erdinç Çelikkol
  2029 Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Şedaraban Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2030 Bir günüm geçmez âsûde âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Rast Şarkı Devr-i Hindî Halûk Recâî
  2031 Bir günün aşkı geçti senin yanında sensiz Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Şenozan
  2032 Bir gün yaşadık hâtırası yıllara erdi Hamid Refik Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Sadettin Kaynak
  2033 Bir güzel aldattı beni _ Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî _ (Öztuna'da Dede Efendi)
  2034 Bir güzel Arnavud'un gamzesi kâr etti hele _ Hûzî Beste Muhammes Tab'î Mustafa Efendi
  2035 Bir güzele bakıp gönlümü verdim _ Nişâburek Şarkı Raksan _
  2036 Bir güzele bende gönül _ Acem Kürdî Şarkı Semâî Dede Efendi
  2037 Bir güzele ben de gönül bağladım _ Sûznâk Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  2038 Bir güzele gönül verdim canımı yoluna serdim Muzaffer İlkar Uşşâk Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  2039 Bir güzele kul oldum _ Sûznâk Şarkı Sofyan Hânende Aleksan Efendi
  2040 Bir güzel gördüm bugün ben yandım âh _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Lütfi Bey(Mızıkalı)
  2041 Bir güzel gözlüye meyl etti gönül Vâhit Özaydın Uşşâk Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  2042 Bir güzeli aldım gönül bağına _ Bayâti Araban Şarkı Sofyan Ûdî Sâmi Bey
  2043 Bir güzeli gördüm sevdim yaktı cism ü cânımı _ Hicazkâr Şarkı Sofyan Kemânî Yorgi Efendi
  2044 Bir güzelin sevdâsı var başımda _ Gülizâr Şarkı Evsat _ (Ferhad şarkısı)
  2045 Bir güzelin tûtî-i hoş-gû'suna _ Şevkefzâ Şarkı Yürük Semâî Râşit Efendi(Neyzen)
  2046 Bir güzel rüyâ gibi sür'atle geçti vuslatın Mustafa Reşit Bey Hicaz Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  2047 Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan Yahyâ Nazîm Efendi Yegâh Beste Hafif Dellalzâde
  2048 Bir haber göndersen "hemen gel"diye Yalçın Benlican Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Mahmut Oğul
  2049 Bir haber var Leylâ ile Mecnûn'dan _ Mâhûr Şarkı Serbest İrfan Özbakır
  2050 Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2051 Bir hâdise var can ile cânân arasında _ Hisâr Bûselik Şarkı Curcuna Servet Yesârî Bey
  2052 Bir hakikat anladım dünyâda ben her şey yalan Sâdettin Kaynak Uşşâk Şarkı Müsemmen Sadettin Kaynak
  2053 Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr _ Hicazkâr Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  2054 Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor Halûk Recâî Hüzzâm Şarkı Aksak Halûk Recâî
  2055 Bir handene meftûn olan âşıkları kandır Hüseyin Rifat Işıl Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Lem'î Atlı
  2056 Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Aksak İsmail Hakkı Özkan
  2057 Bir harâb-âbâd gamdı büsbütün oldu harâb Zekâî Bey Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  2058 Bir hâtıra kalsın diye ey sevgili yaz'dan Sabahattin Ergi Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Necmi Pişkin
  2059 Bir hâtıranın yâdı yine geldi hayâle _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Arif Sâmi Toker
  2060 Bir hâtırâ-yı aşksın unutmam seni Yesârî Asım Arsoy Uşşâk Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  2061 Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları Hüseyin Aydın Kaya Nihâvend Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  2062 Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları Hüseyin Aydın Kaya Acem Kürdî Şarkı Aksak Vecdi Seyhun
  2063 Bir hayâl âlemi içindeyim ben Mustafa Nafiz Irmak Nihâvend Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  2064 Bir hayâle bir ümîde bağlandı kaldı gönül Sabri Süha Ansen Rast Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  2065 Bir hayâl oldu artık ne güzelmiş o günler A.Metin Sevencan Nikrîz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  2066 Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer Yahyâ Kemâl Beyatlı Evcârâ A.S. Ağır Aksak Semâî Kemâl Batanay
  2067 Bir hoş dilber seyrettim _ Arabân Şarkı Aksak Klârnetçi İbrâhim Efendi
  2068 Bir hoş hırâm tâze civan aldı gönlümüz _ Gülizâr A.S. Aksak Semâî Tanbûri İzak Efendi
  2069 Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır _ Karcığar Şarkı Aksak Bîmen Şen
  2070 Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân _ Bayâti Araban Şarkı Sengin Semâî Ali Bey
  2071 Bir hüzün gölü müdür yemyeşil bakışların Turgut Çelik Hicazkâr Şarkı Düyek Burhan Durucu
  2072 Bir hüzün var hazanda Tunç Kemâl Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Sâdi Hoşses
  2073 Bir ılık sonbahar sabahı erken Orhan Kızılsavaş Nihâvend Şarkı Semâî Orhan Kızılsavaş
  2074 Bir ışıksın yine rûhumda alevlerle yanan Vâhit Özaydın Hüzzâm Şarkı Aksak Nihat Adlim
  2075 Bir ışık var gözlerinde görüyorum İlham Behlül Pektaş Nihâvend Fantezi Düyek Bilge Özgen
  2076 Bir içim su gibi özlerim seni _ Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  2077 Bir iç sızısı duymasam her hâtırasında _ Hüzzâm Şarkı Aksak Ekrem Güyer
  2078 Bir ihtimâl daha var o da ölmek mi dersin Osman Nihat Akın Nihâvend Şarkı Düyek Osman Nihat Akın
  2079 Bir ilkbahar sabahı güneşle uynadın mı hiç Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  2080 Bir inat yüzünden sen dargınlık icâd ettin Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  2081 Bir ince belsin pek bî-bedelsin Enderûnî Vâsıf Mâhûr Şarkı Semâî _
  2082 Bir incecik yolum gider Yemen'e _ Muhayyer Şarkı Aksak _
  2083 Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Gıyas Akdeniz Karcığar Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  2084 Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Gıyas Akdeniz Rast Şarkı Tek Vuruş M.Ayhan Zeren
  2085 Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Gıyas Akdeniz Uşşâk Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  2086 Bir ince hüzün sardı yine kalbimi sensiz Aydın Tekindor Nihâvend Şarkı Semâî Aydın Tekindor
  2087 Birinin çeşmi siyâh birinin zülfü zerrin _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2088 Bir inleyen nağmeyim tanburunun telinde Nezihe Becerikli Hüseynî Şarkı Düyek Sâdun Aksüt
  2089 Bir ipek çarşafa işlendi gönül Aka Gündüz Kutbay Nihâvend Şarkı Semâî Ahmet Yektâ Madran
  2090 Bir işâret eylese ebrûlerin _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Aksak Zekâî Dede
  2091 Birkaç damla gözyaşı aşkın yemini midir Fâruk Kayacıklı Nihâvend Şarkı Düyek Fâruk Kayacıklı
  2092 Birkaç gündür gönlümde yeni bir hesâbın var Osman Celâl Hicaz Şarkı Müsemmen Hüseyin Sâdettin Arel
  2093 Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hüseynî Şarkı Oynak Refik Fersan
  2094 Bir kadeh mey olup.. _ Nihâvend Şarkı . Şükrü Tunar
  2095 Bir kadın var bu şehirde Selâhattin İçli Bûselik Fantezi Aksak Selâhattin İçli
  2096 Bir kahkaha attın yine en hızlı sesinle Zihni Bey Hicaz Şarkı Sengin Semâî Zeki Duygulu
  2097 Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim Y.Sinan Ozan Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  2098 Bir kara gözlüye ay balam tutulup yanmışam _ Nihâvend Şarkı Semâî Arif Sâmi Toker
  2099 Bir karanfil bir yâsemen bir ıtır Gültekin Samanoğlu Mâhûr Şarkı Curcuna Erdoğan Köroğlu
  2100 Bir kara sevdâ benim bağladı kaderimi Hamit Belli Hüseynî Şarkı Semâî Amir Ateş
  2101 Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana Râbia Hatun (İ.H.D.) Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Fahri Kopuz
  2102 Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan Ziyâ Paşa (Vezir) Bayâti Şarkı Ağır Aksak-Aksak Şevkî Bey
  2103 Bir kelâmım var sana yâr söyleyim _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Aksak Hâşim Bey
  2104 Bir kelebeksin gonca çiçeksin Râfet Kayserilioğlu Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Râfet Kayserilioğlu
  2105 Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş Yaşar Şâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  2106 Bir kerre bakanlar unutur derdi günâhı Ümit Yaşar Oğuzcan Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  2107 Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına _ Ferahnâk Şarkı Ağır Düyek Şâkir Ağa
  2108 Bir kerre göründün kayboldun neden Hüseyin Tansever Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî İsmail Demirkıran
  2109 Bir kerre iltifâtın ile hurrem olmadık _ Hicazkâr Beste Darb-ı Fetih Zekâî Dede
  2110 Bir kerre n'olur şûh-i şenim hem-tenim olsan Ahmet Râsim Bey Hicaz Şarkı Curcuna Ahmet Râsim Bey
  2111 Bir kerre sevdim diye _ Hicaz Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  2112 Bir kerre sevenler seni ömrünce yanarmış Vâhit Özaydın Nihâvend Şarkı Aksak Nihat Adlim
  2113 Bir kerre sorsalar dertli hâlinden _ Nihâvend Şarkı Düyek Rif'at Bey
  2114 Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem _ Nişâburek Beste Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2115 Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem _ Bayâti Beste Remel Bolâhenk Nûri Bey
  2116 Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime _ Sûzidilârâ Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2117 Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime _ Sabâ Zemzeme Şarkı Aksak Ûdî Server Bey
  2118 Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin _ Beste Isfahan Şarkı Aksak Ahmet Mükerrem Akıncı
  2119 Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Sedat Öztoprak
  2120 Bir kır çiçeğinden daha tâzesin Mustafa Nâfiz Irmak Nihâvend Şarkı Düyek-Semâî Sâdi Işılay
  2121 Bir kırık aynada kalmış hayâlin Sâdun Aksüt Hicaz Şarkı Nim Sofyan Sâdun Aksüt
  2122 Bir kırık sâgar elimde ağlıyordum bir gece _ Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  2123 Bir kırılmış aynaya döndürdün de beni sen Behçet Kemâl Çağlar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Gevherî Osmanoğlu
  2124 Bir kış gecesi Şişli'de kaldım Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  2125 Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma _ Isfahan Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  2126 Bir kızıl goncaya benzer dudağın Melek Hiç Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Amir Ateş
  2127 Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam Nedîm Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  2128 Bir kor gibi düşsün dilerim bestem elinden Muammer Tarhan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Abidin Gerçeker
  2129 Bir kuru dalım kalsa bahardan yazdan Melih Özer Uşşâk Şarkı Düyek Turan İnam
  2130 Bir kusurum varsa cânâ gönlümü verdim sana _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  2131 Bir kuş olsam pencerene konardım _ Hicaz Şarkı Düyek Kasım İnaltekin
  2132 Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım... İbrâhim Sâdi Bey Karcığar Şarkı Aksak-Curcuna Mustafa Nâfiz Irmak
  2133 Boşuna gönlümde ateşin yanmış Sâmi Derintuna Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  2134 Bir küheylân at gerektir gönlüm ile yarışa _ Tâhir Şarkı Devr-i Hindî Çorlu'lu
  2135 Bir lâhza bile ayrılamam şen kucağından Fitnat Sağlık Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Yesârî Asım Arsoy
  2136 Bir lâhza bile benden uzak kalma yakın gel _ Bûselik Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  2137 Bir lâhzada sevdim seni sevgili gel geliver Semahat Özdenses Rast Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  2138 Bir lâhza göründü gözüme mihr-i cemâli Mehmet Hafîd Bey Sûzidil Şarkı Aksak Kanûni Garbis Efendi
  2139 Bir lâhza nihân olsa o mah-rû nazarımdan _ Sabâ Beste Darb-ı Fetih (Ağır) Zekâî Dede
  2140 Bir lâhza rehâ bulmadı âlâm-ı cihandan _ Rast Şarkı Curcuna Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
  2141 Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika Hızırağazâde Said Bey Evcârâ Şarkı Devr-i Revân Dede Efendi
  2142 Bir levendâne kesim âşûb-i can _ Ferahnâk Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  2143 Birlikte bir akşam yine mey nûş edelim gel Halil Nihat Boztepe Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Suphi Ezgi
  2144 Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım Mesut Kaçaralp Nevâ Y.S. Yürük Semâî Şerif İçli
  2145 Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel _ Arazbâr Bûselik Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2146 Birlikte geçen bir gecenin yâdını hâlâ... _ Hüseynî Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2147 Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak _ Bayâti Şarkı Yürük Semâî Emin Ongan
  2148 Birlikte geçen her günümüz kalbime dolsun Ümit Gürelman Hicaz Şarkı Aksak Ümit Gürelman
  2149 Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım Hayri Mumcu Hicaz Şarkı Sengin Semâî Ferit Sıdal
  2150 Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım Hayri Mumcu Karcığar Şarkı Türk Aksağı Necmi Pişkin
  2151 Birlikte o gezdiğimiz yerler şimdi mâtemli Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Oynak Akın Özkan
  2152 Bir mâh-ı revnâk vâbestesiyim _ Şerefnümâ A.S. Sengin Semâî Neyzen Râşit Efendi
  2153 Bir masal yağmurunda ıslanmıştık seninle İlham Behlül Pektaş Nihâvend Şarkı Semâî Amir Ateş
  2154 Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li) Dilkeşhâverân Şarkı Düyek İsak Varon
  2155 Bir mecliste o yâr ile bulundum _ Hüseynî Aşîran Şarkı Evfer Nûman Ağa
  2156 Bir mehin aşkıyla sînem yâredır _ Uşşâk Şarkı Aksak Asım bey
  2157 Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır _ Dügâh Şarkı Sengin Semâî Hacı Fâik Bey
  2158 Bir melek-peykersin ey Yusuf-lika _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Lâtif Ağa
  2159 Bir melek sanki özü Taşkın Kukul Karcığar Şarkı Düyek Alâeddin Pakyüz
  2160 Bir melek-sîma nâzenin _ Sûznâk Şarkı Düyek Şerbetçi İbrâhim Ağa
  2161 Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede Mehmet Hafîd Bey Uşşâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  2162 Bir meleksin nûra gark olmuş ser-â-pâ gül-tenin Bedri Ziyâ Aktuna Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  2163 Bir meleksin sevgilim kolumda ince belin _ Nihâvend Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  2164 Bir meleğin uğruna yaktılar beni _ Hüseynî Şarkı Aksak _
  2165 Bir mendildir ki sallanır dostlar elinde ayrılık Erdoğan Alkan Uşşâk Şarkı Yürük Semâî İsmet Değer
  2166 Bir merhaleden güneşle dünyâ görünür Yahyâ Kemâl Beyatlı Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  2167 Bir mevsim o yollardan o yaz bahçelerinden Mûnis Fâik Ozansoy Nihâvend Şarkı Semâî Muzaffer İlkar
  2168 Bir mihr-i dırahşandır sultân-ı kerem-perver _ Acem Kürdî Methiye Yürük Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  2169 Bir minik kuş gibi sevmek istedim Ayten Uğuralp Rast Şarkı Düyek Ali Şenozan
  2170 Bir misli var mı kıl beyân _ Bûselik Şarkı Aksak Şâkir Ağa
  2171 Bir mutlu günün hâtırası var Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  2172 Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim _ Acem Kürdî A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  2173 Bir nazlı cerene yolumuz düştü Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  2174 Bir nazlı edâ bir nev-civan tâze fidan Necdet Varol Nevâ Y.S. Yürük Semâî Necdet Varol
  2175 Bir nehr olup uzaklara aksam dursam Ümit Yaşar Oğuzcan Hicazkâr Şarkı Düyek Mahmut Yivli
  2176 Bir neş'e de yok şimdi o vuslat demi nerde Mehmet Ali Baysal Hicazkâr Şarkı Aksak-T.Ak._Cur. Mehmet Ali Baysal
  2177 Bir neş'e umdu gönül serâpâ keder oldum. Melâhat Akan Nihâvend Şarkı Semâî Nûri Halil Poyraz
  2178 Bir neş'e yarat hasta gönül sen de biraz gül Nâhit Hilmi Özeren Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Refik Fersan
  2179 Bir nev-civâna dil müptelâdır Enderûnî Vâsıf Şehnaz Şarkı Aksak Sultan III.Selim (İlhâmî)
  2180 Bir nev-civândır âşûb-i candır Enderûnî Vâsıf Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Rûşen Ferid Kam
  2181 Bir nev-civândır âşûb-i candır Enderûnî Vâsıf Şehnaz Bûselik Şarkı Yürük Semâî Zekâî Dede
  2182 Bir nev-civân henüz onüç-ondört yaşında _ Mâhûr Şarkı Aksak _
  2183 Bir nev-civânın hüsn-i cemâli _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Hacı Fâik Bey
  2184 Bir nev-civân oldu peydâ _ Sûznâk Şarkı Aksak Medenî Aziz Efendi
  2185 Bir nev-civânsın şûh-i cihansın Rahmi Bey Hisâr Bûselik Şarkı Türk Aksağı Rahmi Bey
  2186 Bir nev-edâ hoş dilberi _ Şehnaz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2187 Bu şarkım sana söylemek için Sâdık Atay Nihâvend Şarkı Düyek Ertuğrul Ottekin
  2188 Bir nigâh et âşık-ı nâlânına Enderûnî Vâsıf Evc Şarkı Devr-i Hindî Atıf Bey(Mızıka'lı)
  2189 Bir nigâh et bana çeşmânına hayran olayım İsmail Münif Uşşâk Şarkı Aksak Şeyh Edhem Efendi
  2190 Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına Fatine Talay Sabâ Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  2191 Bir nigâh et ne olur hâlime ey gonce-dehen Recâizâde Mahmut Ekrem Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şekerci Cemil Bey
  2192 Bir nigâh et yeniden çeşmine hayrân olayım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  2193 Bir nigâh-ı iltifâtı elverirken cânıma _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2194 Bir nigâhın gönlümü lerzân eder. _ Hüzzâm Şarkı Düyek Ûdî Azmi Bey
  2195 Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh _ Ferahnâk(Evc) Şarkı Aksak Tanbûri Cemil Bey
  2196 Bir nigâhınla kapıldım gönlümü verdim sana _ Sûznâk Şarkı Curcuna Bogos Efendi(Hânende)
  2197 Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ Mehmet Kâmil Çelebi Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  2198 Bir nigehle aklım aldın Enderûnî Vâsıf Nihâvend Şarkı Aksak Santûri Ethem Efendi
  2199 Bir nigehle yaktın ey meh-veş teni Şemsî Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Misak Ağa
  2200 Bir Nihâvend şarkıdır ayrılığımız Yaşar Gençoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  2201 Bir nihâyet bulsun ihsânınla hicrânım benim _ Acem Aşîran Şarkı Semâî İsmet Danış
  2202 Bir nîm-nigâh etse o mah istemez misin _ Sabâ Beste Muhammes Ali Paşa(Efrâsyaboğlu)
  2203 Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden _ Sûznâk Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  2204 Bir of âhla yaktın beni _ Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2205 Bir ömre bedel bir gecemiz var hâtıramızda _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Sabahattin Volkan
  2206 Bir ömre bedeldir seni görmek yakından Ahmet Nâzım Sûznâk Şarkı Aksak Cengiz Dişçioğlu
  2207 Bir ömre değil inan ki bin ömre bedelsin Edip Kayhan Özışık Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Edip Kayhan Özışık
  2208 Bir ömrü geçirmiş gibi sevdâ durağında Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Dilkeşhâverân Şarkı Türk Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  2209 Bir ömür dört mevsimse sevgilim eğer Câvit Yenicioğlu Nihâvend Şarkı Düyek Nezahat Soysev
  2210 Bir ömür düğümlendi o yeşil gözlerinde Ferrûh Atbaşoğlu Uşşâk Şarkı Düyek Ferrûh Atbaşoğlu
  2211 Bir özlemdir içerimde o yerler Orhan Kızılsavaş Sûzidil Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  2212 Bir penbe ateş var gülün en tâze yerinde Ersan Merhacı Sûznâk Şarkı Aksak Metin Everes
  2213 Bir penbe gül adadım bugün şeydâ bülbüle Kemâl Emin Bara Hicaz Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  2214 Bir penbe incisin sen Semih Mümtaz Rast Şarkı Semâî-Sofyan Refik Fersan
  2215 Bir perde çekilmiş gibi mâziyle aramızda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hüzzâm Şarkı Aksak Talât Özarın
  2216 Bir peri masalı kulaklarına Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Sofyan Avni Anıl
  2217 Bir peri masalı kulaklarına Bekir Mutlu Bayâti Araban Şarkı Aksak Nihat Adlim
  2218 Bir perinin oldu dil efkendesi _ Nihâvend Şarkı Aksak Hâlid Bey
  2219 Bir perî-rû sevmişim nevrestedir _ Sûznâk Şarkı Düyek Râşit Efendi(Neyzen)
  2220 Bir perî-sîmâ melek-ten yâre oldum müptelâ _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2221 Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine Fâik Bey (Mâbeynci) Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Abdülkâdir Töre
  2222 Bir pür-cefâ hoş dilberdir Sultan III.Selim (Sultan III.Selim (Selîmî)) Bûselik Şarkı Evfer Sultan III.Selim (İlhâmî)
  2223 Bir rivâyet var ki gûyâ ben seni aldatmışım _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  2224 Bir rüyâ efsâne haz vardı onda Cevdet Yavuzdoğan Nihâvend Şarkı Semâî Erdoğan Yıldızel
  2225 Bir rüyâ sarhoşluğu içindeyim şimdi ben Şâdi Kurtuluş Hicaz Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  2226 Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım Ercüment Er Segâh Şarkı Düyek-Semâî Sadettin Kaynak
  2227 Bir rüzgâr esti felek mecâlim kesti felek Necip Mirkelâmoğlu Hicaz Şarkı Semâî Necip Mirkelâmoğlu
  2228 Bir rüzgâr saçlarımı dağıtsa uzak limanlarda Turhan Oğuzbaş Hisâr Bûselik Şarkı Düyek-Curcuna Selâhattin İçli
  2229 Bir saat sonra dedim bir saat önce dedim Fâruk Nâfiz Çamlıbel Bayâti Şarkı Müsemmen Sâdi Işılay
  2230 Bir sabah bakacaksın ki bir tânem ben yokum Hüceste Aksavrın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna-Serbest Selâhattin İçli
  2231 Bir sabah gün doğarken seni gitti dediler Yalçın Benlican Uşşâk Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  2232 Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin Bekir Mutlu Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  2233 Bir sabah odama dolan ışıkla Selâmi Aysal Hicazkâr Şarkı Düyek Rıdvan Lâle
  2234 Bir saçı Leylâ'ya meftûn oldu _ Uşşâk Şarkı Düyek Markar Ağa
  2235 Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda Nedîm Hüseynî Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  2236 Bir safâ bahş et nigâre neş'elen bir gün gönül _ Sûznâk Şarkı Düyek Mustafa Sunar
  2237 Bir safâ kesb eyle kim peymâneler reşk eylesin _ Mâhûr Beste Çenber Ahmet Efendi(Na'tî Dâmâdı)
  2238 Bir sararmış sâk'a döndüm hep görenler ağlasın _ Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  2239 Bir sararmış solmuş defter içinde... Şâdi Kurtuluş Sabâ Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  2240 Bir sarışını sevdim onda vefâ görmedim _ Müstear Şarkı Aksak Mehmet Ilgın
  2241 Bir sayfa da bana ayır o hâtıra defterinde Metin Pütmek Hüzzâm Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  2242 Bir sebeple sen gücenmişsin bana _ Evc Şarkı Ağır Aksak Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  2243 Bir segâh esti gece anlattı İstanbul'u Ersan Merhacı Segâh Şarkı Sofyan Ahmet Hatipoğlu
  2244 Bir selâm göndersen seher yeliyle Kasım İnaltekin Hüzzâm Şarkı Semâî Kasım İnaltekin
  2245 Bir selmiş hayâtın durmaz akışı Ahmet Kaçar Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Yıldırım
  2246 Bir seni bir gülü öptüm gizlice Selâhattin İçli Hicaz Şarkı Evfer Selâhattin İçli
  2247 Bir seni gördü gözüm başkaları yalanmış Hüceste Aksavrın Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Turgut Aksoy
  2248 Bir seni gördü gözüm başkaları yalanmış Hüceste Aksavrın Hicaz Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  2249 Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2250 Bir sevdâ geldi başıma _ Hicaz Köç. Aksak Dede Efendi
  2251 Bir sevgi isterim seninle gelsin Ferit Sıdal Nihâvend Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  2252 Bir sızım var Lokman'ım yok yemyeşil gözler ateş Turgut Çelik Hüzzâm Şarkı Semâî Burhan Durucu
  2253 Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir Rahmi Bey Sûznâk Şarkı Aksak Rahmi Bey
  2254 Bir sitem bir bakış kahreder beni Nâmık Kemâl Aktan Nihâvend Şarkı Semâî Aylâ Aktan
  2255 Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım Mustafa Nâfiz Irmak Bûselik Şarkı Düyek Dürrî Tûran
  2256 Bir siyah çevredir gözlerin hâresi _ Rast Şarkı Yürük Semâî Rüştü Şardağ
  2257 Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine Orhan Rahmi Gökçe Muhayyer Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  2258 Bir soluk nefha misâli beni aldattı kadın Hayri Tümer Karcığar Şarkı Aksak İbrâhim Tuğberk
  2259 Bir sonbahar günüydü bırakıp da gidişin Alâeddin Şensoy Hicaz Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  2260 Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle Mustafa Güler Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Rûşen Yılmaz
  2261 Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde Nedîm Nişâburek Şarkı Türk Aksağı Münir Nûrettin Selçuk
  2262 Bir subh-ı bahârân idi hicranla bunaldım Mithat Bahârî Efendi Nişâburek Şarkı Sofyan Hüseyin Sâdettin Arel
  2263 Bir su gibi çağıldar dudaklarında sesin İsmail Hakkı Baradan Mâhûr Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  2264 Bir su içtim testiden _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  2265 Bir şarkı duyarsan sevdâdan yana Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Semâî Erdoğan Berker
  2266 Bir şarkı yazıyorum bu son şarkım olacak Adem Şâhin Sabâ Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  2267 Bir şarkıyı söylerken yaşarmışsa gözlerin İsmet Bozdağ Muhayyer Şarkı Yürük Semâî Halûk Recâî
  2268 Bir şehin (şûhun) aşkına oldum müptelâ _ Evc Bûselik Şarkı Devr-i Revân Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  2269 Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı _ Acem Beste Lenk Fahte Zekâî Dede
  2270 Bir şen gecenin hâtırası kaldı dilimde _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Mustafa Sunar
  2271 Bir şifa sunmada zehrin kanayan her günüme Rüştü Şardağ Uşşâk Şarkı Düyek Rüştü Şardağ
  2272 Bir şiir sesi var kulaklarımda Füsun Erol Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Mahmut Oğul
  2273 Bir şûha bend oldu gönlüm verdi bana hüzn ü elem _ Hicazkâr Şarkı Sofyan Abdullah Bey
  2274 Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu _ Evcârâ Şarkı Sengin Semâî Tanbûri Ali Efendi
  2275 Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya Sabahattin Ergi Karcığar Şarkı Sengin Semâî Selâhattin İçli
  2276 Bir şûh-i dilbâz gâyetle mümtâz _ Şevkefzâ Şarkı Yürük Semâî Hâşim Bey
  2277 Bir şûh-i sahib-velvele bir deste gül almış ele _ Evc Şarkı Ağır Aksak Hakkı Bey (Sermüezzin)
  2278 Bir şûh-i sitemkâr beni saldı yine derde _ Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Nikoğos Ağa
  2279 Bir şûhun oldum mâili _ Tâhir Şarkı Ağır Aksak Semâî Şâkir Ağa
  2280 Bir tânesin şu âlemde ey güzel _ Sabâ Zemzeme Şarkı Ağır Aksak Lavtacı Hristo
  2281 Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır Şâdi Bey Karcığar Şarkı Aksak Tanbûri Ali Efendi
  2282 Bir taraftan derd-i sevdâ bir taraftan hicr-i yâr Bedri Ziyâ Aktuna Hicazkâr Şarkı Müsemmen Necmi Pişkin
  2283 Bir taraftan feleğin kahrına dûçâr oldum _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  2284 Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi Mehmet Hafîd Bey Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  2285 Bir terâvet verdi kim feyz ile dehre sonbahar _ Sultânî Yegâh Beste Muhammes _
  2286 Bir tatlı bahar neş'esi rûhumda yarat da Vâhit Özaydın Mâhûr Şarkı Aksak Yüksel Kip
  2287 Bir tatlı gülüş bir çapkın bakış _ Nihâvend Şarkı Semâî A.Sâmi Yalçın
  2288 Bir tatlı nağmene köle olmak dilerim Altıngül Gürsel Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Yüksel Kip
  2289 Bir tatlı sedâ çıkmadadır bestelerinden _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  2290 Bir tatlı tebessüme kapıldı kandı gönül Abdülkâdir Gökmen Rast Fantezi Semâî Abdülkâdir Gökmen
  2291 Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir Zeki Müren Uşşâk Şarkı Düyek Zeki Müren
  2292 Bir tatlı yalan olsa bile sevmeyi va'd et Zeki Müren Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Zeki Müren
  2293 Bir tavr-ı zibâ yosma civandır _ Rast Şarkı Sofyan Rızâ Efendi
  2294 Bir tayfun ki savrulan her yaprakta sen varsın Atillâ Özbey Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  2295 Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla Rehâ Gizey Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Amir Ateş
  2296 Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla Rehâ Gizey Hüseynî Şarkı Aksak Nihat Adlim
  2297 Bir tebessüm çok mudur beklersem ey kaşı hilâl Câhit Öney Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî M.Ayhan Zeren
  2298 Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana Mehmet Neş'et Bey Dilkeşhâverân Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2299 Bir tek bakışı hançer olup işledi cana Rıfkı Melûl Meriç Rahatülervâh Y.S. Yürük Semâî Alâeddin Yavaşça
  2300 Bir tek bakışın sihrine yandın deli gönlüm _ Uşşâk Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  2301 Bir tek gececik yârim ile başbaşa kalsam İsmail Hakkı Baradan Bûselik Şarkı Sengin Semâî Ali Ulvi Baradan
  2302 Bir tek gecenin aşkına _ Uşşâk Şarkı . Sâmi Demirelli
  2303 Bir tesâdüf bekledim üzgün dolaştım çok zaman Adnan Ürey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Adem Şâhin
  2304 Bir tesâdüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni _ Rast Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2305 Bir teselli ararım nerede bu acaba Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  2306 Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye Mustafa Nâfiz Irmak Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  2307 Bir tıfla dûçâr oldu gönül semt-i Bebek'de _ Tâhir Şarkı Ağır Aksak Semâî Hâfız Abdullah Ağa
  2308 Bir tıfl-ı yosma-edâ hem bî-menend _ Ferahnâk Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  2309 Bir tutam acıya katlanır elbet Nejat Sefercioğlu Hicaz Şarkı Sofyan Necdet Varol
  2310 Bir türbe gibi rûhuna göm aşkımı söndür _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Zeki Duygulu
  2311 Bir umut bir ışık bir tutam neş'esin Necdet Varol Nihâvend Şarkı Düyek Necdet Varol
  2312 Bir umut çiçeğidir sır dolu papatyalar Ayten Baykal Hicaz Şarkı Semâî Bilge Özgen
  2313 Bir Rum dilbere oldum müptelâ _ Karcığar Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  2314 Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar Yahyâ Kemâl Beyatlı Rast Şarkı Düyek Râdife Erten
  2315 Bir uzun rüyâdır hayat dediğin Yusuf Nalkesen Karcığar Şarkı Yürük Semâî Yusuf Nalkesen
  2316 Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor _ Nişâburek Şarkı Müsemmen Şerif İçli
  2317 Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden Vâhit Özaydın Bestenigâr Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  2318 Bir vakitler ufacıktım _ Nikrîz Şarkı Sengin Semâî _
  2319 Bir vakt idi gülşende gönül tâzelenirdi _ Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  2320 Bir vasl için ey meh beni ibrâma düşürdün _ Şevkutarab Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2321 Bir vecd-i cünûn-sâze düşüp el ele kalsak Fâik Ali Ozansoy Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Sultan Vahdettin
  2322 Bir vefâsız yâre bir bî-çâre teslim ettiler _ Zâvil Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2323 Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor _ Acem Kürdî Şarkı Devr-i Hindî Selânik'li Ahmet Efendi
  2324 Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor _ Şedaraban Şarkı Aksak Nûri Zeki Bey (Ûdî)
  2325 Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Atıf Ölmez Şedaraban Şarkı Aksak Ali Ulvi Baradan
  2326 Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Atıf Ölmez Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Nihat Adlim
  2327 Bir vefâsız yâre oldum müptelâ _ Zevkutarab Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2328 Bir verd-i rânâ ettim temâşâ _ Ferahfezâ Şarkı Semâî Dede Efendi
  2329 Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan Mürüvvet Yıldızdoğan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Barbaros Erköse
  2330 Bir yalancı sevgi için yanma gönlüm için için Ayten Baykal Hüzzâm Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  2331 Bir yalnız kalbim vardı hep hayâlle yaşardı Bekir Mutlu Rast Fantezi Düyek Oktay Tem
  2332 Bir yana eğdir fes'in ey nev-civan _ Hüseynî Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  2333 Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül Hakkı Günal Karcığar Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  2334 Bir yangın sonrası şimdi yüreğim Y.Nesrin Aksoyer Hüzzâm Şarkı Düyek Selâhattin Altınbaş
  2335 Bir yanım karanlık bir yanım ışık Yalçın Benlican Hüzzâm Şarkı Aksak Burhan Durucu
  2336 Bin yâre açıp geçti o dilber ciğerimden _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Zeki Arif Ataergin
  2337 Bir yâre kalır(gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden Nâhit Hilmi Özeren Hüzzâm Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  2338 Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde Tevfik Fikret Karcığar Şarkı Aksak Kanûni Hacı Arif Bey
  2339 Bir yâr-ı nev hoş-edâdır _ Mâhûr Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  2340 Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın Fâruk Nâfiz Çamlıbel Bayâti Araban Şarkı Düyek Akın Özkan
  2341 Bir yâr sevdim etekleri yeldirme Bekir Sıtkı Erdoğan Nihâvend Şarkı Aksak Avni Anıl
  2342 Bir yâr sevdim geldim göze _ Bayâti Araban Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  2343 Bir yâr sevdim Kuşada'lı _ Hicazkâr Şarkı Aksak K.H.Yaşar
  2344 Bir yâr sevdim nev-edâdır _ Vech-i Arazbar Şarkı Ağır Düyek _
  2345 Bir yaş gibi gözden süzülüp kalbime aktın Halit Bekir Sabarkan Rast Şarkı Türk Aksağı İsak Varon
  2346 Bir yaz gecesi Çamlıca'da yâr ile kaldım Mustafa Reşit Bey Şehnaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  2347 Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  2348 Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin _ Rast Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  2349 Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin _ Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Yorgo Bacanos
  2350 Bir yaz günü tanışmıştık Akın Özkan Nihâvend Şarkı Semâî Akın Özkan
  2351 Bir yaz günüydü ayrılmıştık birbirimizden Şekip Ayhan Özışık Dügâh Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  2352 Bir yaz sabahı kumsalda seninle tanışmıştık Mustafa Bâki Suna Nihâvend Şarkı Düyek Hasan Şanlıtürk
  2353 Bir yaz sıcaklığı öptüm avuçlarından Mehmet Sâdık Kırımlı Rast Şarkı Düyek Necdet Erdemli
  2354 Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız Zeki Müren Hicaz Şarkı Curcuna Zeki Müren
  2355 Bir yerde karşılaşsak seninle gözlerinle Mustafa Töngemen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Kenan Günel
  2356 Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Sadettin Kaynak
  2357 Bir yeşil gözlü kız gördüm Bursa'da Muhlis Sabahattin Ezgi Acem Aşîran Şarkı Semâî Muhlis Sabahattin Ezgi
  2358 Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin Hasan Kaya Manioğlu Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Nihat Adlim
  2359 Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin Hasan Kaya Manioğlu Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Nihat Adlim
  2360 Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin Hasan Kaya Manioğlu Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Şeref Çakar
  2361 Bir yıl beni etti esîr nazlı bir endam _ Acem Aşîran Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2362 Bir yılda tam dört mevsim var Alâeddin Şensoy Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  2363 Bir yıldı tamam ben seni rûhumla sarardım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Ûdî Mehmet Bey
  2364 Bir yıldız doğdu nûr ile _ Karcığar Şarkı Düyek _
  2365 Bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir Emrâh Hisâr Bûselik Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  2366 Bir yol bilirim Lâra'ya gider bu akşam Ahmet Ayhan Sultânî Yegâh Şarkı Aksak İsmet Danış
  2367 Bir yolcu gibiydin gönül bahçemde Ahmet Mertkanlı Rast Şarkı Düyek Ali Şenozan
  2368 Bir yosma-edâ hüsnü güzel yâre kul oldum _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Râşit Efendi(Neyzen)
  2369 Bir yosma sünbüle bir fettan güle Orhan Kızılsavaş Segâh Şarkı Aksak Orhan Kızılsavaş
  2370 Bir yosma tâze hoş-hırâm _ Tâhir Şarkı Aksak Rif'at Bey
  2371 Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden Halûk Recâî Hisâr Şarkı Devr-i Hindî Halûk Recâî
  2372 Bir yudum su olup aktın içime nazlı kadın Ferit Tan Sûznâk Şarkı Aksak Ferit Tan
  2373 Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet _ Rast Y.S. Yürük Semâî Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
  2374 Bir yüzü meh eyledi bak şem'ine pervâne beni Reşat Özpirinçci Acem Kârçe Fahte Bekir Sıtkı Sezgin
  2375 Bir zaman başından aşkındı derdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  2376 Bir zamânım yok ki gönlümden kederler eksile _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Kânûni Cemil Bey
  2377 Bir zaman idi hem-âgûş-i hayâl olduğumuz _ Nevâ Y.S. Yürük Semâî Hatipzâde Osman Efendi
  2378 Bir zamanlar bu gönül aşkına inanmıştı Bahâ Bey Sûznâk Şarkı Yürük Semâî Sâdi Işılay
  2379 Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Râkım Elkutlu
  2380 Bir zamanlar mâziye bak ne kadar şendik Osman Nihat Akın Hüzzâm Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  2381 Bir zamanlar neş'emizle artıyorken şânımız Hasan Soysal Uşşâk Şarkı Aksak Danyal Mantı
  2382 Bir zamanlar reng-i çeşmânında buldum cenneti Halûk Recâî Şehnaz Bûselik Şarkı Ağır Aksak Halûk Recâî
  2383 Bir zamanlar sana âşık sana sevdâlı idim Kemâl Kaplancalı Segâh Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  2384 Bir zamanlar sen beni çok severdin Yusuf Aksoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Hasan Soysal
  2385 Bir zaman seni ne kadar çok sevmiştim _ Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  2386 Bir zamanlar şevk-i cuşâcûş olan _ Hicaz Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  2387 Bir zaman yemyeşil tüterdi dünyâ Şahap Gürsel Segâh Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  2388 Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana _ Hicaz Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2389 Bir zülf-i siyâh âl ile gönlümü aldı _ Uşşâk Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  2390 Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı Mehmet Sâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  2391 Bitmesin bu rüyâ bitmesin desem Seyfi Güldağı Acem Aşîran Şarkı Düyek Seyfi Güldağı
  2392 Bitmesin dilde elem gözdeki nem Hasan Alî Yücel Sûznâk Şarkı Curcuna Refik Fersan
  2393 Bitmeyen bir bekleyişle geçti yıllar böylece Günsel Çelikoğlu Rast Şarkı Düyek Nihat Adlim
  2394 Bir sevdâ geldi başıma felek su kattı aşıma Arif Sâmi Toker Acem Kürdî Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  2395 Bitmeyen bir gecenin sabahında uyandım Semahat Özdenses Hicaz Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  2396 Bitmez bir gönül yası içimde senden kalan Hârun Zeki Öztemiz Hicaz Şarkı Düyek Hârun Zeki Öztemiz
  2397 Bitmez tükenmez bu derd ömür diyorlar buna Selim Aru Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Selâhattin İçli
  2398 Bitsin artık bu çile bu keder bu işkence Günsel Çelikoğlu Hicaz Şarkı Düyek Nihat Adlim
  2399 Bitsin artık bu firak kalmadı tahammül _ Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Şen
  2400 Bitsin artık bu hicran geri dön bekliyorum Ali Namlı Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  2401 Bitsin artık şu feryâdım _ Hüzzâm Şarkı Semâî Rüştü Şardağ
  2402 Bitti acılarım senin yanında Aylâ Peken Rast Şarkı Sofyan Selâhattin İçli
  2403 Bitti artık bu hasretlik demişsin Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Nihâvend Şarkı Düyek Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
  2404 Bitti artık güzelim sana gelen o yollar Mehmet Reşit Ayhan Nihâvend Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  2405 Bitti tâkat gayri ey mâh _ Sûznâk Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Eşref Efendi
  2406 Bî-tü nefesî hoş nezedem hoş ne nişestem Hâfız-ı Şîrâzî Pençgâh A.S. Aksak Semâî Abdülkâdir-i Merâgi
  2407 Bî-vefâ bir çeşm-i bî-dâd _ Gülizâr Şarkı Aksak Dede Efendi
  2408 Bî-vefâya aldanmazdım _ Hüzzâm Şarkı Düyek Tanbûri Ali Efendi
  2409 Biyâ ey âşkı tâ ber rûzigârı hişiten _ Rast Kâr Darb-ı Türkî _
  2410 Biyâ ki kadd-i tü der bağ-can nihâli menest İlyâ Efendi Sâzkâr Y.S. Yürük Semâî İlya Efendi
  2411 Biyâ sâkî an mey ki hâl âverd Hâfız-ı Şîrâzî Sûznâk Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  2412 Biz âlûde-i sâgar-ı bâdeyiz Veysî (Kadı Üveys Efendi) Rast Y.S. Yürük Semâî Hâfız Post
  2413 Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım Sâbih Şevket Bey Uşşâk Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  2414 Biz bu âlemde nice sîmîn-bedenler görmüşüz _ Sûzidil Fantezi Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2415 Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz Yesârî Asım Arsoy Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  2416 Bizde hasretle bu feryâd kalır mı bilmem _ Hüzzâm Şarkı Aksak Semâî Kemânî Corci Efendi
  2417 Bizden(Benden) o şûha arz-ı hulûs et cihan-cihan Enfî Hasan Ağa Nühüft Beste Hafif Enfî Hasan ağa
  2418 Biz de toz pembe görürdük dünyâyı onsekiz yaşımızda Mehmet Karaca Hicaz Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  2419 Bize âşinâ biri var biri Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  2420 Bize bir hoşca nigâr olsa da bir olmasa da İsmail Hakkı Baradan Hicaz Şarkı Aksak Ali Ulvi Baradan
  2421 Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak Mehmet Çınarlı Rast Şarkı Nim Sofyan Gültekin Çeki
  2422 Biz Heybeli'de her gece mehtâba çıkardık Yesârî Asım Arsoy Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Yesârî Asım Arsoy
  2423 Bizim bağın başını ayıkladım taşını _ Uşşâk Şarkı Curcuna _
  2424 Bizim dağlar meşelidir meşeli _ Karcığar Türkü Aksak _
  2425 Bizim hancı gerçek hancı İ.Hakkı Başer Uşşâk Şarkı Curcuna Tâhir Karagöz
  2426 Bizim sahrâların başı... _ Bayâti Araban Şarkı Aksak _
  2427 Biz neş'eyi ümîdi zevki terk ettik artık _ Nihâvend Şarkı Sofyan Metin Demirel
  2428 Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Ramî Mehmet Paşa Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Emin Akan
  2429 Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Ramî Mehmet Paşa Evcârâ Şarkı Aksak Semâî Bekir Sıtkı Sezgin
  2430 Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz Ebu Hamid Bestenigâr Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2431 Biz pîr-i mugandan ezelî aldık icâzet _ Segâh Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  2432 Bizsizce Kâğıthâne'de dün eyleyip ârâm _ Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Kadri Bey(Doktor)
  2433 Biz şevkine hayrân oluruz fasl-ı baharın Beşir Ayvazoğlu Hüzzâm Y.S. Yürük Semâî Gâlip Çolakoğlu
  2434 Biz şi'ri böyle söyledik Yahyâ Kemâl Beyatlı Rast Kâr Nim Hafif Münir Nûrettin Selçuk
  2435 Boğaz'ın incisi Rumelihisar _ Nihâvend Şarkı Düyek Zeki Duygulu
  2436 Boğaziçi şen gönüller yatağı Alâeddin Yavaşça Hicaz Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  2437 Boşan da dağlar boşan _ Acem Ağırla. Aksak _
  2438 Boş değildir sevdiğim nâz ettiğin _ Sûznâk Şarkı Aksak Kanûni Hâlit Bütek
  2439 Boş kalan ellerim kalbim değil Metin Eryürek Nihâvend Şarkı Semâî Zekâi Apaydın
  2440 Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim Rahmi Duman Hicaz Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  2441 Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim Rahmi Duman Gerdâniye Şarkı Düyek Selâhattin Pınar
  2442 Boş kalbimi bir hâtıranın gölgesi bekler Hikmet Münir Ebcioğlu Bûselik Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  2443 Boşuna düşmedik seninle dile İrfan Türkoğuz Nihâvend Şarkı Aksak Taner Şener
  2444 Boş ümittir bilirim de seni yine beklerim Fâruk Kayacıklı Uşşâk Şarkı Aksak Fâruk Kayacıklı
  2445 Boş yere ömrü tükettim dem-be-dem âvâreyim _ Rast Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  2446 Boylu poslu hoş kıyafetli vücûdu bî-bedel _ Sabâ Şarkı Düyek Bîmen Şen
  2447 Boynu bükük bırakıp gittin diye Orhan Kızılsavaş Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  2448 Boynu bükük bir dal olsam _ Nihâvend Şarkı Sofyan Menşûre Tunay
  2449 Boynum bükük benzim soluk Mahmut Oğul Nihâvend Şarkı Semâî Mahmut Oğul
  2450 Boyu fidan salınır _ Hüzzâm Şarkı Sofyan Necdet Varol
  2451 Bozdunuz ahd ü amânım _ Isfahan Şarkı Aksak Hâfız Aynî Efendi
  2452 Bozuldu lânesi üftâdegânın _ Hicaz Şarkı Aksak Civan Ağa
  2453 Bozuldu revnâk-ı bağ-ı bahârım Hikmey Bey(Niğde'li) Hicaz Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  2454 Bölük bölük turna geçer yüceden Kerim Aydın Erdem Hicaz Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  2455 Böyle âdil bî-muâdil şâh-ı kudsî hasleti _ Nihâvend Medhiye Yürük Semâî Hakkı Bey(Sermüezzin)
  2456 Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme Mehmet Erbulan Karcığar Şarkı Nim Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  2457 Böyle gelmezdi her yıl bahar Necip Artan Acem Kürdî Şarkı Semâî Teoman Önaldı
  2458 Böyle imiş takdir-i ezel kime şekvâ edeyim _ Hüzzâm Şarkı Müsemmen Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  2459 Böyle kaç yıl geçecek göz yaşlı gönül kırık Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  2460 Böyle mahzûn durma ey nûr-ı cemâl _ Hicaz Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  2461 Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr Teoman Alpay Hüzzâm Şarkı Düyek Teoman Alpay
  2462 Böyle rakkas ne demeli _ Isfahan Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  2463 Böyle ruhsat-dih iken gamze-i fettânesine _ Segâh Beste Zincir Küçük Mehmet Ağa
  2464 Böyleymiş alnımızda kader yazımız senle Selâhattin Özgü Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Güner Erman
  2465 Bu akan yaşları dindir güleyim fecre kadar Şahap Ataseven Hüzzâm Şarkı Aksak Arif Sâmi Toker
  2466 Bu akşam bütün meyhânelerini dolaştım İstanbul'un Turhan Oğuzbaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Avni Anıl
  2467 Bu akşam gün batarken gel Ahmet Râsim Bey Uşşâk Şarkı Aksak Tatyos Efendi
  2468 Bu akşam yıldızlardan tac örüp ... Nezihe Gönül Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  2469 Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım durdum _ Sabâ Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  2470 Bu aşka hiç kimse engel olamaz Ahmet Selçuk İlkan Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  2471 Bu aşkın ıztırabı bilmem ne zaman biter _ Sabâ Şarkı Curcuna Zeki Müren
  2472 Bu aşkın sonunda ayrılık varsa Tuncer Önal Uşşâk Fantezi Düyek Ali Şenozan
  2473 Bu ateşi sen yaktın içime gel de sen söndür İlham Behlül Pektaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  2474 Bu bahar sen de çık sevdâ yoluna Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Şarkı Düyek Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
  2475 Bu benim baht-ı siyâhım bana yâr olmayacak Arif Hikmet Gökoğlu Rast Şarkı Aksak Arif Hikmet Gökoğlu
  2476 Bu bir değil sekiz değil yüz değil _ Acem Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
  2477 Bu bir dilek çeşmesi dediler bana Seyhan Girginer Bayâti Şarkı Düyek Celâl Abacı
  2478 Bu bir eski hikâyedir Aydemir Doğan Hicaz Şarkı Düyek İsmail Ötenkaya
  2479 Bu bir iltifat değil Orhan Afacan Nihâvend Şarkı Semâî İsmail Akçapınar
  2480 Bu bî-vefâlığı senden ümid etmezdim gerçekten _ Hicazkâr Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  2481 Bu çeşme ne güzelmiş _ Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Ramazan Uraş
  2482 Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi Ayten Uğuralp Karcığar Fantezi Yürük Semâî Ali Şenozan
  2483 Bu dehrin germ ü serdinden _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  2484 Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n'eyler _ Dilkeşhâverân A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2485 Bu dil düştü sana yârim âh bu dem _ Hüzzâm Şarkı Düyek Dede Efendi
  2486 Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân _ Bestenigâr Şarkı Sengin Semâî İbrâhim Efendi(Asâriye Hatibi)
  2487 Bu dil seni pek beğendi _ Hisâr Bûselik Şarkı Düyek Kemençeci Usta Yani
  2488 Bu dil üftâdedir terennümüne _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  2489 Bu dil üftâde ol kâkül-i yâre _ Sabâ Şarkı Düyek Sultan III.Selim (İlhâmî)
  2490 Budur ricam benim senden _ Acem Aşîran Şarkı Düyek _
  2491 Bu dünyânın sonu boş kalırsa viran kalır Mehmet Erbulan Rast Şarkı Düyek Erol Sayan
  2492 Bu ettiğin düşmez sana _ Sabâ Zemzeme Şarkı Türk Aksağı _
  2493 Bu gece ağlayarak hetırladım hep seni _ Hicaz Şarkı Düyek Teoman Önaldı
  2494 Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim _ Ferahfezâ Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  2495 Bu gece çamlarda kalsak ne olur Avram Naum Karcığar Şarkı Aksak Artaki Candan
  2496 Bu gece düğün dernek binbir geceden örnek Vecdi Bingöl Uşşâk Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  2497 Bu gece o ince yüzün ve dalgalı saçlarınla Bâki Süha Ediboğlu Nihâvend Şarkı Düyek Nûri Halil Poyraz
  2498 Bu gökler bu dağlar sevenler için Güzide Taranoğlu Hüzzâm Şarkı Curcuna Yâsin Garra Gülen
  2499 Bu gönül ne gülde ne gülşendedir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Sarı Onnik
  2500 Bu gönül sevmeyecek gayri dedim de kandım Avram Naum Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  2501 Bu göz bu el bu ayak sensin buram buram Tûran Oflazoğlu Segâh Fantezi Sofyan Sâdun Aksüt
  2502 Bu gülzârın yine bir nev-baharı _ Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna Santûri Ethem Efendi
  2503 Bugün ayın ondördü _ Muhayyer Türkü Evfer _
  2504 Bugün bayram eğlenelim gülelim zevk edelim _ Muhayyer Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  2505 Bugün bayram günüdür yârim köyün gülüdür Hasan Özçivi Karcığar Şarkı Aksak Hasan Özçivi
  2506 Bugün ben bir güzel gördüm Hasan Efendi(XVII.yy) Hüseynî Şarkı Aksak _
  2507 AYVAZ (Bugün bir keyfiyetim..) _ Uşşâk Türkü Türk Aksağı _
  2507 Bugün bir keyfiyetim var (AYVAZ) _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı _
  2508 Bir acem bahçesi bir seccâde Ahmet Hâşim Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek-Semâî Avni Anıl
  2509 Bugün biz hep neş'eliyiz Neveser Kökdeş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Neveser Kökdeş
  2510 Bugün de akşam oldu yine haber yok senden Yalçın Benlican Segâh Şarkı Curcuna Mahmut Oğul
  2511 Bugün dil-i dîvâneden tükendi âh ü zârım(Sevdâ kantosu) _ Nihâvend Kanto Semâî Artaki Candan
  2512 Bugün dünyâyı tenvîr eyleyen mihr-i hilâfettir _ Nihâvend Şarkı Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2513 Bugün elime geçti sevgilimin bir resmi Beşir Kara Nihâvend Şarkı Düyek Amir Ateş
  2514 Bugün ey meh senin ile gidelim _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Hacı Fâik Bey
  2515 Bugün ey meh senin ile gidelim _ Ferahfezâ Şarkı Türk Aksağı Leon Hancıyan
  2516 Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi _ Bestenigâr A.S. Aksak Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  2517 Bugün güzelliğin üstünde yine Nedim Uçar Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Hasan Soysal
  2518 Bugün hâl-i firak-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım _ Rast Şarkı Aksak Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
  2519 Bugün hava gâyet güzel lâtif güzelim _ Yegâh Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Rızâ Bey
  2520 Bugün hiç bakmadın ey mâh yüzüme Tahsin Bey (Doktor) Rast Şarkı Düyek Neyzen Mehmet Efendi
  2521 Bugünlerde a sultânım _ Sûznâk Şarkı Aksak Kudümzenbaşı Ali Dede
  2522 Bugünlerde gönüllerde hüzün var _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Besim Şerif Üstünöz
  2523 Bugünlerde sana gâyet özendim _ Yegâh Şarkı Aksak Nûman Ağa
  2524 Bugünlerde seni görsek _ Sûznâk Şarkı Semâî Ûdî Sâmi Bey
  2525 Bugünlerde seni görsek _ Mâhûr Şarkı Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  2526 Bugün meydân-ı aşk içre ki yâre âşinâyız biz _ Hicazkâr Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2527 Bugün mutlu günümdür _ Hicazkâr Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  2528 Bugün sana bir müjdem var Aşkın Tuna Nihâvend Şarkı Düyek Turhan Taşan
  2529 Bugün sensiz Meram pek neş'esiz durgun Mahmut Nedim Güntel Rast Şarkı Curcuna İsmail Baha Sürelsan
  2530 Bugün sevdiğin gibi yarında seveceksen gelirim Şafak Atayman Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Bilge Özgen
  2531 Bugün vâdinle rûhum pür-mesârım _ Acem Kürdî Şarkı Türk Aksağı Selânik'li Ahmet Efendi
  2532 Bugün yine ben gülleri dermeğe gittim Sabri Süha Ansen Hüzzâm Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  2533 Bugün yine gölgenle akşam etti bu gönül _ Nihâvend Şarkı Semâî Muzaffer İlkar
  2534 Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin Emriye Gürdal Nihâvend Şarkı Düyek Emin Ongan
  2535 Bu hâlin ne anlam taşır bilemem Mustafa Töngemen Bûselik Şarkı Sofyan Suphi İdrisoğlu
  2536 Bu hâlin ne diyorsun _ Nikrîz Şarkı Aksak _
  2537 Bu hâl zuhur etmesin bir daha Cemalettin Altıntaş Acem Aşîran Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  2538 Bu hasret bitecek sevgilim bir gün Ahmet Selçuk İlkan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  2539 Can deyip kalbimde çağlar bir pınar bildim seni Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  2540 Bu hasret kalmasın tende _ Şevkâver Şarkı Aksak Hâfız Abdullah Ağa(Şehlevendî)
  2541 Bu hasta dili görmeğe sa'y-i nazarın yok _ Çârgâh Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2542 Bu hayâtın yükünü kalbimde taşıyamam Hâlit Çelikoğlu Hicaz Şarkı Semâî Erdoğan Berker
  2543 Bu hazan yine kalbim mâzîden daha kırık Zeki Müren Hüzzâm Şarkı Düyek Zeki Müren
  2544 Bu hülyâlar diyârında gizli bir zevk düğünü var Mustafa Nâfiz Irmak Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  2545 Bu hüsn-i behçet ile sana nâz lâzımdır efendim _ Sultânî Irak Beste Zincir Abdülhalim Ağa
  2546 Bu hüsn ile ey gonce-dehen âfet-i cansın Süleyman Nazif Sûzidilârâ Şarkı Sofyan Hasan Bey(Ûdî)
  2547 Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin _ Rast Şarkı Sofyan Dede Efendi
  2548 Bu Hüzzâm sana o güzel gözlerine Alâeddin Pakyüz Hüzzâm Şarkı Semâî Alâeddin Pakyüz
  2549 Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var Nedîm Uşşâk Şarkı Düyek Lem'î Atlı
  2550 Bu kadar yürekten çağırma beni Ümit Yaşar Oğuzcan Rast Şarkı Nim Sofyan Rüştü Şardağ
  2551 Bu karanlık geceler hep çile ile kalbimde dolar Ayşe Salkaya Rast Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  2552 Bu kemâl-i hüsn ile ey meh-lika _ Rehâvî Şarkı Ağır Aksak İstavri Efendi
  2553 Bu kış hanım İstanbul'a taşın da _ Karcığar Şarkı Aksak İsmet Ağa
  2554 Bukleler başka safâ vermekte zülf-i zer'ine Fahriye Zîşan Hanım Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2555 Bu köyün dağları duman _ Tâhir Şarkı Aksak Ali Galip Alnar
  2556 Bulanlar vaslın imkânın Fâik Büzürg Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  2557 Bulan özünü gören yüzünü Niyâzî-i Mısrî Rast Şarkı Ceng-i Harbî Refik Fersan
  2558 Buldu ferâh cümle ibâd Senih Pesendîde Şarkı Düyek İsmet Ağa
  2559 Buldu gönlüm bir teselli vâde aldandıkca ben _ Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Mehmet Kasabalı
  2560 Buldum yıllardır kaybettiğim aynayı Câhit Sıtkı Tarancı Hicaz (Zirgüle) Şarkı Düyek Nâlân Aksoy
  2561 Buldum peyâm-ı lûtf ile yârin nişânesin _ Yegâh Beste Hafif Tab'î Mustafa Efendi
  2562 Buldun hevâsın sür safâsın zevk-i baharın _ Nişâburek Şarkı Müsemmen Karnik Garmiryan
  2563 Bulmadım âzâre cevrinden senin bir dem rehâ _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Ali Ağa (Kemânî)
  2564 Bulmak ne uzak neş'eyi bir eski rüyâyla Samim Arıksoy Nişâburek Şarkı Aksak Erol Sayan
  2565 Bulsun ikbâl devletin günden güne (Medhiye) _ Tâhir Şarkı Ağır Aksak Sultan II.Mahmut
  2566 Bulunmaz şâhım emsâlin felekte _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Kanûni Şemsi Efendi
  2567 Bulunmaz derdime çâre _ Bayâti Şarkı Evfer Kör Hasadur
  2568 Bulunmaz gibi derdine çâre Hasan Soysal Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Hasan Soysal
  2569 Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyârsın hayfa _ Zâvil A.S. Aksak Semâî Küçük Mehmet Ağa
  2570 Bulur revnâk yüzünden âşıkânın _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  2571 Buluşalım bir tenhâda _ Sûznâk Şarkı Nim Sofyan Sâlih Ağa
  2572 Bulut gelir seher ile _ Gerdâniye Türkü Devr-i Tûran _
  2573 Bulutlara bürünmüş mehtab ağlar sessizce Nevzat Güyer Nihâvend Şarkı Düyek Nevzat Güyer
  2574 Bulutlardan beyazsın kuşlardan yaramazsın _ Uşşâk Şarkı Aksak Refik Fersan
  2575 Bulutlar dökülse akan sel olsa Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Aksak Kenan Günel
  2576 Bulutlar dökülse akan sel olsa Bekir Mutlu Uşşâk Şarkı Düyek Hasan Soysal
  2577 Bulutlar kokunu getirir bana Ramazan Gökalp Arkın Acem Aşîran Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  2578 Bu meşreb ile sen beni mecnûn edeceksin _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Semâî Eyyûbî Mehmet Bey
  2579 Bu muhabbet bu gönül bende iken bitmeyecek _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  2580 Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar Gâlip Hamza Berkay Hüzzâm Şarkı Düyek Amir Ateş
  2581 Buna "hayat" denirse bu fakirde yaşıyor Fethi Karamahmudoğlu Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  2582 Buna hiç şüphe yok ey gül-nihâlim _ Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  2583 Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  2584 Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur Muzaffer Akalın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Emin Ongan
  2585 Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur Muzaffer Akalın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  2586 Bunca güzel içinde birisi var ki İlkan San Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Zekâi Tunca
  2587 Bunca yıllar geçti hayfâ gelmiyor hâlâ sesin _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Kâzım Uz (Muâllim)
  2588 Bu ne acı bu ne keder sus kalbim sus artık yeter Mehmet Karaca Hicaz Şarkı Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  2589 Bu ne lebdir ne ağızdır ne güzel gülüştür bu _ Mâhûr Beste Muhammes Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  2590 Bu neş'eden sana ey dil kelâl gelmedi mi Kemâl Emin Bara Müstear Şarkı Düyek Kemâl Emin Bara
  2591 Bu ne şûhâne tebessümler ne şâhâne bakış Cüneyt Bey Nihâvend (Çargâh'ta) Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2592 Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır _ Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
  2593 Bunu inkâr etmez bir ferd Kâmil Bûselik Şarkı Düyek İsmet Ağa
  2594 Bu ömürden bu çekilmez çileden Turgut Çelik Hicaz Şarkı Aksak İsmail Hakkı Fencioğlu
  2595 Buralarda yalnız kaldım Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  2596 Bu reng-i letâfet güle gülzâre de kalmaz _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  2597 Bursa'lının gözlerine hayran oldum ben Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  2598 Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni _ Bayâti Beste Zincir Eyyûbî Mehmet Bey
  2599 Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken _ Uşşâk Şarkı Sofyan Fâiz Kapancı
  2600 Bu sabah uğradım ben bir geline Gültekin Yertut Hüseynî Şarkı Düyek Erol Sayan
  2601 Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına _ Bûselik Şarkı Ağır Aksak Ferit Sıdal
  2602 Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Aksak Hasan Fehmi Mutel
  2603 Bu senin bana ilk yalanın değil Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  2604 Bu ses konuşurken ne kadar güzel _ Rahatülervâh Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  2605 Bûse vâd etmiş idin sen âşık-ı hayrânına _ Şevk-i Dil Beste Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2606 Bu sevdâ böyle gitsin Neclâ Peker Hicaz Şarkı Düyek Adem Şâhin
  2607 Bu sevdâ ne tatlı ne tatlı yalan Orhan Rahmi Gökçe Mâhûr Şarkı Düyek Şükrü Şenozan
  2608 Bu sevdâya düşeli ben aşka şiir yazar oldum Hüseyin Yurdabak Hicaz Şarkı Düyek Hüseyin Aydınkaya
  2609 Bûs-i lâ'l-i dilberi her dem ki efkâr eyledim _ Hicazkâr Beste Çenber Zekâî Dede
  2610 Bu son şarkımda sen varsın Muzaffer İlkar Mâhûr Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  2611 Bu şarkı sana ait sevgili dinle Alâeddin Yavaşça Hüzzâm Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  2612 Bu şarkı senindir dinle sevgili Kutlu Payaslı Nihâvend Şarkı Düyek Kutlu Payaslı
  2613 Bu şeb de cûşiş-i yâdınla ağladım durdum Süleyman Nazif Segâh Fantezi Düyek Ali Rif'at Çağatay
  2614 Bu şeb lûtfunla yâd ettin _ Hüseynî Aşîran Şarkı Devr-i Revân Nûman Ağa
  2615 Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum bana âh ü melâl etme _ Ferahfezâ Şarkı Curcuna Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
  2616 Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi Süleyman Nahîfî Efendi Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Rif'at Bey
  2617 Bu şeb uşşâkdan ol mâh-ı nev rûyın nihan tutmuş _ Rahatülervâh A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2618 Bu tâb ile ruhsâre-i cânâne bakılmaz Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm) Nihâvend Y.S. Yürük Semâî Ali Rif'at Çağatay
  2619 Bu tatsız akşam saatinde Câhit Sıtkı Tarancı Segâh Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  2620 Bu tesâdüf benim için dünyâlara değer Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Curcuna Yusuf Nalkesen
  2621 Bu yağmur seni bana getirsin Zeki Müren Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Zeki Müren
  2622 Bu yalan dünyâda seven yok gibi Şafak Atayman Hüseynî Şarkı Semâî Bilge Özgen
  2623 Bu yalvarışlar nedir bu ağlayışlar neden Hüseyin Mayadağ Hüzzâm Şarkı Düyek Hüseyin Mayadağ
  2624 Bu yaz Bebek'de gördüm bir yüzü ay güzel Rüştü Şardağ Muhayyer Şarkı Curcuna Rüştü Şardağ
  2625 Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın Yesârî Asım Arsoy Uşşâk Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  2626 Bu yaz Hünkâr sularında yâr dizine yaslandım Yesârî Asım Arsoy Şedaraban Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  2627 Bu yaz sevdâyı tattım Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  2628 Bu yerler ne füsunkârdı _ Hicaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  2629 Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgili Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  2630 Bu yıl Heybeli'den açıp yelkenli Muzaffer Yalıncak Nihâvend Şarkı Semâî Muzaffer Yalıncak
  2631 Bûyini senden alır her bir çiçek _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2632 Bûy-i zerrin tütüyor kâkül-i zer-târında _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2633 Bu yoldur pınar yolu _ Hüseynî Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  2634 Bu yosmalık geçer bu çağ değişir _ Karcığar Şarkı Müsemmen Hacı Arif Bey
  2635 Buyruk senin ferman senin Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Bayâti Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2636 Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz _ Rast Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  2637 Büker bazı boynunu yaprakları yaş olur _ Nihâvend Şarkı Sofyan Kemânî Nâkî Bey
  2638 Büklüm büklüm sırma saçın Emine'm Fâiz Kapancı Hüzzâm Şarkı Düyek Fâiz Kapancı
  2639 Bükme dudağını öyle bir tânem Halide Nusret Zorlutuna Hicaz Şarkı Düyek Erol Güldiken
  2640 Bükme dudağını öyle bir tânem Halide Nusret Zorlutuna Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Hasan Dede Dinç
  2641 Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ _ Evc Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  2642 Bülbül âşıkmış güle _ Nihâvend Şarkı Düyek Zeki Müren
  2643 Bülbül dedim dikenli gül sevilir mi Aka Gündüz Kutbay Segâh Şarkı Sofyan Hayri Yenigün
  2644 Bülbül de güle âh ederek yandı kül oldu _ Uşşâk Şarkı Curcuna Mustafa Sunar
  2645 Bülbüle kurdum tuzağı bahtıma kuzgun gelir _ Tâhir Türkü Sofyan _
  2646 Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre _ Arazbâr Şarkı Aksak _
  2647 Bülbül gibi âşık olma ... _ Muhayyer Kürdî Şarkı . Hüseyin Gökmen
  2648 Bülbül gibi dem-be-dem olmaz mıyım nağme-zen Muhiddin Râif Bey Tâhir Bûselik A.S. Ağır Aksak Semâî Zekâî Dede
  2649 Bülbül gibi feryâd ü figânım seherîdir _ Hicaz Bûselik Beste Remel (Ağır) Dede Efendi
  2650 Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var _ Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Emin Ongan
  2651 Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var _ Gerdâniye Y.S. Yürük Semâî Hacı Fâik Bey
  2652 Bülbül gibi ol gonce-dehana çene çalma efendim _ Dilnişîn Beste Devr-i Kebîr Neyzen Râşit Efendi
  2653 Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden _ Hicazkâr Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  2654 Bülbül gibi raks eyler iken sahn-ı çemende _ Uşşâk Şarkı Aksak Hüseyin Fahri Tanık
  2655 Bülbül güle âşıkmış sanki bundan güle ne İhsan Aşkın Hüzzâm Şarkı Düyek Bâki Çallıoğlu
  2656 Bülbül güle konar öter Zeki Duygulu Hicaz Şarkı Nim Sofyan Zeki Duygulu
  2657 Bülbül gülleri sevdi ben güzelleri(sevmek hem sevilmekmiş) Erol Sayan Nihâvend Şarkı Devr-i Turan Erol Sayan
  2657 Sevmek hem sevilmekmiş dünyânın tadı(Bülbül gülleri sevdi) Erol Sayan Nihâvend Şarkı Devr-i Turan Erol Sayan
  2658 Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde _ Bayâti Şarkı Yürük Semâî Fehmi Tokay
  2659 Bülbül gülün kokusuna kandı Sabri Süha Ansen Hicaz Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  2660 Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim _ Bayâti Araban Beste Hafif Hacı Sâdullah Ağa
  2661 Bülbül-i hoş-nevâ _ Ferahfezâ Şarkı Semâî Dede Efendi
  2662 Bülbül-i nâlân olup çağırırım "dost dost" Nahîfî Revnâknümâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2663 Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim Mesut Kaçaralp Bayâti Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  2664 Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim Osman Dede (Sîneçâk) Hicaz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2665 Bülbüller emel nağmesi saçmıştı bağında Refik Erçiğ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Nûri Halil Poyraz
  2666 Bülbüller eylesin feryâd _ Sûznâk Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  2667 Bülbüller gibi çiler mutlu gönül şen gönül Vecdi Bingöl Hicaz Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  2668 Bülbüllerin âh ettiği bir yaz gecesinde _ Hicaz Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  2669 Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel Nedîm Hüzzâm Şarkı Aksak Akın Özkan
  2670 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2671 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın _ Karcığar Şarkı Curcuna Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
  2672 Bülbüller öter güller açar fasl-ı baharda Reşat Özpirinçci Sûzidil Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  2673 Bülbüller ötüyor seher vaktidir _ Mâhûr Türkü Aksak _
  2674 Bülbül ne gezersin Çukurova'da _ Hicaz U.H. Serbest _
  2675 Bülbül ne için dâmen-i yâre el uzattın _ Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  2676 Bülbül olsam kona (da ) bilsem dallere _ Karcığar Köç. Oynak _
  2677 Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Mustafa Nâfiz Irmak Karcığar Şarkı Türk Aksağı Artaki Candan
  2678 Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Mustafa Nâfiz Irmak Acem Aşîran Şarkı Semâî Selâhattin Pınar
  2679 Bülbül seslenirken gönül bağından Vecdi Bingöl Gülizâr Şarkı Aksak Dürrî Tûran
  2680 Bülbül taşta ne gezer _ Segâh Türkü Nim Sofyan _
  2681 Bülbül uçmuş bahçe vîran bağlara çökmüş hüzün Dürdâne Altan Hicazkâr Şarkı Müsemmen Cevdet Çağla
  2682 Bülbülü dem-beste etti nâle vü feryâd-ı dil Mehmet Hafîd Bey Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  2683 Bülbülü mahcub ettim feryâd imtihânında Necip Mirkelâmoğlu Şehnaz Şarkı Sofyan Necip Mirkelâmoğlu
  2684 Bülbülü öldürmek günahmış derler Bekir Mutlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Mehmet Avcı
  2685 Bülbülüm baharımsın _ Hüzzâm Şarkı Sofyan-Curcuna Mustafa Nâfiz Irmak
  2686 Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler Yahyâ Nazîm Efendi Yegâh Y.S. Yürük Semâî Dellalzâde
  2687 Bülbülüm gel de dile (ÇİLE BÜLBÜLÜM ) Vecdi Bingöl Muhayyer Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  2687 ÇİLE BÜLBÜLÜM (Bülbülüm gel de dile) Vecdi Bingöl Muhayyer Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  2688 Bülbülüm ötmez oldu Nâzım Refet Kayakıran Karcığar Türkü Aksak Nihat Adlim
  2689 Bülbülün çilesi olsa da gülden İlkan San Hicaz Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  2690 Bülbülün çilesi yanmakmış güle Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  2691 Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi Faruk Nafiz Çamlıbel Hicaz Şarkı Türk Aksağı Ali İçinger (Bülbülî Ali)
  2692 Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın Keçecizâde İzzet Molla Segâh Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  2693 Bürünür al tüllere yeşil palmiyelerin Hakkı Petek Nikrîz Şarkı Aksak Yüksel Kip
  2694 Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Hâfız-ı Şîrâzî Acem Kâr Muhammes Abdülkâdir-i Merâgi
  2695 Bütün âlem müteessir oluyor bak kederimden _ Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Nesim Silviya (Haham)
  2696 Bütün bir gençliğim âvâre aşkınla harâb oldu Kadri Timurtaş Uşşâk Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  2697 Bütün dünyâya küskündüm Mehmet Akif Ersoy Mâhûr Şarkı Düyek Ali Rif'at Çağatay
  2698 Bütün güzellikler sizlerin olsun Orhan Kızılsavaş Şehnaz Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  2699 Bütün insanları sevdim gönülden Mehmet Erbulan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ali Şenozan
  2700 Bütün ömrü seninle geçirmek ne güzel şey Kaya Bekat Uşşâk Şarkı Curcuna Kaya Bekat
  2701 Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun Alâeddin Şensoy Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  2702 Büyür gider bu sessizlik bir hüzünlü zaman şimdi Hasan Soysal Acem Kürdî Şarkı Düyek Hasan Soysal
  2703 Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmuş gelir _ Nişâburek A.S. Aksak Semâî Enfî Hasan Ağa
  2704 Câm-ı aşkın içtim oldum derd-nâk Reşad Paşa Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  2705 Câm-ı aşkınla hemân şûride-ser bir ben miyim _ Hicaz Beste Zincir Hacı Sâdullah Ağa
  2706 Câm-ı aşkı nûş edip sermest ü hayrân ol yürü Gafûrî Nişâburek Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2707 Câm-ı emelim bâde-i lâ'linle dolunca _ Muhayyer Sünbüle Beste Remel Küçük Mehmet Ağa
  2708 Câm-ı lâ'lin sun pey-â pey hâtır-ı mestâne yap _ Uşşâk Beste Çenber(Ağır) Zaharya
  2709 Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller Cüneyt Bey Acem Aşîran Fantezi Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2710 Câm lâ'lindir senin âyine rûy-i enverin Bâkî Hisâr Beste Devr-i Kebîr Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  2711 Cânâ beni andınsa haber ver bu gece bâd-ı sabâya _ Muhayyer Şarkı Curcuna İsmail Hakkı Nebiloğlu
  2712 Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin _ Hicaz Bûselik Beste Lenk Fahte Dede Efendi
  2713 Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin _ Hüseynî Beste Lenk Fahte Suphi Ezgi
  2714 Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim _ Sûznâk Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  2715 Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi Ertuğrul Ottekin Nihâvend Şarkı Aksak Ertuğrul Ottekin
  2716 Cânâ gâm-ı aşkınla perîşan gezer oldum _ Sûzidil Şarkı Curcuna Leon Hancıyan
  2717 Cânâ kamer-tâl'atın heman dırahşan görünür _ Dügâh Beste Sakîl Hâfız Post
  2718 Cânâ kasd etmişse fettan gözlerin Ahmet Ilgaz Muhayyer Kürdî Şarkı Müsemmen Vefik Ataç
  2719 Cânâ meylin var ise hükm eyle teslim eyleyim Fuzûlî Heftgâh Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  2720 Cânâne gönül verdim ben canımdan usandım _ Hicaz Şarkı Semâî _
  2721 Cânâne gönül vereli canımdan usandım _ Canfezâ Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2722 Cânâ nazarın hâl-i dil-i cilveger olsun _ Sabâ Zemzeme Şarkı Ağır Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2723 Cânân bana cevr eylemeyi eyledi âdet _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  2724 Cânân beni yâd etmiyor Mehmet Hafîd Bey Hicaz Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  2725 Cânân bilirim sen beni nâlân edeceksin _ Acem Kürdî Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  2726 Cânândan uzak kaldı gönül Neveser Kökdeş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  2727 Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül Yusuf Nalkesen Karcığar Şarkı Aksak Yusuf Nalkesen
  2728 Cânâne görünür bana cânâ neye baksam Niyâzî-i Mısrî Beste Isfahan Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2729 Cânânım ömre bedel gül yüzünle gülende Hüseyin Tansever Sûznâk Şarkı Aksak Selâhattin Altınbaş
  2730 Cânânımın o vech-i dil-ârâsına baktım _ Sâzkâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2731 Cânânımı tasdî edemem her elemimle Leylâ Saz Sûznâk Şarkı Aksak Leylâ Saz
  2732 Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu Ali Rızâ Avni(Tınaz) Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Ali Rızâ Avni(Tınaz)
  2733 Cânâ rakibi handân edersin _ Uşşâk Şarkı Curcuna Giriftzen Asım Bey
  2734 Cânâ salınıp nâz ile gülzâre mi geldin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2735 Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun _ Bestenigâr Şarkı Aksak Kanûni Ahmet Bey
  2736 Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun _ Muhayyer Şarkı Curcuna İsmail Mâil
  2737 Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım _ Dilkeşhâverân Y.S. Yürük Semâî Hasan Fehmi Mutel
  2738 Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım _ Bayâti Y.S. Yürük Semâî Sinan Mikail
  2739 Cânâ tercih eyler iken şîvekârım ben seni _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Aleko Bacanos
  2740 Câna te'sir etti cânâ imtidâd-ı hasretin _ Hicazkâr Beste Hafif Bolâhenk Nûri Bey
  2741 Câna te'sir eylemiştir yâreler _ Muhayyer Kürdî Şarkı Ağır Düyek Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  2742 Câna te'sir eylemiştir yâreler _ Şevkutarab Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2743 Cânâ yine ol nây-ı nevâ-gûyi işittim _ Nevâ-Kürdî Beste Devr-i Kebîr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  2744 Can bu elden göçmeden cânânı bulmazsa ne güç Niyâzî-i Mısrî Nihâvend Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2745 Can bülbülünü seyr-i gülistana getirdim _ Segâh Arabân Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  2746 Canda hasiyyet mi var sevdâ-yı cânan olmasa _ Isfahan Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  2747 Candan uruldum sen verd-i âle _ Ferahnâk Şarkı Semâî Bîmen Şen
  2748 Canda sakladım seni yeter cevrin çok bana Selâhattin Özgü Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Güner Erman
  2749 Can esîr-i ıztırab olsun mu sen cânân iken _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2750 Can evimden yaralanmış Yalçın Benlican Hicaz Şarkı Aksak Ali Şenozan
  2751 Can fedâ lâhzâ-i nazzaresine _ Sabâ Y.S. Yürük Semâî Kara İsmail Ağa
  2752 Cangâhıma te'sir ediyor derd-i nihânım _ Hüzzâm Şarkı Aksak _
  2753 Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden Recâizâde Mahmut Ekrem Uşşâk Şarkı Aksak Baha Bey(Sermüezzin)
  2754 Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân Ahmet Râsim Bey Hicaz Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  2755 Cânı kullâb-ı ser-i zülfün çeker senden yana Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm) Nikrîz Beste Muhammes Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  2756 Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin _ Bestenigâr Beste Lenk Fahte Hacı Fâik Bey
  2757 Canım canım diye kokladığım tatlı kadınsın _ Nihâvend Şarkı Semâî İlyas Tonguç
  2758 Canım çekti karanfili kokladım Aydemir Doğan Uşşâk Şarkı Düyek Erol Uzunöner
  2759 Canım dağlar kuzum dağlar _ Hicaz Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  2760 Canım diyerek kokladığım tatlı kadınsın Yesârî Asım Arsoy Şedaraban Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  2761 Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  2762 Canım gülüm güzel gözlüm bir tânem Fethi Karamahmudoğlu Nikrîz Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  2763 Canımı aşka salmışım _ Bayâti Araban Şarkı Yürük Semâî Dede Efendi
  2764 Canımın yoldaşı ol _ Uşşâk Şarkı Düyek Şükrü Tunar
  2765 Cânım seni gâyet sever _ Mâhûr Şarkı Türk Aksağı Kânûnî Hacı Arif Bey
  2766 Cânım seni gâyet sever _ Sûzidil Şarkı Aksak Hâmid Bey
  2767 Canım tezdir sabredemem _ Uşşâk Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  2768 Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm Es'ad Efendi (Şeyhülislam) Tâhir A.S. Aksak Semâî Nâne Ahmet Çelebi
  2769 Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm Es'ad Efendi (Şeyhülislam) Hüseynî Beste Remel Ebû-Bekir Ağa
  2770 Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam Enderûnî Vâsıf Evc Şarkı Aksak Erol Sayan
  2771 Can ile ben ey dil-rübâ _ Hicazkâr Şarkı Ağır Düyek Şâkir Ağa
  2772 Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde Hıfzı Tevfik Gönensoy Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Adnan Koray
  2773 Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde Hıfzı Tevfik Gönensoy Nişâburek Şarkı Semâî Akın Özkan
  2774 Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde Hıfzı Tevfik Gönensoy Hicazkâr Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  2775 Canlandı hayâlimde gözlerin _ Hüzzâm Şarkı Sofyan Necdet Varol
  2776 Canlandı hayâlimde o şûh sazı elinde Mesih Bey Tâhir Bûselik Şarkı Sengin Semâî Refik Fersan
  2777 Canlar canını buldum bu canım yağma olsun Yûnûs Emre Rast İlâhi Sofyan İsmail Ötenkaya
  2778 Canlar fedâ can yurduma (Sevgi yağmurlarla gelir) Yalçın Benlican Hüseynî Şarkı Düyek Turhan Toper
  2778 Sevgi yağmurlarla gelir (Canlar fedâ yurduma) Yalçın Benlican Hüseynî Şarkı Düyek Turhan Toper
  2779 Can mısın cânân mısın bildir bana İsmet Hüzzâm Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  2780 Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına Mesut Kaçaralp Şehnaz Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  2781 Can sevdi ey dilber seni _ Nevrûz Şarkı Raks Aksağı İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  2782 Cân ü dilde aşkı mihmân eyleyen Derviş Abdullah Bûselik Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2783 Cân ü dilden ey melek sevdim seni _ Rehâvî Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2784 Cân ü dilden mâil oldum bir saçı Leylâ'ya ben Âşık Ömer Rast Şarkı Müsemmen Emin Akan
  2785 Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım _ Arazbâr Y.S. Yürük Semâî Sâdullah Efendi
  2786 Cân ü dilimiz lûtf-i (Keremkâr-şehenşâh) ile mâ'mûr _ Sultânî Yegâh Beste Hafif Dede Efendi
  2787 Cân ü gönülden o gül'îzâre _ Ferahnâk Şarkı Devr-i Hindî Hâfız İsmail Efendi
  2788 Can vermede can almadadır çeşm-i elâsı _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî _
  2789 Can verme gam-ı aşka sen aşk âfet-i candır Fuzûlî Sabâ Şarkı Aksak Emin Ongan
  2790 Cefâdan hiç usanmazsın _ Hicaz Şarkı Curcuna Mahmut Celâleddin Paşa
  2791 Cefâsı (âşıka yârin-yârin âşıka) vefâ değil de nedir _ Bûselik Y.S. Yürük Semâî Dellalzâde
  2792 Cefâya ey büt-i nevreste tâkatim var yok _ Sabâ Y.S. Yürük Semâî Kara İsmail Ağa
  2793 Cefâ-yı hicr ile gönlüm yıkılsın târ ü mâr olsun _ Segâh Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  2794 Cefâ-yı tâli-i nâ-sâzı kârı benden sor _ Yegâh A.S. Aksak Semâî Dellalzâde
  2795 Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor Reşat Özpirinçci Uşşâk Şarkı Aksak Vecdi Seyhun
  2796 Cemâl-i dil-keşini âftâba benzettim Ahmet Avni Konuk Dilkeşîde Beste Zincir Ahmet Avni Konuk
  2797 Cemâlin âteş-i câmıyle bir şem-i şebistandır Nâfiz (18 yy.) Hüseynî Beste Çenber(Ağır) Zaharya
  2798 Cemâlin benziyor ay'a kara kaşların yay'a _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Ûdî Serkis Efendi
  2799 Cemâlin gülşeninde bu saadet _ Uşşâk A.S. Aksak Semâî İbrâhim Efendi(Kürkçüzâde)
  2800 Cemâlin mihr-i âlem-tâb'a benzer _ Hüseynî A.S. Aksak Semâî Hâfız Kumral(Mehmet Efendi)
  2801 Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm _ Hüseynî Aşîran Şarkı Curcuna Zekâî Dede
  2802 Cemâl-i şîvekâre bak _ Hüzzâm Şarkı Düyek Bîmen Şen
  2803 Cem gitti bozulmaktadır erkân-ı harâbat _ Sâzkâr Şarkı Aksak Hâfız Yâkub Efendi
  2804 Cemile'min gezdiği dağlar meşeli _ Ferahnâk Türkü Aksak _
  2805 Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Tanbûri Ali Efendi
  2806 Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Semâî Rif'at Bey
  2807 Cem olmuş dervişleri Eşrefoğlu Rûmî Rast İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  2808 Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Kürdî Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2809 Cennetten bir köşe hayâl şehirde Necdet Varol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Necdet Varol
  2810 Cevâhir taşı mısın (MEMO NAZİRESİ) _ Uşşâk Türkü Curcuna _
  2810 MEMO NAZİRESİ (Cevâhir taşı mısın) _ Uşşâk Türkü Curcuna _
  2811 Cevap vermiş olsaydın sen de bir gün aşkıma Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Düyek Akın Özkan
  2812 Cevr etme bana böyle _ Sûznâk Şarkı Nim Sofyan Hacı Arif Bey
  2813 Cevr-i hicrin artırır feryâdımı _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
  2814 Cevrin ile ettin harâb âhir beni _ Hüseynî Zemzeme Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2815 Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam Mustafa Reşit Bey Bayâti Araban Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  2816 Cevrine yok sînede tâb ü tüvân _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Hâfız İbrâhim Efendi
  2817 Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr Celâdet Barbarosoğlu Sûznâk Şarkı Aksak Osman Nihat Akın
  2818 Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr Behçet Kemâl Çağlar Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  2819 Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi _ Hüseynî Aşîran Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  2820 Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı Selim Aru Hicaz Beste Düyek Râkım Elkutlu
  2821 Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı Selim Aru Uşşâk Şarkı Aksak Semâî Şerif İçli
  2822 Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Halil İbrahim Akçam Sûzidil Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  2823 Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Halil İbrahim Akçam Rast Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  2824 Ceyhun arayan dîde-i giryânımı görsün Nevres Bey Sûzidil Y.S. Yürük Semâî Tanbûri Ali Efendi
  2825 Ceylân bakışın bezmimizi kırdı geçirdi _ Tâhir Bûselik Şarkı Curcuna İbrâhim Tuğberk
  2826 Ceylân gözler umutların pınarı Hüseyin Tansever Nihâvend Şarkı Curcuna Avni Anıl
  2827 Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin _ Tâhir Bûselik Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  2828 Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet _ Segâh Şarkı Türk Aksağı Hacı Fâik Bey
  2829 Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar _ Hicaz Şarkı Düyek Rif'at Bey
  2830 Ciğerim pâresi goncem bizi teşrif edecek _ Hüseynî Şarkı Sofyan Nikoğos Ağa
  2831 Cihanda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Hicaz Şarkı Curcuna Refik Fersan
  2832 ANADOLU DESTANI Necdet Varol Gerdâniye Şarkı Curcuna Necdet Varol
  2832 Cihanda sen teksin Necdet Varol Gerdâniye Şarkı Curcuna Necdet Varol
  2833 Cihanda var mıdır aceb böyle yâr Dertli Uşşâk Koşma Sofyan _
  2834 Cihan gözümde yok hayli zamandır _ Sabâ Şarkı Aksak Semâî Hacı Arif Bey
  2835 Cihanı lâl-gûn eden sirişk-i erguvanımdır _ Mâhûr A.S. Aksak Semâî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  2836 Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın sen _ Hicaz A.S. Aksak Semâî Zaharya
  2837 Cihan kâm almada devrinde dâim Hacı Ârif Bey Bestenigâr Şarkı Düyek Hacı Ârif Bey
  2838 Hayret bu kadar severken nasıl da değiştin birden Sibel Koparan Hicaz Fantezi Nim Sofyan Engin Çır
  2839 Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  2840 Cihan zülfüne vâ-beste _ Hicaz Şarkı Aksak Kemânî Sebuh
  2841 Cimri mi cimri bu gönül eğer severse Cansın Erol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selâhattin İçli
  2842 Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh Artaki Candan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Artaki Candan
  2843 Civan saçın örmezler seni bana vermezler _ Uşşâk Türkü Nim Sofyan Fâhire Fersan
  2844 Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Medenî Aziz Efendi
  2845 Coşkun arzu emeller dâima senden gelir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Abdullah Özman
  2846 Coşkun deniz coşkun deniz bütün bir yaz dinlendik biz _ Acem Aşîran Şarkı Sofyan Kasım İnaltekin
  2847 Coşsun yine bülbüller o hicranlı sesinde _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Hüseyin Mayadağ
  2848 Cumhuriyet gençleriyiz Ata'mızın erleriyiz Ziyâ Polat Hicazkâr Marş Sofyan Kadri Şençalar
  2849 Cûş edip gözyaşı ister çağlamak _ Bestenigâr Şarkı Düyek Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  2850 Cûş edip gözyaşı ister çağlamak _ Şehnaz Bûselik Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  2851 Cûybâre döndü eşkim hasretinle çağlıyor Mahmut Kemal (İbn'ül Emin) Sipihr Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  2852 Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken _ Rast Beste Zincir Zekâî Dede
  2853 Cüdâ düşse sevdiğinden bir âdem _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  2854 Cüdâ düştü gözümden gül-izârın _ Rast Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  2855 Cüdâ düştüm sevdiğimden n'eyleyim(Aceb nerde cânâ..) Niyâzi Bey Rast Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2856 Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan _ Acem Kürdî Beste Muhammes Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  2857 Cüdâyım gülşen-i kûyinden ol gül kande ben kande _ Sultânî Irak Beste Nim Devir Küçük Mehmet Ağa
  2858 Cülûs etti şehinşâh-ı keremkâr _ Nihâvend Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  2859 Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim Şemseddîn Sivâsî Rast Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2860 Cümle âzâdan gelir "Allah ü Ekber" nâresi Niyâzî-i Mısrî Hüseynî Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  2861 Cümle millet ferâhlandı gülüyor _ Rast Şarkı Düyek Muhittin Akyüz (Paşa)
  2861 VATAN ŞARKISI (Cümle millet ferahladı) _ Rast Şarkı Düyek Muhittin Akyüz (Paşa)
  2862 Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam Halil Soyuer Rast Şarkı Sofyan Erol Sayan
  2863 Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin Nedîm Uşşâk Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  2864 Çadır kurdum düzlere _ Hüseynî Şarkı Curcuna _
  2865 Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki Ayhan İnal Segâh Şarkı Semâî Hüseyin Erbay
  2866 Çağıran özlemi bir bestede Hicaz oluyor Güngör Fahri Tüzün Hicaz Şarkı Aksak Yılmaz Yüksel
  2867 Çağla gönlüm ismin gibi çağla durma çağla coş Mebrûke Çağla Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Mebrûke Çağla
  2868 Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur _ Ferahfezâ Beste Devr-i Revân Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2869 Çağlayan sular gibi kalplere akışın var Ziyâ Polat Muhayyer Şarkı Aksak Bahri Altıntaş
  2870 Çal söyle güzel sesli kadın şarkımı söyle Sabri Süha Ansen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  2871 Çaldığın nâyın nevâsı perdesi tizi pesi Yusuf Efendi (Şeyh) Nevâ Şarkı Müsemmen Fehmi Tokay
  2872 Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım İsmail Safâ Bey Uşşâk Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  2873 Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım İsmail Safâ Bey Hicaz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2874 Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım İsmail Safâ Bey Sûznâk Şarkı Aksak Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  2875 Çalıma bak efe'de _ Rast Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  2876 Çalıma bakın efe'de iniyor tepeden Kenan Şavklı Muhayyer Şarkı Aksak Kenan Şavklı
  2877 Çalış ey Türk yavrusu tenbellikle yaşama _ Hüseynî Zemzeme Marş Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2878 Çal ud'unu lûtf et güzelim dinleyeyim ben Nazmi Bey Sultânî Yegâh Şarkı Sengin Semâî Niyâzi Şengül
  2879 Çam defne menevşe iğdeler kokan yelidir Fatma kız Hasan Kaya Manioğlu Nikrîz Şarkı Curcuna Bahri Altıntaş
  2880 Çam kokulu havanı bir kerrecik koklasam Süleyman Erguner Nihâvend Şarkı Sofyan Süleyman Erguner
  2881 Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Mustafa Reşit Bey Sabâ Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2882 Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Mustafa Reşit Bey Hicaz Şarkı Yürük Semâî Mustafa Sunar
  2883 Çamlar arasından süzülürken mehtâb Muzaffer İlkar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  2884 Çamlarda(dolaşsak-buluşsak) yine hülyâlara dalsak Rifat Ahmet Moralı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Ûdî Sâmi Bey
  2885 Çamlarda dolaşsak yine hülyâlara dalsak Rifat Ahmet Moralı Sûzidil Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  2886 Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı) Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Yesârî Asım Arsoy
  2887 Çamların altında sermest-i safâ bir şîvekâr _ Nikrîz Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  2888 Çamlıca'nın yolu ince yârim bekler gündüz gece _ Hüseynî Şarkı Aksak _
  2889 Çamlıca yolunda âşıkı kolunda _ Nihâvend Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  2890 Çamlıkların altında o hicranlı sesiyle Cüneyt Bey Tebrîz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2891 Çapkın seni gidi çapkın seni Şekip Ayhan Özışık Sûznâk Şarkı Aksak Şekip Ayhan Özışık
  2892 Çâre bulan olmadı bu yâreye Ahmet Râsim Bey Hicaz Şarkı Curcuna Ahmet Râsim Bey
  2893 Çâre bul artık yeter şu hâlime _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
  2894 Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Klârnetçi İbrâhim Efendi
  2895 Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına _ Sabâ Şarkı Düyek Klârnetçi İbrâhim Efendi
  2896 Çâresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri _ Karcığar Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  2897 Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın Hasan Kaya Manioğlu Hicaz Şarkı Ağır Aksak Nihat Adlim
  2898 Çâresiz günlerimde dermânımı verensin Nemika Mürseloğlu Uşşâk Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  2899 Çarşafımı giyineyim _ Hüseynî Şarkı Yürük Semâî _
  2900 Çarşamba yollarında _ Hicaz Türkü Curcuna _
  2901 Çatlayan dudaklara sararan yapraklara Erol Martal Nihâvend Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  2902 Çatlayan dudaklara sararan yapraklara(YAĞDIR MEVLÂ'M SU) Erol Martal Hüseynî Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  2902 YAĞDIR MEVLA'M SU (Çatlayan dudaklara) Erol Martal Hüseynî Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  2903 Çayıra serdim postu imanım _ Karcığar Türkü Aksak _
  2904 Çayır ince biçemedim _ Muhayyer Türkü Sofyan _
  2905 Çayırlara zulmet düşmüştü bir akşam _ Sûzidil Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2906 Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  2907 Çayır uzun biçilmez _ Evc R.T. Aksak Fâiz Kapancı
  2908 Çehre edip dün bî-sebep Mihrî Acem Kürdî Şarkı Ağır Düyek Ali Ağa (Kemânî)
  2909 Çehrende baharın açılan gülleri solmuş _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Mildan Niyâzi Ayomak
  2910 Çek bir İstanbul'lu nefes dolsun sana rüyâ Hüceste Aksavrın Sultânî Yegâh Fantezi Sofyan Selâhattin İçli
  2911 Çek elini zevk u safâdan _ Hicaz Şarkı Curcuna Hanende Mihran Efendi
  2912 Çekerim cevrini çekmem yine ben şânına yuf _ Hüzzâm Şarkı Aksak Şevkî Bey
  2913 Çekemezler sevgimizi bilemezler kalbimizi Yılmaz Yüksel Hüzzâm Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  2914 Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefâyı _ Acem Kürdî Şarkı Devr-i Hindî Selânik'li Ahmet Efendi
  2915 Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini Mustafa Nâfiz Irmak Acem Aşîran Şarkı Aksak Rıdvan Lâle
  2916 Çekildi fasl-ı dil gönül _ Uşşâk Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  2917 Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten _ Hicaz A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2918 Çekilecek derd olsan katlanırdım severek İrfan Türkoğuz Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Erol Bingöl
  2919 Çekilecek derd olsan katlanırdım severek İrfan Türkoğuz Hüseynî Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  2920 Çekilmez hayâtın gamı tasası Sâmi Derintuna Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  2921 Çekin halay çalsın durmadan sazlar Ahmet Kutsi Tecer Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Suphi İdrisoğlu
  2922 Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr _ Hisâr Bûselik Şarkı Ağır Düyek Zekâî Dede
  2923 Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr Mehmet Sâdi Bey Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  2924 Çek küreği güzelim uzanalım Göksu'ya _ Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Arif Sâmi Toker
  2925 Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  2926 Çekme mihnet yâr için dünyâ misafirhânedir Celâl Erten Karcığar Şarkı Curcuna Râdife Erten
  2927 Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr _ Hisâr Bûselik Şarkı Aksak Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  2928 Çekmesin endişe gönlüm iftirâk-ı âtiye _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  2929 Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet cânâ _ Muhayyer Bûselik Beste Zincir Dellalzâde
  2930 Çekmiş yüzüne(rûhuna) nikab-ı işve _ Rast A.S. Aksak Semâî Taşçızâde Recep Çelebi
  2931 Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız Hilmi Özgen Acem Aşîran Y.S. Yürük Semâî İsmail Baha Sürelsan
  2932 Çeksem o şûhu sîneye hülyâlarım gibi Sultan III.Selim (İlhâmî) Rast-ı Cedîd Beste Hafif Sultan III.Selim (İlhâmî)
  2933 Çeksen kendini benden uzak yerlere gitsen Hasan Soysal Hicaz Şarkı Düyek Hasan Soysal
  2934 Çektiği âlâm-ı aşkın oldu dil bîgânesi _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Sultan Vahdettin
  2935 Çektiğim acıları tatmadı Mecnûn bile Alâeddin Şensoy Segâh Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  2936 Çektiğim âlâm-ı dehri gör de gel rahm et bana Şeref Hanım (Kemânî) Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2937 Çektiğim bilmem nedendir dehr-i gerdundan benim _ Segâh Şarkı Ağır Aksak Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  2938 Çektiğim bu ıztırâb-ı aşk nedir bilmem neden _ Nevâ Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2939 Çektiğim çile yeter hâlime bir bak _ Hüzzâm Şarkı Düyek Nâci Tektel
  2940 Çektikçe sîneye etrafdasın sen cismi güzel Selâhattin İçli Mâhûr Şarkı Aksak Selâhattin İçli
  2941 Çektik süzülen sandalı mehtâba ulaştık Hüseyin Mayadağ Şehnaz Şarkı Aksak Şerif İçli
  2942 Çektim bu gönül derdini yıllarca şifâsız _ Acem Kürdî Şarkı Curcuna Fahri Gürsoydan
  2943 Çektim cefâsın hayli zamandır _ Karcığar Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  2944 Çektim de senin aşkını yıllarca derinden Necdet Rüştü Efe Segâh Şarkı Ağır Aksak _
  2945 Çektim de senin aşkını yıllarca derinden Necdet Rüştü Efe Şedaraban Fantezi Sofyan-Yürük Sem. Fahri Kopuz
  2946 Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden _ Hüseynî Şarkı Curcuna Tatyos Efendi
  2947 Çektim elimi senden ey âfet beni yakma _ Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Şemsettin Ziyâ Bey
  2948 Çektim el ümmîd-i vasl-ı yârdan şimden gerû _ Hüseynî Beste Hafif Hâfız Post
  2949 Çemende sünbülü zülf-i nigâre benzettim _ Tarz-ı Cedîd Beste Zincir Hacı Fâik Bey
  2950 Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Yahyâ Kemâl Beyatlı Muhayyer Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  2951 Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Yahyâ Kemâl Beyatlı Yegâh Şarkı Semâî Râkım Elkutlu
  2952 Çerhâ istiğnâ eder nem var benim _ Ferahnâk Şarkı Devr-i Hindî Nikoğos Ağa
  2953 Çerh elinden kimse yok âlemde giryân olmamış _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  2954 Çeşmânını aç reng-i semâvîsi görünsün _ Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2955 Çeşmânını göster de gözüm yaşını dindir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Leylâ Saz
  2956 Çeşmânı o mehveşin elâdır Abdülbâki Baykara (Şeyh) Karcığar Şarkı Semâî Lem'î Atlı
  2957 Çeşmânı süzüp sen bana baktın da ne buldun _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Fehmi Tokay
  2958 Çeşme başı bu mudur _ Hüseynî Şarkı Düyek _
  2959 Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı _ Hüseynî Şarkı Sofyan Râkım Elkutlu
  2960 Çeşme senin ne belâlı başın var _ Gerdâniye Türkü Sofyan _
  2961 Çeşmeye giderdi sarışın bir kız _ Hüseynî Şarkı Sofyan Aleko Bacanos
  2962 Çeşm-i âhû bir güzel _ Hicazkâr Şarkı Semâî Rif'at Bey
  2963 Çeşm-i âhû bir nigâre _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Hilmi Bey(Sâzende-i Hassa)
  2964 Çeşm-i âhûlerinin hâtırası ta ezeli _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Şeyh Edhem Efendi
  2965 Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim _ Sûznâk Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  2966 Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim _ Nihâvend Şarkı Müsemmen Niyâzi Şengül
  2967 Çeşm-i bed-keş be-çeşm-i mestet ne-rezed _ Hüseynî A.S. Ağır Aksak Semâî Şeştârî Murat Ağa
  2968 Çeşm-i cellâdın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  2969 Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü Kağıthâne'de _ Rast Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  2970 Çeşm-i mahmûr-ı siyâhın süzme _ Evc Şarkı Ağır Aksak Basmacı Abdi Efendi
  2971 Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  2972 Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  2973 Çeşm-i mesti dâima mahmûr bakar _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Tophâne'li Sabri Bey(Ûdî)
  2974 Çeşm-i mesti lûtf edip etsin nigâh _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hacı Kirâmi Efendi
  2975 Çeşm-i mestin arz olunsa hâlet-i mestânesi _ Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Selânik'li Ahmet Efendi
  2976 Çeşm-i mestin hasretiyle cism ü canı dağlarım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Asdik Ağa
  2977 Çeşm-i mesti lûtf edip kılsın nigâh _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Serûpe Efendi(Ûdî)
  2978 Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür Mehmet Ragıp Paşa Segâh Beste Çenber(Ağır) Zaharya
  2979 Çeşm-i nâzın süzülüp neş'eden olsa handân Fuat Edip Baksı Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Fahri Kopuz
  2980 Çeşmine müjgânına dil müptelâdır sevdiğim _ Tebrîz Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  2981 Çeşm-i nigehin süzdü o şehbâz-ı muhabbet _ Hicaz Y.S. Yürük Semâî Rızâ Bey
  2982 Çeşmin ile ettin nigâh _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Aksak Hâşim Bey
  2983 Çeşmini süzme bakıp sen ey perîşânım aman _ Nişâburek Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Eşref Efendi
  2984 Çeşm-i siyehin âfet-i mekkâreliğinden _ Yegâh Kâr Sakîl Ebû-Bekir Ağa
  2985 Çevir başını bir bak unuttuğun mâziye Semine Taykurtay Hicazkâr Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  2986 Çevirsen de yüzün benden _ Hicaz Şarkı Aksak _
  2987 Çevrilir başıma cihan dar olur _ Evc Şarkı Aksak Emin Ongan
  2988 Çıkabilsem şu(dağların-yokuşun) başına _ Uşşâk Türkü Aksak _
  2989 Çıkalım dağlar başına _ Gerdâniye Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  2990 Çıkalım sayd-ı şikâre _ Bayâti Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  2991 Çıkalım seyr-i füyüzân-ı baharan edelim _ Uşşâk Şarkı Aksak Hamparsum Limoncuyan
  2992 Çık artık hayâlimden çıkta gel güzel kadın Fâruk Oray Kürdî Şarkı Sofyan Mahmut Oğul
  2993 Çıkar yücelerden haber sorarım Vecdi Bingöl Muhayyer Şarkı Sofyan _
  2994 Çıkar yücelerden haber sorarım Vecdi Bingöl Hüzzâm Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  2995 Çıkar yücelerden yumak yuvarlak _ Hüseynî Türkü Nim Sofyan _
  2996 Çıkayım gideyim dağlar başına _ Hüzzâm Şarkı Oynak Tanbûri Mustafa Çavuş
  2997 Çıkayım gideyim Urumeli'ne _ Hüseynî R.T. Sofyan _
  2998 Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel Mahmut Nedim Güntel Rast Şarkı Sengin Semâî İsmail Baha Sürelsan
  2999 Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel Mahmut Nedim Güntel Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Necdet Tokatlıoğlu
  3000 Çıkıp arz-ı cemâl eyle bahâre _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Medenî Aziz Efendi
  3001 Çıkıp ta yaylanın doruklarına Güzide Taranoğlu Hüseynî Şarkı Evfer Yücel Aşan
  3002 Çıkıver vâdiye bir akşam üstü Rüştü Şardağ Acem Aşîran Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  3003 Çıkmada âhım sipihr'e yine ol şeh nâz eder _ Sipihr Beste Devr-i Revân Zekâî Dede
  3004 Çıkmadın bir lâhza kalbimden hayatım sen misin _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  3005 Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin _ Bayâti A.S. Aksak Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  3006 Çıksam dağların başına _ Nikrîz(Çârgâh'ta) Türkü Aksak _
  3007 Gökte arar iken yerde bulduğum Fethi Karamahmudoğlu Muhayyer Şarkı Curcuna Fethi Karamahmudoğlu
  3008 Çıksam şu dağların yücelerine Orhan Şâik Gökyay Hicaz Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  3009 Çıktı bir feryâd-ı firkat nağme-i mâhûr'dan _ Mâhûr Şarkı Aksak Ziyâ Bey (Bestenigâr)
  3010 Çıktıkca sûz-i dil'den cânâ fegân ü nâle _ Hicaz Beste Lenk Fahte Hacı Arif Bey(Kanûnî)
  3011 Çıktık dam başına kum kayır kayır _ Hicaz Türkü Sofyan _
  3012 Çıktım dağlar başına _ Hicaz Köç. Düyek _
  3013 Çıktım ferman yazdırmağa _ Mâhûr R.T. Sofyan (Leskofça türküsü)
  3014 Çıktım yaylasına seyrân eyledim Karacaoğlan Gerdâniye Türkü Sofyan _
  3015 Çıktım yücesine seyrân eyledim Karacaoğlan Segâh Şarkı . İshak Ünal
  3016 Çıktım yücesine seyrân eyledim Karacaoğlan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Turhan Toper
  3017 Çılgınca geçen demlerimiz şimdi hayâl oldu değil mi _ Nihâvend Şarkı Aksak Sâdi Işılay
  3018 Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle _ Uşşâk Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  3019 Çılgınca sevip titrediğim günleri an sen Sahak Hocasar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Sahak Hocasar (Kemânî)
  3020 Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Hayri Yenigün
  3021 Çılgın geceler gölgeli yollarda öpüştük _ Hüzzâm Şarkı Semâî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  3022 Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel Bekir Sıtkı Erdoğan Evc Şarkı Sofyan Amir Ateş
  3023 Çırpıcı Kağıthâne bu mevsimde ne âlâ _ Hisâr Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3024 Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına Ahmet Cevat Ohundzâde Segâh Şarkı İkiz Aksak Üzeyir Bey(Hacıbey'li)
  3025 Çiçek açar gönlümde Rızâ Aydın Rast Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  3026 Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Vâhit Özaydın Rast Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  3027 Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Vâhit Özaydın Rast Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  3028 Çiçek dolu yaylalar geçemedim Zeyneb'im Kâzım Narmanlı Gerdâniye Şarkı Curcuna Kâzım Narmanlı
  3029 Çiçeklensin bahçemiz neş'elensin çevremiz Faruk Kestiren Mâhûr Şarkı Düyek Fâruk Kestiren
  3030 Çiçekler dağılmış yapraklar sarı Orhan Seyfi Orhon Segâh Şarkı Curcuna Yüksel Kip
  3031 Çiçekler derleyeyim Kemâl Şâkir Yakar Hicazkâr Şarkı Oynak Muzaffer İlkar
  3032 Çiçeklerde yüzün varmış dediler Yalçın Benlican Nihâvend Şarkı Düyek Mahmut Oğul
  3033 Çiçekleri takarsın bahar gibi kokarsın Sâmi Derintuna Rast Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  3034 Çiçeklerin gülüyor sevincinden Vecdi Bingöl Hicazkâr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  3035 Çiçekler lâleler güller senin vech-i lâtifinden _ Mâye Şarkı Aksak Semâî Zeki Arif Ataergin
  3036 Çiçeklerle bezenmiş Boğaz'ın sâhilleri _ Mâhûr Şarkı Aksak Râdife Erten
  3037 Çiçeklerle bezenmiş _ Nihâvend Şarkı Semâî Nihâl Erkutun
  3038 Çiçeklerle bezenmiş o güzel bahçeleri (SUADİYE) Nezahat Soysev Nihâvend Şarkı Semâî Nezahat Soysev
  3039 Çiçekler takmış başına Sabri Süha Ansen Hicaz Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  3040 Çiçekli yollardan geçerek gel Atalay Akçalı Mâhûr Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  3041 Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan Sedat Ergintuğ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İçli
  3042 Çiçekten nağmeden bir deste bağlar Fuat Hulûsi Demirelli Bestenigâr Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  3043 Çiğdemim çiçeğim gonca meleğim Bayram İnce Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ali Şenozan
  3044 Çiğdem lâle gül sünbül Oktay Zerrin Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Kenan Olguncan
  3045 Çiğdemler açmış dediler ben baharı görmedim ki Erol Kavşit Mâhûr Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  3046 Çile çektim çile çektim Râfet Kıral Sûznâk Şarkı Nim Sofyan Râfet Kıral
  3047 Çileler dolmayınca _ Hicaz Şarkı Semâî Nazmi Atlığ
  3048 Ne bir sevgilim var ne de bir sevenim(ÇİLELİ BAŞIM) Mehmet Erbulan Uşşâk Şarkı Düyek İsmet Nedim
  3049 Çileli gönüller hep yemin eder yeşile Selâhattin Özgü Hicaz Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  3050 Çilem kavuşmayı hak etti yine Behçet Kemâl Çağlar Gerdâniye Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  3051 Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor Şekip Bey (Tokadîzâde) Tâhir Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Râkım Elkutlu
  3052 Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler Bağdad'lı Es'ad Efendi Sûzidilârâ Beste Hafif Sultan III.Selim (İlhâmî)
  3053 Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime Nâdide Buluç Hicaz Şarkı Düyek Erol Ünal Karabıyık
  3054 Çoban kaval çaldı sordu bülbüle Ziyâ Gökalp Nihâvend Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3055 Çoban yıldızı gibi (EFE'NİN MÜJDESİ) Ömer Bedrettin Uşaklı Acem Aşîran Şarkı Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  3056 Çoban yıldızı gibi Ömer Bedrettin Uşaklı Hüseynî Şarkı Aksak Fahri Kopuz
  3057 Çocukluğuma dönmek istiyorum _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı . Yıldırım Gürses
  3058 Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız Mustafa Nâfiz Irmak Ferahnâk Şarkı Semâî Selâhattin Pınar
  3059 Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Semâî Teoman Alpay
  3060 Çok çabuk geçtik inan sevdânın yollarından Aşkın Tuna Hüzzâm Şarkı Düyek Turhan Taşan
  3060 ÖPTÜM YANAKLARINDAN (Çok çabuk geçtik inan ...) Aşkın Tuna Hüzzâm Şarkı Düyek Turhan Taşan
  3061 Çok dolaştım görmedim hiç dengini Vâhit Özaydın Zâvil Şarkı Müsemmen Alâeddin Yavaşça
  3062 Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda Mehmet Hafîd Bey Bestenigâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  3063 Çok güzelsin hüsn-i ânın mâhısın _ Çârgâh Şarkı Devr-i Hindî Hüseyin Sâdettin Arel
  3064 Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  3065 Çok kıldı harab dilleri ma'mûr nigâhın _ Segâh Şarkı Ağır Aksak Semâî Dellalzâde
  3066 Çok mu figanım ol gül-i zibâ-hıram için _ Evc Beste Remel Dilhayat Kalfa(Hanım)
  3067 Çok olmuş bir tânem bu aşk biteli Aşkın Tuna Nihâvend Fantezi Düyek Fâruk Şâhin
  3068 Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım Ahmet Râsim Bey Bestenigâr Şarkı Curcuna-S.Semâî Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  3069 Çok takılmam utanma gel Tanbûri Mustafa Çavuş Uşşâk Şarkı Aksak Suphi Ezgi
  3070 Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de Atıf Kahraman Rast Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İçli
  3071 Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim _ Hicaz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3072 Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim _ Rast Şarkı Sengin Semâî Mahmut Celâleddin Paşa
  3073 Çoktan beri gönlümdeki yârem yine azdı _ Hicaz Şarkı Curcuna Fahri Gürsoydan
  3074 Çoktandır selâmını alamıyorum M.Arif Arıt Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  3075 Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Nedîm Rast Şarkı Ağır Aksak Akın Özkan
  3076 Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Nedîm Isfahan Şarkı Ağır Aksak Alâeddin Yavaşça
  3077 Çoktan idim sana hasret _ Acem Bûselik Şarkı Aksak Kemençeci Usta Yani
  3078 Çoktan pişmânım amma dönemem artık geri Nemika Mürseloğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Ahmet Üstün
  3079 Çoktur gönülde dağ-ı melâlim _ Hicaz Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  3080 Çok yaşa sen Ayşe Muhlis Sabahattin Ezgi Hicaz Şarkı Nim Sofyan Muhlis Sabahattin Ezgi
  3081 Çok yazık gençliğim yolunda oldu ziyan Şekip Ayhan Özışık Karcığar Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  3082 Çok güzeller(yosmalar) kandırır güneşi kıskandırır _ Hicazkâr Şarkı Oynak Şerif İçli
  3083 Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma Hüsnü Efendi Karcığar Şarkı Oynak Ethem Efendi (Tersâne'li )
  3084 Çok zamandır sevdiğim mehcûr-i hüsnün olalı _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Fahri Kopuz
  3085 Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  3086 Çöker akşamların sonsuz melâli Vâhit Özaydın Sabâ Şarkı Aksak Nihat Adlim
  3087 Çöktü artık bir perîşanlık hayâlhâneme _ Mâye Şarkı Ağır Aksak Yorgo Bacanos
  3088 Çöldeki susuz kervanı serinleten pınar gibi Alâeddin Şensoy Hicazkâr Şarkı Aksak Alâeddin Şensoy
  3089 Çöldeki yolcuya bir su gibisin İsmet Değer Nihâvend Şarkı Düyek İsmet Değer
  3090 Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim M.H.Uluğ Kızılkeçili Şevkefzâ Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  3091 Çözemedim güzel seni Seyfi Güldağı Nihâvend Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  3092 Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın Fuat Hulûsi Demirelli Hicazkâr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  3093 Çözülmez gönlümün bu kördüğümü _ Uşşâk Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  3094 Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan Enderûnî Vâsıf Ferahnâk A.S. Aksak Semâî Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  3095 Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan Enderûnî Vâsıf Nihâvend Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  3096 Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan Enderûnî Vâsıf Bûselik Aşîran Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  3097 Çubuğum yok yol üstüne uzatam _ Muhayyer Kürdî Türkü Aksak _
  3098 Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur Gafûrî (Mahmud) Acem Durak Durak Evferi Mehmet Ağa(Sepetcizade)
  3099 Çün bahar eyyâmı oldu geldi yaz Reşad Paşa Sabâ Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  3100 Çünki bildin(bildik) mü'minin kalbinde Beytullah var Nesîmi Uşşâk Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3101 Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Nedîm Uşşâk Beste Lenk Fahte Akın Özkan
  3102 Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Nedîm Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  3103 Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâî Enderûnî Vâsıf Nevâ Bûselik Şarkı Düyek Sultan III.Selim (İlhâmî)
  3104 Çün seher seyrâna tenhâ ol kadd-i dil-cû çıkar _ Acem Kürdî Beste Berefşan Osep Ağa (Ebeyan)
  3105 Çün tâze ruhun şekli çemende güle düştü _ Gerdâniye Kürdî Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3106 Dâden dem ezel secdeber-i rûy-i âlem râ _ Rast Y.S. Yürük Semâî _
  3107 Dâd ey maâli himem ü şâh-ı yegâne _ Hüzzâm Şarkı Ağır Düyek Fethi Paşa
  3108 Dağ başında ağlarım su başında çağlarım _ Hicazkâr Köç. Devr-i Turan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3109 Dağ başında tüter duman _ Nikrîz Şarkı Evfer Kadri Şençalar
  3110 Dağda güderiz koyun biz çobanız (ÇOBAN ŞARKISI) _ Rast Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3111 Dağ-dar ettin beni ey nev-civan _ Evcârâ Şarkı Curcuna Abdülkâdir Töre
  3112 Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak-Cur. Civan Ağa (Lavtacı)
  3113 Dağ-darım iftîrâk-ı yâr ile _ Evcârâ Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  3114 Dağ-dar-ı tîr-i gamzendir gönül ey meh-cebîn _ Gülizâr Beste Hafif Tanbûri İzak Efendi
  3115 Dağda tavşan kovarım ninni _ Rast Şarkı Sofyan _
  3116 Dağda tavşanlar geziyor Hacı Ârif Bey Karcığar Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
  3117 Dağda tavşanlar uyur ninni _ Hicaz Ninni Sofyan Tanbûri Cemil Bey
  3118 Dağ-ı dilimi saklar iken yâre açıldı Dâniş Bey Kürdî Beste Hafif Tab'î Mustafa Efendi
  3119 Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır Şâkir Acem Bûselik A.S. Sengin Semâî (Ağır) Küçük Mehmet Ağa
  3120 Dağ-ı kühenim tâzelenir eşk-i terimden _ Tebrîz Şarkı Aksak Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  3121 Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  3122 Dağıldı gitti yurdu yuvası _ Hüseynî Şarkı Curcuna Nedim Şükrü Bey(Kemençeci)
  3123 Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana _ Sûznâk Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  3124 Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri _ Sabâ K.Natık Çifte Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3125 Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri _ Sabâ Kâr Evsat Zekâî Dede
  3126 Dağ idim karsız kaldım çay oldum susuz kaldım Bülent Ulusoy Segâh Türkü Sofyan Bülent Ulusoy
  3127 Dağlar açtı âteş-i aşkın dil-i nâşâdıma _ Bestenigâr Şarkı Ağır Düyek Hâşim Bey
  3128 Dağlar arasında bir pınar görsen Semiha Nurova Hicaz Şarkı Nim Sofyan Bilge Özgen
  3129 Bugün bayram sevinelim _ Karcığar Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  3130 Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var _ Bestenigâr Y.S. Yürük Semâî Hacı Fâik Bey
  3131 Dağlar dağlar viran dağlar _ Hicaz R.T. Sofyan _
  3132 Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar Reşat Özpirinçci Hüseynî Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  3133 Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  3134 Dağları aştım da indim ovaya Mehmet Hafîd Bey Hüseynî Şarkı Aksak Bîmen Şen
  3135 Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı Sâdettin Kaynak Karcığar Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  3136 Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni Yûnûs Emre Hicaz İlâhi Sofyan Halil İbrâhim Taşkent
  3137 Dağlar yârimi gördün mü Öksüz Âşık (Dede) Hüzzâm Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3138 Daha henüz aşkımız almamışken demini Engin Çır Acem Kürdî Şarkı Semâî Kemâl Olguncan
  3139 Daha kaç yıl gözlerim yollarına bakacak Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Aksak Hasan Dede Dinç
  3140 Daha sevdâmı açarken _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  3141 Dâima etmektesin uşşâk-ı zârına itâb _ Segâh Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3142 Dâima feryâd ü efgandır gönül _ Hicazkâr Şarkı Semâî Hacı Arif Bey
  3143 Dâim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüdâ _ Hicaz Dua. Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3144 Dâim ol baht-ı hümâyûn fâl ile _ Nühüft Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  3145 Dâim seni ben arardım _ Bayâti Şarkı Düyek Ali Ağa (Kemânî)
  3146 Dalarak hayallere geçmişi anıyorum Günsel Çelikoğlu Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Nihat Adlim
  3147 Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım Gülten Çiçek Tural Bayâti Şarkı Düyek Selâhattin Altınbaş
  3148 Dal çiçeğe durmuş gül kadifeye Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Orhan Kızılsavaş
  3149 Dalda bir ishak öter _ Şehnaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  3150 Dalda çıkmış bir elma _ Kürdî Türkü Sofyan _
  3151 Dalda gördüm bir hurma _ Uşşâk Şarkı Sofyan _
  3152 ÇALI KUŞU (Daldan dala konarım..) Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  3152 Daldan dala konarım kahkahalar atarım Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  3153 Daldım yine bir engine umman mı o gözler Reşat Özpirinçci Sûznâk Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  3154 Dalgalar göklere şarkımı söyler Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Semâî Erol Güldiken
  3155 Dalgaların coşarak sahillere vurduğu... Engin Çır Nihâvend Fantezi Sofyan Fâruk Şâhin
  3156 Dalgın geceler el ele geldik Yahyâ Kemâl Beyatlı Hüzzâm Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  3157 Dalgındı siyah gözlerin ilk gördüğüm akşam seni Hüseyin Tansever Hicaz Şarkı Sofyan-Düyek Ali Şenozan
  3158 Dalınca gözüm gözüne Suhâ _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Yorgo Bacanos
  3159 Dalında solarken akşamın gülü _ Uşşâk Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  3160 Dalıp hâtıralara unutma ara beni Nâdide Gülpınar Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  3161 Dallarda sarı rüzgâr ağar saçlarım ağar Hüseyin Çapkın Hüzzâm Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  3162 Dalma gönlüm dalma hayâle Şekip Ayhan Özışık Hisâr Bûselik Şarkı Sengin Semâî Şekip Ayhan Özışık
  3163 Dama bulgur sererler _ Hicazkâr Türkü Sofyan _
  3164 Damarımda kan gibisin Hâlit Çelikoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Kenan Günel
  3165 Dâm-ı aşka düştü dîvâne gönlüm _ Tâhir Şarkı Türk Aksağı Fehmi Tokay
  3166 Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili _ Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Şâkir Ağa
  3167 Dâm-ı hüsn-i yârimin özge şikârıdır gönül _ Sûznâk Şarkı Müsemmen Hacı Arif Bey
  3168 Damlalar damla damla içimde çağlar gibi Huriser Güneri Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan-Semâî Sadettin Kaynak
  3169 Darbe-i âhım aman vâh bar olur _ Ferahfezâ Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3170 Darbe-i hüsnün hıram-ı kametin _ Zâvil Şarkı Ağır Aksak _
  3171 Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  3172 Darıldım artık sana ... _ Nihâvend Şarkı . Teoman Alpay
  3173 Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana _ Rast Kanto Nim Sofyan _
  3174 Darılıp da ne idi dünki gazap _ Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Aziz Bey
  3175 Darılıp kaçma benim kalbimi hiç dinlemeden Ali Ulvi Baradan Sûznâk Şarkı Aksak Ali Ulvi Baradan
  3176 Dâvet edip beni bağa meram düşürme tuzağa _ Nevâ Bûselik Şarkı Aksak Nûman Ağa
  3177 Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli Rüşdî Uşşâk İlâhi Aksak Semâî Ahmet Hatipoğlu
  3178 Dayayıp dest-i hünermendine sevdâlı serin Leylâ Saz Şehnaz Şarkı Aksak Leylâ Saz
  3179 Dâye-i hikmet büyütmüş nâz ile cânânımı _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Yusuf Bey (Müezzin)
  3180 Dediler bir gece bezminde kalırsan o kızın Mehmet Tûran Yarar Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Oğuz Şenler
  3181 Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler İlter Yeşilay Hicaz Şarkı Düyek Bilge Özgen
  3182 Dedim "Bu kız ne güzel kız" "Nişanlıdır" dediler Ahmet Râsim Bey Acem Aşîran Şarkı Aksak Abdülhalik Akca(Hanende)
  3183 Dedim "Bu kız ne güzel kız" "Nişanlıdır" dediler Ahmet Râsim Bey Muhayyer Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  3184 Dedim "Çıktı mı kiraz" _ Ferahnümâ Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  3185 Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey cânımın cânı" Dellalzâde Sûznâk Şarkı Aksak Dellalzâde
  3186 Def'i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Tanbûri Cemil Bey
  3187 Değdi saçlarıma bahar gülleri _ Hicaz Şarkı Semâî Bekirof (Azerî)
  3188 Değil bir dem dil-i pür-inkisârımdan nihansın sen _ Hicaz A.S. Aksak Semâî Rızâ Bey
  3189 Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi Yahyâ Nazîm Efendi Bayâti Beste Nim Devir Yahyâ Nazîm Efendi
  3190 Değildi arzun gömmek aşkımızı mâziye Yusuf Nalkesen Tâhir Bûselik Şarkı Düyek Akın Özkan
  3191 Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Mahmut Celâleddin Paşa
  3192 Değilsem de sana lâyık efendim _ Sabâ Şarkı Ağır Aksak Nûman Ağa
  3193 Değil yüzünü görmek sesini duymak için İsmet Çetinsel Rast Şarkı Aksak İsmet Çetinsel
  3194 Değirmene un yolladım Kemâl Tözem Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî-Oynak Şerif İçli
  3195 Değirmenin suyunu kestiler mi dönmüyor _ Tâhir Şarkı Düyek Cevdet Çağla
  3196 Değişmiyor kaderim günlerim derd içinde Hakkı Günal Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  3197 Değişsin âlem yeniden Ülkü Aker Hüzzâm Şarkı Curcuna Sabri Süha Ansen
  3198 Değişti bir zamandır eski hâlin _ Hicaz Şarkı Curcuna _
  3199 Değmesin bu yâreme ağyar eli _ Hüseynî Şarkı Ağır Düyek Medenî Aziz Efendi
  3200 Dehr içinde görmedim cânâ sen gibi nigâh-âfet _ Uşşâk Beste Hafif Osep Ağa (Ebeyan)
  3201 Dehr-i dûna dil veren âkîl değil dîvânedir _ Kürdîli Hicazkâr Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3202 Dehrin elemi bitmedi billâhi usandım _ Isfahan Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  3203 Dehrin gülüşü sahte bu ezvâka inan yok İsmail Hakkı Nebiloğlu Rast Şarkı Türk Aksağı İsmail Hakkı Nebiloğlu
  3204 Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret Dede Efendi Hicaz Beste Frenkçin Hâfız Ahmet Efendi
  3205 Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret Dede Efendi Bûselik Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  3206 Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin Seyfullah Nizamoğlu(Sey) Hisâr Bûselik Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3207 Gönül bülbülüme dargınsa güller Sâmi Derintuna Nihâvend Şarkı Aksak Ziyâ Taşkent
  3208 Deli gönlüm bilmem ki neden hiç uslanmıyor Sıtkı Sazbilen Acem Kürdî Şarkı Curcuna Emin Ongan
  3209 Deli gönlüm mutlaka sevecek birisini Şekip Ayhan Özışık Bûselik Şarkı Aksak Akın Özkan
  3210 Deli gönlüm sana dilberleri medh eyleyen kimdi Sâmi Demirelli Bestenigâr Şarkı Curcuna Sâmi Demirelli
  3211 Deli gönül coştu yine Karacaoğlan Hicazkâr Türkü Aksak Nihat Adlim
  3212 Deli gönül gezer gezer gelirsin Karacaoğlan Hicaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  3213 Delisin deli gönlüm Mithat Ömer Karakoyun Bayâti Şarkı Aksak-Curcuna Selâhattin Pınar
  3214 Dem-â-dem dîde giryân oldu sensiz _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Medenî Aziz Efendi
  3215 Dem-â-dem eylerim feryâd elinden Kemânî Rızâ Efendi Sûznâk Şarkı Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  3216 Dem-â-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret _ Sûznâk Şarkı Sofyan (Ağır) Zekâî Dede
  3217 Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir Orhan Veli Kanık Yegâh Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  3218 Demedim hicrânımı ellere yarar diye H.Derviş Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Lem'î Atlı
  3219 Demedim hicrânımı ellere yarar diye H.Derviş Hicaz Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  3220 Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın Orhan Rahmi Gökçe Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  3221 Demek gideceksin gurbet ellere Mehmet Erbulan Mâhûr Şarkı Aksak Metin Everes
  3222 Demem cânâ beni yâd et Hamdi Bey Hicaz Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  3223 Demirciler demir döver tunç olur _ Hüseynî Türkü Aksak _
  3224 Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine _ Hüzzâm Beste Çenber(Ağır) _
  3225 Dem-i visâl o şûha itâbı n'eylersin _ Şehnaz Y.S. Yürük Semâî Kara İsmail Ağa
  3226 Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni Sultan III.Selim (İlhâmî) Muhayyer Sünbüle A.S. Sengin Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  3227 Dem olur hicr ile handan olurum _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  3228 Dene mızrabını mutrıb çal elin var olsun Ziyâ Eper Evcârâ Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  3229 Deniz dalga mehtâb rüzgâr M.Ali Hoşkan Nihâvend Şarkı Aksak Ali Ulvi Baradan
  3230 Denizde mehtâb senin su da meltem de senin _ Nihâvend Şarkı Semâî Teoman Önaldı
  3231 Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum _ Şehnaz Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  3232 Denizin sâhili öptüğü yerde pembedir sevgiler ... Güngör Sarkın Segâh Şarkı Düyek Celâl Abacı
  3233 Deniz kızı semânın ey safâlı zühre yıldızı _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî İsak Varon
  3234 Denizleri dağları engelleri bir bir aş Yalçın Benlican Rast Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  3235 Denizlerin ötesinden ne kaldı beklediğin Fuat Uluç Bûselik Şarkı Düyek İsmail Baha Sürelsan
  3236 Derbeder bir âşıkım yurdum evim vîrânedir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Zeki Duygulu
  3237 Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın _ Bestenigâr Beste Devr-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3238 Derd-i aşka düşmesin kimse aman _ Sabâ Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3239 Derd-i aşka düşmeyince o dermâna nice erer Hilmî Uşşâk Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3240 Derd-i aşka müptelâ bir ney bir ben bir gönül Saffet Paşa Dügâh Şarkı Müsemmen Ahmet Aksoy
  3241 Derd-i aşkın ben senin bîhûde izhâr eylemem Şeyh Gâlip Dede Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şeref Çakar
  3242 Derd-i aşkından rehâ-yâb olmasın _ Nihâvend Şarkı Curcuna Ali Gâlip Türkkan
  3243 Derd-i aşkından sakın bahs etme pek _ Mâhûr Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  3244 Derd-i aşkın ile zâlim perîşan olmada hâlim _ Mâye Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  3245 Derd-i aşkın işliyor artık ciğerde yâresi _ Tâhir Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Kanûni Nubar Efendi
  3246 Derd-i aşkın kıldı cismim nâ-tüvân _ Bayâti Araban Şarkı Düyek Rif'at Bey
  3247 Derd-i aşkınla dem-â-dem meskenim meyhânedir _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nubar Efendi
  3248 Derd-i aşkın vâsıl olmuştum nekahat devrine _ Hicaz Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  3249 Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım Alâeddin Yavaşça Mâhûr Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  3250 Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar Avram Naum Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak İsak Varon
  3251 Derd-i firkat kalb-i mahzûnumu delip hem dağlıyor _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3252 Derd-i gamla geçti ömrüm dâima bî-neş'eyim _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Agopos Alyanak
  3253 Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin _ Hüseynî Beste Muhammes Molla Mehmet Efendi
  3254 Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin _ Muhayyer Beste Muhammes Tosunzâde Abdullah Efendi
  3255 Derd-i hicrânınla her an ağlarım _ Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  3256 Derd-i hicrinle bütün âvâreler Hayrullah Yalım Irak Şarkı Müsemmen Bestenigâr Ziyâ Bey
  3257 Derd ile vâkıf değil cânân _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî İlhâmi Güreşin
  3258 Derdim artar senden ayrılsam Emin Akan Hicaz Şarkı Düyek Emin Akan
  3259 Derdim bana kâr eyledi dermâna el ermez _ Arazbâr Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  3260 Derdimi anlatırdım ıssız geceler aya Hüsnü Kayıran Uşşâk Şarkı Curcuna Tahsin Karakuş
  3261 Derdimi arz etmeğe ol şûha bir bulmadım _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  3262 Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi Halûk Recâî Bestenigâr Şarkı Müsemmen Halûk Recâî
  3263 Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  3264 Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur _ Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Sedat Öztoprak
  3265 Derdimin dermânı sendedir diye Zehra Pınarses Muhayyer Kürdî Fantezi Düyek F.Kaya Pınarses
  3266 Derdimin dermânı sensin ey perî _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  3267 Derdimin dermânı yok ağlamak istiyorum Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Ağır Aksak Ûdî Hırant Kenkiloğlu
  3268 Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim Süleyman Nazif Ferahnümâ Şarkı Müsemmen Hüseyin Sâdettin Arel
  3269 Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim Süleyman Nazif Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  3270 Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim Süleyman Nazif Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  3271 Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak _ Hüzzâm Beste Hafif Zekâî Dede
  3272 Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben Nef'î Sûzidil Beste Darb-ı Fetih Eyyûbî Mehmet Bey
  3273 Derdini söyle bana ben sana dermân olayım _ Sûznâk Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Eşref Efendi
  3274 Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihâlim Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  3275 Derdin nedir söyle gönül ağlama _ Hüseynî Şarkı Düyek Kirkor Çulhayan
  3276 Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben Badi Nedîm Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  3277 Derdi var dağların büyük bir derdi Bekir Sıtkı Erdoğan Hüseynî Şarkı Düyek Amir Ateş
  3278 Dertleri zevk edindim bende neş'e ne arar Sırrı Uzunhasanoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  3279 Dertler sanki inletti benim gönül sazımı Sâmi Derintuna Segâh Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  3280 Yaz beni bir kenara aklında kalsın Bedirhan Öğrenecek Hicaz Şarkı Düyek Erkan Yüksel
  3281 Boynunu bükme dolap (Dertli dolap) Yûnûs Emre Hicaz Şarkı Yürük Semâî Sadettin Kaynak
  3281 Dertli dolap (Boynunu bükme dolap) Yûnûs Emre Hicaz Şarkı Yürük Semâî Sadettin Kaynak
  3282 Dertli kaval gönlüm gibi inle dur _ Nihâvend Şarkı Semâî Zâti Arca
  3283 Dertli ne ağlayıp gezersin burda Yûnûs Emre Gülizâr Şarkı Sofyan Erol Sayan
  3284 Dertliyim derdimden anlamaz cânâ _ Acem Kürdî Şarkı Curcuna Zeki Duygulu
  3285 Dertliyim dert üstüne nice bin mihnet gelir Burhânettin Deran Rast Şarkı Curcuna Burhânettin Deran
  3286 Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine Vecdi Bingöl Segâh Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  3287 Derd-mend-i aşk bî-derdî nemîdâned ki çist _ Rast Beste Devr-i Revân Abdülkâdir-i Merâgi
  3288 Derd-mendim ey civan dermâna geldim ağlarım _ Muhayyer Şarkı Devr-i Hindî Ûdî Hâdi Efendi
  3289 Derd-mendim gam-güsârım âh-ı pinhânım mısın _ Yegâh Şarkı Devr-i Hindî Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  3290 Derdnâkim genç yaşımda süretâ ben pek şenim _ Hicaz Şarkı Aksak Asdik Ağa
  3291 Derd ü gamdan olmadım âzâde hiç _ Tâhir Bûselik Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  3292 Derd ü gamı terk edelim _ Uşşâk Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3293 Derd ü mihnet her günüm tâkib eder _ Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Afet Mısırlıyan (Ûdî)
  3294 Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar oldu _ Uşşâk Şarkı Sofyan Zeki Duygulu
  3295 Derindedir hâtıran içimden hiç silinmez Sezer Atılgan Nihâvend Şarkı Semâî Kadri Şençalar
  3296 Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Nevres Segâh Beste Hafif _
  3297 Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Nevres Sipihr Beste Remel Tanbûri Ali Efendi
  3298 Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Nevres Rast Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3299 Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Niyâzî-i Mısrî Müstear Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3300 Derman budur her derde Nûri Baş Hicaz İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
  3301 Derman bulurum neş'e veren her gülüşünden Hasan Soysal Hüzzâm Şarkı Aksak Hasan Soysal
  3302 Derman kâr eylemez Vecdi Bingöl Segâh Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  3303 Der-mevc-i perîşân-i mâ fâsılaî nîst _ Segâh A.S. Sengin Semâî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  3304 Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet Şeyh Gâlip Dede Şevkutarab Kâr Hafif Sultan III.Selim (İlhâmî)
  3305 Derûnî oldum efgenden _ Hicazkâr Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  3306 Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem _ Bayâti Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3307 Derûnumda var bin türlü hicran _ Mâhûr Şarkı Aksak Tanbûri Osman Bey
  3308 Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned Fasîhî Bestenigâr Y.S. Yürük Semâî Abdülkâdir-i Merâgi
  3309 Deryâda deryâlıklar _ Nihâvend Türkü Curcuna _
  3309 IĞDIR'IN AL ALMASI (Deryâda deryâlıklar) _ Nihâvend Türkü Curcuna _
  3310 Deryâ-yı şefkat gevheri _ Revnâknümâ Şarkı Aksak Necip Paşa
  3311 Der yemeni pîşi menî _ Dügâh Y.S. Yürük Semâî Şeyhülislâm Es'ad Efendi
  3312 Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen Niyâzî-i Mısrî Evc Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3313 Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi Enderûnî Vâsıf Tâhir Bûselik Beste Devr-i Kebîr Küçük Mehmet Ağa
  3314 Desem ki aşk yalandır belki yâre dokunur _ Nihâvend Şarkı Düyek Zeki Duygulu
  3315 Deşme dağ-ı sîne-i sûzânımı Mehmet Sâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  3316 Deşt-i dehşette kalıp zâr ü sefil _ Uşşâk Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  3317 Deşt-i gama her lâhzada birkaç seferim var _ Yegâh Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  3318 Deşt-i gam-ı mihnette niçin yok bana hem-râh _ Gerdâniye Bûselik Beste Devr-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3319 Devâ bulmayacak mı kalbimdeki bu yara Zeki Müren Hüzzâm Şarkı Düyek Zeki Müren
  3320 Devam etmektesin (cevr-nâz)eylemekte _ Yegâh Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  3321 Devâ-sâzım bugün sensiz hayâtım pek garîbâne _ Hüzzâm Şarkı Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3322 Devâ yokmuş neden bî-mâr-ı aşka _ Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  3323 Develer katar katar _ Tâhir Türkü Sofyan _
  3324 Devr-i aşkınla felek bulsun nizam _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  3325 Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben _ Evc Beste Çenber(Ağır) _
  3326 Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben _ Tâhir Bûselik Beste Hafif Hacı Fâik Bey
  3327 Dıştan viran bağlıyım Hasan Alî Yücel Evc Türkü Sofyan Fahri Kopuz
  3328 Dıştan viran bağlıyım Hasan Alî Yücel Hüseynî Şarkı Sofyan Şükrü Şenozan
  3329 Dıştan viran bağlıyım (TUNA) Hasan Alî Yücel Hicaz Şarkı Ağır Aksak Sadettin Kaynak
  3330 Dîdean sevdâ-fezâ bir sûretin hayrânıdır _ Segâh Şarkı Devr-i Hindî Şâkir Bey
  3331 Dîdeden bir dem hayâlin gitmiyor _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Nûman Ağa
  3332 Dîdeden çıkmaz hayâlin bir zaman ey meh-cemâl _ Zâvil Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  3333 Dîde-i giryân-ı hasret aldı akl ü cânımı _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Hacı Arif Bey
  3334 Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem Yahyâ Nazîm Efendi Şehnaz A.S. Sengin Semâî Yahyâ Nazîm Efendi
  3335 Dîde pür-nem dil esîr-i ıztırap _ Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  3336 Dîde sebep hâlet-i dilsûzuma Mahmut Şükrü Bey Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Şekerci Cemil Bey
  3337 Dîdî çî kerdi çî kerdi _ Bayâti A.S. Ağır Aksak Semâî Yahyâ Nazîm Efendi
  3338 Diken vardır korumaya gülleri Veli Bakırlı Gerdâniye Şarkı Curcuna Erol Sayan
  3339 Dikenler gül olur sevgi dalında İrfan Türkoğuz Karcığar Şarkı Düyek Burhan Durucu
  3340 Dilâ çûnem dilâ çûnem _ Uşşâk Y.S. Yürük Semâî Mahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)
  3341 Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır _ Bayâti Araban Beste Zincir Hamparsum Limoncuyan
  3342 Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr _ Ferahnâk Şarkı Müsemmen Ziyâ Bey (Bestenigâr)
  3343 Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş _ Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Hasan Fehmi Mutel
  3344 Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş _ Ferahfezâ A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3345 Dilberân ahd-ı vefâyı unuturlar unuturlar Âşık Mahtûmî Sabâ Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  3346 Dilberân içre menendim yok ben ancak bahtiyar _ Hicaz Şarkı Düyek Medenî Aziz Efendi
  3347 Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı _ Bayâti Şarkı Düyek Tanbûrî İsak
  3348 Dilber gerdanından gül'izârından _ Bayâti Araban Şarkı Düyek Nûman Ağa
  3349 Dilber içre bî-mesel dil-cû musun _ Neveser Şarkı Aksak Rif'at Bey
  3350 Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir Leylâ Saz Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  3351 Dilberlerin en şûhu yine zevk u safâda Mustafa Nâfiz Irmak Şîvenümâ Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  3352 Dilber nigehin rûhumu gaşyeyledi gitti _ Nikrîz Şarkı Sengin Semâî Hacı Bey
  3353 Dilber olucak âşıkına eyleye çâre _ Hüseynî Aşîran Y.S. Yürük Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  3354 Dilbeste-i gülzâr-ı safâsın kederin yok _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  3355 Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek _ Bestenigâr Y.S. Sengin Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  3356 Dil-bestenim meshûrunum Recâizâde Mahmut Ekrem Bûselik Şarkı Semâî Vecdi Seyhun
  3357 Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin _ Karcığar Beste Firengifer Hâşim Bey
  3358 Dil-besteye lûtf u keremin mâ-hâzar eyle _ Şevkefzâ A.S. Ağır Aksak Semâî Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  3359 Dil bir güzele meyl etti hele Dede Efendi Rast Şarkı Sengin Semâî Dede Efendi
  3360 Dil bir güzelin vuslatına muntazır oldu _ Hicazkâr Y.S. Yürük Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  3361 Dil bulup bülbül gibi bir gül-femi _ Evc Şarkı Düyek _
  3362 Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım _ Ferahnâk Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  3363 Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin _ Hüzzâm Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  3364 Dil ceyş-i gamınla gehi virâneye benzer _ Nikrîz Şarkı Aksak Ali Rızâ Efendi (Şeyh)
  3365 Dildârı görüp nağme-i şehnâz edelim gel _ Sabâ A.S. Aksak Semâî Rif'at Bey
  3366 Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var _ Bayâti Araban Şarkı Türk Aksağı Emin Ongan
  3367 Dildâr işitip velvele-i efganım _ Acem Kürdî Beste Remel Zekâî Dede
  3368 Dilde artık kalmadı tâb ü tüvân Rahmi Bey Yegâh Şarkı Curcuna Rahmi Bey
  3369 Dilde bir bî-çâre aşkın hükmüdür ülfet değil Fahri Gürsoydan Hicaz Şarkı Müsemmen Fahri Gürsoydan
  3370 Dilde dâim bir akış var dilbere âh dilbere _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Hâfız İsmail Özses
  3371 Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var _ Acem Aşîran Şarkı Curcuna Nûri Halil Poyraz
  3372 Dilde feryâd iştiyâk derd ü âh ü zâr eksilmiyor Fethi Karamahmudoğlu Ferahnâk Aşîran Beste Lenk Fahte Doğan Ergin
  3373 Dil de hayrân oldu bâline _ Nişâburek Şarkı Ağır Aksak _
  3374 Dilde neş'at var efendim çekerim cevrine hasret Rüştü Şardağ Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Rüştü Şardağ
  3375 Dilden hayâlin bir zaman gitmezdi ey kaşı keman _ Şehnaz Şarkı Evfer Hacı Arif Bey
  3376 Dil'de rast geldi de dildâre gönül _ Muhayyer Şarkı Aksak Şerif İçli
  3377 Dil derd ü mihnet çekmekte her an _ Dügâh Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  3378 Dilde sevdâ sînede dağ-ı firak _ Segâh Şarkı Aksak Bîmen Şen
  3379 Dilde şimdi var hezârân müşkilim _ Evcârâ Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Ali Efendi
  3380 Dilde tâkat kalmamıştır çekmez oldum cevrini _ Vech-i Arazbar Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3381 Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i nâza _ Tâhir Beste Remel Zekâî Dede
  3382 Dile benden ne dilersen sana canım vereyim İsmet Çetinsel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak İsmet Çetinsel
  3383 Dile düştüm senin yüzünden yine Fuat Edip Baksı Karcığar Şarkı Aksak-Curcuna Selâhattin Pınar
  3384 Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler Sırrî (Şeyh) Rehâvî A.S. Aksak Semâî Hâfız Post
  3385 Dilem rubûde-i ân çeşm-i şûh-i fettânest _ Sabâ Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  3386 Dile revnâk getirir şimdi beyim seyr-i çemen _ Hüzzâm Y.S. Yürük Semâî Hâfız Abdullah Ağa
  3387 Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Fâzıl Ahmet Aykaç Çârgâh Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Sâdettin Arel
  3388 Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Fâzıl Ahmet Aykaç Yegâh Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  3389 Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Fâzıl Ahmet Aykaç Hicaz Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  3390 Dilerim zülfüne ber-dâr olayım _ Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  3391 Dilerse şâdkâm olsun diler gönlüm hazîn olsun Mâide Hanım Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  3392 Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele Şâkir Efendi (18.yy) Uşşâk Kâr Hafif Hacı Sâdullah Ağa
  3393 Dil esîr-i zülfün iken şivekâr _ Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Asdik Ağa
  3394 Dil etse n'ola yâr içün ağyâre müderâ _ Gerdâniye Bûselik Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3395 Dile yâdın gelir bakınca ay'a Kemâl Tözem Hüzzâm Şarkı Curcuna Semahat Özdenses
  3396 Dil firâk-ı yâr ile zâr ü nizâr _ Hüzzâm Şarkı Aksak Yusuf Paşa
  3397 Dil gibi bend eyledin zülf-i siyâha şâneyi _ Ferahnâk Şarkı Ağır Aksak Sahak Hocasar (Kemânî)
  3398 Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör Mehmet Nasûhî Efendi Hicaz (Hümayun) Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3399 Dil hânesini yıktı o mestâne nigâhın _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Semâî Rif'at Bey
  3400 Dil hânesi pür nûr olur Sultan I.Ahmet Evcârâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3401 Dil hane-i vîrânımı yıktın temelden _ Isfahan Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3402 Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma Enderûnî Vâsıf Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Ali İçinger
  3403 Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma Enderûnî Vâsıf Segâh Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Ali Efendi
  3404 Dil harâb-ı aşkın oldu nâil-i vuslat diler _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3405 O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek _ Karcığar Beste Zincir Tatyos Efendi
  3406 Gözlerde güneş hasreti varken Nurten Becerikli Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Remzi Oktar
  3407 Dil hârim-i vaslını arzu eder _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Semâî Hacı Arif Bey
  3408 Dil hasret-i vaslın ile nâlân gel efendim _ Sûzidil Şarkı Ağır Sengin Semâî Zekâî Dede
  3409 Dil hastasıyım bu dile hep âh gelecektir _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Hacı Arif Bey
  3410 Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre _ Şedaraban Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3411 Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre _ Tâhir Bûselik Şarkı Sengin Semâî _
  3412 Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân _ Karcığar Beste Lenk Fahte Zekâî Dede
  3413 Dil hezârın oldu hüsnün gülşeni _ Hicazkâr Şarkı Aksak Rif'at Bey
  3414 Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben Mehmet Hafîd Bey Hüzzâm Şarkı Semâî Bîmen Şen
  3415 Dil-hûn oluyor kalb-i hazînim feryâdıma gel Sabri Süha Ansen Karcığar Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  3416 Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen _ Bayâti A.S. Ağır Aksak Semâî Hacı Sâlih Efendi
  3417 Dil-i âşüftemiz şimdi yine bir nev-civan ister _ Nihâvend-i Kebîr A.S. Aksak Semâî Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
  3418 Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor Mahmut Celâleddin Paşa Isfahan Şarkı Devr-i Hindî Mahmut Celâleddin Paşa
  3419 Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır _ Ferahnâk A.S. Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  3420 Dili eyledi müşteri _ Bayâti Araban Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Kemençeci Usta Yani
  3421 Dil-i mahzûnumu şâd eyle bir gün _ Sûznâk Şarkı Evfer Tanbûri Ali Efendi
  3422 Bendene eyle mürüvvet cânım efendim (Dil-i men der...) _ Yegâh Kâr Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3422 Dil-i men der hevâ-yı rûy-i ferruh (BENDENE EYLE ..) _ Yegâh Kâr Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3423 Dilim sad-çâk-i mihnettir _ Evc Bûselik Şarkı Ağır Aksak Semâî Hâfız Abdullah Ağa
  3424 Dil-i nâlânı çeşmin etti pür-hûn _ Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  3425 Dil-i nâ-şâdımı yaktın değil mi âh bana söyle Niyâzi Bey Mâhûr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3426 Dilinde bir yeni sevdâ şarkısı Ayten Baykal Nihâvend Şarkı Aksak Bilge Özgen
  3427 Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz _ Hisâr A.S. Aksak Semâî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  3428 Dil-i şâdânı görürsün ney içinde _ Uşşâk Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  3429 Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir Şeref Hanım (Kemânî) Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Ûdî Ekrem Bey
  3430 Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
  3431 Dil-i zârım dem-â-dem cevr-i yâr-i firkatin söyler _ Rast A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3432 Dil ki şem'-i ruh-i cânâna ola pervâne _ Beste Isfahan Beste Çenber(Ağır) Enfî Hasan Ağa
  3433 Diller döküp peşimden dolaşma beyhûde sen Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  3434 Diller esîr-i bâde vü mahbûb değil mi _ Muhayyer Beste Hafif _
  3435 Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün _ Bayâti Araban Y.S. Yürük Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  3436 Dil mâil oldu hüsnüne _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Turan Rif'at Bey
  3437 Dil mest olur hûş-yâr iken _ Dügâh Şarkı Aksak Semâî Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
  3438 Dil meyve ümidiyle bağa şecer ekmiş _ Hüseynî Zemzeme Beste Hafif Neyzen Râşit Efendi
  3439 Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin Asım Efendi (Şeyhülislâm) Evcârâ Beste Devr-i Kebîr Bekir Sıtkı Sezgin
  3440 Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişine _ Uşşâk Beste Darb-ı Fetih (Ağır) Dede Efendi
  3441 Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok Mehmet Hafîd Bey Yegâh Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  3442 Dil-nevâzım senle durmak derdnâk eyler beni _ Nişâburek Şarkı Yürük Semâî Asdik Ağa
  3443 Dil-rübâlar mâil-i a'zar imiş _ Hüseynî Aşîran Şarkı Düyek Rif'at Bey
  3444 Dil-rübâsın sevdiğim yoktur nazîrin bî-riyâ _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Hâfız Mehmet Eşref Efendi
  3445 Dil sana ey meh bendedir _ Büzürg Şarkı Ağır Aksak Semâî Sâlih Bey
  3446 Dil sana şimdi bendedir _ Bûselik Şarkı Aksak Tanbûri İzak Efendi
  3447 Dil senin meftûnun oldu ey meh-i âlîcenab _ Ferahnâk Şarkı Ağır Düyek _
  3448 Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur Mehmet Sâdi Bey Nihâvend Şarkı Semâî Civan Ağa
  3449 Dil sevdi seni bir kere görüp ey gonca-fem'im _ Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  3450 Dil sevdi sen şûh-i şeni _ Revnâknümâ Şarkı Ağır Düyek Tanbûri Osman Bey(Büyük)
  3451 Gurbette olduğum günlerden beri Hilmi Nalbantoğlu Hicaz Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  3452 Dil sevdi yine cân ile cânân olacağı Necâti Bey(Edirne'li)) Nihâvend Şarkı Raks Aksağı Akın Özkan
  3453 Dil-sûz eden ol âfeti tâb-ı nazarımdır _ Muhayyer Kürdî A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  3454 Dil şâd olacak diye kaç yıl avuttu felek Turgut Yarkent Hicaz Şarkı Düyek Avni Anıl
  3455 Dil şevk-i lebet müdam dâred (KÂR-I ŞEVK-İ LEBET) Hâfız-ı Şîrâzî Sûznâk Kâr Hafif Zekâî Dede
  3455 KÂR-I ŞEVK-İ LEBET (Dil şevk-i lebet..) Hâfız-ı Şirâzî Sûznâk Kâr Hafif Zekâî Dede
  3456 Dil teşnedir mâh-tâbe _ Ferahnâk Şarkı Düyek Zekâî Dede
  3457 Dil uyur mest olarak yârı dil-ârâ söyler Yahyâ Kemâl Beyatlı Hüzzâm Şarkı Aksak Münir Nûrettin Selçuk
  3458 Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim Enderûnî Vâsıf Hüzzâm Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  3459 Dil verdim ol gül-gonce izâre Cevdet Bey Ferahnâk Şarkı Türk Aksağı Nikoğos Ağa
  3460 Dil verdim ol perîye nihân gördüğüm gün _ Nevâ Beste Ağır Sakîl Hâfız Post
  3461 Dil verelden ey yüzü mâhım sana _ Hüseynî Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  3462 Dil verip oldum müptelâ _ Gerdâniye Kürdî Şarkı Ağır Aksak Hâfız Efendi
  3463 Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır Fuzûlî Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  3464 Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz Mehmet Hafîd Bey Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  3465 Dil zülfüne bend oldu ey gonce-dehanım gel Ahmet Avni Konuk Dilkeşîde Beste Lenk Fahte Ahmet Avni Konuk
  3466 Dindir artık ne olur kalbimdeki acıyı Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Muzaffer İlkar
  3467 Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar Ahmet Kaçar Hüzzâm Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  3468 Dinle aklın var ise pîr-i mugânın pendini _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey
  3469 Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor Melâhat Akan Bayâti Şarkı Düyek Fehmi Tokay
  3470 Dinle canım beni baştan Hasan Karakuş Nihâvend Şarkı Düyek Ertuğrul Ottekin
  3471 Dinle canım beni baştan Hasan Karakuş Rast Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  3472 Dinlediğin bu şarkı ikimizindir Ümit Gürelman Segâh Şarkı Curcuna Ümit Gürelman
  3473 Dinle ey sevgili sana ait olan bu mısraları Halim Onat Nihâvend Şarkı Düyek Halim Onat
  3474 Dinle kalbimdeki feryâdı kulak ver sesine Vâhit Özaydın Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  3475 Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Necdet Rüştü Efe Ferahfezâ Şarkı Yürük Semâî Lem'î Atlı
  3476 Dinlenir kalb-i zâr ü mecrûhum _ Hüseynî Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  3477 Dinlenmede akşamdaki sevdâ kuğularda Cenap Ş.Gedik Acem Kürdî Şarkı Aksak Ertuğrul Ottekin
  3478 Dinlense dizinde efkârlı başım Hasan Kaya Manioğlu Hüseynî Şarkı Sofyan Nûrettin Demirtaş
  3479 Dinle sözüm ey bî-bedel Nûman Ağa Mâhûr Şarkı Sofyan Nûman Ağa
  3480 Dinle sözüm ey dil-rübâ _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Sultan III.Selim (İlhâmî)
  3481 Dinleyin beni ey dağlar Kasım İnaltekin Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Kasım İnaltekin
  3482 Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi _ Ferahfezâ Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3483 Dinliyorduk başbaşa dalgaların sesini _ Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Suphi Ezgi
  3484 Dinmez hicran yarasının yaktığı yerler kanıyor _ Uşşâk Şarkı Düyek Şükrü Tunar
  3485 Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Aksak Ziyâ Taşkent
  3486 Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lâhza cânânım _ Tâhir A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  3487 Diriğ-i iltifâtına nedir bâis olan ey mâh _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  3488 Diyecekler bu dünyâdan biri vardı geldi geçti Orhan Ete Hicaz Şarkı Semâî Erdinç Çelikkol
  3489 Diyelim sen yok iken ağlıyorum _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  3490 Diyemem ben"Elem-i dehr ile dilgîr olsun" _ Segâh Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  3491 Diyemem ben"Elem-i dehr ile dilgîr olsun" _ Hüseynî Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  3492 Diyemem derdimi bir başkasına Bekir Sıtkı Erdoğan Hüzzâm Şarkı Sofyan Amir Ateş
  3493 Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir Enderûnî Vâsıf Neveser Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  3494 Diyorum bir gece olsun bana gel _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Bîmen Şen
  3495 Diyorum ki her gün bana gelesin Erinç Başar Nihâvend Şarkı Curcuna-Y.Semâî Selâhattin İçli
  3496 Diz çöksem önünde âh niyâz etsem Orhan Arıtan Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  3497 Dizimde ağlarken ben de ağlardım Yesârî Asım Arsoy Sabâ Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  3498 Dizlerine kapansam kana kana ağlasam Rızâ Tevfik Bölükbaşı Tâhir Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  3499 Doğduğum şen köyümü ahşap olan evimi Sâniye Tekin Nikrîz Türkü Nim Sofyan Kemâl Olguncan
  3500 Doğduğum topraklardan koştuğum sokaklardan Hâlit Çelikoğlu Uşşâk Şarkı Aksak Erol Bingöl
  3501 Doğdun yine sen gönlüme bir nûr gibi şimdi Alâeddin Yavaşça Segâh Şarkı Türk Aksağı Alâeddin Yavaşça
  3502 Doğmamıştır âleme vechi misâl-i âfitâb _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  3503 Doğru gitsem yollar komaz İsmail Hakkı Nebiloğlu Hüseynî Şarkı Aksak İsmail Hakkı Nebiloğlu
  3504 Doğru söyle beyim sever misin _ Hüzzâm Kanto Nim Sofyan Kemânî Serkis Efendi
  3505 Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi Cenap Şahâbettin Evc Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  3506 Doktor dermân kâr etmez _ Hicaz Şarkı . Râdife Erten
  3507 Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle Mustafa Reşit Bey Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  3508 Dokunma kalbime zîra çok incedir kırılır _ Sûznâk Şarkı Düyek Gavsi Baykara
  3509 Dokununca ellerin ateşten ellerime Mehmet Ali Akpınar Nihâvend Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  3510 Dolamaç dolamaç yolun olayım _ Hüzzâm Türkü Sofyan _
  3511 Dolanam şem'ine pervâne gibi ben senin âh _ Hicaz Y.S. Yürük Semâî Kara İsmail Ağa
  3512 Hatırlamam seni şimdi yanıp da açılan bir gülde... Nilgün Aygül Hicaz Şarkı Düyek Hasan Soysal
  3513 Dolanı dağı dolanı dost sandım yüze güleni _ Müstear Şarkı Aksak İbrâhim Efendi (Kıpti)
  3514 Dolaşır dururum boş yere neden Fethi Dinçer Hicaz Şarkı Curcuna Avni Anıl
  3515 Dolaşmışım izlerine kapanmışım dizlerine Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Fantezi Frenkçin Fethi Karamahmudoğlu
  3516 Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter Kesriye'li Sıdkı Bey Yegâh Şarkı Düyek İsmail Hakkı Nebiloğlu
  3517 Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle _ Segâh Şarkı Ağır Aksak Semâî Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  3518 Doldur getir ol bâdeyi sâkî bizden sunsun _ Nevâ-Kürdî Y.S. Yürük Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  3519 Doldur kadehi aşk için dudağa değsin Fehâmet Öğün Hicaz Şarkı Aksak Azmi Tuğrul
  3520 Doldur kadehi bir daha başın için olsun _ Dilnişîn Şarkı Düyek Nesim Silviya (Haham)
  3521 Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah'ım Mustafa Asım Göksal Hicaz İlâhi Sofyan Kenan Olguncan
  3522 Dolsun dile nûrun aç nikabın Mustafa Reşit Bey Mâye Şarkı Sofyan Bîmen Şen
  3523 Dolsun dile nûrun aç nikabın Mustafa Reşit Bey Çârgâh Şarkı Müsemmen Hüseyin Sâdettin Arel
  3524 Dost bezmini olsun dileriz her gece vâkî Reşat Özpirinçci Bûselik Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  3525 Dost bildim kendime yüce dağları Yahyâ Akengin Nihâvend Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  3526 Dosttan haber kim getirir Yûnûs Emre Hicaz İlâhi Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  3527 Dostum âlem senin çün ger olup düşman bana Fuzûlî Rast Şarkı Aksak Semâî Rüştü Şardağ
  3528 Dostun kadir bilmezse aşk karşılık görmezse... Sâmi Derintuna Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  3529 Doymadım ben gençliğime ömrüme Zeki Müren Sabâ Şarkı Curcuna Zeki Müren
  3530 Doymadım sana ağlarım âh ederek yana yana _ Nihâvend Şarkı Düyek Nevzat Akay
  3531 Doymazsa gönül aşkına dünyâyı ne yapsın İlhan Seçkin Hüzzâm Şarkı Aksak Esin Seçkin
  3532 Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz _ Hüseynî Y.S. Yürük Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  3533 Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin _ Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  3534 Döker kâküllerin sünbül _ Hüseynî Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  3535 Dökme şebnem gibi çeşmin yaşını ey gül-i ter _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Selânik'li Ahmet Efendi
  3536 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Celâl Çetin Rast Şarkı Düyek Amir Ateş
  3537 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Celâl Çetin Hüzzâm Şarkı Curcuna Güngör Önder
  3538 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Celâl Çetin Sûznâk Şarkı Curcuna Ümit Mutlu
  3539 Döktükce zülf-i perçemin _ Bestenigâr Şarkı Düyek Neyzen Şâkir Bey(Çeşm-i bîmar)
  3540 Döktüm derdimi tanburda inleyen bu en içli nağmelerle Şekip Ayhan Özışık Hüzzâm Şarkı Curcuna Akın Özkan
  3541 Dökülmüş zanbak gibi perîşan leylâk gibi.. Fevzi Bey Uşşâk Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  3542 Dökülüp yandı sitemlerle bütün bâl ü perim _ Hicaz Şarkı Düyek Rif'at Bey
  3543 Döküp kâküllerin ruhsâre karşı _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Mahmut Celâleddin Paşa
  3544 Dök zülfünü meydâne gel Âşık Hıfzî Hisâr Bûselik Şarkı Raks Aksağı Tanbûri Mustafa Çavuş
  3545 Dök zülfünü ruhsâra karışsın gece gündüz _ Uşşâk Şarkı Curcuna Tanbûri Mustafa Çavuş
  3546 Dök zülfünü ruhsârına mehtâb tutulsun _ Sultânî Yegâh Şarkı Sengin Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  3547 Dön bana ... _ Nihâvend Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  3548 Dön gel bana sevgilim _ Nihâvend Şarkı . Hüseyin Gökmen
  3549 Dönmem ahdımdan efendim söylerim _ Arazbâr Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  3550 Dönmem kucağına aşkın daha dün geldim İlham Behlül Pektaş Sabâ Şarkı Düyek Avni Anıl
  3551 Dönsek mi bu aşkın şafağından Ahmet Hâşim Bey Müstear Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  3552 Dönsen artık faydası yok gitmemek vardı Tûran Yalçın Hicaz Şarkı Düyek Turan Yalçın
  3553 Dönsen de artık sevemem seni _ Hüzzâm Şarkı Sofyan Mehmet Bürün
  3554 Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç (RİNDLERİN AKŞAMI) Yahyâ Kemâl Beyatlı Segâh Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  3554 RİNDLERİN AKŞAMI (Dönülmez akşamın ufkundayız) Yahyâ Kemâl Beyatlı Segâh Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  3555 Dönüverdi tâlih bu ya elâ gözlüm gülümsedi Fuat Azgur Rast Şarkı Sofyan Mahmut Yivli
  3556 Dönüverdi tâlih bu ya elâ gözlüm gülümsedi Fuat Azgur Nihâvend Şarkı Aksak Müfit Kuraner
  3557 Dört mevsim bahar olur bana geldiğin zaman Sâdun Aksüt Nihâvend Şarkı Sofyan Sâdun Aksüt
  3558 Dört mevsim içinde aşk ikliminde Mukadder Taşçı Muhayyer Şarkı Düyek Ali Şenozan
  3559 Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı dîdem ağlıyor Reşid Bey(Akif Paşazâde) Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  3560 Dudağımda açan gülüş senin benim ikimizin Samim Arıksoy Mâhûr Şarkı Düyek Erol Sayan
  3561 Dudağım dudağında kemençede yay gibi Fâruk Şükrü Yersel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  3562 Dudağında açilan gül mey olur Vâhit Özaydın Yegâh Şarkı Aksak Nihat Adlim
  3563 Dudağında goncalar açmaz olmuş diyorlar Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Düyek Erol Güldiken
  3564 Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını Ali Hâdi Okan (Alâiye'li) Karcığar Şarkı Aksak Erol Sayan
  3565 Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını Ali Hâdi Okan (Alâiye'li) Ferahnümâ Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  3566 Dudağında yangın varmış dediler Neyzen Tevfik Kolaylı Zâvil Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  3567 Dudak bükme sakın bana kaş çatma Sabri Cemâl Özçakır Nihâvend Şarkı Curcuna Ali Ulvi Baradan
  3568 Dudaklarında arzu kolarında yalnız ben Sevim Yücealp Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Kutlu Payaslı
  3569 Dudaklarında arzu kolarında yalnız ben Sevim Yücealp Kürdî Şarkı Nim Sofyan Sâdettin Öktenay
  3570 Dumanlı başları göklere ermiş Vecdi Bingöl Hüseynî Şarkı Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  3571 Dumansız ateş gibi ... Orhan Afacan Hüseynî Şarkı Nim Sofyan İsmail Akçapınar
  3572 Dur böyle el gibi çekilip gitme Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Düyek Bilge Özgen
  3573 Dur dedim dur dedim durmadı yıllar Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  3574 Durdur artık ey felek verdiğin elem yeter Ahmet Ilgaz Hüzzâm Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  3575 Durdurmak mümkün değil öyle bir sihir var ki Ziyâ Ümit Özbakır Mâhûr Şarkı Sofyan Ziyâ Ümit Özbakır
  3576 Durdurun saatleri saatleri durdurun Aydemir Doğan Hicaz Şarkı Nim Sofyan İsmail Ötenkaya
  3577 Dûr etme yanından asla bendeni ey kâş-ı keman _ Acem Kürdî A.S. Ağır Aksak Semâî Osep Ağa (Ebeyan)
  3578 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Selim Aru Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Nihat Adlim
  3579 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Selim Aru Rast Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  3580 Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da (KÖRFEZ) Mûnis Fâik Ozansoy Neveser Şarkı Türk Aksağı Nezahat soysev
  3581 Durmadan ağlar çoşarım gözlerim gözler seni _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Sahak Hocasar (Kemânî)
  3582 Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  3583 Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Suphi Ziyâ Özbekkan
  3584 Durmadan artsa da saçımda aklar Yılmaz Yüksel Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  3585 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Fâzıl Ahmet Aykaç Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  3586 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Fâzıl Ahmet Aykaç Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  3587 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Fâzıl Ahmet Aykaç Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Münir Nûrettin Selçuk
  3588 Durma öyle kederli Şekip Ayhan Özışık Nihâvend Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  3589 Durma sâkî sun pey-â-pey câm-ı meyi _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3590 Durmayıp akmaktadır gözden sirişk-i hasretim _ Şedaraban Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3591 Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi _ Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Niyâzi Şengül
  3592 Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi _ Rast Şarkı Sengin Semâî Zekâî Dede
  3593 DURSUN KAPTAN (Plâklarda sesini..) Sâdettin Kaynak Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Sadettin Kaynak
  3593 Plaklarda sesini duydum da (DURSUN KAPTAN) Sâdettin Kaynak Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Sadettin Kaynak
  3594 Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Curcuna Refik Fersan
  3595 Durulmaz gönlümün ummânı sensiz Reşat Özpirinçci Evcârâ Şarkı Curcuna Alâeddin Şensoy
  3596 Duruşun edâlı ahkâm kesiyor Güzide Taranoğlu Hicaz Fantezi Aksak Ünsal Silleli
  3597 Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder _ Zâvil Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3598 Duyarım nağmeni bâzan onu bülbül sanırım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  3599 Duyarsız gönüllere bilirim uğramazsın Nihâl Özyüksel Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  3600 Doğduğum günden beri _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3601 Duydum ki güzel son şarkı da ilk şarkı da hepsi de seninmiş Türkân Berker Acem Kürdî Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  3602 Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış Mahmut Nedim Güntel Nikrîz Şarkı Curcuna Sâim Gümüş
  3603 Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış Mahmut Nedim Güntel Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Semahat Özdenses
  3604 Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Turgut Yarkent Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Selâhattin Altınbaş
  3605 Duydum ki yeşil gözlerinin rengi sararmış _ Sûznâk Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  3606 Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi _ Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Ahmet Mükerrem Akıncı
  3607 Duymasın hiç kimse gönlümden coşan son nağmeyi _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Fahri Gürsoydan
  3608 Duymasın hissetmesin istemem bildiğimi Nemika Kilerci Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Ekrem Perk
  3609 Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı Leylâ Saz Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  3610 Duysam acıyan kalbimi bir lâhza sesinden Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Türk Aksağı Sâdun Aksüt
  3611 Duyup ahvâlimizi halk-ı cihan _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Şevkî Bey
  3612 Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli Tanbûri Mustafa Çavuş Hisâr Bûselik Şarkı Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  3613 Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış Turgut Çelik Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  3614 Dü çeşm-i mesti hâb-ı nâzâ kanmış _ Gülizâr Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  3615 Dü çeşm-i mestin _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  3616 Dü çeşmim hûn ile doldu Reşad Paşa Yegâh Şarkı Aksak Şevkî Bey
  3617 Düğünde toplandılar meşvereti kurdular _ Evc R.T. Ağır Aksak _
  3618 Dün akşam yine gölgen gibi peşinde bendim Kasım İnaltekin Acem Aşîran Şarkı Aksak Kasım İnaltekin
  3619 Dün bezmimizin bir ezeli neş'esi vardır Yahyâ Kemâl Beyatlı Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Hayri Yenigün
  3620 Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım Rızâ Polat Akkoyunlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  3621 Dün bir gecenin kudreti aşkınla güzeldi _ Nihâvend Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3622 Dün ellerle oynamışsın gülmüşsün İlhâmi Karayalçın Sabâ Zemzeme Şarkı Curcuna Selâhattin İçli
  3623 Dün Fener'de gördüm ol nâzik teni _ Selmek Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3624 Dün gece aradım seni her yerde Ahmet Şenses Nihâvend Şarkı Semâî Ahmet Şenses
  3625 Dün gece bekledim gelmedin niye Hüceste Aksavrın Rast Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  3626 Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim _ Bestenigâr Beste Zincir Hamparsum Limoncuyan
  3627 Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni Ahmet Râsim Bey Bûselik Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  3628 Dün gece bir şûhun bezmine gittim Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  3629 Dün gece gördüm o yâri daldım hayâle _ Şehnaz Şarkı Düyek Fâize Ergin
  3630 Dün gece hasretle aradım seni İrfan Doğrusöz Hüzzâm Şarkı Aksak İrfan Doğrusöz
  3631 Dün gece hayâlinle yine başbaşa kaldım _ Nihâvend Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  3632 Dün gece kalbim yine âteşler gibi yandı Toktay Sökmen Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Suphi İdrisoğlu
  3633 Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım Mahmut Nedim Güntel Hüzzâm Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  3634 Dün gece rüyâda gördüm ben seni (RÜYÂ) Ali Ulvi Baradan Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Ali Ulvi Baradan
  3635 Dün gece rüyâda gördüm yârimi _ Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  3636 Dün gece saz meclisine neden geç geldin _ Nihâvend Şarkı Curcuna Muhlis Sabahattin Ezgi
  3637 Dün gece sende ben derdmende _ Bûselik Şarkı Türk Aksağı Şâkir Ağa
  3638 Dün gece ümmid-i vuslatla melek Mustafa Reşit Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  3639 Dün gece vaslınla kıldın neş'e-mend ey meh beni _ Bayâti Şarkı Aksak Medenî Aziz Efendi
  3640 Dün gece yârin elinden bâdeyi nûş eyledim _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3641 Dün gece ye's ile kendimden geçtim Rızâ Tevfik Bölükbaşı Hicaz Şarkı Sofyan Suphi Ziyâ Özbekkan
  3642 Dün geçti yanımdan bir yosma civan _ Nikrîz Şarkı Aksak Refik Fersan
  3643 Dün gezerken bir hâl ile _ Büzürg Şarkı Sofyan Nûman Ağa
  3644 Dün gönlümle dertleştik ağladık için için Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  3645 Dün Göztepe'nin neş'eli bir âlemi vardı Hüseyin Mayadağ Nihâvend Şarkı Aksak Teoman Alpay
  3646 Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Aksak Hayri Yenigün
  3647 Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Yahyâ Kemâl Beyatlı Şevkefzâ Şarkı Yürük Semâî Lem'î Atlı
  3648 Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Aksak-Curcuna Muzaffer İlkar
  3649 Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Yahyâ Kemâl Beyatlı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  3650 Dün sen bakıp benden yana Enderûnî Vâsıf Dilnişîn Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3651 Dün sen yine sazınla benim gönlümü aldın Muhlis Sabahattin Ezgi Şehnaz Şarkı Sengin Semâî Muhlis Sabahattin Ezgi
  3652 Dünyâ dünyâ yalan dünyâ uyma dedim şeytana _ Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan-Semâî Necdet Varol
  3653 Dünyâda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Nihâvend Şarkı Semâî Akın Özkan
  3654 Dünyâda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Sûznâk Şarkı Curcuna Fâiz Kapancı
  3655 Dünyâda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  3656 Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden Reşat Özpirinçci Rast Y.S. Yürük Semâî Muzaffer İlkar
  3657 Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz _ Hüzzâm Y.S. Yürük Semâî Râkım Elkutlu
  3658 Dünyâ değil bu mihnet yuvası _ Muhayyer Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  3659 Dünyâ gözüyle görsek murada ermek nedir Cahit Sıtkı Tarancı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Ahmet Hatipoğlu
  3660 Dünyâ güzelle dolsa gönlüme bir sen yârsın Halil İbrahim Taşkent Nihâvend Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  3661 Dünyâlar benim oldu seni gördüm göreli Ayhan İnal Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Pakyüz
  3662 Dünyâmı unuttur bana âlâmı haram et _ Uşşâk Şarkı Düyek Rüştü Şardağ
  3663 ÇOCUKLAR SOLMASIN (Dünyâmız çiçek açmaz) Erol Altınok Nihâvend Ç.Ş. Sofyan-Sem.-Düy. Erol Sayan
  3663 Dünyâmız çiçek açmaz Erol Altınok Nihâvend Ç.Ş. Sofyan Erol Sayan
  3664 Dünyânın en güzel kızı olsaydın Turgut Çelik Hüseynî Şarkı Nim Sofyan Erdinç Çelikkol
  3665 Dünyânın güzelliği senden arta kalandır Güzide Taranoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Akın Özkan
  3666 Dünyânın mevsimi neyine gerek Güzide Taranoğlu Mâhûr Şarkı Aksak Akın Özkan
  3667 Dünyâya değişmem seni en tatlı emelsin _ Nihâvend Şarkı Semâî-Curcuna Muzaffer İlkar
  3668 Dünyâya geldim gülmek için _ Segâh Kanto Düyek Kemânî Serkis Efendi
  3669 Dünyâyı görmeyen gözlere eyvâh Turgut Yarkent Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Vural Doğu
  3670 Dün yine bekledim yoktun o yerde Seyfi Güldağı Hüzzâm Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  3671 Dün yine günümüz geçti berâber Orhan Seyfi Orhon Hüseynî Şarkı Çifte Sofyan-Y.Ak. Bîmen Şen
  3672 Dün yine günümüz geçti berâber Orhan Seyfi Orhon Mâhûr Şarkı Aksak Refik Fersan
  3673 Dün yine seninleydim bütün gün bütün gece Neclâ Peker Muhayyer Şarkı Düyek Adem Şâhin
  3674 Düriye'min güğümleri kalaylı _ Hüzzâm Türkü Aksak _
  3675 Dürr-i meknûna müşâbih iken ey gül feminiz _ Rast Şarkı Aksak Hakkı Bey (Dr)
  3676 Düş ben gibi aşka sadâkat ne imiş gör Hüseyin Rifat Işıl Sabâ Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  3677 Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey'e Neyzen Tevfik Kolaylı Hicaz Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  3678 Düşen sarı yapraklara yağan deli yağmurlara Muhammet Yılman Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Erol Bingöl
  3679 Düşen sarı yapraklara yağan deli yağmurlara Muhammet Yılman Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Fâruk Şâhin
  3680 Düşer mi şânına ey şeh-i hûban Mehmet Sâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  3681 Düşeyim der iken eyvâh vefâlısına _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Neyzen Rızâ Bey
  3682 Düşman çok hile kurdu _ Nihâvend Marş Nim Sofyan Leylâ Saz
  3683 Düşme dağda gezen geyik ardına _ Bayâti Araban Şarkı Sofyan Nikolâki (Kemençeci)
  3684 Düşmeden saçlarına ak _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  3685 Düşme ey âşık hayâle yağma yok Mehmet Sâdi Bey Isfahan Şarkı Müsemmen Hacı Arif Bey
  3686 Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir Hasan Alî Yücel Acem Aşîran Şarkı Müsemmen Refik Fersan
  3687 Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere _ Hicaz Beste Çenber(Ağır) Zaharya
  3688 Düşmüş amma aşka izhâr etmiyor _ Rast Şarkı Evfer Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  3689 Düşmüş gibi gönlüm yine bin kahr ile derde Nâhit Hilmi Özeren Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Akın Özkan
  3690 Düşse zülfünden arak ruhsâr-ı cânân üstüne Bâkî Hicaz Beste Muhammes Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini)
  3691 Düşsün sarı saçların sereserpe yüzüne Tâhir Alnar Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Arıkan
  3692 Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk İsmâil Hakkı(Bursavî) Kürdî Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3693 Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk İsmâil Hakkı(Bursavî) Hicaz Durak Durak Evferi Hacı Mehmet Efendi
  3694 Düştü dildâr ile firkat âreye _ Segâh Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  3695 Düştü enginlere bir ince hüzün Necmi Nûrettin Güngörmüş Segâh Şarkı Sofyan Refik Fersan
  3696 Düştü gönlüm bir dilbere _ Ferahnâk Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  3697 Düştü gönlüm bir kere ol âfet-i dildâre Yılmaz Aras Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  3698 Düştü gönlüm hevâ-yı dildâre İsmâil Safa Bey Bestenigâr Şarkı Düyek Hasan Fehmi Mutel
  3699 Düştü gönlüm sana şimdi ey perî Şemseddîn Sivâsî Rast Şarkı Ağır Düyek Ali Ağa (Kemânî)
  3700 Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime _ Dügâh Şarkı Düyek Santûri Ethem Efendi
  3701 Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime _ Dügâh Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3702 Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime _ Sabâ Bûselik Şarkı Sofyan Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  3703 Düştü gönlüm şimdi sen meh-pâreye _ Evc Şarkı Ağır Aksak Hacı Sâdullah Efendi
  3704 Düştü gönül bir civana _ Acem Bûselik Şarkı Aksak Ali Ağa (Kemânî)
  3705 Düştü gönül bir güzele Sultan II.Mahmut (Adlî) Evc Bûselik Şarkı Aksak Sultan II.Mahmut (Adlî)
  3706 Düştü (gönül-gönlüm) yandı nâre _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Şâkir Ağa
  3707 Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde _ Dilkeşhâverân Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  3708 Düştükçe yolun bâd-ı sabâ kûy-i nigâre _ Muhayyer Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3709 Düştüler birer birer takvimin yaprakları Sâdun Aksüt Hisâr Bûselik Şarkı Curcuna Sâdun Aksüt
  3710 Düştüm bir yol sevdâsına Bedri Noyan Acem Aşîran Şarkı Aksak Ali Rızâ Avni (Tınaz)
  3711 Düştüm de tâlihin gurbet burcuna Yahyâ Akengin Hüseynî Şarkı Evfer Ali Şenozan
  3712 Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden Necmi(16.yy) Arazbâr Bûselik A.S. Ağır Aksak Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  3713 Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım Hacı Fâik Bey Tâhir Bûselik Y.S. Yürük Semâî Hacı Fâik Bey
  3714 Düştüm gurbet batağına Bahâ Vefâ Karatay Hicaz Şarkı Düyek Necdet Varol
  3715 Düştüm yine bir âfet-i meşhûr-i cihâna _ Uşşâk Şarkı Aksak Rif'at Bey
  3716 Düştüm yine derde Hû _ Aşkefzâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3717 Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânın _ Sipihr Y.S. Yürük Semâî Tanbûri Ali Efendi
  3718 Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın _ Isfahan Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  3719 Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay _ Mâhûr Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  3720 Düştü yollara gözlerim gibi ümitlerim Nâdide Gülpınar Hüzzâm Şarkı Semâî Nurettin Gökmen
  3721 Düşüncem var dağlar kadar Ümit Yaşar Oğuzcan Gerdâniye Şarkı Nim Sofyan Mahmut Yivli
  3722 Düşündüğüm o her zaman işittiğim onun sesi _ Şevkefzâ A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3723 Düşündüğün nedir öyle Sâbit Nühüft Şarkı Curcuna Suphi Ezgi
  3724 Düşündüğün nedir öyle Sâbit Nühüft Şarkı Ağır Aksak Şâkir Ağa
  3725 Düşündükçe mâziyi bir rüyâ gibi zaman Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Curcuna Avni Anıl
  3726 Düşünmek istemem ama âh gelmiyor elden Kâzım Ömer Bey Evc Şarkı Aksak Bedriye Hoşgör
  3727 Düşünme tefekkür etme kendini ko da _ Karcığar Şarkı Nim Sofyan Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  3728 Düşünüp bir hülyâ kurdum _ Hüseynî Şarkı Sofyan Markar Ağa
  3729 Düşünüp mihneti gayri n'idelim _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  3730 Düşünür dururum seni yıllar yılı özleyerek Fethi Karamahmudoğlu Uşşâk Şarkı Çenber Fethi Karamahmudoğlu
  3731 Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan Şemsettin Ziyâ Bey Şedaraban Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  3732 Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysû _ Nevâ Şarkı Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  3733 Düşüverdim Mecnun gibi dillere Orhan Arıtan Hicaz Şarkı Semâî Avni Anıl
  3734 Ebedî aşk olamaz zevk bulamaz âlemde _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  3735 Ebrûleridir ki kıt'a-i hüsne iki mısra _ Hisâr Y.S. Yürük Semâî Tâhir Efendi
  3736 Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde Sultan II.Mahmut (Adlî) Evc Şarkı Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  3737 Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde Sultan II.Mahmut (Adlî) Hicaz Şarkı Aksak _ "Sultan II.Mahmut (Adlî)"
  3738 Ebrûsuna vesme ruhuna gaze mi çekmiş _ Sabâ Zemzeme Beste Remel (Ağır) Küçük Mehmet Ağa
  3739 Ebrûlerinin hançeri bu sînemi ey mâh _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  3740 Edâ ile revişlerin aklımı perîşân etti _ Bûselik Şarkı Aksak Dede Efendi
  3741 Edâlı bir yosma kararım aldı Sâmih Rif'at Bey Hüseynî Şarkı Curcuna Ali Rif'at Çağatay
  3742 Edalım işin ne senin hüzünle Yalçın Benlican Nihâvend Şarkı Semâî Burhan Durucu
  3743 Edâsı cilvesi hoş dil-pesendim (Tavşanca) Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî) Mâhûr Şarkı Aksak İsmet Ağa (Mıskâlî)
  3744 Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber _ Acem Kürdî Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  3745 Edemem hâl-i dili şerh ü beyân _ Nevâ Şarkı Aksak Muhiddin Ağa
  3746 Edemem kimseye hâlim hikâyet Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  3747 Ederken ol perî-peyker tekellüm _ Hicaz Şarkı Aksak Semâî Medenî Aziz Efendi
  3748 Ederken ol perî-peyker tekellüm _ Hüseynî Aşîran Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3749 Ederken yâr ile sohbet çemende _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Nûri Bey
  3750 Edersen de cefâ eğer Reşâd Paşa Yegâh Şarkı Nim Sofyan Şevkî Bey
  3751 Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim Câhit Öney Evcârâ Şarkı Aksak Akın Özkan
  3752 Edilsin bahar nûş inlesin tanbur sabah olsun _ Nihâvend Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  3753 Edip sen hatırım âbâd _ Bestenigâr Şarkı Aksak Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  3754 Edirne'nin ardı da beyler _ Uşşâk R.T. Aksak _
  3755 Efe'nin elinde sedef bağlama Sabri Süha Ansen Hüseynî Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  3756 Efe'm şimdi eller sözüne kandı _ Tâhir Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  3757 Efendim gel zevk edelim gâh ü gâh _ Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Samatya'lı Sebuh
  3758 Efendim gönlüm sendedir _ Hüseynî Şarkı Düyek Serkis Nurlıyan (Şâir)
  3759 Efendim gûş-i efgan et Enderûnî Vâsıf Hicazkâr Şarkı Aksak Ali Ağa (Kemânî)
  3760 Efendim gûş-i efgan et Enderûnî Vâsıf Acem Kürdî Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3761 Efendim kadrini bildim _ Hisâr Bûselik Şarkı Ağır Aksak Semâî İbrâhim Efendi (Kıpti)
  3762 Efendim mâliksin sen gül-cemâle _ Hicaz Şarkı Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  3763 Efendim nev-civansın sen _ Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Serkis Nurlıyan (Şâir)
  3764 Efendim şimdicek meydan senindir _ Mâhûr Şarkı Aksak _
  3765 Efendim dilpesendim dil-firîbim _ Evcârâ Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  3766 Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir Şeyh Gâlip Dede Acem A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  3767 Efeyim severim ben bu zevk u safâyı _ Rast Şarkı Aksak _
  3768 Efganıma yârim aceb imdâd edecek mi Tahsin Bey (Doktor) Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Şekerci Cemil Bey
  3769 Eflâka çıkarsa yeridir her gece âhım _ Bestenigâr Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3770 Efsâne değil rûhuma hep sen doluyorsun _ Hüseynî Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  3771 Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû _ Evcârâ Şarkı Aksak Semâî Şâkir Ağa
  3772 Efsûs bahar imiş sensiz baharı n'eyleyim _ Karcığar Şarkı Sengin Semâî Abdurrahman Efendi(Ûdî)
  3773 Efzûn oluyor günden güne hâl-i melâlim _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Hacı Arif Bey
  3774 Egeli kız hem anlısın hem şanlısın _ Neveser Şarkı Curcuna Hamdi Tokay
  3775 Eğer dosttan belli haber sorarsan Himmet Sûznâk Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3776 Eğer gideceksen bana söyleme Güler Kazmacı Hicaz Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  3777 Eğerçi köhne metâız revâcımız yoktur Nâbî-Fuat Uluç Mâhûr Beste Devr-i Kebîr İsmail Baha Sürelsan
  3778 Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem Ömer Bedrettin Uşaklı Hicaz Şarkı Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  3779 Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem Ömer Bedrettin Uşaklı Hicaz Şarkı Aksak Fahri Kopuz
  3780 Eğmiş de başını çeşmeye gider Hasan Soysal Hicaz Şarkı Türk Aksağı Hasan Soysal
  3781 Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Mihran (Bursa'lı)
  3782 Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhânedir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  3783 Ehl-i derdin derdine dermân iken tekrâr-ı Hû Müderris Sûznâk Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  3784 Ehl-i dil âlemde her dildâra mâildir sever _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî _
  3785 Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefâyı Ziyâ Paşa (Vezir) Rast Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  3786 Ehl-i dile evzâ-yı hayat câm-ı safâdır _ Sabâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  3787 Ehl-i temkînem beni benzetme ey gül bülbüle _ Nühüft Şarkı Ağır Aksak Fehmi Tokay
  3788 Ehl-i zevkin neş'esi kaçmış yıkılmış lânesi _ Hicaz Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  3789 Ekin ektim çöllere _ Hüseynî Türkü Nim Sofyan _
  3790 Ekinini biçtiğimiz sularını içtiğimiz Erol Martal Segâh İlâhi Sofyan Fâruk Şâhin
  3791 Eksilmez artar cevrin a zâlim _ Evc-Mâye Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  3792 Eksilmez artar cevrin a zâlim _ Sûznâk Şarkı Aksak Mahmut Celâleddin Paşa
  3793 El benim'çün seni sarmış biliyor Şemseddîn Sivâsî Ferahfezâ Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  3794 El çek tabib el çek yaram üstünden Emrah Hicaz Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  3795 El çek tabib el çek yaram üstünden Emrah Hicaz Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  3796 El çekeli zülf-i yârdan Tanbûri Mustafa Çavuş Arazbâr Şarkı Sofyan Tanbûri Mustafa Çavuş
  3797 El ele tutuşalım gel Suphi İdrisoğlu Segâh Şarkı Nim Sofyan Suphi İdrisoğlu
  3798 El erdirmek visâl-i yâre pek güç _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Civan Ağa
  3799 El uzatsam ellerine sevgi sersem yollarına Güzide Taranoğlu Rast Şarkı Yürük Semâî Yücel Aşan
  3800 El-aman artık çekilmez derd-i aşk âsân değil _ Nişâburek Şarkı Yürük Semâî Hacı Bey
  3801 El-aman ey nûr-i dîdem el-aman _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Medenî Aziz Efendi
  3802 El-aman ey şûh-i âşık perverim _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  3803 Elâ gözler kalem kaşlar (NAZAR DEĞMESİN) Ferit Sıdal Nihâvend Fantezi Aksak Ferit Sıdal
  3804 Elâ gözlerine kurban olduğum Âşık Ömer Hicaz Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  3805 Elâ gözlerini sevdiğim dilber göster cemâlini görmeye geldim Karacaoğlan Evc Türkü Sofyan Sadettin Kaynak
  3806 Elâ gözlü bebeğim sevimli kelebeğim Teoman Önaldı Rast Şarkı Semâî Teoman Önaldı
  3807 Elâ gözlü benli dilber Karacaoğlan Nikrîz Şarkı Müsemmen Halûk Nâci Sürel
  3808 Elâ gözlü nazlı dilber koma beni el yerine Karacaoğlan Hicaz Şarkı Düyek Turhan Toper
  3809 Elâ gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım Âşık Mustafa Gevherî Mâhûr Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  3810 Elâ gözlüm sana bilmem can mı dayanır Sâdi Hoşses Rast Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  3811 Elâ gözlüm yıktın benim evimi Karacaoğlan Zâvil Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  3812 Elâ yâ eyyüha's-sâki (SÂKÎNÂME) Hâfız-ı Şirâzî Rast Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  3812 SAKİNAME Hâfız-ı Şirâzî Rast Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  3813 Elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmayacak Mustafa Seyran Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Mustafa Seyran
  3814 Elbet gönüllerde sabah olacak Mustafa Nafiz Irmak Nevâ Bûselik Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  3815 Elden gidiyor haste-i hicrânın aman gel _ Sûzidil Şarkı Aksak Ahmet Mükerrem Akıncı
  3816 Elden ne gelir dertle hüzün kaldı emelden Turgut Çelik Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Burhan Durucu
  3817 Elem çekme gönül böyle kalınmaz _ Karcığar Köç. Oynak _
  3818 Elem dolu gözlerinde mânâlı bir hüzün var (YEŞİL GÖZLER) Ziyâ Polat Bûselik Şarkı Düyek-Semâî Erol Sayan
  3819 Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil Muhiddin Bey Sûznâk Şarkı Düyek Fahri Kopuz
  3820 Ellerini uzat bana tutunacak dalım olsun Güzide Taranoğlu Segâh Şarkı Sofyan Bilge Özgen
  3821 Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  3822 Elim sustu telim sustu dil sustu Yusuf Nalkesen Hicaz Ağıt Düyek Yusuf Nalkesen
  3823 Elimde gül gibi zîb-i (cinan / mu'nan) câm-ı şarabım var _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  3824 Elimde meş'alem dilimde nağmem Vecdi Bingöl Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Selâhattin Pınar
  3825 Elimde olsa eğer bir an bakmam yüzüne _ Rast Şarkı Düyek İsmet Nedim
  3826 Elimde sâgar isterim _ Uşşâk Şarkı Düyek Fâize Ergin
  3827 Elimdeyken senin gül-penbe destin _ Karcığar Şarkı Curcuna Lavtacı Hristo
  3828 Elin elime alaydım _ Sûznâk Şarkı Aksak _
  3829 Elinde deste güzel dilinde beste güzel Râfet Kıral Mâhûr Şarkı Aksak Râfet Kıral
  3830 Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe _ Bayâti Türkü Curcuna _
  3831 Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin niş ü semdir hep _ Muhayyer Sünbüle A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  3832 Elini koyma rûy-i âline çek kıskanırım _ Hicaz Şarkı Aksak Halit Bey
  3833 Elinle dergiğin o çiçekleri ... İsmet Parmaksız Hüzzâm Şarkı Sofyan Metin Everes
  3834 Eller güzel beller güzel Emine Ertem Karcığar Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  3835 Eller güzel gözler güzel Emine Ertem Hüzzâm Fantezi Nim Sofyan Bilge Özgen
  3836 Eller ile ol yâri görünce bakakaldım _ Hüseynî Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  3837 Eller ne derse desin inan ilk sevdiğimsin Ali Erköse Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ali Erköse
  3838 Ellere uzaktan bak bana yakın gel Kemâl Şâkir Yakar Sûznâk Şarkı Aksak Osman Nihat Akın
  3839 Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı _ Nihâvend Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  3840 Ellerimde çiçekle kapına gelsem de az Oktay Zerrin Acem Kürdî Şarkı Düyek Kenan Olguncan
  3841 Ellerin hanımeli Fethi Karamahmudoğlu Bûselik Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  3842 Ellerin yanında sitem eyleme Hasan Coşar Hicaz Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  3843 Ellerinde hasret bulutlarınla gel Ayla Hamza Nihâvend Şarkı Aksak Necdet Dönmez
  3844 Ellerine kimler yaktı kınayı Rızâ Yücel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  3845 Ellerine zil takmış (OYUNCU KIZ) _ Hicazkâr Şarkı Düyek Râfet Kayserilioğlu
  3846 Elma toplayan kızlar Suphi İdrisoğlu Hicazkâr Şarkı Aksak Suphi İdrisoğlu
  3847 Elmalıya vurgunum aman (ELMALI KANTOSU) Hânende Nasîbe Hanım Hicaz Kanto Nim Sofyan Hânende Nasîbe Hanım
  3848 Elmanın alına bak dön de bir dalına bak Sâdettin Kaynak Muhayyer Türkü Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  3849 Elmas senin yüzün gören Tanbûri Mustafa Çavuş Nikrîz Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  3850 Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Hacı Fâik Bey
  3851 Elvedâ _ Muhayyer Kürdî Şarkı . Yusuf Nalkesen
  3852 Elvedâ demek için uzanırken ellerim Mustafa Malkoç Sûznâk Şarkı Düyek Mahmut Yivli
  3853 Elvedâ dost deli gönül elvedâ _ Evc R.T. Aksak _
  3854 Sanki ben gülecektim aşkından ölecektim(ELVEDA DOST..) _ Acem Kürdî Şarkı Düyek Zeki Duygulu
  3855 Elvedâ gençliğim elvedâ ey hâtıralar (GENÇLİĞE VEDA) Yıldırım Gürses Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Yıldırım Gürses
  3856 Elvedâ hayâllerim elvedâ umutlarım Nilgün Özerden Rast Şarkı Düyek Adem Şâhin
  3857 Elvedâ İstanbul'um _ Nihâvend Şarkı Düyek Teoman Alpay
  3858 Elverdi tegafül güzelim rûyini göster _ Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  3859 Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan _ Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3860 Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Karnik Garmiryan
  3861 Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna Halil Edip Bey Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3862 Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın _ Karcığar Şarkı Aksak Civan Ağa
  3863 Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var _ Bayâti Şarkı Sofyan Şevkî Bey
  3864 Emelime ben eriştim Neveser Kökdeş Pençgâh Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  3865 Emeller aldatıp avutmuş beni Rızâ Tevfik Bölükbaşı Müstear Şarkı Düyek Mustafa Çağlar
  3866 Emeller aldatıp avutmuş beni Rızâ Tevfik Bölükbaşı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Şerif İçli
  3867 Emine'min onbeşe vardı yaşı Muhlis Sabahattin Ezgi Hicazkâr Şarkı Aksak Muhlis Sabahattin Ezgi
  3868 Emine'min şalvarı penbedir penbe _ Karcığar Şarkı Aksak Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  3869 Emine'yi vereceğiz bu gece (DÜĞÜN) _ Hüseynî Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  3870 Emine Emine nazlı Emine Celâl Sâhir Erozan Hüseynî Şarkı Semâî Ahmet Yektâ Madran
  3871 Emine'm oturmuş kurna başına (EMİNE'M) _ Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Zeki Duygulu
  3872 Emine'm sılada yas tutup ağlar Ali Hâdi Okan (Alâiye'li) Hüseynî Şarkı Düyek Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  3873 Emirgân'ın (Yakacık'ın) gülleri şakraşır bülbülleri Burhanettin Deran Muhayyer Türkü Sofyan Burhânettin Deran
  3874 En güzel baharlarımı sana sakladım Mahmut Oğul Nihâvend Şarkı Düyek Mahmut Oğul
  3875 En güzel demde gönül bir şeye yanmış gibisin Rüştü Şardağ Uşşâk Şarkı Aksak Sâdi Işılay
  3876 En güzel olanı bugün günlerin Samim Arıksoy Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Erol Sayan
  3877 En güzel rüyâları andıran enginlere Yaşar Nâbi Nayır Nihâvend Şarkı Semâî Ümit Mutlu
  3878 En güzel yıllarımı hayâllerin süsledi Fethi Dinçer Nihâvend Şarkı Semâî Erdinç Çelikkol
  3879 En sonunda sen benimsin (KAÇAMAZSIN) Teoman Alpay Acem Kürdî Şarkı Semâî Teoman Alpay
  3879 KAÇAMAZSIN (En sonunda sen benimsin) Teoman Alpay Acem Kürdî Şarkı Semâî Teoman Alpay
  3880 En tatlı şarkılara açıp ufka yelkeni Bekir Sıtkı Erdoğan Hüzzâm Şarkı Curcuna-Düyek Necmi Pişkin
  3881 Erdik bahare çıktık mesare Reşat Özpirinçci Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Erdinç Çelikkol
  3882 Endâmı güzeldir gayet _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Medenî Aziz Efendi
  3883 Endâmın sülünler gibi ey İzmir kızı (YAMANLAR GÜLÜ) _ Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî İlyas Tonguç
  3884 Endâmına râm oldu gönül düştü belâya Mahmut Nedim Güntel Ferahfezâ Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  3885 Endâmına râm oldu gönül düştü belâya Mahmut Nedim Güntel Şevkefzâ Şarkı Aksak Teoman Alpay
  3886 Endâmının hayâlini gözlerimden silemem Ahmet Refik Altınay Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  3887 Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu Vecdi Bingöl Hicaz Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  3888 Engine dalmışsın gözlerin nemli Ayten Çelikoğlu Acem Kürdî Şarkı Curcuna Ayhan Sökmen
  3889 Enîn-i rûhumu teskîn eden bülbülden âlâdır _ Uşşâk Şarkı Düyek Hayri Yenigün
  3890 Enîs ü hem-demim âh-ı mihendir _ Bûselik Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  3891 Envâr-ı cemâli tutalı kasr-ı hayâli _ Şevkutarab Şarkı Sengin Semâî Nûri Şeydâ Bey
  3892 Erbâb-ı dilin mey-kededir cây-i penâhı _ Ferahfezâ A.S. Aksak Semâî Nesim Silviya (Haham)
  3893 Erbâb-ı sûz eylese de hande bir zaman _ Nikrîz Beste Hafif Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
  3894 Erbâbı ile sûziş-i dağa alışırdur _ Hicaz Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  3895 Erdek Erdek güzel Erdek _ Nikrîz Şarkı Curcuna M.Kâmil Dürüst
  3896 Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller _ Uşşâk Şarkı Curcuna Fâiz Kapancı
  3897 Erdi bahar ey dil-nevâz _ Nihâvend Şarkı Sofyan Hilmi Bey (Mızıkalı)
  3898 Erdi bahar ey dil-nevâz _ Ferahfezâ Şarkı Raks Aksağı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3899 Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb _ Evcârâ Şarkı Aksak Şâkir Ağa
  3900 Erdi bahar sardı yine neş'e cihânı Vecdi Bingöl Rast Şarkı Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  3901 Erdi nev-bahar şenlendi dağlar _ Uşşâk Şarkı Aksak Rif'at Bey
  3902 Erdi nevrûzu baharın _ Nevrûz Şarkı Ağır Düyek Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  3903 Erdik yine gül devrine Reşat Özpirinçci Mâhûr Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  3904 Erenler demiş meseldir Hüseyin Mayadağ Uşşâk Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  3905 Erisem göğsünün üstünde yanıp rûh gibi kalsam Nûrettin Rüştü Bingöl Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  3906 Erişmek ne mümkün o şâhikaya Orhan Kızılsavaş Rast Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  3907 Erişsin kaddi dildârın _ Isfahan Şarkı Evsat _
  3908 Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim _ Bestenigâr Beste Zincir Dede Efendi
  3909 Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen Nedîm Nihâvend Şarkı Semâî Arif Sâmi Toker
  3910 Erkilet güzeli bağlar bozuyor _ Hicaz Türkü Nim Sofyan _
  3911 Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına _ Şevkefzâ Beste Çenber Dede Efendi
  3912 Erzincan'ın dağlarını aşar giderim Yesârî Asım Arsoy Muhayyer Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  3913 Erzurum oylum oylum _ Segâh Türkü Curcuna _
  3914 Es uyandır yârim ey bâd-ı sabâ _ Şevkutarab Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  3915 Esîr etti beni bir şûh-i gaddar _ Muhayyer Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  3916 Esîr ettin beni ey dil pesendim Rahmi Bey Mâhûr Şarkı Curcuna Rahmi Bey
  3917 Esîr-i zülfüne kasdın cefâ imiş bildik _ Kürdî Beste Hafif Tesbihci
  3918 Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım Bahriyeli Vâsıf Uşşâk Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  3919 Annelerin en özlüsü Aydın Şengül Kürdîli Hicazkâr Ç.Ş. Sofyan Aydın Şengül
  3920 Esîrin oldum ey zülf-i kemendim _ Hicaz (Uzzâl) Şarkı Evsat Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
  3921 Esîrindir benim gönlüm Müftüoğlu Ahmed Hikmet Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Lem'î Atlı
  3922 Esîrindir benim gönlüm Müftüoğlu Ahmed Hikmet Hicaz Şarkı Curcuna Leylâ Saz
  3923 Esîrinim civan senin _ Karcığar Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  3924 Esiyor sevgi rüzgârı dallarımda _ Hicaz Şarkı Semâî Güner Erman
  3925 Eski bir şarkıdır sevdânın sesi Ali Münir Gökçan Rast Şarkı Semâî Ali Münir Gökçan
  3926 Eski bir şarkıyı söyler denizler Aydın Tekindor Nihâvend Şarkı Semâî Aydın Tekindor
  3927 Eski hâli hiç göremem _ Sûznâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  3928 Eski sevgilere ümit bağlamayacağım Neclâ Peker Nihâvend Şarkı Düyek Adem Şâhin
  3929 Eski şarkıları çoktan bıraktım Cansın Erol Acem Aşîran Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İçli
  3930 Esmer bugün ağlamış _ Hicaz Türkü Sofyan _
  3931 Esmer bugün ağlamış Sâdettin Kaynak Hüseynî Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  3932 Esmer yüzün bu sabah akşamlarından güzel _ Hüzzâm Şarkı . Arif Sâmi Toker
  3933 Esmerim kıyma bana _ Muhayyer Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  3934 Esmerimin gözleri kuzgun siyâh _ Şedaraban Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  3935 Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi Hüseyin Avni Bey Nevrûz Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3936 Esmesin yel inciten dil değmesin Turgut Çelik Nihâvend Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  3937 Estergon Kal'ası _ Hicaz R.T. Aksak _
  3938 Esti nesîm-i nev-bahar açıldı güller subh-dem Nef'î Rast Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  3939 Estin yine dîvâne gönüllerde bu akşam Orhan Rahmi Gökçe Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Ahmet Yardım
  3940 Estin yine güller solacaktır bu gönülde Turgut Çelik Nihâvend Şarkı Aksak Burhan Durucu
  3941 Eş kır atım meydan bizim Karacaoğlan Hüseynî Şarkı Curcuna Mutlu Torun
  3942 Eşi yoktur bana bir sevgili vermiş ki felek Hikmet Münir Ebcioğlu Muhayyer Şarkı Aksak Melâhat Pars
  3943 Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz (YARALI CEYLÂNIM) _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Kadri Şençalar
  3944 Eşini kaybetmiş bir garip kuşum yuvamı yel almış Mustafa Nâfiz Irmak Nikrîz Şarkı Nim Sofyan Yücel Aşan
  3945 Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mâyesi _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey
  3946 Eşk-i çeşmim hasretinle çağlıyor Ethem Efendi (Şeyh) Hüzzâm Şarkı Aksak Santûri Ethem Efendi
  3947 Eşk-i firkat dîdeden cârî iken hayli zaman _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak _
  3948 Etme bana böyle cefâ _ Acem Kürdî Şarkı Düyek Yahyâ Ağa
  3949 Etme beyhûde figan vazgeç gönül Recâizâde Mahmut Ekrem Isfahan Şarkı Curcuna Rahmi Bey
  3950 Etme bu rütbe nâz şîvekârım _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3951 Etme Mecnûn âşık-ı mecbûrunu _ Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  3952 Etmedin asla terahhum pek çok üzdün cânımı Leylâ Saz Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  3953 Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı _ Şehnaz Şarkı Devr-i Hindî Dellalzâde
  3954 Etmesin avdet melâl-i intizâr Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Şevkî Bey
  3955 Etmeyin gözlerinizden bizi mahrum ne olur Mahmut Nedim Güntel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  3956 Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi _ Acem A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  3957 Etmiyor bir türlü gönlüm gözlerinle itilâf _ Sabâ Zemzeme Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3958 Etmiyor hiç merhamet cânan benim efganıma _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  3959 Etmiyor kalbim tahammül âteş-i hicrânına _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  3960 Etse Gerdâniye'den yâr ağaz _ Gerdâniye A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  3961 Etti cûşân kalb-i nâ-şâdımı zevk u eğlence _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak _
  3962 Etti eser aşk cânıma Ahmet İzzet Efendi Pesendîde Şarkı Ağır Düyek Hâfız Abdullah Ağa(Şeydâ)
  3963 Etti eser aşk cânıma Ahmet İzzet Efendi Bûselik Şarkı Türk Aksağı Erol Sayan
  3964 Etti kalb-i mürîdi nûrânî Abdülhay (18.yy) Nihâvend İlâhi Düyek Ahmet Hatipoğlu
  3965 Etti o güzel (ahde/ahd-ı)vefâ müjdeler olsun _ Segâh Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  3966 Ettiği va'de olup nakş-ı pür-âb _ Nühüft Şarkı Ağır Aksak Muytabzâde Ahmet Efendi
  3967 Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim Güngör Fahri Tüzün Hüzzâm Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  3968 Ettiğin va'd-i vefâlar gelmiyor mu yâdına Yaşar Nezihi Bükülmez Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Necmi Pişkin
  3969 Ettiğinden utanmazsın _ Evcârâ Şarkı Aksak Abdülaziz Han(Sultan)
  3970 Ettikçe sana âşık-ı dil-hasta recâyı _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Hacı Arif Bey
  3971 Ettikçe tahayyül seni her lâhza bu yerde Kemâl Özalp Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Adem Şâhin
  3972 Ettin bana cevr ü cefâ _ Sûznâk Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
  3973 Ettin bu benim sînemi tîr-i gama amaç _ Hicaz Zemzeme Beste Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3974 Evlâd-ı vatan hamle-i a'da ya bedendir (VATAN ŞARKISI) _ Rast Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  3974 VATAN ŞARKISI (Evlâd-ı vatan cümle-i..) _ Rast Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  3975 Evlerinin direği kardan beyaz bileği _ Tâhir Türkü Sofyan Diyarbakır türküsü
  3976 Evlerinin önü bilecek mâî boyalı _ Hüzzâm Şarkı Aksak _
  3977 Evlerinin önü handır _ Karcığar Türkü Aksak _
  3978 Evlerinin önü handır _ Rast Türkü Sofyan _
  3979 Evlerinin önü handır _ Muhayyer Kürdî Türkü Oynak _
  3980 Evlerinin önü mersin _ Nihâvend Türkü Ağır Aksak _
  3981 Evlerinin önü yoldur yolaktır _ Muhayyer Türkü 7/4 (Türkmen) _ (M.İ.H.B.'de)
  3982 Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi _ Hicaz (Hümâyun) A.S. Aksak Semâî Dede Efendi
  3983 Evlerinin önü yoldur yolaktır _ Zâvil Türkü Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  3984 Evlilik başa belâ bir büyük var bir küçük _ Uşşâk Şarkı Curcuna Afet Mısırlıyan (Ûdî)
  3985 Evvel bahar yaz ayları doğunca _ Hüzzâm Şarkı Semâî Nihat Adlim
  3986 Evvel benim nazlı yârim _ Müstear Şarkı Aksak Şâkir Ağa
  3987 Evvelâ başla Hüzzâm'a varalım sonra Segâh'a Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) Hüzzâm K.Natık Yürük Semâî Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
  3988 Evvelce benim hâlime baktıkca acırdın _ Rast Şarkı Curcuna Marko Çolakoğlu (Ûdî)
  3989 Ey nûr-i basar vuslatı düşlerde görürsün _ Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Nûman Ağa
  3990 Ey mâh-ı (şâh-ı) melek lûtf u kerem zâtına mahsus _ Revnâknümâ Beste Hafif Hâşim Bey
  3991 Ey âfet-i cân-ı âşık-âzâr _ Pesendîde Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  3992 Ey âfitâb-ı bezm-i nûr _ Bestenigâr Şarkı Aksak Esmâ Sultan
  3993 Ey âhu gözlü kadın Sabri Süha Ansen Hicazkâr Şarkı Semâî Sabri Süha Ansen
  3994 Ey ân ki der nücûm alimet hânend _ Pençgâh Kâr Ağır Sengin Semâî Gulâm Şâdî
  3995 Ey andelib-i hoş-nevâ _ Rast-ı Cedîd Şarkı Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  3996 Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân'a gönül ver Ali Ulvi Kurucu Mâhûr İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  3997 Ey âşıkım gel dermânını ara _ Hicaz Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  3998 Ey aşk sen nesin Özhan Eren Nihâvend Fantezi Semâî Özhan Eren
  3999 Ey âteş-i gam bağrımı yak kanlı kebâb et _ Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  4000 Ey bâd-ı sabâ bağrıma es def-i gam eyle _ Sabâ Şarkı Sengin Semâî Fehmi Tokay
  4001 Ey bâd-ı sabâ esme nigârım uyusun _ Bestenigâr Şarkı Sofyan Hâşim Bey
  4002 Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre Reşat Özpirinçci Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Muzaffer İlkar
  4003 Ey bâd-ı sabâ koş da o cânâna haber ver _ Sabâ Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  4004 Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değme Âşık Ömer Hicaz Şarkı Aksak Necmi Pişkin
  4005 Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım _ Bestenigâr Y.S. Yürük Semâî Nesim Silviya (Haham)
  4006 Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır Pesendî (Kayseri'li) Sabâ Y.S. Yürük Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  4007 Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  4008 Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli _ Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  4009 Ey baht-ı denî ve'y necm-i siyâh _ Rast-ı Cedîd Şarkı Sofyan Hâşim Bey
  4010 Ey beni aşkınla ser-gerdan ü hayrân eyleyen _ Evc Hûzî Beste Zincir Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4011 Ey benim âhu misâlim nerdesin _ Uşşâk Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  4012 Ey benim âhu misâlim nerdesin _ Uşşâk Şarkı Curcuna Hamdi Tokay
  4013 Ey benim âlî-pesendim _ Pesendîde Şarkı Aksak Kemençeci Usta Yani
  4014 Ey benim bahtıyârim gönlümün tahtı yârim Karacaoğlan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Muhlis Sabahattin Ezgi
  4015 Ey benim çeşmimin nûru _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Hâşim Bey
  4016 Ey benim endâmı güzel bakışı nurdan güneşim Celâl Abacı Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Celâl Abacı
  4017 Ey benim gonce gülüm _ Hicaz Şarkı Sofyan Refik Fersan
  4018 Ey benim güzel kuşum Orhan Seyfi Orhon Acem Aşîran Şarkı Semâî Reşat Erer (Kemânî)
  4019 Ey benim güzel yüzlü perim şâheserim Erol Atabey Nihâvend Şarkı Semâî Erol Atabey
  4020 Ey benim mestâne gözlüm şimdi buldum ben seni _ Evc Türkü Aksak (Osman Pehlivan'dan alınmıştır)
  4021 Ey benim nazlı cânânım severim kimseler bilmez Âşık Mustafa Gevherî Rast Şarkı Türk Aksağı Ahmet Çağan
  4022 Ey bırakıp giden beni (Bırakıp giden..) _ Karcığar Şarkı Sofyan Şerif İçli
  4023 Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz Bâki Süha Ediboğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Avni Anıl
  4024 Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Mehmet Akif Ersoy Segâh Mersiye Sofyan Sadettin Kaynak
  4025 Ey bûse ne seyyâle eden kalbimi yaktın _ Segâh Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  4026 Ey bülbül-i hoş-nağme ser-ağaz _ Mâye Şarkı Türk Aksağı Dellalzâde
  4027 Ey bülbül-i nâlende Sezâî Hüzzâm Şarkı Düyek Ahmet Hatipoğlu
  4028 Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya _ Nevâ Beste Lenk Fahte Rauf Yektâ Bey
  4029 Ey bülbül-i şeydâ gam-ı mihnet sana kaldı _ Yegâh Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4030 Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme _ Acem Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  4031 Ey bülend-ahter şeh-i sâhib-kerem _ Rehâvî Şarkı Düyek Dede Efendi
  4032 Ey büt içmişsin yine zannım şerab _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  4033 Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ Enderûnî Vâsıf Hicaz Şarkı Semâî Dede Efendi
  4034 Ey büt-i tannâz ü şûh-i dil-rübâ _ Ferahnâk Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  4035 Ey cân-ı derûnum seni bu cânım unutmaz _ Nihâvend Beste Hafif Rif'at Bey
  4036 Ey cân-ı derûnum seni bu cânım unutmaz _ Nişâburek Şarkı Türk Aksağı _
  4037 Ey cânım ilham perîm sen iştihârımsın benim _ Hicaz Şarkı Düyek Râkım Elkutlu
  4038 Ey câzib-i vicdan ne yaman âfet-i cansın _ Uşşâk Şarkı Aksak Asdik Ağa
  4039 Ey cefâcû dâd elinden Sâkıp Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Şâkir Ağa
  4040 Ey cefâcû gamze-i hun-hâreden _ Şevkefzâ Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  4041 Ey cemâl-i Hakk'a tâlib Azîzî Pençgâh Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4042 Ey ciğer-pârem enîsim gam-güsârım lânede _ Uşşâk Şarkı Aksak Şeyh Ethem Efendi
  4043 Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma Âşık Ömer Hicaz Şarkı Türk Aksağı Medenî Aziz Efendi
  4044 Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma Âşık Ömer Nihâvend Kâr Hafif Hacı Fâik Bey
  4045 Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Nikoğos Ağa
  4046 Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni Mehmet Riyâzi Efendi(Kadı) Hicaz Beste Ağır Düyek Dede Efendi
  4047 Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin _ Beste Isfahan Beste Hafif Hatipzâde Osman Efendi
  4048 Ey çeşm-i siyâh gönlümü müjgânla harâb et Râif Sâlih Hicaz Şarkı Aksak Nezahat Soysev
  4049 Ey dehâsı kudret-i azmiyle kudretler yapan (Kâr-ı Cumhhuriyet) Neş'et Bey Nevrûz Kâr Devr-i Revân Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4049 KAR-I CUMHURİYET (Ey dehası kudret-i azmiyle...) Neş'et Bey Nevrûz Kâr Devr-i Revân Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4050 Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Niyâzî-i Mısrî Acem Aşîran Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4051 Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Niyâzî-i Mısrî Acem Kürdî Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4052 Ey dertlilerin derdine dermân eden Allah Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Reng-i Dil Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4053 Ey dil bu civanlık o sitemkâre de kalmaz _ Evc Şarkı Aksak Fuat Sorguç(Tanbûri)
  4054 Ey dil diyemem "Yar bana yâr olsan n'olurdu" Mehmet Hafîd Bey Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  4055 Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî) Sûznâk Y.S. Yürük Semâî Küçük Mehmet Ağa
  4056 Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın _ Hicaz Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  4057 Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın _ Uşşâk Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  4058 Ey dil ne oldun feryâd edersin Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Curcuna Civan Ağa
  4059 Ey dil sev ol perî-veş'i bu hüsn ü ân ile Tâhir Efendi (Halifezâde) Hüseynî A.S. Aksak Semâî Tâhir Efendi (Halifezâde)
  4060 Ey dil-rübâ-yı dil-şikâr _ Hicaz Şarkı Düyek Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  4061 Ey dil-rüba-yı sîm-ten _ Dilnişîn Şarkı Raks Aksağı Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  4062 Ey dilber-i âlî-neseb Besim Bey Rast Şarkı Sofyan Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  4063 Ey dilber-i hoş-edâ _ Evcârâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4064 Ey dilber-i hoş-nevresim Kaytazzâde Nâzım Bey Mâhûr Şarkı Düyek Hâşim Bey
  4065 Ey dilber-i hüsn-i âfet _ Bûselik Şarkı Aksak Semâî Şâkir Ağa
  4066 Ey dilber-i işve-nümâ _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Düyek Tanbûri Osman Bey
  4067 Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz Rahmi Bey Şehnaz Şarkı Aksak Rahmi Bey
  4068 Ey dilber-i nâzik edâ _ Şehnaz Bûselik Şarkı Sofyan Sultan II.Mahmut (Adlî)
  4069 Ey dilber-i şîrin-edâ olsun sana cânım fedâ _ Hicazkâr Şarkı Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  4070 Ey dilber-i şûh-i nevres _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Düyek Kemânî Rızâ Efendi
  4071 Ey dilleri nâzik-edâ sûznâk ettin beni _ Sûznâk Şarkı Semâî Lütfi Trak
  4072 Ey efendim a sultânım gözüm doldu yaş ile _ Hicazkâr Şarkı Düyek Çorlu'lu
  4073 Ey ezelden ebede târihi şanlı yurdum (YURT GÜZELLEMESİ) Akın Özkan Bûselik Türkü Aksak-Sofyan Akın Özkan
  4074 Manolyam desem sana güller hemen kıskanır Ziyâ Polat Nikrîz Şarkı Sofyan Cevdet Çağla
  4075 Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  4076 Ey felek Mecnûn'uyum Leylâ'yı gözler gözlerim Âşık Ömer Mâhûr Şarkı Düyek Nihat Adlim
  4077 Ey ferâzende-î firûze zevak _ Dilnişîn Kâr Devr-i Revân Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4078 Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden Ahmet Paşa Nihâvend Şarkı Aksak Sümer Sâmi Güney
  4079 Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma _ Hicaz Kâr Hafif Bolâhenk Nûri Bey
  4080 Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma Şemseddîn Sivâsî Nikrîz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4081 Ey gamlı dağların siyah gülleri Mustafa Reşit Bey Şehnaz Şarkı Aksak Bîmen Şen
  4082 Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol Nedîm Bayâti Beste Hafif Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
  4083 Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  4084 Ey garip bülbül diyârın kandedir Niyâzî-i Mısrî Hüseynî Şarkı Aksak Ahmet Hatipoğlu
  4085 Ey gâziler yol göründü yine garip serime _ Isfahan Şarkı Devr-i Hindî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  4086 Ey gonca açıl koklayalım âşıkın üzme Muâllim İsmail Hakkı Bey Zâvil Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4087 Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın Şemsettin Ziyâ Bey Sûzidil Şarkı Semâî Şemsettin Ziyâ Bey
  4088 Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Mustafa Nâfiz Irmak Sabâ Şarkı Düyek Ümit Mutlu
  4089 Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Mustafa Nâfiz Irmak Rast Şarkı Semâî Yücel Aşan
  4090 Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti _ Mâhûr Beste Hafif Dede Efendi
  4091 Ey gonca-i bağ-ı safâ Hazmi Efendi (Tuğra) (Şeyh) Hüseynî İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
  4092 Ey gonca-i gülzâr-ı ân _ Ferahnâk Şarkı Düyek _
  4093 Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş _ Sûznâk Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  4094 Ey gonca-i nevres-nihâl _ Sabâ Köç. Türk Aksağı _
  4095 Ey gonce cemâlin gül-i handana berâber _ Dilnişîn Şarkı Aksak Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  4096 Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle _ Nevâ Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  4097 Ey gonce-dehen şerbetine cânımı kandır _ Hicaz Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  4098 Ey gonce-i bağ-ı cihan v'ey ziynet-i destâr-i cân _ Nevâ A.S. Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  4099 Ey gonce-i bağ-ı edâ _ Bayâti Şarkı Aksak Neyzen Rıza Bey
  4100 Ey gonce-i nâzik tenim Enderûnî Vâsıf Muhayyer Bûselik Şarkı Düyek Sultan II.Mahmut (Adlî)
  4101 Ey gonca-i nâzik tenim Enderûnî Vâsıf Muhayyer Sünbüle Şarkı Düyek Sultan III.Selim (İlhâmî)
  4102 Ey gonce-i nevres nihal aşkınla oldum bî-mecâl _ Hüseynî Şarkı Türk Aksağı Rif'at Bey
  4103 Ey gonce-i sevdâ bana bir handeni göster Mustafa Nâfiz Irmak Evc Şarkı Yürük Semâî Amir Ateş
  4104 Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvet _ Nevâ Bûselik A.S. Sengin Semâî Zekâî Dede
  4105 Ey gönlümde öten bülbül tanıdım seni Edip Kayhan Özışık Hüzzâm Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  4106 Ey gönül bahçesinin gonca gülü şen güzeli _ Mâhûr Şarkı Aksak Artaki Candan
  4107 Ey gönül bakma cihâne Keramî Nihâvend İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  4108 Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir Abdullah Eşrefoğlu Tâhir Bûselik Şarkı Müsemmen Cinuçen Tanrıkorur
  4109 Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok Hüseyin Sîret Özsever Bestenigâr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  4110 Ey gönül bu hasb-ı hâlim var bilen yârâna sor Âşık Ömer Şevkefzâ Şarkı Müsemmen Emin Akan
  4111 Ey gönül derdin nedir Erol Sayan Hicazkâr Şarkı Aksak Erol Sayan
  4112 Ey gönül döndün nihâyet sen de bir vîrâneye Nâhit Hilmi Özeren Rast Şarkı Müsemmen Refik Fersan
  4113 Ey gönül gel Hakk'a giden râhı bul Niyâzî-i Mısrî Segâh Durak Durak Evferi Derviş Halil Efendi(Kuşçuzâde)
  4114 Ey gönül n'eylersin sen bu cihânı Hakkı Şedaraban Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4115 Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi _ Şedaraban Durak Durak Evferi Zeki Arif Ataergin
  4116 Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  4117 Ey gözleri âhû misal _ Neveser Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  4118 Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım Akif Salı (Müftü) Ferahfezâ Şarkı Sengin Semâî Râkım Elkutlu
  4119 Ey gözleri kalbinden kalbi gözlerinden güzel kız Tâhir Karagöz Hüzzâm Şarkı Curcuna Tâhir Karagöz
  4120 Ey gözleri lâciverd bak bir lâhza bu yana _ Bûselik Şarkı Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  4121 Ey gözleri şen yüzleri gülşen lebi handan Ali Rızâ Sağman Acem Kürdî Şarkı Türk Aksağı Ali Rızâ Sağman
  4122 Ey gözü âhû bana bilmem niçin bîgânesin _ Mâhûr Beste Muhammes Eyyûbî Mehmet Bey
  4123 Ey gözüm ağlama dildâr uyanır _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  4124 Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var Fuzûlî Nişâburek Y.S. Yürük Semâî Yusuf Ziyâ Paşa
  4125 Ey gül tebessüm bilmez misin sen _ Hicazkâr Şarkı Aksak Tâhir Ağa
  4126 Ey gül yüzüne âşık olan gülşeni n'eyler _ Hüseynî Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4127 Ey gül-i bağ-ı edâ _ Hüzzâm Şarkı Aksak Dede Efendi
  4128 Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz _ Zâvil Şarkı Aksak Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
  4129 Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Medenî Aziz Efendi
  4130 Ey gül-i gülşen-serây-ı hüsn ü ân _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Lâtif Ağa
  4131 Ey gül-i işve-nisâr _ Bayâti Araban Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  4132 Ey gül-i nâzik-beden işve-pesendim _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  4133 Ey gül-i nev-bahar-ı ân Rahmi Bey Şevkefzâ Şarkı Aksak Rahmi Bey
  4134 Ey gül-i nevres hezârı eyleme hicrinle zâr Fâik Bey Nevâ Bûselik Şarkı Devr-i Revân Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
  4135 Ey gül-i nükhet-fezâ-yı hüsn ü an _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Eyyûbî Mehmet Bey
  4136 Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim Suat Güngören Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Neveser Kökdeş
  4137 Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid Abdülazîz Efendi Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Lâtif Efendi
  4138 Ey gül-nihâl-i işve-zâ _ Şevkutarab Şarkı Türk Aksağı Sultan II.Mahmut (Adlî)
  4139 Ey gül-nihâl-i işvebâz _ Rast Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  4140 Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl _ Büzürg Şarkı Ağır Aksak Dellalzâde
  4141 Ey güzel gel artık ne olursun gel Orhan Kızılsavaş Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  4142 Ey güzel gözlü nazlı yâr ne ararsan Boğaz'da var _ Nihâvend Şarkı Sofyan Râdife Erten
  4143 Ey güzel gözlü şirin sözlü güzel _ Karcığar Şarkı Yürük Semâî Hacı Arif Bey
  4144 Ey güzel kız hiç gönülden silmiyorsun Turgut Çelik Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Burhan Durucu
  4145 Ey güzel dudağınla dudağımı yakıver _ Ferahnümâ Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  4146 Ey güzellik burcunun mâhı gönül pîrâyesi _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4147 Ey hâb-ı naza kanmayan nergis uyan kat cana can Şemsettin Ziyâ Bey Şehnaz Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  4148 Ey hamî-i din-i mübiyn ey tâcdâr-ı pür-kerem _ Acem Aşîran Dua. Semâî Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  4149 Ey hasta çoban kızı azıcık davran _ Karcığar Şarkı Aksak Arşak Çömlekciyan
  4150 Ey hayâli gözden gitmeyen dilber Mustafa Reşit Bey Nihâvend Şarkı Semâî-Y.Sem. Artaki Candan
  4151 Ey her biri bir güfteye renk râyihâ olmuş Mahmut Nedim Güntel-Fuat Uluç Nişâburek Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  4152 Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın Nâbizâde Nâzım Bey Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  4153 Ey hilâl-ebrû kamer-tal'at nigâr-ı dilsitan _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Ali Efendi
  4154 Ey hüdâvend-i atâ-bahş-i cemî'-i bî-kesan _ Ferahnâk Methiye Devr-i Hindî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  4155 Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen Abdurrahman Efendi(Nefeszâde) Sabâ İlâhi Müsemmen Turhan Toper
  4156 Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü _ Hisâr Bûselik A.S. Sengin Semâî Dede Efendi
  4157 Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr Leylâ Saz Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  4158 Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin _ Hüzzâm Şarkı Aksak Ahmet Irsoy(Zekâîzâde)
  4159 Ey ipek kanatlı seher rüzgârı Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Düyek-D.Hindî Sadettin Kaynak
  4160 Ey kadd-i bâlâ âlâdan âlâ _ Şehnaz Bûselik Şarkı Sofyan Dellalzâde
  4161 Ey kân-ı kerem bende-i fermânı unuttun _ Tebrîz Şarkı Yürük Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  4162 Ey kârı-elem tîr-i sitem yâreler açtı _ Bestenigâr Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4163 Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nâlân _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  4164 Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti Abdullah Salâhî (Şeyh) Ferahfezâ Beste Firengifer Dede Efendi
  4165 Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Fuzûlî Gerdâniye Beste Hafif Hacı Fâik Bey
  4166 Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Fuzûlî Uşşâk Beste Devr-i Kebîr Râkım Elkutlu
  4167 Ey kerem-fermâ şehinşâh-ı cihan _ Rast Dua. Düyek Rif'at Bey
  4168 Ey kıble-i ikbâl-i cihan _ Bestenigâr Beste Düyek Dede Efendi
  4169 Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem _ Hicaz Kâr Hafif İbrâhim Paşa (Dâmat)
  4170 Ey kuş neden mahzûn durursun öyle _ Uşşâk Şarkı Düyek Bîmen Şen
  4171 Ey leb-i gonca i'zârı sevsen _ Tâhir Şarkı Devr-i Hindî Şâkir Ağa
  4172 Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim _ Acem Aşîran A.S. Ağır Sengin Semâî Dede Efendi
  4173 Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim _ Evc Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4174 Ey mâh-ı men der mektebest... _ Rast A.S. Aksak Semâî Abdülkâdir-i Merâgi
  4175 Ey mâh-ı münevver yine bir hüzne mi daldın _ Revnâknümâ Şarkı Devr-i Hindî Abdülkâdir Töre
  4176 Ey mâh-ı şeb-i îyd-ı said sendeki şûle _ Kürdîli Hicazkâr Beste Hafif Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  4177 Ey mâhitâb-ı gül-beden _ Zevkutarab Şarkı Ağır Düyek Abdi Efendi
  4178 Ey meh gece rüyâda görüp zülfün uyandım _ Hicaz Zemzeme Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4179 Ey meh-i nâzım sana dil bendedir _ Hicaz Şarkı Düyek Osep Ağa (Ebeyan)
  4180 Ey mehlika ey gül-beden _ Hicaz Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4181 Ey mehlika ey gül-beden _ Şedaraban Şarkı Düyek Ziyâeddin Efendi
  4182 Ey melâhat burcunun mehpâresi _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Şekerci Cemil Bey
  4183 Ey melce-i nâz ü edâ _ Acem Bûselik Şarkı Evfer Rif'at Bey
  4184 Ey melek aşkınla yaktın bu dil-i bî-çâreyi _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4185 Gaddar felek âşık-ı nâlâna dokunma _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Klârnetçi İbrâhim Efendi
  4186 Ey melek-haslet şehinşâh-ı vahîd _ Hicazkâr Şarkı Ağır Düyek Hâşim Bey
  4187 Ey melek-hûb hayâl-i kemterî _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  4188 Ey melek-hûy dilber-i nâzik-edâ _ Arazbâr Bûselik Şarkı Sofyan Ali Ağa (Kemânî)
  4189 Ey melek-sîmâ dilber _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde)
  4190 Ey melek-sîmâ güzel ey şâh-ı hûbân-ı cihân _ Hüseynî Şarkı Aksak Tevfik Efendi(Kılıçcı Ahmet)
  4191 Ey melek-sîmâ seni günden güne sevmekteyim _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Hâfız İsmail Özses
  4192 Ey menbâ-i ihsân ü ata şâh-ı melek-zad Mîrî Nevâ Bûselik Şarkı Ağır Aksak Semâî Dellalzâde
  4193 Ey merdüm-i çeşm-i cihan _ Arazbâr Bûselik Şarkı Evfer Dellalzâde
  4194 Ey mihr-i eflâk-ı atâ Seyyîd Mehmet Efendi Sûzidil Şarkı Ağır Düyek Hâşim bey
  4195 Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevket _ Nevâ Bûselik Şarkı Düyek Kemânî Rızâ Efendi
  4196 Ey misli cihanda olmayan yâr _ Nikrîz Şarkı Türk Aksağı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4197 Ey mutrib-i zevk âşina Rahmi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Rahmi Bey
  4198 Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem _ Ferahnâk Şarkı Devr-i Hindî Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  4199 Ey mürüvvet mâdeni şâh-ı cihan _ Şevkefzâ Methiye Ağır Düyek _
  4200 Ey nûr-i dîde nazını ancak çeken bilir _ Rahatülervâh A.S. Aksak Semâî Ahmet Avni Konuk
  4201 Ey nahl-i emel lûtf eyleyip gel _ Şehnaz Bûselik Şarkı Semâî Lâtif Ağa
  4202 Ey nahl-i gül dilber perî _ Sâzkâr Şarkı Ağır Aksak Semâî Neyzen Rızâ Bey
  4203 Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana Yahyâ Kemâl Beyatlı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  4204 Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana Yahyâ Kemâl Beyatlı Mâhûr Şarkı Curcuna Refik Fersan
  4205 Ey nâzenin şûh-i dildâr _ Arazbâr Şarkı Düyek Manok Ağa
  4206 Ey nâzenîn-i dil-rübâ vârım sana olsun fedâ _ Bûselik Şarkı Sengin Semâî _
  4207 Ey nazlı güzel _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Ali Rızâ Bey
  4208 Ey nazlı melek Hak seni bir tâne yaratmış _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  4209 Ey nesîm-i seherî canda yerin var senin _ Isfahan Y.S. Yürük Semâî Tanbûri İzak Efendi
  4210 Ey nev-bahâr-ı hüsn ü ân _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Düyek Abdülaziz Han(Sultan)
  4211 Ey nev-bahâr-ı i ü nâz _ Hicazkâr Şarkı Aksak Hâfız Ali Dede
  4212 Ey nev-bahâr-ı i ü nâz _ Sûzidilârâ Şarkı Sofyan Manok Ağa
  4213 Ey nevâziş-perverim âlem beğenmiş hâlini _ Rast Şarkı Aksak Selâhattin Bey
  4214 Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim _ Sûznâk Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  4215 Ey nihâl-i emelimde sararan penbe çiçek Mustafa Reşit Bey Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  4216 Ey nihâl-i gonce-i bağ-ı zekâ _ Sûzidil Şarkı Düyek Rif'at Bey
  4217 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Şeyh Gâlip Dede Muhayyer Sünbüle Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Vardakosta Ahmet Ağa
  4218 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Şeyh Gâlip Dede Nişâburek Şarkı Ağır Aksak Akın Özkan
  4219 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Şeyh Gâlip Dede Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Oğuz Şenler
  4220 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Şeyh Gâlip Dede Ferahfezâ Şarkı Aksak Şeref Çakar
  4221 Ey nûr-i mînû ey çeşm-i âhû _ Rast Şarkı Yürük Semâî Nûman Ağa
  4222 Ey olanlar tâlib-i gencine-i esrâr-ı Hû _ Segâh (Çârgâh'ta) Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4223 Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne _ Uşşâk Kâr Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4224 Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne _ Rast Methiye Sofyan Rif'at Bey
  4225 Ey padişâhım (nev-civanım) şevketin lûtf ile her dem şöhretin Sermet Efendi Rehâvî Şarkı Düyek Nûman Ağa
  4226 Ey padişâhım şâd ol efendim _ Sûzidil Methiye Aksak Dede Efendi
  4227 Ey perî ruhsârına ben "gül" desem de elverir İlyâ Efendi Mâhûr Beste Muhammes İlya Efendi
  4228 Ey perî-i nağme erdir evc'e dek âvâzımı _ Nevâ Şarkı Aksak Semâî Ziyâ Paşa
  4229 Ey rûh-i âli gül-i zîbende _ Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  4230 Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın Mahmut Kemal (İbn'ül Emin) Rast Şarkı Ağır Düyek Zeki Arif Ataergin
  4231 Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım Hayri Tümer Hicaz Şarkı Aksak Hayri Yenigün
  4232 Ey rûh-i revânım ne yaman âfet-i cansın Neş'et Bey Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  4233 Ey sabâ esme nigârım uykuda Ziyâ Paşa (Vezir) Sabâ Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  4234 Ey sabâ pek esme cânan uykuda _ Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Neyzen Rızâ Bey
  4235 Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  4236 Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb Bâkî Şedaraban Beste Hafif Tanbûri İzak Efendi
  4237 Ey sâkî-i Cem neş'e-i mül tâze yetişti Sâkıp Müstear Şarkı Aksak Şâkir Ağa
  4238 Ey sâkî-i gül-çehre getir bâdemizi Fuat Bayramoğlu Nihâvend Şarkı Aksak Fâtih Salgar
  4239 Ey sâkî-i zîbâ-edâ... _ Sûzidil Şarkı Aksak Eyyûbî Bahaeddin bey
  4240 Ey serenler serenler _ Gerdâniye Türkü Aksak _
  4241 Ey serîr-ârâ-yı nâz ü hüsn ü ân _ Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Aşir Efendi
  4242 Ey serv-i gülzâr-ı vefâ Sultan III.Selim (İlhâmî) Şevkefzâ Şarkı Aksak Sultan III.Selim (İlhâmî)
  4243 Ey serv-i kadd-i nevreste _ Nühüft Şarkı Aksak Ali Dede (Ser Nâyi)
  4244 Ey servi-kamet nâzik edâsın _ Büzürg Şarkı Aksak Dellalzâde
  4245 Ey serv-i nâz gülşene gel handenle handan olayım ben Güngör Güner Segâh Şarkı Müsemmen Neveser Kökdeş
  4246 Ey serv-i nâz-ı nevresim _ Nühüft Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  4247 Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ _ Bestenigâr Şarkı Türk Aksağı Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  4248 Ey sevgili akşam oluyor ormana gelsen Emin Recep Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Câvide Hayre Hanım
  4249 Ey sevgili hasretim sana Arif Sâmi Toker Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  4250 Ey sevgili kız hüsnünle gözler kamaşırdı _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Sahak Hocasar (Kemânî)
  4251 Ey sevgilim olmasın sakın gamın esefin _ Ferahnümâ Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  4252 Ey benim âhu misâlim nerdesin _ Hüseynî Aşîran Şarkı Ağır Aksak Sedat Öztoprak
  4253 Ey sevgisi ay neş'esi mihrâb-ı hayâtım Arif Efendi (Muâllim) Rast Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4254 Ey sıra sıra dizilen serviler Vasfi Rızâ Zobu Karcığar Şarkı Curcuna Ahmet Mükerrem Akıncı
  4255 Ey sîne sana n'oldu yanar âteşe döndün _ Ferahfezâ Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4256 Ey sîne-sâf-ı lâl-i mül _ Acem Bûselik Şarkı Evfer Sultan II.Mahmut (Adlî)
  4257 Ey sünbülî siyeh ber semen.(Sünbülî sünbülî ... siyeh..) Sultan Hüseyin Baykara Hisâr Bûselik Kâr Muhammes Hamparsum Limoncuyan
  4257 Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh (Ey sünbülî siyeh..) Sultan Hüseyin Baykara Hisâr Bûselik Kâr Muhammes Hamparsum Limoncuyan
  4258 Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Semâî Sultan II.Mahmut (Adlî)
  4259 Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir _ Evc Şarkı Ağır Aksak Semâî Şâkir Ağa
  4260 Ey şâh-ı iklim-i vefâ (Medhiye) _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Sengin Semâî Nûman Ağa
  4261 Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu Râgıp Paşa Zâvil (Mâhûr) Şarkı Ağır Aksak Semâî Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  4262 Ey şâh-ı vefâ güster-i lûtf-i himem-ârâ _ Tarz-ı Nevîn Methiye Ağır Aksak Semâî Ali Ağa (Kemânî)
  4263 Ey şâh-ı zaman kıl beni lûtfunla mesrûr (Medhiye) _ Tarz-ı Nevîn Beste Firengifer Hâşim Bey
  4264 Ey şâh-ı (şahan/cihan) v'ey nûr-i Yezdân _ Evc Bûselik Şarkı Aksak Semâî Dellalzâde
  4265 Ey şanlı beldenin kahraman kızı (MUDANYAKIZI) Hasan Lâmi Güray Hicaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  4265 MUDANYA KIZI (Ey şanlı beldenin) Hasan Lâmi Güray Hicaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  4266 Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân Rızâ Tarz-ı Nevîn Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Hâşim Bey
  4267 Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâ _ Hisâr Bûselik Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  4268 Ey şeh-i hûbânım eyle ol kadd-i mevzûna sen Nedîm Nevâ Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  4269 Ey şeh-i iklim-i dânâ-yı fünûn _ Arazbâr Methiye Ağır Aksak Mustafa Ağa (Kemânî)
  4270 Ey şeh-i iklim-i devrân-âşkâr Nâmık Kemâl Tarz-ı Nevîn Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  4271 Ey şeh-i kişver-i nâz ü nahvet _ Hüseynî Y.S. Yürük Semâî Şeyhülislâm Es'ad Efendi
  4272 Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Nûman Ağa
  4273 Ey şeh-i nâzım sana dil bendedir _ Nühüft Şarkı Aksak _ (M.İ.H.B.'de İstavri Ef.)
  4274 Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem _ Arazbâr Bûselik Şarkı Ağır Düyek Tâhir Ağa
  4275 Ey şeh-i pür-lem'a-i mihr-i cihan _ Nühüft Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  4276 Ey şeh-i şâhan-ı memduhu'l-hısâl ey şehr-yâr _ Nihâvend Methiye Düyek Hâşim Bey
  4277 Ey şeh-i şehenşâh-ı cihan dâver-i devran _ Acem Aşîran Dua. Yürük Semâî Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  4278 Ey şeh-i milk-i hüsn ü ey(melek-hüsn v'ey)meh-i evc-i ân _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Kemânî Rızâ Efendi
  4279 Ey şehenşâh-ı cihan dâd eyledin Leylâ Hanım Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  4280 Ey şehenşâh-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel _ Sûznâk Dua. Nim Sofyan Rif'at Bey
  4281 Ey şehenşâh-ı cihan-ârâ-yı nev tarz-ı usûl _ Hicazkâr Beste Devr-i Kebîr Hacı Sâdullah Ağa
  4282 Ey şehenşâh-ı cihan Sultan Hamîd-i kâmrân _ Mâhûr Dua. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4283 Ey şehenşâh-ı Felâtun-i cihan _ Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Yusuf Paşa
  4284 Ey şehenşâh-ı ferîd-i rûzigâr _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bağdasar
  4285 Ey şehenşâh-ı Horasan...(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) _ Segâh Kâr Hafif Abdülkâdir-i Merâgi
  4285 KAR-I ŞEŞ-AVAZ (Ey şehenşâh-ı Horasan..) _ Segâh Kâr Hafif Abdülkâdir-i Merâgi
  4286 Ey şehenşâh-ı mekârım i'tiyâd _ Evcârâ Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey (Yusuf Paşa?)
  4287 Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Dellalzâde
  4288 Ey şehenşâh-ı serir-ârâ-yı makbûl-i cihan Hacı Fâik Bey Zâvil Kâr Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  4289 Ey şehenşâh-ı zamansın _ Acem Aşîran Methiye Sofyan Nûman Ağa
  4290 Ey şehenşâh-ı cihan âmâde-i ihsânınım _ Şerefnümâ Beste Muhammes Hacı Fâik Bey
  4291 Ey şehr-yâr-i pür-kerem _ Revnâknümâ Şarkı Düyek Necip Paşa
  4292 Ey şehr-yâr-ı kudsî-nişân v'ey tac-dâr-ı bânî cihan _ Nihâvend Dua. Sofyan Ömer Lütfi Dede
  4293 Ey şehsuvar-ı meydân-ı işve _ Arabân Bûselik Şarkı Türk Aksağı Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  4294 Ey şen kadın güzel kadın _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Sahak Hocasar (Kemânî)
  4295 Ey şimdi elâ gözleri süzgün sesi şakrak Yahyâ Kemâl Beyatlı Sûzidil Şarkı Aksak Akın Özkan
  4296 Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin Râsih Bey Evcârâ Beste Zincir Bekir Sıtkı Sezgin
  4297 Ey şûh seninle gizlice mehtâba çıksak bir gece _ Müstear Şarkı Düyek Hâşim Bey
  4298 Ey şûh-i âfet darıldım gâyet _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Nikoğos Ağa
  4299 Ey şûh-i âfet _ Mâhûr Şarkı Semâî Kemânî Rızâ Efendi
  4300 Ey şûh-i cefâ ettin beni aşkın ile nâlân _ Hicazkâr Y.S. Yürük Semâî Ciğercioğlu Kirkor
  4301 Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Hacı Arif Bey
  4302 Ey şûh-i cihan âfet-i can rûh-i revânım _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4303 Ey şûh-i cihan sevdi seni can _ Evc Şarkı Aksak Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  4304 Ey şûh-i gülten sevdim seni ben _ Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  4305 Ey şûh-i gülşen sevdim seni ben _ Mâhûr Şarkı Semâî Ziyâ Bey (Bestenigâr)
  4306 Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Nedîm Hûzî Y.S. Yürük Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  4307 Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Nedîm Sûzidil Y.S. Yürük Semâî Bekir Sıtkı Sezgin
  4308 Ey şûh-i rânâ ey mâh-ı tâbân _ Rast Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4309 Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb Mahmut Celâleddin Paşa Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Lem'î Atlı
  4310 Ey taht-ı hezâr-ı râ aman illâ meyâ sâhib _ Bestenigâr Beste Çifte Düyek (Hind Eseri)
  4311 Ey tıfl-ı nâz-ı bî-bedel _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Sofyan Neyzen Rızâ Bey
  4312 Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme _ Isfahan Şarkı Evsat Hacı Arif Bey
  4313 Ey tûtî-i mir'at-ı tekellüm _ Müstear Şarkı Türk Aksağı Şâkir Ağa
  4314 Ey vatan evlâdı sâdık kahraman ünvanlılar _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Zekâî Dede
  4315 Ey vatanperver yine gel gayrete _ Rast Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  4316 Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân _ Ferahfezâ Dua. 12/8-Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4317 Ey velînîmet-i âlî-nijâd _ Sûznâk Methiye Düyek Râşit Efendi(Neyzen)
  4318 Ey veliy-yi nîmet-i bîminnet-i âlem sana (Tebrik) _ Ferahfezâ Şarkı Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4319 Ey veliyyü'n-nîmet ey şâh-ı cihan _ Ferahnâk Methiye Ağır Aksak Ali Efendi
  4320 Ey veliyyü'n-nîmet-i âlem keremkân-ı cihan _ Şerefnümâ Beste Çenber Baha Bey(Sermüezzin)
  4321 Ey veliyyü'n-nîmet-i bî-minnetim _ Sûznâk Methiye Türk Aksağı Râşit Efendi(Neyzen)
  4322 Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş _ Şehnaz Şarkı Aksak Semâî Dede Efendi
  4323 Ey verd-i rûy-i âl sana Hacı Fâik Bey Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Tâhir Ağa
  4324 Ey yâr-i cânan sana imdâd edecek yok _ Uşşâk Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  4325 Ey yâr-i vefâ çektirme cefâ _ Rast Şarkı Aksak Semâî Abdi Efendi (Tellal)
  4326 Ey yârenler bu dünyâda bir gün atlı da yaya da...(UNUTULUR) Niyâzi Damla Hicaz Şarkı Aksak Münir Nûrettin Selçuk
  4327 Ey ye's-i envâr-ı cihan tâb-ı muhabbet _ Sûznâk Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4328 Ey yeşil gözleriyle içime dolan güzel Can Çetindoğan Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Ali Ulvi Baradan
  4329 Ey yosma şûh-i pür-edâ _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  4330 Ey yüzü mâh gamzelerin aldı kararım Sabahattin Volkan Mâhûr Şarkı Yürük Semâî Sabahattin Volkan
  4331 Ey Zelihâ-rû yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi _ Bayâti Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4332 Ey zülfüne dil bağladığım işveli cânan M.Rüştü (Vehbizâde) Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  4333 Ey mâh-ı (şâh-ı) melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk _ Ferahnâk Şarkı Ağır Aksak Semâî Nikoğos Ağa
  4334 Ey "Can gözün açabilsem"diyenler _ Hicaz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4335 Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl Merkez Efendi Ferahfezâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4336 Eyâ dilber cemâlin şem'ine pervâneler lâzım Ahmet Behçet Akgüneş Evcârâ A.S. Aksak Semâî Bekir Sıtkı Sezgin
  4337 Eyâ mâh-ı münîr-i burc-ı ısmet Rif'at Bey Neveser Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  4338 Eyâ şâhenşeh-i âlem-mürüvvet merhametkârım _ Şerefnümâ A.S. Aksak Semâî Baha Bey(Sermüezzin)
  4339 Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî _ Acem Aşîran A.S. Ağır Aksak Semâî Dellalzâde
  4340 Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman _ Hisâr Bûselik Şarkı Aksak Nûman Ağa
  4341 Eyle şevk-engîz-i hasret sîne-i sûzanımı _ Karcığar Şarkı Aksak Yusuf Paşa
  4342 Eyle vaslınla efendim behredâr _ Hicazkâr Şarkı Düyek Rif'at Bey
  4343 Eyledi aşkın eser ey sîm-ten _ Şevkefzâ Şarkı Devr-i Hindî Hâşim Bey
  4344 Eyledi fikrimi berbâd merak oldu bana _ Rast Şarkı Curcuna Hüsnü Bey
  4345 Eyledi meysiz bu şeb uşşâk-ı zârı neşveyâb _ Nihâvend Şarkı Semâî Tanbûri Ali Efendi
  4346 Eyledin ağyârı mahrem gonce-fem _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Düyek Yusuf Paşa
  4347 Eyledin şeydâ beni ey gül-beden _ Hicaz Şarkı Ağır Düyek Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  4348 Eyledin tatlı sesinle beni ihyâ o gece _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  4349 Eyleme ağyardan hiç ihtirâz _ Yegâh Şarkı Devr-i Hindî Mahmut Celâleddin Paşa
  4350 Eyleme bezminde yâr ağyârını _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Kanûni Mehmet Bey
  4351 Eyleme hiddet bakarsam sîne-i semen-ber'e _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Sedat Öztoprak
  4352 Eylemem artık felekten iştikâ _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  4353 Eylemem şimden gerû senden dilek âh felek _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Agopos Alyanak(Hânende)
  4354 Eylemiş zâlim felek âlâmına me'men beni _ Uşşâk Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4355 Eyler tahammül âzâre gönlüm Mahmut Celâleddin Paşa Bestenigâr Şarkı Aksak Mahmut Celâleddin Paşa
  4356 Eylesen de cevri yok ey meh hatâ Hayri Şevkutarab Şarkı Ağır Aksak Semâî Osep Ağa (Ebeyan)
  4357 Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ _ Acem Aşîran Şarkı Aksak İbrâhim Efendi(Asâriye hatibi)
  4358 Eyleyen uşşakı şeyda daima tal'atindir ya Resulallah senin Mehmet Nasûhî Efendi Mâhûr Durak Durak Evferi Ahî Efendi(Hasan Efendizâde)
  4359 Eyliyor dâim beni ezvâk-ı hüznüm neş'eyâb _ Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Bolâhenk Nûri Bey
  4360 Eylül'de bir akşamdı o kız sevgilisiyle Cüneyt Bey Tebrîz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4361 Eyvah ne yazık aldanarak aşka inandım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Zeki Duygulu
  4362 Eyyâm-ı bahar erdi yeşillendi çemenler _ Hisâr Bûselik Beste Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4363 Her sabah karşıma yolda çıkardın Mehmet Erbulan Uşşâk Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  4364 Ali Reis'in takası Mutlu Torun Hüseynî Ç.Ş. Devr-i Turan Mutlu Torun
  4365 Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül _ Hicaz Şarkı Aksak Neyzen Rızâ Bey
  4366 Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem _ Evc A.S. Aksak Semâî Ebû-Bekir Ağa
  4367 Ez şevk-i tü an zülf-i tü (KÂR-I ŞEVKNAME) _ Rast Kâr Hafif Abdülali Efendi(Hâce-i sânî)
  4367 KAR-I ŞEVKNAME (Ez şevk-i tü an..) _ Rast Kâr Hafif Şeyh Abdül Ali
  4368 Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın Mehmet Akif Ersoy Hüseynî Şarkı Aksak Şerif İçli
  4369 Ezelden aşk od'una yana geldim Sünbüli (Sünbül Sinan) Sultânî Yegâh Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4370 Ezelîden seni sevdim _ Acem Kürdî Şarkı Düyek Hâşim Bey
  4371 Ezelîdir bu aşk bende Tanbûri Mustafa Çavuş Arazbâr Şarkı Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  4372 Ezmeyilen süzmeyilen yar bulunmaz gezmeyilen _ Uşşâk Şarkı Aksak _
  4373 Ezvâk-i cihan rü'yet-i rüyâ gibi geçti _ Nihâvend Şarkı Curcuna Şekerci Cemil Bey
  4374 Fağfur bir kadehten dökülen mey gibi raks et Melâhat Altındal Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Ahmet Aksoy
  4375 Fağfur bir kadehten dökülen mey gibi raks et Melâhat Altındal Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Erdinç Çelikkol
  4376 Fâni olan bu dünyâda âdem isen sözle konuş Arif Nihat Aka Uşşâk Şarkı Düyek Ali Şenozan
  4377 Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Şeyh Gâlip Dede Tâhir Bûselik Şarkı Ağır Aksak Cemâl Calan (Arap)
  4378 Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Şeyh Gâlip Dede Isfahan Şarkı Düyek-D.Revan Sadettin Kaynak
  4379 Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Yesârî Asım Arsoy
  4380 Farkında değil yandığımın derdine cânân _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  4381 Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Rast Şarkı Müsemmen Ahmet Yektâ Madran
  4382 Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hânende Bülbül Ali Bey
  4383 Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Sultânî Yegâh Şarkı Devr-i Hindî Mustafa Sunar
  4384 Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Segâh Şarkı Müsemmen Teoman Alpay
  4385 Fasl-ı güldür nev-bahar eyyâmıdır _ Sabâ Şarkı Ağır Aksak Şivelioğlu Yorgaki
  4386 Fasl-ı gülşen erdi Aydın Oran Nişâburek Şarkı Ağır Aksak Aydın Oran
  4387 Fasl-ı nevrûzu küşâde etti üstâd-ı şehir _ Nevrûz Şarkı Ağır Aksak Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  4388 Fâtih-i kişver küşâ rezm âveran derler bize Münîr İsmet Bey Hicazkâr Şarkı Düyek Dede Ahmet Efendi
  4389 Fecr-i hilkatte gülen bir gülsün _ Sabâ Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  4390 Fecrim güneşim neş'e-i kalbim emelimsin Abdülkâdir Gökmen Hicaz Şarkı Türk Aksağı Abdülkâdir Gökmen
  4391 Fecrin bütün esrârı parıldarken açıkta Mustafa Nâfiz Irmak Nihâvend Şarkı Aksak Ahmet Aksoy
  4392 Fecrin bütün esrârı parıldarken açıkta (KANLICA KOYUNDA) Mustafa Nâfiz Irmak Nihâvend Şarkı Curcuna Yücel Aşan
  4393 Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan _ Karcığar Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  4394 Fedâ etme beni ey meh-cebînim _ Sûzidil Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  4395 Fedâ olsun sana bu ten _ Şevkefzâ Şarkı Düyek Medenî Aziz Efendi
  4396 Fedâ sana sevgilim benliğim bütün varlığım Kenan Akansu Hüzzâm Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  4397 Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten Orhan Veli Kanık Hüzzâm Şarkı Aksak Refik Fersan
  4398 Feleği bir pula satsak ne olur _ Hicaz Şarkı Aksak _
  4399 Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem Câhit Öney Uşşâk Şarkı Aksak Sâmi Serimer
  4400 Feleğin dalına atımı bağladım _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak _
  4401 Feleğin ettikleri canıma kâr eyledi _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Leon Hancıyan
  4402 Feleğin kahrına bakma bana yaklaş güzelim Ferit Tan Bayâti Şarkı Aksak Ferit Tan
  4403 Felek aldı elimden seni gurbet eline _ Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna Mustafa Sunar
  4404 Felek bana neler etti _ Sabâ Kanto Sofyan _
  4405 Felek beni kul eyledi yaktı yıktı kül eyledi Nâdide Buluç Bûselik Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  4406 Felek bizi pek ağlattı gülmesini bilmez gönül Kâzım Narmanlı Hüzzâm Şarkı Curcuna Kâzım Narmanlı
  4407 Felek erdin mi zulmünle murâda _ Hicaz Şarkı Curcuna Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
  4408 Felek niçin koydun beni bu hâle _ Sabâ Kanto Sofyan _
  4409 Ferâcemi giyemedim (Feracemin al yakası) _ Muhayyer Şarkı Aksak _
  4410 Fer almışken tulû-i Kibriyâ'dan Yahyâ Kemâl Beyatlı Hisâr Bûselik Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4411 Fer bulur dîdem cemâlinle şehâ _ Acem Aşîran Şarkı Düyek Lâtif Ağa
  4412 Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam Zeki Duygulu Isfahan Şarkı Aksak Zeki Duygulu
  4413 Kabrinde benim olmalıdır sen...(FERYÂT) Abdülhak Hamit Tarhan Segâh Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  4414 Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın _ Muhayyer Şarkı Sengin Semâî Tanbûri Ali Efendi
  4415 Feryâd ederim hâlime imdâd edecek yok _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Emin Ongan
  4416 Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden _ Büzürg Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4417 Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden _ Karcığar Beste Firengifer (Ağır) Zekâî Dede
  4418 Feryâd ediyor âşık-ı hasret-zede her an _ Rast Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4419 Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ Mehmet Emin Çakıroğlu Hüseynî Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  4420 Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı _ Bayâti Y.S. Yürük Semâî Hamparsum Limoncuyan
  4421 Feryâdıma efganıma imdâd edecek var _ Isfahan Şarkı Curcuna Ahmet Râsim Bey
  4422 Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ Leylâ Hanım Segâh Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  4423 Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ Leylâ Hanım Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  4424 Feryâdımın âlemde benim hiç eseri yok _ Yegâh Şarkı Ağır Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  4425 Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmaz _ Bayâti Araban Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4426 Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmaz _ Nevrûz Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4427 Feryâd ile coştukca şu çamlardaki bülbüller _ Sûznâk Şarkı Aksak Şerif İçli
  4428 Feryâd ile yâd eylerken ben seni her bâr _ Nihâvend Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4429 Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok Nigâr Hanım Şehnaz Şarkı Sengin Semâî Tanbûri Cemil Bey
  4430 Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok Nigâr Hanım Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
  4431 Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmin-beden _ Şehnaz Bûselik Beste Nim Sakîl-Berefşan Zekâî Dede
  4432 Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır Selim Aru Hüzzâm Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  4433 Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır Selim Aru Sûznâk Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  4434 Feryâdlarıma sed çekemez en yüce dağlar _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ahmet Mükerrem Akıncı
  4435 Fesleğen ektim gül bitti _ Isfahan Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  4436 Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir Mehmet Sâdık Bey Ferahnâk Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  4437 Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır _ Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Fahri Kopuz
  4438 Feyizler akseder binbir hitâb-ı mânevisinden Nûri Baş Rast İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  4439 Feyyâz-ı bahar mı dökülen gül deheninden Şeref Hanım (Kemânî) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4440 Feyz-i aşkdan behre-mend olmak dilersen âşikâr _ Sabâ Zemzeme Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4441 Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin _ Karcığar Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  4442 Fındıklı bizim yolumuz _ Uşşâk Türkü Aksak _
  4443 Fırat kenarının ince dumanı _ Hüseynî Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  4444 Fırsat bulsam yâre varsam Tanbûri Mustafa Çavuş Şehnaz Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  4445 Fışkırmada bir tatlı alev gözlerinizden _ Hicazkâr Şarkı Düyek Fâruk Arifî Emhaz
  4446 Figan eder yine bülbül bahar görmüştür _ Ferahnâk Beste Zincir Dede Efendi
  4447 Figanın aksi doldurdu cihânı _ Dügâh Şarkı Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  4448 Fikrimin ince gülü _ Acem Kürdî Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4449 Fikrimi tenvir eder ol şûle-i dîdârınız _ Yegâh Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4450 Fikrinde midir eşk-i rîzân _ Rast Şarkı Düyek Nûrettin Cemil Sangan
  4451 Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  4452 Fikr-i zülfündür gönülde rişte-i tûl-i emel _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî N.C.Erdoğan
  4453 Fincanı taştan oyarlar _ Hicaz Türkü Curcuna _
  4454 Fincanı taştan oyarlar _ Uşşâk Türkü Curcuna _
  4455 Fincanı taştan oyarlar _ Nişâburek Türkü Aksak _
  4456 Firâkın cevr-i hicrânın usandım ıztırâbından _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Fâiz Kapancı
  4457 Firâk-ı hasretinle oldu viran _ Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Aleksan Efendi
  4458 Firâkından ciğer yandı eyâ dilber kebab-âsâ _ Gerdâniye Kürdî A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4459 Firâkın eyledi dâvet bu ihtirâkımız _ Nihâvend Şarkı Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  4460 Firâkın kesti tâb ile tüvânı Ahmet Reşat Paşa Yegâh Şarkı Devr-i Hindî Şevkî Bey
  4461 Firâkınla a sultanım... _ Müstear Şarkı Ağır Düyek Basmacı Abdi Efendi
  4462 Firâkınla bahârım ağladı gülşen mezâr oldu _ Sultânî Yegâh Şarkı Devr-i Hindî İsak Varon
  4463 Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu _ Acem Aşîran A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4464 Firâkınla bugün pek derdmendim _ Hicazkâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4465 Firâkınla cihandan rıhletim bir âha kalmıştır Hâfız Osman Efendi (Musul'lu) Nihâvend Şarkı Aksak Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
  4466 Firâkınla ederken âh ü nâle _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Kanûni Reşat Bey
  4467 Firâkınla işim sahrâ-yı gamda âh ü zâr olsun _ Sûznâk Şarkı Aksak Hâfız Sâdık Efendi
  4468 Firâkınla kahretsem yine vuslat dilemem Turgut Yarkent Uşşâk Şarkı Curcuna Vural Doğu
  4469 Firâkınla yansa ten yine vuslat dilemem Turgut Yarkent Hicaz Şarkı Düyek Avni Anıl
  4470 Firâkınla zâlim harâb oldu can Recâizâde Mahmut Ekrem Uşşâk Şarkı Aksak Ûdî Ekrem Bey
  4471 Firâkınla zâlim harâb oldu can Recâizâde Mahmut Ekrem Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  4472 Firâkın sînemi dağlar _ Gerdâniye Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  4473 Firâkın sînemi dağlar _ Sabâ Zemzeme Şarkı Aksak Mahmut Celâleddin Paşa
  4474 Firâk-ı yâr ile dünyâ gözümde zindandır İsmail Hakkı Baradan Acem Kürdî Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  4475 Firâk-ı yâr ile her dem rencîdedir gönlüm _ Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  4476 Firkat denilen âfeti bir yâd edebilsem _ Nişâburek Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  4477 Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül _ Hüseynî Şarkı Aksak Civan Ağa
  4478 Firkat ü hicr ile mahvoldu yazık cism ü tenim _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Sâlih Efendi ( Zencî )
  4479 Firkatin aldı bütün neşve-i tâb'ım bu gece Avram Naum Hicaz Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  4480 Firkatin derdi nigâra bağrımı kan eyledi _ Uşşâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4481 Firkatine can dayanmaz _ Sûznâk Şarkı Curcuna Şekerci Cemil Bey
  4482 Firkatin hâlim perîşân etti gel _ Mâye Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  4483 Firkatinle beni mecnûn ettin _ Sûznâk Şarkı Düyek Lâtif Ağa
  4484 Firkatinle dil-i bî-çâreyi bîmâr ettin _ Rast Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  4485 Firkatinle ey perî hâlim harab _ Sabâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4486 Firkatinle kan ağlıyor gözlerim _ Hicaz Şarkı Aksak Ûdî Nûri Bey
  4487 Firkatin te'sir etti canıma _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  4488 Firkat-i rûyinle ey gonce-dehen _ Sabâ Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  4489 Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr oldum _ Acem Kürdî A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4490 Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne _ Rast Şarkı Yürük Semâî Mahmut Celâleddin Paşa
  4491 Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne _ Sabâ Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  4492 Florya'da sâhilde gördüm onu _ Uşşâk Şarkı Aksak _
  4493 Fulyalar başka neş'e vermiş ol zülf-i zerrine _ Yegâh Şarkı Yürük Semâî _
  4494 Fürûğ-i şevketinden mihr-i âlem müstenir olsun _ Acem Kürdî Methiye Şarkı Devr-i Revânı Hâşim Bey
  4495 Füsun serpen sazının dinlesem nağmesini Orhan Tokmakoğlu Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  4496 Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı Ahmet Muhtar Paşa Mâhûr Marş Nim Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4497 Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim _ Dügâh Beste Çenber(Ağır) Hamparsum Limoncuyan
  4498 Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim _ Isfahan Beste Çenber(Ağır) Tanbûri İzak Efendi
  4499 Gâh azm-i kûy-i yâri candan özlersin gönül _ Yegâh Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4500 Gâhigâh kendime gelirim Eşrefoğlu Rûmî Dügâh Durak Durak Evferi Hüseyin Efendi
  4501 Gâhî gönül firâkın ile derd-nâk olur _ Nihâvend Beste Çenber Hacı Arif Bey
  4502 Gâhî ki eder turrası dâmânını çide Kemâlettin Ağa (Enderûnî) Nişâburek A.S. Sengin Semâî Dede Efendi
  4503 Gâhî ki eder turrası dâmânını çide Kemâlettin Ağa (Enderûnî) Uşşâk Y.S. Yürük Semâî Kara İsmail Ağa
  4504 Gâh mey aradım gâh sevgili gâh san'ata hayran Hilmi Özgen Hicaz Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  4505 Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  4506 Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır Fâruk Nâfiz Çamlıbel Acem Aşîran Şarkı Curcuna Arif Sâmi Toker
  4507 Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır Fâruk Nâfiz Çamlıbel Karcığar Şarkı Sofyan-Aksak Sadettin Kaynak
  4508 Gam çekti gönül tâli'i yâr olmadı gitti _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Müzehher Güyer
  4509 Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir _ Rast Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  4510 Gamdan âzâd olmuyor gönlüm benim Mustafa Nâfiz Irmak Nihâvend Şarkı Düyek Emin Ongan
  4511 Gamdan beni etmez misin Allah için âzâd _ Hisâr Bûselik Şarkı Semâî Mekkîzâde
  4512 Gam değil bana cefâ ise eğer mu'tâdın _ Karcığar Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  4513 Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Mehmet Sâdi Bey Muhayyer Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  4514 Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Mehmet Sâdi Bey Hüzzâm Şarkı Aksak-Curcuna Şevkî Bey
  4515 Gam dolar gönlüme baktıkça güzel gözlerine _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hâmit Kayacan
  4516 Gam-ı hicranla perîşân ve karanlık kaderim _ Hicaz Şarkı Nim Sofyan Kemânî Yorgi Efendi
  4517 Gamından ey saçı Leylâ yitirdim aklı Mecnûn'um Âşık Ömer Hüseynî Şarkı Aksak Necmi Pişkin
  4518 Gamınla dilfikâr olsun _ Bayâti Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  4519 Gamınla dilfikâr olsun _ Selmek Şarkı Sengin Semâî Nesim Silviya (Haham)
  4520 Gamla dolsun sînemiz artık sürûra çâre yok Âşık Ömer Hüseynî Şarkı Düyek Nihat Adlim
  4521 Gamla kıymettar ömrün geldi geçti mevsimi _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  4522 Gamlı düşünceler mevsimindeyiz Kemâl Çivici Hicazkâr Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  4523 Gamlı gamlı ağlamakla geçmiyor hiç bir zaman _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4524 Gam neşterini vurmadasın sîneme her an _ Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  4525 Gam seni terk eylemez sen eyle terk-i gam biraz İsmail Yaşar Şâdi Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Kâzım Uz (Muâllim)
  4526 Gamsız yaşarım eğlenirim zevk ederim ben Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Türk Aksağı Yesârî Asım Arsoy
  4527 Gam u âlâm beni her an safâ vü neş'eyâb eyler Halid Bey Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  4528 Gam zamanında gerektir âh ü zâr _ Bestenigâr Şarkı Aksak Neyzen Rızâ Bey
  4529 Gamzeden hançer takınmış bî-amandır gözlerin _ Hicaz Şarkı Curcuna Neyzen Mehmet Efendi
  4530 Gam-zedeyim devâ bulmam (Kesik kerem) _ Uşşâk Şarkı Sofyan Tatyos Efendi
  4531 Gamzene kondurdun simsiyah beni Nâmık Kemâl Aktan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Nâmık Kemâl Aktan
  4532 Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest _ Bestenigâr Beste Darb-ı Fetih Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  4533 Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur Nef'î Dilkeşhâverân Beste Zincir Hasan Fehmi Mutel
  4534 Gamzen ne kadar olsa niyâz etmeğe bâis Nef'î Revnâknümâ Y.S. Yürük Semâî Hâşim Bey
  4535 Gamzesi bir tir-i sevdâ dîdeler sayyâd-ı dil _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4536 Garib bülbül neden böyle feryâd edersin Kadri Şençalar Sabâ Şarkı Düyek Kadri Şençalar
  4537 Garib dağlarda kaldım ben Hacı Fâik Bey Bestenigâr A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  4538 Garib gönlüm mahzun yine _ Gerdâniye Bûselik Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Tanbûri Mustafa Çavuş
  4539 Garib gönlüm yine ağlar _ Hicaz Şarkı Düyek Kasım İnaltekin
  4540 Garib gönül gurbet ele gidersin (GURBET YOLU) Yavuz Alaybeyoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Yavuz Alaybeyoğlu
  4541 Garibi olmuşum ben bu diyârın _ Rast Şarkı Düyek Necmi Pişkin
  4542 Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde Veli Bakırlı Hicaz Şarkı Yürük Semâî Yusuf Nalkesen
  4543 Gayet güzeldir cism-i rû _ Sûznâk Şarkı Nim Sofyan Lâtif Ağa
  4544 Gayet güzelsin ey melek _ Evc Şarkı Ağır Düyek Zeki Mehmet Ağa
  4545 Gayetle dilber bir şîvekâre _ Ferahfezâ Şarkı Türk Aksağı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4546 Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim Yahyâ Nazîm Efendi Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  4547 Giderken kalbimi al götür benden Ayşe Birgül Yılmaz Hüzzâm Şarkı Aksak Burhan Durucu
  4548 Gazûbâne nigâhın bî-amandır _ Pençgâh Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4549 Gece Ay'a bakıyorum yüzünü zannederek _ Hicazkâr Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  4550 Gece gözlüm nerden çıktın karşıma Cansın Erol Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İçli
  4551 Gece gündüz hep hayâlin gözlerim _ Hicazkâr Köç. Oynak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4552 Gece gündüz hep karşımda Yalçın Benlican Hicaz Şarkı Düyek Burhan Durucu
  4553 Gece gündüz meclis-i meyde gezip _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Ahmet Mükerrem Akıncı
  4554 Gece gündüz uyku girmez gözüme Kayıkçı Kul Mustafa(17.yy) Bayâti Araban Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  4555 Gece gündüz ülfetini kurarım _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4556 Gece her yer dalıyor uykulara M.Fâruk Gürtunca Hüzzâm Şarkı Aksak Hikmet Münir Ebcioğlu
  4557 Geceler bembeyazdır ay vurur saçaklara _ Bûselik Şarkı Curcuna İlhâmi Güreşin
  4558 Geceler böyle kalmaz ya şafak söker sabah olur Gâlip Hamza Berkay Nihâvend Şarkı Düyek Amir Ateş
  4559 Geceler çok uzun ne olur yanımda olsan Erol Öztürk Hicaz Şarkı Düyek Hasan Soysal
  4560 Gecelerden bir gece seni bana getirdi Ferit Sıdal Rast Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  4561 Geceler içinden bir gece seçtik Bâki Süha Ediboğlu Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  4562 Geceleri gelirken etrafına bak da gel _ Hicaz Şarkı Sofyan _
  4563 Gecelerin ucunda ararım seni (SABAHSIZ GECELER) Necdet Varol Sabâ Şarkı Sofyan Necdet Varol
  4564 Geceleri süsleyen ışıl ışıl yıldızlar Teoman Önaldı Rast Şarkı Semâî Teoman Önaldı
  4565 Geceler karanlık olur _ Hüzzâm Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4566 Geceleyin bir ses böler uykumu Ahmet Kutsi Tecer Bûselik Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  4567 Geceleyin bir ses böler uykumu (NERDESİN) Ahmet Kutsi Tecer Rast Şarkı Semâî Gültekin Çeki
  4568 Geceleyin bir ses böler uykumu Ahmet Kutsi Tecer Hicaz Şarkı Düyek Hasan Soysal
  4569 Gece Leylâ'yı ayın ondördü...(NAZAR) Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Fantezi Sofyan Fahri Kopuz
  4570 Gece Leylâ'yı ayın ondördü...(NAZAR) Yahyâ Kemâl Beyatlı Rast Fantezi Sofyan Kemâl Niyâzi Seyhun
  4571 Gecem gündüzüm duâ her sözüm Semiha Ongun Nihâvend Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  4572 Gecemiz kapkara sâkî sun elin nûr olsun Fuat Hulûsi Demirelli Şedaraban Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  4573 Gecen de günün de ben olmalıyım Füsun Ocakçıoğlu Nihâvend Şarkı Semâî Melâhat Pars
  4574 Gecenin gündüze döndüğü ansın Aşkın Tuna Hüzzâm Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  4575 Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  4576 Gecenin rengi siyah ya güne ne demeli Nihâl Özyüksel Sultânî Yegâh Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  4577 Gece olup ay çıkanda gelesin Turhan Toper Segâh Şarkı Yürük Semâî Turhan Toper
  4578 Gece sâhilde ağlayan dalgalar gökleri inletiyor _ Neveser Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  4579 Gece sâhilden açıp sandalı enginlere biz Mesut Kaçaralp Nihâvend Şarkı Aksak Şerif İçli
  4580 Gece sessiz mehtab hazin rüzgâr susuvermiş Ertuğrul Özbayrak Acem Kürdî Şarkı Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  4581 Gece sessiz ve karanlık yine her şey uyumuş Hayri Mumcu Segâh Şarkı Aksak Gültekin Çeki
  4582 Geceyi gündüze her dem katalım _ Acem Kürdî Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  4583 Gece yorgundu sular durgundu güzel gözlerin bana dargındı Halit Bekir Sabarkan Karcığar Şarkı Düyek Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  4584 Geç anladım bahardan evvel yaprak dökülürmüş Selim Aru Hicazkâr Şarkı Sofyan İsmail Demirkıran
  4585 Geçelim bu hevâ ile hevesten Himmet Şevkefzâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4586 Geçen günler sevdiğim dostları bir bir almış Nemika Mürseloğlu Hicazkâr Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  4587 Geçen hafta Ada'da söz verip de gelmedin _ Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ekrem Varol
  4588 Geçen hafta kayıkla ben geçerken _ Evcârâ Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  4589 Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Leylâ Saz Rast A.S. Ağır Aksak Semâî Tanbûri Hikmet Bey
  4590 Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Leylâ Saz Ferahnâk Şarkı Aksak Neyzen Rızâ Bey
  4591 Geçen zaman acı tatlı aranır Yusuf Merçil Nihâvend Şarkı Aksak Nihat Adlim
  4592 Geçer her gün bir şirin kız buradan Yesârî Asım Arsoy Uşşâk Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  4593 Geçerken dün gözüm gördü _ Bestenigâr Şarkı Aksak Markar Ağa
  4594 Geçer mi hiç âşık cânânesinden Lütfi Büyükaydın Mâhûr Şarkı Curcuna Lütfi Büyükaydın
  4595 Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm Turgut Çelik Hüzzâm Şarkı Curcuna Erdinç Çelikkol
  4596 Geçeyim can ile tenden beni aşkınla şeydâ kıl Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) Uşşâk Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4597 Geçip de karşıma gözlerin süzme _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Ahmet Ağa
  4598 Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  4599 Geçip gitse de yıllar bir gün ayrılsa yollar... Cumâli Karataş Mâhûr Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  4600 Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi Necmettin Halil Onan Hüseynî Şarkı Türk Aksağı Dürrî Tûran
  4601 Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi Necmettin Halil Onan Nihâvend Şarkı Curcuna Ercüment Berker
  4602 Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi Necmettin Halil Onan Nihâvend Şarkı Düyek Kaya Bekat
  4603 Geçip ol şâh-ı hûbân taht-gâh-ı hüsne yan geldi _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hasan Fehmi Mutel
  4604 Geçer dil can ile tenden Nevres paşa Ferahnâk Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  4605 Geçiyor günlerim sevgilim hep seni anmakla _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Güner Erman
  4606 Geçiyorken görürüm pencerede Kemâl Şâkir Yakar Bayâti Şarkı Sofyan Necdet Varol
  4607 Geçiyor ömr-i hazîn sâdece "cânâ"diyerek _ Bestenigâr Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  4608 Geçiyor ömrüm ile rûhumun eski neş'esi _ Hicaz Şarkı Aksak Celâl Kıvılcım
  4609 Geç kalma ki geçmektedir Eylül'de bu yaz da Rahmi Duman Hüseynî Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  4610 Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden _ Evc Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4611 Geçmesin günümüz sevgilim yas'la Şerâfettin Aydınlık Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  4612 Geçmesin sıcaklığı dudaklarından Bekir Mutlu Rast Şarkı Semâî Oktay Tem
  4613 Geçmesin sıcaklığı/ıslaklığı) dudaklarından Bekir Mutlu Hüseynî Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  4614 Geçmiş güzel günleri hayâl edip yanmadan Nemika Mürseloğlu Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  4615 Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Ahmet Râsim Bey Rast Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey (Kânûnî)
  4616 Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Ahmet Râsim Bey Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Nûri Şeydâ Bey
  4617 Geçse de aylar yıllar gönlüm hep seni arar Mustafa Malkoç Acem Aşîran Şarkı Aksak Mahmut Yivli
  4618 Geçsek bu hüzünden ne kalır sohbetimizden Hasan Soysal Hicaz Şarkı Türk Aksağı Hasan Soysal
  4619 Geçsek de şu sâhilden o rüyâlar bizi görmez Necmi Nûrettin Güngörmüş Acem Kürdî Şarkı Curcuna Refik Fersan
  4620 Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar Enis Behiç Koryürek Rast Şarkı Semâî Erol Sayan
  4621 Geçti âlâm-ı firâkın cânıma _ Sûznâk Şarkı Düyek Klârnetçi İbrâhim Efendi
  4622 Geçti artık güzel günler (ELVEDA) Zeki Müren Nihâvend Şarkı Düyek Zeki Müren
  4623 Geçti aylar geçti yıllar nerdesin âh nerdesin Sabri Süha Ansen Uşşâk Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  4624 Geçti bahar hazan erdi bu yerde Melâhat Akan Bûselik Şarkı Düyek Fehmi Tokay
  4625 Geçti bahar hazan erdi bu yerde Melâhat Akan Hüzzâm Şarkı Sofyan Süleyman Mertkanlı
  4626 Geçti eyvah bir hayâl oldu saadet demleri _ Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Agopos Alyanak
  4627 Geçti eyyâm-ı şebâbım mihnet ü hicrân ile _ Nikrîz Şarkı Semâî Kemânî Niyâzi Bey
  4628 Geçtiğin yoldur bu hâk üstünde bağım gülşenim _ Muhayyer Şarkı Aksak Şükrü Şenozan
  4629 Geçtiğin yollarda hep adım adım Mustafa Töngemen Mâhûr Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  4630 Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi Nâhit Hilmi Özeren Nihâvend Şarkı Düyek Osman Nihat Akın
  4631 Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi Nâhit Hilmi Özeren Mâhûr Şarkı Yürük Semâî Şükrü Şenozan
  4632 Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Halûk Recâî Hisâr Şarkı Müsemmen Halûk Recâî
  4633 Geçtikce demler sehhârelendi _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Afet Mısırlıyan (Ûdî)
  4634 Geçti muhabbet demi ağla gönül yan gönül _ Uşşâk Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  4635 Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ Rahmi Bey Tâhir Bûselik Şarkı Türk Aksağı Rahmi Bey
  4636 Geçti o zevk ile geçen çağlarım _ Hüseynî Şarkı Curcuna Asdik Ağa
  4637 Geçti ömrüm yine hâlâ ben o bin derd ileyim Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  4638 Geçti ömrün baharı perîşân oldu bugün _ Sûznâk Şarkı Düyek Cemil Kıvanç
  4639 Geçti ömrün baharı vefâsız yâr dönmedi Kenan Güreşçi Hüzzâm Şarkı Düyek Kenan Güreşçi
  4640 Geçti ömrün nev-baharı bülbül olmuş n'eyleyim Nâhit Hilmi Özeren Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Sâdi Hoşses
  4641 Geçti rüzgâr gibi solgunluğu bir anda güz'ün _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Refik Fersan
  4642 Geçti sensiz bu kadar yıl aradan Vâhit Özaydın Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  4643 Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün Hüseyin Sîret Özsever Bayâti Şarkı Ağır Aksak Nûri Halil Poyraz
  4644 Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün Hüseyin Sîret Özsever Hüseynî Şarkı Müsemmen Şükrü Tunar
  4645 Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma Şeyh Gâlip Dede Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak-T.Aks. Hacı Arif Bey
  4646 Geçtim bir kapıdan bir yere vardım (DEDİLER GÖNÜLDÜR) Atilla Damar Hicazkâr Şarkı Aksak Mahmut Ataç
  4647 Gedâmız (Gedâyız) bâyâ(şâha) baş eğmez dil-i âgâhımız vardır _ Dügâh Beste Hafif Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  4648 Gediz de yolların atlılar aştı _ Uşşâk Türkü Aksak _
  4649 Geh bahr ü gehi habab-ı aşkım _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Zekâî Dede
  4650 Gel açıl gonce-dehen zevk edecek günlerdir Şâkir Efendi (18.yy) Mâhûr Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Sultan III.Selim (İlhâmî)
  4651 Gel ağyâre güven olmaz Emin Akan Hüseynî Şarkı Aksak Emin Akan
  4652 Gel anlat gel bana ben gibi sen de Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Nihâvend Şarkı Aksak Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
  4653 Gel artık bitsin bu hasret bu ayrılık Sâdi Hoşses Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Sâdi Hoşses
  4654 Gel artık gel artık gelme zamanın geldi Necip Mirkelâmoğlu Rast Şarkı Curcuna Necip Mirkelâmoğlu
  4655 Gel artık gel sîneme gel Süheylâ Muhterem Hanım Rast Şarkı Semâî Dürrî Tûran
  4656 Gel bahardan zevk alalım Ayşe Birgül Yılmaz Nikrîz Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  4657 Gel bahar gel bahar yakınlarda gel Halide Nusret Zorlutuna Hicazkâr Şarkı Aksak Kaya Bekat
  4658 Gel bahriyeli aşk denizi dalgalanırken Mustafa Sunar Şedaraban Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  4659 Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca Mustafa Nâfiz Irmak Evc Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  4660 Gel bende güzellikten bir daha imtihan ol Behçet Kemâl Çağlar Hicaz Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  4661 Gel benim âguşuma ey meleğim _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Ûdî Sâmi Bey
  4662 Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim _ Dügâh Şarkı Devr-i Hindî Bolâhenk Nûri Bey
  4663 Gel benim ey şûh-i ferdim _ Hüzzâm Şarkı Ağır Düyek Nûman Ağa
  4664 Gel benim gönlüm perîşân eyleyen cân ü tenim İlhan Seçkin Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Adem Şâhin
  4665 Gel benim şîvekârım açtı bak sonbaharım _ Muhayyer Şarkı Sofyan _
  4666 Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  4667 Gel bezme bir şeb ey nâzenînim olalım hem-dem _ Acem Kürdî Y.S. Yürük Semâî Osep Ağa (Ebeyan)
  4668 Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür _ Dilkeşhâverân Beste Hafif Hasan Fehmi Mutel
  4669 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Ümit Yaşar Oğuzcan Sûznâk Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  4670 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Ümit Yaşar Oğuzcan Sûznâk Şarkı Sofyan Yılmaz Karakoyunlu
  4671 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Ümit Yaşar Oğuzcan Bûselik Şarkı Sengin Semâî Vefik Ataç
  4672 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Ümit Yaşar Oğuzcan Nihâvend Şarkı Aksak Yâsin Garra Gülen
  4673 Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Fâik Ali Ozansoy Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  4674 Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Fâik Ali Ozansoy Hicaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  4675 Sırma saçlı nazlı yârim(GEL BİRİCİK SEVDİCEĞİM) Necdet Tokatlıoğlu Muhayyer Şarkı Nim Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  4676 Gel bir kerre daha yine gönlüme tahtını kur Veliye Yâkut Bûselik Şarkı Sofyan Necdet Varol
  4677 Gel bu akşam benimle and içelim seninle _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Şükrü Tunar
  4678 Gel bu akşam da beraber içelim gitme kadın _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  4679 Gel bu akşam şarkımızı söyle mehtap dinlesin Hasan Soysal Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Hasan Soysal
  4680 Gel bu yaz şöyle Fenerbahçe'de birkaç gün kal Refik Ahmet Sevengil Hicaz Şarkı Aksak Refik Fersan
  4681 Gel bütün şarkılar bizim olsun Füsun Güçer Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Bilge Özgen
  4682 Gel de güzelim beni sevindir Şâdi Kurtuluş Sûznâk Şarkı Aksak Neveser Kökdeş
  4683 Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel Bekir Sıtkı Erdoğan Acem Kürdî Şarkı Düyek Amir Ateş
  4684 Gel derim gelmez yanıma _ Karcığar Köç. Aksak _ (Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
  4685 Geldi bahar bak bülbüle _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4686 Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  4687 Geldi bir gözleri âhû _ Mâhûr Şarkı Evfer Müfit Kuraner
  4688 Geldi bir hâle gönül Mehmet Bahaüddin Efendi Acem Kürdî Şarkı Evfer Ahmet Hatipoğlu
  4689 Geldi bir hâle gönül Mehmet B.Hayret Efendi Bayâti Araban Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  4690 Geldi cânan hoş eyledi Neveser Kökdeş Mâhûr(Zâvil) Şarkı Müsemmen Neveser Kökdeş
  4691 Geldi cânânım hayâli gönlüme _ Nevrûz Şarkı Devr-i Hindî İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  4692 Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden _ Evc Kârçe Nim Hafif Ebû-Bekir Ağa
  4693 Geldi dem-i zevk u safâ _ Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Santûri Ethem Efendi
  4694 Geldi eyyâm-ı bahâr-ı gulgule _ Nevâ Bûselik Şarkı Ağır Aksak Dellalzâde
  4695 Geldi eyyâmı baharın müjdeler ey nev-edâ Ahmet Rif'at Bey Isfahan Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  4696 Geldi eyyâm-ı bahâr-ı yâsemen _ Hicazkâr Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  4697 Geldi eyyâm-ı bahâr oldu safâlar âşikâr _ Rast Şarkı Türk Aksağı Tanbûri Ali Efendi
  4698 Geldiğim demde bu mihnet-hâneye ben ağladım _ Sûznâk Şarkı Aksak Hâfız Sâlis Efendi
  4699 Geldiğim yolları bilsen ne uzak Güzide Taranoğlu Rast Şarkı Semâî Necdet Tokatlıoğlu
  4700 Geldik gidiyoruz bir şey görmeden İlham Behlül Pektaş Hicazkâr Şarkı Semâî-Düyek Amir Ateş
  4701 Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz Cenap Şahâbettin Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  4702 Geldim ekin biçmeye daldım güzel seçmeye _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Hamdi Tokay
  4703 Geldin ya nihâyet bana bir yazla berâber Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Hüzzâm Şarkı Aksak Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
  4704 Geldi revnâk ey benim kaşı hilâlim meclise _ Şevkutarab Şarkı Aksak Rif'at Bey
  4705 Geldi safâ cân ü dile _ Hicazkâr Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  4706 Geldi yine güzelim yaz (İSTANBUL'A HASRET) Arif Sâmi Toker Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Arif Sâmi Toker
  4707 Gel dedin geldim işte söyle neden mahzunsun Hüseyin Tansever Hüzzâm Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  4708 Gel deyip de gelmeyen sev deyip de sevmeyen... Halil İbrahim Taşkent Sûznâk Şarkı Semâî İsmail Demirkıran
  4709 Geldi yine mevsim-i gül bülbül ağlar iniler _ Dilfürûz Beste Zincir Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4710 Gel diyorsun gelirim Halil Sezer Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Celâl Abacı
  4711 Geleceksin bir gün boşuna gelmek ne sevmek isterim ne de sevilmek Şâdi Kurtuluş Mâhûr Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  4712 Gel eğlenelim bu şeb berâber _ Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  4713 Gel elâ gözlüm fidanım nev-bahârın gülşeni _ Rast (Nevâ'da) Şarkı Düyek Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  4714 Gel elâ gözlüm efendim yanıma _ Sûznâk Şarkı Müsemmen Tatyos Efendi
  4715 Gelemezsin kara gözlüm bilirim Füsun Ocakçıoğlu Kürdî Şarkı Düyek Füsun Ocakçıoğlu
  4716 Gel etme bana şûh-i şenim cevr ü eziyyet _ Hüzzâm Şarkı Aksak Sâlih Efendi ( Zencî )
  4717 Gel etme sen lecc ağyârdan vazgeç _ Ferahnâk Şarkı Türk Aksağı Ahmet Ağa
  4718 Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle bir dem Niyâzî-i Mısrî Evc Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4719 Gel ey bülbül tutuşmuş canlarız biz Rüştü Şardağ Hüzzâm Şarkı Curcuna Yâsin Garra Gülen
  4720 Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Aleko Bacanos
  4721 Gel ey gönlüm uy bana artık benimle geçin Ahmet Ilgaz Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Vefik Ataç
  4722 Gel ey gül-i nâzik-edâ _ Rast (Nişâburek) Şarkı Aksak Hâşim Bey
  4723 Gel ey güzeller serveri Nazif Evcârâ Şarkı Aksak Dede Efendi
  4724 Gel ey Leylâ perîşân olduğum gör _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî _
  4725 Gel ey mihr-i vefâkârım _ Dügâh Şarkı Ağır Aksak İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  4726 Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber Nâbî Isfahan Beste Zincir Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  4727 Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım _ Isfahan Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  4728 Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim _ Nişâburek Y.S. Yürük Semâî Kassamzâde Mehmet Efendi
  4729 Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim _ Dügâh A.S. Aksak Semâî Osman Ağa
  4730 Gel ey sabâ yine ol gül-izârdan ne haber _ Kûçek Beste Zincir Hacı Fâik Bey
  4731 Gel ey sâkî bana sun bir piyâle _ Segâh Şarkı Aksak Tanbûri Cemil Bey
  4732 Gel ey sâkî ki kesbetsin kudûmundan tarab meclis _ Kûçek A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  4733 Gel ey sâki seninle bu gece mest olalım _ Bayâti Şarkı Düyek Necmi Yar
  4734 Gel ey sâkî bu gece mest olalım _ Bayâti Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  4735 Gel ey sâkî şarabı tâzelendir Rahmi Bey Müstear Şarkı Aksak Rahmi Bey
  4736 Gel ey şûh-i ser-efrâzım _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
  4737 Gel ey şûh-i siyah-çerde _ Acem Bûselik Şarkı Düyek _
  4738 Gel ey tatlı bahar rûhumu sar öyle devam et _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  4739 Gel ey tavrı melek-âde _ Sûznâk Şarkı Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  4740 Gel gel dil-i pür-zahmıma çare-i can bul _ Ferahnâk Şarkı Aksak Neyzen Rızâ Bey
  4741 Gel gel kaçalım el ele gün doğmadan evvel _ Mâhûr Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  4742 Gel gezelim kolkola ey nev-civan _ Şevkefzâ Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  4743 Gel gitme kadın rûhumu hicrânına yakma Celâdet Barbarosoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  4744 Gel gitme kalmasın gözüm yollarda Ömer Bedrettin Uşaklı Segâh Şarkı Nim Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  4745 Gel göklere yükselelim gel de seninle Meral Nakip Nihâvend Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  4746 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Mustafa Töngemen Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Erdinç Çelikkol
  4747 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Mustafa Töngemen Rast Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  4748 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Mustafa Töngemen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Suphi İdrisoğlu
  4749 Gel gör ki hazan rûhuma hicrânını sardı Hayri Mumcu Sabâ Şarkı Semâî Gültekin Çeki
  4750 Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu _ Evcârâ Şarkı Yürük Semâî Hacı Fâik Bey
  4751 Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu _ Nişâburek Şarkı Evfer (Ağır) Nûri Halil Poyraz
  4752 Gel gör ki vedâlaşmada rûhum bedenimle _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4753 Gel gül güzelim yâreme bir çâre bulunsun _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Tonbul (Abdi)
  4754 Gel gülşene gonce ki gülşende safâ yok _ Rast Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4755 Gel güzelim biz de (coşalım/gülelim) oynayalım Necdet Varol Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Necdet Varol
  4756 Gel güzelim Çamlıca'ya bu gece _ Nihâvend Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  4757 Gel güzelim gel bana buldukça imkânını Necip Mirkelâmoğlu Şehnaz Bûselik Şarkı Düyek Necip Mirkelâmoğlu
  4758 Gel güzelim gülistâne güle gel _ Sabâ Şarkı Aksak Dede Efendi
  4759 Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Fâik Ali Ozansoy Hicaz Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  4760 Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Fâik Ali Ozansoy Sûzidil Şarkı Müsemmen Rıdvan Lâle
  4761 Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ Nedîm Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  4762 Gel inan gel dilde sâz-ı aşkını sensin çalan Münir Hamdi Bey Sûznâk Şarkı Yürük Semâî Şükrü Şenozan
  4763 Gelin bir nazar eylen Yûnûs Emre Şehnaz Fantezi Semâî Mutlu Torun
  4764 Gelince bezme mestâne _ Hüzzâm Şarkı Aksak Neş'et Molla (Kırım'lı)
  4765 Gelince bir araya hayat verir yuvaya Cengizhan Mutlu Nihâvend Ç.Ş. Düyek Alâeddin Yavaşça
  4766 Gelince çeşmine cânâ şarâb-ı nâb senin _ Nikrîz Beste Zincir Yusuf Çelebi
  4767 Gelince hatıra ol şûh-i istiğnâ melek-haslet _ Karcığar A.S. Aksak Semâî Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
  4768 Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize _ Evcârâ Beste Hâvî (Ağır) Küçük Mehmet Ağa
  4769 Gelince meclise cânâ... _ Rast Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4770 Gelince meclise ol çeşm-i âhû _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4771 Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler _ Gerdâniye Beste Zincir Hacı Fâik Bey
  4772 Gelincikler açmış yanaklarında Mustafa Sevilen Nihâvend Şarkı Düyek Selâmi Sel
  4773 Gelincik şurup olmaz Sabri Süha Ansen Mâhûr Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  4774 Gelin çocuklar gelin Ali Püsküllüoğlu Mâhûr Ç.Ş. Nim Sofyan Nedim Önol
  4775 Gelinin yüzünde ipek duvarlar _ Tâhir Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  4776 Bir güzel kız salıncakta sallanır (Gelin kızlar annemize..) Hacı Fâik Bey Nihâvend Fantezi Semâî-Düy.-Cur. Hacı Fâik Bey
  4776 Gelin kızlar annemize soralım (Bir güzel kız salıncakta..) Hacı Fâik Bey Nihâvend Fantezi Semâî-Düy.-Cur. Hacı Fâik Bey
  4777 Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim _ Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Tanbûri Ali Efendi
  4778 Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4779 Gelirim demiştin gelmedin niye Turgut Yarkent Hüzzâm Şarkı Semâî Vural Doğu
  4780 Gelirim demiştin giderken hani Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Curcuna İrfan Özbakır
  4781 Gelirken meclise yârim gücendi _ Isfahan Şarkı Düyek Nesim Silviya (Haham)
  4782 Gelirse meclise ol âfet-i cihânı görün _ Evc Beste Hafif Ebû-Bekir Ağa
  4783 Gelirsin bir gün diye bekledim sana kandım Zeki Müren Nihâvend Şarkı Curcuna Zeki Müren
  4784 Gelişin âşık-ı küstâhını âzâre midir _ Selmek Beste Fahte Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  4785 Allah'ı seversen uyanırken beni yâdet (Ş.İ.Do.4) _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Mehmed Yürü (Nasîbin)
  4786 Geliver bir gececik gönlümü şâd eyleyiver Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Aksak Yesârî Asım Arsoy
  4787 Geliyor benim edâlı yârim _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Bîmen Şen
  4788 Geliyor bezmime handân yüzü meh Reşat Özpirinçci Rast Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  4789 Geliyorsun geçiyorsun ne bir selâm veriyorsun Turhan Taşan Muhayyer Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  4790 Gel kalbimin tahtında saltanat süren güzel Mehmet Karaca Nihâvend Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  4791 Gel Kalender'de safâyâb olalım mey çekelim _ Uşşâk Şarkı Sofyan Ahmet Çağan
  4792 Gel kara gözlü ceylânım gel Ali Ulvi Baradan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  4793 Gel karanlık günlerime güneş olan güzel A.Tufan Şentürk Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Ziyâ Erol
  4794 Gel kerem edip n'ola bak bana _ Hüzzâm Şarkı Curcuna _
  4795 Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir M.Cenânî Kandiye Mâhûr Şarkı Türk Aksağı Hayri Yenigün
  4796 Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir M.Cenânî Kandiye Ferahnümâ Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  4797 Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir M.Cenânî Kandiye Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Râkım Elkutlu
  4798 Gel lûtf ile(eyle) cânâ bu gece hâne senindir _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  4799 Gelme böyle bahar ben güzü aşıyorum Handan Bilgütay Rast Şarkı Düyek Adem Şâhin
  4800 Gel meclise ey gonce-i gülzâr-ı letâfet _ Şehnaz Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4801 Gel meclise ey lebleri-mül bir iki parlat Mehmet Sâdi Bey Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4802 Gelmeden bahar sen gel (Gelmez oldu hiç sesin...)(KALBİM SENİ ÖZLER) Drama'lı Hasan Hasgüler Rast Şarkı Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
  4802 Gelmez oldu hiç sesin söyle canım nerdesin Drama'lı Hasan Hasgüler Rast Şarkı Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
  4802 KALBİM SENİ ÖZLER (Gelmeden bahar sen gel) Drama'lı Hasan Hasgüler Rast Şarkı Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
  4803 Gelmedin bir gececik bağıma mehtâb olalı _ Muhayyer Kürdî Şarkı Müsemmen İsmail Hakkı Nebiloğlu
  4804 Gelmedin bir kerreden mâ'da neden _ Uşşâk Şarkı Müsemmen Fehmi Tokay
  4805 Hiç gelme eğer gönlümü püryân edeceksen Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Ferahnâk Aşîran Şarkı Sengin Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  4806 Gelmekte idin bezmimize şimdi çekildin _ Evc Şarkı Curcuna Hasan Fehmi Mutel
  4807 Gelmemiş mislin cihâna ey şeh-i âlî-nijad _ Şevkefzâ Methiye Ağır Düyek Lâtif Efendi
  4808 Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  4809 Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  4810 Gelmez ey şûh aşkın kal'e Agâh Arazbâr Bûselik Şarkı Düyek Hâşim Bey
  4811 Gelmez mi bezme o mestâne _ Nihâvend Şarkı Düyek Necmi Yar
  4812 Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma _ Ferahnâk Şarkı Curcuna Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  4813 Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma _ Şehnaz Bûselik Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  4814 Gelmiş değil böyle perî Nûri Sabâ Şarkı Yürük Semâî Şâkir Ağa
  4815 Gelmiyor beklediğim günler aylar geçse de Halil İbrahim Taşkent Hüzzâm Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  4816 Gelmiyor sevgili bilmem ki niye Mehmet Atalan Nihâvend Şarkı Düyek Erol Güldiken
  4817 Gelmiyorsun mâni'in var sevdiğim çoktan beri Ahmet Râsim Bey Segâh Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  4818 Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicrânın eli Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  4819 Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicrânın eli Mustafa Nâfiz Irmak Rast Şarkı Curcuna Necmettin Hakkı İzmirli
  4820 Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle Faika Mücellâ Bayâti Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  4821 Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) Hicaz Şarkı Türk Aksağı Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  4822 Gel ne olur gel artık özlemekten usandım Özdemir Kiper Rast Şarkı Semâî Hüseyin Soysal
  4823 Gel otur sevdiğim muhabbet olsun Hasan Dede Dinç Nihâvend Şarkı Curcuna Hasan Dede Dinç
  4824 Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Muzaffer İlkar
  4825 Gel seninle bâdeler nûş edelim _ Sultânî Yegâh Şarkı Yürük Semâî Ûdî Sâmi Bey
  4826 Gel seninle kolkola şöyle gidelim Bağlarbaşı'na _ Hicazkâr Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  4827 Gel seninle Marmara'ya pupa yelken açalım _ Nihâvend Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  4828 Gel seninle yarın ey serv-i revân Enderûnî Vâsıf Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Sâdullah Efendi
  4829 Gel seninle yeni bir aşka giriftar olalım Ahmet Râsim Bey Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Ahmet Râsim Bey
  4830 Gelse o şûh meclise nâz ü tegafül eylese _ Rast Y.S. Yürük Semâî Hâfız Post
  4831 Gel sevdiğim affet beni _ Nişâburek Şarkı Türk Aksağı Lâtif Ağa
  4832 Gel sevgili bir yaz günümüz neş'eli olsun Ahmet Şevket Bohça Hicaz Şarkı Curcuna Orhan H.Öztürk
  4833 Gel sevgili gel sar beni aşkınla sevindir Şâdi Kurtuluş Hüzzâm Şarkı Düyek Erol Güldiken
  4834 Gel sevgili gibi otur yanıma Mustafa Töngemen Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Erol Özbayram
  4835 Gel sevgili gibi otur yanıma Mustafa Töngemen Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek İsmail Birateş
  4836 Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat Muzaffer İlkar Hicaz Şarkı Yürük Semâî Muzaffer İlkar
  4837 Gel sevgilim gülelim kendimizden geçelim _ Mâhûr Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  4838 Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık Fuat Edip Baksı Hicaz Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  4839 Gel sevgimle çiçeklenen gönül Sevgi Ersoy Hüzzâm Fantezi Sofyan Özgen Gürbüz
  4840 Gel sevindir gönlümü gel dünyâmı aydınlat Hulki Öğreten Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  4841 Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Ahmet Refik Altınay Hicaz Şarkı Sengin Semâî Adnan Koray
  4842 Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Ahmet Refik Altınay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  4843 Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Ahmet Refik Altınay Hüzzâm Şarkı Curcuna Niyâzi Ergin
  4844 Gelsin o perî kalb-i pür-efganımı görsün _ Nihâvend Y.S. Yürük Semâî Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
  4845 Gel son nefesten evvel hastana derman getir Behçet Kemâl Çağlar Dügâh Şarkı Sofyan Sâdi Işılay
  4846 Gel şâh-ı cihânım gidelim gülşene biz de _ Sabâ Zemzeme Y.S. Yürük Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  4847 Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım _ Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  4848 Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım _ Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Fahri Kopuz
  4849 Gel tatlı bakışlı güzelim bezm-i visâl et _ Uşşâk Şarkı Curcuna Tevfik Bey (Selânik'li)
  4850 Gel temâşâ kıl ne söyler âşık-ı mestâneler _ Evcârâ Durak Durak Evferi Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4851 Gel toplayalım inciler aşkın denizinden Tevfik Nevzat Bey Hüseynî Şarkı Aksak Suat İsmail Gürkan
  4852 Gel unuttuk sohbet-i meyhâneyi Ziyâ Paşa (Vezir) Ferahnâk Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  4853 Gel üzme beni kaşları çatma güzel kız _ Hicaz Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  4854 Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör Yahyâ Efendi Ferahfezâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4855 Gel yanıma ey saçları perîşan _ Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4856 Gel yanıma gel ey nev-civânım _ Hüzzâm Şarkı Aksak İstavri Efendi
  4857 Gel yaslanayım ben de senin göğsüne dilber _ Bayâti Araban Şarkı Nim Sofyan Hüseyin Sâdettin Arel
  4858 Gel yine ceylân gözlüm (ESKİSİ GİBİ) Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Sofyan Erdoğan Berker
  4859 Gel yüzünü göster rûhum seni ister Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  4860 Gemi çıkar yola(Gemi ister yedek ne yelken ne kürek) Sâdettin Kaynak Uşşâk Türkü Düyek Sadettin Kaynak
  4860 Gemi ister yedek ne yelken ne kürek (Gemi çıkar yola) Sâdettin Kaynak Uşşâk Türkü Düyek Sadettin Kaynak
  4861 Gemi kalkar sulara akar _ Hicaz Türkü Sofyan _
  4862 Gemilerde tâlim var _ Hicaz Türkü Aksak _
  4863 Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan Sâdettin Kaynak Uşşâk Şarkı Raks Aksağı Sadettin Kaynak
  4864 Geminin içinde yandırdık hali _ Hüseynî Şarkı Nim Sofyan _
  4865 Geminin kıçına yaydırdık halı _ Muhayyer Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  4866 Genc-i aşkı ister isen dil-i vîrânda ara Tâlîb Nihâvend Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  4867 Genç Osman dediğin bir küçük uşak _ Nişâbur Türkü Sofyan _
  4868 Gene rûhumda bu akşam kanayan bir yara var Mahmut Nedim Güntel Hüzzâm Şarkı Aksak Gültekin Çeki
  4869 Gerçek sevgiyi göster Ayten Baykal Hüseynî Şarkı Aksak Erdoğan Berker
  4870 Gerçi aman vermez kara kışı sensizliğin Tûran Oflazoğlu Nevâ Şarkı Curcuna Selâhattin İçli
  4871 Gerçi aşka müptelâ dünyâda sâde ben değil _ Ferahnâk Şarkı Yürük Semâî Kânûni Hacı Arif Bey
  4872 Gerçi bilirim kurtulamam tîr-i kazadan _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  4873 Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın _ Karcığar Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  4874 Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur _ Arazbâr Bûselik Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  4875 Gerçi müşkildir güzel sevmek rehâsı andadır _ Hisâr Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4876 Gerçi o güzel gözlerine mâil olan var _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Klârnetçi İbrâhim Efendi
  4877 Gerdana nakş-ı bûse-i gülgûn yapıştırır Nâfiz (18.yy) Sultânî Irak A.S. Aksak Semâî Abdülhalim Ağa
  4878 Gerdûne-i sevdâya bütün şan saçaraktan Sâdullah Bey Hicazkâr Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4879 Geride yıkılmış bir gönül kaldı Orhan Kızılsavaş Nihâvend Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  4880 Ger siyehi çünin büved çeşm-i tü ber helâk-i mâ _ Rehâvî Y.S. Yürük Semâî Abdülkâdir-i Merâgi
  4881 Ger tiğ-i bâred der kûy-i on mâh _ Rast Beste Ağır Düyek Acem'lerin
  4882 Getir ey sâkî-i gül-çehre biraz nûş edelim _ Kürdîli Hicazkâr Y.S. Yürük Semâî Asdik Ağa
  4883 Getir sâkî bâde mâye-i candır _ Hicazkâr Şarkı Düyek Rif'at Bey
  4884 Getir sâkî kadeh devr et meserret vaktidir şimdi _ Gerdâniye Bûselik A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4885 Gevher gibi rîzân olayım böyle gerektir bu _ Muhayyer Bûselik Y.S. Yürük Semâî Dellalzâde
  4886 Giysûlerine âşıklarını bağla efendim _ Sultânî Yegâh Y.S. Yürük Semâî Mustafa Sunar
  4887 Gezdiğin bahçeler sînem dağıdır _ Muhayyer(Tâhir) Şarkı Sofyan Râkım Elkutlu
  4888 Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim Semih Mümtaz Muhayyer Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  4889 Gez dolaş ağyâr ile ben ağlarım sen durma gül Y.Sinan Ozan Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  4890 Gezer dolaşırsın her an gönülde _ Uşşâk Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  4891 Gezer iken dağ başında _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Şekerci Cemil Bey
  4892 Gezerken yağmurda rüzgârda karda Mûnis Fâik Ozansoy Nihâvend Şarkı Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  4893 Gezindi bir ses yine uzakta hâre gibi Selim Aru Ferahfezâ Şarkı Düyek Şerif İçli
  4894 Gezinirken rüzgâr saçlarının her telinde Şâdi Kurtuluş Rast Şarkı Semâî Cevdet Çağla
  4895 Gezmek için âh bu yaz _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hüseyin Fahri Tanık
  4896 Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez _ Muhayyer Türkü Sofyan _
  4897 Gide gide aman kundurama kum doldu _ Muhayyer Şarkı Nim Sofyan Mahmut Es'ad Bey
  4898 Gidelim bağlara yemyeşil dağlara _ Gerdâniye Şarkı Curcuna Şeref Canku
  4899 Gidelim Göksu'ya bir âlem-i âb eyleyelim Yahyâ Kemâl Beyatlı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  4900 Gidelim semt-i Fener'e gece gündüz çakalım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muhittin Akyüz (Paşa)
  4901 Gidem dedim aman yârenlerim darıldı(Yârelerim dirildi) _ Hicaz Türkü Devr-i Tûran _
  4902 Gidenin peşinden âh edip yanma İlkan San Muhayyer Türkü Nim Sofyan Kâmuran Yarkın
  4903 Giderken ağlama sakın peşimden Hâlit Çelikoğlu Bayâti Şarkı Semâî Mahmut Oğul
  4904 Gönlümün bahçesinde uçan kelebeğimsin Saadet Özkeleş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  4905 Giderken kalbimi al götür benden Ayşe Birgül Yılmaz Hüzzâm Şarkı Düyek İlgün Soysev
  4906 Gidersen ey sabâ yâre Sermet Efendi Şehnaz Şarkı Aksak Nûman Ağa
  4907 Gideyim de göreyim tonbulumu _ Hicaz Zemzeme Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4908 Gidin bulutlar gidin yârime selâm edin _ Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan _
  4909 Gidip de dönmeyen bir yolcu gibi Ayla Peken Segâh Şarkı Yürük Semâî Ali Şenozan
  4910 Gidişinle ardından hasretle içim yandı Sevim Özhan Hüseynî Şarkı Düyek Ertuğrul Ottekin
  4911 Gidiyorsun güzelim git yine kalbimde yerin _ Mâhûr Şarkı Aksak Ekrem Güyer
  4912 Gidiyorsun yine gel sende arzum kalmasın Şâdi Kurtuluş Hicaz Şarkı Semâî Sâdun Aksüt
  4913 Gidiyorum gözyaşımı dökerim Yahyâ Sezâi Efendi Bayâti Araban Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  4914 Gidiyorum sizin olsun _ Karcığar Köç. Aksak _
  4915 Gidiyorum yarın yâr _ Gerdâniye Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  4916 Gilan şehri sen dahi viran kalasın _ Hicaz R.T. Sofyan _
  4917 Girdab-ı ye'se düştüm yoktur halâsa çâre _ Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  4918 Girdi gönül aşk yoluna Dede Efendi Karcığar Köç. Evfer Dede Efendi
  4919 Girdim yârin bahçesine gül dibinde gül-izâr Osman Nihat Akın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Osman Nihat Akın
  4920 Girdim (İndim) yârin bahçesine ayvalık narlık _ Uşşâk Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  4921 Girdi yollar gibi yıllar da nihâyet araya Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şehnaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  4922 Git artık görünme bir ömür boyu Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  4923 Git artık hüznünü gözüm görmeden _ Hicaz Şarkı Semâî Sahak Hocasar (Kemânî)
  4924 Kaleden top atarlar _ Hüzzâm Türkü Nim Sofyan _
  4925 Git istersen uzaklara içimdesin nasıl olsa Fazilet Işıtman Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  4926 Git istersen uzaklara içimdesin nasıl olsa Fazilet Işıtman Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Sâdun Aksüt
  4927 Gitme gidenim gitme _ Hüseynî Türkü Nim Sofyan _
  4928 Gitme kal ne olursun Turhan Taşan Nihâvend Şarkı Düyek Aydın Tekindor
  4929 Gitmek yaraşır sana dönmeyi bilmezsin Ayhan İlter Nihâvend Şarkı Aksak Sâdun Aksüt
  4930 Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme Hüsâmettin Şen Karcığar Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  4931 Gitme ne olur ne olur gitme Rezan Kardeşler Nihâvend Şarkı Semâî Sâdun Aksüt
  4932 Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular (DUA) İlkan San Rast Şarkı Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  4933 Gitmesin hayâlin ölürüm dîdeden Nezih Korkut Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Selâhattin Erköse
  4934 Gitmesin istiyorum gidiyor yıllar Cansın Erol Nihâvend Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  4935 Gitmiyor gözümden bir gün olsun hayâlin Hasan Soysal Acem Kürdî Şarkı Düyek Hasan Soysal
  4936 Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hasan Esen
  4937 Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Sâdun Aksüt
  4938 Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var Mustafa Nâfiz Irmak Gülizâr Şarkı Aksak Semâî Yücel Aşan
  4939 Git sen dönme sakın bahtı karalı _ Nihâvend Şarkı Düyek Sâdi Işılay
  4940 Gitti artık soldu yaprağı gülü (Mes'ud Cemil'e ağıt) Alâeddin Yavaşça Segâh Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  4941 Gitti başımdan hümânın sâyesi Reşat Özpirinçci Rast Şarkı Düyek Bekir Sıtkı Sezgin
  4942 Gitti başımdan hümânın sâyesi Reşat Özpirinçci Ferahnâk Şarkı Müsemmen Fehmi Tokay
  4943 Gitti de gelmeyiverdi Dede Efendi Uşşâk Şarkı Aksak Dede Efendi
  4944 Gitti de gelmeyiverdi Dede Efendi Sabâ Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
  4945 Gitti de o zâlim görünmez oldu _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Fâiz Kapancı
  4946 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Câhit Sıtkı Tarancı Segâh Şarkı Düyek Turhan Toper
  4947 Gittiğin ilk günden hasretin başlar Sâmi Derintuna Hüseynî Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  4948 Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Mustafa Sunar
  4949 Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an _ Şehnaz Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  4950 Gittiğin yerlerde unutma beni Fethi Karamahmudoğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
  4951 Gittiğin yolları yakın sanarak Tevfik Baykara Hüzzâm Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  4952 Gittiğin yolları yakın sanarak (BEKLEYECEĞİM) Tevfik Baykara Rast Şarkı Düyek Ali Şenozan
  4953 Gittikçe güzel gözlerinin nûru süzüldü _ Rast Şarkı Aksak Şerif İçli
  4954 Gittim İstanbul'da gevher sulara _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Rif'at Bey
  4955 Gittin Ada'nın her şeyi her zevki de gitti Mustafa Nâfiz Irmak Bûselik Şarkı Aksak Semâî Yücel Aşan
  4956 Gittin Ada'nın her şeyi her zevki de gitti Mustafa Nâfiz Irmak Sabâ Şarkı Aksak Hasan Akıncı
  4957 Gittin artık gözlerim kan ağlasın Vâhit Özaydın Hüseynî Şarkı Düyek Nihat Adlim
  4958 Gittin artık gözlerim kan ağlasın Vâhit Özaydın Dügâh Şarkı Müsemmen Alâeddin Yavaşça
  4959 Gittin beni bırakıp acılarla yine Ece Güngör Uşşâk Şarkı Düyek Necdet Varol
  4960 Gittin beni bî-kes gibi hicrâna bıraktın _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Ahmet Bey (Piyanist)
  4961 Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar _ Rast Şarkı Aksak Emin Ongan
  4962 Gittin bıraktın beni gurbet ellerde Nursen Bayrak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Emin Ongan
  4963 Gittin bir hayâl gibi bir gün geri dönersin Sedat Pınar Hüseynî Şarkı Düyek Gevherî Osmanoğlu
  4964 Gittin bu ellerden unuttun beni M.Ali Çubukçu Nihâvend Şarkı Sofyan Ertuğrul Yalçınkaya
  4965 Gittin bu gidiş bence ölümden de beterdi Mesut Kaçaralp Uşşâk Şarkı Curcuna Şerif İçli
  4966 Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu Yâkup Bey Hicaz Şarkı Türk Aksağı İsmail Safâ Olcay
  4967 Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu Yâkup Bey Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Niyâzi Şengül
  4968 Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu Yâkup Bey Bayâti Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  4969 Gittin de bıraktın beni aylarca kederde Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hicaz Şarkı Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  4970 Gittin dönersin diye gözüm yollarda kaldı _ Hicaz Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  4971 Gittin gideli ben deli divâneye döndüm Salide Güneren Mâhûr Şarkı Curcuna Nûri Halil Poyraz
  4972 Gittin gideli bir haberin almadım hâlâ _ Uşşâk Şarkı Aksak-Curcuna) Nûri Halil Poyraz
  4973 Gittin gideli rûhuma hep gözyaşı doldu _ Uşşâk Şarkı Aksak Teoman Alpay
  4974 Gittin gözü hiç kimseyi görmez ölüyüm ben Abdülkâdir Gökmen Uşşâk Şarkı Curcuna Abdülkâdir Gökmen
  4975 Gittin gücenip sen de Hisar'dan Hikmet Şinâsi Önol Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Niyâzi Şengül
  4976 Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Mustafa Nâfiz Irmak Sabâ Şarkı Türk Aksağı Burhan Durucu
  4977 Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Mustafa Nâfiz Irmak Muhayyer Sünbüle Şarkı Sengin Semâî Sâdi Işılay
  4978 Gitti sevdiceğim şimdi buradan _ Gerdâniye Şarkı Aksak Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  4979 Giyer fistanını atlas _ Mâhûr Türkü Aksak K.H.Yaşar
  4980 Giyindikçe füsununla çekersin _ Hicaz Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  4981 Gizli aşk bu söyleyemem derdimi hiç kimseye Zeynettin Maraş Nihâvend Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  4982 Gizli bir sır dolaşır sanki gözlerde derin Hayri Nurlu Nihâvend Şarkı Curcuna Kadri Şençalar
  4983 Gizli derdimden haber ver sen o yâre ey sabâ Mustafa Nâfiz Irmak Sabâ Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  4984 Gizli derdim kalbimdedir onu ancak bilen bilir İsmail Hakkı Nebiloğlu Uşşâk Şarkı Curcuna İsmail Hakkı Nebiloğlu
  4985 Gizli sevdâ çeken bilir âh bu aşkın tadını Zeki Duygulu Karcığar Şarkı Curcuna Zeki Duygulu
  4986 Gizli sevdim cân ü dilden kimseye fâş etmedim _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Tâhir Ağa
  4987 Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün Osman Nihat Akın Hicazkâr Şarkı Müsemmen Emin Ongan
  4988 Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün Osman Nihat Akın Nevâ Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  4989 Gonca güllerle gelirsin haclegâh-ı aşkıma _ Sultânî Yegâh Şarkı Semâî Nigâr Gâlib Ulusoy
  4990 Gonca gülsün bülbül-âsâ özlerim _ Acem Kürdî Şarkı Müsemmen Selânik'li Ahmet Efendi
  4991 Gonca idik gül olduk Şâdi Kurtuluş Bayâti Araban Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  4992 Gonca iken soldu gönül hey _ Müstear Şarkı Yürük Semâî Medenî Aziz Efendi
  4993 Gonca yüz olmıuş işve göz olmuş Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  4994 Goncalar açtı bahar oldu yine gülmedi gül _ Hicaz Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  4995 Goncam lâlem gülüm sendin Hüseyin Erbay Sabâ Şarkı Semâî Hüseyin Erbay
  4996 Gonce-i nâzende hâli gülşen-i ikbâl iken _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Lem'î Atlı
  4997 Gonce-i nev-hîzveş açılmak istersen eğer _ Nühüft Şarkı Ağır Aksak Tanbûri Osman Bey
  4998 Göğsünde açılmış iki goncayla baharsın _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Mustafa Nâfiz Irmak
  4999 Göğsümden kaçıp gittin _ Hicaz Şarkı Sofyan Refik Fersan
  5000 Göğsüne takınmış güller _ Hüzzâm Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  5001 Gök'e yaslanmış dağlar _ Hüseynî Şarkı Aksak Sahak Hocasar (Kemânî)
  5002 Gökler benim çıkaram(GARİBEM) Kâzım Narmanlı Rast Şarkı Curcuna Kâzım Narmanlı
  5003 Göklerde tutuşmuş alev almış gibi akşam Orhan Ete Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak-Y.Semâî Burhan Durucu
  5004 Göklerden yağmurun inişi gibi Zehra Pınarses Nihâvend Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  5005 Göklere uçalım gel de sevgilim Ayten Baykal Hicazkâr Şarkı Evfer Bilge Özgen
  5006 Kaybettiğimiz yılları kurban sayalım gel Orhan Ete Uşşâk Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  5007 Göklere yükselen bu âh benim mi Mahmut Goloğlu Nihâvend Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  5008 Gökler perisi gibi pırıl pırıl Emine _ Muhayyer Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  5009 Gökler ve denizler bana şefkatle sarıldı İ.Galip Arcan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Şefik Gürmeriç
  5010 Gökte benim yıldızımsın _ Mâhûr Şarkı Raks Aksağı Refik Fersan
  5011 Gökten düşen sular gibi (GÖZLERİNİ ÇOK ÖZLERİM) Abdullah Akay Evc Şarkı Düyek Bahri Altıntaş
  5012 GÖKTEN YAĞMUR DEĞİL SEVGİLER YAĞSIN (Susamış toprakla gibi..) Şafak Atayman Nihâvend Şarkı Aksak Bilge Özgen
  5012 Susamış topraklar gibi gönüller (GÖKTEN YAĞMUR DEĞİL) Şafak Atayman Nihâvend Şarkı Aksak Bilge Özgen
  5013 Gök uzak yer uykuda Kemâlettin Kâmi Kamu Sultânî Yegâh Fantezi Düyek Mutlu Torun
  5014 Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem Ümit Yaşar Oğuzcan Sûznâk Şarkı Curcuna Sâdun Aksüt
  5015 Gökyüzünde bulut gönlümde bulut Şâhin Çandır Nihâvend Şarkı Düyek Teoman Alpay
  5016 Gökyüzünden bir melek uçup sana gelecek Özdemir Kiper Nihâvend Fantezi Aksak Hüseyin Soysal
  5017 Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Karacaoğlan Sûznâk Şarkı Semâî Necmi Pişkin
  5018 Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Karacaoğlan Acem Aşîran Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  5019 Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Hikmet Münir Ebcioğlu Nihâvend Şarkı Düyek Teoman Alpay
  5020 Gölge gibi dolaştım ardından adım adım Orhan Tokmakoğlu Acem Kürdî Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  5021 Gölge iner çay başına çınardan _ Nikrîz Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  5022 Gölgelendi yine sular hayâlin kaldı derinde Edip Kayhan Özışık Hicaz Şarkı Düyek Edip Kayhan Özışık
  5023 Gölgeler yürümüş güzel yüzüne Nûri Rüstem Uşşâk Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  5024 Gölgenizde yer verin salkım söğütler dedim Bekir Mutlu Zâvil Şarkı Düyek Bilge Özgen
  5025 Gölgen oldum süründüm hep ardından Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Düyek Oktay Tem
  5026 Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  5027 Gömdüm her arzuyu ben kalmadı neş'em hevesim Rahmi Duman Muhayyer Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Mustafa Çağlar
  5028 Gönderdiğim gülleri saçlarına takıver Yusuf Ergin Nihâvend Şarkı Düyek Metin Everes
  5029 Gönlüm açılır zülf-i perîşânı görünce Fuzûlî Uşşâk Şarkı Aksak Emin Akan
  5030 Gönlüm aldı bir nihâl-i dil-nevâz Enderûnî Vâsıf Pençgâh Şarkı Düyek Neyzen Rızâ Bey
  5031 Gönlüm aldın âl ile ey bî-vefâ _ Şevkutarab Şarkı Ağır Düyek Küçük Hoca
  5032 Gönlüm aldın ey meh-cemâl _ Hicazkâr Şarkı Düyek İsmet Ağa
  5033 Gönlüm aldın gösterip rûy-i vefâ _ Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  5034 Gönlüm aldı ol meh-i sîmîn-bilek _ Arazbâr Bûselik Şarkı Aksak Nûman Ağa
  5035 Gönlüm alıp ey kâşıyâ... _ Neveser Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  5036 Gönlüm bulut olmuş yürür dolu dolu Nimet Gündoğan Hüseynî Şarkı Sofyan Bilge Özgen
  5037 Gönlümce içip de aşka kanmadan Engin Çır Nihâvend Fantezi Düyek Kemâl Olguncan
  5038 Gönlümce senin aşkına dalsam da boğulsam Emin Akan Sûzidil Şarkı Aksak Emin Akan
  5039 Gönlümce vermeyen bahtı n'eyleyim Seyfi Güldağı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  5040 Gönlüm çiçek aşk bağında seçmesini bilmedin Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  5041 Gönlümde açmadan solan bir gülsün (GÖNLÜMDE AÇMADAN SOLAN..) Sâdık Şendil Hicaz Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  5041 SENEDE BİR GÜN (Gönlümde açmadan solan..) Sâdık Şendil Hicaz Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  5042 Gönlümde bu akşam yine tatlı bir hüzün var Ülkü Önder Uşşâk Şarkı Aksak Bilge Özgen
  5043 Gönlümde bülbül Fatma _ Muhayyer Şarkı Curcuna Nubar Tekyay
  5044 Gönlümde derin bir sızı vardır elinizden Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  5045 Gönlümde düğümlendi nişanlım yine yâdın _ Uşşâk Şarkı Aksak Mûsa Süreyyâ Bey
  5046 Gönlümde garip hüzün Hüseyin Tansever Mâhûr Şarkı Düyek Ali Şenozan
  5047 Gönlümde hazan bülbülü var dinle gönülden _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Zeki Duygulu
  5048 Gönlümdeki aşk hasreti deryâlara sığmaz Orhan Yüksel Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Selâhattin İçli
  5049 Gönlümdeki aşkın gibi bir hem-demimiz var _ Nihâvend Y.S. Yürük Semâî Bolâhenk Nûri Bey
  5050 Gönlümdeki ateşin korundasın sen Turgut Yarkent Mâhûr Şarkı Aksak Mehmet Bürün
  5051 Gönlümdeki fırtına böyle devam ederse Kadir Kutlu Mâhûr Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  5052 Gönlümdeki vuslat deminin zevki silinmez Mes'ûde Görgün Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Mes'ûde Görgün
  5053 Gönlümde gonca iken neden soldun güzelim Suna Korkmaz Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  5054 Gönlümde müebbet yaşayan tatlı emelsin _ Sûznâk Şarkı Aksak Mûsa Süreyyâ Bey
  5055 Gönlümde özleminle yolunu bekliyorum Şâdi Kurtuluş Hüzzâm Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  5056 Gönlümde saadet diye bir his bulamazsın Cemâlettin Yavaşça Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Alâeddin Yavaşça
  5057 Gönlümde solmayan bir demet gülsün Abdülkâdir Gökmen Segâh Şarkı Sofyan Abdülkâdir Gökmen
  5058 Gönlümde vardır bir yeni sevdâ _ Şedaraban Şarkı Türk Aksağı Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  5059 Gönlümde yaşayan sen Ümit Utku Nihâvend Fantezi Nim Sofyan Rüştü Şardağ
  5060 Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende (SANDAL) Turgut Tarhan Acem Aşîran Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  5060 SANDAL (Gönlüm düşüyor çırpınarak..) Turgut Tarhan Acem Aşîran Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  5061 Gönlüme gir doğ güneşim Ahmet Aymutlu Uşşâk Şarkı Semâî Yılmaz Yüksel
  5062 Gönlüm elem-i hicrine yanar derd-i serimden _ Ferahnâk Şarkı Sofyan Hâfız Yusuf Efendi
  5063 Gönlüm ey şûh-i gül-izâr _ Şehnaz Bûselik Şarkı Düyek Sultan II.Mahmut (Adlî)
  5064 Gönlüm geri dön yok ki mecâlin gidemezsin _ Bayâti Şarkı Aksak Kasım İnaltekin
  5065 Gönlüm geziver sâhili mehtapla kucaklaş Hasan Kaya Manioğlu Rast Şarkı Aksak Nûrettin Demirtaş
  5066 Gönlüm gibi elimden düştü kırıldı ud'um Hayri Mumcu Rast Şarkı Semâî Kaya Bekat
  5067 Gönlüm gözündeki mehtâba daldı _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Haydar Tatlıyay
  5068 Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm _ Hisâr Bûselik Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  5069 Gönlüm içli saz oldu bak inliyor elinde İsmet Çetinsel Acem Aşîran Şarkı Semâî Ali Ulvi Baradan
  5070 Gönlüm kanatlanmış yedi kat gökte Mümtaz Sâmi Özok Mâhûr Şarkı Nim Sofyan İsmail Ötenkaya
  5071 Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında (O SİYAH GÖZLÜ KADIN) Mustafa Nâfiz Irmak Sûznâk Şarkı Semâî Cevdet Çağla
  5072 Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Rıdvan Lâle
  5073 Gönlüm kurudu sızladı rûhum eleminden Rûhi Vâmık Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan İsak Varon
  5074 Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Sofyan Şekip Memduh Bey
  5075 Gönlüm neden feryâd eder Münip Bey (Muallim-Melekzâde) Acem Aşîran Şarkı Semâî Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
  5076 Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar Necip Fâzıl Kısakürek Hicaz Şarkı Düyek Ahmet Hatipoğlu
  5077 Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın Vecdi Bingöl Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Mustafa Nâfiz Irmak
  5078 Gönlüm oldu aşkının âvâresi Atâyi Hüzzâm Şarkı Aksak Sâdun Aksüt
  5079 Gönlüm öpüşürken saçının dalgalarında _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Sahak Hocasar (Kemânî)
  5080 Gönlüm özledikce görürdüm hele ... Vecdi Bingöl Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  5081 Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni Rehâ Gizey Hüzzâm Şarkı Düyek Amir Ateş
  5082 Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni Rehâ Gizey Nişâburek Şarkı Devr-i Hindî Erdinç Çelikkol
  5083 Gönlüm sana bir gecede bağlandı güzel kız _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Zeki Duygulu
  5084 Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte Mehmet Tûran Yarar Bayâti Araban Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  5085 Gönlümse eğer istediğin al senin olsun Vecdi Bingöl Hicaz Şarkı Sengin Semâî Mustafa Nâfiz Irmak
  5086 Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor _ Hüzzâm Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  5087 Gönlüm seni sâdık sandı Hakkı Bey (Çarşı'lı) Isfahan Şarkı Aksak Nûman Ağa
  5088 Gönlüm sevdi de seni bir türlü vaz geçmiyor Cemil Çataloğlu Hüzzâm Şarkı Semâî Necdet Dönmez
  5089 Gönlüm sevdi şimdi bir yâr Lem'î Atlı Sultânî Yegâh Şarkı Türk Aksağı Lem'î Atlı
  5090 Gönlüm sızlar derinden ufukta gün solunca Fatma Şala Hüzzâm Şarkı Semâî Hasan Dede Dinç
  5091 Gönlüm şimdi çok pişmandır Erol Güldiken Mâhûr Şarkı Semâî Hasan Dede Dinç
  5092 Gönlümü aldı bir hûrî tâl'at _ Sûznâk Şarkı Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5093 Gönlümü aldın güzel kalbimi çaldın güzel Alâeddin Yavaşça Hicaz Şarkı Düyek-Sofyan Alâeddin Yavaşça
  5094 Gönlümü avutamadım Hüseyin Aydın Kaya Hicaz Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  5095 Gönlümü başka emellerle avutsaydım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Ûdî Ekrem Bey
  5096 Gönlümü başka emellerle avutsaydım _ Nihâvend Şarkı Semâî Melâhat Pars
  5097 Gönlümü bend etti ol mâh _ Müstear Şarkı Aksak Dede Efendi
  5098 Gönlümü bir şûh-i tavşan _ Vech-i Arazbar Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  5099 Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz Enderûnî Vâsıf Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Tâhir Efendi
  5100 Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül Kirâmeddin Efendi (Şeyh) Isfahan Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  5101 Gönlümü cezb eyleyen hep çeşm-i sehhârın senin _ Şehnaz Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Abdülkâdir Töre
  5102 Gönlümü dinmeyen bir sızı sardı Güner Ceylân Hüzzâm Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  5103 Gönlümü dûçâr eden bu hâle hep _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Şevkî Bey
  5104 Gönlümü ellere bağlayabilsem Ümit Yaşar Oğuzcan Nihâvend Şarkı Düyek Cengiz Cermen
  5105 Gönlümü etmektedir beytü'l-hazan _ Uşşâk Şarkı Aksak Turhan Bey
  5106 Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n'eyleyim Rahmi Bey Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Rahmi Bey
  5107 Gönlümü ihyâ eden günden güne sensin benim _ Hicaz Şarkı Curcuna Klârnetçi İbrâhim Efendi
  5108 Gönlümü kaptırdım bir güzel gözlüye M.Aziz Bolel Hicaz Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  5109 Gönlümü mest eyledin ettin beni mecnûn-ı zâr Hüsniye Hanım Şedaraban Şarkı Müsemmen Cevdet Çağla
  5110 Gönlümü mir'at-ı hüsnün seyri hayran eyledi _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  5111 Gönlümün âlâyiş-i dünyâya istiğnâsı var _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  5112 Gönlümün baharı bir gün açacak mı aceb Neveser Kökdeş Segâh Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  5113 Gönlümdeki sabır taşı bahar yapar bazan kışı Sâmi Derintuna Hüzzâm Şarkı Düyek Bilge Özgen
  5114 Gönlümün bahçesinde bir gonca gülsün Alâeddin Şensoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  5115 Gönlümün bahçesinde henüz bir gonca gülsün Nezihe Becerikli Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Muzaffer İlkar
  5116 Gönlümün bahçesinde öyle bir çiçeksin ki İsmail Hakkı Baradan Hüzzâm Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  5117 Gönlümün bâis-i giryanlığı cânân elidir Keçecizâde İzzet Molla Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  5118 Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil Ahmet Râsim Bey Uşşâk Şarkı Müsemmen Emin Ongan
  5119 Gönlümün bir tek kızı bilerek sevdim seni _ Nihâvend Şarkı Semâî Nebahat Üner
  5120 Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün Alâeddin Yavaşça Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  5121 Gönlümün bülbülü uçtu gülde mânâ kalmadı _ Şedaraban Şarkı Devr-i Hindî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  5122 Gönlümün esrârını kader semâya yazmış Ahmet Ilgaz Rast Şarkı Düyek Vefik Ataç
  5123 Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  5124 Gönlümün görkemli doruklarında Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Orhan Kızılsavaş
  5125 Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var _ Bayâti Araban Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  5126 Gönlümün her derdi sendin bilmedin hiç sevgilim Turgut Çelik Şevk-i Dil Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  5127 Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim Vecdi Bingöl Hicaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  5128 Gönlümün ihyâsısın şûh-i şenim _ Sabâ Şarkı Ağır Aksak Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
  5129 Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu Melâhat Akan Bayâti Şarkı Düyek Fehmi Tokay
  5130 Gönlümün neş'esi aşkınladır ey mihr-i tarab Rahmi Bey Segâh Şarkı Ağır Aksak Rahmi Bey
  5131 Gönlümün penbe çiçeği Neveser Kökdeş Hicazkâr Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  5132 Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum Muzaffer İlkar Hicaz Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  5133 Gönlümü o güzel ellerine bilerek verdim _ Muhayyer Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  5134 Nereden bu geliş dedim Fethi Karamahmudoğlu Dilkeşhâverân Fantezi Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  5135 Gönlümü verdim sana (ELVEDA) Makbûle Tatlıyay Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Yılmaz Şenyaylar
  5136 Gönlümü vermek hep seni sevmek Amir Ateş Nihâvend Şarkı Sofyan Amir Ateş
  5137 Gönlümü vîran eden a'dâyı dilşâd eyleme _ Hicaz Aşîran Beste Çenber Zekâî Dede
  5138 Gönlüm üzdün nâz ü istiğna ile ey şîvekâr _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Mahmut Celâleddin Paşa
  5139 Gönlümüzü biliyorlar Veli Bakırlı Hüzzâm Şarkı Aksak Yusuf Nalkesen
  5140 Gönlüm yanıyor hasretinin kor ateşinden _ Hicaz Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  5141 Gönlüm yanıyor kor gibi mey sun bana sâkî Hasan Kaya Manioğlu Rast Şarkı Aksak Vehbi Gül
  5142 Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Kadri Şençalar
  5143 Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu _ Hüseynî Şarkı Aksak Süleyman Mertkanlı
  5144 Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin Vâhit Özaydın Acem Aşîran Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  5145 Gönlüm yine bir âteş-i hicrâna dolaştı Mehmet Sâdi Bey Nihâvend Şarkı Aksak Şeyh Edhem Efendi
  5146 Gönlüm yine bir gonce-i nâzik-ten'e düştü _ Şevkutarab Y.S. Yürük Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  5147 Gönlüm yine bir gonce-i nevrûza tutuştu _ Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  5148 Gönlüm yine bir şûh-i cefâ-pîşe ye aktı _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  5149 Gönlüm yine mahzûn seni andım da derinden Yahyâ Kemâl Beyatlı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Fahri Kopuz
  5150 Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı _ Acem Kürdî Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5151 Gönlüm yürü var yârine ağyâre kapılma Bâkî Bilgin Uşşâk Şarkı Aksak Yusuf Ömürlü
  5152 Gönlünde sonbahar olmaya görsün Turgut Yarkent Nevâ Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  5153 Gönlünü versen bana (YAMAN KIZ) Burhanettin Deran Hicaz Şarkı Sofyan Burhânettin Deran
  5154 Gönül âdâb-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş _ Şehnaz Bûselik Beste Evsat Zekâî Dede
  5155 Gönül adlı bülbülüm var Dellalzâde Mâhûr Şarkı Aksak Dellalzâde
  5156 Gönül âşık oldu sana Mehmet Erbulan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Akın Özkan
  5157 Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım Mustafa Töngemen Şevkefzâ Şarkı Aksak Ömür Gençel
  5158 Gönül aşk ateşi yelpâzelendi _ Muhayyer Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  5159 Gönül aşkından oldu pâre pâre Vâhit Özaydın Acem Aşîran Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  5160 Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık Ali Sarcan Rast Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  5161 Gönül aşktan bıkar deme inanmam İrfan Türkoğuz Uşşâk Şarkı Düyek Bilge Özgen
  5162 Gönül âvâre kaldı yâr elinden _ Muhayyer Şarkı Curcuna _
  5163 Gönül âvâre kaldı yâr elinden _ Sipihr Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  5164 Gönül aylarca ateşli aşkınla ... _ Hicaz Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  5165 Gönül bağında gezerken hep seni ararım Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  5166 Gönül bağlandı yine bir güzele _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna _
  5167 Gönlümdeki yangın seninle söner Erol Kavşit Karcığar Fantezi Düyek Bilge Özgen
  5168 Gönül bend oldu ol ısmet-sıfata _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  5169 Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı _ Karcığar Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5170 Gönül bezm-i harâb-âbâd-ı gamdır Mehmet Sâdi Bey Karcığar Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  5171 Gönül bilmez gönül bilmez Şâdi Kurtuluş Sûzidil Şarkı Curcuna Bahri Altıntaş
  5172 Gönül bilmez gönül bilmez Şâdi Kurtuluş Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  5173 Gönül bilmez misin ol şîvesâzı _ Sabâ Zemzeme Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  5174 Gönül bir âfet-i devrânın oldu şimdi meftûnu _ Gerdâniye A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5175 Gönül bir dem karar etmez hayâl-i yâre düştüm ben Zeki Arif Ataergin Dilkeşhâverân Beste Lenk Fahte Zeki Arif Ataergin
  5176 Gönül bir şûh-i devrâne ... _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  5177 Gönül bu ne durur ne de söz dinler Nâhit Hilmi Özeren Hüzzâm Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  5178 Gönül burcunda ol mahdır _ Sûzidil Şarkı Aksak Dellalzâde
  5179 Gönül civan ister boyu boyumca Ramazan Gökalp Arkın Hüseynî Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  5180 Gönül coşar ince ince Güzide Taranoğlu Acem Aşîran Şarkı Nim Sofyan Akın Özkan
  5181 Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı Rıza Bey (Kânûni) Bestenigâr Şarkı Curcuna Abdülkâdir Töre
  5182 Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Halil Soyuer Muhayyer Şarkı Nim Sofyan Erdinç Çelikkol
  5183 Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Halil Soyuer Rast Şarkı Evfer Yücel Aşan
  5184 Gönülde bir ateş yakalım dedi _ Karcığar Şarkı Aksak Mustafa Nâfiz Irmak
  5185 Gönülde bu saltanat sevginle alır kanat Atillâ Barlas Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Erol Sayan
  5186 Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum _ Bayâti Beste Zincir Tâhir Efendi
  5187 Gönül defterinde borcu olanlar İlham Behlül Pektaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Amir Ateş
  5188 Gönüldeki tomurcuklar güldür geçilmez Necâti Çağırıcı Hicaz Türkü Aksak Amir Ateş
  5189 Gönülden bağlıydım sana yakındım Mehmet Ulusoy Hicaz Şarkı Aksak Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  5190 Gönülden bağlıyım sevgili sana Türkân Öncü Hicaz Şarkı Semâî Türkân Öncü
  5191 Gönülden gönüle akan aşk gibi Neveser Kökdeş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  5192 Gönülden gönüle çağlar geçersin Mustafa Nâfiz Irmak Bayâti Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  5193 Gönülden gönüle çağlar geçersin Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  5194 Gönülden gönüle sesler _ Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  5195 Gönülden gönüle yol olur gözler Halil İbrahim Taşkent Hüzzâm Şarkı Sofyan Halil İbrâhim Taşkent
  5196 Gönülden hüzünler silindi gitti (MUTLULUK) Cânip Avcı Acem Kürdî Şarkı Semâî Erol Bingöl
  5196 MUTLULUK (Gönülden hüzünler silindi gitti) Cânip Avcı Acem Kürdî Şarkı Semâî Erol Bingöl
  5197 Gönülden yâdın mı var _ Segâh Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  5198 Gönül defterimde neş'e sözü yok Orhan Kızılsavaş Şedaraban Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  5199 Gönül der-bend-i geysû-yi muanber olmak istermiş Veled İzbulak (Çelebi) Müstear Kâr Muhammes Zekâî Dede
  5199 KAR-I GEYSU (Gönül der-bend-i...) Veled İzbulak (Çelebi) Müstear Kâr Muhammes Zekâî Dede
  5200 Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri Vecdi Bingöl Hicazkâr Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  5201 Gönül durmaz su gibi çağlar _ Şehnaz Şarkı Aksak Dede Efendi
  5202 Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi Selim Aru Hüzzâm Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  5203 Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre _ Gülizâr Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5204 Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Râif Bey (Ûdî)
  5205 Gönül düştü bend oldu bir elâ gözlü yâre _ Segâh Şarkı Curcuna Kâzım Nâmi Erdölen
  5206 Gönül düştü çâre yoktur _ Hüzzâm Şarkı Aksak Kemençeci Usta Yani
  5207 Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke _ Hüseynî Şarkı Curcuna Tatyos Efendi
  5208 Gönül düşüp ham-ı geysû-yi yâre kalmıştır Sırrî (Şeyh) Muhayyer Beste Zincir Yahyâ Nazîm Efendi
  5209 Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı Münîr (18.yy) Müstear Beste Çenber Abdülhalim Ağa
  5210 Gönül geçmiş baharı an Fethi Karamahmudoğlu Hicaz Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  5211 Gönül geçti güzel senden _ Bûselik Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  5212 Gönül geçti hevâdan Râşid Sûzidil A.S. Aksak Semâî Bekir Sıtkı Sezgin
  5213 Gönül gel gitme gurbete Karacaoğlan Hicaz Şarkı Sofyan Sâdi Hoşses
  5214 Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister _ Bestenigâr A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5215 Gönül giryân ü nâlândır senin derd-i firâkınla _ Hicaz Şarkı Aksak Mûsa Süreyyâ Bey
  5216 Gönül gitmek ister gurbet illere Emrah Evc Şarkı Aksak Ahmet Hatipoğlu
  5217 Gönül gülmeyi unuttu Hasan Kaya Manioğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Nihat Adlim
  5218 Gönül harareti sönmez ne mey ne kevserle Fuat Hulûsi Demirelli Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  5219 Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle Fuat Hulûsi Demirelli Bûselik Şarkı Düyek Şükrü Şenozan
  5220 Gönül hasretle giryandır _ Uşşâk Şarkı Aksak Semahat Özdenses
  5221 Gönül hayâl peşinde koşar mı hiç derdim de ... Fâruk Kayacıklı Acem Kürdî Şarkı Düyek Fâruk Kayacıklı
  5222 Gönül hayrân oluptur aşk elinden Yûnûs Emre Reng-i Dil Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  5223 Gönül her akşam yanında görmek ister seni Sedat Ergintuğ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  5224 Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın Hüseyin Rifat Işıl Acem Kürdî Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  5225 Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın Hüseyin Rifat Işıl Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Semâî İsmail Baha Sürelsan
  5226 Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz _ Acem Aşîran Şarkı Semâî İsmet Kavanozlar
  5227 Gönül hicrinle kan ağlar harabdır _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Aleksan Efendi(Kemânî Ağa)
  5228 Gönül hikâyesi bu garip yollardan geçer Sedat Ergintuğ Sultânî Yegâh Şarkı Düyek-Curcuna Selâhattin İçli
  5229 Gönül istasyonunda iki tren duruyor Orhan Kızılsavaş Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  5230 Gönül isterdi ki o nazlı güzel Ali Rızâ Tınaz Sabâ Şarkı Curcuna Ali Ulvi Baradan
  5231 Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur Yahyâ Nazîm Efendi Yegâh Beste Zincir Dellalzâde
  5232 Gönül kurtulmuyor derd ü elemden _ Rast Şarkı Aksak Garbis Efendi
  5233 Hangi çılgın karanfil dudaklarındır Şâhin Çandır Nihâvend Şarkı Düyek Yaşar Bedük
  5234 Ne dualar ettik yüce Mevlâ'ya Mustafa Sevilen Hüseynî Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  5235 Gönül kuşum takıldı saçının ağına Ceyhun Savaşan Sûznâk Şarkı Semâî Amir Ateş
  5236 Gönül kuşu yüksek uçma _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Civan Ağa
  5237 Gönül kuşu uçtu uçar Mustafa Tahralı Gerdâniye Şarkı Düyek Ahmet Hatipoğlu
  5238 Gönüllerde taht kurdun oldun gerçek bir ece Akın Özkan Hicaz Şarkı Düyek Akın Özkan
  5239 Gönüllerde yer edenler Orhan Arıtan Nikrîz Şarkı Aksak Selâhattin İçli
  5240 Gönüllerin hep coştuğu... Şâdiye Özkır Hüzzâm Şarkı Düyek Şâdiye Özkır
  5241 Gönüller yakıcı hercâî zâlim _ Hicaz Köç. Serbest _
  5242 Gönüller tutuşup alev alınca Muhammet Yılman Mâhûr Şarkı Sofyan Fâruk Şâhin
  5243 Gönüller uğrusu bir yâr-i bî-amânım var _ Hüseynî Y.S. Yürük Semâî Kara İsmail Ağa
  5244 Gönüller yurdunun bahçelerinde Samim Arıksoy Hüseynî Şarkı Düyek Erol Sayan
  5245 Gönül meyleyledi bir meh-cemâle _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  5246 Gönül nedir bilene gönül veresim gelir Sâdettin Kaynak Nihâvend Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  5247 Gönül ne için âteşlere yansın Rûhi Bey Nikrîz Şarkı Düyek Fâize Ergin
  5248 Gönül o gonce-fem'in çâker-i kemînesidir _ Dilkeşhâverân Beste Zincir Zekâî Dede
  5249 Gönül ol gonce-fem'in bülbül-i âşüftesidir _ Hisâr Beste Çenber _(Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
  5250 Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür Yahyâ Nazîm Efendi Bûselik Beste Zincir Yahyâ Nazîm Efendi
  5251 Gönül ölmedinse uyan Leylâ Saz Müstear Şarkı Aksak Leylâ Saz
  5252 Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Şemsi Belli Hicaz Şarkı Nim Sofyan Muzaffer İlkar
  5253 Gönül sana çoktan bende ... _ Bestenigâr A.S. Aksak Semâî İsak Varon
  5254 Gönül sana çöl suya hasret kalmış susuyor Yalçın Benlican Hicaz Şarkı Aksak Burhan Durucu
  5255 Gönül sana tapalı Fuat Hulûsi Demirelli Acem Aşîran Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  5256 GÖNLÜMLE HASB-I HAL (Gönül sen hey hey gönül sen) Hüseyin Aydın Kaya Nihâvend Şarkı Curcuna Vecdi Seyhun
  5256 Gönül sen hey hey gönül sen (GÖNLÜMLE HASB-I HÂL) Hüseyin Aydın Kaya Nihâvend Şarkı Curcuna Vecdi Seyhun
  5257 Gönül seni ayık bulsam sorsam hâlin nedir diye _ Acem Aşîran Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  5258 Gönül senindir artık _ Şehnaz Bûselik Şarkı Sofyan _
  5259 Gönül sevdâ seline kapılma sakın Zeki Arif Ataergin Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  5260 Gönül sevdi bir duhteri _ Nikrîz Şarkı Curcuna _
  5261 GÖNÜL ŞARKILARI (Seninle doğan güldür) Ramazan Gökalp Arkın Uşşâk Şarkı Sofyan Safiye Ayla
  5261 Seninle doğan güldür (GÖNÜL ŞARKILARI) Ramazan Gökalp Arkın Uşşâk Şarkı Sofyan Safiye Ayla
  5262 Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân _ Arazbâr A.S. Aksak Semâî Sâdullah Efendi
  5263 Gönül tâ evc'e i'lâ et enîn-i rikkat-efzânı _ Mâye Şarkı Aksak Semâî Zeki Arif Ataergin
  5264 Gönül te'sir-i gamla nâlezendir _ Tâhir Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  5265 Gönül verdim bir civâne Sultan III.Selim (İlhâmî) Hüzzâm Şarkı Aksak Sultan III.Selim (İlhâmî)
  5266 Gönül verdim bir dilbere Süleyman Sâib Bey-S.Z.Özbekkan Nevâ Bûselik Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  5267 Gönül verdim bir güzele ne nâziktir gör sen hele _ Bayâti Araban Şarkı Düyek Ahmet Ağa
  5268 Gönül verdim bir zâlime _ Hicaz Şarkı Aksak Ali Ağa (Kemânî)
  5269 Gönül verdim o dildâre _ Araban Şarkı Ağır Düyek Nûman Ağa
  5270 Gönül verdim sana ey gül _ Evc Şarkı Düyek _
  5271 Gönül verme bî-vefâya _ Bûselik Şarkı Aksak Tanbûri İzak Efendi
  5272 Gönül vermek dillerde kolay Erol Sayan Hicaz Şarkı Aksak Erol Sayan
  5273 Gönül vermişken el çektim güzelden _ Tâhir Şarkı Düyek Fehmi Tokay
  5274 Gönül yandı yine bir meh-cemâle _ Hicaz Zemzeme Şarkı Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5275 Gönül yarasından acı duyanlar Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  5276 Gönül yolu dar geldi _ Hicaz Şarkı Sofyan Râkım Elkutlu
  5277 Gönüller sevgiden uzak kalmışsa Şükrü Yetimoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Bülent Ulusoy
  5278 Gör bana felek n'eyledi _ Hüseynî Şarkı Yürük Semâî Leon Hancıyan
  5279 Gördüğüm anda seni ey nev-civan Osman Ağa Nihâvend Şarkı Düyek Osman Ağa
  5280 Gördüğüm dem vech-i hurşîdin efendim ben senin _ Isfahan Şarkı Curcuna Kirkor Çulhayan
  5281 Gördüğümden beri oldum âşık (YAKACIK) Mehmet Çınarlı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Bilge Özgen
  5282 Gördüğüm günden beri ey şîvekâr _ Bayâti Şarkı Düyek Rif'at Bey
  5283 Gördüğüm gün rûyini ey mehlika _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  5284 Gördüğüm gün sevmeğe ettim emel _ Ferahnâk Şarkı Sofyan Necip Paşa
  5285 Gördüğüm gün tatlı bakışlarını Neveser Kökdeş Rast(Pençgâh) Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  5286 Gördüğüm her çiçekte menekşede sen varsın Gültekin Yertut Nihâvend Şarkı Curcuna Erol Sayan
  5287 Gördüğüm her güzeli severim benimserim _ Kürdî Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  5288 Gördüğüm her rüyâda ... Oktay Zerrin Nihâvend Fantezi Düyek Cengiz Cermen
  5289 Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Markar ağa
  5290 Gördüğüm şeb bağrımı hûn eyledin _ Segâh Mâye Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  5291 Gördüğüm şeb bağrımı hûn eyledin _ Müstear Şarkı Devr-i Hindî Lâtif Efendi
  5292 Gördüğüm yerde seni büht ile ey gonce-dehen _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5293 Gördüğün her güzele ne çıkar yansan gönül Kemâl Aksoy Hüzzâm Şarkı Düyek Adem Şâhin
  5294 Gördükçe ben ey meh-cemâl _ Rast Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  5295 Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim Hayri Tümer Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî İbrâhim Tuğberk
  5296 Gördükte seni ey dil-pesendim Mihrî Arazbâr Bûselik Şarkı Türk Aksağı Kemânî Ethem Ağa
  5297 Gördükde sen şûh-i şeni _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Düyek İsmet Ağa
  5298 Gördükde sen şûh-i şeni _ Hüseynî Zemzeme Şarkı Evfer Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5299 Gördükçe tehî sâgarı çeşmim dola düştü _ Tâhir Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  5300 Gördüm amma hâli meh-rû _ Hüzzâm Şarkı Aksak Markar Ağa
  5301 Gördüm aynada yorgun ve perîşan hâlimi Necip Mirkelâmoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Necip Mirkelâmoğlu
  5302 Gördüm bugün cânânı dil _ Mâhûr Şarkı Sofyan Dede Efendi
  5303 Gördüm bugün o güzeli _ Hicazkâr Şarkı Düyek Agop (Şaşı)
  5304 Gördüm gece parlak yüzünü _ Rast Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  5305 Gördüm göreli ey melek seni _ Uşşâk Şarkı Semâî Hakkı Bey (Sermüezzin)
  5306 Gördüm göreli gül yüzünü aşkına düştüm _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Kemânî Zafiraki
  5307 Gördüm ki sarmış yârimin etrâfını ağyar Süleyman Erguner Hüzzâm Şarkı Semâî Süleyman Erguner
  5308 Gördüm ol çeşm-i humârın karesin _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Agop (Şaşı)
  5309 Gördüm o yeşil gözleri bir lâhzada yandım Hüseyin Rifat Işıl Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Necdet Tokatlıoğlu
  5310 Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm Ali Rızâ Sağman Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  5311 Gördüm seni ey şûh-i şen aman _ Ferahnâk Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  5312 Gördüm seni gönlüm yine hayretlere daldı Münip Bey (Muallim-Melekzâde) Acem Aşîran Şarkı Semâî Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
  5313 Gördüm seni gördüm de o gün kendimi bildim Refik Erçiğ Rast Şarkı Aksak Oktay Tem
  5314 Gördüm seni oldum esir _ Sabâ Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  5315 Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin Hüseyin Sîret Özsever Şedaraban Şarkı Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  5316 Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin Hüseyin Sîret Özsever Acem Aşîran Şarkı Aksak İrfan Doğrusöz
  5317 Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin Hüseyin Sîret Özsever Şerefnümâ Şarkı Sofyan Suphi Ezgi
  5318 Gördümse seni rûhuma gir oy demedim ya _ Uşşâk Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  5319 Gördüm yine bir âfet-i (gonce-i) nâdîde edâyı Enderûnî Vâsıf Nihâvend A.S. Aksak Semâî Ali Rif'at Çağatay
  5320 Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigâhı Mehmet Sâdi Bey Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  5321 Gördüm yine bir dilber-i pâkize-cemâli Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Düyek Rif'at Bey
  5322 Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı _ Karcığar Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  5323 Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5324 Gördün mü felek ettiğini ben dil-i zâre _ Sabâ Şarkı Sengin Semâî Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  5325 Göreli gül yüzünü a canım _ Hicaz Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  5326 Göreli gül yüzünü kalmadı akl ü sabrım _ Nikrîz Şarkı . Hüseyin Sâdettin Arel
  5327 Gören üftâde olur hüsn-i bî-bahânesine _ Hüzzâm Beste Zincir Dede Efendi
  5328 Göresin mi geldi beni meleğim (GURBET MEKTUBU) _ Hüseynî Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  5329 Ah göreydim meh-cemâlin olur bana dünyâ mâlin Mahfî Arazbâr Şarkı Aksak Manok Ağa
  5330 Gör hâlimi (cânâ/cânân) bana(çeşmin/hicrin) neler etti _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Hacı Fâik Bey
  5331 Görmeden yârin yüzünü geldi geçti kaç bahar Hasan Soysal Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Hasan Soysal
  5332 Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  5333 Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini Kadri Şençalar Hicaz Şarkı Aksak Kadri Şençalar
  5334 Görmedim uysun felek âmâlime _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5335 Görmek için Leylâ'yı Mecnûn çöllerden geçer Seyfi Güldağı Hicaz Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  5336 Görmek ister dâima her yerde çeşmânım seni _ Nişâburek Şarkı Sengin Semâî Garbis Efendi
  5337 Görmek ister gözlerim her dem seni _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Cemil Bey
  5338 Görmek müyesser olmadı mâhım _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Nikoğos Ağa
  5339 Görmemiş mislini cânâ bilirim çeşm-i felek _ Segâh Şarkı Ağır Aksak Hasan Fehmi Mutel
  5340 Görmemiş tâ devr-i Yusuf'dan beri _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Şâkir Bey
  5341 Görmemiştim böyle dilber böyle(rûh-efzâ/dil-efzâ)güzel _ Hisâr Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5342 Görmesem bir lâhza cânânım seni _ Nişâburek Şarkı Devr-i Hindî Mutaf Ali Efendi
  5343 Görmesem gül yüzünü bir gece ey mâh-ı cenan Yaşar Şâdi Bey Tâhir Bûselik Şarkı Ağır Aksak Kâzım Uz (Muâllim)
  5344 Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum Rahmi Duman Mâhûr Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  5345 Görmeyince sabr edemem bir saat _ Ferahnâk Şarkı Aksak Hasan Ağa
  5346 Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb _ Acem Bûselik Şarkı Ağır Aksak Tanbûri Aleksan Efendi(Notacı)
  5347 Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb _ Bestenigâr Şarkı Curcuna Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  5348 Görmez oldum sevdiğim sen mâhımı _ Hicaz Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  5349 Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i mir'atın _ Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  5350 Görmezsem seni bir ... _ Nişâburek Şarkı Devr-i Hindî Mustafa Nâfiz Irmak
  5351 Görmüş değil cihan asla _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Düyek İsmet Ağa
  5352 Görmüş değil mislin felek _ Zâvil Şarkı Düyek Medenî Aziz Efendi
  5353 Görmüş mü mislin âyâ zamâne _ Dügâh Şarkı Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  5354 Görmüşüz âteş-i sûzânını bilmez değiliz _ Hicaz Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Ali Rızâ Bey
  5355 Gör ne hâle koydu beni yavrucağım ayrılık _ Hicaz Şarkı Curcuna Fâiz Kapancı
  5356 Gör n'itti cânâ firkatin _ Mâhûr Şarkı Aksak Dede Efendi
  5357 Görse edemez dil seni ârâma tahammül _ Sultânî Irak Y.S. Yürük Semâî Küçük Mehmet Ağa
  5358 Görse edemez dil seni ârâma tahammül _ Şehnaz Bûselik Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5359 Görsem de pek çok güzel değmez sana bir teki Nûrettin Baykal-İsmail Akçapınar Segâh Şarkı Türk Aksağı İsmail Akçapınar
  5360 Görsem seni ben ey verd-i rânâ Agâh Müstear Şarkı Sofyan Markar Ağa
  5361 Görsem seni doyunca Mahfî Rast Şarkı Düyek Dede Efendi
  5362 Görsem yüzünü gözünden nur saçılır _ Hicaz Şarkı Sofyan Nebahat Üner
  5363 Görsen ey çeşm-i felek görsen _ Mâhûr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  5364 Görülmemiş böyle güzel _ Hisâr Bûselik Şarkı Düyek Rif'at Bey
  5365 Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri hiç böyle güzel _ Şedaraban Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5366 Görünce ben seni ey mâh _ Karcığar Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  5367 Görünce gerdeninde çifte hâli _ Sûznâk Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  5368 Görünce oldum efkende _ Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Kemânî Sebuh
  5369 Görünce oldum üftâde _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Kanunî Hacı Arif Bey
  5370 Görünce reşk eder serv-i hırâmın _ Mâhûr Bûselik Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  5371 Görünce rûyini oldum esîrin _ Sûzidil Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5372 Görünce sevdâsı doldu gönlüme Melek Hiç Hüzzâm Şarkı Curcuna Yüksel Kip
  5373 Görünce vechini meftûnun oldum _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  5374 Göründü gözümde yine hayâlin _ Hüzzâm Şarkı Aksak Ali Korkut
  5375 Göründü nev-bahar bülbül terennümle eder feryâd _ Evc Hûzî A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5376 Görünmez bir güneş oldum seherlerden silindim ben Turgut Çelik Sûznâk(Zirgüleli) Şarkı Curcuna Erdinç Çelikkol
  5377 Görünmezse bu akşam ol meh-i tâbân-ı devrânım _ Hüseynî Zemzeme A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5378 Görünür Çamlıca'dan şen güneşin ilk doğuşu _ Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Ferit Tan
  5379 Görünür mü gayrı âlem dîdeme _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  5380 Görüp hâl-i perîşânım _ Hicaz Şarkı Düyek Osep Ağa (Ebeyan)
  5381 Görüp hâl-i pür-melâlim... _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  5382 Görüp hüsnü o dilberde Sâbit Evcârâ Şarkı Düyek Kemânî Ethem Ağa
  5383 Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Nûri Şeydâ Bey
  5384 Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı _ Bestenigâr Şarkı Aksak Rif'at Bey
  5385 Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikle Nedîm Kürdîli Hicazkâr A.S. Aksak Semâî Asdik Ağa
  5386 Görür gibiyim uzun kirpikler arasından Orhan Kızılsavaş Sûzidil Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  5387 Görür görmez bir aşk sardı beni _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Mustafa Sunar
  5388 Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer Tuğrul İnançer Bayâti Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  5389 Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li) Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5390 Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li) Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  5391 Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin _ Mâhûr Şarkı Müsemmen Hacı Arif Bey
  5392 Gösterip rûyin esîr-i lâl-i nâb ettin beni _ Mâhûr A.S. Aksak Semâî Eyyûbî Mehmet Bey
  5393 Gösterir ebr-i şitâdan başka tâb _ Hicaz Şarkı Aksak Rif'at Bey
  5394 Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Lem'î Atlı
  5395 Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Nevres Bey
  5396 Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım _ Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Mahmut Celâleddin Paşa
  5397 Göster vefânı yârine mu'tad hilâfına Rüştü Şardağ Segâh Şarkı Düyek Rüştü Şardağ
  5398 Gözden cemâlin çün ırağ olu _ Muhayyer Şarkı Düyek Rif'at Bey
  5399 Gözden kalbe akıverdin ateş olup bir yak yeter Gülten Çiçek Tural Rast Şarkı Aksak Alâeddin Pakyüz
  5400 Gözden uzak olanlar gönülden de olurmuş Halil İbrahim Taşkent Hüzzâm Şarkı Semâî Halil İbrâhim Taşkent
  5401 Gözde yaş kalmadı _ Sabâ Köç. Nim Sofyan Rif'at Bey
  5402 Göze mi geldik yoksa yazımız mı böyleymiş Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  5403 Göze mi geldim sen mi unuttun _ Nihâvend Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  5404 Gözetir yümn ile teşrifini her dîde senin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5405 Göz gördü gönül oldu güzel hüsnüne mâil _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5406 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Süleyman Nahîfî Efendi Sabâ Bûselik Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  5407 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Süleyman Nahîfî Efendi Karcığar Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5408 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Süleyman Nahîfî Efendi Rast Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  5409 Göz görmüş gönül sevmiş bunda kimin suçu var Halil İbrahim Taşkent Rast Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  5410 Göz göz oldu yüreğim o hicran yarasından Selâhattin İnal Rast Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  5411 Gözlerden döküleni bir inci sanıyorsun(SEN AŞKI BİLMİYORSUN) Fethi Suntekin Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Fethi Suntekin
  5412 Gözlerde tüten aşkımızı gizliyerekten _ Segâh Şarkı Sengin Semâî Ali Rızâ Bey
  5413 Gözler gözlerden ayrı (GURBETE NE LÜZÛM VAR) Engin Çır Hicaz Şarkı Aksak Cengiz Cermen
  5413 GURBETE NE LÜZÛM VAR (Gözler gözlerden ayrı) Engin Çır Hicaz Şarkı Aksak Cengiz Cermen
  5414 Gözleri aşka gülen tâze söğüt dalısın Gündoğdu Duran Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Gündoğdu Duran
  5415 Gözleri ceylân gözü bakışı mestânedir _ Mâhûr Şarkı Aksak _
  5416 Gözleri elâdır yeşil arası... Gıyas Akdeniz Muhayyer Bûselik Şarkı Sofyan İsmail Baha Sürelsan
  5417 Gözlerim arıyor seni her yerde _ Sabâ Şarkı Aksak Mustafa Nâfiz Irmak
  5418 Gözlerim çakmak çakmak yanıyor kor gibi İclâl Ataç Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak İclâl Ataç
  5419 Gözlerimde bir ışık dilimde bir nağmesin Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  5420 Gözlerimde hayâlin ve gönlümde hâtıran Yusuf Merçil Hicaz Şarkı Düyek Nihat Adlim
  5421 Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum Vâhit Özaydın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  5422 Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla Gâlip Hamza Berkay Hicaz Şarkı Düyek Amir Ateş
  5423 Gözlerimden gitmiyor yanaklarının alı _ Gerdâniye Şarkı Curcuna Refik Fersan
  5424 Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir Muzaffer İlkar Hicaz Şarkı Düyek-Semâî Muzaffer İlkar
  5425 Gözlerimde sanki bir esrar arar şen gözlerin Fahriye Ongun Sûznâk Şarkı Müsemmen İbrâhim Tuğberk
  5426 Gözlerimde yaş değil mâziye sitemler var Oktay Zerrin Nihâvend Şarkı Düyek Selâhattin Sağlam
  5427 Gözlerimde yaş olup çağlayan pınarsın sen Aydın Tekindor Rast Şarkı Düyek Aydın Tekindor
  5428 Gözlerime bakıp sevgiyle bir an her şeyi anlatan sen değilmiydin Sâdık Atay Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  5429 Gözlerime bakıp sevgiyle bir an her şeyi anlatan sen değilmiydin Sâdık Atay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Metin Everes
  5430 Gözlerime bakma hiç kendini göremezsin Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Semâî Ünsal Silleli
  5431 Gözlerime bakmasaydın yüreğimi yakmasaydın Şekip Ayhan Özışık Hüseynî Şarkı Nim Sofyan Şekip Ayhan Özışık
  5432 Gözlerime dalıp beni büyüle Fethi Karamahmudoğlu Acem Kürdî Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  5433 Gözlerime çöken akşam gibisin Ayla Peken Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  5434 Gözlerim gözlerine hayrandır _ Hüzzâm Şarkı Aksak Bîmen Şen
  5435 Gözlerim gözlerine hayrandır _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  5436 Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın Mustafa Nâfiz Irmak Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek İsmail Birateş
  5437 Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın Mustafa Nâfiz Irmak Şevkefzâ Şarkı Curcuna Sâdun Aksüt
  5438 Gözlerim gözlerini seyre dalsın _ Muhayyer Şarkı Düyek Lem'î Atlı
  5439 Gözlerimin bebeğinde kalbimin gizli yerinde... Kâmil Başaran Hicaz Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  5440 Gözlerimin içinde saçımın beyazında... Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  5441 Gözlerim yaş doldu gülemiyorum Ümit Gürelman Hicaz Şarkı Curcuna Ümit Gürelman
  5442 Gözlerim yaşı revan oldu sen gideli _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Semâî Arif Sâmi Toker
  5443 Gözlerim yollarda ben ol şîvekârı beklerim _ Segâh Şarkı Türk Aksağı Baha Bey(Sermüezzin)
  5444 Gözlerim yollarda ben ol şîvekârı beklerim _ Neveser Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5445 Gözlerin aşkımın nazar boncuğu (NAZAR BONCUĞU) Güzide Taranoğlu Sûznâk Şarkı Semâî Müfit Kuraner
  5446 Gözlerin bakmasın öyle Fâruk Kestiren Nihâvend Şarkı Aksak Fâruk Kestiren
  5447 Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi (AŞK BİLMECESİ) Ülkü Aker Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  5448 Gözlerin bir içim su içim yandı doğrusu Kemâl Şâkir Yakar Sûznâk Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  5449 Gözlerin bir mavi deniz Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
  5450 Gözlerin canımı sûzan ediyor _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Veli Kanık
  5451 Gözlerin çapkın Ayşe'm _ Hicaz Şarkı Aksak Nubar Tekyay
  5452 Gözlerinde aşkı buldum Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  5453 Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi Esen Özbek Sûznâk Şarkı Semâî Teoman Alpay
  5454 Gözlerinden hıfz için âşıkları gözlük takar Ahmet Refik Altınay Şedaraban Şarkı Aksak Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  5455 Gözlerinden içti gönlüm neş'eyi Hasan Alî Yücel Hicazkâr Şarkı Müsemmen Necil Kâzım Akses
  5456 Gözlerinden içti gönlüm neş'eyi Hasan Alî Yücel Segâh Şarkı Müsemmen Şükrü Şenozan
  5457 Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak _ Hicaz Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  5458 Gözlerinden yeşili çalan bahar diyorlar Sürel Konuk Nihâvend Şarkı Nim Sofyan İrfan Özbakır
  5459 Gözlerine bakar bakar erirdim Mülâzım Yıldırım Hüzzâm Şarkı Düyek Bilge Özgen
  5460 Gözlerin ele verdi aşkını bakışıyla Günsel Çelikoğlu Hüzzâm Şarkı Semâî Nihat Adlim
  5461 Gözlerine meftûn oldum (SENİ BEKLEYİ BEKLEYİ) Mehmet Erbulan Segâh Şarkı Nim Sofyan Necdet Varol
  5462 Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki Turgut Yarkent Hüzzâm Şarkı Semâî Nihat Adlim
  5463 Gözlerine ümitler bakışına nur dolar Özdemir Kiper Segâh Şarkı Devr-i Hindî Yücel Aşan
  5464 Gözlerin ey nûr-i dîdem hâb-ı nâza dalmasın _ Sabâ Zemzeme Şarkı Devr-i Revân Lavtacı Ahmet Bey
  5465 Gözlerin gözlerimde ağlar gibi bu akşam Şâdi Kurtuluş Hicazkâr Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  5466 Gözlerin gözlerimde tutuşuyor yanıyor Güner Ceylân Hicaz Şarkı Nim Sofyan Sabri Süha Ansen
  5467 Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrârımı Hikmet Münir Ebcioğlu Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Şerif İçli
  5468 Gözlerin her yerde onu arıyorsa Ayla Peken Segâh Şarkı Düyek Ali Şenozan
  5469 Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir _ Uşşâk Şarkı Düyek Bîmen Şen
  5470 Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir _ Ferahnümâ Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Sâdettin Arel
  5471 Gözlerini gördüğüm an bir su gibi akar zaman Vâhit Özaydın Sûznâk Şarkı Yürük Semâî Alâeddin Yavaşça
  5472 Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur (NE OLUR) İsâ Coşkuner Nihâvend Şarkı Semâî İsâ Coşkuner
  5473 Gözlerinin hazin bakışı vardır _ Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Bîmen Şen
  5474 Gözlerinin ışığında yanan pervâneyim Bâki Süha Ediboğlu Uşşâk Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  5475 Gözlerinin içinde bütün sevgi arzular Şâdi Kurtuluş Hüzzâm Şarkı Düyek Rüştü Eriç
  5476 Gözlerinin içine başka hayâl girmesin Sabih Gözen Nihâvend Şarkı Semâî Zeki Müren
  5477 Gözlerinin karşısında ben birşeyler olurdum İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı) Hicaz Şarkı Curcuna Fahri Kopuz
  5478 Gözlerinin renginde buldum aşkı sevgiyi Güner Donat Rast Şarkı Düyek Güner Donat
  5479 Gözlerinin yeşili kalbim açık gel diyor Turgut Yarkent Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Alâeddin Pakyüz
  5480 Gözlerin kömür senin bakışın ömür senin Cemal Atayman Hicaz Şarkı Aksak Avni Anıl
  5481 Gözlerinle konuşsan benimle İlham Behlül Pektaş Hicaz Şarkı Nim Sofyan Zekâi Tunca
  5482 Gözlerin manzûrum olsun dâima _ Sûzidil Şarkı Yürük Semâî Hüseyin Avni Bey
  5483 Gözlerin mavi mine vuruldum perçemine Yusuf Ziyâ Ortaç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Refik Fersan
  5484 Gözlerin senin gözlerin beni nar rengi ... İlham Behlül Pektaş Hüzzâm Şarkı Düyek Avni Anıl
  5485 Gözlerin tâ doğduğun günden beri mahmurdur Yusuf Ziyâ Ortaç Evcârâ Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5486 Gözlerin yemyeşil saçların sarı Yılmaz Karakoyunlu Uşşâk Şarkı Düyek Teoman Önaldı
  5487 Gözlerin zümrüt saçın kumral yanaklar penbe gül Ahmet Refik Altınay Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  5488 Gözleri pek hoş gördüm oldum sarhoş _ Nihâvend Şarkı Düyek Teoman Önaldı
  5489 Gözler mavi yüz penbe Hamit Baykal Gerdâniye Şarkı Türk Aksağı Sadettin Kaynak
  5490 Akşamla gönül öyle garip hâle büründü Hasan Soysal Hüzzâm Şarkı Aksak Hasan Soysal
  5491 Göz süzer baş döndürür Ertuğrul Ottekin Rast Şarkı Düyek Ertuğrul Ottekin
  5492 Göz süzerek bezme geldin _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Nûman Ağa
  5493 Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni _ Karcığar Şarkı Aksak Tatyos Efendi
  5494 Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı _ Hüzzâm Şarkı Aksak Bîmen Şen
  5495 Gözü ceylân gözüdür bakışı mestânedir Necdet Atılgan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  5496 Gözüm dâim güzel gözler _ Uşşâk Şarkı Devr-i Revân Selânik'li Ahmet Efendi
  5497 Gözümde birikmiş yaş tanburumda efkârsın Adem Şâhin Evc Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  5498 Gözümde dâim hayâl-i cânâ (KÂR-I NEV) _ Rast Kâr Ağır Düyek-Sem. Dede Efendi
  5498 KAR-I NEV (Gözümde daim hayâl-i..) _ Rast Kâr Ağır Düyek Dede Efendi
  5499 Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli Ahmet Râsim Bey Bayâti Araban Şarkı Düyek Ahmet Râsim Bey
  5500 Gözümde nazlı sîmânın hayâli _ Hüseynî Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  5501 Gözümde nem saçımda kar... Turgut Çelik Hicaz Şarkı Curcuna İsmail Hakkı Fencioğlu
  5502 Gözümden ey perî-rûyim _ Rast Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  5503 Gözümden gitmiyor bir dem hayâli _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  5504 Gözümden gitmiyor bir dem hayâlin _ Sûznâk Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  5505 Gözümden gönlümden hayâli gitmez _ Şedaraban Şarkı Düyek Dede Efendi
  5506 Gözümden öpme beni belki ayrılık olur Halil İbrahim Taşkent Hüzzâm Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  5507 Gözümde özleyiş gönlümde acı Şemsi Belli Rast Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  5508 Gözümde özleyiş gönlümde acı Şemsi Belli Bûselik Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  5509 Gözümde sevdiğim nûr-i ezelsin Leylâ Saz Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Bîmen Şen
  5510 Gözümde son gülüşün kaldı son bakışınla Şâdi Kurtuluş Acem Kürdî Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  5511 Gözümde tüten penbe hayâli Seyfi Güldağı Nihâvend Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  5512 Gözümde tüten penbe hayâli Seyfi Güldağı Nihâvend Şarkı Semâî Seyfi Güldağı
  5513 Gözüme külhan olur sahn-ı gülistan sensiz _ Sûznâk Beste Zincir Zekâî Dede
  5514 Gözüme uyku haram oldu benim _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Kemânî Serkis Efendi
  5515 Gözüm gönlüm ey kadın durmadan seni anar _ Mâhûr Şarkı Aksak Sabiha Alpman
  5516 Gözüm hasretle giryandır _ Hüzzâm Şarkı Aksak Tatyos Efendi
  5517 Gözüm (Cihan) leyl ü nehar ağlar benim çün _ Hüzzâm Şarkı Aksak Bîmen Şen
  5518 Gözüm nûru canım benim _ Hicaz Şarkı Aksak Medenî Aziz Efendi
  5519 Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz Sıtkı Göker Beste Isfahan A.S. Ağır Aksak Semâî Sâdettin Heper
  5520 Gözümü alan gözler _ Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Ekrem Perk
  5521 Gözümün tükenmez yaşları neden _ Hicaz Şarkı Düyek Edip Erten
  5522 Gözümüzün gördüğü güzelliği söylemek Orhan Kızılsavaş Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Orhan Kızılsavaş
  5523 Gözünde gülündüm diken mi oldum Seyfi Güldağı Uşşâk Şarkı Yürük Semâî İsmail Demirkıran
  5524 Gözünde tomurcuk yaşlarınla sen ... Selâhattin Özgü Nihâvend Şarkı Düyek Kaya Bekat
  5525 Gözün gözüme baktı sözün kalbime aktı _ Hüseynî Şarkı Sofyan Hâfız Yaşar Okur
  5526 Gözünün misli yok âlemde senin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  5527 Gözünün rengini sordum "Kara sevdâ"dediler Vecdi Bingöl Hüzzâm Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  5528 Gözünün safvetine nûruna meftûn oldum _ Yegâh Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5529 Gözünün yeşilinde başka bir dünyâ var İlham Behlül Pektaş Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Amir Ateş
  5530 Gözü siyah kaşı keman _ Müstear Şarkı Curcuna Zeki Duygulu
  5531 Gözü şafak ağzı bahar Güzide Taranoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Osman Babuşcu
  5532 Gözü yaşlı bağrı yanık Hâlis Koçak Uşşâk İlâhi Düyek Turhan Toper
  5533 Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben Seyhan Girginer-Zekâi Tunca Hicaz Şarkı Düyek Zekâi Tunca
  5534 Gözyaşında bir sevinci bulmazsan... İlkan San Nihâvend Şarkı Sofyan Hasan Soysal
  5535 Gözyaşları kalbindeki mehtâbı eritti Halit Fahri Bey Segâh Şarkı Sengin Semâî Kemânî Baha Bey
  5536 Gözyaşları kalbindeki mehtâbı eritti Halit Fahri Bey Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  5537 Gözyaşlarım döküldü ol nev-nihâle karşı _ Segâh Türkü Curcuna _
  5538 Gözyaşlarımı gel de gör ey şûh-i sitemkâr İsmail Fennî Ertuğrul Bestenigâr Şarkı Sengin Semâî İsmail Fennî Ertuğrul
  5539 Gözyaşlarımı görsen acırsın Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) Hicaz Şarkı Curcuna Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  5540 Gözyaşlarımı uğruna tâ katre be katre Halit Uzel Bestenigâr Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  5541 Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi Mustafa Nâfiz Irmak Evc Şarkı Türk Aksağı Selâhattin Pınar
  5542 Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir _ Hisâr Beste Zincir Mehmet Ağa (Çiroz)
  5543 Gurbet çekilmez oldu yollar geçilmez oldu Mustafa Sevilen Mâhûr Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  5544 Gurbetçim geliyor yazla berâber (HOŞGELDİN GURBETÇİM) Güzide Taranoğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Gültekin Çeki
  5545 Gurbete düştüğüm günlerden beri _ Nihâvend Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  5546 Gurbet elde gam yükünü bağlarım _ Hicaz Şarkı Oynak Hâşim bey
  5547 Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş Osman Nihat Akın Hüzzâm Şarkı Düyek Şükrü Tunar
  5548 Gurbet elde yaman oldu hâlimiz Âşık Kerem Muhayyer Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  5549 Gurbet ele düşeli söndü umudum Günsel Çelikoğlu Hicaz Şarkı Semâî Nihat Adlim
  5550 Gurbet-ender-gurbet içre olmuşum cânâ garip Abdülbâki Gölpınarlı Sûzidil Şarkı Müsemmen Kaya Bekat
  5551 BURUK ACI (Gurbet içimde bir ok) Türkân Şoray Segâh Şarkı Semâî Teoman Alpay
  5551 Gurbet içimde bir ok her şey bana yabancı (BURUK ACI) Türkân Şoray Segâh Şarkı Semâî Teoman Alpay
  5552 Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde Kemâlettin Kâmi Kamu Uşşâk Şarkı Düyek Amir Ateş
  5553 Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde Kemâlettin Kâmi Kamu Hüseynî Şarkı Semâî Kasım İnaltekin
  5554 Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde Kemâlettin Kâmi Kamu Uşşâk Şarkı Semâî Yıldırım Gürses
  5555 Gurbette beni terk ederek gizlice kaçtın _ Sabâ Şarkı Türk Aksağı Drama'lı Hasan Hasgüler
  5556 Gurbette günlerim kolay kolay dolmayacak Câvit Erden Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Câvit Erden
  5557 Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Bekir Sıtkı Erdoğan Uşşâk Şarkı Sofyan Selâhattin İnal
  5558 Gurbetteyim uzaktayım (KÖYÜM SENİ UNUTMADIM) _ Hicaz Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  5559 Gurup bir alev gibi denizde sönerken adalarda Muzaffer İlkar Nihâvend Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  5560 Gurub etti güneş dünyâ karardı Hikmet Bey (Niğde'li) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  5561 Gurubunla ne mâtemler gönülde eyledin(peydâ -cânâ) _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Sedat Öztoprak
  5562 Gurubun rengi soldu bu akşam Üsküdar'da Siyâmi Özel Segâh Şarkı Düyek Nihat Adlim
  5563 Gurup vakti Çeşme'de sevgililer gözgöze Cemâlettin Alptekin Uşşâk Şarkı Düyek Mehmet Reşat Aysu
  5564 Gururun oldu sebep bitmeyen bu hicrâna _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ekrem Güyer
  5565 Gûş edip eyle terahhum âh ü efganım benim _ Bayâti Araban Şarkı Ağır Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  5566 Gûş etti "nây'ı" nâleler âğâze başladı _ Sabâ Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  5567 Gûş eyle gel bülbülleri _ Sabâ Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  5568 Gûş-i câna geldi bir yerden sesin _ Mâhûr Şarkı Düyek Şükrü Şenozan
  5569 Gücendim artık sana ... _ Uşşâk Şarkı Düyek Zeki Duygulu
  5570 Gücendim ben sana unuttun artık beni Muhlis Sabahattin Ezgi Mâhûr Şarkı Curcuna Muhlis Sabahattin Ezgi
  5571 Gücendim sevgilim ... _ Rast Şarkı . Müfit Kuraner
  5572 Gücenip küsme sakın koyma bu çöllerde beni Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Hüseynî Şarkı Aksak Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
  5573 Gücenmezsen budur arz-ı niyâzım _ Bestenigâr Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Rif'at Bey
  5574 Gücenmiş bana dilbazım _ Nühüft Şarkı Aksak Todoraki
  5575 Gücenmiş ol gül-i gülzâr _ Sûzidil Şarkı Ağır Düyek Dellalzâde
  5576 Gül açar bülbül öter yaz geçer Niyâzi Güler-B.Kemâl Çağlar Karcığar Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  5577 Gül açarken bahçemde hep hayâlin gülümser uzaktan bana Muallâ Anıl Hicaz Şarkı Sofyan Nihâl Erkutun
  5578 Gül açıl gel aslı ne durgunluğun _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Dede Efendi
  5579 Gül açıl koynumda rûhum gonceler güller gibi _ Evcârâ Şarkı Devr-i Hindî Kuleli Mehmet Böley
  5580 Gül açılsın dudağında gülüver Selâhattin İçli Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Selâhattin İçli
  5581 Gül ağacı değilem her gelene eğilem Necip Mirkelâmoğlu Rast Şarkı Semâî Necip Mirkelâmoğlu
  5582 Gül ağacı gül ağacı gönlüm dolu binbir acı _ Tâhir R.T. Nim Sofyan _
  5583 Gül ağlar bülbül ağlar bu dilin âh ü zârından Emin Akan Muhayyer Şarkı Curcuna Emin Akan
  5584 Gül aldın elinden baharın yazın Hasan Kaya Manioğlu Karcığar Şarkı Aksak Bahri Altıntaş
  5585 Gül artık güzelim ağlama öyle Tuğman Cıranoğlu Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Hakkı Fencioğlu
  5586 Gül bahçelerinde kızlar... Neveser Kökdeş Nişâburek(Zâvil) Şarkı Raks Aksağı Neveser Kökdeş
  5587 Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin Ümit Yaşar Oğuzcan Sûzidil Şarkı Düyek Avni Anıl
  5588 Gül bir daha yine rûhum güllerle bezensin _ Bayâti Araban Şarkı Yürük Semâî Suphi Ezgi
  5589 Gül bir mevsim açar solar Yalçın Benlican Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Burhan Durucu
  5590 Gül bî-rûh-i yâr hoş ne-bâşed Hâfız-ı Şirâzi Mâhûr Kâr Hafif Abdülkâdir-i Merâgi
  5591 Gül budanmış dal dal olmuş Öksüz Âşık (Dede) Tâhir Şarkı Ağır Aksak Kutlu Payaslı
  5592 Gül budanmış dal dal olmuş Öksüz Âşık (Dede) Gerdâniye Şarkı Müsemmen Turhan Toper
  5593 Gül budanmış dal dal olmuş Öksüz Âşık (Dede) Hüseynî Şarkı Curcuna Vecdi Seyhun
  5594 Gül bûselerinden dökülen izlere döndüm Samim Arıksoy Acem Kürdî Şarkı Aksak Erol Sayan
  5595 Gül bülbülü âzâr ediyor hârı ile Rıfkı Melül Meriç Rahatülervâh A.S. Ağır Aksak Semâî Alâeddin Yavaşça
  5596 Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Hâfız-ı Şirâzî Nevâ Kâr Nim Sakîl Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  5597 Gül cemâlin bedr-i tâbân-ı cihan _ Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  5598 Gül dalında öten bülbülün olsam Neveser Kökdeş Hicazkâr Şarkı Düyek Neveser Kökdeş
  5599 Gül de bülbül gibi ağlasın her yaz _ Rast Şarkı Curcuna Şerif İçli
  5600 Gülden güle gezdim artık yoruldum Yalçın Benlican Şedaraban Şarkı Semâî İsmail Demirkıran
  5601 Gül derler gül derler bana gül derler Sâdettin Kaynak Uşşâk Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  5602 Gül deste ses beste mevsimler yarı (SONBAHAR) Vehbi Kızılgün Rast Şarkı Sofyan-Curcuna Ali Ulvi Baradan
  5603 Gül diyorum gülüm sana gülmez misin canım bana Reşat Özpirinçci Mâhûr Şarkı Aksak (Yürük) Erdinç Çelikkol
  5604 Gül dudaklar açılsın gül gül inciler saçılsın gül Fethi Karamahmudoğlu Sabâ Fantezi Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  5605 Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr Mehmet Sâdi Bey Hicazkâr Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  5606 Güldü dilber âşık-ı gam-hârına _ Mâye (Segâh) Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5607 Güldüğünü bilsem şimdi hiç üzülmem unutmana Hasan Soysal Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Hüseyin Erbay
  5608 Güldümse inanma bil ki bu gülüş Şükûfe Nihâl Başar Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Müfit Kuraner
  5609 Güldün de gönlüme güller açıldı Remzi Akansel Hicaz Şarkı Curcuna Remzi Akansel
  5610 Güldün eğlendin perîşân hâl ü kal'imle bugün Ahmet Râsim Bey Karcığar Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  5611 Güldü ol gonce açıldı güller _ Uşşâk Şarkı Düyek Rif'at Bey
  5612 Güldürmedi bir an beni baht-ı siyâhım _ Karcığar Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5613 Güldürmedi mâdem ki firâkın beni bir dem Kanûni Şeref Hanım Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5614 Güle gül demişler bülbüle bakmış _ Muhayyer Şarkı Aksak Sâdi Işılay
  5615 Güle konmuş bülbül gibi kalbim neş'eli Yusuf Ziyâ Ortaç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  5616 Gülen gözlerini çok seviyorum Seyhan Girginer Hicaz Şarkı Düyek Bilge Özgen
  5617 Gülen gözlerinin mânâsı derin Alâeddin Yavaşça Hüseynî Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  5618 Gülen narda dişin gördüm Kâzım Yedekçioğlu Segâh Şarkı Devr-i Hindî Fethi Karamahmudoğlu
  5619 Gülen yüzün hoş sözün beni sana bağladı (SEN BENİMSİN) Mustafa Sağyaşar Uşşâk Şarkı Düyek Mustafa Sağyaşar
  5620 Gülerek bakıp geçme saçımın aklarına Mâhir Yılmaz Uşşâk Şarkı Aksak Sabiha Alpman
  5621 Gülerken gül açar yanaklarında Ziyâ Polat Hicazkâr Şarkı Curcuna Erol Sayan
  5622 Gülerken şevk-i âmâlim yüzünde _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5623 Güle sor bülbüle sor hâlimi hicrânımı dinle Nâhit Hilmi Özeren Bûselik Şarkı Yürük Semâî İsmail Baha Sürelsan
  5624 Güle sorma o bilmez aşkı sevdâyı neş'eyi Erol Sayan Sabâ Şarkı Düyek Erol Sayan
  5625 Gül gamzelerin penbe yüzün neş'esi miydi _ Hüseynî Aşîran Şarkı Semâî Sedat Öztoprak
  5626 Gül gibi dolaşırsın herkesin ellerinde _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı . Lem'î Atlı
  5627 Gül gibi sînede çift goncelerin saklı iken Bedri Ziyâ Aktuna Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Fahri Kopuz
  5628 Gül güle gülmek gerek _ Segâh Şarkı Sofyan Necdet Varol
  5629 Gül gül yüzüne âşık olan gülşeni n'eyler _ Hüseynî Şarkı Semâî Emin Akan
  5630 Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Recâizâde Mahmut Ekrem Uşşâk Şarkı Curcuna Baha Bey(Sermüezzin)
  5631 Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Recâizâde Mahmut Ekrem Bayâti Şarkı Ağır Aksak Rahmi Bey
  5632 Gül-i pür-ceste-i bağ-ı vefâyım pür-vefâyım _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  5633 Gülistanda var bir fidan (GÜL KANTOSU) _ Rast Kanto Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5634 Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) Rast A.S. Ağır Aksak Semâî Baha Bey(Sermüezzin)
  5635 Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) Revnâknümâ A.S. Ağır Aksak Semâî Hâşim Bey
  5636 Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler Dede Efendi Beste Isfahan Şarkı Aksak Semâî Dede Efendi
  5637 Gülistân-ı şehr-i hüsnün vasf ederken gül güle _ Tebrîz Beste Çenber Ali Rızâ Efendi(Neyzen-Şeyh)
  5638 Gül karanfil sanmayın Güzide Taranoğlu Rast Şarkı Semâî Şeref Yaman
  5639 Gül kokan sünbül kokan şeb-tâbı sensiz n'eyleyim Rızâ Savaşkan Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Emin Ongan
  5640 Gül kuruttum gül kuruttum _ Hicazkâr Türkü İkiz Aksak _
  5641 Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz Adnan Üryâni Tâhir Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  5642 Güller açıldı geldi yaz Ethem Pertev Paşa Hüzzâm Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Sultan II.Mahmut (Adlî)
  5643 Güller açıldı sînede oldu ciğer çün dağ-dağ _ Sünbüle Beste Nim Sakîl Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5644 Güller açıyor sanki gülerken deheninde Nâhit Hilmi Özeren Mâhûr Şarkı Türk Aksağı Mehmet Kasabalı
  5645 Güller açıyor sanki gülerken deheninde Nâhit Hilmi Özeren Gülizâr Şarkı Sengin Semâî Refik Fersan
  5646 Güller açmış bülbül olmuş bî-karar _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Bogos Efendi(Hânende)
  5647 Güller açmış bülbül olmuş bî-karar _ Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Nûrettin Cemil Sangan
  5648 Güller açmış bülbül olmuş bî-karar _ Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Santûri Ethem Efendi
  5649 Güller açmış bülbül olmuş bî-karar _ Tâhir Bûselik Şarkı Ağır Aksak Ethem Ulvi Efendi
  5650 Güller açmıyorsa gönül bahçemde Özdemir Kiper Rast Şarkı Semâî Hüseyin Soysal
  5651 Güller açsın gülünce güzel yüzünde diye gül koymuşlar ismimi Fethi Karamahmudoğlu Nikrîz Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  5652 Güller açtı oldu bahar _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  5653 Güllerdeki yaşları şebnem sanma sakın sen Turgut Yarkent Nihâvend Şarkı Düyek Vural Doğu
  5654 Güller derilir kalpler serilir Fethi Karamahmudoğlu Hicaz Şarkı Nim Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  5655 Güller güler bahar gelir Şâdi Kurtuluş Uşşâk Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  5656 Güllerin gölgelerinde uyuyan bir çay'a ben... Bîmen Şen Sabâ Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  5657 Güllerin gölgesinde geçen mevsimler... Turgut Çelik Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Burhan Durucu
  5658 Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır Necmettin Okyay Nikrîz Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  5659 Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır Necmettin Okyay Şevkefzâ Şarkı Ağır Aksak Niyâzi Sayın
  5660 Güllerin rengine bir bak değme bülbül ağlasın Erol Sayan Nihâvend Şarkı Müsemmen Erol Sayan
  5661 Güllerin sünbüllerin hasretten rengi sarı Emin Halil Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Nâmık Kemâl Aktan
  5662 Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce Fitnat Hanım Hicaz A.S. Ağır Sengin Semâî İbrâhim Ağa
  5663 Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan Mûnis Fâik Ozansoy Nihâvend Şarkı Aksak Nezahat Soysev
  5664 Güller koymuşsun vazoya yanakların gülden oya Şâhin Çandır Hüseynî Fantezi Raks Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  5665 Güller mi verir kız yüzüne kırmızı rengi Yesârî Asım Arsoy Hüseynî Şarkı Semâî Yesârî Asım Arsoy
  5666 Güller ne hoştur renkler ne ince Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Nim Sofyan-Sem. Sadettin Kaynak
  5667 Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış Turgut Çelik Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Hasan Akıncı
  5668 Güller sararıp soldu yine etrâfı gam aldı _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ekrem Varol
  5669 Güller yere düşmüş kederinden soluyorken Turgut Çelik Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  5670 Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yaralı _ Hicaz Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  5671 Gülmedim güldürmedin bilmem kabahat kimdedir Celâlettin Bey Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Yorgo Bacanos
  5672 Gülmedim içimden seni sevdim seveli Alâeddin Yavaşça Karcığar Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  5673 Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti Sâdi Hoşses Hicaz Şarkı Yürük Semâî Sâdi Hoşses
  5674 Gülmek ne güzel şey nesi var hüznün Hasan Soysal Hüzzâm Şarkı Aksak Hasan Soysal
  5675 Gülmek yaraşır gül yüzüne ey gül-i cânım _ Hicazkâr Şarkı Düyek Hacı Emin Efendi
  5676 Gül mevsimi cânâ yine güllerle açıl gez _ Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Zeki Duygulu
  5677 Gül mevsimidir gerçi dil âzâde değildir _ Acem Kürdî Y.S. Yürük Semâî Osep Ağa (Ebeyan)
  5678 Gül mevsimidir gül yüzünün gülleri gülsün _ Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Sâdi Erden (Ûdi)
  5679 Gül mevsimi seyredelim baharı Tanbûri Mustafa Çavuş Mâhûr Şarkı Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  5680 Gülmeyi sen öğrettin sevmeyi de sen bana Turhan Taşan Nihâvend Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  5681 Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar Fâruk Nâfiz Çamlıbel Karcığar Şarkı Aksak-S.Sem. Mustafa Nâfiz Irmak
  5682 Gül müdür bilmem ki ruhsârın senin _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5683 Gülnihâl-i işve dilsûz var mı hüsn ü ânına _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Kanûni Hâlit Bey
  5684 Gül olsam sızsam imbiklerinden Aka Gündüz Sûzidil Şarkı Aksak Bîmen Şen
  5685 Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın Neveser Kökdeş Hüzzâm Şarkı Aksak Neveser Kökdeş
  5686 Gül olsan göğsüme takmam seni Ahmet Sıvacı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna İsmail Ötenkaya
  5687 Gül-penbe tebessümlerinin sihrine yandım _ Hüzzâm Şarkı Aksak Sabri Bey (Hânende)
  5688 Gül ruhu gibi seyr-i safâ-yı bağ olmaz _ Nikrîz Beste Zincir Haham Şemoil Mendil
  5689 Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu âh _ Tâhir Bûselik Beste Zincir Tanbûri İzak Efendi
  5690 Gül rûyini bûs eylediğim günleri andım İlhan Seçkin Hicaz Şarkı Aksak Esin Seçkin
  5691 Gülsen açılsan çemen gülşenlenir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Civan Ağa
  5692 Gül sen gülün olayım Sâdi Hoşses Hicaz Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  5693 Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında _ Bûselik Şarkı Sofyan Hüseyin Sâdettin Arel
  5694 Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında _ Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Şerif İçli
  5695 Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Hüseyin Rifat Işıl Karcığar Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  5696 Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Hüseyin Rifat Işıl Hicazkâr Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  5697 Gül sevme gönül sen ki perîşân olacaksın Kenan Binak Sabâ Şarkı Aksak Abidin Gerçeker
  5698 Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış Nâbî Bayâti Beste Devr-i Kebîr Bolâhenk Nûri Bey
  5699 Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış Nâbî Isfahan Beste Devr-i Kebîr Suphi Ziyâ Özbekkan
  5700 Gülsitân-ı hüsnüne zülf sâye mi ey gonce-verd _ Kürdîli Hicazkâr Beste Devr-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5701 Gülsitân-ı nakş-ı hüsnünden bahâristan yazar Nâfiz (18 yy.) Sabâ Beste Devr-i Kebîr Zaharya
  5702 Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim Seyit Karamanoğlu Hüzzâm Şarkı Curcuna Kadri Şençalar
  5703 Gülsün yaraşır gül sana _ Nişâburek Şarkı Sofyan Tâhir Ağa
  5704 Gülşen bahçesinde bir zâde gördüm _ Tâhir Şarkı Curcuna _
  5705 Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzuz _ Hicazkâr A.S. Ağır Sengin Semâî Zekâî Dede
  5706 Gülşende ne hoş neş'eli Cem meclisi kurdun Mehmet Sermet Paşa Ferahnâk Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  5707 Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül _ Rast Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5708 Gülşende yine meclis-i rindâne donansın Ethem Pertev Paşa Sûzidilârâ Şarkı Aksak Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  5709 Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın _ Arazbâr Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  5710 Gülşen-i âlemde bir nevres fidan eğler beni Dertli Hüseynî Şarkı Düyek Nihat Adlim
  5711 Gülşen-i aşka düşen bülbülü ağlar gördüm İsmâil Hakkı(Bursavî) Ruhnevâz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  5712 Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5713 Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri (HAZAN) _ Segâh Şarkı Semâî Yesârî Asım Arsoy
  5714 Gülşen-i ezhar açtı her yana Hâşim (19.yy) Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Basmacı Abdi Efendi
  5715 Gülşen-i hûbanda ol gül-i ter gonce-leb _ Nühüft Şarkı Düyek Kemânî Rızâ Efendi
  5716 Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor Ahmet Feyzî Bey (Muâllim) Hicaz Şarkı Aksak Rif'at Bey
  5717 Gülşen-i zevk-i hayâtın şimdi mehcurlerdeniz _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  5718 Gülüm takmış takıştırmış _ Neveser Şarkı Sofyan Bağdasar
  5719 Gülüm takmış takıştırmış _ Nihâvend Şarkı Düyek İsmet Ağa
  5720 Gülünce gözlerinin içi gülüyor (KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM) Ülkü Aker Hicaz Şarkı Semâî İrfan Özbakır
  5720 KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM (Gülünce gözlerinin içi..) _ Hicaz Şarkı Semâî İrfan Özbakır
  5721 Gülünce güzelsin ağlarken güzel M.Sâmi Aşar Nihâvend Şarkı Curcuna Avni Anıl
  5722 Gülün kokdum yanağından Reşat Özpirinçci Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  5723 Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye Rifat Ayaydın Sûznâk Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  5724 Gül ürperiyormuş gibi titrek teninizde Hikmet Şinâsi Önol Nihâvend Şarkı Aksak İrfan Özbakır
  5725 Gülü sevdiyse gönül hüsnüne benzer diyedir Fâzıl Ahmet Aykaç Hüzzâm Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  5726 Gülüşerek o yollarda gezerdik kışın _ Hicaz Şarkı Aksak Bîmen Şen
  5727 Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin Turhan Taşan Segâh Fantezi Düyek Aydın Tekindor
  5728 Gülüşün başka senin baharlar yazlar gibi Şâdi Kurtuluş Hicaz Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  5729 Gülüşün de güzel ağlayışın da (BALLAR GİBİSİN) Yusuf Nalkesen Karcığar Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  5730 Gülüşün gül gibi açar içimde Engin Çır Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Câvit Ersoy
  5731 Gülüver sevgili gül çehrene gülmek yaraşır _ Karcığar Şarkı Aksak Râif Bey (Ûdî)
  5732 Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey _ Bayâti Y.S. Yürük Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  5733 Gül yüzlüm ismini nerede ansam Ömer Altuğ Hüzzâm Şarkı Curcuna Ömer Altuğ
  5734 Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül Ahmet Paşa Rast Kârçe Devr-i Hindî Münir Nûrettin Selçuk
  5735 Gül yüzünde güller solsa ağlarım Erol Sayan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Erol Sayan
  5736 Gül yüzüne hasretim cânımın cânânısın sen _ Bûselik Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  5737 Gül yüzün gülşende cânâ gösterirken gül güle _ Nevâ-Kürdî A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  5738 Gül yüzün gülşende cânâ gösterirken gül güle _ Kürdî Y.S. Yürük Semâî Haham Şemoil Mendil
  5739 Gül yüzün ipek saçın acep şimdi ne haldedir Yusuf Nalkesen Evcârâ Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  5740 Gül yüzün soldukca ömrümden siler her neş'eyi Hikmet Münir Ebcioğlu Nişâburek Şarkı Müsemmen Vecihe Daryal
  5741 Gül yüzünü sevdim dilber Neclâ Orer Nihâvend Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  5742 Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Tanbûri Osman Bey(Büyük)
  5743 Gül zamanı geleceğim demiştin Necip Mirkelâmoğlu Karcığar Şarkı Aksak Necip Mirkelâmoğlu
  5744 Gülzâra gel ey gül-izâr zevk edelim _ Bûselik Şarkı Ağır Aksak Semâî Dellalzâde
  5745 Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  5746 Gülzâra nazar kıldım vîrân ü harâb olmuş _ Hicaz Şarkı Aksak Danbeni Rızâ Bey
  5747 Gülzâra salın gonce-i zîbâyı zamansın _ Bûselik Şarkı Ağır Aksak Semâî Sultan II.Mahmut (Adlî)
  5748 Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Nedîm Nevâ Şarkı Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  5749 Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Nedîm Nihâvend Şarkı Türk Aksağı-Aks. Halûk Recâî
  5750 Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Nedîm Acem Aşîran Şarkı Türk Aksağı Hasan Fehmi Mutel
  5751 Gülzârı harab eyleme muhrik nagamınla _ Sabâ Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5752 Gülzâr-ı hüsnün gülleri Pertev Bey Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Semâî Eyyûbî Mehmet Bey
  5753 Gülzâr-ı letâfetsin sen _ Sabâ Şarkı Aksak İzzet Ağa
  5754 ANNEYE NİNNİ (Gümüş saçlarına...) Vecdi Bingöl Hicaz Ninni Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  5754 Gümüş saçlarına eğip başımı (ANNEYE NİNNİ) Vecdi Bingöl Hicaz Ninni Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  5755 Gümüş tellerle örsem saçının her telini Şadan Kalkavan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  5756 Günaydına geldim sana günler ferah olsun Abdülkâdir Gökmen Nihâvend Şarkı Semâî Abdülkâdir Gökmen
  5757 Günaydın güzeller güzeli İbrâhim Minnetoğlu Bûselik Şarkı Nim Sofyan Sâdun Aksüt
  5758 Gün batar akşam olur yine sensiz Mehmet Sâdık Kırımlı Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Güner Erman
  5759 Gün batar bülbül susar güller solar Vâhit Özaydın Hicaz Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  5760 Gün batar bülbül susar güller solar Vâhit Özaydın Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Nihat Adlim
  5761 Gün batarken allara morlara bürünür dağlar _ Muhayyer Şarkı Sofyan Fâiz Kapancı
  5762 Gün battı gece oldu sesler azaldı _ Acem Bûselik Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5763 Gün battı ufuklardan akşam oluyor sensiz Turgut Çelik Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Hakkı Fencioğlu
  5764 Gün be gün yaşanan o hâtırayı unutup boş yere atmak olmaz ki İlkan San Hicaz Şarkı Semâî Avni Anıl
  5765 Gün çıktı bulutlar yarılıp akşama doğru Mehmet Çınarlı Nihâvend Şarkı Düyek Bilge Özgen
  5766 Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın Yahyâ Nazîm Çelebi Yegâh A.S. Ağır Aksak Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  5767 Günden güne efzûn oluyor kahr ü azâbın _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Mehmet Eşref Efendi(Hafız)
  5768 Günden güne hâl olmada aşkınla diğer-gûn _ Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Lavtacı Hristo
  5769 Günden güne kalbim doluyor hâtıralarla Ümit Gürelman Mâhûr Şarkı Türk Aksağı Ümit Gürelman
  5770 Günden güne oluyor aşkınız içime derd _ Bayâti Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  5771 Günden güne rûhum daha yorgun daha argın _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  5772 Gün doğarken ayıldım _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  5773 Gün doğarken ayrılık var hiç sabahlar olmasın Turgut Çelik Bestenigâr Şarkı Aksak Burhan Durucu
  5774 Gün doğarken yıldızlar söner de belli olmaz Hayri Mumcu Nihâvend Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  5775 Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yâri Nâci Sıral Sabâ Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  5776 Gün doğdu kapın henüz kapalı _ Bestenigâr Şarkı Curcuna Fâiz Kapancı
  5777 Gün doğmada bak tan yeri rüyâ gibi süzgün Mûnis Fâik Ozansoy Nihâvend Şarkı Aksak Bilge Özgen
  5778 Gün doğmayacak akşamların ötesinde Güler Kotan Nihâvend Şarkı Semâî Necdet Erdemli
  5779 Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden Şükûfe Nihâl Başar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Mûsa Süreyyâ Bey
  5780 Gündüzlerimin bir geceden kalmadı farkı Doğan Ergin Hicaz Şarkı Curcuna Doğan Ergin
  5781 Gündüzlerim olur gece Mehmet Erbulan Uşşâk Şarkı Sofyan Metin Everes
  5782 Gündüzler nerde kaldı bitmiyor hiç geceler Zeliha Bezen Hicaz Şarkı Düyek Nihat Adlim
  5783 Gündüzüm gecem senin ışığında solacaktır _ Nihâvend Şarkı Semâî Ali Korkut
  5784 Gündüzüm karanlık gecem uykusuz Fuat Edip Baksı Hicaz Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  5785 Gündüzüm karanlık gecem uykusuz Fuat Edip Baksı Hicaz Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  5786 Gündüzüm seninle gecem seninle _ Nihâvend Şarkı Düyek Suat Sayın
  5787 Güneş doğarken çiftçiler _ Hicaz Marş Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5788 Güneş doğar yüceden _ Nihâvend Şarkı Sofyan _
  5789 Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara _ Bayâti Araban Şarkı Nim Sofyan Bedriye Hoşgör
  5790 Güneş gibi billûr gibi nur gibi Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  5791 Güneş gibi şahsım olsa Tâlibî Coşkun Nikrîz Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  5792 Güneş gibi şahsım olsa Tâlibî Coşkun Muhayyer Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  5793 Güneş güneş can güneş _ Rast Şarkı Sofyan-N.Sofyan Sadettin Kaynak
  5794 Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin Cansın Erol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Selâhattin İçli
  5795 Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu (BİR GARİP AŞIĞIM BEN) Alâeddin Şensoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  5796 BİR GARİP AŞIĞIM BEN (Güneşin kavurduğu..) Alâeddin Şensoy Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  5796 Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu (BİR GARİP AŞIĞIM BEN) Alâeddin Şensoy Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  5797 Güneşli baharlar en güzel çağda Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu) Hicaz Şarkı Curcuna Ali Ulvi Baradan
  5798 Güneş ruhsâreli cânân nikab-ender-nikab oldu Şerif İçli Karcığar Şarkı Aksak Semâî Şerif İçli
  5799 Güneş solup gidince perde perde inince Günsel Çelikoğlu Mâhûr Şarkı Aksak İrfan Özbakır
  5800 Güneşten yakıcı ay kadar dilber Ömer Hayyam Hicazkâr Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  5801 Güneş yüzlü sünbül yâr Fuat Hulûsi Demirelli Hüseynî Şarkı Aksak-Sofyan Sadettin Kaynak
  5802 Gün gelir bahar gider toplar yeşil tülünü Nihâl Özyüksel Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  5803 Gün gelir de beni unutursun demiştin Şekip Ayhan Özışık Uşşâk Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  5804 Gün gelir gidersen çok şey istemem Ahmet Selçuk İlkan Nihâvend Şarkı Düyek Teoman Alpay
  5805 Gün gelir hatırlarsan adımı anmadan geç Ayşe Birgül Yılmaz Nihâvend Fantezi Düyek Hüseyin Erbay
  5806 Gün gelir unutulur o dost bildiklerimiz Turhan Oğuzbaş Hüzzâm Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  5807 Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün Vâhit Özaydın Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  5808 Gün kavuştu gelmedin _ Zâvil Şarkı Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  5809 Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim İhsan Râif Hanım Muhayyer Şarkı Aksak Semâî Ûdî Nevres Bey
  5810 Gün kavuştu ümid gülü soluyor _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Bîmen Şen
  5811 Günlerce bekledim hep seni andım Asâf Bey Hicaz Şarkı Aksak Hüsnü Avunduk
  5812 Günlerce durmadan koşar ararım Hasan Lâmi Güray Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Sadettin Kaynak
  5813 Günlerce ne gördüm ne de ben kimseye sordum Yahyâ Kemâl Beyatlı Mâhûr Şarkı Aksak Mahmut Yivli
  5814 Günlerce okşayıp avuttun beni Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Mustafa Nâfiz Irmak
  5815 Günlerce onun lûtfuna ihsânına düştüm Bâdî Nedîm Bey Şevkefzâ Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  5816 Günlerdir haber yok dosttan cânândan Fikret Kavafoğlu Uşşâk Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  5817 Günlerdir içime çöktü ayrılık Yahyâ Benekay Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Sâdettin Öktenay
  5818 Günler geçer aylar geçer ... _ Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Fâiz Kapancı
  5819 Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi Kâzım Ömer Bey Uşşâk Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  5820 Günler geçmiyor dakikalar yıl sonu yok sanki o gecelerin Şâdi Kurtuluş Neveser Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  5821 Günleri beklerken yılları buldu Zâkir Erdoğan Hicaz Şarkı Nim Sofyan Sâim Küçüktanış
  5822 Günleri iple çekmek sevenlerin nasibi Nâmık Kemâl Aktan Acem Kürdî Şarkı Düyek-Semâî Nâmık Kemâl Aktan
  5823 Günlerim yıllarım hazâna varmış (NE FAYDA) Hasan Kaya Manioğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Kâmuran Yarkın
  5824 Günler nasıl olsa geçiyor fakat ermiyor geceler sona bir türlü Fuat Uluç Muhayyer Bûselik Şarkı Yürük Semâî İsmail Baha Sürelsan
  5825 Günler o günlerdi ne kadar şendik _ Nihâvend Şarkı Curcuna Vehbi Gül
  5826 Günler oluyor görmeyeli rûyini mâhım Saffet Kurt Sûznâk Şarkı Aksak Fahri Kopuz
  5827 Gün ola harman ola (İKİ GÖNÜL BİR OLSA) _ Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Necdet Varol
  5828 Gün olmuyor ki hâtıran dolaşmasın hayâlimi _ Nihâvend Şarkı Semâî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  5829 Gün olur âşıka Mecnun gibi Leylâ görünür Doğan Ergin Rast Şarkı Aksak Doğan Ergin
  5830 Gün olur belki diner gönlüme dolan bu sızı İhsan Biçici Hicaz Şarkı Aksak Kutlu Payaslı
  5831 Gün olur ey meh-i nâzım bu sabahat de geçer _ Uşşâk Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  5832 Gün olur geceler ağarır sandım Fethi Karamahmudoğlu Muhayyer Fantezi Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  5833 Gün olur kış ortası alev alevdir gönlüm İlhâmi Karayalçın Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Murat İçli
  5834 Gün olur ki her an yaşıyormuş gibiyim Vâhit Özaydın Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Bahri Altıntaş
  5835 Gün olur ki sonbaharın hüznü lâl eyler beni _ Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  5836 Günüm kara gecem zindan (SENSİZ ANKARA) Mehmet Erbulan Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Necdet Tokatlıoğlu
  5837 Günün bakır renginde kavrulan toprak gibi Vâhit Özaydın Segâh Şarkı Düyek Nihat Adlim
  5838 Güvenip aldanma kolay kanması (BİR GÖZÜN BİR GÖZE) Dursun Kayış Nihâvend Şarkı Sofyan Alâeddin Yavaşça
  5839 Güvenme hüsnüne bu çağın geçer Şemsettin Ziyâ Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Şemsettin Ziyâ Bey
  5840 Güzel bir göz beni attı bu derin sevdâya _ Nihâvend Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  5841 Güzel dudağı ne kanlı _ Karcığar Şarkı Curcuna Fâiz Kapancı
  5842 Güzele bakması sevaptır derler Sâmi Derintuna Nihâvend Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  5843 Güzele bakması sevaptır derler Sâmi Derintuna Hicaz Şarkı Düyek Nûrettin Demirtaş
  5844 Güzele ne yakışmaz ki Fethi Karamahmudoğlu Uşşâk Fantezi Raks Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  5845 Güzel gel aklımı aldın _ Hicaz Köç. Aksak Dede Efendi
  5846 Güzel gel meclise tenhâ _ Tâhir Bûselik Şarkı Evfer Sultan III.Selim (İlhâmî)
  5847 Güzel görsem içim titrer _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5848 Güzel görsem yanar sabr ü karârım Mehmet Sâdi Bey Müstear Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  5849 Güzel gözlerindeki sevdâlı bakışını Alâeddin Şensoy Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Alâeddin Yavaşça
  5850 Güzel gözlerinle gözlerime bak Ahmet Hamdi Tanpınar Sûznâk Şarkı Nim Sofyan İlhâmi Güreşin
  5851 Güzel gözlüm şirin sözlüm sevdim âh seni Özgen Gürbüz Hicaz Şarkı Düyek Özgen Gürbüz
  5852 Güzel gün görmedi âvâre gönlüm Mehmet Sâdi Bey Hüzzâm Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  5853 Güzelim ben seni sevdim seveli _ Hicaz Şarkı Aksak Mahmut Celâleddin Paşa
  5854 Güzelim gel gidelim âlem-i âb eyleyelim _ Zâvil Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  5855 Güzelim gel seninle bir gezelim _ Hicaz Şarkı . Necmi Rızâ Ahıskan
  5856 Güzelim gel yine mehtapta kurup tahtımızı Niyâzi Ersan Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Yücel Aşan
  5857 Güzelim gözlüğünü çeşmine tak _ Hicaz Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  5858 Güzelim gözlüğünü çeşmine tak _ Sûznâk Şarkı Aksak Tatyos Efendi
  5859 Güzelim gülşene gel şevk-i bahar âlemidir _ Tâhir Bûselik Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  5860 Güzelim hiç aramaz mı dil-i âvâre seni _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  5861 Güzelim yâr güzelim bir sözüm var güzelim _ Segâh Türkü Yürük Semâî _
  5862 Güzel kendini sun sonra aşkı anlayamazsın Selâhattin İçli Nihâvend Şarkı Düyek Selâhattin İçli
  5863 Güzel kız çapkın kız gel biraz _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Ûdî Sâmi Bey
  5864 Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın _ Ferahnümâ Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  5865 Güzel kız her tarafın meleklere denk olmuş _ Bayâti Araban Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5866 Güzel kızım esmer kızım _ Çârgâh Şarkı Müsemmen Hüseyin Sâdettin Arel
  5867 Güzel kuşum söyle neden kederlisin _ Nihâvend Şarkı Serbest Muhlis Sabahattin Ezgi
  5868 Güzellerde ne bu hâlet Tanbûri Mustafa Çavuş Hüzzâm Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  5869 Güzellerde yalan olmaz _ Gerdâniye Bûselik Şarkı Aksak _
  5870 Güzeller elinde bir gonca idin Hulûsi Çekiç Hüzzâm Şarkı Curcuna Mahmut Yivli
  5871 Güzellere olmaz inan _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı _
  5872 Güzeller güzeli gel artık bana Hurşit Ungan Hüzzâm Şarkı Düyek Amir Ateş
  5873 Güzeller içinde biricik sevdiğim Fadimem _ Muhayyer Şarkı Nim Sofyan Necdet Varol
  5874 Güzeller içre mümtazdır _ Hicazkâr Şarkı Aksak Rif'at Bey
  5875 Güzellerin en güzeli sevdim seni ben ezeli Suphi İdrisoğlu Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Suphi İdrisoğlu
  5876 Güzelliğin bir bahar âhengin ney demektir Enver Tunçalp Sûznâk Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  5877 Güzelliği dillere destan olmuş bir perî Aydın Oran Kürdîli Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Aydın Oran
  5878 Güzelliğin ufkunda açılmışsın engine Kemâl Emin Bara Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Hüseyin Sâdettin Arel
  5879 Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş Osman Feyzoğlu Bayâti Şarkı Düyek Rüştü Şardağ
  5880 Güzellik şânın senin _ Bayâti Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  5881 Güzellik şânın senin _ Mâhûr Şarkı Düyek _
  5882 Güzel gözler menekşe yüce dağlar mor olur Ömer Çalışır Hüseynî Şarkı Curcuna Avni Anıl
  5883 Güzel mevsimdir sonbahar Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  5884 Güzel olmaya güzel güzelsin diyemem ki Şekip Ayhan Özışık Bûselik Şarkı Yürük Semâî Şekip Ayhan Özışık
  5885 Güzel sana gönül verdim _ Hicaz Şarkı Düyek Refik Fersan
  5886 Güzel senden ayrılalı hayli zaman oldu gel Kul Âşık Rast Şarkı Sofyan Ali Ulvi Baradan
  5887 Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen Câhit Öney Hicazkâr Şarkı Curcuna Ahmet Hatipoğlu
  5888 Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen Câhit Öney Segâh Şarkı Curcuna M.Ayhan Zeren
  5889 Güzelsin bî-bedelsin nâz-perversin dil-ârâsın _ Kürdî A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  5890 Güzelsin meşreb-i erbâb-ı aşka pek muvafıksın _ Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
  5891 Güzelsin sevdiğim bir nev-civansın _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  5892 Güzel sözler söyledim .. Nâmık Kemâl Aktan Nihâvend Şarkı Aksak Nâmık Kemâl Aktan
  5893 Güzel terk etme beni _ Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  5894 Güzel yüzün mehtâb gibi kalbime doğsun Yaşar Erköse Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Selâhattin Erköse
  5895 Güzeşt ez-rû ez-had serv-i nâz Hâfız-ı Şîrâzî Nihâvend-i Kebîr Kâr Devr-i Revân Abdülkâdir-i Merâgi
  5896 Güz yeli eser eser duman düşmüş dağlardan Muallâ Anıl Hicaz Şarkı Aksak Ali Şenozan
  5897 Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi Mustafa Reşit Bey Rast Şarkı Müsemmen Giriftzen Asım Bey
  5898 Hâb-gâhınken efendim gülşenim Kemâl Emin Bara Sûznâk Şarkı Aksak Kemâl Emin Bara
  5899 Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan Gündoğdu Duran Hicaz Şarkı Semâî Gündoğdu Duran
  5900 Haber gelmez gönül vîrâne kaldı _ Hicaz Şarkı Curcuna Nâci Tektel
  5901 Haber ver yolunu bekleyeceğim Füsun Ocakçıoğlu Rast Fantezi Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  5902 Haber yok geçiyor hep aylar dedim Adnan Ürey Karcığar Şarkı Nim Sofyan Adem Şâhin
  5903 Haberin var mı senin ey şîvekâr _ Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna Ûdî Sâmi Bey
  5904 Haberin var mı sabâ kâkül-i cânânımdan Mehmet Sâdi Bey Sabâ Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  5905 Haberin yok mu senin ey dil-i zâr Leylâ Saz Hicaz Şarkı Curcuna Leylâ Saz
  5906 Hâbide olan tâli'i nâ-sâzım uyandı _ Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Ûdî Sâmi Bey
  5907 Habibe'm başına karalar bağlar _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  5908 Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar _ Evc Şarkı Ağır Aksak Sultan Vahdettin
  5909 Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar _ Tâhir Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5910 Hadi ben öfkemi yenemedim de Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  5911 Hadi canım çekinme yok yoktur kul sevince Sedat Ergintuğ Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İçli
  5912 Hadi nazlım yaylamıza gidelim Fikret Çeliksırt Rast Şarkı Nim Sofyan Sâim Gümüş
  5913 Hadi söz et bana n'olur güzellikten sevgiden Hasan Soysal Uşşâk Şarkı Semâî Hasan Soysal
  5914 Hâfız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış (RİNDLERİN ÖLÜMÜ) Yahyâ Kemâl Beyatlı Rast Şarkı Sengin Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  5914 RİNDLERİN ÖLÜMÜ (Hafızın kabri olan..) Yahyâ Kemâl Beyatlı Rast Şarkı Sengin Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  5915 Haftalar aylar var ki hasretinle üzgünüm _ Nihâvend Şarkı Aksak Şefik Gürmeriç
  5916 Hain Bulgar atamızın mezarını çiğnedi _ Tebrîz Marş Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5916 RUMELİ MATEM MARŞI (Hain Buşgar atamızın..) _ Tebrîz Marş Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5917 Hâk-i kademin çeşmimize ayni cilâdır _ Tarz-ı Cedîd Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  5918 Hakk'a teslim etmeyen cân ü dilin Gafûrî Sûznâk Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  5919 Hakkını verin bu sazın Gülay Elgin Acem Aşîran Şarkı Evfer Selâhattin İçli
  5920 Haklısın ne kadar üzsen de beni Cemâl Sâfi Uşşâk Şarkı Sofyan Zekâi Tunca
  5921 Haklıyım ger arşa îsâl eylesem efganımı _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  5922 Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin Sâdık Açar Nevâ Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  5923 Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin Sâdık Açar Segâh Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  5924 Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Yûnûs Emre Segâh İlâhi Sofyan Halûk Pura
  5925 Hâl-i dil-i zârımı duysa cihan _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Hacı Arif Bey
  5926 Hâl-i dilden kime şekvâ edeyim _ Muhayyer Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  5927 Hâl-i dilden kime şekvâ edeyim _ Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  5928 Hâl-i dili arza yok mecâlim Mustafa Reşit Bey Hicaz Şarkı Türk Aksağı Bîmen Şen
  5929 Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Şekerci Cemil Bey
  5930 Hâl-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  5931 Hâl-i perîşânıma bakmaz mısın Allah için olsun _ Nihâvend Şarkı Semâî _
  5932 Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî _ Evc Şarkı Müsemmen İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  5933 Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem _ Dilkeşhâverân A.S. Aksak Semâî Küçük Mehmet Ağa
  5934 Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir _ Muhayyer A.S. Aksak Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  5935 Hâlâ acıyor gözlerinin yaktığı yerler Mustafa Nâfiz Irmak Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  5936 Hâlâ bilmem ne renkti o gözlerin Kemâl Selimoğlu Bûselik Fantezi Aksak Semâî-Curcuna Mutlu Torun
  5937 Hâlâ eski bir aşkın sevgisi var içimde Şâdi Kurtuluş Sûznâk Şarkı Aksak Bâki Duyarlar
  5938 Hâlâ gönlüm bir güzelde Tanbûri Mustafa Çavuş Muhayyer Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  5939 Hâlâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar Y.Sinan Ozan Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Yorgo Bacanos
  5940 Hâlâ mı güzel hâlime rahmetmeyeceksin Reşat Özpirinçci Hicaz Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  5941 Hâlâ o yanan kalb o açan gül (HÂTIRALAR) Orhan Seyfi Orhon Segâh Şarkı Aksak Bilge Özgen
  5942 Hâlâ yanıyor leblerinin âteşi lebde _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Lem'î Atlı
  5943 Hâlâ yaşıyor kalbimin en gizli yerinde Zekâi Cankardeş Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Selâhattin Pınar
  5944 Hâlât-ı dil'i benzetemem hâlet-i sihre _ Sipihr Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  5945 Hâleli gözlerin hayâle döndü _ Hüzzâm Şarkı Düyek Bîmen Şen
  5946 Hâlet-i aşkı bana sorma beyân eyleyemem _ Mâhûr Şarkı Yürük Semâî Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
  5947 Halı serdim çayıra kızlar gelip yayıla _ Segâh Şarkı Düyek _
  5948 Hasretle geçen günlerime ağladı akşam Melek Hiç Hicaz Şarkı Türk Aksağı Ferit Sıdal
  5949 Hâlim benim pek perîşân _ Nihâvend Şarkı Semâî _
  5950 Hâlim olsun âşıka ibret-numâ _ Beste Isfahan Şarkı Ağır Aksak İsmet Ağa
  5951 Halime kız senin adın Halime _ Hicaz Şarkı Sofyan Hâdi Efendi
  5952 Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Mardik
  5953 Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı _ Acem Kürdî Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5954 Hâlimi arz eyleyim sultânıma _ Bestenigâr Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  5955 Hâlimi bir kerre takrir eylesem sultânıma Vasıf Hüzzâm Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  5956 Hâlimi Mecnûn görse rahm eder ağlar bana _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Selânik'li Ahmet Efendi
  5957 Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan _ Evc Beste Çenber Rauf Yektâ Bey
  5958 Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdâya âh _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5959 Hamiyyetle gönüller doldu sevdâ-yı şehâdetten _ Hisâr Bûselik Şarkı Yürük Semâî Zekâî Dede
  5960 HAN DUVARLARI (On yıl var ayrıyım..) Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hüseynî Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  5960 On yıl var ayrıyım kına dağından (HAN DUVARLARI) Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hüseynî Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  5961 Hançer-i aşkınla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç Halil Soyuer Hicaz Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  5962 Hançer-i ebrûsu saplandı dile _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Asdik Ağa
  5963 Hançer-i gam işledi şimdi dil-i virânıma _ Yegâh Şarkı Türk Aksağı Nesim Silviya (Haham)
  5964 Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr _ Bayâti Araban Şarkı Devr-i Hindî Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  5965 Hançer-i gamzen ile sad-pâre kıldın gönlümü _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Rif'at Bey
  5966 Handan lebinin bûtine gam kâr-ı ezelmiş Cüneyt Bey Şedaraban Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5967 Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum Kemâl Emin Bara Bayâti Araban Şarkı Devr-i Revân Hüseyin Sâdettin Arel
  5968 Hangi kalbe düşmüş de aşk ateşi yakmamış Mehmet Erbulan Rast Şarkı Düyek Metin Everes
  5969 Hangi meftûndur ki her gün gamla mahzun olmasın _ Şevk-i Dil A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  5970 Hanım hanım şen hanım... _ Hicaz Şarkı Aksak Fahri Kayahan
  5971 Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme _ Tâhir Şarkı Aksak Suphi Ezgi
  5972 Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme _ Nikrîz Şarkı Devr-i Turan Hüseyin Sâdettin Arel
  5973 Gönlümde hasretin ateşi varken Nevin Tali Uşşâk Şarkı Düyek Bilge Özgen
  5974 Hani ben giderken mahzun kalacak acıklı bir şarkı tutturacaktın Erol Kavşit Hicaz Şarkı Semâî Ziyâ Taşkent
  5975 Hani beni üzmeyecektin Esma Karamancı Nihâvend Şarkı Semâî Esma Karamancı
  5976 Hani bir gün başını göğsüme dayamıştın Kayhan Atalık Mâhûr Şarkı Düyek Amir Ateş
  5977 Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim Mahmut Nedim Güntel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Câhit Öney
  5978 Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim Mahmut Nedim Güntel Karcığar Şarkı Evfer Gültekin Çeki
  5979 Hani bir gün gelecektin sevilecek sevecektin Nâmık Kemâl Aktan Nihâvend Şarkı Düyek Nâmık Kemâl Aktan
  5980 Hani bir gün gelecektin yine beni sevecektin (YALANCISIN) _ Nihâvend Şarkı Semâî Teoman Alpay
  5981 Hani bir gündü "şu derdim sana bir geçse "dedim A.Adnan Adıvar Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  5982 Hani bir yaz akşamı yapayalnız gelmiştin Mehmet Aykutoğlu Rast Şarkı Düyek Bilge Özgen
  5983 Hani gözyaşlarında olmaz derdin riyâ Sâmi Derintuna Rast Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  5984 Hani güller açarken gelecektin sevgilim Burhan Durucu Hicazkâr Şarkı Düyek Burhan Durucu
  5985 Hani kollarla belimden sarışın _ Nişâburek Şarkı Yürük Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  5986 Hani nerde beni öpen dudaklar Nûrettin Baykal Acem Aşîran Şarkı Sofyan İlgün Soysev
  5987 Hani nerde dünümüz tükeniyor ömrümüz Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Yusuf Nalkesen
  5988 Hani nerde o gözlerin üzüm üzüm Seyfi Güldağı Nihâvend Şarkı Semâî İsmail Demirkıran
  5989 Hani o bırakıp giderken seni o öksüz tavrını takmayacaktın(VEDA BÛSESİ) Orhan Seyfi Orhon Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  5989 VEDA BUSESİ (Hani o bırakıp giderken seni..) Orhan Seyfi Orhon Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  5990 Sabredenler murâdına ermişler Cemâl Sâfi Sabâ Şarkı Aksak Zekâi Tunca
  5991 Hani sen hayâlleri hakikat yapacaktın Bilge Sözerman Nihâvend Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  5992 Hani şu gökyüzünden bazen yağmur yağar ya... Nevin Yavuz Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  5993 Hani vedâ etmiştin Şekip Ayhan Özışık Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  5994 Hani verdiğin sözler hani ettiğin yemin Turgut Yarkent Nihâvend Şarkı Curcuna Turgut Yarkent
  5995 Hani ya sen benimdin niye döndün sözünden _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Artaki Candan
  5996 Hani yollar kapansa kalbden kalbe yol vardı Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  5997 Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin(BİR NİSAN AKŞAMINDA) Ergun Evren Nihâvend Şarkı Düyek-Semâî İrfan Özbakır
  5998 Harâb oldu cismim temelden harâb _ Hicazkâr Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  5999 Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden _ Hicaz Şarkı Aksak Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  6000 Harâb oldu yerim yurdum otağım Ahmet Rif'at Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak-Curcuna Şevkî Bey
  6001 Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm Mehmet Sâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  6002 Harâb-ı intizâr oldum aman gel _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Leylâ Saz
  6003 Harâb oldum bu yalnızlık değil hoş _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Mûsa Süreyyâ Bey
  6004 Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna _ Dügâh Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6005 Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna _ Kürdî Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6006 Harâretle bâde içtim _ Nişâburek Şarkı Aksak Markar Ağa
  6007 Harmana gel harmana İclâl Ataç Bûselik Şarkı Semâî İclâl Ataç
  6008 Harmandalı efem bakıyor _ Hicaz Zeybek Ağır Aksak _
  6009 Hased eyler bu bezme el _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Nûman Ağa
  6010 Hasret acısı gönülde ateş Hüsnü Kayıran Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Tahsin Karakuş
  6011 Hasret bana zından ediyor şu cihânı Emin Akan Hicaz Şarkı Aksak Emin Akan
  6012 Hasret dolu âhım sana hüsrânımı söyler Mesut Kaçaralp Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  6013 Hasret içimde bir kor Yusuf Nalkesen Rast Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  6014 Hasret ile ben şâm ü seher eylerim efgan _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  6015 Hasret ile tükendi gelip geçti bu ömrüm Nevin Tali Hicaz Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  6016 Hasret kavuşturan geliyor _ Hüseynî Şarkı Nim Sofyan-Aksak Sadettin Kaynak
  6017 Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i âlim _ Hicaz Şarkı Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  6018 Hasret-i hamyâze-rîz etmiş hilâlî kaşına _ Bûselik Aşîran Beste Muhammes Enfî Hasan Ağa
  6019 Hasret-i hicrinledir bî-çâre dil Mehmet Kâmil Çelebi Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  6020 Hasret-i lûtfunla kalbim durmadan hep çırpınır _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  6021 Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem _ Hicaz Beste Çenber Gevrekzâde Mustafa Ağa
  6022 Satırlar divâne besteler sarhoş Orhan Kızılsavaş Mâhûr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  6023 Hasreti kadehlerden ümitle içiyorum Şâdi Kurtuluş Sûznâk Şarkı Aksak Rüştü Eriç
  6024 Hasreti yıllara sor ırağı yollara sor ... Ayten Uğuralp Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  6025 Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil Besim Bey Hüzzâm Şarkı Müsemmen Ekrem Güyer
  6026 Hasretim gönülden özlediğimsin Hüsnü Kayıran Evc Şarkı Curcuna Tahsin Karakuş
  6027 Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı Turhan Taşan Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  6028 Hasretin alev alev yanıyorken içimde (AL GÜLLER İÇİNDE) Ahmet Ilgaz Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Vefik Ataç
  6029 Hasretin azâbını gelişinle atıver (YANIMA GEL NE OLUR) Güzide Taranoğlu Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  6029 YANIMA GEL NE OLUR (Hasretin azabını gelişinle..) Güzide Taranoğlu Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  6030 Hasretin bağrımı delip geçiyor _ Hicaz Şarkı Düyek Mustafa Nâfiz Irmak
  6031 Hasretin bil ki şu kalbimde sızı _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Hüseyin Mayadağ
  6032 Hasretin bir ateş gibi yakıyorken kalbimi Kâmil Konuk Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Kâmil Konuk
  6033 Hasretin ciğerim biryân eyledi Dedemoğlu Sabâ İlâhi Sofyan Ahmet Hatipoğlu
  6034 Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Ramî Mehmet Paşa Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Refik Fersan
  6035 Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil Besim Bey Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  6036 Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil Besim Bey Rast Şarkı Müsemmen İskeçe'li Mehmet Bey (Kemençeci)
  6037 Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir Feyzi Halıcı Evcârâ Şarkı Devr-i Hindî Cinuçen Tanrıkorur
  6038 Hasretin gün be gün büyür içimde Orhan Kızılsavaş Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  6039 Hasretin onulmaz bir yara bende Nezahat Tuna Rast Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  6040 BEN ÖMRÜMÜ VERDİM ÇİLEM DOLMADI(Hasretin pınarı) Mustafa Sevilen Nihâvend Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  6040 Hasretin pınarı çağlar içimde (BEN ÖMRÜMÜ VERDİM) Mustafa Sevilen Nihâvend Şarkı Düyek-Curcuna Yıldırım Gürses
  6041 Hasretin sardı beni bu akşam Hasan Soysal Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Hüseyin Erbay
  6042 Hasretin sardı beni kolların saydım Selim Uludemir Hicaz Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  6043 Hasretin unutturdu beni bana _ Hüseynî Şarkı Düyek Aleko Bacanos
  6044 Hasretin yağmur gibi dinmek nedir bilmiyor Hüseyin Tansever Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  6045 Hasretin yıllardır yetti canıma Turgut Yarkent Mâhûr Şarkı Semâî İrfan Özbakır
  6046 Hasretinden bî-karârım gel yetiş imdâdıma Câvidan Birkan Hüseynî Şarkı Aksak Nihat Adlim
  6047 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Seyfettin Başçıllar Rast Şarkı Ağır Aksak Turan Yalçın
  6048 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Seyfettin Başçıllar Sûznâk(Zirgüle'li) Şarkı Müsemmen Câvit Erden
  6049 Hasretinden dil-hûnum ben Rüştü Şardağ Rast Şarkı Curcuna Rüştü Şardağ
  6050 Hasretinle ey perî kalb-i nizârım dağlarım _ Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Ûdî Hasan Bey
  6051 Hasretinle geçti yıllar dönmeni hep bekliyorum Nevin Örnek Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  6052 Hasretinle neler çektiğimi mızrâbımda kopan teller bilir Edip Kayhan Özışık Nihâvend Şarkı Düyek Edip Kayhan Özışık
  6053 Hasretle anarken seni ben gurbet elinde Tahsin Banguoğlu Sabâ Şarkı Sengin Semâî Yesârî Asım Arsoy
  6054 Hasretle bu şeb dîdelerim kana boyandı _ Hicaz Şarkı Curcuna Memduh İmre (Hâfız)
  6055 Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım Ethem Pertev Paşa Uşşâk Şarkı Aksak Nevres Paşa (Vezir-Kemânî)
  6056 Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım Ümit Gürelman Sultânî Yegâh Şarkı Sengin Semâî Ümit Gürelman
  6057 Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak Ziyâ Polat Uşşâk Şarkı Aksak Kadri Şençalar
  6058 Hasretle geçen günleri andıkça güzel Mehmet Hafîd Bey Hicazkâr Şarkı Sofyan Ali Rızâ Bey
  6059 Hasretle geçen günlerime ağladı akşam Melek Hiç Şevkefzâ Şarkı Aksak Yüksel Kip
  6060 Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım Ziyâ Polat Hicaz Şarkı Düyek Kadri Şençalar
  6061 Hasretle güzel günleri hep ansa da gönlüm Kemâl Şâkir Yakar Karcığar Şarkı Sengin Semâî Bahri Altıntaş
  6062 Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz _ Irak Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  6063 Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim Hilmi Soykut Sûznâk Şarkı Aksak Emin Ongan
  6064 Hasretle zâr ü zâr gönül Reşat Özpirinçci Hüseynî Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  6065 Hasretzede'nin âhına canlar dayanır mı _ Bestenigâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6066 Hasta bir ümmid ile hep bekledim yollarda ben _ Karcığar Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  6067 Hasta gönlüm ağladıkça derdime derman mı var Halil Soyuer Tâhir Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  6068 Sende güneş ve huzur ben sağanak yağmur Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Şarkı Sakîl Fethi Karamahmudoğlu
  6069 Hasta kalbimde açılmış ebedî bir yarasın _ Uşşâk Şarkı Aksak Burhan Sesyılmaz (Hâfız )
  6070 Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Ağır Aksak Selâhattin Pınar
  6071 Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Curcuna Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  6072 Hasta rûhum can bulur şen yüzünü sevince _ Nihâvend Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  6073 Sensiz doğar gün batar Rauf Alanyalı Hüzzâm Şarkı Sofyan Semahat Özdenses
  6074 Hasta-i hicrânınım ey nâzenin _ Yegâh Şarkı Düyek Nesim Silviya (Haham)
  6075 Hasta-i hicrânınım ey nâzenin _ Mâhûr Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  6076 Hasta-i zâr ü nizârım seni sevdim seveli _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  6077 Hasta-i zevk-i visâlindir gönül çoktan beri Vasfi Efendi (Şeyh) Hicazkâr Şarkı Aksak Kadri Bey(Doktor)
  6078 Hastasın zannım vefâ mahzûnusun Mehmet Hafîd Bey Uşşâk Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  6079 Hastayım yaşıyorum görünmez hayâliyle Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) Hicaz Şarkı Aksak Ûdî Hırant Kenkiloğlu
  6080 Hastayım zevk u safâdan uzak Semahat Özdenses Sûznâk Şarkı Curcuna Semahat Özdenses
  6081 Hastayım derd-i derûnuma kimse dâd etmiyor _ Hicaz Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  6082 Hastayım hâlimden hiç kimse haberdar olmuyor _ Uşşâk Şarkı Müsemmen Zeki Duygulu
  6083 Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da Rızâ Tevfik Bölükbaşı Hicaz Şarkı Semâî Lem'î Atlı
  6084 Haste-i gamdır şifâ ister gönül Leylâ Saz Karcığar Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  6085 Hâtıralar gecesinde hazların en yücesinde Fethi Karamahmudoğlu Hicaz Fantezi Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  6086 Hâtıralar gülen yüzde can verir sevgiye Hasan Soysal Hüseynî Şarkı Semâî Hasan Soysal
  6087 Hâtıralar sokağında bilenlerin dudağında... Özdemir Kiper Muhayyer Kürdî Fantezi Düyek Hüseyin Soysal
  6088 Hâtıram rahatsız etmezse seni _ Karcığar Şarkı Curcuna Tatyos Efendi
  6089 Sevgilimsin benim hülyâlı bakışınla kalbimdeki aşkınla Güneri Tecer Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Güneri Tecer
  6090 Hâtırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin Hacı Ârif Bey Rast Şarkı Curcuna Hacı Ârif Bey
  6091 Hatırımdan hiç çıkmıyor _ Nihâvend Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  6092 Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler _ Hüzzâm Şarkı Semâî Râkım Elkutlu
  6093 Hatırında kalsın ey reşk-i melek Hüseyin Fahrettin Dede Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  6094 Hatırla ey gönül hoş geçen demi Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  6095 Hatırla mâzî-i mes'udu sen de ben gibi yan _ Nihâvend Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  6096 Hatırla (sevgilim/ey peri) o mes'ud geceyi Muhlis Sabahattin Ezgi Nihâvend Şarkı Semâî Muhlis Sabahattin Ezgi
  6097 Hatırlamasan da olur beni artık hiç bir an Zeynettin Maraş Acem Kürdî Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  6098 Hatırlar mısın beni bir zamanlar ne kadar severdin Hüseyin Aydın Kaya Nihâvend Şarkı Aksak Vecdi Seyhun
  6099 Hatırlatır duyduğum sitemli her söz seni Mâcit Gezgen Nihâvend Fantezi Düyek Mâcit Gezgen
  6100 Hatice'me varayım diz çöküp yalvarayım _ Karcığar Şarkı Türk Aksağı İsak Varon
  6101 Hatice'm saçlarını dalga dalga taratmış Sâdettin Kaynak Hüseynî Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  6102 Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür _ Hisâr Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  6103 Havada bulut yok bu ne dumandır _ Hüseynî Türkü Curcuna _
  6104 Burma da burma duman tüter (Havada turnam sesi..) _ Evc R.T. Yürük Semâî _
  6104 Havada turnam sesi gelir kanadı burma (Burma da burma duman..) _ Evc R.T. Yürük Semâî _
  6105 Havalandı deli gönül gökte uçan kuş gibi _ Sabâ Türkü Sofyan _
  6106 Havalandı gönül kuşu Vecdi Bingöl Hüzzâm Şarkı Aksak Münir Nûrettin Selçuk
  6107 Havayı bulut aldı Tokat'a dolu yağdı _ Karcığar Şarkı Aksak _
  6108 Havf eder tiğ-i belâ nâvek-i müjgânından _ Sûznâk Şarkı Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  6109 Havva Ana'dan beri Allah'ın baş eseri Güzide Taranoğlu Uşşâk Şarkı Sofyan Akın Özkan
  6110 Havzın suları çağlayarak sîneme aksa _ Sabâ Şarkı Aksak Arşak Çömlekciyan
  6111 Hayâl dolu bir gençlik ümit dolu bir aşk bitti Ahmet Kaçar Acem Kürdî Şarkı Aksak Kemâl Gürses
  6112 Hayâl oldu sevgili gönül ızdırâb dolu _ Hicaz Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  6113 Hayâl olmuş ne varsa aklımdan akıp geçer Bekir Küçükçolak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Adem Şâhin
  6114 Hayâl-i ârızın bağ-ı tecellide gül olmuştur _ Hicaz Zemzeme A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6115 Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı dalmasam bir türlü dalsam bir türlü Necdet Atılgan Hüseynî Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  6116 Hayâl içinde akıp geçti ömr-i derbederim Nâhit Hilmi Özeren Nihâvend Şarkı Düyek Râkım Elkutlu
  6117 Hayâl köşkümden içeri girdim ki... Orhan Kızılsavaş Hicaz Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  6118 Hayâl ufkunda uçan binbir renkler Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  6119 Hayâl-i yâre değme girye dursun Yusuf Kenan Bey Sabâ Zemzeme Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  6120 Hayâli çıkmıyor bir dem gönülden Fâiz Kapancı Uşşâk Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  6121 Hayâli hep gözündeyse nefesi hep yüzündeyse... İlkan San Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Erdoğan Berker
  6122 Hayâli her yerde gözümden gitmiyor Seyfi Güldağı Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Seyfi Güldağı
  6123 Hayâlimde nasıl ki hâtıralar bir izse... Yusuf Merçil Hicaz Şarkı Düyek Nihat Adlim
  6124 Hayâlimde yaşattığım sevgiliyi bulmadım Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  6125 Hayâlimden geçen dâim benim kaşı Kemânîmdır _ Selmek A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6126 Hayâlimi süslerdi senin güzel gözlerin Zerrin Germiyanoğlu Nihâvend Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  6127 Hayâlin dîdede medhin dilimde şâhım (Medhiye) _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Aksak Dellalzâde
  6128 Hayâlin dîdede âteşler bıraktı cânıma _ Sûznâk Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  6129 Hayâlin dîdeden zâil olunca .. _ Nikrîz Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6130 Hayâlin gözümde tüter Oktay Zerrin Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Kenan Olguncan
  6131 Hayâlin karşısında sızlayan kalbim yanar ağlar Akif Salı (Müftü) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Râkım Elkutlu
  6132 Hayâlinle başbaşa beni yalnız bırakma Gıyâsettin Keykubat Hüseynî Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  6133 Hayâlinle başbaşayım kalbimdir senin yerin Celîle Ayyıldız Hicaz Şarkı Aksak Sâdettin Sonat
  6134 Hayâller sevgiler yıkıldı gitti Kâmuran Yarkın Nihâvend Şarkı Düyek Kâmuran Yarkın
  6135 Hayâlleri yok olmuş içinde yıllar solmuş Turgut Yarkent Mâhûr Şarkı Düyek Erol Sayan
  6136 Hayâllerim sana koşar inan benim canım sensin Hâlit Çelikoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  6137 Hayat ağacı bütün tomurcuklar filizler... Necdet Varol Mâhûr Şarkı Düyek Necdet Varol
  6138 Hayat bâzen tatlıdır sevenler kanatlıdır Zeki Müren Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Zeki Müren
  6139 Hayat benzer bir sele üzme canın boş yere Necdet Tokatlıoğlu Segâh Şarkı Semâî Necdet Tokatlıoğlu
  6140 Hayat budur giden gelmez _ Muhayyer Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  6141 Hayat budur sevgilim geçenler unutulur _ Hüzzâm Şarkı Düyek Hüseyin Mayadağ
  6142 Hayat coşkun dalgaları göğe çıkan bir umman Güzide Taranoğlu Hüseynî Şarkı Düyek Ali Şenozan
  6143 Hayat dolu gülüşün kalbime süzülüşün Sâlih Korkmaz Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  6144 Hayat dolu toprak hayat dolu su Orhan Kızılsavaş Ferahnümâ Şarkı Düyek-Semâî Orhan Kızılsavaş
  6145 Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyâsıdır Mustafa Nâfiz Irmak Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  6146 Hayat güzel seven için Necmettin Berin Nihâvend Şarkı Düyek Kaya Bekat
  6147 Hayat her an gülümser ona içten gülene Nemika Mürseloğlu Mâhûr Şarkı Semâî İrfan Özbakır
  6148 Hayat tatlı bir rüyâ tükenir anlamadan Necdet Varol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Necdet Varol
  6149 Hayat yolu hem zevklidir hem tatlıdır güzelim Azize Tüten Nihâvend Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  6150 Hayat yolu uzundur ... _ Gerdâniye Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  6151 Hayat atlı yaya geçip gidiyor (BİR HOŞ SADA) Necdet Varol Hicaz Şarkı Semâî Necdet Varol
  6152 Hayâtım şîvekârım dilpesendim... Ahmet Râsim Paşa Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Kemânî Andon
  6153 Hayâtımın çiçeği sıcak bağrında solsam Kenan Akansu Evc Şarkı Düyek Amir Ateş
  6154 Hayâtımın çiçeği gönlüm özlüyor seni _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Rahşan Çelikel
  6155 Hayâtımın uğurusun seni pek çok severim Gönül Akın Şedaraban Şarkı Aksak Gönül Akın
  6156 Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır _ Acem Aşîran Beste Zincir Dellalzâde
  6157 Hayâtın kıvrılan ıssız yolunda Sâdettin Kaplan Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Câvit Ersoy
  6158 Hayâtın kıvrılan ıssız yolunda Sâdettin Kaplan Uşşâk Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  6159 Hayâtın yüzün kadar mânâlı parlak olsun Orhan Kızılsavaş Acem Aşîran Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  6160 Hayli demdir ben ararım eşimi _ Şedaraban Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  6161 Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ _ Nevâ Şarkı Aksak Dede Efendi
  6162 Hayli demdir görmedim cânânımı _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Giriftzen Asım Bey
  6163 Haydi gel anlaşalım sevgiyi paylaşalım Dilek Yılmaz Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Erdem Gürcan Avcı
  6164 Haydi ihvân-ı safâ vakt-i kerahat geldi Ahsen Gürtin Rast Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  6165 Hayli dem hicrinle sûzanken gönül sevdiğim _ Muhayyer Kürdî Şarkı Devr-i Hindî Zekâî Dede
  6166 Hayli dem oldu perestiş ettiğim pinhandır _ Nihâvend Şarkı Aksak Devlet Efendi (Piyanist)
  6167 Hayli dem zencir-i zülfün aşkının meftûnuyum Arif Abdülbâkî Efendi Uşşâk A.S. Aksak Semâî Ebû-Bekir Ağa
  6168 Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile _ Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  6169 Hayli demdir görmedim(dilber/ey meh) seni _ Mâhûr Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  6170 Hayli demdir görmeyeli ben o mahmûr gözünü _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Râif Korel(Kemânî)
  6171 Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Burhânettin Ökte
  6172 Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül _ Bayâti Şarkı Düyek Suphi Ziyâ Özbekkan
  6173 Hayli demdir ki visâlin dûrunam _ Hicazkâr Şarkı Curcuna _
  6174 Hayli demdir neye hırçınlığı var _ Uşşâk Şarkı Aksak Bîmen Şen
  6175 Hayli demler ıztırâb-ı aşkını çekmiş iken _ Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Kanûni Hacı Arif Bey
  6176 Hayrân oldum hoş bakışlım gözüne _ Nihâvend Şarkı Sofyan Balım Şevket Bey
  6177 Hayrân olurum hüsnünü ettikçe temâşâ _ Kûçek Beste Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6178 Hayrân-ı cemâl olmaya cidden emelim var _ Hüseynî Zemzeme Beste Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6179 Hayrânım o güzel gözlerine cânânım ben senin _ Muhayyer Şarkı Aksak Kemânî Serkis Efendi
  6180 Hayret-ender-hayreti gel bizde gör ey dil-şiken _ Hûzî Beste Muhammes Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6181 Hazan aldı yine bağ-ı cihânı Mehmet Sâdi Bey Hicaz Şarkı Aksak Semâî Rif'at Bey
  6182 Hazan bahçelerinin hüznüdür bu yapraklar Orhan Kızılsavaş Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  6183 Hazan erdi gönlü derde sal şimdi Aydemir Doğan Şedaraban Şarkı Aksak Ali Şenozan
  6184 Seninle ıslandığım Nisan yağmurlarına... Meltem Baş Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Seyfi Güldağı
  6185 Hazan erdi gülistân-ı bahâra _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Hacı Arif Bey
  6186 Hazan geçti her mevsim Yusuf Merçil Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  6187 Hazan ile geçti gülşen-i bûstan Emrâh Hicaz Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  6188 Hazan oldu kalbimde sarardı geçti bahar Arif Sâmi Toker Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  6189 Hazan yaprağı gibi sararmış solmuş yüzün Alâeddin Şensoy Sabâ Şarkı Curcuna Alâeddin Şensoy
  6190 Hazâna döndü rûhum acılarımla doldu _ Nihâvend Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  6191 Hazırlan bu hafta çoban gelecek Celâl Enver Koray Hüseynî Şarkı Semâî Hayri Yenigün
  6192 Hazin hazin çağlar pınar (İLHAM PINARI) Yavuz Alaybeyoğlu Hüseynî Şarkı Curcuna Yavuz Alaybeyoğlu
  6193 Sevmese gönlüm seni katlanır mı cevrine Tûran İnam Nihâvend Şarkı Semâî İsmail Demirkıran
  6194 Heder ettim ömrümü bir vefâsız uğruna Celâl Çetin Hicazkâr Şarkı Düyek Cengiz Cermen
  6195 Heder ettim yıllarımı boş ümide bağladım Rifat Ayaydın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Rifat Ayaydın
  6196 Hele bir tâne daha nûş edelim _ Nihâvend Şarkı Curcuna Kemânî Memduh Efendi
  6197 Hele ettin şu gönlümü güzel sana müptelâ _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Hamparsum Limoncuyan
  6198 Hele ol dilber-i rânâ arada bir çakıyor _ Hüzzâm Şarkı Aksak Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
  6199 Hele vazgeçtim her türlü dilekten Ahmet Reşat Paşa Yegâh Şarkı Düyek Şevkî Bey
  6200 Hem aldandım hem aldattım bugün sevdim yarın attım Şemsettin Ziyâ Bey Şehnaz Şarkı Aksak (Yürük) Şemsettin Ziyâ Bey
  6201 Hem aşkım hem ümîdim hem de neş'emsin Hasan Alî Yücel Dilkeşhâverân Şarkı Düyek Hasan Fehmi Mutel
  6202 Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini Sâdık Açar Hüseynî Şarkı Müsemmen Zeki Duygulu
  6203 Hem kamer hem zühre vû hem müşterî der âsman _ Rast Beste Devr-i Revân Acem'lerin
  6204 Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin Ahmet Refik Altınay Karcığar Şarkı Müsemmen Sâdi Hoşses
  6205 Hem sevip hem yakadan attın beni _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  6206 Hem-bezm-i safâ yan yana kol kola gezerken _ Segâh Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  6207 Hem-demiydi gülşeninde bülbülün Reşid Ş.Ahmet Paşa Isfahan Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  6208 Hem-demin ağyar imiş ey bî-vefâ Mehmet Sâdi Bey Dügâh Şarkı Aksak Rif'at Bey
  6209 Hem-demin olsun(keremkâri/şehinşâha)safâlarla tarâb _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Aksak Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  6210 Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel _ Pençgâh Beste Firengifer Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  6211 Heme nîm mest-i keştem kadeh-i diger meded kün _ Hicaz Aşîran A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  6212 Hemîşe bülbülün gülşende feryâdı muhabbettir _ Hicaz Aşîran Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6213 Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır Tab'î Mustafa Efendi Sâzkâr Beste Zincir Tab'î Mustafa Efendi
  6214 Hemîşe renc-i gamdan lezzet aldım _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Lavtacı Hristo
  6215 Hengâm-ı safâdır bu şeb ey mâh-ı cihan tâb Enderûni Vasıf Şevkefzâ A.S. Aksak Semâî(Ağır) Abdullah Ağa(Hâfız-Şeydâ)
  6216 Hengâm-ı safâdır yine sen nûş-i mey eyle _ Muhayyer Beste Darb-ı Fetih Zekâî Dede
  6217 Hengâm-ı visâl âkıbet ağyâre de kalmaz _ Sûzidil Y.S. Yürük Semâî Ali Rif'at Çağatay
  6218 Henüz düştüm bir dilberin derdine _ Nihâvend Şarkı Aksak Asdik Ağa
  6219 Henüz yeni açmıştı baharımın gülleri Nûrettin Baykal Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Amir Ateş
  6220 Hep ağlattı beni kaderim Erol Sayan Nihâvend Şarkı Sofyan Erol Sayan
  6221 Hep aldınız vermediniz her şeyimi yalan yıllar Bedri Derin Rast Şarkı Semâî Güngör Önder
  6222 Hep aşk ile mi sevdâ ile mi inleyeceksin Semiha Coşkunmeriç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan İsmail Demirkıran
  6223 Hep bekleyiş hep özleyiş hep susayış visâline Nûri Rüstem Şehnaz Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  6224 Hep ben kaldım rıhtımda gidene hep ben baktım Atillâ Damar Nihâvend Şarkı Curcuna Erol Sayan
  6225 Hep cevrin oldu bî-hesap _ Hicaz Şarkı Ağır Düyek Kemânî Rızâ Efendi
  6226 Hep donandı küh ü sahra vü çemen _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak _
  6227 Hep eski hâtıralar canlandı hayâlimde Kaya Bekat Hicaz Şarkı Düyek Kaya Bekat
  6228 Hep gözyaşı ve elem dolmadı gitti çilem Mustafa Sevilen Rast Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  6229 Hep güzel peşinden koşarsın gönül _ Nikrîz Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  6230 Hep keder hep gözyaşı gülmek haram oldu bize Taner Şener Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  6231 Hep nağme uçar neş'e doğar handelerinden Fâik Ali Ozansoy Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  6232 Hep neş'eli sevdâ dolu peymânen olaydım _ Karcığar Şarkı Aksak Refika Hanım
  6233 Hep neş'eli sevdâ dolu peymânen olaydım _ Hüseynî Şarkı Semâî Cemâl Bey
  6234 Hep o şarkı .. Zeki Müren Nihâvend Şarkı Semâî Zeki Müren
  6235 Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Tanbûri Cemil Bey
  6236 Hep sen geleceksin diyerek boş bıraktım kalbimi Erol Sayan Nihâvend Şarkı Düyek Erol Sayan
  6237 Hep ye's ile dökmede iken dîdelerim kan _ Hüzzâm Şarkı Semâî Bîmen Şen
  6238 Her gece rüyâma ateşle girdin _ Hicazkâr Şarkı Curcuna A.Sâmi Yalçın
  6239 Her akşam hüzünle batarken güneş Aylâ Peken Uşşâk Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  6240 Her akşam hüzünle batarken güneş Aylâ Peken Hicaz Şarkı Düyek Ali Şenozan
  6241 Her akşam muhakkak tesâdüfümüz Orhan Seyfi Orhon Uşşâk Şarkı Düyek Ahmet Çağan
  6242 Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el Rahmi Duman Evcârâ Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  6243 Her an o(siyah/güzel)gözlerinin nûruna yansam _ Bûselik Şarkı Yürük Semâî Dürrî Tûran
  6244 Her arzuna teslim olacak bir bu gönüldür _ Sûznâk Şarkı . Muzaffer İlkar
  6245 Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı Câhit Öney Rast Şarkı Aksak Kâzım Nâmi Erdölen
  6246 Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı Câhit Öney Hicazkâr Şarkı Aksak Ahmet Aksoy
  6247 Her bahçeden gül istersin _ Hicaz Şarkı Semâî Zeki Duygulu
  6248 Her bakışın şafaktan derlenen bir gül bana İskender Cenap Ege Sûzidil Şarkı Semâî Necdet Varol
  6249 Her bir bakışında neş'e buldum _ Sûzidil Şarkı Aksak Tanbûri Ali Efendi
  6250 Her biri bir gonce efkâr _ Acem Aşîran Şarkı Düyek Hamparsum Limoncuyan
  6251 Hercâisin çok darılmaca yok Ragıp Gönülşen Nihâvend Şarkı Sofyan Ragıp Gönülşen
  6252 Her çocukla yeni bir dünyâ doğar yeniden Zekâi Tunca Acem Aşîran Şarkı Aksak Zekâi Tunca
  6253 Her dalgası bir başka denizdik otuzüç yıl Fuat Uluç Evc Şarkı Türk Aksağı İsmail Baha Sürelsan
  6254 Her dem cefâ-yı aşk ile nâlânsın ey gönül _ Ferahfezâ A.S. Aksak Semâî Hâfız Sâlis Efendi
  6255 Her dem edip meyl-i cefâ _ Bayâti Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  6256 Her dem ki (Ne dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder _ Bayâti A.S. Aksak Semâî Mustafa Ağa (Müezzin)
  6256 Ne dem ki (Her dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder _ Bayâti A.S. Aksak Semâî Mustafa Ağa (Müezzin)
  6257 Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır İsmail Safâ Bey Bestenigâr Şarkı Sengin Semâî Ûdî Hasan Bey
  6258 Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır İsmail Safâ Bey Uşşâk Şarkı Aksak Garbis Efendi
  6259 Her derd gibi sînede hicran da var Nezih Korkut Hicazkâr Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  6260 Her derde şifâ göğsünü koklar bayılırdım Mustafa Nâfiz Irmak Hicazkâr Şarkı Aksak Kadri Şençalar
  6261 Her derdi yanan kalbime sen koydun elinle İsmet Yazgan Hicazkâr Şarkı Aksak İrfan Özbakır
  6262 Her derdimi bir gizli nigâhınla unuttum M.Rüştü Bey Muhayyer Şarkı Semâî Bîmen Şen
  6263 Her dilber için sînede bir yâre mi olsun _ Hicazkâr Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  6264 Her dilberi sevdik neme lâzım demedik Nâil Memik Yegâh Y.S. Yürük Semâî İsmail Baha Sürelsan
  6265 Anlat bana öğretmenim Cansın Erol Nihâvend Ç.Ş. Sofyan Selâhattin İçli
  6266 Her gece semâda ararım seni _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Bîmen Şen
  6267 Her gece sevdâmın yalnızındayım Yalçın Benlican Hicaz Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  6268 Her gece uzaktan seyr eder beni Yalçın Benlican Acem Kürdî Şarkı Aksak Burhan Durucu
  6269 Her gece yollarda gözledim seni Kasım İnaltekin Hüzzâm Şarkı Semâî Kasım İnaltekin
  6270 Her gecenin sabahı bir rüyâyla yalandır Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  6271 Her gönülde hasreti çekilen biri vardır Yusuf Nalkesen Rast Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  6272 Her gördüğü periye gönül müptelâ olur _ Bûselik Beste Hafif Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  6273 Her görüşte seni burda fırtına kopar rûhumda Kemâl Şencan Segâh Şarkı Düyek İsmail Akçapınar
  6274 Her gün aynı heyecan Turhan Taşan Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  6275 Her gün aynı heyecan Turhan Taşan Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Mahmut Oğul
  6276 Her gün bu nazlanış kaçış her gün ... _ Nihâvend Şarkı Curcuna Hayri Yenigün
  6277 Her gün eski bir rüyâ uykusuz gözlerimde Zeki Müren Hicaz Şarkı Düyek Zeki Müren
  6278 Her gün gönlüm ister seni görmeyi Âşık Derdiçok Karcığar Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  6279 Her gün o güzel sâhile yalnızca inerdi Celâl Enver Koray Segâh(Hüzzâm) Şarkı Curcuna Hayri Yenigün
  6280 Her gün seni beklerdim o yollarda ümitsiz Mustafa Nâfiz Irmak Sûznâk Şarkı Aksak Sâdun Aksüt
  6281 Her gün seni zanneyliyorum sen uyursun _ Hüseynî Aşîran Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6282 Her gün sevdâ çekip de gülünmüyor (HANİ BENSİZ ÖLÜRDÜN) Güngör Sarkın Nikrîz Şarkı Düyek Vefik Ataç
  6283 Her gün yeni bir naz yaratan yardan usandık Fuat Edip Baksı Muhayyer Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  6284 Her günüm mâzide kalmış günlerimden gün arar _ Uşşâk Şarkı Düyek Mehmet Yürü (Nasib'in)
  6285 Her güzel bağından bir gül seçerdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Muhayyer Şarkı Düyek Refik Fersan
  6286 Her güzel bağından bir gül seçerdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Amir Ateş
  6287 Her güzel bir başka âfet başka bir hicran bana Mahmut Nedim Güntel Rast Şarkı Yürük Semâî İsmail Baha Sürelsan
  6288 Her güzel nağmeyle sevgini andım _ Ferahfezâ Şarkı Semâî Lem'î Atlı
  6289 Her güzel dediğim şey solmuş bir gül gibi bak _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  6290 Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül Mustafa Töngemen Mâhûr Şarkı Nim Sofyan İsmail Birateş
  6291 Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül Mustafa Töngemen Hüzzâm Şarkı Sofyan Suphi İdrisoğlu
  6292 GÜNAH BENDE (Her hâlinle her şeyinle..) Mehmet Erbulan Muhayyer Şarkı Aksak Erol Sayan
  6292 Her hâlinle her şeyinle güzelsin (GÜNAH BENDE) Mehmet Erbulan Muhayyer Şarkı Aksak Erol Sayan
  6293 Her kimde vardır aşk iptilâsı Mehmet Sâdi Bey Segâh Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  6294 Her kimde vardır aşk iptilâsı Mehmet Sâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Civan Ağa
  6295 Her kimi sevsem vefâdar olmuyor _ Uşşâk Şarkı Curcuna Mehmet Ali Efendi
  6296 Her kimin kalbinde zikr'Ullah olur _ Bestenigâr Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6297 Her lâhza seni görmek için âh ederim ben _ Sûznâk Şarkı Curcuna Ali Gâlip Türkkan
  6298 Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Düyek Erol Güldiken
  6299 Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için Mehmet Erbulan Segâh Şarkı Müsemmen Yücel Aşan
  6300 Her mevsim içimden gelir geçersin Hasan Hüseyin Çolak Uşşâk Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  6301 Her ne dem alsa ele câm-ı safâyı sâkî _ Rahatülervâh Beste Zincir Eyyûbî Rızâ Efendi
  6302 Her ne dem bir bûse etsem iltimas _ Isfahan Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6303 Her ne dem bir bûse etsem iltimas _ Nişâburek A.S. Aksak Semâî Sâlih Ağa
  6304 Her ne dem hûban ile bezme o verd-i ter gelir _ Arazbâr Beste Çenber(Ağır) Sâdullah Efendi
  6305 Her ne dem sâkî elinde sâgâr-ı işret gelir _ Pesendîde Beste Çenber(Ağır) Sultan III.Selim (İlhâmî)
  6306 Her ne desem vasfında az _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Lâtif Efendi
  6307 Her ne yöne baksam da hep seni görüyorum Mehmet Erbulan Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Metin Everes
  6308 Her nefes ömrümde binbir hasretin âhın tüter Hikmet Münir Ebcioğlu Segâh Şarkı Ağır Aksak Şerif İçli
  6309 Her nefeste her yerde... Turhan Toper Rast İlâhi Düyek Turhan Toper
  6310 Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir Yahyâ Kemâl Beyatlı Bayâti Şarkı Lenk Fahte Fethi Karamahmudoğlu
  6311 Her sabah her akşam aynı hikâye Fethi Karamahmudoğlu Hüzzâm Şarkı Curcuna Fethi Karamahmudoğlu
  6312 Her sabah içimde güneş doğmalı Hasan Soysal Nihâvend Şarkı Aksak Hasan Soysal
  6313 Her sabah seni görmek seni duymak bambaşka Mustafa Günay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Mustafa Günay
  6314 Her sabah tan yerinde ya sen olsan ya da hiç Turgut Yarkent Hicaz Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  6315 Her sabah yanımda seni isterim Ali Ulvi Baradan Nihâvend Şarkı Semâî Ali Ulvi Baradan
  6316 Her seferinde hep böyle koştum sevgiye Kayhan Açar Saba Fantezi Nim Sofyan Zekâi Tunca
  6317 Her seher goncalar açtıkça solan gül dökülür Hikmet Şinâsi Önol Sabâ Şarkı Düyek Necdet Dönmez
  6318 Her seher goncalar açtıkça solan gül dökülür Hikmet Şinâsi Önol Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  6319 Her seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır _ Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Nûri Halil Poyraz
  6320 Her seherde sen gelirsin aklıma Siyâmi Özel Hüseynî Şarkı Düyek Nihat Adlim
  6321 Her sevgilinin sözleri yalan Sevgi Balın Nihâvend Fantezi Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  6322 Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık Yılmaz Yüksel Karcığar Şarkı Curcuna Yılmaz Yüksel
  6323 Her sevgiyi aşk sandık her gülüşü mutluluk Hasan Soysal Rast Şarkı Düyek Hasan Soysal
  6324 Her sevgiyi tattıran ismini hep andıran... Aşkın Tuna Mâhûr Şarkı Semâî İrfan Özbakır
  6325 Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Sadettin Kaynak
  6326 Her sînede her dîdede ey aşk eserin var _ Mâhûr Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6327 Her söz zehirli bir ok Sabri Süha Ansen Hüseynî Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  6328 Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm _ Hisâr Bûselik Beste Hafif Dede Efendi
  6329 Her subh u mesâ inlese sînemde Kemânîm _ Tâhir Bûselik Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  6330 Her subh u şâmım dâim safâda _ Karcığar Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  6331 Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben _ Dilkeşhâverân Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6332 Her şarkında kendimi yaşadım Edip Kayhan Özışık Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Edip Kayhan Özışık
  6333 Her şeb göreyim gül yüzünü arz-ı cemâl et _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Tanbûri Aziz Mahmut Bey
  6334 Her şeb nigâranest meh-i nev tâ tü berâyi _ Irak Y.S. Yürük Semâî Abdülkâdir-i Merâgi
  6335 Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı (AŞK FIRTINASI) Beşir Kara Hüzzâm Şarkı Düyek İlgün Soysev
  6336 Her şey bitti ayrılığın kampanası çaldı artık _ Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Yıldırım Gürses
  6337 Her şey bu zaman evinde nâ-çâr geçer Cemâl Ethem Yeşil Uşşâk Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  6338 Her şey ona karşı durur Orhan Seyfi Orhon Nihâvend Şarkı Semâî Refik Fersan
  6339 Her şey seni sevdiğim o akşamla başladı Necip Mirkelâmoğlu Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Necip Mirkelâmoğlu
  6340 Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ Mûnis Fâik Ozansoy Acem Aşîran Şarkı Curcuna Nezahat Soysev
  6341 Her şeyden ötede bir sen varsın ki Aşkın Tuna Nihâvend Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  6342 Her şeyi bir anda silmiş gibisin Seyfi Güldağı Hicaz Şarkı Düyek Seyfi Güldağı
  6343 Her şeyi gizler neş'eyi gizlemez gönül Hasan Soysal Rast Şarkı Semâî Hasan Soysal
  6344 Her şeyim toprak (TOPRAK) İ.Hakkı Yılanlıoğlu Hüseynî Şarkı Aksak Tâhir Karagöz
  6345 Her şeyinle güzelsin gönüllerde gezersin Erol Sayan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Erol Sayan
  6346 Her taraf karanlık görmüyor gözüm _ Hüzzâm Şarkı Düyek Sâdi Işılay
  6347 Her tavrını her işveni sevdim senin ey âfet Reşat İnan Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Erol Sayan
  6348 Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  6349 Her telden (dilden) ol meh çalmıyor _ Rast Şarkı Düyek Şâkir Ağa
  6350 Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül Reşat Özpirinçci Karcığar Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  6351 Her yalana kanmışım her söze inanmışım Orhan Seyfi Orhon Rast Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  6352 Her yalana kanmışım her söze inanmışım Orhan Seyfi Orhon Hüseynî Şarkı Aksak Sahak Hocasar (Kemânî)
  6353 Her yalana kanmışsın _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı . Nazmi Atlığ
  6354 Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu) Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  6355 Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu) Acem Aşîran Şarkı Aksak Mahmut Yivli
  6356 Her yerde bin hâtıra her şeyde sevgi izi Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Semâî Muzaffer İlkar
  6357 Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz _ Hicaz Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  6358 Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım Melâhat Pars Karcığar Şarkı Sofyan Artaki Candan
  6359 Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım Melâhat Pars Hüzzâm Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  6360 Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen _ Şedaraban Şarkı Curcuna _
  6361 Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen _ Irak Beste Devr-i Kebîr Dede Efendi
  6362 Her zaman serde hevâ-yı zülf-i cânânım eser _ Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  6363 Her zoru yenersin rehberin ATA'n Sevgi Balın Çârgâh Marş Nim Sofyan Sevinç Tevrüz
  6363 TÜRK ÇOCUKLARINA DİLEK (Her zoru yenersin) Sevgi Balın Çârgâh Marş Nim Sofyan Sevinç Tevrüz
  6364 Uğruna ölürüm bir tek bûsenin Ayhan İnal Nişâburek Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  6365 Herhalde benim âleme gelmekte vebâlim Halûk Recâî Isfahan Şarkı Semâî Halûk Recâî
  6366 Herkes gitti yalnız kaldım meyhânede Bâki Süha Ediboğlu Segâh Şarkı Raks Aksağı Refik Fersan
  6367 Herkese mihr ü vefâ uşşâka nâz etmek neden _ Acem Kürdî Beste Muhammes Osep Ağa (Ebeyan)
  6368 Hevâ-yı aşk eser serde Mahfî Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  6369 Hevâ-yı aşkı ta'lim eyleyen mürgü çemenden sor _ Neveser A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6370 Hevâ-yı aşkına elbet düşerdi müşk-i hatâ _ Bayâti Beste Hâvi Eyyûbî Mehmet Bey
  6371 Hevâ-yı aşkına şâhım düşürdüm bu dil-i zârım _ Rast A.S. Aksak Semâî Nâilçezâde Mehmet Efendi
  6372 Heves etti gönül aşk u hevâya _ Tâhir Bûselik Şarkı Düyek Selânik'li Ahmet Efendi
  6373 Heves etti gönül aşk u hevâya _ Müstear Şarkı Curcuna _
  6374 Hey bâz şîrî bâ-şeker âmîhtend _ Bayâti Bûselik Beste Devr-i Revân Zekâî Dede
  6375 Hey hey diye hânendeler ettikce terâne _ Nevâ-Kürdî Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  6376 Hey kız nerelisin sen Vecdi Bingöl Karcığar Şarkı Aksak Şerif İçli
  6377 Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin _ Çârgâh A.S. Sengin Semâî Neyzen Rızâ Bey
  6378 Hey pınar derin pınar Vecdi Bingöl Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  6379 Hey bu dağın öte yanı Buda'dır _ Sabâ R.T. Nim Sofyan _
  6380 Heyecen okunur handelerinde Orhan Kızılsavaş Rast Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  6381 Hezâr mihen ü meşakla yoruldu cism-i nizârım _ Muhayyer Şarkı Aksak Bîmen Şen
  6382 Hezâr zâr iledir senden niyâzım Leylâ Hanım Karcığar Şarkı Evfer (Ağır) Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  6383 Hezâran âşıkın var _ Sûzidil Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  6384 Hıçkırır her nefesinde yine bî-çâre gönül Melek Hiç Evc Şarkı Aksak Yüksel Kip
  6385 Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı Enderûnî Vâsıf Hicazkâr Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Sâdullah Efendi
  6386 Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim Fâik Acem Aşîran Şarkı Düyek Kemânî Rızâ Efendi
  6387 Hırâm-ı yâr çemende tarâb-dih-i candır _ Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Medenî Aziz Efendi
  6388 Hırâman ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel _ Sûzidil Beste Darbeyn Abdülhalim Ağa
  6389 Hızlı vur mızrabını _ Hüseynî Şarkı . _
  6390 Hicâb etme benden böyle _ Sûznâk Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  6391 Hicr ile günler geçer aylar geçer gelmez sesin _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Fâiz Kapancı
  6392 Hicr-i cânân kan getirdi dîde-i giryânıma _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Emin Ongan
  6393 Hicr-i gül-ruhtan mıdır âhın senin _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Ağır Aksak Zekâî Dede
  6394 Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş Yahyâ Nazîm Efendi Arazbâr Bûselik Beste Lenk Fahte _
  6395 Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş Yahyâ Nazîm Efendi Hicazkâr Beste Lenk Fahte Zekâî Dede
  6396 Hicran dolu geceler bahtım gibi karadır _ Sûznâk Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  6397 Hicrân elemi ağlatıyor kalbimi her gün _ Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Kirkor Çulhayan
  6398 Hicrân gibi âlemde elim derd-i ser olmaz Hasan Alî Yücel Şevkefzâ Şarkı Sengin Semâî Cevdet Çağla
  6399 Hicrân gönül belâsı _ Nevâ Şarkı Türk Aksağı Sadettin Kaynak
  6400 Hicrân ile dil-hasteyim ümmid ile nâlân Fâik Ali Ozansoy Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  6401 Hicrân ile sîne-çâk garib ü mükedderim _ Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Karnik Garmiryan
  6402 Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter Mehmet Sâdi Bey Hüseynî Şarkı Türk Aksağı Şevkî Bey
  6403 Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Ferit Sıdal-Neclâ Gürer Hicaz Şarkı Düyek Ali Şenozan
  6404 Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Ferit Sıdal Rast Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  6405 Hicrân olsa da yoldaş her seferinde _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Emin Ongan
  6406 Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred _ Evc Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  6407 Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre İbrâhim Bey Hicaz Şarkı Sengin Semâî Haydar Tatlıyay
  6408 Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar Ali Şevket Bey Hicaz Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  6409 Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar Ali Şevket Bey Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Sadettin Kaynak
  6410 Hicrân yine gurbette benim gönlüme doğdu _ Şedaraban Şarkı Evfer Ahmet Mükerrem Akıncı
  6411 Hicrân yine hicrân mı bu aşkın sonu söyle Selim Aru Hüzzâm Şarkı Aksak Şerif İçli
  6412 Hicrân-ı gam-ı yâre biraz eyle tahammül _ Muhayyer Şarkı Düyek Rif'at Bey
  6413 Hicrâna bürünmüş gidiyor baht-ı siyâhım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Ömer Altuğ
  6414 Hicrânı açmıştır sînede yâre Karacaoğlan Mâhûr Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  6415 Hicrânımı hisset azıcık şarkıma bak da Nedim Harmankaya Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Necmi Pişkin
  6416 Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam Hammâmizâde İhsan Bey Hüseynî Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  6417 Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam Hammâmizâde İhsan Bey Şedaraban Şarkı Sofyan Hüseyin Sâdettin Arel
  6418 Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam Hammâmizâde İhsan Bey Şedaraban Şarkı Aksak Osman Şevki Uludağ
  6419 Hicrânımı söyler bana hasret dolu bir ney Ali Ulvi Kurucu Şevkefzâ Şarkı Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  6420 Hicrânımı söyler sana ud'umdaki teller Mustafa Nâfiz Irmak Bestenigâr Şarkı Sengin Semâî Ali İçinger
  6421 Hicrânın ölümdür vuslatın hayat (ESKİ HATIRA) _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  6422 Hicrânla geçen günleri hasretle anarken _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Zeki Arif Ataergin
  6423 Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm Vecdi Bingöl Neveser Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  6424 Hicrânla solan ufkuma gün doğmasa derdin Turgut Çelik Evcârâ Şarkı Türk Aksağı Burhan Durucu
  6425 Hicrânla sönen demleri yâd ettiren âhın Ali Ulvi Kurucu Hicazkâr Şarkı Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  6426 Hicrânla tutuş bağrını yak gözyaşın aksın _ Nihâvend Şarkı Sofyan Nûri Halil Poyraz
  6427 Hicrânlarınla dopdoluyum kalbim ağlıyor Mustafa Nâfiz Irmak Şevkefzâ Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  6428 Hicrin ile derdin ile yaklaştı memâtım _ Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  6429 Hicrin ile yaktın teni _ Hüzzâm Şarkı Aksak Kanûni Hacı Arif Bey
  6430 Hicrinden usandım güzelim derd ile bezdim Vedat Kosal Hicaz Şarkı Sengin Semâî Mustafa Nafiz Irmak
  6431 Hicrinle ey şûh dil pâre pâre _ Sabâ Şarkı Türk Aksağı Ali Ağa (Kemânî)
  6432 Hicrinle gözüm görmede âfâkı diğer-gûn _ Sultânî Yegâh Şarkı Sengin Semâî Drama'lı Hasan Hasgüler
  6433 Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı _ Evc Y.S. Yürük Semâî Tanbûri Ali Efendi
  6434 Hicrinle senin revnâk-ı çeşmim soluverdi _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Zeki Arif Ataergin
  6435 Hicrinle yanar âh ederim ben _ Hicaz Şarkı Curcuna Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  6436 Hiç beklemeden bir gece sen kalbimi çaldın _ Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Fâiz Kapancı
  6437 Hiç bilmiyordum ben seni... _ Irak Şarkı Sofyan Neyzen Sâlim Bey
  6438 Hiç bir emelim kalmadı Vallahi gönülde Nâhit Hilmi Özeren Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Refik Fersan
  6439 Hiç bir şeyde gözüm yok sen yanımda ol yeter Fethi Karamahmudoğlu Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  6440 Hiç bitmeyecek yol mu ki ömrün a güneş _ Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  6441 Hiç bulunmaz böyle dilbaz Nûri Rast Şarkı Aksak Şâkir Ağa
  6442 Hiç çekilmezdi gönül bâr-i cihan _ Şevkefzâ Şarkı Düyek Ahmet Arifî Bey
  6443 Hiç dinlemezsin sohbetim _ Ferahnâk Şarkı Düyek Nûman Ağa
  6444 Hiç dinmeyen bir arzudur sana olan hasretim Rifat Ayaydın Nihâvend Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  6445 Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın Mustafa Sevilen Uşşâk Şarkı Sofyan Yıldırım Gürses
  6446 Hiç elem çekmezdim seveydin beni _ Bayâti Şarkı Aksak Mustafa Ağa (Kemânî)
  6447 Hiç elem çekmezdim sevseydin beni _ Karcığar Köç. Aksak _
  6448 Hiç eser etmez mi figânım felek _ Hüseynî Şarkı Aksak Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  6449 Hiç eşin yok nev-civânsın Nûri Hicazkâr Şarkı Evfer Zeki Mehmet Ağa
  6450 Hiç gelmeyecek yazlara kaldıysa çiçekler Turgut Çelik Hicaz Şarkı Türk Aksağı Burhan Durucu
  6451 Hiç gülmedi yüzüm tâlihim söndü Şâdi Kurtuluş Tâhir Şarkı Düyek Nihat Adlim
  6452 Hiç ilişme meh-cemâlim dîde-i sevdâ-keş'e _ Karcığar Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  6453 Hiç kabul eyler mi âyâ kîl ü kâli gözlerin _ Şevkutarab Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6454 Hiç menendin yok senin bir tânesin _ Mâye Şarkı Ağır Düyek Şâkir Ağa
  6455 Hiç muhabbet mi olur yârim fedâkâr olmasa _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  6456 Hiç sinmedi içime bu yıl gezdiğim yerler Seniha Kambay Rast Şarkı Aksak Tahsin Karakuş
  6457 Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam İzzet Uşşâk Şarkı Aksak Müezzin Cemil Bey
  6458 Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam İzzet Nişâburek Şarkı Ağır Aksak Semâî Nûri Halil Poyraz
  6459 Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam İzzet Dilkeşhâverân Şarkı Ağır Aksak Semâî Sâdullah Efendi
  6460 Hiç sönmeyen bir arzudur sana olan hasretim Rifat ayaydın Karcığar Şarkı Curcuna Sâdi Hoşses
  6461 Hiç tasavvur etmez iken böyle dil-sûz firkati _ Nikrîz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6462 Hiç tatmadım böyle duyguyu Cansın Erol Kürdî Şarkı Sofyan Selâhattin İçli
  6463 Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi Necdet Tokatlıoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  6464 Hiç uyutmaz beni derdim Tanbûri Mustafa Çavuş Tâhir Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  6465 Hiç yok mu meylin ey peri İzzet Şehnaz Şarkı Ağır Aksak Semâî Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  6466 Hiçe saydın ey felek feryâd ü istimdâdımı _ Sabâ Kanto Düyek Klârnetçi İbrâhim Efendi
  6467 Hiçlik ile varlık neden iç içe İbrahim Agâh Çubukçu Rast Şarkı Nim Sofyan İrfan Özbakır
  6468 Hilâl ebrûsu yârin anberîn tuğra mıdır bilmem _ Segâh Arabân Beste Çenber Neyzen Râşit Efendi
  6469 Horozumun beş pençesi _ Hicaz Şarkı Sofyan _
  6470 Hoş edâlı bir civan.. İzzet Sûznâk Şarkı Düyek Numan Ağa
  6471 Hoş geçen eyyâmı cânâ her nefes âh özlerim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Tatyos Efendi
  6472 BAYRAM GECESİ (Hoş geldin elimize) Vecdi Bingöl Mâhûr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  6472 Hoş geldin elimize şiir oldun dilimize (BAYRAM GECESİ) Vecdi Bingöl Mâhûr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  6473 Hoş geldin gönül bahçeme bahar yüzlüm hoşgeldin Cansın Erol Mâhûr Şarkı Sofyan Selâhattin İçli
  6474 Hoş geldin sen yeni yıl Ayten Baykal Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Bilge Özgen
  6475 Hoş gelir mutlak benim hâl-i melâlim çeşmine _ Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6476 Hoş gelirdi câna bezm-i ülfetin _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Bîmen Şen
  6477 Hoş gör güzelim içtiğimiz bâde-i nâbı Münib Pekin Rast Şarkı Curcuna Niyâzi Ergin
  6478 Hoş ola bu nev-bahar ey gül sana _ Bûselik Şarkı Ağır Aksak Serkis Nurlıyan (Şâir)
  6479 Hoş yaratmış bârî ezel _ Ferahnâk Şarkı Semâî Nikoğos Ağa
  6480 Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde İzzet Ali Paşa Hicaz Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  6481 Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde İzzet Ali Paşa Sabâ A.S. Sengin Semâî _
  6482 Hovardayım hovarda _ Hicaz Şarkı Curcuna _
  6483 Hoy deniz Karadeniz suların kıpırdaşır Vecdi Bingöl Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Sadettin Kaynak
  6484 Hûb-sadâ bir güzel yaktı bu gönlümü _ Zâvil Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6485 Hûbân içinde ser-firâz Recâizâde Mahmut Ekrem Rast Şarkı Aksak Vecdi Seyhun
  6486 Hûban seninle leyl ü nehâr istînâs eyler(eder) _ Büzürg Beste Berefşan Sâdık Ağa
  6487 Humârı yok bozulmaz meclisi meyhâne-yi aşkın Sami Paşazâde Sezaî Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  6488 Hunhâre tiğe varken ne hâcet ebrûlerinle çeşm-i siyâhın Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6489 Hurşîd-i âlemsin rûy-i âlim _ Hüzzâm Şarkı Aksak Semâî Lâtif Efendi
  6490 Hurşîd-i felek nûr-i çerâğ-ı emelimdir _ Sultânî Hüzzâm Beste Zincir Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  6491 Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Şîvenümâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6492 Hûdâyâ keştî-i cürm içre kaldım İsâ Mahvî Efendi Hüzzâm Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6493 Hükmü yoktur nev-bahârın gülşenin _ Müstear Şarkı Ağır Aksak İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  6494 Hülyâ bahçesinin çiçeklerinde Jâle Fer Nihâvend Şarkı Sofyan Yılmaz Yüksel
  6495 Hülyâ gibi sessiz süzülüp kalbime aktın Zekâî Bey Nihâvend Şarkı Curcuna Fahri Kopuz
  6496 Hülyâ sarıyor akşamı rüzgârlar içinde Mustafa Nâfiz Irmak Sabâ Şarkı Sengin Semâî Rıdvan Lâle
  6497 Hülyâlarımın çiçeği soldu melâl içinde Neveser Kökdeş Segâh Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  6498 Hülyâlarına dalar her an seni anarım _ Hicazkâr Şarkı Curcuna İlhâmi Bayrı
  6499 Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek Mustafa Nâfiz Irmak Karcığar Şarkı . Necmettin Hakkı İzmirli
  6500 Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek Mustafa Nâfiz Irmak Bûselik Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  6501 Hülyâlı bakışların hayâlime gelince (BELKİ GELİRSİN DİYE) Sâime Güner Nihâvend Şarkı Semâî Turan İnam
  6502 Hülyâlı bakışların hayâlime gelince Sâime Güner Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  6503 Hülyâlı bakışların su gibi akışların Mustafa Sevilen Mâhûr Şarkı Semâî Sâdi Hoşses
  6504 Hülyâlı Boğaz sırtlarının akşamı solgun Sabahattin Ergi Acem Kürdî Şarkı Aksak Nezahat Soysev
  6505 Hülyâlı çiçekler gibi solgundun o akşam _ Segâh Şarkı Sengin Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  6506 Hülyâlı gecelerde hasretin yolcusuyum Zeki Müren Hicaz Şarkı Curcuna Zeki Müren
  6507 Hülyâlı gözleri mânâlı sözleri Fethi Karamahmudoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Raks Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  6508 Hülyâlı yaz akşamları renginle donandım Niyâzi Ersan Evcârâ Şarkı Aksak Yücel Aşan
  6509 Hülyâm yine bir gölgeli esrâra bürünsün _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  6510 Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Soysal
  6511 Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi Mustafa Nâfiz Irmak Rast Y.S. Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  6512 Hülyâmı saran hâreli bir çift göze daldım Nâhit Hilmi Özeren Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Sâdi Işılay
  6513 Hülyâmı yakan(kor/nur) gibi âgûşuna yatsam Zekâi Cankardeş Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Selâhattin Pınar
  6514 Hülyâya dalar sonra perîşan uyanırdım Hamid Refik Bey Sultânî Yegâh Şarkı Semâî Yesârî Asım Arsoy
  6515 Hürünü de yavrum hürünü _ Karcığar Türkü Aksak _
  6516 Hüsn ü ânın gönlümü kıldı esir _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  6517 Hüsn ü ânın pek beğendim işvebâz _ Şehnaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  6518 Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Yürük Semâî Hacı Arif Bey
  6519 Hüsn-i güftârın senin ey meh-lika _ Hicaz Şarkı Düyek Ali Rif'at Çağatay
  6520 Hüsn-i reftâra bakın şanlı civanım geliyor _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  6521 Hüsn-i zâtın gibi bir dilber-i sîmîn-endâm _ Şevkefzâ Beste Hafif (Ağır) Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  6522 Hüsnü güzel bir nev-civan _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  6523 Hüsnü güzel nâzik-beden _ Nihâvend Şarkı Düyek Kirkor Çulhayan
  6524 Hüsnün gibi ey bî-vefâ _ Irak Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  6525 Hüsnün görünür dem-be-dem âyîne-i dilde Refik Erçiğ Nihâvend Şarkı Aksak Oktay Tem
  6526 Hüsnünde bahar neşvesi var teşne-i vuslat Reşat Özpirinçci Sûzidil Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  6527 Hüsnünde varken bu âb ü tâbın _ Hüseynî Şarkı Düyek Kemânî Rızâ Efendi
  6528 Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin Reşid Mümtaz Paşa Karcığar Şarkı Ağır Aksak Lem'î Atlı
  6529 Hüsnüne güvenme ey rûyi mahım Seyrânî Hicaz Şarkı Sofyan Haydar Telhüner
  6530 Hüsnüne mâil gönlüm ezelden _ Evcârâ Şarkı Aksak Semâî Dede Efendi
  6531 Hüsnüne olmadan mağrur _ Rast Şarkı Düyek Sultan II.Mahmut (Adlî)
  6532 Hüsnüne ser-te-ser âlem gerçi âşıktır beyim _ Büzürg A.S. Aksak Semâî Sâdık Ağa
  6533 Hüsnüne söz var mı gâyet anlısın _ Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  6534 Kanatları gümüş yavru bir kuş Nazım Hikmet Ran Nihâvend Şarkı Semâî Mes'ud Cemil
  6535 Hüsnünle bu kadar niçin öğündün Rızâ Tevfik Bölükbaşı Hüzzâm Şarkı Semâî Akın Özkan
  6536 Hüsranla gönül hep inler Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  6537 Hüzn ile çağlar sirişk-i çeşm-i giryânım benim _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  6538 Hüznüm kederim değil mi belli _ Hicaz Şarkı Aksak Karakaş (Avram)
  6539 Hüzün dolu aşkımın ıztırâbı derindir Mekin Çetinöz Hicaz Şarkı Düyek Güngör Hoşses
  6540 Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir Cansın Erol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Nim Sofyan-Semâî Selâhattin İçli
  6541 Hüzünlü şarkılar çalmasın sazın Füsun Ocakçıoğlu Nihâvend Fantezi Sofyan Füsun Ocakçıoğlu
  6542 Hüzünlü şarkılar söyleyen dudaklarda... Vehbi Gül Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Vehbi Gül
  6543 Hüzünlüyüm bu akşam ağlamak istiyorum Hayri Erişen Segâh Şarkı Düyek İlgün Soysev
  6544 Ilgıt ılgıt esiyor söğüt kavak yelleri Yavuz Alaybeyoğlu Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Yavuz Alaybeyoğlu
  6545 Ilık bahar sesinle gezinirsin bahçemde İlhan Geçer Nihâvend Şarkı Sofyan Hüseyin Gökmen
  6546 Ilık bir nefes gibi her zaman içimdesin Vâhit Özaydın Uşşâk Şarkı Düyek Bahri Altıntaş
  6547 Ilık bir nefes gibi her zaman içimdesin Vâhit Özaydın Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  6548 Ilık bir yaz gecesi çıksan karşıma Cansın Erol Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Alâeddin Pakyüz
  6549 Irmağım taştı bugün _ Hicaz Şarkı Nim Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  6550 Irmağın denize koşması gibi... Orhan Kızılsavaş Şedaraban Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  6551 Irmakla akıp taşmışım bulutla gezip şaşmışım M.Yeşilova Hüseynî Şarkı Düyek Avni Anıl
  6552 Islak gözlerinin içinde gölgem Güngör Fahri Tüzün Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Yılmaz Yüksel
  6553 Islanmış gözlerin ağlıyorsun sen Seyhan Girginer Nihâvend Şarkı Sofyan Selâhattin Altınbaş
  6554 Israr etmeyin söylemem sevdiğim kadının adını Muzaffer İlkar Hicaz Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  6555 Issız gecede aşkımı hicrânımı dinle Muzaffer Yalıncak Hüzzâm Şarkı Aksak Muzaffer Yalıncak
  6556 Issız gecede ben yine hicrânı düşündüm _ Nihâvend Şarkı Aksak Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  6557 CİCİ KIZ (Işıl ışıl gözlerinde..) Muharrem Nâci Sayan Nihâvend Şarkı Sofyan Erol Sayan
  6557 Işıl ışıl gözlerinde siyah saçın rengi mi var (CİCİ KIZ) Muharrem Nâci Sayan Nihâvend Şarkı Sofyan Erol Sayan
  6558 Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer Neyzen Tevfik Kolaylı Bûselik Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  6559 İbrâm-ı vasla cür'et etsem o ân-ı ülfet _ Sûzidil Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  6560 İbrişim örmüyorlar _ Rast Türkü Sofyan _
  6561 İç durma iç güzelim Ali Nihat Özdemir Hicaz Şarkı Sofyan Kadri Şençalar
  6562 İçelim mey gibi gel bûseleri minnetsiz _ Mâhûr Şarkı Yürük Semâî Fehmi Tokay
  6563 İçen bir daha ayılmaz Vecdi Bingöl Bayâti Şarkı Düyek-Curcuna Selâhattin Pınar
  6564 İçerimde koca bir dağ gizlidir Necip Fâzıl Kısakürek Neveser Şarkı Sofyan Mahmut Yivli
  6565 İç iç bitiremezsin tasta mey yarım kalır Fethi Karamahmudoğlu Rast Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  6566 İçimde arzular kanat çırpıyor Nihat İncekara Mâhûr Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  6567 İçimde arzular kanat çırpıyor Nihat İncekara Segâh Şarkı Düyek Saffet Avanoğlu
  6568 İçimde bin türlü keder senden gelir sana gider Ümit Yaşar Oğuzcan Hüzzâm Şarkı Düyek Avni Anıl
  6569 İçimde bir arzu var"Seninle kaçsam"gibi _ Hüzzâm Şarkı . Osman Nihat Akın
  6570 İçimde bir ateş durmadan yansa Mehmet Erbulan Rast Şarkı Düyek Metin Everes
  6571 İçimde bir duygu seninle sensiz gibi Sabahat Emir Bûselik Şarkı Sofyan Selâhattin İçli
  6572 İçimde bir heyecan artıyor zaman zaman (YALOVA) Nezahat Soysev Nihâvend Şarkı Semâî Nezahat Soysev
  6573 İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış Sadri Alışık Hicaz Şarkı Düyek Cevdet Çağla
  6574 İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin Bâki Süha Ediboğlu Hicaz Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  6575 İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin Bâki Süha Ediboğlu Rast Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  6576 İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu Fethi Karamahmudoğlu Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  6577 İçimde her uyanış seni bir başka anış Ahmet Kaçar Evcârâ Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  6578 İçimde ilk aşkın ilkbaharı var Ayten Baykal Nihâvend Şarkı Sofyan Erdoğan Berker
  6579 İçimdeki aşkın sonsuz yıllardır beklenen sensin Muzaffer İlkar Hicaz Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  6580 İçimdeki kanayan devâsız bir yarasın Sâmi Derintuna Hüzzâm Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  6581 İçimde kim vardır bir bilebilsen Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  6582 İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr Reşat Özpirinçci Hicaz Şarkı Düyek Adem Şâhin
  6583 İçimden bir ses diyor dönecektir o geri Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Curcuna Yusuf Nalkesen
  6584 İçimden çâresiz dertleri attım Hasan Karakuş Hicaz Şarkı Sofyan Erol Özbayram
  6585 AĞLA GİTAR ÇAL GİTAR (İçimde nice uzun yılların) Ümit Yaşar Oğuzcan Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  6585 İçimde nice uzun yılların özlemi var (AĞLA GİTAR) Ümit Yaşar Oğuzcan Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  6586 İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır Necdet Atılgan Sabâ Şarkı Aksak İsmail Hakkı Özkan
  6587 İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır Necdet Atılgan Uşşâk Şarkı Curcuna Şerif İçli
  6588 İçimden taşıyor özlem pınarı Yalçın Benlican Hicaz Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  6589 İçimde sisli bir mevsimin yası Yalçın Benlican Nihâvend Şarkı Aksak Burhan Durucu
  6590 İçimde solmayan bir gül gibisin Şâkir Askan Rast Şarkı Düyek Bilge Özgen
  6591 İçime hep hüzün doluyor Yıldırım Gürses Rast Şarkı Curcuna Yıldırım Gürses
  6592 İçimizde bir umut yeşerdi dün (KARDEŞLİK ŞARKISI) _ Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Bilge Özgen
  6593 İçince şarabı ezelde gönül takıldı kaldı bir güzelde gönül Ziyâ Yazgan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna-Semâî Arif Sâmi Toker
  6594 İçinden tanırım ben o elleri (BİZİM MEMLEKET) Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şehnaz Şarkı Aksak Kaya Bekat
  6595 İçin dostlar cabadan _ Uşşak(Hicaz) Kanto Düyek Bîmen Şen
  6596 İçin için yanıyor yanıyor bu gönlüm Şekip Ayhan Özışık Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  6597 İçip içip de bu akşam seninle mest olalım Nâhit Hilmi Özeren Ferahfezâ Şarkı Düyek Râkım Elkutlu
  6598 İçlenip hep ömre sundum aşkı Turgut Çelik Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  6599 İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim Hikmet Şinâsi Önol Evcârâ Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  6600 İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim Hikmet Şinâsi Önol Evcârâ Şarkı Aksak Yüksel Kip
  6601 İçmeli âşık olanlar yâr elinden Zeki Duygulu Gülizâr Şarkı Ağır Aksak Zeki Duygulu
  6602 İçmeyen lâ'lin şarabın merd-i meydân olmadı Nakşî "Akkirmanî" Sultânî Yegâh Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6603 İçten gelen en derin sevgilerim hep senin Teoman Önaldı Segâh Şarkı Semâî Teoman Önaldı
  6604 İçtik yine biz dün ahbâb ile göl'de _ Mâhûr Şarkı Aksak Müfit Kuraner
  6605 İçtim bu gece ben hiç durmadan içtim Erol Sayan Karcığar Şarkı Düyek Erol Sayan
  6606 İçtim o derin sevgini hicranlı sesinden Ayşe Emel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Şerif içli
  6607 İçtim suyunu şu coşkun derenin _ Hüseynî Şarkı Aksak Bîmen Şen
  6608 İçtim şarâb-ı lâ'lini mestâneyim mestâneyim _ Mâhûr Şarkı Türk Aksağı Selânik'li Ahmet Efendi
  6609 İd erişsin bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör Nedîm Zâvil Kâr Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  6610 İftihar eyler seninle evc-i eflâk-i samâ (medhiye) _ Mâhûr Şarkı Düyek Şevkî Bey
  6611 İftihârımdır bilir Rabb-i ganî Ziyâ Paşa (Vezir) Hicazkâr Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  6612 İftirâkı câna yetti bakmıyor feryâdıma _ Nikrîz Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6613 İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Hacı Arif Bey
  6614 İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı Sultan I.Ahmet Nişâburek Şarkı Müsemmen Cevdet Çağla
  6615 İftirâkın urdu zahmı bu dil-i sad-pâreye _ Hüzzâm Şarkı Aksak Semâî Hacı Arif Bey
  6616 İhâlığın hâreden de gülüm de _ Segâh Şarkı Curcuna Acem'lerin
  6617 İhtirâ-ı(hazret-i şâh-ı cihandır bu)(tab'-ı müstesnâdır bu hoş) bina _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Şâkir Ağa
  6618 İhtirazla arz-ı hâl eyler gönül _ Karcığar Şarkı Yürük Semâî Lem'î Atlı
  6619 İhtiyârım aldı elden bir melek-sîmâ-yı nev _ Isfahanek Beste Evsat Nesim Silviya (Haham)
  6620 İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Cevdet Çağla
  6621 İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Leylâ Saz
  6622 İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak _
  6623 İhtiyatlar silah çatmış düz yolun üstüne _ Hicaz R.T. Aksak _
  6624 İkbâlimi sâye-i hümâdan bilmem _ Hicaz Beste Hafif Hacı Sâdullah Ağa
  6625 İki beyaz güvercin sevgilimin elleri Kasım İnaltekin Hicaz Şarkı Curcuna Kasım İnaltekin
  6626 İki bülbül bir dale konmuş ötüşür _ Acem Türkü Sofyan _
  6627 İki damla gözyaşı İsmet Nedim Segâh Şarkı Aksak İsmet Nedim
  6628 İki de turnam gelir allı kareli _ Karcığar Köç. Oynak(Aksak) Dede Efendi
  6629 İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere _ Acem R.T. Sofyan _
  6630 İki dudak arası bir zaman Necâti Cumalı Hicaz Şarkı Semâî Avni Anıl
  6631 İki geyik bir derede su içer _ Bayâti Araban Şarkı Sofyan _
  6632 İki gözüm sensiz lûtf et de söyle _ Mâhûr Şarkı Aksak Kemâl Emin Bara
  6633 İki karpuz bir koltuğa sığar mı _ Hüseynî Türkü Aksak _
  6634 İki kızımız olsa güzelim cümle âlem duyası Samim Arıksoy Bûselik Şarkı Sofyan Erol Sayan
  6635 İki kuğu bir dereden su içer _ Uşşâk Şarkı Sofyan Yusuf Ağa (Kurukahveci)
  6636 İkimiz de bir odada bir boyda (SÜRMELİ) _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  6637 İksir-i gınâ hâk-i der-i uzletimizdir _ Karcığar Beste Hafif Dellalzâde
  6638 İlâhî kıl kerem lûtfun beni artık halâs eyle _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  6639 İlâhü'l-âleminsin Hakk-ı teâlâ _ Hüzzâm(Nim Hicaz'da) Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6640 İlişti bir saçı Leylâ'ya gönlüm _ Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  6641 İlk aşkımızın geçti otuz yıl üzerinden _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hüseyin Fahri Tanık
  6642 İlk aşkım tek güneşim (BEYAZ GÜL) Zeki Müren Nihâvend Şarkı Semâî Zeki Müren
  6643 İlk aşkın hâtırası kalbimdedir anarım Seyfi Güldağı Hüzzâm Şarkı Curcuna İsmail Demirkıran
  6644 İlkbahara bürünmüşsün gül yüzüne şal olaydım Ramazan Gökalp Arkın Nihâvend Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  6645 İlkbahar olmayınca bürünme ala gönül Vecdi Bingöl Tâhir Bûselik Şarkı Düyek Selâhattin Pınar
  6646 İlkbahar olunca leylim şen olur dağlar _ Karcığar Köç. Aksak _
  6647 İlk görüşte kalbimi yaktın (KARA KIZ) _ Şehnaz Şarkı Semâî İsmail Hakkı Nebiloğlu
  6648 İlk görüşte sevdi gönlüm seni nazlı meleğim _ Hicazkâr Şarkı Aksak Asdik Ağa
  6649 İlk mektubun okudum gözlerim ufka daldı Ayhan İlter Nihâvend Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  6650 İlk sevdâ yeliyle gelen yaprağım Abdullah Akay Hicaz Şarkı Nim Sofyan İlgün Soysev
  6651 İlk zamanlar sevmiştin Vâhit Özaydın Hicaz Şarkı Düyek Nûrettin Demirtaş
  6652 İltifata mazhar idim bir zaman _ Hüzzâm Şarkı Düyek Aziz Efendi
  6653 İltifat etmeyeli hayli zamandır güzelim Avram Naum Rast Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6654 İltifat etmezse artık gam değil (BENLİĞİMİ SARDI) Fuat Uluç Ferahnâk Şarkı Düyek İsmail Baha Sürelsan
  6655 İltifat etti gönül bezmine cânân bu gece Vecdi Bingöl Dügâh Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  6656 İltifat eyler iken ey gonce-leb _ Evcârâ Şarkı Ağır Aksak Lâtif Ağa
  6657 İltifatın çok inâyettir bana _ Hicaz Şarkı Aksak Todoraki (Kemânî)
  6658 Gözümde yoktu cânânımdan başka hiçbir şey Yavuz Güngör Şehnaz Şarkı Düyek Reyhan Karataş
  6659 İltifatın eyledi ihyâ beni _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Hacı Fâik Bey
  6660 İltifatın eyledi ihyâ beni _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  6661 İltifatınla bekâm ettiğin günler beni _ Hüzzâm Şarkı Aksak Mızıkalı Lütfi Bey
  6662 İltifatınla gönül şâd olduğu demdir bu dem _ Tarz-ı Cedîd Beste Çenber Dede Efendi
  6663 İltifatınla senin pür neş'edir cam-ı hayat Rahmi Bey Segâh Şarkı Ağır Aksak Rahmi Bey
  6664 İltimas etmeye yâre varınız Hacı Ârif Bey Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
  6665 İmrûz hevâ-yı bagest _ Evc Kâr Hafif Abdülalî Efendi (Hâce-i sânî)
  6666 İmşeb ki rûhaş çerağ-ı bezm-i men bud _ Rast Beste Hafif Abdülkâdir-i Merâgi
  6667 İmtidâd-ı aşkıma çeşm-i siyâhındır sebep _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Artaki Candan
  6668 İmtihan-ı dehre çekti hükm-i takdir-i ilâh _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Arşak Çömlekciyan
  6669 İnanamam bir türlü hakikat mı rüyâ mı İrfan Özbakır Hicazkâr Şarkı Curcuna İrfan Özbakır
  6670 İnan artık gözünün yolları boş daldığına Halil Soyuer Hicaz Şarkı Sofyan Metin Everes
  6671 İnan çok uğraştım unutamadım _ Hüzzâm Şarkı Düyek Erol Sayan
  6672 İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine Vâhit Özaydın Evcârâ Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  6673 İnanıp vâ'dine bel bağlayamam _ Mâhûr Şarkı Aksak İsmet Ağa
  6674 İnanıp vâ'dine bel bağlayamam _ Muhayyer Şarkı Aksak Şevket Bey (Ûdî)
  6675 İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını Cenap Bey Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  6676 İnan ki elimde değil _ Hicaz Şarkı Düyek Ziyâ Azbazlar
  6677 İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  6678 İnanmadım yeşil gözlüm bu senin yanıverdim âteşinle bûsenin Fuat Azgur Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  6679 İnanmaz vâ'd-i vasl-ı yâre gönlüm _ Bûselik Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  6680 İnan sevgilim inan aşkıma sevgime inan Mehmet Erbulan Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Güneri Tecer
  6681 İnan üzülmedim elvedâ derken Şeydâ Temuçin Hicazkâr Şarkı Sofyan Zekâi Tunca
  6682 İnâyet kıl ey sîm-ten _ Arazbâr Şarkı Sofyan Nûman Ağa
  6683 İnce belin güzel yüzün _ Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  6684 İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi Yusuf Ziyâ Ortaç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  6685 İncecik kıvrak belinden bir gün olsun sıkmadım Necdet Rüştü Efe Acem Aşîran Şarkı Semâî Fahri Kopuz
  6686 İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye Karacaoğlan Segâh Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  6687 İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Nâhit Hilmi Özeren Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  6688 İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Nâhit Hilmi Özeren Sabâ Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  6689 İnce tül gömlekle gördüm nûr-i dîdem ben seni _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Ethem Efendi
  6690 İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu _ Rast Şarkı Türk Aksağı Lem'î Atlı
  6691 İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu _ Uşşâk Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  6692 İncitme beni cânânım mahzûn olurum Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  6693 Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım _ Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  6694 İncitme beni şûh-i şenim gel siteminle Mehmet Bey Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Ethem Efendi (Şeyh)
  6695 İndim gittim Diyarbekir düzüne _ Hicaz Köç. Düyek _ (Hâşim Bey-"Y.Öztuna'da")
  6696 İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma _ Hüzzâm Türkü Sofyan _
  6697 İndim yâr bahçesine yine düştüm yâreli (YÂRELİYİM YÂRELİ) _ Muhayyer Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  6698 İndim yârin bahçesine gül dibinde gül-i ter _ Mâhûr Türkü Curcuna _
  6699 İndim yârin bahçesine gülden geçilmez _ Hicaz Şarkı Aksak Dede Efendi
  6700 İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini Güngör Fahri Tüzün Hüzzâm Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  6701 İnfiâlim tâli-i nâsâzedir Mekkî Bey Nihâvend Şarkı Aksak Şeyh Ethem Efendi
  6702 İnledik hasretle hep bin vâde kandık sevgili Fâzıl Ahmet Aykaç Rast Şarkı Sofyan Gevherî Osmanoğlu
  6703 İnleyen âh eyleyen bî-çâre bir ney'dir gönül _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Fehmi Tokay
  6704 İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak Mustafa Nâfiz Irmak Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Mustafa Nâfiz Irmak
  6705 İnleyen nağmeler rûhumu sardı Zeynettin Maraş Nihâvend Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  6706 İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem Süheylâ Moray Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Selâhattin Pınar
  6707 İnsafın yok mu senin (EY SEVGİLİ SANA) Mehmet Erbulan Uşşâk Şarkı Düyek İsmet Nedim
  6708 İnsanlar hazanla ölür Erdoğan Yıldızel Hicaz Şarkı Düyek Erdoğan Yıldızel
  6709 İnsanlar her zaman gülebilmeli Şafak Atayman Nihâvend Şarkı Semâî Bilge Özgen
  6710 İnsan müteselli oluyor yoksa ne müşkil _ Sabâ Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  6711 İntizâr-ı makdemin ey bî-aman _ Gülizâr Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  6712 İntizâr-ı makdeminle nev-bahar eyler hulûl _ Hisâr Bûselik Şarkı Aksak Saatçı Mustafa Efendi
  6713 İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim _ Acem Kürdî Beste Fahte Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6714 İntizârın bana bildirmedi bir dem rahatı Rüştü Şardağ Rast Şarkı Yürük Semâî-Düy. Rüştü Şardağ
  6715 İpek kumral saçların zümrütten yeşil gözün (BURSA GÜZELİ) Hasan Lâmi Güray Gülizâr Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  6716 İpek saçlarını papatyalarla ördüğüm günleri hatırladınmı Oğuz Çetinel Uşşâk Fantezi Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  6717 İpek saçlarını sal ki dağılsın Fethi Karamahmudoğlu Muhayyer Şarkı Devr-i Revân Fethi Karamahmudoğlu
  6718 İpek saçlarınla güzel başını yasla sevgilim Arif Sâmi Toker Hicaz Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  6719 İpek şala bürünür lavantalar sürünür Yesârî Asım Arsoy Muhayyer Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  6720 İptilâ-yı aşk ile âfetzede bî-çâreyim _ Sabâ Şarkı Düyek Rif'at Bey
  6721 İptilâ-yı derd-i aşkın var mı doktor çâresi _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nasib
  6722 İrafa fincan koydum _ Tâhir Şarkı Sofyan _
  6723 İrtihâli açtı dilde yâreler _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Mildan Niyâzi Ayomak
  6724 İsmini bilmezdim fakat tanırdım Rızâ Tevfik Bölükbaşı Hicaz Şarkı Düyek Bîmen Şen
  6725 İsmini bilmezdim fakat tanırdım Rızâ Tevfik Bölükbaşı Segâh Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  6726 İstanbul'a gel sensiz harab işte Boğaz da _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  6727 İstanbul'da Acıbâdem... Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Şarkı Nim Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  6728 BİR GARİP ORHAN VELİ (İstanbul'da Boğaziçi'nde..) Orhan Veli Kanık Hicaz Fantezi Düyek Şekip Ayhan Özışık
  6728 İstanbul'da Boğaziçi'nde bir garip Orhan Veli'yim (BİR GARİP ORHAN VELİ) Orhan Veli Kanık Hicaz Fantezi Düyek-Aksak Şekip Ayhan Özışık
  6729 İstanbul'dan ayva gelir nar gelir _ Hicaz Türkü Aksak _
  6730 İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider _ Muhayyer Türkü Raks Aksağı _
  6731 İstanbul'lu akşamlar beni benden soruyor Hüseyin Tansever Mâhûr Şarkı Sofyan İsmail Demirkıran
  6732 İstanbul'u artık hiç sevmiyorum Mehmet Erbulan Rast Şarkı Düyek Erol Sayan
  6733 İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Orhan Veli Kanık Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Mahmut Oğul
  6734 İstanbul'un koynunda lâledân gibisin Doğudan Bayülgen Mâhûr Şarkı Sofyan Câhit Atasoy
  6735 İstedin de gönlümü verdim sana _ Bestenigâr Şarkı Curcuna Şekerci Cemil Bey
  6736 İstekle midir içtiğimiz bâde efendim _ Şedaraban Şarkı Düyek Hasan Fehmi Mutel
  6737 İstemem âlemde sensiz rûzigâr _ Hüzzâm Şarkı Müsemmen Selânik'li Ahmet Efendi
  6738 İstemem artık ışık râyiha renk âlemini Yahyâ Kemâl Beyatlı Rast Şarkı Semâî Ahmet Çağan
  6739 İstemem gayrı baharın gülünü sünbülünü _ Nihâvend Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  6740 İstemem gönlümde goncalar güller Sâmi Derintuna Hicazkâr Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  6741 İstemem gülmesin artık bana tâlih yüzünü Bekir Sıtkı Erdoğan Hüzzâm Şarkı Düyek Amir Ateş
  6742 İstemem seni artık gelsen de olur gelmesen de Şekip Ayhan Özışık Karcığar Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  6743 İstemem sensiz saadet sen hayâtımsın benim Necip Ottekin Sultânî Yegâh Şarkı Müsemmen Ertuğrul Ottekin
  6744 İstemem yâdelden gelen devâyı Bahattin Hamşioğlu Nikrîz Şarkı Curcuna İrfan Doğrusöz
  6745 İsteme sen artık kalbimde bir yer Kemâlettin Baykan Hüzzâm Şarkı Aksak Yusuf Yıldırım
  6746 İstemezdim böyle olsun Dündar Nalçacıoğlu Dügâh Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  6747 İster bahar bitip yaz sonrası gel Neclâ Peker Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Adem Şâhin
  6748 İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre Segâh İlâhi Nim Sofyan Halil İbrâhim Taşkent
  6749 İsterim ben herkes olsun sevdiğim senden uzak _ Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6750 İsterim bir gece ol mâh ile bâde süzüle _ Yegâh Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6751 İsterim dizinde yatmak isterim İsmail Hakkı Bey Hicaz Şarkı Aksak Artaki Candan
  6752 İsterim rüzgârların taşıdığı ses olmak Güzide Taranoğlu Uşşâk Şarkı Sofyan Yücel Aşan
  6753 İster isen biz bize ey dil-şikâr _ Hicazkâr Şarkı Aksak Lâtif Efendi
  6754 İster isen gel gidelim Hâşim Bey Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Semâî Hâşim Bey
  6755 İsterse kadehi altından olsun Şâkir Askan Hüseynî Şarkı Aksak Bilge Özgen
  6756 İstinye körfezinde bu akşam garipliği...(İSTİNYE) Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  6757 İşimiz subh u mesâ cürm ü hatâ Sultan II.Mahmut (Adlî) Nikrîz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6758 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Yûnûs Emre Segâh İlâhi Sofyan İsmail Ötenkaya
  6759 İşittim ey gül-i gülzâr _ Hüzzâm Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Şâkir Ağa
  6760 İşte bahar açtı güller sevindi _ Muhayyer Şarkı Düyek Şükrü Tunar
  6761 İşte bahar geldi bülbüller geri döndü _ Nihâvend Şarkı Düyek İsmet Kavanozlar
  6762 İşte beşer mislin var mı _ Hicaz Şarkı Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  6763 İşte erdik nev-bahâre _ Yegâh Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  6764 İşte geldi nev-bahar erişti yaz _ Büzürg Şarkı Ağır Aksak Dellalzâde
  6765 İşte geldi nevrûz bahar _ Nevrûz Şarkı Aksak Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  6766 İşte gördüm anladım hem sebebim ağyâr değil _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Kemânî Necâti Bey
  6767 İşte işve işte naz işte bahar işte yaz Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Hüzzâm Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  6768 İşte Kınalı Burgaz Heybeli Büyükada Alâeddin Şensoy Nihâvend Şarkı Aksak Alâeddin Şensoy
  6769 İşte seni seven benim Necdet Rüştü Efe Muhayyer Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  6770 İşte ser-i zülf-i zerrin sarı güldür sevdiğim İsmail Hakkı Nebiloğlu Nişâburek Şarkı Sengin Semâî İsmail Hakkı Nebiloğlu
  6771 İşte sînemde sıkıştırdım seni ey gül-beden _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  6772 İşte yine bahar açtı çiçekler Mustafa Seyran Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Mustafa Seyran
  6773 İştibâh etme gözüm nûru bana _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  6774 İştiyâkın eyledi mecnûn _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Aksak _
  6775 İştiyâkın hadden efzûn oldu gel _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindi (Ağır) Tanbûri Ali Efendi
  6776 İştiyâkın mümkün değil sönmüyor Ahmet Refik Altınay Nişâburek Şarkı Yürük Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  6777 İşvebâzım sevdiğim meh-peykerim _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Refik Fersan
  6778 İşvebâzım vaktidir seyr-i gülistân eylesek _ Segâh Beste Çenber Boncukcu
  6779 İşvebâzsın sevdiğim âh işvebâz Niyâzi Bey Hüzzâm Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6780 İşveperversin güzelsin şûhsun nâzendesin Hammâmizâde İhsan Bey Şedaraban Şarkı Müsemmen-Curcuna Cinuçen Tanrıkorur
  6781 İşveyle fısıltıyla gülüşle olmuş şeb-i sevdâ yine bîhab Ahmet Hâşim Bey Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Selâhattin İçli
  6782 İ'tibârım şâhid-i şeh-nâze'dir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
  6783 İtip o geçkinliğini yaşımızın ağlamak istiyorum çocuk niyetine Yaşar Gençoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  6784 İ'tiraf etmek ne müşkül aşkımı Mehmet Tûran Yarar Nişâburek Şarkı Müsemmen Oğuz Şenler
  6785 İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olur Halifezâde Tâhir Efendi Tâhir Bûselik Şarkı Devr-i Revân Lâtif Ağa
  6786 İydini tebrik için ey gül-izâr Avram Naum Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Lem'î Atlı
  6787 İzârın gül gül olmuş bûseden dil dağ-dâğındır _ Dügâh Beste Çenber(Ağır) Şeyhülislâm Es'ad Efendi
  6788 İzhar edemem elbette sana aşkımı hâlim _ Yegâh Şarkı Aksak Tanbûri Ali Efendi
  6789 İzinde dolaşır bulamam seni Müzehher Güyer Hicaz Şarkı Semâî Ziyâ Taşkent
  6790 İzin ver lûtf eyle darılma sakın _ Rast Şarkı Aksak Bîmen Şen
  6791 İzmir benim Van benim şeref benim şan benim Halil Soyuer Sultânî Yegâh Ç.Ş. Semâî Yıldırım Gürses
  6791 TÜRK ÇOCUĞUNUN ŞARKISI (İzmir benim Van benim) Halil Soyuer Sultânî Yegâh Ç.Ş. Semâî Yıldırım Gürses
  6792 İzmir'in çoktur güzeli _ Bûselik Aşîran Şarkı Düyek _
  6793 İzmir'in içinde vurdular beni (kurulu pazar) _ Hicazkâr Şarkı Aksak _
  6794 İzmir'in içinde vurdular beni (kurulu pazar) _ Tâhir Şarkı Curcuna _
  6795 İzmir'in kavakları dökülür yaprakları _ Segâh Türkü Aksak _
  6796 İzmir'linin cumbalıdır kafesi _ Nişâburek Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  6797 İzmit şen Marmara'nın incisi sensin Sâdun Aksüt Nihâvend Şarkı Aksak Sâdun Aksüt
  6798 İzz ü teşrifinle ey şâh-ı cihan _ Nihâvend Şarkı Sofyan Necip Paşa
  6799 Jâleler saçsın nesîm gülzâra dönsün cûybâr _ Rast Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  6800 Jâle-veş bir gonce-i rânâya düştü gönlümüz _ Rehâvî Beste Hafif Osep Ağa (Ebeyan)
  6801 Kâbe et kalbini sen büt-hâne sansınlar seni Nasûhî Yegâh Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6802 Kabil midir hiç var mı benim derdime çâre _ Hüzzâm Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6803 Kabûl eyle sanadır arz-ı hâlim _ Sabâ Zemzeme Şarkı Ağır Düyek Hacı Arif Bey
  6804 Kaç geceler bekledim _ Nihâvend Şarkı . Ekrem Varol
  6805 Kaç gün oldu nazlı yardan ayrıldım _ Hicaz Şarkı Aksak Marko Çolakoğlu (Ûdî)
  6806 Kaç güzele meyledip acıların içinde yandık (HÜZÜN) Özkul Eren Nihâvend Fantezi Semâî Özhan Eren
  6807 Kaç kere döndü geldi söz verdiğin o mevsim Yalçın Benlican Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Burhan Durucu
  6808 Kaç kerre dolaştıktı kuş uçmaz gecelerde Halit Bekir Sabarkan Segâh Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  6809 Kaç yıl beni sen tâze yalanlarla avuttun _ Hüzzâm Şarkı Aksak İsak Varon
  6810 Kaç yıl geride kaldı eski coşkun arzular Necip Mirkelâmoğlu Hicaz Şarkı Curcuna Necip Mirkelâmoğlu
  6811 Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Ekrem Güyer
  6812 Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış _ Nişâburek Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  6813 Kaç yıl oldu ayrılalı yuvadan Necdet Tokatlıoğlu Hüseynî Şarkı Nim Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  6814 Kaç yıl oldu güzelim senden ayrı düşeli Kâzım Öztürk Nihâvend Şarkı Aksak Oktay Tem
  6815 Kaç yıl oldu yârdan haber gelmedi C.Âşıkoğlu Hicaz Şarkı Aksak Hamdi Tokay
  6816 Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum Vâhit Özaydın Acem Aşîran Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  6817 Kaç yıl yüreğim sızladı âteşlere yandım Ahmet Refik Altınay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Osman Nihat Akın
  6818 Kaç yıldır hasretiz birbirimize Süleyman Başuğul Uşşâk Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  6819 Kaçıncı fasl-ı bahar bu solar gider emelim Hikmet Münir Ebcioğlu Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Cevdet Çağla
  6820 Kaçıyorum bucak bucak bir aşkından bir de senden Hasan Karakuş Hicaz Şarkı Aksak Metin Everes
  6821 Kaçma benden güzel kuşum _ Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan İsmet Nedim
  6822 Kaçma benden güzelim seven ağyâr olur mu Hâdi Koçdemir Hüzzâm Şarkı Düyek Cengiz Dişçioğlu
  6823 Kaçma dîdemden aman ey gül-tenim Ahmet Râsim Bey Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şekerci Cemil Bey
  6824 Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et Ali Şefkâtî Efendi Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  6825 Kaçma ardınca süründürme ölümden ölüme Vecdi Bingöl Sabâ Şarkı Düyek Kadri Şençalar
  6826 Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  6827 Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem _ Nihâvend Fantezi Semâî Mehveş Hanım
  6828 Kaçsan ayıplamam... _ Uşşâk Şarkı . Fehmi Tokay
  6829 Kaçsan da sen uzaklara olsan bile ellerin Yusuf Nalkesen Karcığar Şarkı Müsemmen Yusuf Nalkesen
  6830 Kaddin görüp âdem nice dâmânına düşmez _ Hüzzâm Y.S. Yürük Semâî Kazasker Mustafa İzzet Efendi
  6831 Kadehin dudağımda gelsen de gelmesen de Hikmet Münir Ebcioğlu Mâhûr Şarkı Düyek Rüştü Eriç
  6832 Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir Hikmet Münir Ebcioğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Erol Sayan
  6833 Kadehlerde gözyaşların sevdâ olup akıyor Sâlih Zeki Toz Hüzzâm Şarkı Düyek İsmail Hakkı Fencioğlu
  6834 Kader kime şikâyet edeyim seni bilemem Sedat Ergintuğ Hicaz Şarkı Düyek Avni Anıl
  6835 Kader ayırsa bile hayâlimden gitmedin Nemika Mürseloğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  6836 Kader böyle istiyor çâre yok biliyorum İlham Behlül Pektaş Hicaz Şarkı Yürük Semâî Necdet Tokatlıoğlu
  6837 Kader dedim sensizliğin adına İrfan Türkoğuz Hüzzâm Fantezi Düyek Fâruk Şânin
  6838 Kader dedim sensizliğin adına İrfan Türkoğuz Hicaz Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  6839 Kader diye karşıma çıkıversen ne olur Güzide Taranoğlu Hicaz Şarkı Semâî Müfit Kuraner
  6840 Kader köprüsü bu geçeceksin Teoman Kaya Hicaz Şarkı Düyek Teoman Kaya
  6841 Kader böyle yazılmış değişmez silemezsin Cemâlettin Alptekin Bayâti Şarkı Düyek Mehmet Reşat Aysu
  6842 Kaderimde hep güzeli aradım Fethi Dinçer Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  6843 Kaderin ahkâmı kolumu büktü _ Hicaz Şarkı Sofyan Medenî Aziz Efendi
  6844 Kaderin emrine uyduk ne şikâyet edeyim Halil Soyuer Şevkefzâ Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  6845 Kadıköy'lüyü öptüm gücendi Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Aksak Yesârî Asım Arsoy
  6846 Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer Hüseyin Kalaba Zâvil Şarkı Curcuna Mahmut Yivli
  6847 Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer Hüseyin Kalaba Hüzzâm Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  6848 Kadifeden kesesi kahveden gelir sesi _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  6849 Kadir Mevlâ'm sen verirsin bu canı Fikri Akurgal Nihâvend Şarkı Curcuna Avni Anıl
  6850 Kaf Dağı'nın arkasında bir peri varmış Özdemir Kiper Nihâvend Fantezi Yürük Semâî Bilge Özgen
  6851 Kâfer tü kücâ ve ilm-i edvâ kücâ _ Pençgâh Kâr Ağır Sengin Semâî Abdülkâdir-i Merâgi
  6852 Kağıt garip kalem mürekkep garip Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  6853 Kahkahan aks eder bezme ney olur _ Çârgâh Şarkı Devr-i Hindî Hüseyin Sâdettin Arel
  6854 Kahbe felek yaktı bu cism ü teni _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  6855 Kahraman ırkıma sızmış ihânet (TÜRKİYE'M) Mahmut Tezcan Rast Marş Sofyan Müşerref Akay
  6855 TÜRKİYE'M (Kahraman ırkıma ..) Mahmut Tezcan Rast Marş Sofyan Müşerref Akay
  6856 Kahrın bize kaldı işven ellere Rüştü Şardağ Muhayyer Şarkı Düyek Hüseyin Coşkuner
  6857 Kahrolma bu gamhânede Rüştü Şardağ Hüseynî Şarkı Düyek Rüştü Şardağ
  6858 Kâhtâneye gelin(de)yalnız _ Nihâvend Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6859 Kahve Yemen'den gelir bülbül çemenden gelir _ Nikrîz Türkü Sofyan _
  6860 Kâinât-ı ufk-ı ümmîd de serap Halûk Recâî Bûselik Şarkı Müsemmen Halûk Recâî
  6861 Kâkülleri lüle lüle gel karşıma güle güle _ Evc R.T. Aksak (Osman Pehlivan'dan alınmıştır)
  6862 Kâküllü yeşil gözlü beyaz tenli güzelsin Ahmet Refik Altınay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  6863 Kâkülün dökmüş hilâl kaş üstüne _ Sûznâk Şarkı Evfer (Ağır) Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6864 Kâkülün oldu esîr-i dil ü cânım ezeli Mehmet Ali Efendi Hüseynî Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  6865 Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak Nâhit Hilmi Özeren Bayâti Araban Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  6866 Kalb kalbe karşı derler onun için sormadım Turhan Taşan Hicaz Şarkı Semâî Coşkun Sabah
  6867 Kalb-i mahzûnum tükenmez derdle memlûdur benim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  6868 Kalb-i mahzûnum nasıl etmez figan Ali Salâhî Bey (Ûdî) Hicaz Şarkı Ağır Aksak Kanûni Garbis Efendi
  6869 Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Mehmet Ali Haydar Paşa Hicazkâr Şarkı Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6870 Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Mehmet Ali Haydar Paşa Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Kemâl Bey
  6871 Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Mehmet Ali Haydar Paşa Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  6872 Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Mehmet Ali Haydar Paşa Dilkeşhâverân Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  6873 Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  6874 Kalb-i virânım yanıyor yok bana rahm eyleyecek _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  6875 Kalb-i zârım gamla oldu dağ-dâr Ahmet Râsim Bey Sabâ Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  6876 Kalbden kalbe bir yol varmış Şinâsi Revi Rast Şarkı Semâî-Curcuna Vefik Ataç
  6877 Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz Mehmet Gökkaya Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  6878 Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz Mehmet Gökkaya Nihâvend Şarkı Semâî Erol Sayan
  6878 UNUTULMAZ (Kalbe dolan o ilk bakış) Mehmet Gökkaya Nihâvend Şarkı Semâî Erol Sayan
  6879 Kalbe dolan sesini ısıtan nefesini Neclâ Orer Hüzzâm Şarkı Düyek Adem Şâhin
  6880 Kalbe hicran girmeden gel (BİTTİ SABRIM) Turgut Çelik Bûselik Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  6881 Kalb-i nâ-şâdıma tesir edecek var mı devâ Hayri Tümer Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak İbrâhim Tuğberk
  6882 Kalbim gibi solgun yüzü her an kamer'in de _ Sultânî Yegâh Şarkı Yürük Semâî Hayri Yenigün
  6883 Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında Sâdettin Kaynak Hüzzâm Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  6884 Kalbim ona merbut onu ister onu söyler _ Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  6885 Kalbim sana bağlandığı gün mâtemi vardı _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı İlyas Tonguç
  6886 Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler Cenap Şahâbettin Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  6887 Kalbim seni sever dilber _ Nihâvend Şarkı Semâî Necdet Erdemli
  6888 Kalbim senin aşkın ile yanar iken derinden Erol Güldiken Uşşâk Şarkı Düyek Hasan Dede Dinç
  6889 Kalbim yaralı gel onu incitme güzel gel _ Şevkefzâ Şarkı Curcuna Osman Erinç
  6890 Kalbim yine sevdâ-yı visâlinle perîşân _ Karcığar Şarkı Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  6891 Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Yahyâ Kemâl Beyatlı Sultânî Yegâh Şarkı Sengin Semâî Mustafa Sunar
  6892 Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Yahyâ Kemâl Beyatlı Bayâti Şarkı Curcuna Selâhattin Pınar
  6893 Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün Halit Bekir Sabarkan Evc Şarkı Türk Aksağı İsak Varon
  6894 Kalbimde bin ateşin volkanı vardır Erdoğan Yıldızel Uşşâk Şarkı Düyek Erdoğan Yıldızel
  6895 Kalbimde bir sızısın _ Uşşâk Şarkı Aksak Zeki Duygulu
  6896 Kalbimde bu aşk ateşi her lâhza yanarken(Zemin-O.Babuşçu) _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Ali Rıza Avni-Osman Babuşçu
  6897 Kalbimde her köşe senin olsun isterim Ünsal Silleli Hicaz Şarkı Düyek Ünsal Silleli
  6898 Kalbimde hicran var yaslı gibiyim Ayten Baykal Hüzzâm Şarkı Düyek Bilge Özgen
  6899 Kalbimde kendini arama sakın Yalçın Benlican Hüzzâm Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  6900 Kalbimde senden kalan ilk aşkın izleri var Ceyhun Savaşan Rast Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  6901 Kalbimde seni bir senedir gizli severdim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  6902 Kalbimde sevgilimsin _ Segâh Şarkı . İsmet Nedim
  6903 Kalbimde sızım acım kız sendedir ilacım _ Evc Bûselik Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  6904 Kalbimde yanar sanki şehâ nâr-ı hacîmin _ Hüseynî Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6905 Kalbimde yanarken sevgin hasretin Şâdan Ruma Hicaz Şarkı Düyek-Curcuna Fahri Kopuz
  6906 Kalbimde yerin hazır gel tahtın boş kalmasın Feriha Altıncı Nihâvend Şarkı Aksak Yıldız İrengün
  6907 Kalbimdeki âmâl-i perişânımı dinle Lütfiye Hanım (Kemânî) Mâhûr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6908 Kalbimdeki ateşi rüzgâr olup savurma (GİZLİ KALSIN GÜNAHIM) Mustafa Sevilen Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  6909 Kalbimdeki bu ateş niye sönmez bilemem F.Neclâ Hepgür Bayâti Şarkı Düyek Aslan Hepgür
  6910 Kalbimdeki sis rûhumu sarmış yandıkça yanar Zeki Müren Mâhûr Şarkı Aksak Hüseyin Erbay
  6911 Kalbimdeki son aşka inerken kara perde Ertuğrul Ş.Araroğlu Nihâvend Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  6912 Kalbimdeki tek hâtıranın rengi solarken Zeki Müren Karcığar Şarkı Aksak Zeki Müren
  6913 Kalbimden söz aldım çılgınca sevsin Sürel Konuk Şehnaz Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  6914 Kalbimdesin rûhumdasın nerde olsan yanımdasın Ahmet Melik Nihâvend Şarkı Düyek Ahmet Melik
  6915 Kalbime bir kanlı yâre açtı Türkmen kızı _ Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  6916 Kalbime hasretin zehri döküldü Mustafa Nâfiz Irmak Sabâ Şarkı Curcuna Mustafa Nâfiz Irmak
  6917 Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak Şâyeste Hanım Hüzzâm Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  6918 Kalbime sormadan bilemem deme İlham Behlül Pektaş Nihâvend Fantezi Aksak Erol Güngör
  6919 Kalbime yuva yaptın sonra da yıktın Yaşar Gürsoy Karcığar Şarkı Aksak Arif Sâmi Toker
  6920 Kalbimi acıtır sevgi bu derdin _ Hicaz Şarkı Aksak Fâruk Arifî Emhaz
  6921 Kalbimi ayağına atsam ölecek gibi _ Muhayyer(Muh.Kürdî) Şarkı Aksak-Curcuna Selâhattin Pınar
  6922 Kalbimi bezlederim minnet ü zevkle dilesen _ Uşşâk Şarkı Düyek Şükrü Tunar
  6923 Kalbimi dolduran güzel gözlerin Mustafa Nâdir Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Avni Anıl
  6924 Kalbimi yaktın harab ettin bu şeb _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Aksak Hakkı Bey (Sermüezzin)
  6925 Kalbimi yıllarca sevdâya bağladım Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  6926 Kalbimin derdiyle eğlen söyle gül Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı . Muzaffer Birtan
  6927 Kalbimin duyarım titrek sesini Kemâl Çoruğ Gülizâr Şarkı Düyek İlgün Soysev
  6928 Kalbimin görmek dilersen bir dem-i mes'udunu Fâik Bey Segâh Şarkı Müsemmen Lem'î Atlı
  6929 Kalbimin her köşesi binbir hâtıra saklar Ferit Sıdal Hicaz Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  6930 Kalbimin içindesin sazımın sesindesin Z.Nâdir Benlican Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Turgut Aksoy
  6931 Kalbimin sahibi sensin orda yalnız sen varsın Muazzez Kürdan Hüzzâm Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  6932 Kalbimle güzel günleri andım da derinden Yahyâ Kemâl Beyatlı Sûzidil Şarkı Sengin Semâî Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  6933 Kalbin ateş kesilir bir mecnûna dönerdin Mehmet Erbulan Bûselik Şarkı Aksak Yücel Aşan
  6934 Kalbin ufk-ı siyehinde dolaşırken bir elem _ Rast Şarkı Aksak Mûsa Süreyyâ Bey
  6935 Kalbin yine niçin küstü _ Bayâti Araban Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  6936 Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var _ Şehnaz Şarkı Sengin Semâî Fehmi Tokay
  6937 Kalbinden kalbime akan bir sesti (SU) Şükûfe Nihâl Başar Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Semâî Fırat Kızıltuğ
  6938 Kalbini bağ-ı cinân et ravza-i tevhid ile _ Rûy-i Irak Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  6939 Kalbini bezlet bana Neriman Kutlugün Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek-Curcuna Neriman Kutlugün
  6940 Kalbini kalbim gibi sanarak bak sana kapıldım _ Uşşâk Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  6941 Kalblerden dudaklara yükselen sesi dinle Vecdi Bingöl Nihâvend Fantezi Düyek-Semâî Sadettin Kaynak
  6942 Kalblerimiz bir olsa dünyâmız başka başka Turhan Taşan Nihâvend Fantezi Sofyan Turhan Taşan
  6943 Kaldı âteşler içinde yine sevdâlı serim _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Hânende Karabet
  6944 Kaldı mâzide bizim aşkımızın hâtırası Alâeddin Yavaşça Karcığar Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  6945 Kaldı yine nâlende gönül kûşe-i gamda _ Nevrûz Şarkı Sengin Semâî İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  6946 Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  6947 Kaldığım günden berû bu âleme ben bî-karar _ Evc Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6948 Kaldık sana hasret diye akşamda keder var Turgut Çelik Nevâ Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  6949 Kaleden indim düze _ Gerdâniye Şarkı Sofyan _
  6950 Kaleden kaleye şâhin uçurdum (Kalenin burcuna taş ben..) _ Gerdâniye Türkü Nim Sofyan _
  6951 ANKARA ÖZLEMİ (Kalınca bir an ayrı..) Yavuz Alaybeyoğlu Nihâvend Şarkı Curcuna Yavuz Alaybeyoğlu
  6951 Kalınca bir an ayrı özledim Ankara'mı (ANKARA ÖZLEMİ) Yavuz Alaybeyoğlu Nihâvend Şarkı Curcuna Yavuz Alaybeyoğlu
  6952 BÜYÜK AYVAZ (Kalk Ayvazım..) _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı _
  6952 Kalk Ayvaz'ım kalk gidelim bağlara (BÜYÜK AYVAZ) _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı _
  6953 Kalkın gidelim mey-kede'ye nûş edelim mey Niyâzi Bey Hicaz Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  6954 Kalmadı kudret efendim bende artık gayrete Kemâl Emin Bara Uşşâk Şarkı Düyek Fahri Kopuz
  6955 Kalmadı artık tahammül firkate _ Dügâh Şarkı Curcuna Mahmut Celâleddin Paşa
  6956 Kalmadı bende ne arzu ne gönül Hüseyin Suat Yalçın Hicaz Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  6957 Kalmadı eski tavrın yok artık o bakışın Adem Şâhin Hüseynî Şarkı Düyek Adem Şâhin
  6958 Kalmadı sabra karârım ey perî _ Isfahan Şarkı Devr-i Hindî Nevres Bey (Ûdî)
  6959 Kalmadı sabrım ...(SENSİZ YİNE BU AKŞAM) Mehmet Erbulan Uşşâk Şarkı Düyek İsmet Nedim
  6960 Kalmadı sabrım hasrete cânâ _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Şevkî Bey
  6961 Kalmadı sana meylim dargın bile değilim _ Kürdî Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  6962 Kalmadı ümidim yazda baharda Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Semâî Metin Everes
  6963 Kalmaz kararım ol büt-i mekkârı görmesem _ Sabâ A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  6964 Kamet-i mevzunu kim bir mısra'-ı bercestedir Sünbülzâde Vehbi Evcârâ Beste Hafif Küçük Mehmet Ağa
  6965 Kamet-i yâre nazar kıl nahl-i mevzûn böyledir _ Muhayyer Bûselik Beste Hafif Dellalzâde
  6966 Kametin nahl-i gül-i zîbendedir _ Tarz-ı Cedîd Şarkı Aksak Sâdullah Efendi
  6967 Kametin serv-i sehîdir ârızın berk-i semen _ Kürdî Beste Muhammes Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
  6968 Kan ağlamaz mı dîdesi şûrîde bülbülün Nevres-i Cedîd Nişâbur Beste Firengifer Tanbûri Ali Efendi
  6969 Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle _ Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  6970 Kan ağlayarak sevdiceğim pâyine geldim _ Hüseynî Şarkı Türk Aksağı Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  6971 Kana kana içelim mey kanalım sahbâdan _ Sipihr Y.S. Yürük Semâî Tanbûri Ali Efendi
  6972 Kanadı bugün de içimde... _ Hicaz Şarkı . Nazmi Atlığ
  6973 Kanadım yok uçamam Arif Sâmi Toker Uşşâk Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  6974 Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum _ Hicaz Şarkı Sofyan Mustafa Nâfiz Irmak
  6975 Kanaryamın süslü temiz küçücük bir kafesi var Orhan Seyfi Orhon Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Nazmi Atlığ
  6976 Kanatsız bir kuş gibi kaldım gurbet ellerde Nâci Özlü Uşşâk Şarkı Aksak Kadri Şençalar
  6977 Kandilli yüzerken uykularda Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  6978 Kanımda kıvılcım canımda ateş Güzide Taranoğlu Nihâvend Şarkı Sofyan Osman Babuşçu
  6979 Kanımdan canımdan daha sıcaksın Alper Önal Rast Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  6980 Kanıp aynadaki güzelliğine önümde çok uzun yıllar var deme Emel İnci Hicaz Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  6981 Kanî değil ey gonce-dehen bûsene lebler Mehmet Ziyâ Gökalp Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  6982 Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil-nûş ettiğim demler Nevres Bey Sûzidil A.S. Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  6983 Kanlar döküyor derdin ile dîde-i giryân _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  6984 Kanlı yaş döksem dem-â-dem dîdeden _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  6985 Kapanmaz bu yaralar figan olur içimde Mustafa Sevilen Sûznâk Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  6986 BAK YEŞİL YEŞİL (Kapat gözlerini kimse görmesin) Mehmet Erbulan Segâh Şarkı Semâî Mustafa Seyran
  6986 Kapat gözlerini kimse görmesin (BAK YEŞİL YEŞİL) Mehmet Erbulan Segâh Şarkı Semâî Mustafa Seyran
  6987 Kapat şu pencereyi aşkımız gizli kalsın Bâki Süha Ediboğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Selâhattin Erköse
  6988 Kapat şu telefonu ağlamam duyulmasın Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  6989 Kapıldı kaldı gönlüm bir şîvekâre _ Sûznâk Şarkı Curcuna _
  6990 Kapıldım aşkının girdabına ey zâlim imdâd et Dürdâne Altan Şevkefzâ Şarkı Aksak İsmet Doğru
  6991 Kapıldım ben bir civana Sultan III.Selim (İlhâmî) Şevkutarab Şarkı Türk Aksağı Sultan III.Selim (İlhâmî)
  6992 Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına Ömer Bedrettin Uşaklı Hicaz Şarkı Nim Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  6993 ALIN YAZIMSIN (Kapıldım sana..) İlkan San Hicaz Şarkı Sofyan Zekâi Tunca
  6993 Kapıldım sana bir mecnûn gibi (ALIN YAZIMSIN) İlkan San Hicaz Şarkı Sofyan Zekâi Tunca
  6994 Kapılıp her güzelin hüsnüne hayran oluyor Orhan Ete Hüzzâm Şarkı Aksak Orhan Ete
  6995 Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî) Sûznâk A.S. Aksak Semâî Küçük Mehmet Ağa
  6996 Kapılma sakın sen gönül seline Yusuf Nalkesen Karcığar Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  6997 Kapılmışız cümlece hayat denilen sele Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Yürük Semâî Yusuf Nalkesen
  6998 Kapın her çalındıkca "O mudur"diyeceksin Yusuf Nalkesen Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  6999 Kapına düşen benim _ Uşşâk Şarkı Sofyan Refik Fersan
  7000 Kapıyı araladım... _ Hüseynî Türkü Curcuna _
  7001 Yana yana kül olmuşum Yalçın Benlican Bayâti Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  7002 Kapkaranlık geceler mehtâb altında bile Halil İbrahim Taşkent Nihâvend Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  7003 Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Ali Rif'at Çağatay
  7004 Yeşile tutkunluğum gözlerinden geliyor Önder Berk Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ali Şenozan
  7005 Kâr etmez âhım sen gülizâre Nevres-i Cedîd Gülizâr Şarkı Türk Aksağı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7006 Salına salına gelir geçersin _ Rast Türkü Yürük Semâî _
  7007 Kar mı yağmış kasabanın dağına Denizoğlu Ali Bey Evc Türkü Aksak Denizoğlu Ali Bey
  7008 Bir zamanlar beni sen bilirim çok severdin Ferit Sıdal Nihâvend Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  7009 Su doldurmuş testisini Cemâl Özcan Uşşâk Şarkı Sofyan Kadri Şençalar
  7010 Cemile'min bir elinde makine _ Mâhûr Türkü Aksak _
  7011 Kara bulutları kaldır aradan Ramazan Gökalp Arkın Karcığar Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  7012 Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı Bekir Sıtkı Erdoğan Rast Şarkı Aksak Gültekin Çeki
  7013 Kara gözlüm ne gezersin burada _ Gerdâniye Türkü Sofyan _
  7014 Kara gün kararıp kalmaz hele sabreyle sabreyle Ruhsatî Uşşâk Fantezi Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  7015 Kara koyun yayılır zülüf kâkül dağılır (seni gören bayılır) _ Hüseynî Türkü Düyek _
  7016 Kara sevdâ dedikleri bir ateş var başımda Rifat Ayaydın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Rifat Ayaydın
  7017 Kara sevdâ gibi rûhumda duran gözlerini Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  7018 Kara yeşil yavru yeşil can kuşum Şemsi Belli Nihâvend Şarkı Düyek Alâeddin Pakyüz
  7019 Dedim"Dilber yanakların kızarmış" Âşık Ömer Nikrîz Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  7020 Karadeniz'in incisi Oktay Zerrin Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Kenan Olguncan
  7021 Karadutum çatalkaram çingenem Bedri Rahmi Eyüboğlu Nihâvend Şarkı Düyek Hasan Dede Dinç
  7022 Karamsar olma gönül inan ki güleceksin Sedat Ergintuğ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Erdinç Çelikkol
  7023 Karanfil olacaksın _ Muhayyer Türkü Curcuna _
  7024 Karanfil oylum oylum _ Hicaz Türkü Aksak _
  7025 Karanfil tüfek elde _ Nikrîz Şarkı Nim Sofyan Fahri Kopuz
  7026 Karanfilsin tarçınsın _ Hüseynî Türkü Nim Sofyan _
  7027 Karanlık etme artık çekil benim ufkumdan Ahmet Didim Nihâvend Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  7028 Karanlık gecelerde dillerde hecelerde Ülker Aygün Sûznâk Şarkı Nim Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  7029 Karanlık rûhumu aydınlatacaksın sandım Celâl Sâhir Erozan Nikrîz Şarkı Sofyan-Serbest Cevdet Çağla
  7030 Karanlık ufuktan güneş doğmadı Ahmet Refik Altınay Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  7031 Karanlıkların çöktüğü yerde içimde acı var sebep sen misin Ayhan Çekiç Nihâvend Şarkı Düyek Ayhan Çekiç
  7032 Karaoğlan karaoğlan... Aziz Şenses Segâh Türkü Nim Sofyan _
  7033 Karar etmez gönül mürgü bu bağın değme şâhında Bâkî Isfahan A.S. Aksak Semâî Zaharya
  7034 Kararan gönlüme artık felek de olmuyor yâr Selâhaddin Hisli Nihâvend Şarkı Düyek Kadri Şençalar
  7035 Kararan sularda aksini gördüm _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Bedriye Hoşgör
  7036 Karardı çeşm-i ümmîdim fakat hatır-nişânımsın _ Hûzî A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7037 Karardı söndü hep hayâl oldu neş'eler zevkler Rifat Ayaydın Uşşâk Şarkı Düyek Rifat Ayaydın
  7038 Karardı söndü hep hayâl oldu neş'eler zevkler Rifat Ayaydın Hüzzâm Şarkı . Ekrem Güyer
  7039 Karardı söndü ikbâlim ümîdim hâk-sâr oldu _ Sabâ Zemzeme Şarkı Ağır Düyek Kemânî Serkis Efendi
  7040 Karasu'yun her tarafı ormandır _ Evc Türkü Aksak _
  7041 Karadeniz uşağı belindedir kuşağı _ Hicaz Şarkı Devr-i Turan Nûri Halil Poyraz
  7042 Kârın sitem oldu yeter _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Yusuf Paşa
  7043 Karlar yağar buram buram _ Nişâburek Şarkı Sofyan Yusuf Ağa
  7044 Karlı dağı aştım geldim _ Rast Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  7045 Gözler var anam gözler var Sâdettin Kaynak Hüseynî Şarkı Düyek-T. Aksağı Sadettin Kaynak
  7046 Karlı dağlar yıldızı yamandır yörük kızı İzzet Sâlih Bey Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  7047 Karlı dağları mı aştın Yûnûs Emre Hicaz Şarkı Nim Sofyan Sâdi Hoşses
  7048 Karşı dağdan uçan turna K.Uruklu Gerdâniye Şarkı Nim Sofyan Kadri Şençalar
  7049 Karşıda kara yonca gel öpeyim doyunca _ Muhayyer Şarkı Türk Aksağı Sadettin Kaynak
  7050 Karşıdan gel göreyim _ Hicaz Şarkı Düyek Fahri Kopuz
  7051 Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi _ Bayâti Şarkı Aksak Dede Efendi
  7052 Karşımda bulundukça kamer ey meh-i gül-ten _ Şedaraban Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7053 Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam Ümit Gürelman Şehnaz Şarkı Türk Aksağı Nurhan Hekimoğlu
  7054 Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam Ümit Gürelman Isfahan Şarkı Aksak İrfan Doğrusöz
  7055 Unuttum seni ben yüzüme gülme _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Mehmet Yürü (Nasib'in)
  7056 Karşımda yüce dağlar gök güler kalbim ağlar Kemâl Şâkir Yakar Hicaz Şarkı Curcuna Nİhat Adlim
  7057 Karşında gönülden vurulan dün gece bendim M.Cenâni Kandiye Nihâvend Şarkı Aksak Niyâzi Şengül
  7058 Karşıyaka körfezin şen diyârı (KARŞIYAKA) Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  7059 Karşıyaka safâsı kaldı artık seneye _ Gerdâniye Bûselik Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  7060 Karşıyaka'da İzmir'in gülü _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Evfer Lavtacı Hristo
  7061 Tasdî ediyor zahm-ı firâkın beni ey mâh _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  7062 ASKER ŞARKISI (Kasdetti vatana...) _ Hüseynî Marş Sofyan Rauf Yektâ Bey
  7062 Kasdetti vatana hâin düşman (ASKER ŞARKISI) _ Hüseynî Marş Sofyan Rauf Yektâ Bey
  7063 Kasdı o şuhun yine âzâre mi _ Nühüft Şarkı Yürük Semâî Dede Efendi
  7064 Kasdın aldatmaksa cânâ âşık-ı bî-çâreyi _ Hicaz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7065 Kasdın öldürmek midir ben âşıkı ser-bülend _ Hicaz Zemzeme Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7066 Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay Dede Efendi Ferahfezâ Kâr Muhammes Dede Efendi
  7067 Kâşânemize doğmadı ol mâh-ı şeb-ârâ _ Hicaz A.S. Sengin Semâî _
  7068 Kaşı kemansın nev-civansın _ Sabâ Köç. Nim Sofyan Rif'at Bey
  7069 Kaşın yay gibi ince yüzün pençe pençe al _ Nikrîz Şarkı Müsemmen Hüseyin Sâdettin Arel
  7070 Kaşların yay meh-i tâbân _ Şedaraban Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Ali Ağa (Kemânî)
  7071 Kaşların kara güzel gözlerin elâ güzel _ Hicazkâr Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  7072 Kaşların yay kirpiğin ok Fuat Uluç Tâhir Bûselik Şarkı Düyek İsmet Danış
  7073 Kaşların yay kirpiğin ok Fuat Uluç Sûznâk Şarkı Curcuna Yılmaz Yüksel
  7074 Katleden âşıkı müjgân ile ebrûlerdir _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Lütfi Bey (Mızıkalı)
  7075 Katre aşkın ummân oldu Himmetî Hüzzâm-ı Cedîd Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7076 Kavakta turna sesi var canım _ Evc R.T. Aksak _
  7077 Kavrulan çölleri geçerim inan (KUŞLAR GİBİ) Şafak Atayman Rast Şarkı Düyek Bilge Özgen
  7078 Kaybetti gönül hem-serini hayli zamandır Şekerci Cemil Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Şekerci Cemil Bey
  7079 Kaybettim artık seni elden ne gelir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Alper Karlıova
  7080 Kaybolan günleri hasretle anma Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Hicaz Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  7081 Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi Sedat Ergintuğ Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Erdinç Çelikkol
  7082 Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi Sedat Ergintuğ Hicaz Şarkı Düyek Amir Ateş
  7083 Kaybolan yıllarım gençliğim nerde Suphi İdrisoğlu Rast Şarkı Nim Sofyan Suphi İdrisoğlu
  7084 Kayboldum kaybolan yıllar içinde Metin Eryürek Hicaz Şarkı Semâî Metin Eryürek
  7085 Kaybolmuştum sende buldum ben beni Turgut Yarkent Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Vural Doğu
  7086 Kayd-ı zülfünden dil-âzâd olmadım _ Şedaraban Şarkı Curcuna Kemânî Serkis Efendi
  7087 Kaydetme dökülsün ruh-i hoy-kerdeye kâkül _ Muhayyer Sünbüle Beste Muhammes Hacı Fâik Bey
  7088 Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsârın Ahmet Refik Altınay Hicaz Şarkı Düyek Mehmet Yürü (Nasib'in)
  7089 Kederden tasadan gamdan söz etme Yalçın Benlican Nihâvend Şarkı Aksak Burhan Durucu
  7090 Kederden tasadan gamdan söz etme Yalçın Benlican Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  7091 Kederli günleri sensiz yazımın acı bir hâtıra Ahmet Kaçar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  7092 Kederli günlerimi doldurdum kadehlere Osman Çağrı Nihâvend Şarkı Düyek İlgün Soysev
  7093 Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalb-i nâ-şâdım Yesârî Asım Arsoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  7094 Keklik dağlarda şağılar Fâruk Nâfiz Çamlıbel Hüseynî Türkü Sofyan _
  7095 Keklik gibi kanadım süzmedim _ Muhayyer Şarkı Sofyan _
  7096 Keklik gibi sekerek _ Rast Şarkı Düyek Bîmen Şen
  7097 Bahar gelir bülbül öter Drama'lı Hasan Hasgüler Rast Şarkı Düyek Drama'lı Hasan Hasgüler
  7098 Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu _ Mâhûr A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7099 Keman ebrûlerindir kıble-gâhım _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Sadrettin Şükrü Bey
  7100 Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu _ Hicazkâr A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7101 Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş _ Sûzidilârâ Beste Devr-i Kebîr-Berefşan Sultan III.Selim (İlhâmî)
  7102 Kemend olmuştu zülfün neden bilmem çözüldü _ Acem Kürdî Şarkı Düyek Ûdî Ekrem Bey
  7103 Kemend-i aşkıdır zülf-i siyâhı _ Hicazkâr Şarkı Düyek Arşak Çömlekciyan
  7104 Kemend-i zülfün esîr-i zülf-i yâr oldum _ Karcığar Şarkı Düyek Afet Mısırlıyan (Ûdî)
  7105 Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  7106 Kamer-çehre perî-rû tende cânım Hacı Ârif Bey Hicaz Şarkı Müsemmen Hacı Ârif Bey
  7107 Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Kıymet Hanım Bestenigâr Şarkı Semâî Abdülkâdir Töre
  7108 Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Kıymet Hanım Segâh Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  7109 Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Kıymet Hanım Segâh Şarkı Ağır Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  7110 Kendi reng-i rûyimin soldu gül gonce femi _ Sâzkâr Şarkı Aksak Semâî Şivelioğlu Yorgaki
  7111 Kendim gurbet elde gönlüm sılada Âşık Veysel (Şatıroğlu) Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Seyfettin Sığmaz
  7112 Kendim yanarım derdime gayre zararım yok Mehmet Said Paşa Nişâburek Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  7113 Kendimi tâ yüreğimden vurdum _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  7114 Kendine niçin emsâl ararsın Yusuf İzzettin Paşa Hicaz Şarkı Türk Aksağı Medenî Aziz Efendi
  7115 Kerem et sâgarı destin ile doldur atalım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Bîmen Şen
  7116 Kerem et saklama benden ey dil-şikâr _ Hüzzâm Şarkı Aksak Hâfız Efendi
  7117 Kerem eyle budur sana dileğim _ Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  7118 Kerem eyle budur senden dileğim _ Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Çorlu'lu
  7119 Kerem eyle dil-i zâre _ Nihâvend Şarkı Aksak Yusuf Paşa
  7120 Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh _ Hüzzâm Şarkı Aksak Semâî Medenî Aziz Efendi
  7121 Kerem ile Aslı _ Nihâvend Şarkı Değişmeli Muhlis Sabahattin Ezgi
  7122 Kerem kıl bu dil-i zâre _ Bestenigâr Şarkı Aksak Ali Ağa (Kemânî)
  7123 Unuttum seni ben yüzüme gülme _ Rast Şarkı Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
  7124 Keremkânı efendim gel gül yüze Tanbûri Mustafa Çavuş Bûselik Şarkı Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  7125 Kervan da konmuş derler dağların ardına _ Karcığar Şarkı Aksak Kemâl Gürses
  7126 Kervanım geçmiyor kardan _ Gerdâniye Şarkı Sofyan Zeki Duygulu
  7127 Kesik saçı kumralmış Ali Bey (Kemânî) Uşşâk Şarkı Aksak Kadri Şençalar
  7128 Kesildi tâb ü tüvânım mecâlim kalmadı sabra _ Nevâ-Kürdî A.S. Aksak Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  7129 Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ _ Bayâti Şarkı Evfer (Ağır) Kemânî Rızâ Efendi
  7130 Kesti yine tâkat ü tâb'ım felek Ali Şefkâtî Efendi Sûzidil Şarkı Sengin Semâî Eyyûbî Mehmet Bey
  7131 Kestim ümmîd-i ifakat sîne-i sad-pâreden _ Rast Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7132 Kestim ümmîd-i ifakat sîne-i sad-pâreden _ Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Niyâzi Şengül
  7133 Kestim ümmîdi nihâyet sîne-i sad-pâreden _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Ûdî Hasan Sabri Bey
  7134 Keşke bu yerlere gelmez olaydım _ Uşşâk Türkü Curcuna _
  7135 Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Klârnetçi İbrâhim Efendi
  7136 Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli _ Ferahnâk Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7137 Keşke görmüş olmasaydım sen gibi meh-peykeri _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hüseyin Fahri Tanık
  7138 Keten gömlek dize dek _ Segâh Türkü Sofyan _
  7139 Kıl nigâh-ı iltifâtınla derûnum kâm-yâb _ Evc Şarkı Düyek Neyzen Râşit Efendi
  7140 Kıl terahhüm gayri ey reşk-i melek _ Hicaz Şarkı Oynak Rif'at Bey
  7141 Kıldı teşrif sağ ü şen _ Acem Aşîran Şarkı Sofyan İsmet Ağa
  7142 Kıldı zülfün pek perîşân hâlimi hâlin senin Fuzûlî Hicaz Beste Çenber (Ağır) _
  7143 Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin Fuzûlî Vech-i Arazbar A.S. Ağır Aksak Semâî Vardakosta Ahmet Ağa
  7144 Kına mı yaktın eline Emine _ Hüseynî Şarkı Düyek Nûri Halil Poyraz
  7145 Kınalar yakmış eline (NAZAR DEĞMESİN) Necdet Rüştü Efe Karcığar Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  7146 Kınali keklik idim kanadımı kırdılar Zeki Müren Sabâ Şarkı Düyek Zeki Müren
  7147 Kınalı parmakların sedeftir tırnakların _ Nikrîz Şarkı Ağır Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  7148 Kınığın yolları iki _ Rast Türkü Aksak _
  7149 Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  7150 Kır düştü bugün saçlarıma müjdeler olsun Necmettin Sâhir Muhayyer Şarkı Curcuna Dürrî Tûran
  7151 Kır saçlarımın her teli bin dertle ağlarmış Ahmet Refik Altınay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Rifat Ayaydın
  7152 Kır kır kadehi bâdeyi dök raksa kıyam et _ Tâhir Bûselik Şarkı Müsemmen Karnik Garmiryan
  7153 Kırdı geçirdi beni sadme-i dehr-i deni _ Nişâburek Şarkı Sofyan Medenî Aziz Efendi
  7154 Kırdığın kadehte kalan ömrümden... Cemâl Sâfi Hüseynî Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  7155 Kırdın kalbimi aşkımı yıktın (NİÇİN) Necdet Varol Karcığar Şarkı Düyek Necdet Varol
  7156 Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini _ Segâh Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  7157 Kırık kalbimi incitme çünki kalbim yâreli Kadri Şençalar Hicaz Şarkı Curcuna Kadri Şençalar
  7158 Kırıldı kalbim sana _ Nihâvend Şarkı Düyek Ahmet Üstün
  7159 Kırılırdı oyuncak olsa bile Y.Sinan Ozan Hicazkâr Şarkı Aksak Artaki Candan
  7160 Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır _ Gerdâniye S.T. Türk Aksağı _
  7161 Kırmadık bir yer mi kaldı kalb-gâhımda benim _ Bayâti Şarkı Curcuna Mustafa Sunar
  7162 Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni Mehmet Tûran Yarar Rast Şarkı Müsemmen Oğuz Şenler
  7163 Kırmızı gülün alı var _ Hicaz R.T. Sofyan _
  7164 Kıroğlan'ın davarı dereye iner _ Muhayyer Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  7165 Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  7166 Hasta düştüm gurbet elde (HUMA KUŞU) _ Hicaz Maya _ Hasan Özçivi
  7166 HUMA KUŞU (Hasta düştüm gurbet elde) _ Hicaz Maya _ Hasan Özçivi
  7167 Kıskanır her gece senden beni zülf-i tannâz _ Rast Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7168 Kısmet ayrılmaksa dur bir lâhza ömrüm bitmeden Hikmet Münir Ebcioğlu Hicaz Şarkı Müsemmen Hikmet Münir Ebcioğlu
  7169 Kısmet deme hayâllerime usandım sanırım Alâattin Semerci Hüzzâm Şarkı Düyek Avni Anıl
  7170 Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre Saffet Bey Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  7171 Kış günleri yaklaşmadan _ Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak _
  7172 Kış rüzgârı kadar haşin olsan yine severim seni Ayten İnal Muhayyer Şarkı Semâî Nezahat Soysev
  7173 Kışa dönsün baharım Mehmet Erbulan Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  7174 İSTANBUL (Kışın ayrı güzelsin yazın..) _ Hicaz Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  7174 Kışın ayrı güzelsin yazın ayrı güzelsin (İSTANBUL) _ Hicaz Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  7175 Kıvırcık saçlı esmer güzel _ Hüzzâm Şarkı Semâî Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  7176 Kıvrılan yollara her dalışında Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  7177 Kıyma bana merhamet et ey perî _ Sabâ Şarkı Curcuna Santûri Ethem Efendi
  7178 Kıymetini bilemeden ya biterse diyemeden (Geçti ömrün ilkbaharı) Taner Şener Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Taner Şener
  7179 Kız bana bakma çapkın çapkın _ Rast Şarkı Nim Sofyan _
  7180 Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme Orhan Seyfi Orhon Tâhir Bûselik Şarkı Düyek Zeki Arif Ataergin
  7181 Kız bir ince su gibi karşımdan akıp gitme Orhan Seyfi Orhon Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Sâdettin Arel
  7182 Kız bürün de şalına _ Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Refik Fersan
  7183 Kız ekinler sararmış_ _ Şehnaz Şarkı Aksak Bedriye Hoşgör
  7184 Kız ellerin deste deste gül olmuş Nizâmi Nefesli Muhayyer Şarkı Aksak Nezahat Soysev
  7185 Kız göğsüne taktığın o kan kırmızı güller Mithat Ömer Karakoyun Tâhir Bûselik Şarkı Aksak-Curcuna Selâhattin Pınar
  7186 Kız kalbimi süsleyen ilâhi bir incisin Hikmet Fâik Bey Hüseynî Şarkı Aksak Cevat Asım Bey
  7187 Kız pencereden bakma Drama'lı Hasan Hasgüler Hicaz Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  7188 Dünyâda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Nihâvend Şarkı Aksak Sâdi Erden (Ûdi)
  7189 Kız pınar başında testi doldurur _ Muhayyer Kürdî Türkü Aksak _
  7190 Kız pınar başında yatmış uyumuş _ Uşşâk Türkü Aksak _
  7191 Kız pınardan sular içtim kanmadan _ Muhayyer Türkü Aksak _
  7192 Kız sen geldin Çerkeş'den pek güzelsin herkesten _ Nihâvend Şarkı Aksak Fâize Ergin
  7193 Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar Şerâfettin Aydınlık Hicaz Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  7194 Kız senin dudağın gonca mı nedir Hüceste Aksavrın Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Turgut Aksoy
  7195 Kız vücûdun gül kokan bir yâsemen olmuş senin _ Şedaraban Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  7196 Kızarmış hadd-i gül-fâmın güzel bir tatlı renk olmuş _ Uşşâk A.S. Aksak Semâî Rızâ Bey
  7197 Kızarmış ruhlerin cânâ zihî gülzâre dönmüştür _ Segâh Şarkı Aksak Semâî Neyzen Râşit Efendi
  7198 Kız kulesi yakut küpe takındı _ Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7199 Kızlar yine bülbül ötüyor gülşenimizde _ Nihâvend Şarkı Sofyan Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
  7200 Aman avcı vurma beni _ Segâh Türkü Yürük Semâî _
  7201 Kilim üzre nakış nakış düşeydik M.Fikret Yılmaz Nihâvend Şarkı Aksak Nâmık Kemâl Aktan
  7202 Kim aldı o peymâneyi sâkînin elinden Cüneyt Bey Acem Aşîran Fantezi Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7203 Kim arar leyle-i vuslatta safâ-yı seheri _ Sabâ Şarkı Aksak Tanbûri Aziz Bey
  7204 Güneşle beraber söndüğüm akşam ağlayacak hangi rüzgâr kimbilir Ömer Bedrettin Uşaklıgil Hicaz Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  7205 Kim dedi sana ey kız böyle gülşende kırda Ahmet Nâzım Tâhir Şarkı Yürük Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  7206 Kim demiş aklım alan cilve-i cânân oldu _ Isfahan Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7207 Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter Nemika Mürseloğlu Rast Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  7208 Kim demiş sûziş-i aşkı dil-i şeydâ bilmez _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  7209 Kim derdi ki aşkımız bir hazin rüyâ olur Rifat Ayaydın Hicaz Şarkı Curcuna Ferit Sıdal
  7210 Kim derdi ki aşkınla perîşân olacaktım Ahmet Mükerrem Akıncı Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Yektâ Akıncı
  7211 Kim derdi ki bir gün bana cânân olacaksın _ Hüzzâm Şarkı Aksak Avni Anıl
  7212 Kim derdi ki gönlüm de sana bağlanacakmış _ Rast Şarkı Sengin Semâî Mustafa Sunar
  7213 Kim derdi ki sevgilim bu aşk yarım kalacak Kâmil Başaran Nihâvend Şarkı Sofyan Alâeddin Şensoy
  7214 Kim görmüştür güzellerin vefâsın _ Hicaz R.T. Sofyan _
  7215 Kim görse ol lâ'li mülü Enderûnî Vâsıf Hicazkâr Şarkı Aksak Tâhir Ağa
  7216 Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Ahmet Refik Altınay Hicaz Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  7217 Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Ahmet Refik Altınay Dilkeşhâverân Şarkı Sengin Semâî Zeki Arif Ataergin
  7218 Kim görür de aklın aldırmaz şehâ gül rengini _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Ali Rif'at Çağatay
  7219 Kim kime yürekten vurgun Şâhin Çandır Hicaz Şarkı Semâî Avni Anıl
  7220 Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Enderûnî Vâsıf Muhayyer Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  7221 Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Enderûnî Vâsıf Hisâr Bûselik Beste Hafif Hamparsum Limoncuyan
  7222 Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Enderûnî Vâsıf Uşşâk Şarkı Aksak Zekâî Dede
  7223 Kimden kime bir dert yanayım hâlimi bilmem Reşat Özpirinçci Şehnaz Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  7224 Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış Azîze Tüzen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  7225 Kime baksan kıskanırdım seni ben canım sanırdım İsmet Çetinsel Acem Kürdî Şarkı Semâî İsmet Çetinsel
  7226 Kime derdim söyleyim halden bilmezse _ Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  7227 Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Düyek Fâize Ergin
  7228 Kimi dertten içermiş kimi neş'eden Yusuf Nalkesen Rast Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  7229 Kim ki aşkın darına ber-dâr olur _ Hicaz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7230 Kimi mestâne-seher yâr ile gülşende yatır Rûhî (Bağdat'lı) Acem Kürdî Beste Muhammes Zekâî Dede
  7231 Kimi santur'a dokunmuş kimi tanbur çalıyor Halit Uzel Uşşâk Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  7232 Kimi zaman mutluluk dudaklarda söz olur Taner Şener Rast Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  7233 Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir Enderûnî Vâsıf Hüseynî Şarkı Curcuna Refik Fersan
  7234 Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle _ Evcârâ A.S. Aksak Semâî Küçük Mehmet Ağa
  7235 Kiminle hasb-ı hâl eyler nigahın bilmek isterdim Hüseyin Suat Yalçın Sûzidil Şarkı Aksak Emin Ongan
  7236 Kimlerin çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldu Nedîm Hüseynî Şarkı Müsemmen Akın Özkan
  7237 Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdır _ Nühüft A.S. Ağır Sengin Semâî Dellalzâde
  7238 Kimse bilmez hâlimi canım yanar _ Hüseynî Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  7239 Kimler konar kimler uçar han bir değil binbir değil Fethi Karamahmudoğlu Nevâ Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  7240 Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş-bârına Ahmet Râsim Bey Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  7241 Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime _ Nihâvend Şarkı Curcuna Kemânî Serkis Efendi
  7242 Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi _ Acem Kürdî Şarkı Curcuna Artaki Candan
  7243 Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi _ Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Niyâzi Şengül
  7244 Kimseyi böyle perîşân etme Allah'ım yeter Rahmi Duman Hicaz Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  7245 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Yahyâ Nazîm Efendi Şehnaz Bûselik A.S. Aksak Semâî Mehmet Efendi(Küçük-Müezzin)
  7246 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Yahyâ Nazîm Efendi Mâhûr Bûselik Beste Hafif Dellalzâde
  7247 Kireçburnu _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı . Necdet Varol
  7248 Kirpiğine sürme çek kına yak parmağına (EFENİN KIZINA) Fâruk Nâfiz Çamlıbel Nikrîz (Zâvil) Şarkı Oynak Refik Fersan
  7249 Kirpiğinin uçları deldi dil-i bî-çâremi _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Medenî Aziz Efendi
  7250 Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş Nûrettin Rüştü Bingöl Nihâvend Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  7251 Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken Y.Sinan Ozan Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Artaki Candan
  7252 Kirpiklerinin kıvrımı bir ince nakıştır İlhâmi Güntel Acem Kürdî Şarkı Aksak Ertuğrul Ottekin
  7253 Ko açılayım bilsin her râzımı cânânım _ Evc Bûselik A.S. Sengin Semâî Dede Efendi
  7254 Ko sînem âteşe yansın Şemsettin Ziyâ Bey Nevâ Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  7255 Kokladığım çiçeksin aşkımı bileceksin Şevket Tığlıoğlu Gerdâniye Türkü Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  7256 Koklasam bir kerrecik âh o güzel sînesini Nâhit Hilmi Özeren Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Mehmet Kasabalı
  7257 Koklasam saçlarını bu gece tâ fecre kadar Mustafa Nâfiz Irmak Nihâvend Şarkı Aksak Artaki Candan
  7258 Koklat bana kâkülleri sünbül senin olsun _ Sünbüle Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7259 Koklat tenin gonca gül Nâci Sıral Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Alâeddin Yavaşça
  7260 Koklat tenin gonca gül Nâci Sıral Hüseynî Şarkı Evfer Fehmi Tokay
  7261 Kollarım sana açık aşkı bulsam da Bekir Mutlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Kenan Günel
  7262 Kollarım sana açık aşkı bulsam da Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Aksak Hüseyin Soysal
  7263 Konaklar yaptırdım dağlar başına _ Hicazkâr Türkü Sofyan _
  7264 Kopar sonbahar tellerinden derinden derinden Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  7265 Koparan sînemi ağyar elidir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  7266 Kopmuş gibi aramızdan en eski bağ bile bak _ Hicaz Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  7267 Kordonboyu seyrine düştü (EFE) Erol Sayan Rast Şarkı Evfer Erol Sayan
  7268 Kordonboyu'nun yosması diller çalan uğru Semih Bey Şedaraban Şarkı Aksak(Yürük) Fahri Kopuz
  7269 Koş gel artık kollarıma Necdet Tokatlıoğlu Hicazkâr Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  7270 Koşa koşa gel yanıma _ Hüzzâm Türkü Düyek Arif Sâmi Toker
  7271 Koşma aşka delice onda vefâ yok gönül Orhan Tokmakoğlu Nihâvend Şarkı Curcuna Nûrettin Cemil Sangan
  7272 Koştum senelerden beri hasretle peşinden Mustafa Sunar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Mustafa Sunar
  7273 Koyma garip gönlümü yıllar yılı yaralı Hayâti Günyeli Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Hayâti Günyeli
  7274 Koymaz mısın şu kalbime elini _ Hicaz Şarkı Düyek Hânende İbrâhim
  7275 Köçekçeler _ Karcığar Köç. Aksak-Serbest _
  7276 Kömür gözün aklım aldı aklımı balam Özgen Gürbüz Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Özgen Gürbüz
  7277 KARAM (Köprüler yaptırdım gelip..) _ Segâh Türkü Nim Sofyan _
  7277 Köprüler yaptırdım gelip geçmeye (KARAM) _ Segâh Türkü Nim Sofyan _
  7278 Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin _ Neveser Şarkı Yürük Semâî Şükrü Şenozan
  7279 Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Osman Nihat Akın
  7280 Körfez'deki üç beş güzel söylesinler şarkı gazel Mustafa Sevilen Hicaz Şarkı Aksak Yıldırım Gürses
  7281 İZMİR'İM (Körfezinde dalgalar) Güngör Önder Nikrîz Zeybek Nim Sofyan Ali Ulvi Baradan
  7281 Körfezinde dalgalar (İZMİR'İM) Güngör Güner Nikrîz Zeybek Nim Sofyan Ali Ulvi Baradan
  7282 Köşe başı beklerim _ Hüseynî Türkü Curcuna _
  7283 Köşküm var deryâya karşı _ Hüseynî Türkü Sofyan _
  7284 Köylü gelin kına yakmış eline Leman Şenbay Hicazkâr Şarkı Aksak Münir Mazhar Kamsoy
  7285 Kucağımda büyütürken nâ-gâh Memduh Bey Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  7286 Kucak açmış yavrusuna (CANIM ANAM) Mehmet Bürün Hicaz Şarkı Semâî Mehmet Bürün
  7287 Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  7288 Kudüm'de düşünen ney'de ağlayan Muhsin İlyas Subaşı Acem Kürdî Şarkı Düyek İsmail Ötenkaya
  7289 Kudüm-i yümn-i ikbâlin cihanı eyledi şâdân _ Pesendîde Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  7290 Kûhl-i işve hâk-i pây-i çeşm-i fettânın senin _ Mâhûr Bûselik A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  7291 Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir _ Hicaz A.S. Aksak Semâî İbrâhim Ağa
  7292 Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir _ Şehnaz Bûselik Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  7293 Kul olurdum halk-ı âlem olmasa kulun eğer _ Muhayyer Bûselik A.S. Aksak Semâî Dellalzâde
  7294 Kulağımda çınlıyor hep sözlerin Hâlit Çelikoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  7295 ANNE'M (Kulağımdan gitmiyor ninni...) Özcan Korkut Hicazkâr Şarkı Düyek Özcan Korkut
  7295 Kulağımdan gitmiyor ninni sesin (Annem) Özcan Korkut Hicazkâr Şarkı Düyek Özcan Korkut
  7296 Kulağında mı bilmem o aşk dolu sözlerim Ayhan İlter Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ziyâ Taşkent
  7297 Kulaktan kalbe akan bir pınar şarkılarım Fethi Karamahmudoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  7298 Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde Fâruk Nâfiz Çamlıbel Evc Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  7299 Kumral küçücük kuş gibi âhû gibi bir şey Şâhin Çandır Nihâvend Şarkı Aksak Yılmaz Yüksel
  7300 Kumral saçının gölgesi hülyâmı çiçekler ... Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Mustafa Nâfiz Irmak
  7301 Kumral saçının telleri sarmış beni gûyâ Mithat Bey (Kemânî) Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Zeki Duygulu
  7302 Kumrallara kurban yaratılmış deli gönlüm _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  7303 Kumrular ötmüyor kalmış yuvada Rızâ Aydın Rast Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  7304 Kumrulardan seni sordum _ Ferahnâk Şarkı . Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  7305 Kurban olam endâmına yâr senin _ Zâvil Şarkı Türk Aksağı Bîmen Şen
  7306 Kurban olam o dilbere Tanbûri Mustafa Çavuş Sabâ Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7307 Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle _ Hüzzâm A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  7308 Kurbanın olam âfet-i can _ Hicaz Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7309 Kurdu meclis âşıkan meyhânede _ Hicaz Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7310 Kuru dalım çiçek açtı viran bağımda _ Uşşâk Şarkı Düyek İlhâmi Güreşin
  7311 Kuru dalları saçak saçak sarar yine yağan karlar İsmail Ötenkaya Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek İsmail Ötenkaya
  7312 Kurulmaz her güzele gönül denen bu tuzak (VE GİTTİN İŞTE) Şemsi Belli Hüzzâm Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  7313 Kurulsun bezm-i işret sâkıyâ peymâneler dönsün Nevres Paşa Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  7314 Kurumuş topraklar gibiyim (YAĞMUR DUASI) Tekin Gönenç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  7314 YAĞMUR DUASI (Kurumuş topraklar gibiyim..) Tekin Gönenç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  7315 Kuş olup uçsam sevgilimin diyârına Neveser Kökdeş Segâh Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  7316 Kuşadası'nda anılar vardır Bekir Sıtkı Erdoğan Nihâvend Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  7317 Kuşdili'nde bir gece ay denize inince... Mustafa Sevilen Rast Şarkı Düyek Rüştü Şardağ
  7318 Kuşdili'nde bir perî-rû eyledi meftûn beni _ Nihâvend Şarkı Düyek İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde)
  7319 Kûşe-i firkatte cânâ bend-i zencir oldum âh _ Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Şeyh Ethem Efendi
  7320 Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveli _ Sipihr Beste Devr-i Kebîr Tanbûri Ali Efendi
  7321 Kûşe-i nisyâna attı sevdiğim yâd etmiyor _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Aleko Bacanos
  7322 Kuşlar uzak iklimlere gideli sonu gelmez günler ve aylar geçti Orhan Kızılsavaş Nihâvend Şarkı Nim Sofyan-Semâî Orhan Kızılsavaş
  7323 Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu _ Rast Y.S. Yürük Semâî Mandoli Artin
  7324 Kûyinde senin yer bulunur sanmış iken ben _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Santûri Ethem Efendi
  7325 Kuytu ormanlar gördüm gözünün hâresinde Yalçın Benlican Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  7326 Kuytu ormanlar gördüm gözünün hâresinde Yalçın Benlican Muhayyer Kürdî Fantezi Düyek Fâruk Şâhin
  7327 Kuytu ormanlar gördüm gözünün hâresinde Yalçın Benlican Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Mahmut Oğul
  7328 Kuyu başında testi kemer belimi kesti _ Hüzzâm Türkü Evfer _
  7329 Kuyudan çektim suyu _ Hicazkâr Şarkı Aksak Muhlis Sabahattin Ezgi
  7330 Kuzucağım ne kaçarsın benden _ Sûznâk Şarkı Düyek Hacı Fâik Bey
  7331 Kuzular dağda sürüyle meler _ Nihâvend Şarkı Curcuna Raif Bey
  7332 Kuzuları otlatırdım ben şu karşıki çayırda (ÇOBAN) _ Hüseynî Şarkı Nim Sofyan _
  7333 Kuzum söyle bana şimdi _ Hicazkâr Şarkı Sofyan İsmet Ağa
  7334 Kuzumun gözleri kara _ Karcığar Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  7335 Küçücük pembe dudaklar seni aldattı gönül Halit Bekir Sabarkan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  7336 Küçücükten bir yâr sevdim ezelî _ Sabâ Şarkı Aksak Dede Efendi
  7337 Küçücükten bir yâr sevdim ezelî _ Uşşâk Şarkı Aksak Râif Korel(Kemânî)
  7338 Küçük çiftlik mahall-i saydını revân et gör _ Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  7339 ANKARA'DA BEKLİYORUM (Küçücük kalbin dilerse..) Osman Babuşçu Acem Kürdî Şarkı Evfer Osman Babuşçu
  7339 Küçücük kalbin dilerse ...(ANKARA'DA BEKLİYORUM) Osman Babuşçu Acem Kürdî Şarkı Evfer Osman Babuşçu
  7340 Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı..) _ Hüzzâm Türkü Sofyan _
  7340 Küçük yaşta aldım sazı elime (Deli gönlü bir dilbere...) _ Hüzzâm Türkü Sofyan _
  7341 Küçüksu'da gördüm seni _ Şehnaz Bûselik Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7342 Küçüksu'da senin ey yâr sarılmış boynuna yâr _ Sûzidil Şarkı Ağır Düyek Markar Ağa
  7343 Küçüksün gerçi nevreste fidansın _ Segâh Şarkı Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  7344 Küffar sanır hüccet almış Eğri'ye _ Acem Aşîran S.T. Aksak _
  7345 Külleme hebbet riyâhun min münâ Seyyîd Sabri Şemi Pençgâh Şuğul Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  7346 Küllense de sevgimiz hâlâ beni yakıyor Sâmi Derintuna Rast Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  7347 Künc-i gamda bî-mecâlim ey perî şâd et beni _ Isfahan Beste Evsat Medenî Aziz Efendi
  7348 Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur Şemseddîn Sivâsî Ferahnâk Şarkı Ağır Aksak Dellalzâde
  7349 Küncî-yü ketabî-yü harifî dü se yek reng _ Evc Y.S. Yürük Semâî Şeştârî Murat Ağa
  7350 Küsmüştü gönül her şeye bir gonca uzattın Ümit Gürelman Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ümit Gürelman
  7351 Küsüp giden tatlı yıllar (TATLI YILLAR NERDESİNİZ) Ali Ulvi Baradan Hicaz Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  7352 Küşâde sînesi bilmem ki bir seha'sı mı var _ Nişâburek Beste Zincir Enfî Hasan Ağa
  7353 Küşâde tâli'im hem-bahtım uygun _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  7354 Lâcivert akşamlar susunca birden Gülgün Koçman Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Avni Anıl
  7355 Lâleler el pençe nergisler uşak boydan boya Mehmet Tûran Yarar Isfahan Şarkı Ağır Aksak Oğuz Şenler
  7356 Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda Mahmut Nedim Güntel Neveser Şarkı Curcuna İsmail Baha Sürelsan
  7357 Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda Mahmut Nedim Güntel Bûselik Şarkı Müsemmen Teoman Alpay
  7358 Lâle-veş dağ-ı muhabbet sînede _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Ağır Aksak Hâfız Abdullah Ağa
  7359 Lâ'l-i can bahşını sun bezmde ey şûh emelim Enderûnî Vâsıf Şevkutarab A.S. Aksak Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  7360 Lâ'l-i can-perver mi yâhud sâgâr-ı sahba mıdır _ Şevkutarab Y.S. Yürük Semâî Abdülkâdir Töre
  7361 Lâ'l-i leb-i dilber gibi bir câm-ı Cem'im var _ Şevk-i Dil Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7362 Lâ'l-i lebin ey yâr benim mül senin olsun _ Gerdâniye Bûselik Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7363 Lâ'linden o şûhun ki her esrâr sorulmaz _ Yegâh Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  7364 Lâ'lin emdir hikmetin sorma dil-i şeydâ bilir _ Bûselik Aşîran Beste Çenber(Ağır) Zaharya
  7365 Lâ'lin gören ey hûr-lika kevseri n'eyler Yahyâ Nazîm Efendi Bayâti Bûselik Beste Remel (Ağır) Zekâî Dede
  7366 Lâ'lin var iken nûş edemem bâde-i nâbı _ Segâh Arabân Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7367 Lâ'l oldu tenim kalmadı vallahî mecâlim Mehmet Neş'et Bey Nişâburek Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  7368 Lâl olursun söylesem bir fıkra tab- ı sîneden _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  7369 Lâ'l renkli akşamların koynunda Bekir Büyükarkın Kürdîli Hicazkâr Fantezi Semâî-Düyek Teoman Önaldı
  7370 Lâ nazîrsin yok bahâne _ Rast Şarkı Düyek Pançoğlu
  7371 Lâyık mıdır ey bî-vefâ _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
  7372 Lâyık mı sana a nûr-i pâkim _ Müstear Şarkı Düyek Selânik'li Ahmet Efendi
  7373 Lâyık mı sana böyle bırakmak beni Esadpaşazâde Said Bey Nihâvend Şarkı Curcuna Mustafa Sunar
  7374 Lâyık mı sana bu dil-i sevdâ-zede yansın _ Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Şekerci Cemil Bey
  7375 Lâzım değil artık bana can sevgilinindir Abdullah Bey Nişâburek Şarkı Sofyan-Cur. İsmail Hakkı Nebiloğlu
  7376 Lâzotlar saçak saçak _ Nikrîz Şarkı Sofyan _
  7377 Lebinde açarken şebnemli bir gül Sâdettin Nüzhet Ergun Hüseynî Şarkı Curcuna Refik Fersan
  7378 Lebin derdiyle al kana boyandım _ Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  7379 Leb-i rengînine bir gül konsun Ahmet Râsim Bey Rast Şarkı Düyek Ahmet Râsim Bey
  7380 Leblerin ateş doludur gözlerin sevdâ güzel _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  7381 Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Emin Ongan
  7382 Leblerinden bûseler alsam da mest olsam n'olur Şevki Sevgin (Neyzen) Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Şevki Sevgin (Neyzen)
  7383 Leblerinden öperek bir gece mey nûş etsem _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  7384 Leblerin gördüm usandım gonceden İsmâil Fennî Ertuğrul Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî İsmâil Fennî Ertuğrul
  7385 Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn Hânende Zâhide Hanım Evc Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  7386 Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn Hânende Zâhide Hanım Ferahfezâ Şarkı Sengin Semâî _
  7387 Leşker keşîd aşk dilem terk-i can girift Abdülkâdir Merâgi Hüseynî Beste Muhammes Şeştârî Murat Ağa
  7388 Levm eder tâ haşredek gönlüm bana _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  7389 Leylâ aceb neden ses vermiyor feryâdıma (LEYLÂ) Vecdi Bingöl Hicazkâr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  7390 Leylâ bir özge candır kara gözlü ceylândır Vecdi Bingöl Segâh Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  7391 Leylâ bu şarkıyı dinle Hasan Alî Yücel Hicazkâr Şarkı Semâî-Aksak Necmi Pişkin
  7392 Leylâ dediler gönlümü açtım sana ben Bekir Sıtkı Sezgin Hicazkâr Şarkı Düyek Amir Ateş
  7393 Leylâ diye bir âfet için derbeder oldum _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Fehmi Tokay
  7394 Leylâ diyerek gönlümü bir zâlime verdim Şâdi Kurtuluş Hicaz Şarkı Türk Aksağı Nihat Adlim
  7395 Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Türk Aksağı Selâhattin Pınar
  7396 Leylâklar açılmış gelen bahardır Sâlih Korkmaz Nihâvend Şarkı Sofyan Alâeddin Şensoy
  7397 Leylâkları gördükçe gönül hep seni andı Ümit Gürelman Hicaz Şarkı Aksak Bertan Üsküdarlı
  7398 Leylâkların altında gülüm âh o dün akşam _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Selânik'li Ahmet Efendi
  7399 Leylâkların hayâli salkımların emeli Fuat Hulûsi Demirelli Hüzzâm Şarkı Curcuna-Düy. Sadettin Kaynak
  7400 Leylâkları sümbülleri soldurdun gonca gülleri Metin Pütmek Nihâvend Şarkı Düyek Zekâi Tunca
  7401 Leylâk takıvermiş saçının tellerine (YABAN GÜLÜ) Hasan Kaya Manioğlu Hüseynî Şarkı Aksak Bahri Altıntaş
  7402 Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi _ Isfahan Beste Çenber(Ağır) Zaharya
  7403 Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur Hamid Refik Bey Acem Kürdî Şarkı Devr-i Hindî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  7404 Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur Hamid Refik Bey Hüzzâm Şarkı Müsemmen Lem'î Atlı
  7405 Lezzet almış geçmiyor sevdâ-yı dildârdan gönül _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Ahmet Mithat Güpgüpoğlu
  7406 Lofça'nın ardında kaya _ Uşşâk R.T. Aksak _
  7407 Lofça'nın üstünde kuyu _ Sabâ Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7408 Lûtf edip âlemde dildâr olmadın _ Acem Aşîran Şarkı Aksak İsmet Ağa
  7409 Lûtf edip külbe-i ahzânıma gel _ Evc Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  7410 Lûtf edip teşrife rağbet eyledin _ Segâh Şarkı Devr-i Hindî Hacı Fâik Bey
  7411 Lûtf et efendim sen heman (her zaman) _ Bayâti Şarkı Aksak Rif'at Bey
  7412 Lûtf et efendim sen heman _ Nevâ Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  7413 Lûtf eyle buyur meclise eyyâm-ı vefâdır _ Acem Bûselik Beste Hafif Küçük Mehmet Ağa
  7414 Lûtf eyle canım söyle nedir bu Sâkıp Şevkefzâ Şarkı Türk Aksağı Şâkir Ağa
  7415 Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Dede Efendi
  7416 Lûtf eyle sevgili gel kırma beni Ali Ulvi Baradan Hicaz Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  7417 Lûtf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle Mehmet Hafîd Bey Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  7418 Lûtfuna lâyık görüp (cânân/âlem) beni Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Yegâh Şarkı Ağır Aksak Nigâr Gâlib Ulusoy
  7419 Lûtfunu ağyâre kıl ey bî-vefâ _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Lâtif Efendi
  7420 Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden Süreyyâ Efendi Bayâti Araban Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7421 Maçin dağı maçin dağı hiç sormazsın nazlı yâri _ Hicaz R.T. Sofyan _
  7422 Mâdem aşkı bilmiyordun ...(NEMLİ GÖZLER) Necdet Varol Nihâvend Şarkı Curcuna Necdet Varol
  7423 Mâdem ki baharlarla coşup yaz gibi açtın Fâzıl Ahmet Aykaç Mâhûr Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  7424 Mâdem ki bu kadar güzelsin bütün günahların benim olsun _ Nihâvend Şarkı Semâî Muzaffer İlkar
  7425 Mâdem ki gidiyorsun bırakıp burda beni Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Semâî Muzaffer İlkar
  7426 Mâdem küstün dargındın neden geldin ağladın Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Curcuna Yusuf Nalkesen
  7427 Mâdem sende vefâ yok çık kalbimden çık da git Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ali Şenozan
  7428 Mâha hayâl ol ruhsârın dil-ârâ yaktın beni _ Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Nişan Ağa
  7429 Mâh cemâlini gördükce eylerim kesb-i şiddet _ Nihâvend Şarkı Aksak Petraki
  7430 Mâhitabda (gördüm/buldum) yâri Tanbûri Mustafa Çavuş Bûselik Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7431 Mâhitâbım nûrunu göster karanlık bağrıma _ Müstear Şarkı Devr-i Hindî Şükrü Şenozan
  7432 Mahmûr bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir Nâmık Kemâl Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Şekerci Cemil Bey
  7433 Mahmur bakışın mest ü harâb eyledi şimdi _ Hicaz Şarkı . Ahmet Mükerrem Akıncı
  7434 Mahmûr bakışlı dilberim seni ben candan severim _ Hicaz Şarkı Sofyan Zeki Duygulu
  7435 Mahmûr gözün gâyet güzel _ Rast Şarkı Düyek Dede Efendi
  7436 Mahmûr ufuklarda batan gün gibi ölgün _ Hicaz Şarkı Sofyan Refik Fersan
  7437 Mah-peyker dil-rübâ _ Hisâr Bûselik Şarkı Düyek Kemençeci Usta Yani
  7438 Mahrekinde devr ederken lâ-yuad üftâdegân _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  7439 Mahrûm-i emel etmeyiniz vuslatınızdan _ Sûznâk Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7440 Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden Hâşim Nezîhi Okay Sûznâk Şarkı Curcuna Ekrem Güyer
  7441 Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Rahmi Bey
  7442 Mahrûm-i visâl olmağa ey çeşm-i siyâhım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Ahmet Yatman
  7443 Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna Câhit Öney Mâhûr Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  7444 Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Neyzen Rızâ Bey
  7445 Mahvetti beni bir saçı zer âfet efendim Kemâl Emin Bara Şevkefzâ Şarkı Müsemmen Hüseyin Sâdettin Arel
  7446 Mahveyleyecek nazlı civanım beni mahrûm-ı visâlin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî İsak Varon
  7447 Mahvoldu bütün sevgilerim tatlı çağımda _ Şehnaz Bûselik Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  7448 Mahvolsun o tâli'ki canı tenden ayırdı Bedri Ziyâ Aktuna Hicaz Şarkı Aksak Ûdî Şekip Memduh Bey
  7449 Mahvolup gitti ümîdim sabr ü sâmânım gibi Ethem Bey (Taşlızâde) Kürdî Şarkı Sofyan Hüseyin Sâdettin Arel
  7450 Mahvolup gitti ümîdim sabr ü sâmânım gibi Ethem Bey (Taşlızâde) Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  7451 Mah yüzüne âşıkanım _ Hicaz Şarkı Evfer Dede Efendi
  7452 Mah yüzüne bakmak ile doyulmaz _ Isfahan Şarkı Sofyan Tanbûri Mustafa Çavuş
  7453 Mahzûn dilimi yâdın ile şâd eder oldum Mehmet Hafîd Bey Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  7454 Mahzûn durur her köşesi _ Şedaraban Şarkı Yürük Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  7455 Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Ekrem Güyer
  7456 Mahzûn duruşun bâis-i feryâd ile âhdır _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  7457 Mahzûn gönüle zevk u safâ kâr-ger olmaz _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  7458 Mahzûn gönül şâd olacak mı sanıyorsun _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Kemânî Sâlih Efendi
  7459 Mahzûn ise dil anda safâ cilveger olmaz Mehmet Sâdi Bey Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî-Cur. Hacı Arif Bey
  7460 Mahzûn kalbim günden güne aşkınla eriyor Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  7461 Mahzûn mahzûn bakıyorsun Ünal Suner Uşşâk Şarkı Semâî Ali Çankaya
  7462 Mâilim bir nazlı yâre _ Rast Şarkı Ağır Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  7463 Mâil oldum kâkül-i dildâra âh _ Zevkutarab Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  7464 Mâil olma dünyeye çün bî-vefâdır bî-vefâ Hakkî Ferahfezâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7465 Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni _ Hisâr Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7466 Makdemin üftâdeler eyler emel _ Hicaz Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  7467 Maksadım birazcık yine naz yapmaktı Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  7468 Maksadın aşkımdan kaçmaksa Sait Yazıcıoğlu Hicaz Şarkı Yürük Semâî Ali Şenozan
  7469 Malakof'dan giyme merâm _ Rast-ı Cedîd Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  7470 Mâlik-i hüsn-i bahâsın Enderûnî Vâsıf Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Ethem Ulvi Efendi
  7471 Mânâda güzel ruhta güzel tende güzelsin Rüştü Şardağ Hüzzâm Şarkı Aksak Sâdi Işılay
  7472 Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil _ Mâhûr Bûselik A.S. Sengin Semâî Dellalzâde
  7473 Mânend-i hâle kol dolasam âfitâbıma _ Müstear Beste Hafif Gevrekzâde Mustafa Ağa
  7474 Mânend-i meh etti zuhur _ Şedaraban Şarkı Aksak Sultan II.Mahmut (Adlî)
  7475 Mânendi yok bir şûh-i şen _ Arabân Şarkı Sofyan Kemânî Rızâ Efendi
  7476 Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım Nigâr Osman Hanım Hicazkâr Şarkı Curcuna Tatyos Efendi
  7477 Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım Nigâr Osman Hanım Sûzidil Şarkı Curcuna Leylâ Saz
  7478 Gider oldum kömür gözlüm elveda Karacaoğlan Hicaz Şarkı Sofyan Mehmet Nazmi Özalp
  7479 Marmara bana hep seni anlatır dalgalar adınla inler Ferrûh Atbaşoğlu Rast Şarkı Düyek Ferrûh Atbaşoğlu
  7480 Marmara incisi ey şirin diyâr (MUDANYA GÜZELİ) Hasan Lâmi Güray Nihâvend Şarkı Aksak Avni Anıl
  7480 MUDANYA GÜZELİ (Marmara incisi..) Hasan Lâmi Güray Nihâvend Şarkı Aksak Avni Anıl
  7481 Mâsum bakışlım çehrendeki nûr... Hâlis Bey Reng-i Dil Şarkı Türk Aksağı Hâlis Bey
  7482 Mâtemzedeyim külbe-i ahzânımı gel gör _ Hicaz Şarkı Aksak Tanbûri Cemil Bey
  7483 Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa Hakkı Hisâr Naat Durak Evferi _
  7484 Mâvi atlaslar giyersin _ Rast Şarkı Türk Aksağı Tatyos Efendi
  7485 Mâvi bir göz beni attı bu derin sevdâya _ Bûselik Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  7486 Mâvi gök mâvi deniz gönlümüzle sendeyiz Münir Müeyyet Berkman Nihâvend Şarkı Semâî Muzaffer İlkar
  7487 Mâvi gök mâvi deniz hep sevginle gezeriz Münir Müeyyet Berkman Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  7488 Mâvi gözlerin tatlı şirin sözlerin _ Rast Şarkı Nim Sofyan Haydar Tatlıyay
  7489 Mâvi gözlüm ne kadar dilber imiş _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  7490 Mâvi gözlü sarışınım sarı gülüm sarmaşığım Seyfi Güldağı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  7491 Mâvi gözlü sarışın bir gül-i rânâ tanırım Nedim Servet Tör Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Fahri Kopuz
  7492 Mâvi hâtıralarla dolu Erdek'te zaman İlhan Geçer Nihâvend Fantezi Semâî Nezahat Soysev
  7493 Mâvinin en güzeli yayılmış gözlerine Ceyhun Savaşan Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  7494 Mâvi yaz gününde sarısı güzün Behçet Kemâl Çağlar Hicaz Şarkı Sofyan Alâeddin Yavaşça
  7495 Mayadağ'dan kalkan kazlar _ Hicaz R.T. Türk Aksağı _
  7495 VARDAR OVASI (Mayadağ'dan kalkan kazlar) _ Hicaz R.T. Türk Aksağı _
  7496 Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken Hasan Soysal Uşşâk Şarkı Aksak Hasan Soysal
  7497 Mâzide kaldı büyük aşkımız Teoman Alpay Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Teoman Alpay
  7498 Mâzide kalsa da bütün hâtıra (ÖZLEM) Özbir Gün Muhayyer Kürdî Fantezi Semâî Necdet Tokatlıoğlu
  7499 Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin _ Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Ali İçinger(Hanende)
  7500 Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  7501 Mâzi denizinden gelen dalgalar Emin İnal Sûzidil Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  7502 Mâzi mi olacaktı dillerdeki şarkımız Mustafa Malkoç Hicaz Şarkı Nim Sofyan Mahmut Yivli
  7503 Mâzinin her hüznünü kır saçlarım anlatır Şâdi Kurtuluş Rast Şarkı Semâî Kenan Şavklı
  7504 Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde Câhit Öney Muhayyer Şarkı Aksak Yücel Aşan
  7505 Mâzi yaşıyor gönlümüzün bahçelerinde Hikmet Şinâsi Önol Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Soysal
  7506 Mâziye karışmış sararan günleri andım Mustafa Nâfiz Irmak Nihâvend Şarkı Aksak Rifat Ayaydın
  7507 Mâziye karışmış sararan günleri andım Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Aksak Semâî Yücel Aşan
  7508 Mâziyi düşündüm de yoruldum hâlin elinde Veliye Yâkut Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  7509 Mâziyi gezip hâtıralarda körfezdeki şen günleri andık Mehmet Fakı Nihâvend Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  7510 Mâziyi gezip hâtıralarda körfezdeki şen günleri andık Mehmet Fakı Nihâvend Şarkı Aksak Fâruk Şâhin
  7511 Mâziyi kadehlerden içip kandım o akşam Arif Hikmet Bey Nihâvend Şarkı Aksak Amir Ateş
  7512 Mâziyi nasıl taşlara çizmişse denizler Muvakkar Ekrem Talû Rast Şarkı Aksak Nihâl Erkutun
  7513 Mâziyi özlüyor gönlüm her zaman Seyfi Güldağı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Seyfi Güldağı
  7514 Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir Hanîf (17.yy) Nühüft A.S. Aksak Semâî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  7515 Mecbur oldum ben bir güle Cemil Bestenigâr Şarkı Aksak Hâşim Bey
  7516 Meclis-ârâ muğbeçenin _ Şehnaz Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7517 Meclis bezendi sun bâde sâkî _ Sûznâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7518 Meclise gel dil-rübâ _ Nişâburek Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7519 Meclise gel gönlüm eyle _ Bayâti Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7520 Meclise gelirsin neş'e saçarsın Akif Salı (Müftü) Karcığar Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  7521 Meclis hazır meydana gel İrfan Doğrusöz Hicaz Şarkı Türk Aksağı İrfan Doğrusöz
  7522 Meclis-i ağyâre olma pertev-endâz-ı visâl _ Muhayyer Beste Çenber (Ağır) Râkım Elkutlu
  7523 Meclis-i meyde elinden nûş edip hep bâdeler Mekkî Molla Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  7524 Meclis-i meyde sâkiyâ bana ne gül ne lâle var İsmail Asım Efendi Nikrîz Y.S. Yürük Semâî Kassamzâde Mehmet Efendi
  7525 Meclis-i mey sohbetim şen etti nûrun bu gece Foça'lı Ali Bezmi Bey Şedaraban Şarkı Devr-i Hindî Mehmet Kasabalı
  7526 Meclisinde mâil oldum ben bir kaşı karaya _ Mâhûr Şarkı Curcuna _
  7527 Meclisinde mâil oldum ben bir kaşı karaya _ Zâvil R.T. Devr-i Hindî _
  7528 Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut Recâizâde Mahmut Ekrem Yegâh Şarkı Düyek Ali Rif'at Çağatay
  7529 Meclis o ki bir neş'e için bâde gerektir _ Arabân Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7530 Mecliste âftâb gibi bir nev-civan gerek Râif Sabâ Beste Hafif Kemânî Corci Efendi
  7531 Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus Enderûnî Vâsıf Neveser A.S. Ağır Aksak Semâî Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  7532 Mecliste ey büt elzem mi bâde _ Hicaz Şarkı Düyek Şâkir Ağa
  7533 Mecnûn'a döndüm aşkınla cânâ _ Hicazkâr Şarkı Aksak Neyzen Rızâ Bey
  7534 Mecnûn gibi ben dağlar gezerken Mehmet Hafîd Bey Gülizâr Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  7535 Mecnûn gibi ben dağlar gezerken Mehmet Hafîd Bey Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  7536 Mecnûn gibi duy özlemi Leylâ'yı hatırla Feyzi Halıcı Nikrîz Şarkı Aksak Kâni Karaca
  7537 Mecnûn gibi sahrâ-yı cünûn içre yerim var _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Civan Ağa
  7538 Mecnûn kodu sahraları âvâre ben oldum _ Selmek Şarkı Aksak Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  7539 Mecnûn koşar "Leylâ" diye efsâneden efsâneye Hüseyin Mayadağ Evcârâ Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  7540 Mecnûn koşar "Leylâ" diye efsâneden efsâneye Hüseyin Mayadağ Rast Şarkı Semâî Cevdet Çağla
  7541 Mecnûnun olup gönlümü âbâd etsem Lütfi Karadeniz Bayâti Araban Şarkı Aksak Mustafa Nâfiz Irmak
  7542 Mecnûnum Leylâ'mı gördüm _ Uşşâk Türkü Sofyan Âşık Veysel Şatıroğlu
  7543 Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur _ Karcığar Y.S. Yürük Semâî Hâşim Bey
  7544 Meded ol gamze-i hunhâr ile bin câna kıyarsın _ Segâh A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7545 Meftûn eder gül bülbülü _ Hicazkâr Şarkı Sofyan _
  7546 Meftûn-ı gönül oldu o şâhâne nigâhın _ Nihâvend Şarkı Sengin Semâî Tatyos Efendi
  7547 Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  7548 Meftûn oldum ol gül yüze _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7549 Meftûn sana dil ey peri _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Devr-i Hindî Nûman Ağa
  7550 Meftûnun oldum ey vech-i ahsen Ahmet Mithat Güpgüpoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ahmet Mithat Güpgüpoğlu
  7551 Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş Sâdettin Kaynak Hüzzâm Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  7552 Meğer oymuş senin derdin _ Nişâburek Şarkı Evfer _
  7553 Meh-cemâlin görmek için ağlarım _ Hüseynî Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  7554 Mehcûr bırakıp sen beni yâd ellere gitme İhsan Bey(Zühtü Paşa Dâmâdı) Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Fahri Kopuz
  7555 Mehcûr-i cemâlin olalı bir sene oldu İhsan Bey(Zühtü Paşa Dâmâdı) Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Yesârî Asım Arsoy
  7556 Mehcûr olalı hayli zamandır o civandan _ Hicaz Şarkı Aksak Lavtacı Andon
  7557 Mehcûr olalı tatlı dilin nazlı teninden _ Sûzidil Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7558 Mehcûr yaşamam bir an sevdiğim senden _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  7559 Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  7560 Meh-i nev gibi bir kâş-ı keman mihr-i münîrim var Mehmet Kâmil Çelebi Hisâr Beste Devr-i Kebîr Hâfız Post
  7561 Mehpâreler elinde kalmış şikeste gönlüm Mustafa Nâfiz Irmak Rast Beste Lenk Fahte Münir Nûrettin Selçuk
  7562 Mehtâba açıp derdimi inlerken uzakta Mustafa Nâfiz Irmak Mâhûr Şarkı Curcuna Dürrî Tûran
  7563 Mehtâba bürünmüş gece Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  7564 Mehtâba gülen dalgaların şen denizinde _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Ferit Tan
  7565 Mehtâb aks etmiş koy'a sanki yaslanmış suya _ Gerdâniye Şarkı Türk Aksağı Zeki Duygulu
  7566 Mehtâba sordum yârdan bana bir selâm var mı Şeref Mardinli Hicaz Şarkı Curcuna Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  7567 Mehtaplı gecelerde biz sâhile inerdik Sâdettin Kaynak Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Sadettin Kaynak
  7568 Mehtaplı gecelerde hep seni andım Sevim Şengül Uşşâk Şarkı Düyek Sevim Şengül
  7569 Mehtaplı gecenin sihrine kandım Mehmet Nazmi Özalp Nihâvend Şarkı Düyek Ahmet Hatipoğlu
  7570 Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından Mustafa Nâfiz Irmak Hüseynî Şarkı Türk Aksağı Rıdvan Lâle
  7571 Mehtapta geçerken gece gül bahçelerinden _ Rast Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7572 Mehtapta güzel olur Bogaziçi âlemi _ Ferahfezâ Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7573 Mehtap uyanırken gece aşkın denizinde M.Cenâni Kandiye Nihâvend Şarkı Aksak Adnan Koray
  7574 Mehtap uyanırken gece aşkın denizinde M.Cenâni Kandiye Nihâvend Şarkı Aksak Bâki Duyarlar
  7575 Mehtap uyanırken gece aşkın denizinde M.Cenânî Kandiye-Gavsi Baykara Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Hakkı Özkan
  7576 Mektup aldım anam hasta yatarmış _ Hicaz Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  7577 Mektuplarının hepsini yaktım Ümit Gürelman Hüzzâm Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  7578 Mektuplar yazarım dudak bükersin Özdemir Kiper Nihâvend Fantezi Düyek Hüseyin Soysal
  7579 Mektup yazsam varmaz yârin eline A.Turan Şentürk Hicaz Türkü Sofyan Yâsin Garra Gülen
  7580 Meleğim mâhitâb-ı rûhumsun İhsan Bey(Zühtü Paşa Dâmâdı) Hicaz Şarkı Semâî Yesârî Asım Arsoy
  7581 Meleğim mûterifim cürmümü affetme beni Hâfız Yusuf Efendi(Enderûnî) Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  7582 Meleğimsin gonca gülümsün siyah gözlü perim Câhit Öney Sûznâk Şarkı Semâî Necmi Pişkin
  7583 Melek mi nâm ü şöhretin _ Ferahfezâ Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7584 Melek yüzlüm ne güzelsin yeni açmış çiçek gibi Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Necip Altın
  7585 Melûl mahzun şu yerlerde dururum _ Hicazkâr Köç. Nim Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7586 Melûl mahzun şu yerlerde dururum _ Hüseynî Şarkı Aksak (Rusçuk şarkısı)
  7587 Memleketten çıktım gayri gidemem (SILA HASRETİ) Hakkı Ünal Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Erdal Şâhin
  7588 MEMO (Memo gezer sine sine) _ Uşşâk Şarkı Curcuna _
  7588 Memo gezer sine sine (MEMO) _ Uşşâk Şarkı Curcuna _
  7589 Memnûnun idim rağbetim olsaydı benim de _ Bûselik Aşîran A.S. Ağır Aksak Semâî Ethem Dede
  7590 Ben bende buldum çün Hakkı şekk ü güman nemdir benim Yûnûs Emre Segâh Durak Durak Evferi Mehmet Tulûî (Şeyh)
  7590 Men (Ben) bende buldum çün Hakkı şekk ü güman nemdir benim Yûnûs Emre Segâh Durak Durak Evferi Mehmet Tulûî (Şeyh)
  7591 Men bende şüdem bende şüdem _ Bestenigâr A.S. Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  7592 Mendil elimde gittiğin akşam selâmladım Hüseyin Rifat Işıl Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  7593 Mendili aldım elinden _ Karcığar Türkü Aksak _
  7594 Mendilimi al isterim _ Evc Şarkı Aksak _
  7595 Menekşeden tac öreyim sevgili kız başına Kadri Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna İsak Varon
  7596 Menekşe gözlerde hiç vefâ yokmuş Şekip Ayhan Özışık Hüzzâm Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  7597 Menekşe gözler hülyâlı Yesârî Asım Arsoy Uşşâk Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  7598 Menekşe kokulu yârim _ Hüseynî Türkü Raks Aksağı _
  7599 JOKOND (Menekşelendi sular..) Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  7599 Menekşelendi sular sular menekşelendi (JOKOND) Vecdi Bingöl Nihâvend Fantezi Sofyan Sadettin Kaynak
  7600 Menekşeler açıldı bahar ah yine bahar geldi Sabri Süha Ansen Nihâvend Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  7601 Menekşeler gibi soldun hazana döndü bahar Şerâfettin Aydınlık Dügâh Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  7602 Menekşeler tutam tutam _ Uşşâk Türkü Nim Sofyan _
  7603 Menemen dağından indi sürüsün (ŞÂİRLEME) _ Arabân Şarkı Sofyan _
  7604 Merak bu ya bir tânem nerelerde gezersin Sedat Ergintuğ Nihâvend Şarkı Curcuna Selâhattin İçli
  7605 Merak ettim seni böyle _ Acem Aşîran Şarkı Aksak _
  7606 Meraklanma ey sevgilim İsmail Sezgin Hicaz Şarkı Düyek Râfet Kıral
  7607 Merâmı andelibin vaslı-ı güldür Sermet Efendi Şehnaz Şarkı Evfer (Ağır) Kemânî Rızâ Efendi
  7608 Merâmım sanma bilmez bilir ol mâhım neden sonra _ Nikrîz A.S. Aksak Semâî Osman Efendi
  7609 Merd-i meydân-ı Hüdâ'nın kârı zikr'Ullah olur Seyfullah Nizamoğlu(Sey) Nihâvend Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7610 Merdivenden iner iken ayağıma battı diken _ Uşşâk Şarkı Aksak _
  7611 Merdivenin başındalar onbeş yirmi yaşındalar Fethi Karamahmudoğlu Segâh Şarkı Nim Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  7612 Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek Selîmî (Yavuz Sultan) Sipihr Beste Hafif Tanbûri Ali Efendi
  7613 Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek Selîmî (Yavuz Sultan) Hicazkâr Beste Çenber (Ağır) Hâfız Mehmet Eşref Efendi
  7614 Merhabâ dostlar merhabâ Necdet Varol Segâh Şarkı Curcuna Necdet Varol
  7615 Merhabâ Kız Kulesi merhaba Eyüp Sultan Sadri Alışık Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  7616 Merhamet ey çeşm-i âhû yaktı beni gözlerin _ Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  7617 Merhamet eyleme hiç sen de bana ey nazlı yâr _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  7618 Merhamet kıl sevdiğim artık yeter _ Hüseynî Şarkı Curcuna Hüseyin Fahri Tanık
  7619 Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı Fuzûlî Acem Aşîran Beste Lenk Fahte-S.Sem. Sadettin Kaynak
  7620 MEHMETÇİK (Mersin limanında gemiler doldu) Mine Balman Nihâvend Marş Sofyan Fikret Üzgün
  7620 Mersin limanında gemiler doldu (MEHMETÇİK) Mine Balman Nihâvend Marş Sofyan Fikret Üzgün
  7621 Mersin Mersin güzel Mersin Niyâzi Güler Karcığar Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  7622 Meseldir söylenir dilde _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Dellalzâde
  7623 Meskenimiz (Meclisimiz) kûşe-i meyhânedir _ Bayâti Y.S. Yürük Semâî Musallî Mustafa Efendi
  7624 Meskenim kûşe-i zillet olalı şam ü seher _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  7625 Mesken oldu bize dağlar _ Sûzidil Şarkı Aksak Hâşim Bey
  7626 Mestâne-nigâh şûh duruşun câna can ekler Rahmi Duman Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Alâeddin Yavaşça
  7627 Mest etmek için rûhumu ey şi'r-i mücessem _ Segâh Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  7628 Mest etti beni bâde-i gül-fâm-ı muhabbet Foça'lı Ali Bezmi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Mehmet Kasabalı
  7629 Mest etti beni dâire sâgar mı nedir bu Seyyîd Vehbî Evc Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  7630 Mest etti beni müşk od'u bir kâkül-i hoş-bû _ Nühüft Beste Darbeyn Ebû-Bekir Ağa
  7631 Mest etti beni nağmelerin rûhumu sardı _ Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna Ûdî Abdi Bey
  7632 Mest etti beni şimdicek ol nâz ü edâlar _ Muhayyer A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  7633 Mest-i aşkım kûşe-i meyhâneden kıldım ferağ _ Hicaz Zemzeme Beste Firengifer Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7634 Mest-i aşkız sabrımız yok sînemiz çâk eyleriz Hocazâde Lûtfî Şevkefzâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7635 Mest-i câm-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  7636 Mest içinde seyre daldım Neveser Kökdeş Hisâr Bûselik Şarkı Aksak Neveser Kökdeş
  7637 Mest ü harab mîrevem ez mey-i aşk-ı zülulâ _ Mâhûr Bûselik Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  7638 Mest iken âgûşa gelmez çırpınır hiddet eder _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  7639 Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Lavtacı Ovrik
  7640 Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir _ Bayâti Araban Beste Çenber (Ağır) Hamparsum Limoncuyan
  7641 Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni Nedîm Sûznâk Şarkı Semâî Ahmet Yektâ Madran
  7642 Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni Nedîm Nişâburek Şarkı Yürük Semâî Yusuf Ziyâ Paşa
  7643 Mest-i nâzım lûtf edip kılsın nigâh _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  7644 Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım _ Hicaz Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  7645 Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  7646 Mest olan câm-ı ezelden gayrı sahbâ istemez _ Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  7647 Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam Rahmi Duman Karcığar Şarkı Curcuna Şerif İçli
  7648 Mest olduğum etmem aceb... Himmet Yegâh Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7649 Mest olup etmiş giribânın küşâde ta-be-naf _ Irak Beste Çenber Tıraki(Petraki,Teyraki)
  7650 Mest olup seyrine daldıkça derinden derine _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Ferit Tan
  7651 Mest olup süzdün diye çeşmânı _ Hicaz Şarkı Düyek Lavtacı Hristo
  7652 Mest olur tâ haşredek seyr eden dîdârını Mes'ud Nihâvend Şarkı Aksak Halit Ziyâ Konuralp
  7653 Mest ü bî-tâbım füsunkâr işvelerden ey perî _ Ferahfezâ Şarkı Ağır Aksak Fehmi Tokay
  7654 Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör _ Acem Aşîran Beste Zincir Dede Efendi
  7655 Meşeli dağlar meşeli (Bursa'nın ufak tefek taşları) _ Hüseynî Türkü Aksak _
  7656 Meşesiz dağlarda meleyen kuzu _ Hicaz Şarkı Nim Sofyan Kadri Şençalar
  7657 Meşreb-i âvâremi sanma dönek _ Hicaz Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  7658 Medhedeyim o dilberi seyret nâzik eda dili _ Şehnaz Şarkı Sengin Semâî _
  7659 Medhi olur şu İzmir'in meşesi _ Hicaz Türkü Sofyan _
  7660 Metin olur Kâhtânenin (Kâğıthâne) yoğurdu _ Acem Şarkı Aksak _
  7661 Mevc-i atlas-ı felekte ben hevâdan geçtim _ Evcârâ Beste Muhammes Sultan III.Selim (İlhâmî)
  7662 Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Hisâr Bûselik Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7663 Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu(Sey) Ferahnâk Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7664 Mevlâya dön ey insan düşün Nûri Baş Uşşâk İlâhi Raks Aksağı Zeki Altun (Hâfız)
  7665 Mevsim bozuyor bağları bahtım yeni açmış Bekir Sıtkı Erdoğan Mâhûr Şarkı Aksak Amir Ateş
  7666 Mevsim gene gülden çile çekmek gene meyden... Selim Aru Hüzzâm Şarkı Curcuna Şevki Sevgin (Neyzen)
  7667 Mevsim gibi kayboldu _ Rast Şarkı . Kâzım Nâmi Erdölen
  7668 Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Akın Özkan
  7669 Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel Yusuf Nalkesen Yegâh Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  7670 Mevsim-i güldür gülistan vaktidir _ Nevâ Şarkı Devr-i Hindî Şâkir Ağa
  7671 Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır _ Nühüft Beste Devr-i Kebîr Ahenî Çelebi
  7672 Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır _ Karcığar A.S. Ağır Aksak Semâî Hâşim Bey
  7673 Mevsim-i gül geldi yine _ Rast Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7674 Mevsim-i Nevrûz erişti geldi eyyâm-ı bahar Şâkir (Enderûnî) Arazbâr Bûselik Kâr Hafif (Ağır) Hacı Sâdullah Ağa
  7675 Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı Hikmet Şinâsi Önol Uşşâk Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  7676 Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel Şâdi Kurtuluş Rast Şarkı Düyek Amir Ateş
  7677 Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Mustafa Sevilen Uşşâk Şarkı Düyek Erol Sayan
  7678 Mevsim mevsim üzerinden gelip geçtik yalan dünya Mehmet Çakırtaş Hüzzâm Şarkı Aksak Selâhattin İnal
  7679 Mevsim sonu yas bağladı gülşen yanımızda Yahyâ Kemâl Beyatlı Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  7680 Mey âlihi sâkîlik eder hem bizi gözler Rifat Bey (Doktor) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  7681 Meydan-ı muhabbette gezerken dil-i şeydâ _ Karcığar A.S. Sengin Semâî Râkım Elkutlu
  7682 Mey değil de sunduğun yâr zehr-i câm olsun içir Melek Hiç Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Fehmi Tokay
  7683 Mey gibi sermest eden dilşâd eden sensin beni Turgut Tarhan Nişâburek Şarkı Semâî Necmi Pişkin
  7684 Meyhânede ey dil kati ibrâma mı düştün _ Sultânî Hüzzam Y.S. Yürük Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  7685 Meyhâne değil meclis-i rindâne-i Cem'dir Mehmet Hafîd Bey Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey
  7686 Meyhânede kaldık bu gece ah mestiz efendim Cevdet Baybora Nikrîz Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  7687 Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7688 Meyhâne tarab-gâh-ı mey-âşâm-ı cihandır Mehmet Sâdi Bey Muhayyer Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  7689 Meyhâneye serdik postu Andelip Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  7690 Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş Şeyh Gâlip Dede Uşşâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7691 Mey içerken düştü aksin câmıma Ahmet Reşat Paşa Sabâ Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  7692 Mey-i engûr ile doldur ne durursun kadehi Arif Rüştü Bey Nevâ Şarkı Yürük Semâî Fehmi Tokay
  7693 Mey-i lâlinle dil mestâne olsun _ Rast Şarkı Curcuna Tatyos Efendi
  7694 Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni _ Ferahnâk Beste Çenber (Ağır) Şâkir Ağa
  7695 Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni _ Dilkeşhâverân Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  7696 Meyl edip ağyâri aldın yanına _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  7697 Meyl edip bir gül-izâre _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Hâfız Abdullah Ağa
  7698 Meyl edip bir gül-izâre _ Nişâburek Şarkı Yürük Semâî Ali Rif'at Çağatay
  7699 Meyler süzülsün meydâna gelsin _ Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7700 Meyl'e şâyân ey gönül bir verd-i âlim var sana Enderûnî Vâsıf Kürdîli Hicazkâr Beste Çenber Asdik Ağa
  7701 Meyle teskin eyle sâkî âh-ı âteş-zârımı _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey
  7702 Meyl etti gönlüm sen dil-rübâya _ Uşşâk Şarkı Sofyan Tanbûri Ali Efendi
  7703 Meyl etti gönül bir meh-i hurşid-tırâze _ Tâhir Beste Remel Seyyid Mehmet Nuh
  7704 Bulut bulutun üstüne _ Sûznâk Şarkı Curcuna Safiye Torun
  7705 Meyl eyledi gönlüm sana _ Bayâti Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Tanburî İsak
  7706 Meyl eylese ağyâre anı sanma vefâdır Veysî (Kadı Üveys Efendi) Sabâ Beste Remel Abdi Efendi (Tulum)
  7707 Meylin niçin elden yana _ Sûznâk Şarkı Aksak Hafız Efendi
  7708 Meyli o şûhun acep ağyâre mi _ Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  7709 Mey seni gonce-i nâz açtı da bülbül etti Mustafa Reşit Bey Hüzzâm Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  7710 Me'yûs-i aşkım sensin penâhım _ Nihâvend Şarkı Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  7711 Mey ü müllerle gonceler güller _ Mâye Şarkı Aksak Semâî Zeki Arif Ataergin
  7712 Mısralardan küpeler taktım kulaklarına Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  7713 Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir _ Bestenigâr Şarkı Türk Aksağı Bîmen Şen
  7714 Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir _ Irak Şarkı Türk Aksağı Zeki Arif Ataergin
  7715 Mızrab-ı gam-ı (aşk ile/aşkınla) ey şûh-i sitemkâr _ Hicazkâr Y.S. Yürük Semâî Bolâhenk Nûri Bey
  7716 Mızrabı gezindir güzelim şen ud'u inlet Zeki Duygulu Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Zeki Duygulu
  7717 Mızrabından dökülen nağmede kaldı bu gönlüm Semahat Özdenses Hüzzâm Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  7718 Mızrabını tanburuna vur kalbime vurma Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Aksak Haydar Tatlıyay
  7719 Mihnet elinin derd ü gamından _ Rast Şarkı Düyek Kemânî Serkis Efendi
  7720 Mihnet-i aşka devâ âsân değil _ Hüseynî Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7721 Mihnet-i firkatten etsem de firar _ Şedaraban Şarkı Aksak Kemânî Serkis Efendi
  7722 Mihnetle geçen ömrüme bir penbe şafaksın Reşat Bilgin Uşşâk Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  7723 Mihnet yolu üstünde garip sevgilim öldü Cüneyt Bey Mâhûr Fantezi Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7724 Mihrâbım diyerek sana yüz vurdum Turgut Yarkent Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  7725 Mihr-i lûtfundan edip baht-ı siyâhım ahz-ı nûr _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Hâşim Efendi
  7726 Mihr-i ruhunda dâne-i hoy nakd-i dîdedir _ Mâye Beste Remel (Ağır) Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini)
  7727 Milk-i dil hükmeyle sultanım senin... _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Ali Efendi
  7728 Milk-i millet şems-i adlinden senin aldıkça nûr _ Ferahnâk Methiye Ağır Düyek Hacı Arif Bey
  7729 Mimozam _ Hicazkâr Şarkı . Zeki Müren
  7730 Mir'at-i dilin eng-i sivâ etme mugattâ _ Dilkeşhâverân Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7731 Mir'atı ele al da bak Allah'ı seversen Mahmut Celâleddin Paşa Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Mahmut Celâleddin Paşa
  7732 Mîresed ey can bâd-ı baharî _ Mâhûr Bûselik Beste Fer Zekâî Dede
  7733 Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür _ Sultânî Yegâh Beste Zincir Dede Efendi
  7734 Misli yok bir şûha oldum müptelâ _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  7735 Misli yok bir şûh-i rânâ _ Hüzzâm Şarkı Düyek Rif'at Bey
  7736 Mor sünbüllü dağların var Sâmi Derintuna Nikrîz Ç.Ş. Nim Sofyan Hüseyin Erbay
  7737 Mor dağları mavi duman bürümüş Jülide Gülizar Nikrîz Şarkı Sofyan Ertuğrul Yalçınkaya
  7738 Muazzez gözlerindir ömrümü müzdâd eden _ Şedaraban Şarkı Düyek Şivelioğlu Yorgaki
  7739 Muğber misin hâlâ bana sen nazlı civanım _ Acem Aşîran Şarkı Semâî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  7740 Muhabbet âşıka gerçi belâdır _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  7741 Muhabbet bağına girdim bu gece Sâdettin Kaynak Hicaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  7742 Muhabbet bağının gülleri soldu Selâhattin İnal Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İnal
  7743 Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün _ Bayâti Beste Çenber Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  7744 Muhabbet nazlı bir kuştur Ragıp Rıfkı Özgürel Rast Şarkı Yürük Semâî Muhlis Sabahattin Ezgi
  7745 Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni Hayrullah Tacettin Efendi Kürdî (Fa'da) Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  7746 Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni Hayrullah Tacettin Efendi Bayâti Araban Şarkı Aksak Suphi Ezgi
  7747 Muktezâ-yı tâli'imdir âh bu dehrin cilvesi _ Mâhûr Şarkı Aksak-Düyek Ûdî Neş'et Bey
  7748 Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel _ Gerdâniye Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  7749 Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim _ Uşşâk Şarkı Aksak Dellalzâde
  7750 Muntazır gözlerim cânânıma Aliye Hanım Şedaraban Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7751 Muntazırım teşrifine reftâr ile revişine Tanbûri Mustafa Çavuş Nevâ Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7752 Muntazır ruhsârına gönlüm benim _ Sûznâk Şarkı Aksak Hâfız Osman Efendi(Mevlidhan)
  7753 Muntazır teşrifine hazır kayık _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7754 Muntazır teşrifine hazır kayık _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Ûdî Mustafa Bey
  7755 Musaffâ eyle dil levhin bugün nûr-i tecellâdan Hayâlî (16.yy) Sûzidil Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  7756 Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle Fuzûlî Şehnaz Bûselik Beste Lenk Fahte Dede Efendi
  7757 Mu'tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok Mehmet Sâdi Bey Yegâh Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  7758 Mutluluğu yitirdik suçu kaderde kaldı Nemika Mürseloğlu Segâh Şarkı Semâî İrfan Özbakır
  7759 Mutluluk arıyorsan küçük bir umut ver Fethi Karamahmudoğlu Şedaraban Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  7760 Mutluluk neş'esini okudum gözlerinde Günsel Çelikoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Adil Ülkü
  7761 Mutluluk şarkısı bu birlikte söyleyelim Turhan Toper Mâhûr Şarkı Semâî Turhan Toper
  7762 Mutluluk taşıyan bir resim gibi Ahmet Selçuk İlkan Nihâvend Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  7763 Mutluyduk bir zamanlar güler oynar coşardık Hulki Öğreten Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  7764 Mutrıbda mıdır nâlede mi bende mi te'sir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Bedriye Hoşgör
  7765 Mutrib kerem et meclis-i mestâne düzülsün _ Hüseynî Şarkı Ağır Düyek Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  7766 Mutrib yine bir nağme serağaz ederek gel _ Arazbâr Şarkı Ağır Aksak Semâî Durbinoğlu
  7767 Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi Hasbî (18.yy) Rast Şarkı Ağır Aksak Şâkir Ağa
  7768 Mücessem rûhsun timsâl-i ânsın yamansın _ Bayâti Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Sâdettin Arel
  7769 Mücrim gibi hor görme ümitsiz yaşıyorsam _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  7770 Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün Bâkî Hicaz A.S. Aksak Semâî Mustafa Nezih Albayrak
  7771 Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün Bâkî Hüseynî Beste Düyek Râkım Elkutlu
  7772 Müjde ey dil müjde kim bir nev-civan buldum sana Mustafa Hilmi Bey Kürdîli Hicazkâr Beste Muhammes Asdik Ağa
  7773 Müjde-i vasla olan şîrîn edâdan vaz geçtim _ Uşşâk Beste Devr-i Kebîr _
  7774 Müjde yeşillendi yine gülistan Mehmet Sâdi Bey Uşşâk Şarkı Semâî Rif'at Bey
  7775 Müjgân gibi hicran oku tâ kalbime geçti Muhlis Sabahattin Ezgi Nihâvend Şarkı Semâî Muhlis Sabahattin Ezgi
  7776 Müjgân-ı çeşmin cânâna sâkî _ Sultânî Yegâh Şarkı Yürük Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  7777 Müjgân-ı kalem kâkül işler ruh-i yâre _ Hüseynî Beste Hafif Bolâhenk Nûri Bey
  7778 Müjgânlarının yâresi işler ciğerimden _ Hicaz Şarkı Aksak Rif'at Bey
  7779 Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi Mehmet Sâdi Bey Rast Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7780 Mükemmel sun-i dest-i lem-yezelsin _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  7781 Milk-i dilde hükmeder ey şûh fermânın senin _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7782 Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni _ Hüzzâm Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7783 Mümkün mü çıkarmak seni bir lâhza gönülden _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Mustafa Sunar
  7784 Mümkün mü geçmek senden ey âfet _ Hicaz Şarkı Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  7785 Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam Rifat Ahmet Moralı Nihâvend Şarkı Aksak-Semâî Râkım Elkutlu
  7786 Mümkün olsaydı tahammül hüsnünün ibrâmına _ Bestenigâr Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  7787 Mümkün olur mu görmemek seni _ Segâh Şarkı Aksak Asdik Ağa
  7788 Mümkün olur mu sevmemek seni _ Karcığar Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7789 Mümteziç aşkınla rûh-i câvidânım sevgilim _ Uşşâk Y.S. Yürük Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  7790 Mümteziç aşkınla rûhum söyle imanım mısın Murat Bey Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Bedriye Hoşgör
  7791 Müptelâdır gözlerim o gözlere Münir Halil Erem Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Dürrî Tûran
  7792 Müptelâdır sana gönlüm ey nev-civan _ Sabâ Şarkı Aksak Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
  7793 Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek _ Bestenigâr A.S. Ağır Aksak Semâî Hamparsum Limoncuyan
  7794 Müptelâ-yı aşk olup çekmekteyim derd ü mihen _ Mâhûr Şarkı Sofyan Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  7795 Müptelâ-yı (İptilâ-yı) derd-i aşkınla çâk oldum ey gönül _ Şehnaz Şarkı Devr-i Hindî Niyâzi Sayın
  7796 Bir taş attım kamışa _ Hüseynî Türkü Sofyan _
  7797 Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Hacı Fâik Bey
  7798 Müptelâ-yı derd olan diller devâdan geçtiler _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Şükrü Şenozan
  7799 Müptelâ-yı gam olan rahat-ı dünyâ bilmez Mehmet Hafîd Bey Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  7800 Müptelâyım ben o yâre _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  7801 Müptelâyım bir periye dil-sitânım kim bilir _ Gerdâniye Beste Lenk Fahte Zekâî Dede
  7802 Müptelâyım ey gül-i rânâ sana _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  7803 Müptelâyım gerçi sana bî-vefâsın n'eyleyim _ Rast Beste Muhammes Karakızzâde
  7804 Müptelâyım hayli demdir bir bî-vefâya _ Mâhûr Şarkı Aksak Kemençeci Usta Yani
  7805 Mürg-i can nahçîr-i sayyâd-ı firâk _ Uşşâk Şarkı Aksak Semâî Rif'at Bey
  7806 Mürg-i cânı edeyim âteş-i gamda püryan _ Irak Beste Muhammes Sâdık Ağa
  7807 Mürg-i dili mest etti gül-i rûy-i muhabbet _ Rahatülervâh Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7808 Mürg-i evc-i uzletim kevn ü mekân ağlar bana _ Sipihr A.S. Ağır Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  7809 Mürüvvet eyle nev-nihâl _ Uşşâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7810 Müşkil haldir benim hâlim _ Hüseynî Şarkı Düyek Kirkor Mehteryan (Kanûni)
  7811 Müşkil imiş âşıkından ayrılmak _ Hicaz Şarkı Sofyan Klârnetçi İbrâhim Efendi
  7812 Müşkil oldu sûzişim etmek nihan _ Nevâ Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  7813 Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ _ Sûznâk Beste Darbeyn Dede Efendi
  7814 Müştâk-ı lebet şeker fürûşan _ Pençgâh Y.S. Yürük Semâî Acem'lerin
  7815 Müştâkına göster o güzel çehreni kaçma Nâhit Hilmi Özeren Hicaz Şarkı Ağır Sengin Semâî Râkım Elkutlu
  7816 Müştâkına gül ey gül-i gülzâr-ı letâfet _ Sûzidil Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  7817 Müştâk-ı visâlin oldu gönlüm Nâhit Hilmi Özeren Hicaz Şarkı Semâî Râkım Elkutlu
  7818 Müştekidir merhametsiz gözlerinden gözlerim _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Klârnetçi İbrâhim Efendi
  7819 Müzeyyen gül-sitandır meh-cemâlin _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  7820 N'ettim ben bu feleğe _ Gerdâniye Türkü Sofyan _
  7821 N'ettim sana ben bî-vefâ zâlim _ Irak Şarkı Aksak Dede Efendi
  7822 N'ettim sana ey gonce-fem'im cürmümü söyle _ Bestenigâr Şarkı Müsemmen Karnik Garmiryan
  7823 N'eyledi gör bana ol mâh-ı mehi _ Rast Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  7824 N'eyledi gör bana ol mâh-ı mehi _ Sûznâk A.S. Sengin Semâî Zekâî Dede
  7825 N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir an _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  7826 N'eyleyeyim ben bu kızıl saçlı akşamları Şukûfe Nihâl Hicaz Şarkı Aksak Nihâl Erkutun
  7827 N'eyleyim bî-çâre dil encâmı kâr _ Hüseynî Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  7828 N'eyleyim n'eyleyim ben böyle yâri _ Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ahmet Gâzi Ayhan
  7829 N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben Mustafa Nâfiz Irmak Evcârâ Şarkı Aksak-Curcuna Hüseyin Tolan (Hâfız)
  7830 N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Düyek Sâdun Aksüt
  7831 N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  7832 N'ideyim bilmem elinden senin Vecdi Bingöl Acem Aşîran Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  7833 N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok Enverî (16.yy) Hicaz Y.S. Yürük Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  7834 N'itti bana intikamın ey felek _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şivelioğlu Yorgaki
  7835 N'ola ayılmazsa yârin dîde-i mestânesi _ Gerdâniye Beste Zincir Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7836 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî Dilkeşhâverân Şarkı Semâî Akın Özkan
  7837 N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî Uşşâk İlâhi Düyek Süleyman Erguner
  7838 N'olsun bu kadar âh ü figan ah gönül _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  7839 N'olsun eyâ gülbün-i nâz _ Tâhir Şarkı Ağır Düyek Şâkir Ağa
  7840 N'olur bir an bana olsan vefâkâr _ Hicazkâr Şarkı Aksak Mildan Niyâzi Ayomak
  7841 Nâ-murâdım tâli'im âvâredir Sultan Murat (Beşinci) Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Hacı Fâik Bey
  7842 Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şekerci Cemil Bey
  7843 Nabzım ele almakta tabîb çâre ne söyle Esadpaşazâde Said Bey Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şeyh Ethem Efendi
  7844 Nabzına bakıyorken öpüversem elini _ Hicaz Şarkı Aksak Münir Mazhar Kamsoy
  7845 Nâdide-i hüsn-i mümtâz _ Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  7846 Nadir bulunur aşkıma örnek bu cihanda _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  7847 Nâfile ağlayarak sızlama ağyâre gönül Yâkup Bey (Dr.) Acem Aşîran Şarkı Türk Aksağı Ekrem Karadeniz
  7848 Nağme-i dilsûz ile yaktın beni mutrıb keman _ Sûzidil Beste Çenber Vardakosta Ahmet Ağa
  7849 Nağmelerinin esîri oldum coştum bu gece Ülkü Ergenekon Nihâvend Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  7850 Nâil-i bezm-i visâlin olmadan ey dil-rübâ _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7851 Nâil-i vuslat olan zillet-i dünya bilmez _ Uşşâk Şarkı Müsemmen Tatyos Efendi
  7852 Nâka-i leyl-i nedâred ser-beher bâr âvered _ Sabâ Beste Hafif Abdülali Efendi(Hâce-i sânî)
  7853 Nakış nakış işledim sevdâyı şu gönlüme İsmail Altınışık Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Amir Ateş
  7854 Nakş-i lâ'li gitmez o şûhun derûn-i sîneden _ Hicazkâr A.S. Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  7855 Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam Yahyâ Nazîm Efendi Bayâti Beste Çenber (Ağır) Yahyâ Nazîm Efendi
  7856 Nâle ettikçe gönül sen de gül ey reşk-i melek _ Ferahfezâ Şarkı Devr-i Hindî Sedat Öztoprak
  7857 Karşıyaka'nın bulutu beri yakayı bürüdü _ Nihâvend Türkü Evfer _
  7858 Nâle vü feryâdına bâis nedir bülbül sesin Dertli Şedaraban Şarkı Curcuna Nihat Adlim
  7859 Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor _ Neveser Şarkı Curcuna Afet Mısırlıyan (Ûdî)
  7860 Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor _ Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  7861 Nâle vü efgânımdan hep melekler ağlıyor _ Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Şehzâde Ziyâeddin Efendi
  7862 Nâle-i feryâdına bâis nedir bülbül sesin Dertli Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Erdinç Çelikkol
  7863 Nâledendir ney gibi âvâze-i aşkım bülend _ Nihâvend Beste Muhammes Ali Rif'at Çağatay
  7864 Nâlehân'ım ben firak-ı yâr ile _ Tebrîz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7865 Nâlehân'ım ben firak-ı yâr ile _ Sabâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  7866 Nâlekâr-ı hasretim bir bağrı yanmış bülbülüm _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bogos Ağa
  7867 Nar ağacı narlı çiçek _ Nikrîz Köç. Aksak _
  7868 Nar ağacı narsız olmaz _ Karcığar Köç. Aksak _
  7869 Nar bahçesinin goncası gülgûn dehenindir _ Muhayyer Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  7870 Nâr-ı aşkın sîne-i mecrûhumu sûzan eder _ Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Leylâ Saz
  7871 Nâr-ı aşkın yaktı cânım ey perî _ Tâhir Bûselik Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7872 Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civan _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  7873 Nâr-ı can-sûz-i derûnum dağlara dağlar açar _ Hicaz Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  7874 Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor Mahmut Celâleddin Paşa Bayâti Şarkı Devr-i Hindî Mahmut Celâleddin Paşa
  7875 Nâr-ı firkat yaktı dil-bîçâremi _ Selmek Şarkı Devr-i Hindî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  7876 Nâr-ı firkatle derûnum hayf-ı cânan dağladı _ Nihâvend Şarkı Aksak Santûri Ethem Efendi
  7877 Nâr-ı firkatle yanar cânım benim Nevres Paşa Muhayyer Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  7878 Nâr-ı gam-ı aşkınla efendim beni yakma _ Arazbâr Şarkı Ağır Aksak Semâî Mustafa Ağa (Kemânî)
  7879 Nâr-ı hasret bende her dem _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Evfer Vardakosta Ahmet Ağa
  7880 Nâr-ı hicrânınla sûzan oldu aşk divânesi _ Nihâvend Şarkı Aksak Kirkor Çulhayan
  7881 Nâr-ı hicrânınla yandı ser-te-ser iklim-i ten _ Mâhûr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7882 Nâr-ı aşkın yaktı beni _ Rast Şarkı Sofyan İsmet Ağa
  7883 Nâr-ı aşkınla harâb oldu tenim Vasfi Efendi (Şeyh) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ertuğrul Ottekin
  7884 Nâr-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Lem'î Atlı
  7885 Nâr-ı can-sûz-i firâkınla harab oldu gönül _ Mâhûr Şarkı Düyek Hacı Arif Bey
  7886 Nâr-ı hicrânın ile ey gonca-leb _ Evc Şarkı Ağır Aksak Hasan Sabri Bey (Ûdî)
  7887 Nâr-ı hicrinle harâb-ender-harâb ettin beni Abdülbâki Baykara (Şeyh) Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Fâize Ergin
  7888 Nasıl ârâm edersin bilmem bensiz _ Bestenigâr Şarkı Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7889 Nasıl biter bu sevdâ henüz doymadık bile Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Düyek Hasan Soysal
  7890 Nasıl çaldın gönlümü hâlâ aklım ermiyor Muâllim İsmail Hakkı Bey Acem Aşîran Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7891 Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle _ Uşşâk Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  7892 Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün Enderûnî Vasıf Neveser Beste Zincir Dede Efendi
  7893 Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Nihat Aşar Hicaz Şarkı Semâî Teoman Alpay
  7894 Nasıl geçti o günler Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Metin Everes
  7895 Nasıl incittin ağlattın rûhumu Neveser Kökdeş Mâhûr Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  7896 Nasıl sevdim seni nasıl bilemezsin Neclâ Peker Rast Şarkı Düyek Adem Şâhin
  7897 Nasıl tüterse bahar ilk erguvan dalında Fâruk Nâfiz Çamlıbel Nihâvend Şarkı Semâî Akın Özkan
  7898 Nasıl unutsam seni bilmem nasıl Mehmet Erbulan Rast Şarkı Düyek Güneri Tecer
  7899 Nasıl yaşanır sensiz bir türlü bilemedim Özdemir Kiper Hüzzâm Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  7900 Nasib olsa yine gitsem yayla'ya _ Uşşâk Türkü Curcuna _
  7901 Nâvek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hûn eder _ Rast-ı Cedîd Beste Çenber Dede Efendi
  7902 Nâvek-i hicrin gönülde yâresi _ Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  7903 Nây'ım bir uzun çağrı ki gam çağlar içimde Bekir Sıtkı Erdoğan Şevkefzâ Şarkı Curcuna Fethi Karamahmudoğlu
  7904 Nâz eder kaş çatar içinden güler (ÖYLE FETTAN Kİ) Ali Ulvi Baradan Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Ali Ulvi Baradan
  7905 Nâz etme gel ey meh-likâ _ Acem Aşîran Şarkı Türk Aksağı Tanbûri Hikmet Bey
  7906 Nâz etse n'ola cihâne ol gül Ahmet Fasîh Dede Şehnaz Bûselik A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  7907 Nâz eyleme rûhum bana bak feyz-i bahara _ Hisâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7908 Nâz ile hıram eylese titrer o semen-ten _ Şehnaz Bûselik Y.S. Yürük Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  7909 Nâz ile meclûb kıldın kendine dünyâyı sen Ömer Ferit Kam Segâh Şarkı Devr-i Hindî Fahri Kopuz
  7910 Nâz ile süzdün o çeşm-i fülfülü _ Neveser Şarkı Ağır Aksak Lâtif Ağa
  7911 Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbında senin Nedîm Karcığar Beste Devr-i Kebîr Râkım Elkutlu
  7912 Nâz ü reftar ile gülzâre buyur _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  7913 Nazar etti bâzı yârân Tanbûri Mustafa Çavuş Mâhûr Tav. Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  7914 Nazarın fikrime nûr-efşândır _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Leylâ Saz
  7915 Nâzın çeker mi dil sana üftâde olmasa Recâizâde Mahmut Ekrem Rast Şarkı Sengin Semâî Vecdi Seyhun
  7916 Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Fuat Edip Baksı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Emin Ongan
  7917 Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Fuat Edip Baksı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  7918 Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Fuat Edip Baksı Ferahfezâ Şarkı Semâî Râkım Elkutlu
  7919 Nazîr olmaz sana âlemde teksin _ Karcığar Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  7920 Nazîrin gelmemiş asla cihâna _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  7921 Nazîrin yok senin ey mâh yerde _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Selânik'li Ahmet Efendi
  7922 Nazîrin yok senin ey mâh yerde _ Evc Şarkı Aksak Semâî-Cur. Tanbûri Cemil Bey
  7923 Nazîrin yok vücûd-u bî-bedelsin _ Şedaraban Şarkı Devr-i Hindî Bîmen Şen
  7924 Nazlandı bülbül güller sarardı _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Lem'î Atlı
  7925 Sevgilim bir tânem gel artık bana (NAZLANMA) _ Uşşâk Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  7926 Nazlı bir çiçek gibi... Zeki Müren Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Zeki Müren
  7927 Nazlı cânân gel artık üzme beni _ Sûznâk Şarkı Curcuna Ûdî Şevki Bey
  7928 Nazlı güzel bebeciğim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Bîmen Şen
  7929 Nazlı ipek yumağım Vecdi Bingöl Segâh Ninni Sofyan Şerif İçli
  7930 Dağlar bana vay bahçe sana(Nazlı nazlı sekip...) _ Gülizâr Köç. Aksak _
  7930 Nazlı nazlı sekip gider _ Gülizâr Şarkı Aksak Dede Efendi
  7931 Nazlı yârdan bir haber yok derdim asla bitmiyor Alâeddin Şensoy Hicaz Şarkı Ağır Aksak Alâeddin Şensoy
  7932 Nazlım ne kadar güzel yüzün var Hüseyin Fahrettin Dede Tâhir Bûselik Şarkı Curcuna Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  7933 Ne âfet dil-rübâsın ki senin aşkın beni aldı _ Sünbüle A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7934 Ne anlatır bu okunmaz bakış neler söyler Mehmet Tûran Yarar Rast Şarkı Düyek Akın Özkan
  7935 Ne ara ne sor beni ne çağır ne de sen gel Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Düyek Erkan Yüksel
  7936 Ne ararsan sende mevcut Sultan II.Mahmut (Adlî) Mâhûr Tav. Düyek Sultan III.Selim (İlhâmî)
  7937 Ne arzu ediyor ne istiyorduk (KARLI BİR KIŞ GÜNÜ) Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  7938 Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı Orhan Rahmi Gökçe Bayâti Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  7939 Ne bağın hasretindendir bu âh ü zârın ey bülbül _ Rast-ı Cedîd A.S. Aksak Semâî Neyzen Rızâ Bey
  7940 Ne bahar âlemi gördüm ne yaz'ın neş'esini Mustafa Nâfiz Irmak Şevkefzâ Şarkı Curcuna Akın Özkan
  7941 Ne bahar âlemi gördüm ne yaz'ın neş'esini Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Aksak Rıdvan Lâle
  7942 Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var Nâhit Hilmi Özeren Bayâti Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  7943 Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır Şemsettin Ziyâ Bey Hicaz Şarkı Curcuna Şemsettin Ziyâ Bey
  7944 Ne bakarsın âhu âhu _ Sabâ Türkü Aksak _
  7945 Ne bambaşka bir dünyâ Oktay Zerrin Rast Şarkı Müsemmen Mahmut Koçbay
  7946 Ne bende eski heves ne sende o güzellik Şemsi Belli Mâhûr Şarkı Aksak Semâî Ümit Mutlu
  7947 Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var Enderûnî Vâsıf Hisâr Bûselik A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7948 Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var Enderûnî Vâsıf Bayâti Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  7949 Ne bildim kıymetin ne bildin kıymetim Münir Müeyyet Berkman Nihâvend Fantezi Semâî Alâeddin Yavaşça
  7950 Ne boş yere yanmışım Hasan Lâmi Güray Hicaz Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  7951 Ne bulduk hazla dil-şâd eyleyen bir yer cihan içre Fethi Karamahmudoğlu Ferahnâk Aşîran A.S. Aksak Semâî Doğan Ergin
  7952 Ne bulur ehl-i safâ bende vefâdan gayrı Fuzûlî Vech-i Arazbar Beste Hafif Vardakosta Ahmet Ağa
  7953 Ne bülbül-sûz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz _ Rast A.S. Aksak Semâî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  7954 Ne bülbülde o figan ne gülde sitem kaldı Turgut Yarkent Sûznâk Şarkı Curcuna Sâdi Işılay
  7955 Ne candan severdim ben o dilberi _ Nihâvend Şarkı Semâî Sabiha Alpman
  7956 Ne cansın fitne-i âhir-zamansın Kemâl Emin Bara Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  7957 Ne çabuk geçiyor günler yanında Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  7958 Ne çabuk geçti baharın unutulmaz seheri Munis Fâik Ozansoy Sûznâk Şarkı Aksak Gültekin Çeki
  7959 Ne çarhın inkîlâbından bana kâm üzre bir dem var _ Hüzzâm Şarkı Düyek Danbeni Rızâ Bey
  7960 Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın (KARA SEVDÂ) Gündoğdu Duran Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Gündoğdu Duran
  7961 Ne çok çektim hasretini bilsen Ahsen _ Sûznâk Şarkı Curcuna Sedat Öztoprak
  7962 Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerektir Yahyâ Nazîm Efendi Karcığar A.S. Aksak Semâî Dellalzâde
  7963 Ne dehendir bu ne kâküldür bu sevdiğim _ Şehnaz Beste Muhammes Dede Efendi
  7964 Ne dem ki hüsnüne ol mehveşin nazar ederiz _ Uşşâk Beste Zincir Ebû-Bekir Ağa
  7965 Ne dem ki sînesi o gül-ruhun küşâde olur Dâniş (18.yy) Şedaraban Beste Zincir Hacı Sâdullah Ağa
  7966 Ne dem ki yâd-ı ruhsârıyla çeşmim hûn-feşân ağlar _ Kürdîli Hicazkâr A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  7967 Ne demiştin niçin caydın sözünden Vecdi Bingöl Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Selâhattin Pınar
  7968 Ne demlerdi sezâ-yı bezm-i ülfet olduğum demler Hüseyin Sîret Özsever Bestenigâr Şarkı Aksak Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  7969 Ne denizde bir ses ne gökte yıldız Aylâ Peken Mâhûr Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  7970 Ne dert kalır ne hüzün Vehbi Cem Aşkın Nihâvend Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  7971 Ne derin kudreti var o güzel sözlerinin Fatma Nigâr Ulusoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  7972 Ne desem bilmem sana Hasan Lâmi Ergül Nikrîz Türkü Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  7973 Ne doğan güne hükmüm geçer ne hâlden anlayan bulunur Câhit Sıtkı Tarancı Mâhûr Şarkı Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  7974 Ne dökmek istesem yaş var Yaşar Nezihi Bükülmez Karcığar Şarkı Düyek Fahri Düngelen
  7975 Ne dökmek istesem yaş var Yaşar Nezihi Bükülmez Hüzzâm Şarkı Aksak-Curcuna Sâdi Hoşses
  7976 Ne dünyanın tadı var ne hoş günün yâdı var Bahâ Koptagel Rast Şarkı Semâî Necâti Konan
  7977 Ne gam-ı cevre ne lûtf-i gâh-gâhe kailiz _ Nevâ Bûselik Beste Hafif Küçük Mehmet Ağa
  7978 Ne garip ses veriyor şu dereler _ Hicaz Şarkı Müsemmen Neyzen Rızâ Bey
  7979 Ne gecem var ne günüm aşkına düştüm düşeli Kemâl Şâkir Yakar Hicaz Şarkı Düyek Adil Ülkü
  7980 Ne geçen günleri yâd et ne de âtîlere kan Hayri Mumcu Nihâvend Şarkı Aksak Gültekin Çeki
  7981 Ne geçersin kömür gözlüm yolumdan _ Tâhir Şarkı Ağır Düyek _
  7982 Ne geçti bir sözüm ol mest-i nâze _ Nevâ Bûselik Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  7983 Ne geldiyse başıma sevdiğimden geldi Bekir Mutlu Sabâ Şarkı Semâî Ziyâ Taşkent
  7984 Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim Ziyâ Taşkent Hicaz Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  7985 Ne gelen var ne haber var gün uzak yollar uzak Zekâi Cankardeş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  7986 Ne gönül bir aşk arar ne de sevilmek ister _ Sûznâk Şarkı Curcuna Sâdi Işılay
  7987 Ne gönülde tahtım var ne bir güzel bahtım var Sâmi Derintuna Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  7988 Ne gurbette gezdim ne de yoruldum Nesrin Erbil Hicaz Şarkı Düyek İsmet Kocabeyler
  7989 Ne gül oldun ne dikensin deli gönül niyetin ne Ali Hikmet Hatipoğlu Hicaz Türkü Düyek Nihat Adlim
  7990 Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Şerâfettin Özdemir Yegâh Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  7991 Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Şerâfettin Özdemir Hüseynî Aşîran Şarkı Ağır Aksak Sâdi Erden (Ûdi)
  7992 Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası Rahmi Duman Hicaz Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  7993 Ne günah işledim de böyle yazılmış yazım Nâmık Kemâl Aktan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Nâmık Kemâl Aktan
  7994 Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Câhit Öney Neveser Şarkı Curcuna Ahmet Hatipoğlu
  7995 Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Câhit Öney Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Akın Özkan
  7996 Ne günlerdi o günler berâber çok mutluyduk Câhit Deniz Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna Alâeddin Pakyüz
  7997 Ne günün şi'ri sabahlarla biter A.Ö.Hacıtâhiroğlu Hüzzam Şarkı Aksak Hasan Soysal
  7998 Ne güzel sevgilim seninle olmak ne güzel Necip Mirkelâmoğlu Nihâvend Şarkı Semâî Necip Mirkelâmoğlu
  7999 Ne güzel şöyle yakından bakışın vardı senin Muhittin Kozanoğlu Karcığar Şarkı Aksak Refik Fersan
  8000 Ne güzeldi ümidim kırıp gitti sevdiğim Celâl Çetin Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Cengiz Cermen
  8001 Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim Hâlit Çelikoğlu Sûznâk Şarkı Düyek Erol Bingöl
  8002 Ne hâl oldu bana şimdi nedir bu derdime çâre Hacı Fâik Bey Nihâvend A.S. Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  8003 O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor Mustafa Nâfiz Irmak Rast Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  8004 Ne haz var senden ayrı ne bir tad senden öte Ümit Yaşar Oğuzcan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Rıdvan Lâle
  8005 Ne hazin âh ü figan kapladı bir anda gönül Halit Uzel Hicaz Şarkı Ağır Aksak Refik Fersan
  8006 Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni Kadri Kalfaoğlu Hüzzam Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  8007 Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ _(İlk beyit Figanî-i Şîrazî) Acem Aşîran Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  8008 Ne hevâ-yı bağ-ı ruhsâr men esîr-i zülf-i yârem _ Tâhir Y.S. Yürük Semâî Seyyid Mehmet Nuh
  8009 Ne hoş bağlar ne hoş bağlar püsküllüdür kuşağı _ Kürdîli Hicazkâr Türkü Düyek _
  8010 Ne hoş bir gece şâir Cevdet Aslangül Nihâvend Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  8011 Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın _ Bayâti Araban İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
  8012 Ne hoş oluyor dans geceleri Muâllim İsmail Hakkı Bey Şedaraban Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8013 Ne hûn-rîzdir o nev-civan _ Rast Şarkı Sofyan Markar Ağa
  8014 Ne için geçmez aceb bir günüm âzâd-ı elem _ Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  8015 Ne idi n'oldu hâlim çektiklerim vebalim _ Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  8016 Ne idim ben ne oldum bak meğer sevmek ne müşkülmüş Reşat Özpirinçci Uşşâk Şarkı Curcuna Erdinç Çelikkol
  8017 Ne istedin ne verdin aklında mı hesabı Bekir Mutlu Nihâvend Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  8018 Ne istersin nedir derdin usandım ben gönül senden Turgut Çelik Nihâvend Şarkı Curcuna Erdinç Çelikkol
  8019 Ne kadar ağladım bu aşk yüzünden Kenan Güreşçi Nihâvend Şarkı Semâî Kenan Güreşçi
  8020 Ne kadar arz-ı hulûs etti ise yâre gönül _ Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8021 Ne kadar bekledi gönlüm seni her dem anarak Mesut Kaçaralp Hicaz Şarkı Aksak Halit Ziyâ Konuralp
  8022 Ne kadar dûr ise de ol meh-i behcet-zâdım _ Rehâvî Beste Muhammes Kemânî Corci Efendi
  8023 Ne kadar gizlesen kendini benden... Mehmet Erbulan Rast Şarkı Aksak Kenan Günel
  8024 Ne kadar gözyaşı döksem bu alev sönmeyecek _ Hüzzâm Şarkı Aksak Hamdi Tokay
  8025 Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin Adnan Varol Karcığar Köç. Aksak İrfan Doğrusöz
  8026 Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine _ Sûznâk Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  8027 BİRAZ GEÇ KALMADIN MI (Ne kadar sevdiğimin..) Aşkın Tuna Nihâvend Fantezi Nim Sofyan Turhan Taşan
  8027 Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı (BİRAZ KEÇ KALMADIN MI) Aşkın Tuna Nihâvend Fantezi Nim Sofyan Turhan Taşan
  8028 Ne kadar sımsıcaktı aşk mıydı dostluk muydu Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu) Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  8029 Ne kadar yâreledi gamzelerin bak bedenim _ Kürdîli Hicazkâr Beste Zincir Kanûni Hacı Arif Bey
  8030 Ne kederdir ne çile seni beklemek Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Aksak Kaya Bekat
  8031 Ne kara günlere kaldım gam-ı hicrânından _ Hicaz Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  8032 Ne kederdir ne çile seni beklemek Ümit Yaşar Oğuzcan Karcığar Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  8033 Ne küstün bî-sebep öyle _ Hicaz Şarkı Curcuna Şekerci Cemil Bey
  8034 Ne mal peşinde yorulduk ne mülkü kıskanırız Mehmet Çınarlı Segâh Şarkı Düyek Gültekin Çeki
  8035 GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME (Ne mektup geliyor..) Hâlit Çelikoğlu Uşşâk Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  8035 Ne mektup geliyor ne haber senden (NE MEKTUP GELİYOR..) Hâlit Çelikoğlu Uşşâk Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  8036 KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT (Ne mikeşed ser-i ...) _ Irak Kâr Hafif Ayıntabî Mehmet Bey
  8036 Ne mikeşed ser-i mûyi dilem (KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT) _ Irak Kâr Hafif Ayıntabî Mehmet Bey
  8037 Ne mümkün dîde giryân olmak ol ebrû-kemanımdan _ Sabâ Bûselik A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8038 Söyle canım söyle bana yüreğinde korku varsa kollarına koşarım ben Sâmi Derintuna Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Erkan Yüksel
  8039 Ne müşkülmüş seni sevmek sana yâr olmak _ Sûznâk Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  8040 Ne nâz-ı dilber ile nâil-i meram oluruz _ Hicaz Beste Zincir Mustafa Nezih Albayrak
  8041 AYRILSAK DA BERABERİZ (Ne o bensiz edebilir..) Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  8041 Ne o bensiz edebilir ne temelli gidebilir (AYRILSAK DA BERABERİZ) Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  8042 Ne ol perî gibi bir dil-rübâ görülmüştür _ Sûzidil Y.S. Yürük Semâî Abdülhalim Ağa
  8043 Ne oldu hep yeminler hani verdiğin sözler Bertan Üsküdarlı Hicaz Şarkı Semâî Bertan Üsküdarlı
  8044 Ne olmuş ansızın Cem meclisinde Mûnis Fâik Ozansoy Şevkefzâ Şarkı Düyek Bekir Sıtkı Sezgin
  8045 Ne olmuş ansızın Cem meclisinde Mûnis Fâik Ozansoy Müstear Şarkı Düyek Münir Nûrettin Selçuk
  8046 Ne olur akşamları gelsen otursan yanıbaşımda Turhan Oğuzbaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  8047 Ne olur anla beni koma bu canla beni Hasan Lâmi Ergül Hüseynî Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  8048 Ne olur bana dön hüznümü gör de Pınar Çetinel Acem Kürdî Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  8049 Ne olur gelirsen erken çık biraz Mustafa Töngemen Hicaz Şarkı Düyek Burhan Durucu
  8050 Ne olur gitmesen böyle her akşam Turhan Taşan Rast Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  8051 Ne olur gitmesen böyle her akşam Turhan Taşan Nihâvend Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  8052 Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi... Mahmut Nedim Güntel Evc Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  8053 Ne olur şimdi o gittiğin yerden bir gönül dolusu sevgilerle gelsen Hasan Karakuş Nihâvend Şarkı Düyek Müfit Kuraner
  8054 Ne olur şimdi o gittiğin yerden bir gönül dolusu sevgilerle gelsen Hasan Karakuş Nihâvend Fantezi Düyek Fâruk Şâhin
  8055 Ne olur yüzüme öyle bakma sen Veli Bakırlı Hicaz Şarkı Nim Sofyan Yılmaz Yüksel
  8056 Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın _ Karcığar Şarkı Aksak Emin Akan
  8057 Ne olursun güzelim sevsen beni Rüştü Demirci Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Rüştü Demirci
  8058 Ne recâlar yalvarışlar ona kâr etti Ali Ulvi Baradan Uşşâk Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  8059 Ne safâ-âver olur bak bu güzel Çamlimanı _ Mâhûr Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8060 Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül Tanbûri Mustafa Çavuş Isfahan Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  8061 Ne semtten canım bu geliş _ Bayâti Şarkı Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  8062 Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım Erol Sayan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  8063 Ne sensiz olurum ne senden uzak Şâdi Kurtuluş Rast Şarkı Semâî Eyüp Uyanıkoğlu
  8064 Ne sevgiden ne kinden bir his yaratmıyorsun Nemika Mürseloğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  8065 Ne sevincin ömrü varmış ne gün gören çok yaşarmış Kâmil Bozdağ Rast Şarkı Semâî Mehmet Ilgın
  8066 Ne sor bana ne söyleyim kalbimdeki hicrânımı _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Nebahat Üner
  8067 Ne söylesem nâfile gönül söz dinlemez Şekip Ayhan Özışık Hicaz Şarkı Aksak Şekip Ayhan Özışık
  8068 Ne şekerde ne balda ne çiçek açmış dalda Yalçın Benlican Segâh Şarkı Düyek Mehmet Reşat Aysu
  8069 MAVİ DÜNYAM (Ne yeşil ne siyah ne toz penbedir) Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Yürük Semâî Hüseyin Gökmen
  8069 Ne şekersin bilirim konarsın daldan dala Kenan Akansu Mâhûr Fantezi Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  8070 Ne tac ister ne taht ister ne mal ne mülk ne pul ister Necdet Varol Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Necdet Varol
  8071 Ne teselli dağıtır ah senin ağzında yalan Orhan Rahmi Gökçe Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  8072 Ne ummuştum neler oldu Çetin Akçan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  8073 Ne unutmak gelir elden ne de sevmek yeniden Ümit Gürelman Hicazkâr Şarkı Aksak Erol Bingöl
  8074 Ne uzundur bana sensiz şu karanlık geceler Reşat Özpirinçci Nihâvend Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  8075 Ne ümit ne bir teselli veren var Birsen Demiriz Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Mehmet Güzelfilibe
  8076 Ne var bu mertebe ey şûh bî-aman olacak _ Bûselik Beste Zincir Kara İsmail Ağa
  8077 Ne var idi benim gönlüm alacak _ Gerdâniye Köç. Sofyan _
  8078 Ne vardı beni yalnız bırakıp da gidecek Alâeddin Şensoy Bayâti Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  8079 Ne vardı böyle beni bırakıp da gidecek Ahmet Ilgaz Nihâvend Şarkı Semâî Vefik Ataç
  8080 Ne vardı koşacak goncadan güle Orhan Arıtan Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Selâhattin İçli
  8081 Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan Reşat Özpirinçci Evc Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  8082 Ne yağan yağmurlar ne esen rüzgâr Câvidan Yazıcıoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  8083 Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri _ Dügâh Şarkı Aksak Şâkir Ağa
  8084 Penceremden seni görsem gözlerimle öpüp sevsem Mübeccel Bingöl Muhayyer Şarkı Düyek Bilge Özgen
  8085 Ne yanan kalbime baktın ne akan gözyaşıma Nâhit Hilmi Özeren Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Şuayip Elkutlu
  8086 Ne yandasın kızım benden bî-haber misin (TAHASSÜR) Enver Bey Segâh Şarkı Yürük Semâî Abdülkâdir Töre
  8087 Ne yapsam n'eylesem bu hâl-i zâre _ Yegâh Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  8088 Ne yapsam ol cefâkâre inanmaz _ Acem Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  8089 Ne yapsam silinmiyor gözlerimdeki hasret Ceyhun Savaşan Bestenigâr Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  8090 Ne yaptım kendimi nasıl aldattım Vecdi Bingöl Uşşâk Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  8091 Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için Mehmet Erbulan Karcığar Şarkı Düyek Metin Everes
  8092 Ne yaptın ki bana söyle _ Müstear Şarkı Aksak Bîmen Şen
  8093 Ne yâsemen ne ıtır gözlerimde nergis var Mehmet Erbulan Şehnaz Şarkı Düyek Ali Şenozan
  8094 Ne yazık boş yere kalbimi yaktın _ Nihâvend Şarkı Curcuna Hüseyin Mayadağ
  8095 Ne yeminler ederdin...(VEFÂSIZMIŞSIN MEĞER) Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  8096 Ne yeşil ne siyah ne toz pempedir (MAVİ DÜNYAM) Mehmet Erbulan Hicaz Şarkı Yürük Semâî Hüseyin Gökmen
  8097 Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var (YALAN YILLAR) Turhan Oğuzbaş Uşşâk Şarkı Düyek Avni Anıl
  8098 Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna _ Karcığar Şarkı Sofyan _
  8099 Ne yüzümde nefesi ne gözümde neş'esi Selâhattin Özgü Hicaz Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  8100 Ne zaman başlar bilinmez hangi saat hangi mekân Cansın Erol Bûselik Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İçli
  8101 Ne zaman bilmiyorum müddet-i hicrân bitecek _ Bûselik Y.S. Yürük Semâî Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  8102 Ne zaman bir tanbur'un sesi gönlümden geçse Şâdi Kurtuluş Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Yavuz Özüstün
  8103 Ne zaman bir yana baksam hevesle beni düşüncesi sarar yolların Ahmet Kaçar Hicaz Şarkı Düyek Erol Uzunöner
  8104 Ne zaman duysam bülbülün sesini ... Coşkun Erdem Uşşâk Şarkı Düyek Coşkun Erdem
  8105 Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar Şekip Ayhan Özışık Nihâvend Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  8106 Ne zaman gelse hayâlin bu harâbâta senin _ Uşşâk Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  8107 Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır Sâdettin Kaynak Muhayyer Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  8108 Ne zaman gözlerim hayâle dalsa sevgili karşımda seni görürüm Kasım İnaltekin Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Kasım İnaltekin
  8109 Ne zaman ki kalbim o yeşil gözlüm için vursa Ferrûh Bora Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  8110 Ne zaman lûtfunu ihsan edeceksin güzelim _ Hicaz Şarkı Aksak Arşak Çömlekciyan
  8111 Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma Enderûnî Vâsıf Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  8112 Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma Enderûnî Vâsıf Muhayyer Bûselik Şarkı Aksak Yüksel Kip
  8113 Ne zaman seni düşünsem içim ürperir Ümit Yaşar Oğuzcan Hicaz Şarkı Semâî Avni Anıl
  8114 Ne zaman ol gözü(Ne dem ol gözleri) mestâne gelir hâtırıma Enderûnî Vâsıf Pesendîde Beste Hafif Küçük Mehmet Ağa
  8115 Necibe'min ikidir kürkü _ Hicaz Türkü Aksak _
  8116 Neden beni yan bakışla süzersin _ Gerdâniye Şarkı Sofyan _
  8117 Neden beni bu gurbet elde yalnız bıraktın M.Kazanoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Hüseyin Coşkuner
  8118 Neden bilmem bu iptilâ Neveser Kökdeş Şedaraban Şarkı Semâî Muhlis Sabahattin Ezgi
  8119 Neden bilmem bu iptilâ Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  8120 Neden bilmem nigâhınla vucûde lerze-peymansın _ Sultânî Yegâh A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8121 Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu Bedri Ziyâ Aktuna Rast Şarkı Semâî Fahri Kopuz
  8122 Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu Bedri Ziyâ Aktuna Acem Aşîran Şarkı Müsemmen Lem'î Atlı
  8123 Neden böyle ayrı düştük Sâmi Derintuna Sultânî Yegâh Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  8124 Neden böyle hayatta sevenler hep bahtsızdır Yaşar Batamoğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Kenan Günel
  8125 Neden böyle yorgunsun Kızılırmak al ırmak _ Hüseynî Şarkı Curcuna Ömer Altuğ
  8126 Neden böylesine geç neden böyle umutsuz Şinâsi Özdenoğlu Hüzzâm Şarkı Curcuna-N.Sofyan Zekâi Tunca
  8127 Neden bu hıçkırıklar bu gözyaşları niye Taner Şener Rast Şarkı Düyek Erol Sayan
  8128 Neden bülbüllerim susmuş seherde Halûk Recâî Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Halûk Recâî
  8129 Neden düştük biz bu hâle mâdem sonu hicrandı Rifat Ayaydın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Zeki Duygulu
  8130 Neden ey meh sana üftâde olan hor görünür Hicrî Hüseynî A.S. Aksak Semâî Sâdettin Heper
  8131 Neden gönlüm kırarsın âh a zâlim _ Sabâ Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  8132 Neden gönül seni bu mevsimde hüzün sarmış Hasan Soysal Segâh Şarkı Düyek Hasan Soysal
  8133 Neden gücendin sen bana _ Hicazkâr Şarkı Semâî Muhlis Sabahattin Ezgi
  8134 Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül Süheylâ Gürses Hicaz Şarkı Curcuna Erdoğan Yıldızel
  8135 Neden hiç dinmiyor gözyaşların bî-çâre gönlüm Hilmi Soykut Nikrîz Şarkı Düyek Avni Anıl
  8136 Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm Fâzıl Ahmet Aykaç Uşşâk Şarkı Curcuna Suphi Ziyâ Özbekkan
  8137 İÇİMDESİN (Neden kaçtın uzaklara) Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  8137 Neden kaçtın uzaklara (İÇİMDESİN) Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  8138 Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın _ Bayâti Araban Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  8139 Neden kalbim seni sevdi _ Acem Aşîran Şarkı Curcuna Mehmet Yürü (Nasib'in)
  8140 Neden ne için gözlerine bakan yanıyor _ Hicaz Şarkı Aksak Halit Ziyâ Konuralp
  8141 Neden sevdim bilmem neden Neveser Kökdeş Segâh Şarkı Düyek Neveser Kökdeş
  8142 Neden sînemde mest olsan kaçarsın nâz için benden Ahmet Refik Altınay Hicazkâr Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  8143 Neden tâ subh olunca eşk-bârım _ Nihâvend Şarkı Aksak Semâî Hacı Arif Bey
  8144 Neden üşküftedir tarf-ı külâhın _ Acem Kürdî Şarkı Düyek Selânik'li Ahmet Efendi
  8145 Neden yaktın ne istedin Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  8146 Neden yazdın bu mektubu Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Aksak Yusuf Nalkesen
  8147 Neden niçin sevdim seni _ Sûznâk Şarkı Semâî Necdet Erdemli
  8148 Nedendir bilmiyorum sana olan bu sevgim Hâlit Çelikoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ali Ulvi Baradan
  8149 Nedendir bu dil-i zârın figanı Mehmet Sâdi Bey Rast Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  8150 Nedendir çektiğim bu sonsuz çile _ Nihâvend Şarkı Semâî Kenan Güreşçi
  8151 Nedendir rûhumda bu hicran neden _ Uşşâk Şarkı Müsemmen Ömer Altuğ
  8152 Nedendir sevdiğim ömrüm gönül şâd olmadan geçsin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Emin Ongan
  8153 Nedir a sevdiğim söyle bu hâlin Lem'î Atlı Nihâvend Şarkı Semâî Lem'î Atlı
  8154 Nedir bana bu kadar kasdın Özer Altın Nihâvend Şarkı Curcuna Özer Altın
  8155 Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim Recâizâde Mahmut Ekrem Sûznâk Şarkı Yürük Semâî Hâfız Yusuf Efendi
  8156 Nedir bu çektiğin gözlerden gönül Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Şarkı Evfer Fethi Karamahmudoğlu
  8157 Nedir bu dünyânın hâli gölgeli bir dal kalmamış Fuat Edip Baksı Hicazkâr Şarkı Semâî Rüştü Şardağ
  8158 Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer _ Sabâ Zemzeme Beste Zincir Hacı Sâdullah Ağa
  8159 Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim Hikmet Bey (Niğde'li) Hüseynî Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  8160 Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna Nâhit Hilmi Özeren Karcığar Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  8161 Nedir bu işveli edâ canım yeter artık Selâhattin İçli Karcığar Şarkı Düyek Selâhattin İçli
  8162 Nedir bu katralarda bahr-i ummân olduğun cânâ _ Hicaz Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  8163 Nedir bu sendeki hâlet _ Isfahan Şarkı Curcuna Abdülkâdir Töre
  8164 Nedir bu sendeki hâlet _ Sûznâk Şarkı Aksak Semâî Tâhir Ağa
  8165 Nedir çektiğin cevr ü cefâ ağyâr elinden _ Şedaraban Şarkı Müsemmen Karnik Garmiryan
  8166 Nedir derdin senin bu mâtemin ne Şâkir Efendi Sabâ Zemzeme Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  8167 Nedir ey çerh-i zâlim yâri yârinden cüdâ kılmak Fuzûlî Isfahan A.S. Ağır Aksak Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  8168 Nedir ey çeşm-i nâzım sende bu müjgân ü ebrûlar _ Evc A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8169 Nedir ey nûr-i dîdem söyle hâlin Nedîm Hüseynî Şarkı Aksak Ahmet Yardım (Neyzen)
  8170 Nedir keyifsizliğin söyle bileyim Sultan III.Selim (İlhâmî) Hüzzâm Şarkı Düyek Hâfız Abdullah Ağa
  8171 Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh _ Dügâh A.S. Aksak Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  8172 Nedir ol cünbüş-i reftâr o nezâket o gülüş Mustafa Hâmî Dilkeşhâverân Beste Çenber Tanburî İsak
  8173 Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki _ Ferahnâk A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8174 Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki _ Karcığar A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8175 Nedir yıllar yılı senin yaptığın Mehmet Erbulan Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Yücel Aşan
  8176 Nedir merâm-ı (murâd-ı)dil-i kûy-i yâri biz biliriz _ Şedaraban A.S. Aksak Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  8177 Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Hüseynî Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  8178 Neler çekti gönlüm senin elinden Seyhan Girginer Rast Şarkı Nim Sofyan Metin Everes
  8179 Neler çektim neler cânân elinden _ Uşşâk Şarkı Müsemmen Lem'î Atlı
  8180 Neler çektim şu gönlümün elinden _ Hicaz Şarkı Curcuna Hamdi Tokay
  8181 Neler elendi geçti gönül denen elekten M.Aziz Bolel Hüseynî Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  8182 Neler ettin bana neler eyledin _ Hüseynî Şarkı Nim Sofyan Bâki Duyarlar
  8183 Neler ettin sen neler senelerce sen bana Mehmet Erbulan Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Metin Everes
  8184 Neler geçer gönlümüzden Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Sofyan Yusuf Nalkesen
  8185 Neler oldu bu dehre yok güler yüz gül çehre Osman Şevki Uludağ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Osman Şevki Uludağ
  8186 Neler söylüyor bana günün bitişi Günsel Çelikoğlu Uşşâk Şarkı Düyek Vehbi Gül
  8187 Nerde âhû nigehin nerde o gözlerdeki nûr Ahmet Refik Altınay Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Kemâl Emin Bara
  8188 Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer Halil İbrahim Taşkent Uşşâk Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  8189 Nerde kaldı benim nazlı meleğim _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Kirkor Mehteryan (Kanûni)
  8190 Nerde kaldın gelmedin çok özledim seni ben Fahri Gürsoydan Nihâvend Şarkı Düyek Fahri Gürsoydan
  8191 Nerde kaldın gelmedin ey gonce-fem Yaşar Nezihe(Vecihe Engin) Hüzzâm Şarkı Ağır Düyek Akın Özkan
  8192 Nerde kaldın n'eylemişsin kendine Samim Arıksoy Rast Şarkı Müsemmen Erol Sayan
  8193 Nerde o günler nerde Alâeddin Yavaşça Hicaz Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  8194 Nerde o neş'e âh o şen günlerimiz _ Karcığar Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  8195 Nerde yazım baharım (HANİ) Halil İbrahim Taşkent Karcığar Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  8196 Nerden gönül verdim sana Mehmet Erbulan Rast Şarkı Nim Sofyan Metin Everes
  8197 Nerden gördü gözlerim Mehmet Erbulan Segâh Şarkı Nim Sofyan Metin Everes
  8198 Nerdesin ey dil sarılmış yârin ağyâr boynuna _ Tâhir Bûselik Şarkı Curcuna Hasan Fehmi Mutel
  8199 Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  8200 Nerdesin sen gönlümün nazlı civanı nerdesin Mustafa Sunar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Mustafa Sunar
  8201 Nerdesin bilmem ne oldun gelmez oldu hiç sesin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Mustafa Sunar
  8202 Nerdesin nerde aceb gamla bıraktın da beni _ Hicazkâr Şarkı Aksak Leylâ Saz
  8203 Nerdesin sînemde ateş ufku sardı mâh-tâb Ahmet Refik Altınay Sûznâk Şarkı Ağır Düyek Zeki Arif Ataergin
  8204 Nerede kiminle olsan da yine _ Hicaz Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  8205 Nereden gördüm seni yandı yüreğim kadın Necdet Tokatlıoğlu Rast Şarkı Aksak Necdet Tokatlıoğlu
  8206 Nereden sevdim o zâlim kadını Yusuf Ziyâ Ortaç Şehnaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8207 Nereden sevdim o zâlim kadını Yusuf Ziyâ Ortaç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  8208 Neredesin bilmiyorum ne çok özledim seni Alâeddin Şensoy Hicaz Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  8209 Neredesin hiç bilemem Kenan Şavklı Nihâvend Şarkı Semâî Kenan Şavklı
  8210 Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım _ Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Hakkı Bey (Sermüezzin)
  8211 Nergisler olur yaman uyan gel aman aman _ Sabâ Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  8212 Nesîm-i nev-bahar essin gönüller şâdmân olsun _ Hüseynî Aşîran Şarkı Düyek Râkım Elkutlu
  8213 Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin _ Sûznâk A.S. Aksak Semâî Dede Efendi
  8214 Nesine varayım zâlim Selânik _ Gerdâniye Şarkı Türk Aksağı _
  8215 Neş'e buldum hâlet-i sevdâ-fezâ-yı nağmeden _ Nevrûz Şarkı Aksak İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  8216 Neş'e istersen a cânâ meclis-i rindâna gel _ Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8217 Neş'e onlar sevinç onlar Ümit Yaşar Oğuzcan Rast Şarkı Düyek Nâlân Aksoy
  8218 Neş'e-mendim sunma lûtf et sâkıyâ peymâneyi _ Sabâ Zemzeme Şarkı Ağır Düyek Hacı Arif Bey
  8219 Neş'eden büsbütün ümidi kestim Hasan Karakuş Acem Kürdî Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  8220 AH ŞU GÖNLÜMÜZ (Neş'elerle dolmak ister) Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Yusuf Nalkesen
  8220 Neş'elerle dolmak ister sevgiliyle olmak ister (AH ŞU GÖNLÜMÜZ) Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Yusuf Nalkesen
  8221 Neş'em emelim rûh-i hazînim zedelendi Mehmet Hafîd Bey Hicaz Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  8222 Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar Leylâ Saz Bestenigâr Şarkı Curcuna Leylâ Saz
  8223 Neş'enle baharınla gelip gönlüme doldun _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  8224 Neş'enle coşup renk alıyorken günlerimiz Ertuğrul Ottekin Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Ertuğrul Ottekin
  8225 Neş'enle emeller gülüyor kalbime ey mâh Zekâî Bey Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  8226 Neş'esi hâtıra geldi nigeh-i dilberinin _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Tanbûri Ali Efendi
  8227 Neş'eyâb etmekte hüzn-i kalb-i nâ-şâdım seni Tevfik Fikret Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Hâfız Yusuf Efendi
  8228 Neş'eyâb ol neş'elensin bezmimiz ey sîm-ten _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Ahmet Mükerrem Akıncı
  8229 Neş'eyâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
  8230 Neş'eyâb-ı vuslat eyle âşık-ı nâkâmını Mahmut Kemal (İbn'ül Emin) Isfahan Şarkı Ağır Aksak Hüseyin Fahri Tanık
  8231 Neş'eye hayâta can küskün _ Acem Aşîran Şarkı . _
  8232 Neş'eyle geçen günleri tekrâra merâm et Mahmut Nedim Güntel Nişâburek Şarkı Aksak İsmet Danış
  8233 Neş'eyle geçen ömrümü eyvâh keder ettin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Yorgo Bacanos
  8234 Nev edâlı bir dilberi göreli oldum müşteri _ Bûselik Aşîran Şarkı Ağır Aksak Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  8235 Nev goncesin bu dil hezâr _ Hüseynî Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  8236 Nev-bahar erdi yine kesb-i mesâr eyyâmıdır _ Sabâ Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  8237 Nev-bahar eyyâmı saçtı pây-i yâre ey gönül _ Nihâvend Şarkı Müsemmen İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  8238 Nev-bahar goncası mı göğsündeki siyah gül Celâl Çetin Rast Şarkı Curcuna Nezahat Soysev
  8239 Nev-bahar oldu açıldı gonce-i zîbâ yine _ Segâh Arabân Şarkı Devr-i Hindî Nesim Silviya (Haham)
  8240 Nev-bahar oldu bu âlem dem-be-dem _ Arazbâr Şarkı Aksak Mandoli Artin
  8241 Nev-bahar oldu gelin azm-i gülistan edelim _ Nihâvend Beste Zincir Santûri Ethem Efendi
  8242 Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür _ Hüseynî Aşîran Beste Hafif Hacı Sâdullah Ağa
  8243 Nev-bahar olmaz açılmazsa gül-i handânımız Aydî (1812-1905) Şevkefzâ Şarkı Aksak Ahmet Hatipoğlu
  8244 Nev-bahar-ı dehr içinde hârsız gül mü olur _ Hicaz Şarkı Aksak Tatyos Efendi
  8245 Nev-bahar-ı dil-sitansın sevdiğim _ Nihâvend Şarkı Müsemmen Hacı Arif Bey
  8246 Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan Rahmi Bey Şedaraban Şarkı Semâî Rahmi Bey
  8247 Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyû ilk ayına Yahyâ Kemâl Beyatlı Hicaz Şarkı Müsemmen Lem'î Atlı
  8248 Nev-baharımdır a goncam nâlemi duy sen de gül Neyzen Rızâ Bey Bestenigâr Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8249 Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen _ Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  8250 Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni _ Bayâti Araban Beste Çenber (Ağır) Hacı Sâdullah Ağa
  8251 Nev-civansın ey sitemkâr _ Sabâ Zemzeme Şarkı Ağır Aksak Şâkir Ağa
  8252 Nev-eser bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni Ümit Gürelman Neveser Şarkı Ağır Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  8253 Nev-hırâmım sana meyleyledi can bir dil iki _ Rast Beste Hafif (Ağır) Dilhayat Kalfa(Hanım)
  8254 Nev-nihâl-i gülsitân-ı saltanat _ Şevkefzâ Methiye Düyek Rif'at Bey
  8255 Nev-nihâl-i hüsn-i ânsın her gören özler seni _ Müstear Şarkı Devr-i Hindî Selânik'li Ahmet Efendi
  8256 Nev-nihâlim rûz u şeb özler seni cânım benim _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Devr-i Hindî Edip Nâzım Bey
  8257 Nevres-nihâlim bağ-ı safâsın _ Bestenigâr Şarkı Düyek Baha Bey(Sermüezzin)
  8258 Nevrûz erişti bağa şarab istemez misin _ Irak A.S. Aksak Semâî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  8259 Nevrûz-i bahar erdi nahl-i gül gonce döker _ Nevrûz Beste Devr-i Kebîr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  8260 Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan Mehmet Sâdi Bey Ferahfezâ Şarkı Curcuna Tanbûri Ali Efendi
  8261 Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan Mehmet Sâdi Bey Hicazkâr Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  8262 Nevrûze erdin ey gönül _ Ferahnâk Şarkı Ağır Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  8263 Ney gibi inlersin ey dil müptelâlık var gibi _ Acem Beste Çenber Zekâî Dede
  8264 Ney nevâ eyler keman inler döğer def sînesin _ Uşşâk Beste Hafif Mustafa Efendi (Çorbacızâde)
  8265 Ney'de nağme dilde şarkım gözde hâbımsın benim Hasan Kaya Manioğlu Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Bahri Altıntaş
  8266 Ney'den dökülen nağme olup kalbine aksam Ömer Altuğ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Ömer Altuğ
  8267 Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni _ Ferahnâk Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8268 Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Neyzen Rızâ Bey
  8269 Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin Ali Paşa (Doktor) Irak Şarkı Semâî Zeki Arif Ataergin
  8270 Neydin güzelim sen güzelim dün gece neydin Ali Paşa (Doktor) Sabâ Şarkı Sengin Semâî Şerif İçli
  8271 Neye baksam ne görsem gelir bana gam olur _ Hicaz Şarkı Curcuna Hüseyin Mayadağ
  8272 Neye baksam seni arıyor sevdâlı gözlerim Necdet Erdemli Hicaz Şarkı Semâî Necdet Erdemli
  8273 Neyin kaldı dışımda kime neyin var senin Neclâ Gürer Bûselik Şarkı Curcuna Ferit Sıdal
  8274 Neyle teskin edeyim âteş-i hüsrânımı Hikmet Aydınalp Rast Şarkı Müsemmen Neveser Kökdeş
  8275 Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi _ Dügâh Şarkı Ağır Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  8276 Neyle zaptetsem dil-i (dîvânemi-mestânemi) _ Sûznâk Şarkı Düyek Necip Paşa
  8277 Neyse Mecnûn'una Leylâ bana bil sende"o"sun _ Karcığar Şarkı Aksak Emin Ongan
  8278 Nazzâre kıl gönül o büt-i mah-tâl'ate _ Acem Beste Hafif Ahi Efendi(Hasan Efendizâde)
  8279 Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Bolâhenk Nûri Bey
  8280 Nîm-nigâh-ı çeşm-i mestin kalbimi nâlân eder _ Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  8281 Nîm-nigâha(Bir nigâha) kail olmam yok mudur bir harf atış _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Lâtif Bey(Ağa)
  8282 Nîm-nigâha kail(olmam/oldum)yok mudur bir harf atış _ Tâhir Bûselik Şarkı Müsemmen Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
  8283 Nîm-nigâhın bî-amandır ibtisâmın can alır Mehmet Sâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Bedriye Hoşgör
  8284 Nîm-nigâhın(bî-amandır/katle ferman)ibtisâmın can alır Mehmet Sâdi Bey Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Abdi Efendi (Selânik'li-Ûdî)
  8285 Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb _ Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  8286 Nice ben olmam hevâi _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Ağır Düyek Mustafa Ağa (Kemânî)
  8287 Nice bir ağlayayım aşk ile her gâh meded _ Irak A.S. Aksak Semâî Dede Efendi
  8288 Nice bir aşkınla feryâd edeyim _ Bayâti Şarkı Ağır Aksak Dede Efendi
  8289 Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim İlya Efendi Sâzkâr A.S. Aksak Semâî İlya Efendi
  8290 Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz Münîf Paşa Şehnaz Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  8291 Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz Münîf Paşa Sultânî Yegâh Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  8292 Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım Halifezâde Tâhir Efendi Arazbâr Bûselik Beste Darbeyn Hacı Sâdullâh Ağa
  8293 Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Hâfız Yusuf Efendi
  8294 Nice bir hasret-i cânâna tahammül edeyim _ Hüseynî Şarkı Aksak Semâî Tanbûri Ali Efendi
  8295 Nice bir rûz u şeb efgan edeyim _ Uşşâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8296 Nice bir uyursun uyanmaz mısın Yûnûs Emre Bayâti Durak Durak Evferi Şikârizâde Ahmet Efendi
  8297 Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni _ Dilkeşhâverân A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  8298 Nice doyunca görem sen gül-i nâzik bedeni _ Mâhûr Bûselik Şarkı Evsat İbrâhim Ağa
  8299 Nice gördüm (Yine gördüm) boyu uzun serv-i bülendimi tek _ Gerdâniye Şarkı Aksak _
  8300 Nice hâlim edem takrir _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  8301 Nice konuk gelip geçti nicelere handı gönül Fethi Karamahmudoğlu Sultânî Yegâh Şarkı Nim Evsat Fethi Karamahmudoğlu
  8302 Nice seneler olmuş başbaşa kalmayalı Bekir Mutlu Mâhûr Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  8303 Nice sevdi nice yandı nice bağlandı gönül _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Hasan Özçivi
  8304 Nice sevdim seni ey dîdeleri sürmeli yâr Reşat Özpirinçci Sûznâk Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  8305 Nice sevmeyeyim dostlar bir acâib dili var _ Şehnaz Şarkı Evsat Seyyid Mehmet Nuh
  8306 Nice vasf(eylesin-etmesin) zâtın sühandan _ Ferahfezâ Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Sâdullah Efendi
  8307 Nicedir katlanırım sabrederek hasretine _ Hisâr Bûselik Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  8308 Niçin a sevdiğim niçin Karacaoğlan Hicaz Şarkı Evsat Nikoğos Ağa
  8309 Niçin baktın bana öyle dargın mısın durma söyle Vecdi Bingöl Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Sadettin Kaynak
  8310 Niçin bitmez neden bilmem derd ü figânım _ Tâhir Bûselik Şarkı Devr-i Hindî _
  8311 Niçin böyle hüzünlüsün gülmüyorsun Beşir Kara Nihâvend Şarkı Curcuna Nezahat Soysev
  8312 Niçin bülbül figan eyler figanı her zaman eyler _ Sultânî Yegâh Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8313 Niçin bülbül figan eyler bahar eyyâmıdır şimdi _ Hicaz Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  8314 Niçin dedi fırsat dedi Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Fantezi Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  8315 Niçin ey meh seni uşşâkın arayıp taramaz _ Büzürg Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Ali Ağa (Kemânî)
  8316 Niçin küstün a canım bana böyle _ Mâhûr Bûselik Şarkı Düyek Nûman Ağa
  8317 Niçin mahmur nigâhınla delersin kalb-i mahzûnum Aliye Hanım Hicaz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8318 Niçin mahzûn bakarsın sen bana öyle _ Muhayyer Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  8319 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle A.Ziyâeddin Paşa Bûselik Şarkı Düyek Emin Akan
  8320 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle A.Ziyâeddin Paşa Uşşâk Şarkı Aksak Tanbûri Süreyyâ Bey
  8321 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle A.Ziyâeddin Paşa Mâhûr Şarkı Curcuna Yılmaz Yüksel
  8322 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle A.Ziyâeddin Paşa Hüzzâm Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  8323 Niçin o güzelim mutlu yılları bir çırpıda siliverdin ... Orhan Kızılsavaş Hicaz Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  8324 Niçin pinhan edersin rûyini ey şûh-i nâzende _ Şevk-i Dil Beste Çenber (Ağır) Hâfız Abdullah Ağa
  8325 Niçin sevdim ben seni _ Hicazkâr Köç. Raks Aksağı Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8326 Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım _ Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  8327 Niçin terk eyleyip gittin a zâlim Hacı Ârif Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
  8328 Niçin üzüyorsun a yosmam beni _ Sûzidil Şarkı Aksak Hâşim Bey
  8329 Niçin yan yan bakarsın _ Uşşâk Şarkı Aksak _
  8330 Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz Recâizâde Mahmut Ekrem Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  8331 Nigâha ruhsat olmuş n'eyleyim ol âfitâbımdan _ Hüseynî Beste Çenber Zaharya (Kürkçü)
  8332 Nigâhın dil-rübâdır can-fezâdır _ Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Zekâî Dede
  8333 Nigâr-ı bağ-ı hüsnünde dil-i mestânemiz kaldı _ Tâhir Bûselik A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8334 Nihâl-i gülbün-i hüsn-i ezelsin _ Evc Bûselik Şarkı Evfer Sultan II.Mahmut (Adlî)
  8335 Nihâl-i gülşen-i hüsn-i ezelsin _ Sûznâk Şarkı Yürük Semâî Emin Ongan
  8336 Nihâl-i kametin bir gül-fidandır _ Sûzidilârâ Şarkı Aksak Sultan II.Mahmut (Adlî)
  8337 Nihan ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın _ Sultânî Yegâh A.S. Aksak Semâî Dede Efendi
  8338 Nihan oldu gözümden bestekârım _ Karcığar Şarkı Aksak Asdik Ağa
  8339 Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz Yahyâ Nazîm Efendi Karcığar Y.S. Yürük Semâî Dellalzâde
  8340 Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım _ Rast Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  8341 Nihâvendî o şûh-i nev-civânım _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8342 Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha _ Sabâ Şarkı Curcuna Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
  8343 Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha _ Hicaz Şarkı Aksak Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
  8344 Ninni güzel yavruma ninni Nedim Önol Hicaz Şarkı Nim Sofyan Nedim Önol
  8345 Nisan yağmuru mudur güzel gözlerinden akan Orhan Kızılsavaş Sûzidil Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  8346 Nisanda bahar müjdesi leylâkla gelir Adnan Ürey Bayâti Şarkı Aksak Adem Şâhin
  8347 Nişâburek bestelerde yoktur mislin hoş-edâ _ Nişâburek Beste Hafif Hamparsum Limoncuyan
  8348 Niyâz-nağme-i dil yâre bî-zebân okunur _ Bûselik A.S. Aksak Semâî Recep Çelebi (Çömlekçizâde)
  8349 Niye bilmem ki bugün bende keder var _ Nişâburek Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  8350 Niye dargın gibisin söyle niye Fuat Edip Baksı Hüseynî Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  8351 Niye gelmezsin efendim niye insâfa sen âh Kemâl Kaya Kayalı Mâhûr Şarkı Aksak Zeki Duygulu
  8352 Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere Müzehher Güyer Uşşâk Şarkı Düyek Mûsa Kumral
  8353 Niye küstün söyle bana ey şivekârım Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  8354 Niye mahzun duruyorsun öyle Ahmet Râsim Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  8355 Niye sevdim seni bilmem ne kadar yandı gönül Rehâ Gizey Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Amir Ateş
  8356 Niye taktın boynuna inciler öyle (SABAH OLACAK) Süreyyâ Gür Hicaz Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  8357 HAYDARNAME (Numûne ist be..) _ Rast Kâr Düyek Abdülkâdir-i Merâgi
  8357 Nümûne ist be gûş-i sipihr _ Rast Kâr Düyek Abdülkâdir-i Merâgi
  8358 Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın Rüştü Şardağ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  8359 Nur görsün(olsun)gözlerim aç sîneni Ahmet Refik Altınay Uşşâk Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  8360 Nûr-i çeşm-i gonce-i gülzâr-ı şevket vech-i nûr _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Hilmi Bey
  8361 Nûr-i dîdem gelmez oldun yanıma _ Arazbâr Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8362 Nûr-i ismetle münevver gözlerin _ Ferahnâk Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  8363 Nûr-i vechin ihtişâmı hüsnünün bürhânıdır _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  8364 Nûr-i aynım pek güzelsin _ Nihâvend Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8365 Nûru mu sönüyor ufkumda günün (SON AŞK) _ Nihâvend Şarkı Semâî Muâllim Kerâmî Bey
  8366 Nûrunda iken vech-i münîrin niye râik _ Sünbüle Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8367 Nûş edelden câm-ı aşkı tâ ezelden mestâneyim Sûzî Yegâh Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  8368 Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi meyler gibi _ Sûznâk Şarkı Müsemmen Hasan Fehmi Mutel
  8369 Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi meyler gibi _ Hicaz-i Irak Beste Devr-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8370 Nûş edip sâgâr-ı aşkın dili bî-hûş ettim Ahmet Reşat Paşa Yegâh Y.S. Yürük Semâî Şevkî Bey
  8371 Nûş-i meyle sâkıyâ ref-i hicâb ettin bu şeb _ Nikrîz Beste Çenber (Ağır) Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  8372 Nüks etti yine âteş-i sevdâ-yı gönül ah _ Evcârâ Şarkı Sengin Semâî Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  8373 O âhû bakışlara bir anda kandın gönül Lütfi Fikret German Karcığar Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  8374 O bakışlar ne kadar işvelidir _ Ferahnâk Şarkı Müsemmen Hasan Fehmi Mutel
  8375 O bakışlar yine öldürmeğe sevdâ okudur Fethi Karamahmudoğlu Bûselik Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  8376 O baygın bakışın gözlerimden çek İ.Hânedânoğlu Bûselik Şarkı Nim Sofyan Ali Ulvi Baradan
  8377 O beni bir bahar akşamı terkedip gitti (NERDESİN) Şekip Ayhan Özışık Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  8378 O beyaz bir kuştu uzun kanatlı Orhan Seyfi Orhon Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Mahmut Yivli
  8379 O beyazlar ne yaraşmış geline Reşat Özpirinçci Segâh Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  8380 O ceylân bakışlara vuruldun yine gönül _ Hüzzâm Şarkı Düyek Akın Özkan
  8381 O çapkın büsbütün yaramaz oldu Orhan Seyfi Orhon Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Bîmen Şen
  8382 O çapkın büsbütün yaramaz oldu Orhan Seyfi Orhon Sûznâk Şarkı Curcuna Ümit Gürelman
  8383 O dalgalar içinde hep ararım ben seni Ayhan Sökmen Hicaz Şarkı Düyek Ayhan Sökmen
  8384 Odasına girdim fincan elinde _ Gerdâniye Türkü Nim Sofyan _
  8385 O dil ki ne gam ü endûh ne melâl tutar Yahyâ Nazîm Efendi Revnâknümâ Beste Zincir Dellalzâde
  8386 O dil-rübânın herkes esîri _ Rast Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8387 O dönüp gülerek baktığın akşam Orhan Ete Hüzzâm Şarkı Aksak Burhan Durucu
  8388 Oduncular dağdan odun indirir _ Evc R.T. Aksak _
  8389 Oduncular gelmez oldu odundan _ Rast Türkü Aksak _
  8390 Od yanar duman olur _ Hüseynî Şarkı Sofyan Zeki Duygulu
  8391 O elem dolu günler geçti bir bahar oldu Nezihe Becerikli Mâhûr Şarkı Düyek Sâdun Aksüt
  8392 O ellere ben dokunup o gözlere ben baksam Hasan Soysal Sûznâk Şarkı Düyek Hasan Soysal
  8393 O fettan dilinin sırrına kandım _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Fahri Kopuz
  8394 O gamze ki ola tâ nâr-ı ebruvan kürdî _ Kürdî Y.S. Yürük Semâî Hâfız Post
  8395 O gelince bahar gelir (BİLMECE) İlkan San Muhayyer Kürdî Fantezi Düyek Erdoğan Berker
  8396 O gelir kapım her açıldığında Mustafa Töngemen Hicaz Şarkı Aksak Burhan Durucu
  8397 O gelişin var ya beni yıllar önceye götürdü Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  8398 O gönüller sultanı güzellerin ecesi Ceyhun Savaşan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  8399 O gözler siyah gözler (GÖZLER) Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
  8400 O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün Enderûnî Vâsıf Tâhir Bûselik Y.S. Yürük Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  8401 O gülün geçti güzellik çağı Rahmi Bey Mâhûr Şarkı Aksak Rahmi Bey
  8402 O günler ah o günler şimdi nerde nerdeler İsmail Ötenkaya Nihâvend Şarkı Curcuna İsmail Ötenkaya
  8403 O güzel aşkımız bir hayâl oldu Şâdi Kurtuluş Hicaz Şarkı Düyek Nihat Adlim
  8404 O güzel başını göğsüme koysan _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Osman Nihat Akın
  8405 O güzel çeşmini mümkün mü nazargâh edeyim _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Kâzım Uz (Muâllim)
  8406 O güzel gözlere baktıkça âh derim _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Kemânî Sâlih Efendi
  8407 O güzel gözlerine hayrân olayım _ Isfahan Y.S. Yürük Semâî Dellalzâde
  8408 O güzel gözleri baktıkça içim kıskanıyor Niyâzi Ersan Ferahfezâ Şarkı Aksak Yücel Aşan
  8409 O güzel gözlerine gönlümü verdim vereli Muzaffer İlkar Rast Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  8410 O güzel gözlerini çevir bana göreyim Edip Kayhan Özışık Rast Şarkı Düyek Edip Kayhan Özışık
  8411 O güzel gözlerle bakmasını bil Emîr Hüseynî Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  8412 O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım _ Ferahnâk Şarkı Evfer (Ağır) Selânik'li Ahmet Efendi
  8413 O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım _ Müstear Şarkı Müsemmen Selânik'li Ahmet Efendi
  8414 O güzel saçlarına hercâî tak demedim Hilmi Soykut Nikrîz Şarkı Curcuna Emin Ongan
  8415 O güzel salınsın yürüsün gitsin _ Segâh Şarkı Düyek Sabiha Alpman
  8416 O güzel sanki güneş parçasıdır Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Aksak Yesârî Asım Arsoy
  8417 O güzel Temmuz akşamlarında sen Yesârî Asım Arsoy Acem Kürdî Şarkı Düyek-Semâî Yesârî Asım Arsoy
  8418 O güzel yüz beni berbâd ü perîşân ediyor _ Hüzzâm Şarkı Sofyan Klârnetçi İbrâhim Efendi
  8419 O harab mâbede ben bekçi olup kalmalıyım Halit Uzel Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Refik Fersan
  8420 Oh ne âlâ bak bu akşam çifte benli yâr gelir Reşat Özpirinçci Bûselik Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  8421 Oh sensiz ne kadar şâd ü şenim Süleyman Nazif Hicazkâr Şarkı Aksak Leylâ Saz
  8422 O hunrîzin elinden ser-te-ser âlem eder feryâd _ Isfahanek A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8423 O hülyâlı gözlerle öyle bir baktın Necdet Varol Bayâti Araban Şarkı Düyek Necdet Varol
  8424 O ipek saçlarını öpüp koklayamadım İsmail Hakkı Özbilgin Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ali Şenozan
  8425 O kadar hırsla bakma yüzüme hırslanırım _ Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  8426 O kadar muztaribim ki bunu ben anlatamam Halil İbrahim Akçam Uşşâk Şarkı Aksak Münir Mazhar Kamsoy
  8427 O kara gözlerine güzelim dalıyorum Reşat Özpirinçci Hüzzâm Şarkı Sofyan Erdinç Çelikkol
  8428 Ok gibi hûblar beni yaydan yabana attılar Dertli Muhayyer Şarkı Düyek _
  8429 O kız bana yanmış ben ne bilem Erol Sayan Hüseynî Şarkı Yürük Semâî Erol Sayan
  8430 O kızın geçti güzellik baharı Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Sofyan Yücel Aşan
  8431 Okka tila reng-i herengî _ Muhayyer Y.S. Yürük Semâî Hind Eseri
  8432 Okşadım doyamadım sevmeye kıyamadım _ Hicazkâr Şarkı Düyek Ahmet Nûri Canaydın
  8433 Okşadım saçlarını bir dizi sünbül mü dedim Fâiz Kapancı Hicaz Şarkı Oynak Fâiz Kapancı
  8434 Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım Vâhit Özaydın Nihâvend Şarkı Curcuna Hüseyin Soysal
  8435 Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım Vâhit Özaydın Rast Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  8436 Okunur gizli emel cilve edâ gözlerde Bedri Ziyâ Aktuna Segâh Şarkı Aksak Hamdi Tokay
  8437 Okurken aşk kitabını Nâhit Hilmi Özeren Segâh Şarkı Curcuna Râkım Elkutlu
  8438 Ol al fes kâkül üzre berk-i güldür sünbül üstünde _ Segâh Arabân A.S. Aksak Semâî Neyzen Râşit Efendi
  8439 Olalı ben sana bende Enderûnî Vâsıf Hicaz Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  8440 Olalı endişe-i zülfünle gönlüm serseri _ Pesendîde Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  8441 Olalı ey yâr ben sana müptelâ _ Evcârâ Şarkı Sengin Semâî Bogos Efendi(Hânende)
  8442 BENİM KADAR SUÇLUSUN BUNDA SENDE (Olanlar oldu..) Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  8442 Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de (BENİM KADAR SUÇLUSUN) Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  8443 Ol dem ki geçer(çeker)tiğ-i belâ çâk-i tenimden _ Isfahanek Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8444 Ol dil-şikenin ateş-i sevdâsına _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Mûsa Süreyyâ Bey
  8445 Ol dökülen kumral saç canımı yaktı ey peri _ Hicazkâr Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
  8446 Oldu âlem şâd senden ben esîr-i gam henüz Fuzûlî Hicazkâr Beste Muhammes İsmail Fennî Ertuğrul
  8447 Oldu bu üftâdenin her kârı güç _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Tanbûri Ali Efendi
  8448 Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi Kaytazzâde Nâzım Bey Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Ahmet Tevfik Efendi
  8449 Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi Kaytazzâde Nâzım Bey Karcığar Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nubar Efendi
  8450 Oldu gönül sana mâil vaslına kıl bâri nâil _ Arazbâr Şarkı Ağır Aksak Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  8451 Oldu gönül üftâde _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Dede Efendi
  8452 Oldu görünce gönül dîvâne _ Sabâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  8453 Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret Dede Efendi Bûselik Beste Remel Dede Efendi
  8454 Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi Zîver Paşa Rast İlâhi Sofyan Zeki Altun (Hâfız)
  8455 Oldum ey şûh sana bende _ Mâhûr Şarkı Aksak Rif'at Bey
  8456 Oldumsa eğer hasta gönül kahr-ı felekten _ Hüseynî Şarkı Curcuna Şerif İçli
  8457 Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz etmiş seher Yaşar Şâdi Bey Hicaz Şarkı Müsemmen Rauf Yektâ Bey
  8458 Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz eyler seher Yaşar Şâdi Bey Şedaraban Şarkı Curcuna Şemsettin Ziyâ Bey
  8459 Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır _ Muhayyer Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  8460 Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır _ Bûselik Şarkı Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  8461 Ol gonce-dehen gül gibi güldükçe dem-â-dem Şâkir Acem Bûselik Beste Remel (Ağır) Küçük Mehmet Ağa
  8462 Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır _ Isfahan Şarkı Sengin Semâî Hacı Arif Bey
  8463 Ol goncenin etrâfını almış yine ağyâr Mehmet Sâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  8464 Ol gözleri âhu ile sohbet ne güzel şey _ Segâh Şarkı Yürük Semâî Ekrem Güyer
  8465 Olgunluğun ışığı vurmuş belli Fethi Karamahmudoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  8466 Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder _ Sûznâk Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  8467 Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın _ Bayâti Beste Devr-i Kebîr Zekâî Dede
  8468 O güzel gözlerinin sihrine kandım gönül Ünsal Silleli Uşşâk Şarkı Düyek Ünsal Silleli
  8469 Ol hihâl-ebrû gamiyle sîneyi meşhun eder _ Karcığar Şarkı Sengin Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  8470 Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  8471 Ol kadar yalvarırım yâr rahmetmez _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Medenî Aziz Efendi
  8472 Ol kaşı keman cevr ü cefâ yayını kurdu Yusuf Kenan Bey Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  8473 Ol keman ebrûlerin saldı cihâna velvele _ Bestenigâr Beste Darbeyn Hamparsum Limoncuyan
  8474 Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var Yahyâ Nazîm Efendi Acem Beste Muhammes Yahyâ Nazîm Efendi
  8475 Ol lâle-ruh'un tarh-ı gülistânı güzeldir _ Hüzzâm Beste Muhammes Ebû-Bekir Ağa
  8476 Ol levendâne kesimle görüp ol sîm-teni _ Sabâ Beste Hafif Tulum Abdi Efendi
  8477 Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna Fitnat Hanım Hicaz Beste Hafif Abdülhalim Ağa
  8478 Olmadım ben dest-res mânendine _ Ferahnâk Şarkı Aksak Dellalzâde
  8479 Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin Bekir Sıtkı Erdoğan Evc Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  8480 Olmamak zülfün esîri dilberâ mümkün değil _ Mâye Beste Zincir Dede Efendi
  8481 Olmayıcak senden atâ kul n'eylesin yâ Rabbenâ Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Sultânî Irak Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  8482 Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî _ Uşşâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  8483 Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme Nâmık Kemâl Segâh Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  8484 Olmaz olamaz böyle muhabbet aşk bahçelerinde Sabri Süha Ansen Karcığar Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  8485 Ol meh beni hiç sormuyor _ Bûselik Şarkı Düyek Medenî Aziz Efendi
  8486 Ol meh'in uşşâkını gördüm bu şeb mehtabda _ Hüzzâm Şarkı Düyek Rif'at Bey
  8487 Olmuş iken dîdelerin gibi mest _ Sabâ Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  8488 Olmuş nişan-ı tîr-i muhabbet civan iken Dâniş (18.yy) Zâvil Y.S. Yürük Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  8489 Olmuşum dîvâne vü hayrân-ı Rum Sâlih Hayri Efendi Mâhûr Şarkı Aksak Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  8490 Ol müjeler ki fitneye oldu sipâhi çâr-sâf Cevrî Gerdâniye Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  8491 Ol nahl-i çemen serv-i hırâmân olacaktır _ Isfahan Y.S. Yürük Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  8492 Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır Fuzûlî Arazbâr Beste Muhammes Dede Efendi
  8493 Olsa âlem büsbütün gül-zâr hep _ Evcârâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  8494 Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Hacı Fâik Bey
  8495 Olsa da hoş kokulu dikenidir gül yolu _ Mâhûr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  8496 AÇ GÖZLÜ KANTOSU (Olsa kiraz ile üzüm) Muâllim İsmail Hakkı Bey Nihâvend Kanto Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8496 Olsa kiraz ile üzüm (AÇ GÖZLÜ KANTOSU) Muâllim İsmail Hakkı Bey Nihâvend Kanto Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8497 Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ Râbia Hatun (İ.H.D.) Hicaz Şarkı Düyek Fahri Kopuz
  8498 Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ Râbia Hatun (İ.H.D.) Bûselik Şarkı Semâî Şekip Ayhan Özışık
  8499 Ol serv-i revân boş kodu gülzârını eyvâh Dürdâne Altan Hicazkâr Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  8500 Ol serv-i revân gelse de reftârını görsem _ Hüseynî Zemzeme Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8501 Ol sîm-beden câme değişmekten usanmaz _ Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  8502 Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilir _ Nühüft Beste Devr-i Kebîr Tab'î Mustafa Efendi
  8503 Ol şûh-i cefâ-perveri(safâ-perveri) gördüm de bayıldım Şemsettin Ziyâ Bey Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Şemsettin Ziyâ Bey
  8504 Ol şûh ile ünsiyyetim olsaydı benim de _ Şehnaz Bûselik Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8505 Oluk oluk pınarlar hey yüceden akar Necdet Varol Zâvil Şarkı Aksak Necdet Varol
  8506 Olunca mihnet-i sevdâna lâyık _ Karcığar Şarkı Aksak Bogos Efendi(Hânende)
  8507 Olup aşkınla âvâre bulunmaz derdime çâre _ Evcârâ Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  8508 Olursa ruhsatın gayetle esrar _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Nûman Ağa
  8509 Ol Yusuf-i sânî ki güzeller güzelidir _ Kûçek Y.S. Yürük Semâî Hacı Fâik Bey
  8510 O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek _ Hicaz Beste Zincir Dede Efendi
  8511 O mâvi gözlerinin ateşiyle yandım ben _ Rast Şarkı Düyek Nebahat Üner
  8512 O muydu yanımdan geçen Bekir Bahar Rast Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  8513 O mürg-i lâ-mekânım âşiyâna hâcetim yoktur _ Sultânî Hüzzam A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8514 O müşkîn turralar kim ol büt-i dil-cûde gördüm ben _ Hüseynî Aşîran A.S. Aksak Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  8515 O nahl-i bağ-ı letâfet aman aman geliyor _ Sabâ Bûselik Beste Zincir Dede Efendi
  8516 Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel Mesut Kaçaralp Karcığar Şarkı Yürük Semâî Şerif İçli
  8517 O nev-nihâl ki serv-i revân olur giderek İsmail Müşfik Efendi(Hâfız) Hicazkâr Beste Zincir Zekâî Dede
  8518 O nev-resîde nihâlim ne serv-kamet olur _ Müstear A.S. Aksak Semâî Ebû-Bekir Ağa
  8519 O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı Enderûnî Vâsıf Neveser Beste Berefşan Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  8520 Onikidir Manisa'nın dermeni _ Bayâti Araban Zeybek Aksak _
  8521 On kere demedim mi sana sevme dokuz yâr _ Evc Şarkı Yürük Semâî _
  8522 Onsekiz yaşına basmış tam sevgi çağı _ Rast Şarkı Curcuna Muhlis Sabahattin Ezgi
  8523 Onu bir gül gibi sevdiğimi solduğu gün anladım _ Hicaz Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  8524 Onu çılgın gibi sevdim (KARA GÖZLÜM) Necdet Atılgan Nişâburek Şarkı Aksak Mehmet Reşat Aysu
  8525 Onu gördüm özü bildim Hüceste Aksavrın Hicaz Şarkı Sofyan Suphi İdrisoğlu
  8526 O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi _ Beste Isfahan A.S. Aksak Semâî Ebû-Bekir Ağa
  8527 O perî-rû ne vakit âşıkı memnun edecek _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8528 Orağını haydi kavra gül Emine nar Emine _ Hicaz Şarkı Düyek Nûri Halil Poyraz
  8529 Ordumuz etti yemin titredi hâk ü zemin (ORDUNUN DUASI) _ Nihâvend Marş Sofyan Ali Rif'at Çağatay
  8530 Ordumuz etti yemin titredi hâk ü zemin _ Rast Marş Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8531 O sebepsiz terk edişten bahs etme hiç dileme af Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Müsemmen Yusuf Nalkesen
  8532 O sensiz saatlerim nasıl geçer bana sor Behçet Kemâl Çağlar Şedaraban Şarkı Aksak Gevherî Osmanoğlu
  8533 O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Aksak-Curcuna Sadettin Kaynak
  8534 O siyah gözlerinin bakışını özledim Necip Mirkelâmoğlu Sultânî Yegâh Şarkı Semâî Necip Mirkelâmoğlu
  8535 O siyah gözlerinin sihrine dil bağlayalı _ Sûznâk Şarkı Aksak Refik Fersan
  8536 O siyah gözleri sürmeleyenler Halit Uzel Zâvil Şarkı Aksak Refik Fersan
  8537 Osman'ın bindiği arap (doru) küheylân _ Muhayyer Türkü Nim Sofyan _
  8538 O şâhâne gözlerin mâvi bir ummân gibi Sâdun Aksüt Nihâvend Şarkı Aksak Sâdun Aksüt
  8539 O şûha ben demin vardım _ Hüseynî Aşîran Şarkı Düyek Şâkir Ağa
  8540 O şûha sad cefâ sâmân ü sabrım bî-karar etti _ Hüseynî Kâr Muhammes Râkım Elkutlu
  8541 O şûh olursa bana mihribân murâdımca _ Nühüft Beste Zincir Ebû-Bekir Ağa
  8542 O şûhun aldanma bir bûsesine Sabri Süha Ansen Hüzzâm Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  8543 O şûhun ey gönül düşnâm-ı lâ'li telh-bâr olmaz _ Sabâ Beste Hafif Halifezâde Tâhir Efendi
  8544 O şûhun kaddi dilcûdur _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  8545 O şûhun ruhlerin gördüm gül-i zîba mıdır bilmem _ Nihâvend A.S. Aksak Semâî Bolâhenk Nûri Bey
  8546 O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram Bedri Ziyâ Aktuna Acem Aşîran Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  8547 Otomobilim süratli (OTOMOBİL KANTOSU) _ Rast Kanto Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8548 Otomobil uçar gider gönlüm gibi geçer gider Vecdi Bingöl Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  8549 O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı... Aşkın Tuna Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Metin Everes
  8550 O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı... Aşkın Tuna Muhayyer Kürdî Fantezi Nim Sofyan Fâruk Şâhin
  8551 O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı... Aşkın Tuna Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  8552 Otur evreng-i vâlâ-yı Hilâfette saadetle _ Mâhûr Bûselik Methiye Devr-i Revân Rızâ Efendi
  8553 Oturmuş kurna başına (EMİNE'M) _ Sabâ Türkü Aksak _
  8554 Oturmuş testi elinde çeşme taşına Muhlis Sabahattin Ezgi Hicazkâr Şarkı Aksak Muhlis Sabahattin Ezgi
  8555 O vefâsız güzelin sözlerine aldandım _ Şehnaz Şarkı Sofyan Râkım Elkutlu
  8556 Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin Vâhit Özaydın Karcığar Şarkı Aksak Mete Cevâhir
  8557 Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin Vâhit Özaydın Hicaz Şarkı Aksak Nihat Adlim
  8558 Oya olsam o ipekten tülüne _ Sûzidil Şarkı Aksak Bîmen Şen
  8559 O yâr bana gör ne eyler _ Acem Şarkı Sofyan Tanbûri Mustafa Çavuş
  8560 O yâr bezme geldi kalmadı gitti Niyâzi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  8561 O yâr bezme geldi kalmadı gitti Niyâzi Bey Sultânî Bûselik Şarkı Curcuna Refik Fersan
  8562 O yâre açılmak isterim amma Yesârî Asım Arsoy Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  8563 O yârdan haber yok unuttu bizi sevilen seveni arar mı dersin _ Acem Kürdî Şarkı Düyek Tahsin Karakuş
  8564 O yâre hâlimi bir arz eden yok Ethem Pertev Paşa Hicaz Şarkı Aksak Semâî Erol Uzunöner
  8565 O yemyeşil çamlıkta o ağacın altında (GELECEĞİM) _ Mâhûr Şarkı Aksak Teoman Önaldı
  8566 O yeşil alevle yanan gözlere cehennem dediler _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Fâiz Kapancı
  8567 O yeşil gizli bakış lâhzada çıldırttı beni Rüştü Şardağ Muhayyer Şarkı Aksak Rüştü Şardağ
  8568 O yeşil gözlerinde gizlenir _ Nihâvend Şarkı . Ahmet Üstün
  8569 O yeşil gözlerine gönlüm takıldı kaldı Nezihe Becerikli Nihâvend Şarkı Aksak Sâdun Aksüt
  8570 O yeşil gözlerinin sürmesi olsam da sürülsem gözüne Mustafa Sunar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Mustafa Sunar
  8571 O yeşil gözlerin ömrüme bahardı (ŞEYTAN KIZ) Erol Sayan Rast Şarkı Düyek Erol Sayan
  8572 Oynama kalbimle yeter gülme Veliye Yâkut Acem Kürdî Şarkı Düyek Necdet Varol
  8573 Oynar meyâle bak imtiyâle _ Rast Şarkı Türk Aksağı Nûman Ağa
  8574 Oynar yürek terennüm-i çeng ü çegâneden _ Rast-ı Cedîd Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  8575 O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma Mustafa Töngemen Ferahnâk Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  8576 Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir Hikmet Münir Ebcioğlu Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Cevdet Çağla
  8577 Öksüz kalbim hicrinle yandı yine bu gece _ Hicaz Şarkı Aksak Ekrem Güyer
  8578 Öldüğüm gün ardımdan kara yas bağlamayın Ümit Gürelman Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Ümit Gürelman
  8579 Öldür beni sen aşkımın en tatlı çağında _ Rast Şarkı Türk Aksağı Hamdi Tokay
  8580 Öldür beni sevmezsen eğer cilveli şen kız _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Nefîse Özses
  8581 Öldürdü yazık kendini bir gül için bülbül Bedri Ziyâ Aktuna Zâvil Şarkı Sengin Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  8582 Öldürse de aşkın beni senden yine geçmem _ Sûzidilârâ Şarkı Sengin Semâî Sultan Vahdettin
  8583 Ölse de âşık onulmaz yâresi _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  8584 Ölsem etmem sırr-ı aşkı zerre fâş _ Hicaz Şarkı Düyek Neyzen Mehmet Bey
  8585 Ölümsüz bir yermiş kederden uzak Menşure Öktem Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna-Sofyan Bilge Özgen
  8586 Ölürcesine sev gün ışığını Fethi Karamahmudoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  8587 Ölürsem yazıktır sana kanmadan Orhan Seyfi Orhon Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Hayri Yenigün
  8588 Ölürsem yazıktır sana kanmadan Orhan Seyfi Orhon Uşşâk Şarkı Sofyan _
  8589 Ölürüm terk edemem ey gül-i nevreste seni _ Hüseynî Şarkı Curcuna Tatyos Efendi
  8590 Ömrü beşer altın olsa biz artık kaç dirhemiz Doğan Öğe Nişâburek Şarkı Düyek Yüksel Kip
  8591 Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  8592 Ömrüm âsûde geçti mâzîde çok zamanlar O.Nâdir Gürlüol Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  8593 Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır Fitnat Sağlık Hüzzâm Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  8594 Ömrüm senin olsun Zeki Müren Nihâvend Şarkı Semâî-Düyek Zeki Müren
  8595 Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an Hikmet Şinâsi Önol Hicaz Şarkı Sengin Semâî Adnan Koray
  8596 Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an Hikmet Şinâsi Önol Bûselik Şarkı Yürük Semâî Ali Ulvi Baradan
  8597 Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an Hikmet Şinâsi Önol Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  8598 Ömrümce görünsün bana çeşmindeki rüyâ Mustafa Nâfiz Irmak Evc Şarkı Sengin Semâî Yektâ Akıncı
  8599 Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam Yesârî Asım Arsoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  8600 Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla Halit Üzel Rast Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
  8601 Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla Halit Üzel Rast Şarkı Aksak Teoman Alpay
  8602 Ömrümde sana geçmedi bir kere niyâzım Enderûnî Vâsıf Evcârâ Şarkı Aksak Erol Sayan
  8603 Ömrümde sevmedim seni bu kadar Cemâlettin Alptekin Nikrîz Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  8604 Gönlümü ömrümü rûhum sana vakf etmiş iken _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  8604 Ömrümü gönlümü rûhum sana vakf etmiş iken _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  8605 Ömrümü gözyaşıma acılara bağladım Şâdi Kurtuluş Karcığar Şarkı Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  8606 Ömrümün baharında açılan nazlı çiçek Lütfü Alacalar Hüzzâm Şarkı Düyek Burhan Durucu
  8607 Ömrümün gülüsün gül ki güleyim _ Uşşâk Şarkı Curcuna Haydar Tatlıyay
  8608 Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves Mecdinevin Tanrıkorur Nihâvend Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  8609 Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves Mecdinevin Tanrıkorur Bûselik Şarkı Aksak Emin Ongan
  8610 Ömrümün hasretle geçen her günü Necmettin Halil Onan Rast Şarkı Düyek Mustafa Seyran
  8611 Ömrümün kaç yılını uğruna fedâ ettim İbrâhim Kalkan Hüzzâm Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  8612 Ömrümün mutlu geçen günleri hep sayılı Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  8613 Ömrümün neş'esiz geçti baharı Rızâ Tevfik Bölükbaşı Bayâti Araban Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  8614 Ömrümün son şevki sensin başka bir yâr istemem Behçet Kemâl Çağlar Sûznâk Şarkı Müsemmen Şerif Muhittin Targan
  8615 Ömrümüzde mevsimler bir rüzgâr gibi eser Hüseyin Tansever Evc Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  8616 Ömrümüzün baharı birlikte geçsin Erol Sayan Aşkefzâ Şarkı Sofyan Erol Sayan
  8617 Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Orhan Arıtan Hicaz Fantezi Semâî Sâim Gümüş
  8618 Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Orhan Arıtan Bûselik Şarkı Semâî Güngör Önder
  8619 Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Orhan Arıtan Nihâvend Şarkı Düyek Sâim Gümüş
  8620 Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Orhan Arıtan Hüzzâm Şarkı Düyek Selâhattin Altınbaş
  8621 Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur Onur Şenli Hüzzâm Şarkı Semâî Avni Anıl
  8622 Ömrünün baharında en sevimli çağında Akın Özkan Acem Kürdî Şarkı Aksak Akın Özkan
  8623 Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Nâhit Hilmi Özeren Sûznâk Şarkı Düyek Sâdi Işılay
  8624 Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Nâhit Hilmi Özeren Müstear Şarkı Sengin Semâî Bilge Özgen
  8625 Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Nâhit Hilmi Özeren Rast Şarkı Sengin Semâî Yektâ Akıncı
  8626 Ömrün efzûn eylesin Rabbü'l-enâm _ Ferahnâk Methiye Ağır Aksak Rif'at Bey
  8627 Ömrün efzûn olsun ey şâhen-şeh-i âlî-himem(Medhiye) _ Tarz-ı Nevîn Beste Hafif Hâşim Bey
  8628 Ömrün ezvâkında aşkın görmeyen esrârını _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  8629 Ömrün gelip geçtiği ümitlerin bittiği Hâlit Çelikoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Nûrettin Demirtaş
  8630 Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler Yahyâ Kemâl Beyatlı Uşşâk Nefes ? Yürük Semâî Süleyman Erguner
  8631 Ömür bir top yün yumağı Azmi Aytaç Uşşâk Şarkı Düyek Müfit Kuraner
  8632 Ömür boyu tatmadım doyumsuz sevgilerden İsmet Değer Rast Şarkı Semâî İsmet Değer
  8633 Ömür bu rüzgâr gibi sel gibi akıp geçti Hasan Kaya Manioğlu Uşşâk Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  8634 Ömür dediğin nedir mutluluk gibi kısa Kâmuran Yarkın Nihâvend Fantezi Düyek Kâmuran Yarkın
  8635 Ömür geçer çilem dolar keder kalır hüzün kalır Turgut Çelik Ferahnâk Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  8636 Ömür güzel dünyâ güzel Mustafa Töngemen Uşşâk Şarkı Aksak Burhan Durucu
  8637 Ömür solan güle benzer Oktay Zerrin Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  8638 Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin Turgut Çelik Bûselik Şarkı Semâî Erdinç Çelikkol
  8639 Önce koş birkaç adım ve sonra durup gel (GEL) Taner Çağlayan Hicaz Şarkı Curcuna Câvit Ersoy
  8640 Önce şarkılar çizdi ayrılığını Yaşar Gençoğlu Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  8641 Önümde açılmış kapısı aşkın Fethi Dinçer Nihâvend Şarkı Curcuna Selâhattin İçli
  8642 Öperken ağzını düştüm bayıldım _ Uşşâk Şarkı Aksak Arşak Çömlekciyan
  8643 Öperken ağzını düştüm bayıldım _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  8644 Öpeyim gül yanağını gonce-i ümmîd açsın _ Hicaz Şarkı Aksak Muhlis Sabahattin Ezgi
  8645 Öpsem de o gül-ruhlerin rûhum solacaktır _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Selânik'li Ahmet Efendi
  8646 Öptükçe siyah saçları göğsüm yanıyordu _ Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Ahmet Mükerrem Akıncı
  8647 Ördek isen göle gel _ Karcığar Türkü Ağır Aksak Kastamonu Türküsü
  8648 Ördeksiz göllerde avın avlama _ Uşşâk Türkü Devr-i Tûran _(Radife Erten'den alınma)
  8649 Öte yakaya geçelim _ Hüseynî Türkü Aksak _
  8650 Öten bülbülleri susmuş Fahriye Ongun Mâhûr Şarkı Aksak Semâî Fahriye Ongun
  8651 Ötme ey bülbül-i şûrîde o yârim uyusun _ Evc Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  8652 Öyle alıştım ki sevgilim sana Cemâlettin Alptekin Nihâvend Şarkı Semâî Mehmet Reşat Aysu
  8653 Öyle bakma güzel gözlüm Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Düyek Semahat Özdenses
  8654 Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim _ Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Aleko Bacanos
  8655 Öyle bir âh eylerim ki âh elimden âh çeker Halide Pişkin Hicaz Şarkı Müsemmen Semahat Özdenses
  8656 Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Halûk Recâî Bûselik Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Bekir Sıtkı Sezgin
  8657 Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Halûk Recâî Neveser Şarkı Devr-i Hindî Halûk Recâî
  8658 Öyle bir ay doğdu ki rûhunda şimdi aksi var _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Mustafa Sunar
  8659 Öyle bir dert ki çektiğim kimselerin haberi yok Nâmık Kemâl Aktan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Nâmık Kemâl Aktan
  8660 Öyle bir derde ben giriftâr oldum Necip Mirkelâmoğlu Rast Şarkı Curcuna Necip Mirkelâmoğlu
  8661 Öyle bir kalpsize düştüm ki hâlimden anlamıyor Necdet Erdemli Hicaz Şarkı . Necdet Erdemli
  8662 Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer İlkan San Hicaz Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  8663 Öyle bir yâre düştü ki gönlüm _ Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  8664 Öyle bir zâlime düştüm ki niyâz dinlemiyor _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  8665 Öyle çektim ki cefâ dilde safâ niyetine Hüseyin Rifat Işıl Uşşâk Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  8666 Öyle çok severdim inan ki seni Zeki Uluruh Evc Şarkı Semâî Ali Ulvi Baradan
  8667 Öyle çok yazıldı ki aşk ve sevgiden yana Alâeddin Şensoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  8668 Öyle derin bir yara ki şifâ bulmaz yıllar geçse Râfet Kurşunlu Rast Şarkı Düyek Ali Şenozan
  8669 Öyle dudak büküp hor gözle bakma Şâhin Çandır Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Avni Anıl
  8670 Öyle esîr oldum ki sevdâlı bakışına Hüseyin Tansever Hüseynî Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  8671 Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen (SEVDA BASAMAĞI) Cemâl Bora Rast Şarkı Sofyan Yılmaz Yüksel
  8671 SEVDA BASAMAĞI (Öyle güzel ki gözlerin) Cemâl Bora Rast Şarkı Sofyan Yılmaz Yüksel
  8672 Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel İlhâmi Güntel Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Turan Yalçın
  8673 Öyle kısa ki ömür her anını zevkle sür Enver Tunçalp Hüseynî Şarkı Semâî Mümin Salman
  8674 Öyle Mecnûnem ki ma'şukam benim Leylâ değil Enis Behiç Koryürek Ferahnâk Aşîran Şarkı Ağır Aksak Cüneyt Kosal
  8675 Öyle mecrûhum ki kalbim kan ile âlâm saçar Esad Bey (Doktor) Hicazkâr Şarkı Curcuna Asdik Ağa
  8676 Öyle özledim ki sevgilim seni hasret zincirini kırasım geldi Seyhan Girginer Uşşâk Şarkı Nim Sofyan İlgün Soysev
  8677 Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Fuzûlî Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8678 Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Fuzûlî Muhayyer Sünbüle Beste Çenber (Ağır) Tanbûri Ali Efendi
  8679 Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Fuzûlî Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Yusuf Ömürlü
  8680 Öyle sev öyle sev ki görenler deli sansın Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  8681 Öyle sev öyle hatırla öyle kalayım gönlünde Seyfi Güldağı Hicaz Şarkı Düyek Seyfi Güldağı
  8682 Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha Mehmet Tûran Yarar Hüzzâm Şarkı Müsemmen Oğuz Şenler
  8683 Öyle yorgun öyle üzgün derbeder hâlim yine Adnan Ürey Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Adem Şâhin
  8684 Öyle yüce ki sevgin erişmek sana zordur Arslan Tunçata Bayâti Şarkı Düyek Akın Özkan
  8685 Öyle zâlim ki vefâsız kahr eder âşıkı nazla Fuat Uluç Rast Şarkı Semâî İsmail Baha Sürelsan
  8686 Özlediğim her gülüş her ümit gibi soldu Şâdi Kurtuluş Hicaz Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  8687 Özlediğim şarkısın kulaklarımda Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Semâî Hüseyin Soysal
  8688 Özledim seni pek özledim Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  8689 Özlem şarkıları dudaklarımda Şâhizer Benlioğlu Hüseynî Şarkı Semâî Turan İnam
  8690 Özlemini çektim yıllar boyunca Sâdık Atay Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  8691 Özlemle doldu geçti seneler Tunç Kemâl Uşşâk Şarkı Düyek Bilge Özgen
  8692 Özlemle geçiyor bütün günlerim Ziyâ Polat Hüseynî Şarkı Semâî Bahri Altıntaş
  8693 Özlemle yanan bağrıma gözyaşları damlat Turgut Çelik Sultanî Irak Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  8694 Özlemler beste yapar ayrılık yollarında Hayri Davaz Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Şenozan
  8695 Özlemlere son verecek bir kucak huzurla gelse Fethi Karamahmudoğlu Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  8696 Özlemlerimin şarkısı bitmiş gibi sanki Adnan Ürey Hicaz Şarkı Sengin Semâî Adem Şâhin
  8697 Özlerdi gönül zevk-i dem-i köhne baharı (meyi geh nev-baharı) Kolağası Rızâ Bey Hicaz Şarkı Aksak Rif'at Bey
  8698 KADERE BAK (Özlesem de seni her an) Sâlih Korkmaz Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  8698 Özlesem de seni her an ağlasam da olmaz duyan Sâlih Korkmaz Hüzzâm Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Şensoy
  8699 Özleyişler serzenişler söyleyişler özden midir Neveser Kökdeş Nişâburek(Rast) Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  8700 Özüm gibi seven kulmuş Yalçın Benlican Hüseynî Şarkı Sofyan Bilge Özgen
  8701 Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr Ahmet Feyzî Bey (Muâllim) Sûznâk Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  8702 Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin Nûri Ağa (Klârnetçi) Uşşâk A.S. Ağır Aksak Semâî Halifezâde Tâhir Efendi
  8703 Pâdişahım çok yaşa ömrün mezîd olsun müdâm _ Isfahan Methiye Ağır Düyek Rif'at Bey
  8704 Pâdişahım etti dünyâyı cülûsun şâd-man _ Evc Şarkı Aksak Hüsâmettin Bey
  8705 Pâdişahım kıldı ihyâ lûtf u ihsânın senin _ Nihâvend-i Kebîr Methiye Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8706 Pâdişahım olsun efzûn ömr ü şân ü şevketin _ Şevkefzâ Şarkı Ağır Düyek Medenî Aziz Efendi
  8707 Pâdişahım âsmân kemter gulâmındır senin _ Bayâti Araban Methiye Ağır Aksak Rif'at Bey
  8708 Palandöken dağında kavalımın sesi var Ahmet Hakkı Bey Muhayyer Şarkı Türk Aksağı İzzettin Servet Bey
  8709 Papatyalar açınca koşa koşa gel bana Nûri Demiral Nihâvend Şarkı Aksak İsmet Kocabeyler
  8710 Parça parça beyazlanmış yüreğin (ERCİYES'İM) Emine Ertem Karcığar Şarkı Düyek Bilge Özgen
  8711 Pâre pâre eyledi gamzen derûn-i kalbimi Sâfî (Üsküdar'lı) Nihâvend Şarkı Müsemmen Emin Ongan
  8712 Pâre pâre oldu sînem gamze-i cânâneden _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî-Cur. Hacı Arif Bey
  8713 Parlak saçını bir gececik okşayabilsem Santûri Şükûfe Hanım Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Zeki Duygulu
  8714 Parlak yüzünün güller açan rengine yandım _ Muhayyer Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8715 Parlayan gözlerimde hasret özlemi Ahmet Acarer Hüzzâm Şarkı Semâî-Curcuna Arif Sâmi Toker
  8716 Parlıyor fikrim o parlak gözlere baktıkça ben _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Artaki Candan
  8717 Pây-i a'dâdan halâs oldu mukaddes yurdumuz Ömer Lâtif Bey (Muâllim) Rast Marş Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8718 Pây-i yâre düşmeğe ağyârdan nevbet mi var _ Pençgâh Beste Çenber Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  8719 Pây-mâlin olmak ümidiyle dâmânın gibi Ziyâeddin Paşa (Vezir) Sabâ Şarkı Semâî Bîmen Şen
  8720 Pek arzu eyler görmeyi canım _ Hüseynî Şarkı Aksak Semâî Rif'at Bey
  8721 Pek beğendim sevdiğim etvârını Rûhi Vâmık Bey Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî İsak Varon
  8722 Pek bozulmuş meh-cemâlin gül-tenin _ Tâhir Bûselik Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  8723 Pek cefâcûsun sana yoktur bedel _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  8724 Pek cüdâ düştüm gülümden _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  8725 Pek çâresizim baht-ı siyâhkârın elinden _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  8726 Pek güzeldir gönül kapar Kemâl Emin Bara Karcığar Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  8727 Pek güzelsin ey perî _ Evc Şarkı Aksak _
  8728 Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefâ _ Bayâti Şarkı Devr-i Revân Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  8729 Pek güzelsin sevdiğim sevmek seni mihnet midir _ Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Nesim Silviya (Haham)
  8730 Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim Sultan II.Mahmut (Adlî) Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  8731 Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim Sultan II.Mahmut (Adlî) Bûselik Aşîran Şarkı Düyek Sultan II.Mahmut (Adlî)
  8732 Pek harâb ettin dil-i nâ-şâdımı _ Mâhûr Şarkı Nim Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8733 Pek içli bir ozan değilim amma Ahmet Ertürk Hicaz Şarkı Düyek Vehbi Gül
  8734 Pek merak oldu bana ey sîm-ten _ Sûznâk Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  8735 Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  8736 Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden _ Uşşâk Şarkı Aksak Ûdî Kirkor Berberyan
  8737 Pek nâziktir ince belin _ Bestenigâr Şarkı Aksak Dede Efendi
  8738 Pek nazlısın ey sevgili yetmez mi tehassür _ Hicazkâr Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  8739 Pek özledim o demleri seninle bu yerleri Neveser Kökdeş Sûznâk Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  8740 Pek özledim sesini çok var görmedim seni _ Nihâvend Şarkı Sofyan Muhlis Sabahattin Ezgi
  8741 Pek revâdır sevdiğim ettiklerin Ahmet Râsim Bey Sûznâk Şarkı Curcuna Ahmet Râsim Bey
  8742 Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Semâî Hacı Fâik Bey
  8743 Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim Hacı Fâik Bey Dügâh Kâr Hafif-Y.Semâî Hacı Fâik Bey
  8744 Pek tâzesin amma senin yoktur eşin _ Şedaraban Şarkı Aksak Neyzen Rızâ Bey
  8745 Pek yosma-edâ gördüm efendim _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Aksak Basmacı Abdi Efendi
  8746 ANKARA RÜZGARI (Penbe küçük dudağın..) _ Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Gündoğdu Duran
  8746 Penbe küçük dudağın söyledi şarkımızı Gündoğdu Duran Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Gündoğdu Duran
  8747 Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  8748 Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim _ Bestenigâr Beste Muhammes Hacı Fâik Bey
  8749 Penbelikle imtizac etmiş tenin Mahmut Celâleddin Paşa Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Lem'î Atlı
  8750 Pencere açıldı Bilâl oğlan _ Hicaz R.T. Aksak _
  8751 Pencereden ay doğdu _ Uşşâk Türkü Sofyan Haydar Telhüner
  8752 Vâd-i vuslatdan haber çıkmaz neden Hayrullah Yalım Hüseynî Şarkı Semâî Rüştü Eriç
  8753 Pencereden kar geliyor arkama baktım yâr geliyor _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  8754 Pencereden kuş uçtu yandı yürek tutuştu _ Hicaz Türkü Nim Sofyan _
  8755 Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü Muhlis Sabahattin Ezgi Hicaz Şarkı Aksak Muhlis Sabahattin Ezgi
  8756 Penceresi yola karşı gelen geçen atar taşı _ Nikrîz Türkü Aksak İskeçe Türküsü
  8757 Pençe-i gamdan gönül bulmaz rehâ _ Hicazkâr Şarkı Aksak Kemânî Sebuh
  8758 Pençe-i gamdan âzâd kıl _ Acem Aşîran Şarkı Düyek Kemençeci Usta Yani
  8759 Perçem-i gül-pûşinin yâdıyla feryâd eyledim _ Şevkutarab Beste Zincir Sultan III.Selim (İlhâmî)
  8760 Perde çektin âh a kâfir matla-i âmâlime Hamdi Bey Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  8761 Perde perde yükselen nağmelerde sazdasın Ahmet Ilgaz Mâhûr Şarkı Semâî Vefik Ataç
  8762 Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında _ Hicaz Şarkı Aksak Bîmen Şen
  8763 Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında _ Müstear Şarkı Türk Aksağı Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
  8764 Perîşan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var İsmail Hakkı(Bursavî) Sabâ Zemzeme Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  8765 Perîşan kâkülü âşûb-i candır _ Hüzzâm Şarkı Aksak Rif'at Bey
  8766 Perîşan ömrümün neş'esi söndü Ali İlmî (Ceyhan'lı) Uşşâk Şarkı Aksak-Serbest Sadettin Kaynak
  8767 Perîşan saçların aşkımın ağıdır Yesârî Asım Arsoy Rast Şarkı Semâî Yesârî Asım Arsoy
  8768 Pertev-i hüsnün salarken dehre tâb _ Uşşâk Şarkı Müsemmen Tanbûri Ali Efendi
  8769 Pervâne olsam dönsem bağında _ Karcığar Şarkı Türk Aksağı Arif Sâmi Toker
  8770 Peşpeşe sâhile koşan dalgalar Orhan Kızılsavaş Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  8771 Peteğe bal veren arılar gibi _ Segâh Şarkı Düyek Sâdi Işılay
  8772 Petek petek bal gibisin çiçek çiçek dal gibisin Ali Can (Canlı) Mâhûr Şarkı Sofyan Erol Sayan
  8773 Petek petek varken balın Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  8774 Petekte üzüm kara _ Tâhir Şarkı Sofyan _
  8775 Pey-ender-pey meserretle _ Ferahnâk Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Hüseyin Paşa
  8776 Peyâm-ı hüsnüne peymâne gözler _ Nihâvend Şarkı Semâî Hacı Arif Bey
  8777 Peymân-ı dilberâna inanmam kefil ile _ Uşşâk Beste Sakîl Zekâî Dede
  8778 Peymâne-i ser-şâr ile cânâne bizimdir _ Muhayyer Sünbüle Y.S. Yürük Semâî Hacı Fâik Bey
  8779 Peymânelere sûz-i dil'in zehri bulaştı _ Sûzidil Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  8780 Peymâneme mehtâb süzülüp dolduğu akşam _ Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna Emin Ongan
  8781 ALİYE'M (Pınar başında çarşaf yıkar) Erol Sayan Hüseynî Türkü Sofyan Erol Sayan
  8781 Pınar başında çarşaf yıkar (ALİYE'M) Erol Sayan Hüseynî Türkü Sofyan Erol Sayan
  8782 Pınar başında sandım bir söğüt dalı Ayşe'm _ Muhayyer Bûselik Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  8783 Pınarın başına varmasın eller _ Hüseynî Şarkı . Sâdi Işılay
  8784 Pınarın başında güller açıldı _ Karcığar Şarkı Aksak Mustafa Ağa
  8785 Pınarın başında su verdin içtim (AYŞE'M) Burhânettin Deran Hicaz Şarkı Düyek Burhânettin Deran
  8786 Pîr olmada gerçi gönül amma civan ister _ Şedaraban Y.S. Yürük Semâî Tanbûri İzak Efendi
  8787 Pinhân ediyorsun niye ruhsârını dilber _ Ferahfezâ Fantezi Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8788 Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir Yahyâ Nazîm Efendi Yegâh A.S. Aksak Semâî Dellalzâde
  8789 Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl'e ter getirir Ahmet Muhtar Efendi Nevâ Beste Zincir Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  8790 Portakal bahçeleri renk ve koku elele Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  8791 Portakal ü turunç... _ Rehâvî A.S. Sengin Semâî Tab'î Mustafa Efendi
  8792 Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar Leylâ Hanım Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  8793 Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar _ Acem Kürdî Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  8794 Pür-kîn-i nigeh geldi aman ol meh-i nev-rû _ Şevkâver Şarkı Ağır Aksak Semâî Mustafa Ağa
  8795 Pür-lerze olur rûyini gördükçe cenânım _ Muhayyer Şarkı Sengin Semâî Tanbûri Cemil Bey
  8796 Pür-melâlim yok teselli dil-i zârın feryâdına _ Ferahnâk Şarkı Curcuna Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  8797 Pür-meserrettir cihân-ı âlem handandır bugün _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Hakkı Bey (Sermüezzin)
  8798 Pür-safâdır rûy-i alim uykudan _ Sabâ Şarkı Aksak Mehmet Efendi (Neyzen)
  8799 Pür-yakar pervâneyim şem-i şeb-ârâlar benim _ Segâh Şarkı Devr-i Hindî Kanûni Hâlit Bey
  8800 Püser adın Memiş imiş _ Mâye Şarkı Ağır Aksak Semâî Mahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)
  8801 Püskül pencereden uçtu _ Gülizâr Şarkı Aksak _
  8802 Rahat bulamam ney gibi zâr eylemeyince _ Bayâti Bûselik A.S. Sengin Semâî Zekâî Dede
  8803 Rahatım yok bu dil-i şeydâdan _ Isfahan Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  8804 Râh-ı aşka dâhil oldum ber-serîr ettin beni Halûk Recâî Nevâ Şarkı Müsemmen Halûk Recâî
  8805 Rahm eder mi sana sandın a gönül _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Selânik'li Ahmet Efendi
  8806 Rahm edip gözyaşımı silmez misin _ Hicaz Şarkı Curcuna Nûri Halil Poyraz
  8807 Rahm edip hâl-i dil-i sûzânıma _ Sûznâk Şarkı Müsemmen Kanûni Hâlit Bey
  8808 Rahm et a güzel hâl-i perîşânımı gel gör _ Sûzidil Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8809 Rahm et niyâzımdır sana _ Karcığar Şarkı Aksak Dede Sâlih Efendi
  8810 Rahm eyle bakıp hâlime bir kerre a canım Zeki Duygulu Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Zeki Duygulu
  8811 Rahm eyle gel feryâdıma _ Sûznâk Şarkı Aksak Rif'at Bey
  8812 Rahmı yok bir yâre düştüm el aman gonce-dehen _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  8813 Rahmı yok bir yâre düştüm ey gönül yok çâresi _ Selmek Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8814 Rahnedâr ettin dil-i vîrânımı _ Hüzzâm Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  8815 Rakı içtim fincandan _ Segâh Şarkı Nim Sofyan _
  8816 Rakı verme hürmetli _ Dilkeşhâverân Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Aziz Bey
  8817 Rakibi yanına alıp gezersin _ Sûznâk Şarkı Aksak Yusuf Paşa
  8818 Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Nedîm Tebrîz Şarkı Raks Aksağı Ali Rızâ Efendi (Şeyh)
  8819 Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Nedîm Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Münir Nûrettin Selçuk
  8820 Raksa çıktı nâz ile bir nev-civan _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8821 Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî _ Bayâti Araban A.S. Sengin Semâî Hacı Sâdullah Ağa
  8822 Rast deyüb girdim bu fihrist-i makamat seyrine _ Rast K.Natık Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8823 Rast geldi gönül çeşm-i sitemkâr-ı nigâre _ Rast Şarkı Türk Aksağı Bîmen Şen
  8824 MAVİLİ (Rast geldim iki ..) _ Acem Aşîran Türkü Sofyan _
  8824 Rast geldim iki câne (MAVİLİ) _ Acem Aşîran Türkü Sofyan _
  8825 Rast geldim merg-zâr içre o şûh-i dilkeşe _ Rast K.Natık Çenber Hatipzâde Osman Efendi
  8826 Rast gelmiş idim dün sana ben semt-i Vefâ'da _ Hüzzâm Şarkı Düyek Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Keçecizâde İzzet Molla Rast K.Natık Yürük Semâî Dede Efendi
  8828 Ravza-i hüsnünde güller münkeşit güldükçe sen _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Sâdi Erden (Ûdi)
  8829 Razıyım yanımda ol kahrına azâbına Necdet Dönmez Hicaz Şarkı Curcuna Necdet Dönmez
  8830 Recâ-yı vasl için ol gül-izâre _ Hicaz Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  8831 Recâ-yı vasl için ol gül-izâre _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Nûri Halil Poyraz
  8832 Reftâr-ı nâz-ı cünbüşe girdi aman aman _ Mâhûr Şarkı Aksak Semâî Şükrü Şenozan
  8833 Reftârı nâzik bî-bedel Behçet Rast Şarkı Sofyan Kemânî Rızâ Efendi
  8834 Reftîm u burdîm u dağ-ı tü _ Mâhûr Beste Sofyan Acem'lerin
  8835 Rehâ bulmadım zülfün telinden _ Gülizâr Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  8836 Rehâ yok bu derd ü gamdan _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
  8837 Rehgüzâr-ı vaslına rîzân olan dürdâneler Şâdiye Hanım (Kemânî) Evc Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8838 Reh-i âmâle herkes buldu yol avare ben kaldım Harput Folklorundan Mâhûr Beste Şarkı Devr-i Revânı Selânik'li Ahmet Efendi
  8839 Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül _ Hüzzâm Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  8840 Rencîde olur ağladığımçün siteminden _ Rahatülervâh Beste Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8841 Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhım Enverî Nihâvend-i Kebîr Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  8842 Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana Ziyâeddin Paşa (Vezir) Nişâbur Beste Muhammes Tanbûri Ali Efendi
  8843 Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana Ziyâeddin Paşa (Vezir) Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Ûdî Ekrem Bey
  8844 Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana _ Ferahnâk Şarkı Ağır Aksak Bolâhenk Nûri Bey
  8845 Reng-i âl'i ruhundan almış gül _ Hüseynî Aşîran A.S. Ağır Sengin Semâî Zekâî Dede
  8846 Reng-i gül-ruhsârını setreylemiş püskürme ben _ Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8847 Reng-i mevc-i âb-ı zümrütten boyandı câmesi Nâfiz (18.yy) Rast Beste Çenber (Ağır) Zaharya
  8848 Reng-i ruh-i gülzârı tebâh eyledi bülbül _ Sabâ Bûselik A.S. Sengin Semâî Dede Efendi
  8849 Reng-i ruhsârına benzer gül pek az _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Râif Bey (Ûdî)
  8850 Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sait Efendi (Üryânizâde) Rast Şarkı Aksak Erol Sayan
  8851 Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sait Efendi (Üryânizâde) Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  8852 Reng-i ruhsârın gören der "gül gibi" _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Hacı Arif Bey
  8853 Rengi solmuş atılmış ateşlerde yakılmış... Hâlit Çelikoğlu Sabâ Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  8854 Renk renk oldu cemâl-i tâbdârından nikab _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Sahak Hocasar (Kemânî)
  8855 Renk versin bakışın solan yaprağa Hasan Kaya Manioğlu Nihâvend Şarkı Düyek Rıdvan Keskingör
  8856 Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir Mehmet Şâkir Dede Ferahnâk Kâr Muhammes Dellalzâde
  8857 Reşk eder ey gonce-i zîbâ gül ü şebbû sana _ Tarz-ı Nevîn A.S. Ağır Aksak Semâî Hâşim Bey
  8858 Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi Nevres Evcârâ Şarkı Ağır Aksak Hâşim Bey
  8859 Revâdır bu dil-i zârın figânı _ Uşşâk Şarkı Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8860 Revâ mı ey perî gülmek _ Sûznâk Şarkı Düyek Tanbûri Ali Efendi
  8861 Revan'ın her yanı al kana döndü (ERİVAN FACİASI) _ Hüzzâm Marş Sofyan _
  8862 Revan yolu diken _ Tâhir Şarkı Curcuna _
  8863 Ricâ etsem beni dâim üzersin _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  8864 Rind-i mihnet-perverim meyhâneler ağlar bana Mehmet Celâl Hüseynî Şarkı Müsemmen İsmail Demirkıran
  8865 Rindler bu şerâbı nice yıllar içti Hakkı Uysal Uşşâk Şarkı Düyek Rifat Ayaydın
  8866 Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım Alâeddin Yavaşça Hicaz Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  8867 Riyâsız çeşm-i âhuyu severdim _ Hicazkâr Şarkı Düyek Civan Ağa
  8868 Riyâsız söylüyorum ben seni seviyorum _ Uşşâk Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  8869 Rubûde oldu sîm-tene gönlüm _ Şehnaz Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  8870 Rûy-i âlemdir (Rûh-î âlindir) kulûb-ı nâs'ı hep mesrûr eden _ Acem Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Dellalzâde
  8871 Rûh-i mahmûr-i sehersin nûr-i sevdâ-yı cihan _ Nihâvend Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8872 Rûh-i nâbı mey-i nâb ile kaçan gül-gül olur _ Uşşâk Y.S. Yürük Semâî Recep Çelebi (Çömlekçizâde)
  8873 Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misâl _ Bestenigâr Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  8874 Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır _ Yegâh Şarkı Curcuna Tanbûri Ali Efendi
  8875 Ruhlerin kıldık temâşa zülf-i anber-fâme dek _ Evc Beste Çenber (Ağır) Zekâî Dede
  8876 Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine _ Acem Y.S. Yürük Semâî Kadri Efendi (âmâ)
  8877 Ruhsârı gibi gamzesi de âfet-i candır _ Uşşâk Şarkı Yürük Semâî Şükrü Tunar
  8878 Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi Fuzûlî Sûzidil Beste Remel Ali Rif'at Çağatay
  8879 Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi Fuzûlî Nihâvend Y.S. Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  8880 Ruhsârına geysûleri döktün taramazsın _ Şedaraban Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8881 Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur _ Bayâti A.S. Ağır Aksak Semâî Hamparsum Limoncuyan
  8882 KAR-I MURASSA (Ruhsar-ı tü çün...) _ Segâh Kâr Hafif Şeyh Abdül Ali
  8882 Ruhsâr-ı tü çün âyîne-i sûret-i muînest _ Segâh Kâr Hafif Şeyh Abdül Ali (Hâce-i sânî)
  8883 Rûhu ezvak ile sarhoş ediyor bir bakışı Afife Köprülü Hicaz Şarkı Ağır Aksak Ferit Tan
  8884 Rûhuma fasl-ı sabâ nakşediyor gözlerin Burhan Durucu Şevkefzâ Şarkı Düyek Burhan Durucu
  8885 Rûhuma gecenin mâtemi doldu Mustafa Nafiz Irmak Nihâvend Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  8886 Rûhuma hasretin acısı dolsa Kadri Özsoy Hicaz Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  8887 Rûhuma sunduğun mukaddes günah _ Hicaz Şarkı Düyek Nûri Halil Poyraz
  8888 Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı Bâki Süha Ediboğlu Hüzzâm Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  8889 Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı Bâki Süha Ediboğlu Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  8890 Rûhum canım sevgilim şimdi nerde _ Hicaz Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  8891 Rûhumda âh bir yetim gülüşü var _ Segâh Şarkı Semâî _
  8892 Rûhumda aşkın saklanıp kalsa _ Hüzzâm Şarkı Aksak Marko Çolakoğlu (Ûdî)
  8893 Rûhumda ateş saçan bir âleme giderim Melek Öktem Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Yüksel Kip
  8894 Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin Y.Sinan Ozan Ferahnâk Şarkı Semâî Artaki Candan
  8895 Rûhumda baharımda açan tatlı emelsin _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Nihat Adlim
  8896 Rûhumda bu akşam o ilâhi sesi duydum _ Acem Kürdî Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  8897 Rûhumda bu akşam yine bir gizli elem var _ Nihâvend Şarkı Curcuna Ömer Altuğ
  8898 Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Bîmen Şen
  8899 Rûhumda bütün sisli emeller mütenevviç Kemâl Şâkir Yakar Şedaraban Şarkı Sofyan Esin Seçkin
  8900 Rûhumda çiçekler gibi açmakta hayâlin Mahmut Nedim Güntel Mâhûr Şarkı Sengin Semâî Ferit Tan
  8901 Rûhumda derin yaralar kalbimde derin acılar (GURBET) _ Acem Aşîran Şarkı Düyek Kemâl Gürses
  8902 Rûhumda gizli bir emel mi arar Rızâ Tevfik Bölükbaşı Hicaz Şarkı Aksak Mustafa Çağlar
  8903 Rûhumda neş'e hayâle daldım Neveser Kökdeş Hicazkâr Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  8904 Rûhumdan uçan nağmelerim yâre ulaştı Hayri Tümer Hüseynî Şarkı Türk Aksağı İbrâhim Tuğberk
  8905 Rûhumda o mâvi bakışın yangını nerde Mahmut Nedim Güntel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı İsmail Baha Sürelsan
  8906 Rûhumda senden bir nâle vardır Mustafa Nâfiz Irmak Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Cevdet Çağla
  8907 Rûhumda yine aşk bestesi var Zeki Müren Segâh Şarkı Türk Aksağı Zeki Müren
  8908 Rûhum emelim kalb-i nizârım zedelendi _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  8909 Rûhum gam içinde ezilir örselenir _ Karcığar Şarkı Aksak Ûdî Sâmi Bey
  8910 Rûhum musun ey rûh-i safâ-bahşı cihanın _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Tatyos Efendi
  8911 Rûhum sana bir gizli geliş arzusu duydu Sıtkı Angınbaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Melâhat Pars
  8912 Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı Mustafa Reşit Bey Bestenigâr Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  8913 Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır Ahmet Refik Altınay Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  8914 Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı Alâeddin Yavaşça Acem Kürdî Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  8915 Rûhumun ışığısın aşkımın güneşisin Fevzi Okan Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Halit Ziyâ Konuralp
  8916 Rûhumun ihtiyâcı cânânım... _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  8917 Rûhumda buldum vecd-i visâli Nigâr Hanım (Kemânî) Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Lem'î Atlı
  8918 Rûhunda ölen nağmede sevdâ sesi var mı Mustafa Nâfiz Irmak Segâh Şarkı Sengin Semâî Sâdi Işılay
  8919 Rûhunda senin rûhuma bir tek güzel eş var H.F.Süerdem Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Fahri Kopuz
  8920 Rûhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden N.Nihal Atsız Evcârâ Şarkı Aksak Ahmet Hatipoğlu
  8921 Rûh üzgün sensiz _ Acem Aşîran Şarkı . _
  8922 Rûşen et bezmimi artık gözümün nûru görün _ Hisâr Bûselik Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8923 Rûşen etti ey vech-i nur _ Sabâ Şarkı Aksak Rif'at Bey
  8924 Rûyinde bu müşkin ben'i ... _ Acem Kürdî Şarkı Nim Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8925 Rûyinden at nikabı _ Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  8926 Rûyine saçlar dökülmüş bir demetsin gül gibi _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Fahri Kopuz
  8927 Rûyini gördükte ey nevres-nihâl _ Şevkefzâ Şarkı Düyek Lâtif Efendi
  8928 Rûyini örtmüş görünce saçları pür iltihâb _ Hüseynî Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8929 Rûy-i tü câm-ı tarâb-ı gül-gûn bâd _ Hisâr Bûselik Kârçe Devr-i Revân Dede Efendi
  8930 Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma _ Segâh Arabân Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8931 Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma _ Acem Kürdî Şarkı Curcuna Kemânî Serkis Efendi
  8932 Rûzigârı bûd yâr-i men _ Nihâvend-i Kebîr Beste Devr-i Revân Abdülkâdir-i Merâgi
  8933 Rûz-i hicrânı uzattıkça uzatmıştı felek _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  8934 Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî) Sûznâk Beste Muhammes Küçük Mehmet Ağa
  8935 Rûz u şeb âh eylemekten gözlerimde bitti âb _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8936 Rûz u şeb bu cihan içre eyledikçe geşt ü güzâr _ Acem Kürdî Beste Muhammes Osep Ağa (Ebeyan)
  8937 Rûz u şeb eyler niçin efgan gönül _ Mâhûr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8938 Rûz u şeb feryâdıma sensin sebeb _ Hüzzâm Şarkı Aksak-D.Hindî Hâfız İbrâhim Efendi
  8939 Rûz u şeb kan ağlarım âh eylerim ol mâh için Nevres Paşa Sûznâk Şarkı Müsemmen Sâdi Hoşses
  8940 Rûz u şeb zârınla giryân olmuşum _ Ferahnâk Şarkı Ağır Düyek Rif'at Bey
  8941 Rüyâda bu şeb yârimin âgûşuna yattım Mustafa Reşit Bey Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  8942 Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın Nedim Harmankaya Hicaz Şarkı Türk Aksağı İsmail Safâ Olcay
  8943 Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın Nedim Harmankaya Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Necmi Pişkin
  8944 Rüyâ gibi bir yazdı yarattın hevesinle Yahyâ Kemâl Beyatlı Nihâvend Şarkı Aksak Hasan Soysal
  8945 Rüyâ gibi geçen yıllar biraz durun durun biraz Rüştü Şardağ Uşşâk Şarkı Düyek Rıdvan Lâle
  8946 Rüyâ gibi geçtiyse nasıl hızla o dünler _ Rast Şarkı Aksak Melâhat Pars
  8947 Rüyâ gibi her hâtıra her yaşantı bana Cengizhan Altuntaş Rast Şarkı Nim Sofyan Mehmet Ilgın
  8948 Rüyâ gibi hülyâ dolu bir bahçede açsan Bilge Özgen Hicaz Şarkı Aksak Bİlge Özgen
  8949 Rüyâ gibi uçan yıllar biraz durun durun biraz Rüştü Şardağ Hicaz Şarkı Curcuna Avni Anıl
  8950 Rüyâmda gördüğüm yolunda öldüğüm Mustafa Günay Kürdîli Hicazkâr Fantezi Semâî Erol Güldiken
  8951 Rüyâmda gördüğüm yolunda öldüğüm Mustafa Günay Kürdîli Hicazkâr Fantezi Semâî Hasan Dede Dinç
  8952 Rüyâmda gördükçe gül hayâlini ağlarım inlerim gel üzme beni Kâmran Yıldırım Nihâvend Şarkı Sofyan Kâmran Yıldırım
  8953 Rüyâ mı gördüm kalbim mi vurdu Nigâr Gâlib Ulusoy Acem Kürdî Şarkı Semâî Lem'î Atlı
  8954 Rüyâmı haram etti bahçemdeki şu bülbül Yusuf Yıldırım Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Yusuf Yıldırım
  8955 Rüyâ mı o günler ki nasıl geçti bilinmez _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Sahak Hocasar (Kemânî)
  8956 Rüyâna dalıp aşkımızın ilk gecesinden... _ Karcığar Şarkı Türk Aksağı _
  8957 Rüzgârda uçuşan saçların Neclâ Peker Hicaz Şarkı Semâî Adem Şâhin
  8958 Rüzgârdın seninle yarışamadım İlham Behlül Pektaş Hicaz Şarkı Semâî Ziyâ Taşkent
  8959 Rüzgâr eser deniz çağlar (SAĞLIK OLSUN BUDA GEÇER) Hâlit Çelikoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  8959 SAĞLIK OLSUN BU DA GEÇER (Rüzgâr eser deniz çağlar) Hâlit Çelikoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  8960 Rüzgâr gibi geçecek sevdânın o günleri Seyfi Güldağı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  8961 Rüzgâr gibi geçti bahar Ragıp Gönülşen Nihâvend Şarkı Semâî Ragıp Gönülşen
  8962 Rüzgâr gibi gel fırtınalar gönlümü sarsın Gündoğdu Duran Hüseynî Şarkı Aksak Gündoğdu Duran
  8963 Rüzgârın önünde yapraklar gibi benide savurup durdunuz yıllar Muhammet Yılman Mâhûr Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  8964 Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne Fuat Edib Baksı Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  8965 Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne Fuat Edib Baksı Bûselik Şarkı Düyek Selâhattin Erköse
  8966 GURBET (Rüzgârlara kapılmış...) Zeki Müren Hüseynî Şarkı Semâî Zeki Müren
  8966 Rüzgârlara kapılmış kuru yaprak misâli (GURBET) Zeki Müren Hüseynî Şarkı Semâî Zeki Müren
  8967 Rüzgârlar ufkumda ney'ler çalarken _ Nihâvend Şarkı Semâî _
  8968 Rüzgâr ne fısıldar ve ...(YAMANLAR) _ Sûzidil Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  8969 Rüzgâr olsam sırma saçlar üstüne Yusuf Merçil Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Nihat Adlim
  8970 Rüzgâr söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı Şekip Ayhan Özışık Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  8971 Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir Hâlit Çelikoğlu Hüzzâm Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  8972 Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız Cenap Muhittin Kozanoğlu Nihâvend Şarkı Sofyan Fahri Kopuz
  8973 Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız Cenap Muhittin Kozanoğlu Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Kâzım Uz (Muâllim)
  8974 Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız Cenap Muhittin Kozanoğlu Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Refik Fersan
  8975 Saatler sanki durdu bitmiyor günler aylar (YİNE HASRET BAŞLADI) Sâhire Tayanç Acem Kürdî Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  8976 Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler Sâdettin Kaynak Hüzzâm Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  8977 Sabâ eser gûsun-i ter ki mürg-i aşka lânedir Tevfik Fikret Uşşâk Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  8978 Sabâ eser gûsun-i ter ki mürg-i aşka lânedir Tevfik Fikret Sabâ (Bûselik'te) Fantezi Semâî-Sof.-T.Ak. Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8979 Sabâ eser gûsun-i ter ki mürg-i aşka lânedir Tevfik Fikret Sabâ Şarkı Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  8980 Sabâ git gör de cânânım _ Sabâ Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8981 Sabâ gönlüm perîşandır _ Hicaz Şarkı Curcuna Hâfız Yusuf Efendi
  8982 Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar Nedîm Acem Beste Hafif Enfî Hasan Ağa
  8983 Sabâ rüzgârı yine sabâ rüzgârı Aydın Oran Sabâ Şarkı Semâî Aydın Oran
  8984 Sabâ serîrin ol meh söyle gönülde kursun _ Sabâ Beste Lenk Fahte Suphi Ziyâ Özbekkan
  8985 Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu _ Mâhûr Şarkı Düyek Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  8986 Sabâ yok mu peyâmın ol gül-i bağ-ı cenânımdan _ Canfezâ A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8987 Sabâ yolun düşerse git o tıfl-ı dilsitâne sor _ Sabâ Zemzeme Şarkı Yürük Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  8988 Sabah akşam karşımdasın Bestâmi Yazgan Hüseynî Ç.Ş. Sofyan Tâhir Karagöz
  8989 Sabah da sabah seyr edelim yalıyı _ Nikrîz R.T. Devr-i Hindî _
  8990 Sabah gözlerde ışık akşam saçlarda nakış Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  8991 Sabah güneş doğarken kirpiklerin açılır _ Gerdâniye Şarkı Curcuna Refik Fersan
  8992 Sabah güneşi doğmuş boyalı konaklara _ Acem Aşîran Türkü Sofyan _
  8993 Sabah ol gecelere Fethi Karamahmudoğlu Hicaz Şarkı Lenk Fahte Fethi Karamahmudoğlu
  8994 Sabah oldu aman et arz-ı dîdâr _ Hüzzâm Şarkı Aksak Sâdi Erden (Ûdi)
  8995 Sabah oldu gönüller oldu mesrûr _ Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Tanbûri Ali Efendi
  8996 Sabah oldu güneş doğdu parlıyor _ Hicaz R.T. Aksak _
  8997 Sabah oldu uyansana _ Evc R.T. Aksak _
  8998 Sabah olmuş cihan hüzn içre manzur _ Sabâ Şarkı Düyek Muâllim İsmail Hakkı Bey
  8999 Sabah olmuş tan yerleri atıyor _ Mâhûr Şarkı Devr-i Revân Şâkir Ağa
  9000 Sabah olsun ben şu yerden gideyim Karacaoğlan Mâhûr Şarkı Evsat İbrâhim Ağa
  9001 Sabah sabah ben zülfümü tararım _ Hicaz R.T. Aksak _
  9002 Sabah yeli hep yellerin şâhısın _ Acem R.T. Sofyan _
  9003 Sabah yıllardan beri ilk defa oldu bence Behçet Kemâl Çağlar Nihâvend Şarkı Curcuna Zeki Duygulu
  9004 Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül _ Dilkeşhâverân A.S. Aksak Semâî Hasan Fehmi Mutel
  9005 Sabahın seherinde ben düştüm yollara _ Hicaz Şarkı Düyek Ahmet Gâzi Ayhan
  9006 Sabahını akşam ettim Ü.Mustafa Erdoğan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Zekâi Tunca
  9007 Sabahla üzerinde bir gonce güzelliği Aydın Yalkut Hicaz Şarkı Aksak Zekâi Tunca
  9008 Sabahlar ne güzeldir gün doğarken erkenden Güner Donat Rast Şarkı Sofyan Güner Donat
  9009 Sabahsız gecelerde eriyor hâtıralar Bedia Tuna Sabâ Şarkı Semâî Erdinç Çelikkol
  9010 Sabahsız gecelerde hep seni düşünürdüm Mustafa Eroğlu Hicaz Şarkı Düyek Selâhattin Erköse
  9011 Sabahtan bizim pınara iki gelin üç kız geldi Âşık Mustafa Gevherî Hüseynî Şarkı Sofyan _
  9012 Sabahtan kalktım ki güneş parlıyor (SEFER TÜRKÜSÜ) _ Hüseynî Türkü Düyek Ali Rif'at Çağatay
  9013 Sabırla geçirdim uzun yılları Hâlit Çelikoğlu Nihâvend Şarkı Semâî Ziyâ Taşkent
  9014 Sabretti bu dil bunca zaman hep seni sevdi _ Tâhir Bûselik A.S. Sengin Semâî İsmail Özses (Hâfız)
  9015 Sabreyle gönül derdine derman gelir elbet _ Rehâvî Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9016 Sabreyleyemem ol güle "canım"demedikçe _ Evc A.S. Aksak Semâî Osman Ağa
  9017 Sabrım bile isyân etti şimdi hangi yerdesin Ünsal Silleli Hüzzâm Şarkı Düyek Ünsal Silleli
  9018 Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli Nazif Surûri Bey Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  9019 Sabrımı özlemli yıllara saldım Semrâ Nazlıben Hüseynî Şarkı Curcuna Yılmaz Yüksel
  9020 Saç saçlarını aman perîşân _ Acem Kürdî Şarkı Yürük Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  9021 Saçın bükümleri gönül bağıdır Mustafa İsmet Münir Bey Hüseynî Şarkı Curcuna Hâfız Yusuf Efendi
  9022 Saçına güller takma İrfan Türkoğuz Nihâvend Şarkı Sofyan Fâtih Salgar
  9023 Saçına taktığın mor menekşeler Aydemir Doğan Hicaz Şarkı Semâî Necip Altın
  9024 Saçını savuran sabah rüzgârı İbrahim Agâh Çubukçu Nihâvend Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  9025 Saçının her teline ben âşıkım Mehmet Erbulan Bûselik Şarkı . İbrâhim Özoral
  9026 Saçının telleri göğsünde perîşân yaraşır Fâruk Nâfiz Çamlıbel Sultânî Yegâh Şarkı Aksak Münir Nûrettin Selçuk
  9027 Saçının tellerine bütün ömrümü taktım Esen Özbek Hicaz Şarkı Curcuna Teoman Alpay
  9028 Saçının tellerine gönlümü taktı kader Tarık Hatusil Rast Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  9029 Saçları ipek gibi gözler zeytin irisi Yalçın Benlican Rast Şarkı Düyek Ertuğrul Ottekin
  9030 Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım Ramazan Gökalp Arkın Bûselik Şarkı Düyek-Aksak Sadettin Kaynak
  9031 Saçlarıma yılların karı yağarsa yağsın Necip Mirkelâmoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Necip Mirkelâmoğlu
  9032 Saçların aşkımın örgüsü gibi Mehmet Erbulan Hüseynî Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  9033 Saçların dök dizlerimde yat güzel Vâhit Özaydın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  9034 Saçların hayâtımın neş'esiyle örgülü Şâdan Ruma Nihâvend Şarkı Curcuna Fahri Kopuz
  9035 Saçların ıtır kokardı Neclâ Peker Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Adem Şâhin
  9036 Saçların kaşın gözün dudağın benim (ZENGİNİM AŞKTAN YANA) Sait Ergenç Mâhûr Şarkı Sofyan Sait Ergenç
  9037 Saçların samur senin Fethi Karamahmudoğlu Lâlegül Şarkı Semâî Fethi Karamahmudoğlu
  9038 Saçların târ ü mâr gözlerinde nem ateşe benzerdin Erdoğan Ünver Rast Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  9039 Saçlarına bağlanalı ey perî Rahmi Bey Nihâvend Şarkı Curcuna Rahmi Bey
  9040 Saçlarını yüzüne dökerek kıvranışın Alâeddin Yavaşça Nihâvend Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  9041 Saçlarının telinden daha titrekti ruhun M.Yalnız Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Sabiha Alpman
  9042 Saçtı ateş sîneme bir çeşm-i âfet bakışı _ Hicaz Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  9043 Sad devlet ile niyyet-i teşrîf o dem ittin _ Nühüft Y.S. Yürük Semâî Ebû-Bekir Ağa
  9044 Sâdıkız sözümüze (GENÇLİK MARŞI) Tâcettin Şimşek Nihâvend Marş Sofyan Hüseyin Avcıoğlu
  9045 Sâf-be-sâf olsun dizilsin meclise meh-pâreler _ Evc Şarkı Devr-i Hindî İzzettin Hümâyi Elçioğlu
  9046 Safâ geldin efendim sen Tanbûri Mustafa Çavuş Nevâ Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  9047 Safâ senin tebessümün _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Bîmen Şen
  9048 Safâlar getirdiniz safâ geldiniz dostlar Reşat Özpirinçci Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Avni Anıl
  9049 Safâlar vaktidir mîrim(şâhım) efendim gel safâ eyle _ Nevrûz A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9050 Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Şevkî Bey
  9051 Sâgarda değil sâkî-i zîbâda gözüm yok _ Rast Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  9052 Sahbâ-i lebin ağzıma ver câm-ı cem-âsâ _ Gerdâniye Beste Fahte Neyzen Rızâ Bey
  9053 Sahbâ-yı muhabbet kadehi cânâ döküldü _ Muhayyer Bûselik Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9054 Sahbâyı doldur sâkıyâ peymâneden peymâneye _ Sabâ Bûselik Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  9055 Sâhilde bu şeb yâr ile bir zevkini sürdüm _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  9056 Sâhilde o hoş bûseleri aldığım akşam Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  9057 Sâhilde sabâ rüzgârı ağlarken uyan sen Mustafa Nâfiz Irmak Sabâ Şarkı Sengin Semâî Mustafa Nâfiz Irmak
  9058 Sâhilden uzaklaştık elin şimdi elimde Mûnis Fâik Ozansoy Hüzzâm Şarkı Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  9059 Sâhile pek yakın bir yuva kurdum Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Aksak Yesârî Asım Arsoy
  9060 Sâhilin eşsiz beldesi mutluluk bekler herkesi (GÖRELE'M) Fethi Karamahmudoğlu Karcığar Şarkı Raks Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  9061 Sâhillerde güller açar yâr gülse _ Zâvil Şarkı Sofyan Sahak Hocasar (Kemânî)
  9062 Sahn-ı çemen geşt ü güzâr eyledi bülbül _ Gerdâniye A.S. Aksak Semâî Neyzen Rızâ Bey
  9063 Sahn-ı sînem yandı nâr-ı firkât-i cânâneden Mehmet Sâdi Bey Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  9064 Nasıl başlarsa hayat öyle bitermiş yine (SAKIN ALDANMA..) Ahmet Kaçar Hüzzâm Şarkı Sofyan Selâhattin İnal
  9065 Sakın bir söz söyleme yüzüme bakma sakın Fâruk Nâfiz Çamlıbel Nihâvend Şarkı Düyek Akın Özkan
  9066 Sakın inanma ele ben seninle bütünüm Arslan Tunçata Rast Şarkı Düyek Ali Şenozan
  9067 Sakın sen eyleme inkâr _ Sabâ Şarkı Düyek Markar Ağa
  9068 Sakın unuttum deme unutmuyor gözlerin Rüştü Şardağ Rast Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  9069 Sâkıyâ câmında nedir bu esrâr (Kesik kerem) Dertli Uşşâk Şarkı Sofyan Serkis Nurlıyan (Şâir)
  9070 Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sultan II.Mehmet (Avnî) Şehnaz Şarkı Ağır Aksak Alâeddin Yavaşça
  9071 Sâkıyâ sundu aceb peymânede peymânede _ Sûzidil Şarkı Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9072 Sâkıyâ el atma dur rengine bakıyoruz _ Segâh Şarkı Düyek Fehmi Tokay
  9073 Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni _ Zâvil Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9074 Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni _ Evc Bûselik Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  9075 Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sultan II.Mehmet (Avnî) Uşşâk Şarkı Müsemmen Ekrem Güyer
  9076 Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sultan II.Mehmet (Avnî) Hicaz Şarkı Müsemmen Melâhat Pars
  9077 Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sultan II.Mehmet (Avnî) Hicaz Şarkı Müsemmen Turhan Toper
  9078 Sâkıyâ sun bâde-i lâ'lin bana _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  9079 Sâkıyâ şevk-i rûyinle çakalım _ Bayâti Araban Köç. Aksak Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
  9080 Sâkî bana mey ver ki gam-ı ferdâyı unuttur _ Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9081 Sâkî be-nûr-i bâde ber-efrûz-i câm-ı mâ Hâfız-ı Şîrâzî Ferahnâk Kâr Hafif Şâkir Ağa
  9082 Sâkî boşalan sâgara dök eski şaraptan Mustafa Ege Nihâvend Şarkı Curcuna Avni Anıl
  9083 Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler _ Ferahfezâ Şarkı Türk Aksağı Ali İçinger
  9084 Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler _ Hicaz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9085 Sâkî bu gece bâde-i hamrâya dokundu _ Hicaz Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9086 Sâkî bu gece bezmimizin sâzı mükemmel Kemâl Emin Bara Muhayyer Şarkı Curcuna Fahri Kopuz
  9087 Sâkî bu safâ-hâneyi bâkî mi sanırsın Mehmet Sâdi Bey Segâh Şarkı Ağır Aksak Semâî Hacı Arif Bey
  9088 Sâkî çekemem va'z-ı zarîfâneyi boş ko Münif-i Antakî Evcârâ Y.S. Yürük Semâî Küçük Mehmet Ağa
  9089 Sâkî çevir dem-â-dem câm-ı safâ-medârı _ Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  9090 Sâkî getir getir yine dünki şerâbımı Sultan II.Mahmut (Adlî) Mâhûr Şarkı Müsemmen Münir Nûrettin Selçuk
  9091 Sâkî hâlime bir bak elemlerle dolmuşum _ Rast Şarkı Aksak Râdife Erten
  9092 Sâkî içelim câm-ı musaffâyı keremden _ Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  9093 Sâkî içelim câmını dem-sâz ederek gel _ Muhayyer Şarkı Düyek Rif'at Bey
  9094 Sâkî ki sen oldun su şarâb oldu demektir Fuat Hulûsi Demirelli Hüzzâm Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  9095 Sâkî ki sen oldun su şarâb oldu demektir Fuat Hulûsi Demirelli Muhayyer Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  9096 Sâkî ne olur sun bana peymâneyi ney'le Atıf Ölmez Şedaraban Şarkı Curcuna Ali Ulvi Baradan
  9097 Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız Yahyâ Kemâl Beyatlı Rast A.S. Aksak Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  9098 Sâkî piyâle sun ki bugün gül havasıdır _ Şehnaz Beste Devr-i Kebîr Râkım Elkutlu
  9099 Sâkî şarabı sun elemin câna yetmesin _ Rast Şarkı Ağır Aksak Mûsa Süreyyâ Bey
  9100 Sâkî yetiş imdâda gel _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Giriftzen Asım Bey
  9101 Sâkî yine bir sâgar ile bâde-feşandır _ Dilfürûz Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9102 Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın Ercüment Berker Bayâti Şarkı Yürük Semâî Ali Şenozan
  9103 Sâkî yeni sevdim bana sen eski şarap sun Fuat Hulûsi Demirelli Sûznâk Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  9104 Sâkî yetişir uyan aman gel Nâmık Kemâl Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  9105 Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın Ercüment Berker Ferahfezâ Şarkı Türk Aksağı İsmail Baha Sürelsan
  9106 Sâkin geceler ömrümün âlâmını söyler _ Karcığar Şarkı Aksak Ferit Tan
  9107 Sakladım söylemedim derdimi her derdi unuttum _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  9108 Saklama boşuna geçiyor zaman İrfan Türkoğuz Hüzzâm Fantezi Düyek Fâruk Şâhin
  9109 Saklama hâl-i siyâhı bizden ey âhû-nigeh _ Nişâburek Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9110 Saklarım sînede her an seni cânım diyerek Reşat Özpirinçci Hüzzâm Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  9111 Saklasın Rabbim kederlerden seni (ŞÜKRÂNİYE) _ Nihâvend Şarkı Sofyan Hâşim Bey
  9112 Saklayıp kalb-i mükedderde seni Recâizâde Mahmut Ekrem Uşşâk Şarkı Aksak Şevkî Bey
  9113 Saklayıp kalb-i mükedderde seni Recâizâde Mahmut Ekrem Sûznâk Şarkı Aksak Ûdî İzzet Bey
  9114 Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen Karacaoğlan Karcığar Köç. Aksak Kasım İnaltekin
  9115 Salıp sevdâlara zülf-i siyâhın _ Uşşâk Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  9116 Sallû sallû alel habîb Seyyîd Sabri Şemi Segâh Şuğul Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  9117 Samur saçlım (kaşlım) nâzik-edâdır _ Hicaz Şarkı Aksak Tanbûri Ali Efendi
  9118 Sana takrir-i hâl ettim _ Arabân Bûselik Şarkı Aksak Şâkir Efendi
  9119 Sana açtım ellerimi İsmail Demir Hüseynî Şarkı Aksak Erdoğan Berker
  9120 Sana aşkım bitmez derdin Yalçın Benlican Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Ertuğrul Ottekin
  9121 Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virâne Memduha Olgun Rast Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  9122 Sana bağlanan gönül boş yere bekledi Erol Sayan Sûznâk Şarkı Düyek Erol Sayan
  9123 Sana bahar yağmuru diyorlar yanılıp da Orhan Kızılsavaş Hüzzâm Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  9124 Sana ben arz-ı muhabbet ediyorken güzelim _ Sûzidil Şarkı Aksak-Curcuna Kanûni Garbis Efendi
  9125 Sana ben aşk-ı medîdimle perestiş ederim Nûriye Hanım (Ûdî) Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9126 Sana ben gönlümü verdim-verelden böyle mehcûrum Enderûnî Vâsıf Bûselik Şarkı Aksak Tâhir Ağa
  9127 Sana ben kalbimi verdim ey şafak tenli kadın _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Neşet Halil Öztan
  9128 Sana ben safvet-i kalbimle perestiş ederim _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Klârnetçi İbrâhim Efendi
  9129 Sana ben seviyorum diye dönmedim mi Yaşar Gençoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9130 Sana bend olmak ey serv-i sehî âzâde-serliktir _ Bûselik Şarkı Şarkı Devr-i Revânı Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  9131 Sana benden efendim tuhfe-i cânım selâm olsun _ Hüseynî A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9132 Sana benzer bu gülşende gül-i nâzikterin olmaz _ Dilnişîn A.S. Aksak Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  9133 Sana bilmem ki nasıl söylemeli Vâhit Özaydın Nihâvend Şarkı Aksak Bilge Özgen
  9134 Sana bilmem ki neden hiç doyamam Drama'lı Hasan Hasgüler Nihâvend Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  9135 HADİ SEV SEVECEKSEN (Sana binbir özlemle..) İlkan San Segâh Şarkı Semâî Hüseyin Erbay
  9135 Sana binbir özlemle döneceğim demiştim (HADİ GEL SEVECEKSEN) İlkan San Segâh Şarkı Semâî Hüseyin Erbay
  9136 Sana bir bûse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki Hikmet Münir Ebcioğlu Hicaz Şarkı Düyek Sâdettin Öktenay
  9137 Sana bir çift sözüm var nasıl etsem de söylesem Mustafa Günay Rast Şarkı Semâî Mustafa Günay
  9138 Sana bir çift sözüm var sakın kimse duymasın Mehmet Erbulan Rast Şarkı Düyek Metin Everes
  9139 Sana bir kerre gücendi küstü darıldı gönül Erdoğan Berker Sûznâk Şarkı Curcuna Erdoğan Berker
  9140 Sana bir lâle kopardım gönlümde yetişmiş Veliye Yâkut Nevâ Bûselik Şarkı Aksak Selâhattin İçli
  9141 Sana bir şûh-i sitem-gûn deniyor Ahmet Reşat Paşa Yegâh Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  9142 Sana bu cân ü dili verdim ey şeh-i vâlâ _ Muhayyer Sünbüle Beste Zincir Hacı Fâik Bey
  9143 Sana çiçek diyemem sen her mevsim açarsın (AŞK ÇİÇEĞİ) Yıldırım Gürses Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  9144 Sana çok güzel derler Zeki Duygulu Muhayyer Şarkı Sofyan Zeki Duygulu
  9145 Sana da yaptırayım Nâciye'm fildişi tarak _ Segâh Türkü Oynak _
  9146 Sana dedim gönül kuşu yaban dallarına konma Cansın Erol Segâh Şarkı Nim Sofyan Selâhattin İçli
  9147 Sana dil mâh-i tâbânım yakıştı _ Müstear Y.S. Yürük Semâî Dellalzâde
  9148 Sana dildâdedir canım efendim _ Dilkeşhâverân Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  9149 AZİZ İSTANBUL (Sana dün bir tepeden..) Yahyâ Kemâl Beyatlı Hicaz Şarkı Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  9149 Sana dün bir tepeden baktım (AZİZ İSTANBUL) Yahyâ Kemâl Beyatlı Hicaz Şarkı Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  9150 Sana düşmezdi oynaşmak _ Sabâ Şarkı Sofyan Nûman Ağa
  9151 Sana eller"ne güzelsin"demesin kıskanırım Fâruk Kayacıklı Acem Kürdî Şarkı Curcuna Fâruk Kayacıklı
  9152 Sana ey cânımın cânı efendim _ Şehnaz Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  9153 Sana ey cânımın cânı efendim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Rahmi Bey
  9154 Sana ey yâr-i hal-âgâh _ Hicaz Şarkı Aksak Medenî Aziz Efendi
  9155 Sana gizli bir diyeceğim var Vecdi Bingöl Nihâvend Şarkı Curcuna-Aksak Selâhattin Pınar
  9156 Sana gönül borcum var ödemek kolay değil İsmail Hakkı Koçar Uşşâk Şarkı Düyek Bilge Özgen
  9157 Sana gönül verdim beni bırakma Mustafa Nâfiz Irmak Karcığar Şarkı Aksak-T.Aksağı Selâhattin Pınar
  9158 Sana gönül verdim gönlümü sen dağladın Necdet Erdemli Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Necdet Erdemli
  9159 Sana göstermesin Allah bunu bir an çekemezsin Halûk Recâî Nevâ Şarkı Aksak Halûk Recâî
  9160 Sana gül-gonca diyorlar bana şeydâ-bülbül _ Muhayyer Şarkı Ağır Aksak Nûri Halil Poyraz
  9161 Sana güller toplayıp yolladım sevgilerden Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9162 Sana gülüm diyemem hemen solar küsersin Orhan Arıtan Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  9163 Sana güzel şeyler söylemeliyim Orhan Kızılsavaş Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  9164 Sana hâlâ açık kapım bir gün döner gelir diye Şâdi Kurtuluş Hüzzâm Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9165 Sana hasret gibiyim yansa da göğsünde başım Mehmet Gökkaya Segâh Şarkı Aksak Erol Sayan
  9166 Sana hasret gidecek rûhumu şâd et güzelim Kemâl Özalp Hicazkâr Şarkı Aksak Adem Şâhin
  9167 Sana hasret gönlümü hep kederler kapladı Yalçın Benlican Hicaz Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9168 Sana hem en uzak hem en yakınım (ANLATABİLSEM) Nâmık Kemâl Aktan Hüzzâm Şarkı Sofyan-Semâî Nâmık Kemâl Aktan
  9169 Sana hiç nâle eser etmez mi _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  9170 Sana içten bağlandım bir ilâh gibi taptım Nezihe Becerikli Hicaz Şarkı Curcuna Sâdun Aksüt
  9171 Sana inansam da inanmasam da (YAĞMUR BAKIŞLI) Fuat Edip Baksı Hisâr Bûselik Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  9172 Sana kalbim çok kırık bahsetme hiç sevgiden Atınç Emnalar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Ali Çankaya
  9173 Sana kul olmaya geldim güzelim Hasan Kaya Manioğlu Hüzzâm Şarkı Sofyan Nûrettin Demirtaş
  9174 Sana lâyık mı ey gül-ten _ Mâhûr Şarkı Aksak Dede Efendi
  9175 Sana n'oldu gönül şâd olmuyorsun _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Lütfi Bey(Mızıka'lı)
  9176 Sana nasıl susamışım anlatamam hasretimi Rüştü Şardağ Segâh Şarkı Semâî Rüştü Şardağ
  9177 Sana olan hasretim sönmemiş volkan gibi Turhan Taşan Nihâvend Şarkı Düyek Bilge Özgen
  9178 Sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi Turhan Taşan Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9179 Sana öyle derinden bağlıyımki cânânım Mediha Şen Sancakoğlu Acem Kürdî Şarkı Düyek Mediha Şen Sancakoğlu
  9180 Sana sevdâ bağladığım bir gönül bir Allah bilir _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Sofyan Sedat Öztoprak
  9181 Sana söylemiyorsam içimdeki her şeyi Ayşe Birgül Yılmaz Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Erbay
  9182 Sana şiirler okuyacağım gitme Ümit Yaşar Oğuzcan Rast Şarkı Sofyan Mutlu Torun
  9183 Sana vardır bir sözüm meleğim _ Karcığar Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  9184 Sana vardır bir sözüm _ Muhayyer Şarkı Aksak Rif'at Bey
  9185 Sana vâsıl mı değil âh ü figânım meleğim _ Nişâburek Şarkı Curcuna Nûri Halil Poyraz
  9186 Sana yapılmış şarkı yazılmış şiirdesin Bertan Üsküdarlı Hicaz Şarkı Düyek Bertan Üsküdarlı
  9187 Sandalım geliyor varda _ Hicaz Kanto Sofyan _
  9188 Sandalım uçar gider _ Hicaz Türkü Sofyan _
  9189 Sandalla gezerken seni gördüm de beğendim Yesârî Asım Arsoy Sultânî Yegâh Şarkı Semâî Yesârî Asım Arsoy
  9190 Sandım ki o gözler bakıyor vâ'd ile boşmuş Orhan Ete Yegâh Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  9191 Sandın ki zaman günleri bir bir koparınca Güngör Fahri Tüzün Hüzzâm Şarkı Aksak Mehmet Nazmi Özalp
  9192 Sanırdım gündüzdü onlarla gecem ((DOST BİLDİKLERİM) Ümit Yaşar Oğuzcan Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Kâmuran Yarkın
  9193 Sanırız boş yere bedbin sonumuz yaklaşıyor Orhan Ete Şevkefzâ Şarkı Aksak Ziyâ Taşkent
  9194 Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor Halil Soyuer Hicaz Şarkı Düyek Ferit Sıdal
  9195 Sanki geldim de ne buldum bu harab-âbâde Hikmet Bey (Niğde'li) Muhayyer Şarkı Aksak Şevkî Bey
  9196 Sanma açıp sînemi şerh edecek yâre yok Mahmut Râtib Bey Isfahan Şarkı Yürük Semâî Zekâî Dede
  9197 Sanma bârân-ı bahar üstüne devrân ağlar _ Neveser Şarkı Devr-i Hindî Hâşim Bey
  9198 Sanma cânım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Sultan Selim (Yavuz-Selîmî) Acem Aşîran Şarkı Semâî Kaya Bekat
  9199 Sanma cevrin güzelim gönlümü yıktı aşkı _ Çârgâh Şarkı Müsemmen Hüseyin Sâdettin Arel
  9200 Sanma çeşmân ağlıyor Ahmet Reşat Paşa Şevkefzâ Şarkı Türk Aksağı Şevkî Bey
  9201 Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  9202 Sanma dil bezm-i cihanda bî-kes ü bî-çâredir Lütfi Büyükaydın Mâhûr Şarkı Curcuna Lütfi Büyükaydın
  9203 Sanma gayri râh olur Muzaffer Ozak (Aşkî) Hicazkâr İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  9204 Sanma iklim-i tene hakim olan canımdır _ Nihâvend A.S. Aksak Semâî Santûri Ethem Efendi
  9205 Sanmaki şevkin sonu yok ilkbahar senden geçer Hasan Soysal Rast Şarkı Müsemmen Hasan Soysal
  9206 Sanma kim leyle-i zülfün elemi bâd-ı hevâ _ Şehnaz Beste Hafif Küçük Mehmet Ağa
  9207 Sanma seni unutur Neveser Kökdeş Segâh(Müstear) Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  9208 Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Sultan Selim (Yavuz-Selîmî) Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Ali Şenozan
  9209 Sanma te'min eyledin cânâ beni _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  9210 Sanmam ki hayâtım... _ Yegâh Şarkı . İsmail Hakkı Nebiloğlu
  9211 Sanman ki mugan zâhide sunarlar _ Hisâr A.S. Aksak Semâî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
  9212 Sanmayın mâzîyi der-hâtır ederken ağlarım _ Kürdîli Hicazkâr Beste Devr-i Kebîr Hacı Kirâmi Efendi
  9213 Sapsarı bir gül gibi açıverdin bağımda Orhan Arıtan Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  9214 Sar kollarını boynuna bir yosma civanın Kemâl Emin Bara Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  9215 Sarâhaten acaba söylesem darılmaz mı (TEREDDÜT) Orhan Seyfi Orhon Nihâvend Şarkı Sofyan Ali Rif'at Çağatay
  9215 TEREDDÜT (Sarahaten acaba..) Orhan Seyfi Orhon Nihâvend Şarkı Sofyan Ali Rif'at Çağatay
  9216 Sarardım ben sarardım senin için sarardım _ Hüseynî Türkü Sofyan _
  9217 Sararıyor nar çiçeği umutlar (NAR ÇİÇEĞİ) Feyzi Halıcı Nihâvend Şarkı Yürük Semâî-Serb. Cinuçen Tanrıkorur
  9218 Sardım bugün yâri kendimden geçtim (AŞKINLA DOLDUN) Kâzım Narmanlı Acem Aşîran Şarkı Semâî Kâzım Narmanlı
  9219 Sarı çiçek mor çiçek _ Evc Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9220 Sarı giymiş kanarya el girmesin araya Siyâmi Özel Hüseynî Şarkı Aksak Nihat Adlim
  9221 Sarı gülüm var benim _ Uşşâk Türkü Aksak _
  9222 Sarı ipek saçlarını ellerimle dağıtsam _ Hüzzâm Şarkı Semâî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9223 Sarı kurdelem sarı Fahri Kayahan Hicaz Şarkı Nim Sofyan Fahri Kayahan
  9224 Sarı mimoza'msın sen benim Alâeddin Yavaşça Hicazkâr Şarkı Semâî Alâeddin Yavaşça
  9225 ADIN BAHAR OLSUN SENİN (Sarı saçlar yeşil gözler) Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Nihâvend Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  9225 Sarı saçlar yeşil gözler (ADIN BAHAR OLSUN SENİN) Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Nihâvend Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  9226 Sarı saçlı bir civâne _ Acem Aşîran Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9227 Sarı saçlı bir civâne _ Tâhir Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9228 Sarı zeybek şu dağlara yaslanır _ Tâhir Zeybek Aksak _
  9229 Sarılıp kaldı o geysû-yi semen-bûy'e gönül _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Şerif İçli
  9230 Sarılmış tüllere gördüm hayâlin _ Tâhir Bûselik Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9231 Sarışın ay gibi tâbân o güzel çehrende Nâzım Özgünay (Florina'lı) Bayâti Araban Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  9232 Sarışının bir başka esmerin doymaz aşka (İzmir'im) Cemâlettin Alptekin Nihâvend Şarkı Sofyan Mehmet Reşat Aysu
  9233 Sarışın ince bir kız _ Hicazkâr Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  9234 Sarıyer'in ortasında var bir çeşme _ Muhayyer Türkü Sofyan _
  9235 Sarıyor rûhumu bir kor gibi candan bakışın Niyâzi Ersan Acem Aşîran Şarkı Aksak Yücel Aşan
  9236 Sarmadan evvel belinden _ Sabâ Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9237 Sarmaşıklı sâhillere ay ışığı vuruyor Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  9238 Sarmış da sükûn her yeri rüzgâr ile sessiz _ Nihâvend Şarkı Türk Aksağı _
  9239 Sarmış yine zulmet gecenin ufkunu birden _ Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9240 Sarsam kolumu boynuna bir bûseni alsam Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Yesârî Asım Arsoy
  9241 Sarsam miyânın ey gül-i ter yâsemen gibi Süleyman Dâniş Mâhûr A.S. Aksak Semâî Ebû-Bekir Ağa
  9242 Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansam Vecdi Bingöl Hicazkâr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  9243 ATATÜRK MARŞI (Savurdu düşman...) Kâzım Narmanlı Çârgâh Marş Nim Sofyan Kâzım Narmanlı
  9243 Savurdu düşmanı döktü denize (ATATÜRK MARŞI) Kâzım Narmanlı Çârgâh Marş Nim Sofyan Kâzım Narmanlı
  9244 Sayd eden bu kalb-i meftûnumu çifte benlidir _ Hicaz Şarkı Müsemmen Leon Hancıyan
  9245 Sayd eder bin dili bir dâm ile zülf-i siyâhın _ Dügâh Y.S. Yürük Semâî Şeyhülislâm Es'ad Efendi
  9246 Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû _ Neveser Şarkı Sengin Semâî Tanbûri Ali Efendi
  9247 Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  9248 Sâyebânısın bu dîn ü devletin _ Hüzzâm Şarkı Düyek Yusuf Paşa
  9249 Sâye-i lûtfunda âlem şâd ola _ Sûzidil Methiye Ağır Aksak Lâtif Efendi
  9250 Sâyen efendim pek lâübâli _ Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Hâfız Yusuf Efendi
  9251 Sâyesinde olmasın mı askerîler ser-bülend _ Şerefnümâ Beste Çenber Hacı Fâik Bey
  9252 Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser _ Dilkeşhâverân Şarkı Ağır Aksak Zekâî Dede
  9253 Sâyezedân serv-i sehî dûş-i nihan kenâr-ı mâ _ Acem Bûselik Y.S. Yürük Semâî Küçük Mehmet Ağa
  9254 Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı(Bilmem yüzün güldü mü) Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  9255 Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez _ Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9256 Saz ile ben ağlıyorken firkât-i cânânıma _ Müstear Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  9257 Sâz-ı sînem ile ben nağmeler îcâd edeyim Leylâ Saz Hüseynî Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  9258 Sâzendeler âheng etsin içilen mey şarab olsun _ Hicazkâr Şarkı Aksak Şemsettin Ziyâ Bey
  9259 Sazıma bir tel taktım Kemâl Şâkir Yakar Nihâvend Şarkı Semâî Kemâl Şâkir Yakar
  9260 Sazımda benim gözyaşımın selleri vardır Sabahattin Volkan Hicaz Şarkı Yürük Semâî Sabahattin Volkan
  9261 Sazımda bir gönül hikâyesi var Necdet Varol Sûznâk Şarkı Semâî Necdet Varol
  9262 Sazımda niyâzımda âhımda hep sen varsın Mefharet Atalay(Yıldırım) Acem Kürdî Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  9263 Sazımdaki her telden anlattım sana Özdemir Kiper Hüseynî Şarkı Sofyan Mustafa Günay
  9264 Sazımdaki her telden anlattım sana Özdemir Kiper Nihâvend Şarkı Düyek Cengiz Cermen
  9265 Sazımın teline bir haller oldu Güzide Taranoğlu Bûselik Şarkı Sofyan Yücel Aşan
  9266 Sâzın gibi al sînene vur kalbimi inlet Mustafa Nâfiz Irmak Sûznâk Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  9267 Sâzın gibi sînem dahi bir nağme-zen'indir Tevfik Sâmih Bey (Lâmî) Rast Şarkı Sofyan Lem'î Atlı
  9268 Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından _ Zâvil Şarkı Aksak Şükrü Tunar
  9269 Sazını ağlat biraz yine ızdırâbım var Selim Subay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Kadri Şençalar
  9270 Sazınla berâber o elâ gözleri süzdün _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9271 Sazlar çalınır Çamlıcanın bahçelerinde Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Aksak Yesârî Asım Arsoy
  9272 Sazlar kırılan gönlümüzün hüznünü inler Orhan Rahmi Gökçe Hüzzâm Şarkı Aksak Melâhat Pars
  9273 Sebep ne bakmıyor yârim yüzüme Sermet Efendi Bayâti Şarkı Aksak Markar Ağa
  9274 Sebeb oluyorsa felek sana hasretime _ Hicaz Şarkı Düyek Menşûre Tunay
  9275 Sebeb sensin gönülde ihtilâle Râtip Aşir-Mustafa Nâfiz Irmak Şevkefzâ Şarkı Curcuna Mustafa Nâfiz Irmak
  9276 Sebeb sensin gönülde ihtilâle Râtip Aşir Nihâvend Şarkı Curcuna Şevki Sevgin (Neyzen)
  9277 Sebeb sevdâ-yı aşkın âh ü zâre _ Evc Şarkı Aksak Râif Korel(Kanûni)
  9278 Seher vakti esen rüzgâr söyle bana hazan nerde Ersan Merhacı Segâh Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  9279 Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler Nûri Baş Bûselik İlâhi Düyek Zeki Altun (Hâfız)
  9280 Seher vakti senin ah ü zârından (YILDIZ) _ Hüseynî Türkü Sofyan _
  9280 YILDIZ (Seher vakti senin ah ü zârından) _ Hüseynî Türkü Sofyan _
  9281 Seherde indim ben bağa _ Hicaz Türkü Nim Sofyan _
  9282 Seheri kâ kâ _ Hicaz (Uzzâl) Kâr Hafif Hind Eseri
  9283 Seherin jâle saçan meltemi olsaydım eğer ben Atıf Ölmez Rast Şarkı Aksak Ali Ulvi Baradan
  9284 Sehv ile olduysa günah Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Nişâburek Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  9285 Sel gelir akar gider _ Muhayyer Şarkı Curcuna Neşet Halil Öztan
  9286 Selâm olsun bizden güzel dünyâya Ahmet Hamdi Tanpınar Evcârâ Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  9287 Selâm vermeden gelip geçersin _ Uşşâk Şarkı Düyek Zeki Duygulu
  9288 Selânik kahbe Selânik _ Gerdâniye Köç. Aksak _
  9289 Semâdan parlak yüzün bir kerecik göreyim Zeynettin Maraş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Oynak Zeynettin Maraş
  9290 Semâlardan güneş hâlâ inmiyor Ahmet Refik Altınay Nihâvend Şarkı Sofyan-Semâî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9291 Semâya yükselelim gel de seninle Necdet Erdemli Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Necdet Erdemli
  9292 Semine'min gül gibidir kolları _ Hüseynî Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  9293 Semt-i dildâre bu demler seferin var mı sabâ Sâmi Paşa Şevkefzâ Şarkı Aksak Hakkı Bey(Beylerbeyli)
  9294 Semt-i dildâre bu demler güzerin var mı sabâ Sâmi Paşa Sabâ Şarkı Aksak Suphi Ziyâ Özbekkan
  9295 Sen akşamlar kadar büyülü ve sıcak Ahmet Hamdi Tanpınar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  9296 Sen akşamlar kadar büyülü ve sıcak Ahmet Hamdi Tanpınar Nihâvend Şarkı Sofyan Yücel Aşan
  9297 Sen allar giymişsin olmuşsun melek _ Gerdâniye Köç. Sofyan _
  9298 Sen artık o efsâne değilsin Fethi Karamahmudoğlu Hüzzâm Şarkı Fahte Fethi Karamahmudoğlu
  9299 Sen arzu ettin bu ayrılık senden eserdir Selim Aru Hüzzâm Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  9300 Sen âşık olamazsın gökte kaç yıldız var bilmiyorsun İlham Behlül Pektaş Hicaz Şarkı Curcuna Avni Anıl
  9301 Sen bahar kadar güzel (SEN BAHTIMI SULAYAN) Yahyâ Benekay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  9302 Sen baharı bana sor Hasan Soysal Hicaz Şarkı Semâî Hasan Soysal
  9303 Sen bakardın penceremden yollara Amir Ateş Bûselik Şarkı Düyek Amir Ateş
  9304 Sen bana ey pür-cefâ _ Mâhûr Şarkı Aksak Lâtif Efendi
  9305 Sen bana vâ'd-i visâl ettin de zâlim gelmedin _ Hüzzâm Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  9306 Sen bana yâr ol ki gönlüm bir dahî yâr istemez _ Isfahanek Beste Çenber Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9307 Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın Vâhit Özaydın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  9308 Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın Vâhit Özaydın Nihâvend Şarkı Aksak Süleyman Mertkanlı
  9309 Sen bende ne leylâk ne karanfil ne de sünbülsün Ümit Gürelman Hüzzâm Şarkı Aksak Ümit Gürelman
  9310 Sen beni bir bûseye ettin fedâ Mahmut Celâleddin Paşa Hicaz Şarkı Aksak Lâtif Ağa
  9311 Sen beni bir bûseye ettin fedâ Mahmut Celâleddin Paşa Kürdîli Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Mahmut Celâleddin Paşa
  9312 Sen beni bir hiç yüzünden terk edip gittin Ayşe Taşbaş Sûznâk Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  9313 Sen beni terk eyliyelden ey melek Hacı Fâik Bey Sûzidilârâ Şarkı Ağır Aksak Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
  9314 Sen benim bir gülümsün _ Nihâvend Şarkı Semâî İsmet Arkayın
  9315 Sen benim doymadığım sevgilerin en sonusun Nûrettin Artam Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak-Curcuna Şerif İçli
  9316 Sen benim gönlümde açan son gül'dün _ Nihâvend Şarkı Düyek Emin Ongan
  9317 Sen benim ilk ve tek sevdiğimsin Özdemir Kiper Rast Şarkı Semâî Hüseyin Soysal
  9318 Sen benim özlediğim yıllarca beklediğim.... Sâdık Atay Tâhir Şarkı Nim Sofyan Metin Everes
  9319 Sen benim sonbaharım olma sakın Ali Tuna Hüzzâm Şarkı Düyek Necdet Dönmez
  9320 Sen benim gûş etmiyorsun sevdiğim feryâdımı _ Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Rif'at Bey
  9321 Ankara göz nûru başkent (A'dan Z'ye Tirkiye'miz) Fethi Karamahmudoğlu Uşşâk Ç.Ş. Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9322 Sen benimsin tâli'imsin başka bir yâr istemem Mahmut Rehâvî Muhayyer Kürdî Şarkı Ağır Aksak Vefik Ataç
  9323 Sen bezmimize geldiğin akşam seher olmaz Hasan Alî Yücel Sûznâk Şarkı Curcuna Hasan Ali Yücel
  9324 Sen bezmimizin neş'esi ol gitme bu akşam _ Hüzzâm Şarkı . Teoman Alpay
  9325 Sen bir bahar yelisin İsmet Erdem Nihâvend Şarkı Semâî Orhan Tarhan
  9326 Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim _ Dilkeşhâverân Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  9327 Sen bir parça seviver ben onu sel eylerim Aysın Uğur Kezer Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  9328 Sen bu ufkun yegâne yıldızısın Ahmet Refik Altınay Uşşâk Şarkı Aksak Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9329 Sen bu yerden gideli ey saçı zer Recâizâde Mahmut Ekrem Hicaz Şarkı Aksak Şevkî Bey
  9330 Sen bugün ağyâr ile gezdin merak oldu bana _ Dilnişîn Şarkı Ağır Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9331 Sen bütün sevgilerin üstünde bir yerdesin Orhan Kızılsavaş Aşkefzâ Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  9332 Sen caydın sen durmadın hiç ettiğin yeminlerinde Yusuf Nalkesen Nihâvend Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  9333 Sen cevrine ol yâri peşîmân edemezsin _ Acem Aşîran Şarkı Yürük Semâî Mustafa Sunar
  9334 Sen çiçeksin hiç solmayan Veysel Gülsoy Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Hayati Günyeli
  9335 Sen dağılan hâleler ortasında bir damla Taner Çağlayan Mâhûr Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  9336 Sen dağların Güleser'i Osman Kaya Hicaz Şarkı Aksak Ferit Sıdal
  9337 Sen de anlat bana hicrânını kalbin bırak ağlasın Hasan Soysal Hüzzâm Şarkı Düyek Hasan Soysal
  9338 Sen de benim gibi sev aşk dağlasın rûhunu Ragıp Gönülşen Hüseynî Şarkı Düyek Turan Yalçın
  9339 Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) Bûselik Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  9340 Sen de Leylâ'dan mı öğrendin cefâkâr olmayı Hilmi Soykut Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Şerif İçli
  9341 Sen de memnun eyle bir gün sâkıyâ mestâneyi _ Karcığar Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9342 Sen de mi ağyâre uydun vâh bana vâh ey melek _ Nişâburek Şarkı Müsemmen Hattat Sâlim Efendi
  9343 Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın _ Rast Şarkı Curcuna Aleksan Efendi
  9344 Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Ûdî Hasan Bey
  9345 Sen de toprak sen de taştın Mustafa Töngemen Mâhûr Şarkı Devr-i Hindî Suphi İdrisoğlu
  9346 Sen değilsin beni yürekten ağlatan Bekir Mutlu Hüzzâm Şarkı Sofyan Hasan Soysal
  9347 Senden ayrı geçti günler geçti aylar geçti seneler Nevin Örnek Rast Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  9348 Sen doğuştan büyüksün Hasan Hüseyin Çolak Acem Kürdî Marş Nim Sofyan Mahmut Oğul
  9349 Sen döküp ruhsâra kâkül Mihrî Evcârâ Şarkı Ağır Düyek Ali Ağa (Kemânî)
  9350 Sen döküp ruhsâra kâkül Mihrî Şevkutarab Şarkı Curcuna Abdülkâdir Töre
  9351 Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana _ Karcığar Şarkı Curcuna Hüseyin Sâdettin Arel
  9352 Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana _ Acem Kürdî Şarkı Devr-i Hindî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  9353 Sen dün gece yangın gibi yandın bülbül Samim Arıksoy Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Erol Sayan
  9354 Sen ettin kendine efkende gönlüm _ Yegâh Şarkı Evfer (Ağır) Dellalzâde
  9355 Seni ey gonca-fem gâyet beğendim _ Hüzzâm Şarkı Aksak _
  9356 Sen ey serv-i revân ruhsârı gülgûn _ Uşşâk Şarkı Curcuna Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  9357 Sen ey şâh-ı melek-sîmâ Fâik Arazbâr Bûselik Şarkı Ağır Düyek Nûman Ağa
  9358 Sen gamlı hazan akşamı geçtin mi Boğaz'dan Halûk Recâî Hüseynî Şarkı Aksak Halûk Recâî
  9359 Sen gece ol ben de rüyâ buluşalım aynı yerde Güzide Taranoğlu Segâh Şarkı Aksak Yücel Aşan
  9360 Sen geldiğin akşam açılır bağda çiçekler _ Rast Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  9361 Sen geldiğin an kalbimi hazlar bürümüştü Asya Demirtaş Bayâti Araban Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  9362 Sen geldiğin an meclise pervânen olur dil Mesut Kaçaralp Müstear Şarkı Sengin Semâî Semahat Özdenses
  9363 Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı Taner Şener Hüzzâm Şarkı Semâî Taner Şener
  9364 Sen gelince dertler gider sevinç mutluluk haz gelir Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9365 Sen gibi bir mâil-i naz Dâniş Evcârâ Şarkı Düyek Şâkir Ağa
  9366 Sen gibi bir sîmin-bilek _ Hicazkâr Şarkı Ağır Düyek Nûman Ağa
  9367 Sen gideli gülmedim kırık kolum kanadım Turgut Yarkent Hüzzâm Şarkı Düyek Vural Doğu
  9368 Sen gideli her gün bekleyip durdum Selâhattin Lokman Hicaz Şarkı Aksak Câvit Ersoy
  9369 Sen gideli kaç bahar oldu bak vefasız yâr Yusuf Nalkesen Hicazkâr Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  9370 Sen gidersen bu gönül devleti nisyâna döner Mustafa Nâfiz Irmak Müstear Şarkı Aksak Mustafa Nâfiz Irmak
  9371 Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın Ahmet Râsim Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Yesârî Asım Arsoy
  9372 Sen gittin artık bu yerlerin tadı kalmadı Sâdi Hoşses Karcığar Şarkı Curcuna Sâdi Hoşses
  9373 Sen gittin gideli dereler çaylar bir başka kıvrılır bir başka çağlar Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Isfahan Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9374 Sen gittin kalmadı gönlümde bahar Mustafa Töngemen Sûznâk Şarkı Düyek Alâeddin Şensoy
  9375 Sen gonce-dehen serv-i revân şûle-feşansın _ Hüseynî Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9376 Sen göğsüme taktığım sevgili gülsün Şâyeste Hanım Nihâvend Şarkı Semâî-Curcuna Muzaffer İlkar
  9377 Sen gönül bağımın son çiçeğisin Fethi Karamahmudoğlu Mâhûr Şarkı Raks Aksağı Fethi Karamahmudoğlu
  9378 Sen gözdelerin gözdesi bir tâze fidansın Ümit Gürelman Hicaz Şarkı Aksak Yılmaz Pakalınlar
  9379 Sen gözleri bahar saçları hazan Mustafa Töngemen Hüzzâm Şarkı Düyek Mustafa Töngemen
  9380 Sen gözlerinin gönlüme yansıttığı nursun İlhâmi Güntel Ferahnâk Şarkı Aksak Ertuğrul Ottekin
  9381 Sen gözyaşı olarak kayarsın yanağımdan Sâmi Derintuna Segâh Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  9382 Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Orhan Seyfi Orhon Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Ekrem Varol
  9383 Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Orhan Seyfi Orhon Muhayyer Kürdî Şarkı Curcuna Emin Ongan
  9384 Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Orhan Seyfi Orhon Hüseynî Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  9385 Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Orhan Seyfi Orhon Hicaz Şarkı Düyek Kasım İnaltekin
  9386 Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Orhan Seyfi Orhon Hüzzâm Şarkı Aksak Necdet Tokatlıoğlu
  9387 Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Orhan Seyfi Orhon Şehnaz Bûselik Şarkı Düyek Zeki Arif Ataergin
  9388 Sen gül eğlen şâd-mân ol _ Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Tanbûri Cemil Bey
  9389 Sen gül ki gönüllerde bahar mevsimi gelsin Sâdık Durusal Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Nezahat Soysev
  9390 Sen gülerken gönlümde bahar açar sanırım Tevfik Yalçın Karcığar Şarkı Aksak Nihat Adlim
  9391 Sen gülersen gülüyorum Sâmi Derintuna Hicaz Şarkı Düyek İlgün Soysev
  9392 Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam Nedîm Hicaz Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  9393 Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam Nedîm Evc Şarkı Devr-i Hindî Ali Rızâ Avni (Tınaz)
  9394 Sen güzelim meleğimsin aşkım emelim sen _ Acem Aşîran Şarkı Yürük Semâî Necdet Varol
  9395 Sen hep beni geçmişteki hâlimle tanırsın Hikmet Şinâsi Önol Karcığar Şarkı Curcuna Talât Özarın
  9396 Sen hep beni mâzideki hâlimle tanırsın Hikmet Şinâsi Önol Hicaz Şarkı Curcuna Selâhattin İnal
  9397 Sen hümâ-yı hüsn-i ânın pek bülenddir lânesi _ Bestenigâr Şarkı Ağır Aksak Ahmet Efendi (Yağlıkçızâde)
  9398 Sen kalbimde bir ateş olarak yanacaksın İsmail Hakkı Özbilgin Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ali Şenozan
  9399 Sen kân-ı kerem menbâ-ı ihsân olunca _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  9400 Sen kapımda bir sessin duyup açamadığım Bengül Erdamar Acem Kürdî Şarkı Düyek Zeynettin Maraş
  9401 Sen kararan dünyâma bir güneş gibi doğdun Nûriye Eracar Hüzzâm Şarkı Semâî Erol Bingöl
  9402 Sen kaşı siyâh gönlümü sevdâya düşürdün _ Ferahnâk Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  9403 Sen kır çiçeğim cevrine taş olsa dayanmaz Hasan Kaya Manioğlu Hüseynî Şarkı Aksak Bahri Altıntaş
  9404 Sen ki bana bütün neş'e bütün hayattın (HİCRANA DÖNERKEN) Hâlit Fahri Ozansoy Hüzzâm Şarkı Semâî Fahri Kopuz
  9405 Sen kimseyi sevemezsin sevmeyeceksin Doğan Işıksaçan Nihâvend Şarkı Düyek Kâmuran Yarkın
  9406 Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler İlham Behlül Pektaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  9407 Sen körfezin incisisin İzmir'im (CANIM İZMİR) Yusuf Nalkesen Nikrîz Şarkı Aksak Yusuf Nalkesen
  9408 Sen küçükten böyle hoppa bî-vefâ Ahmet Râsim Bey Hüzzâm Şarkı Aksak Osman Nihat Akın
  9409 Sen mehi gördükde şehâ yandı derûnum _ Karcığar Şarkı Sengin Semâî Nikoğos Ağa
  9410 Sen melâhat milkinin sultânısın _ Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
  9411 Sen meleksin bu cihanda ben de sergerdânınım _ Nikrîz Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9412 Sen nazla gezerken güzelim güller içinde Hüseyin Rifat Işıl-K.Nami Erdölen Rast Şarkı Aksak Kâzım Nâmi Erdölen
  9413 Sen ne kadar saklasan gönlündekini Ümit Yaşar Oğuzcan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Avni Anıl
  9414 Sen ne kadar söylesen sevmediğini Alâeddin Şensoy Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  9415 Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettânın bana Câhit Öney Ferahnâk Şarkı Müsemmen Akın Özkan
  9416 Sen ne zaman gelsen bana mevsimler hep bahar olur Füsun Ocakçıoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Nûrettin Demirtaş
  9417 Sen ne zaman giyersen kısa etek duramam _ Nikrîz Şarkı Devr-i Turan Hüseyin Sâdettin Arel
  9418 Sen neş'eden haber ver derdi herkes tanıyor Sedat Ergintuğ Hüzzâm Şarkı Düyek-N.Sofyan Selâhattin İçli
  9419 Sen o ulaşılmayan çok uzak kıyılarsın Metin Pütmek Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  9420 Sen oldun cevrine ey dil-şiken mahzun ben mahzun _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Murtaza Bey
  9421 Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  9422 Sen olmayınca bu yerler yetim olur İsmail Hakkı Baradan Rast Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  9423 Sen ömürden bir güneşsin sen umuttan bir çiçek Turgut Çelik Acem Kürdî Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  9424 Sen öttükçe a kuş böyle kafeste _ Hicaz Şarkı Curcuna Kanûni Reşat Bey
  9425 Sen öyle çoksun ki benim karşımda İlham Behlül Pektaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Ziyâ Taşkent
  9426 Sen reng-i şafaktan daha nevvâr ve güzelsin _ Ferahfezâ Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9427 Sen saçları ilkbahar bakışları gülen yar Yalçın Benlican Muhayyer Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  9428 Sen saçlarıma koşan aklar gibisin Koray Ekener Hicaz Şarkı Düyek Avni Anıl
  9429 Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin _ Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Mûsa Süreyyâ Bey
  9430 Sen sen değilsin _ Rast İlâhi Düyek Halûk Pura
  9431 Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli _ Uşşâk Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  9432 Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli _ Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  9433 Sen sevgini ver bana Rasih Yücel Alayalı Hicaz Şarkı Aksak Suphi İdrisoğlu
  9434 Sen sînemde can idin ben ki candan olmuşum Necip Mirkelâmoğlu Sabâ Şarkı Aksak Necip Mirkelâmoğlu
  9435 Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın Ahmet Râsim Bey Uşşâk Şarkı Aksak Ahmet Râsim Bey
  9436 Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim İsmet Bozdağ Sultânî Yegâh Şarkı Nim Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  9437 Sen şeh-i hüsn-i bahâsın Enderûnî Vâsıf Mâhûr Şarkı Ağır Aksak Semâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
  9438 Sen şeh-i nâzik-edâsın ey perî M.Emin Bey Acem Kürdî Şarkı Ağır Aksak Rif'at Bey
  9439 Sen şehenşâh-ı cihansın ey şeh-i âlî-tebâr _ Sûzidil Methiye Ağır Düyek _
  9440 Sen şehenşâh-ı zamansın _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Düyek Nûman Ağa
  9441 Sen ten'de canımmış gibi nabzımda vurursun Güngör Fahri Tüzün Bayâti Şarkı Yürük Semâî Mutlu Torun
  9442 Sen ten'de canımmış gibi nabzımda vurursun Güngör Fahri Tüzün Bayâti Araban Şarkı Aksak Yılmaz Yüksel
  9443 Sen unutulmuş yok olmuş o eski duygularıma bir kıvılcım veren sen Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Fantezi Düyek Orhan Kızılsavaş
  9444 Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin Mehmet Erbulan Bayâti Şarkı Düyek Kadri Şarman
  9445 Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin Mehmet Erbulan Rast Şarkı Düyek Ünsal Silleli
  9446 Sen verd-i bahar-ı hüsn ü ânsın _ Hicaz Şarkı Düyek Medenî Aziz Efendi
  9447 Sen yanımda gibisin işte resmin elimde Bekir Mutlu Rast Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  9448 Sen yıllardır kalbimi bilmeden kanatırsın Mehmet Erbulan Hüzzâm Şarkı Düyek Necip Altın
  9449 Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı Mehmet Sâdi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  9450 Sende bir sen yaşar ki o sen değilsin Ümit Yaşar Oğuzcan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek-Semâî Avni Anıl
  9451 Sende gözüm güzelim gel beraber gezelim Zeki Eröktem Rast Şarkı Düyek Nâmık Kemâl Aktan
  9452 Sende insaf yok mudur gönlüm perîşân haldedir Hasan Kaya Manioğlu Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Bahri Altıntaş
  9453 Sende varken böyle tatlı hüsn ü ân _ Şedaraban Şarkı Sengin Semâî Ethem Ulvi Efendi
  9454 Sendedir bin çiçek sendedir bal petek Fethi Karamahmudoğlu Nihâvend Şarkı Sofyan Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
  9455 Sendedir hüsn-i cihan zevk-i nihan rûh-i revân Fâik Ali Ozansoy Mâhûr Şarkı Aksak Bîmen Şen
  9456 Sendeki bu gördüğüm hâlet nedir _ Uşşâk Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9457 Senden ayrı geçti günler geçti aylar geçti seneler Nevin Örnek Sûznâk Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  9458 Senden ayrı yaşayamam çünki çok sevdim seni _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Hüseyin Coşkuner
  9459 Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül Nevres-i Cedîd Hüseynî Şarkı Yürük Semâî Tanbûri Ali Efendi
  9460 Senden ebedî hâtıra kalb ağrısı bende Zahirettin Erkılıç Hüzzâm Şarkı Aksak Erol Sayan
  9461 Senden geçemez lütfen acı kalb-i harâba _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9462 Senden gelen her derdi ben çileyi ülfet bilirim Mehmet Erbulan Hicaz İlâhi Sofyan Metin Everes
  9463 Senden kalan bir bûsedir derman olan bu derde Orhan Yüksel Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Selâhattin İçli
  9464 Senden kesmedim henüz ümîdimi büsbütün Fuat Edip Baksı Rast Şarkı Müsemmen Rüştü Şardağ
  9465 Senden uzak günlerim zindân oluyor Alâeddin Yavaşça Rast Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  9466 Sendin benim kadınım sendin benim meleğim İsmail Hakkı Özbilgin Hüzzâm Şarkı Düyek Ali Şenozan
  9467 Seneler geçmemiş sanki aradan Fâruk Nâfiz Çamlıbel Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Necmi Pişkin
  9468 Seneler geçti çakır gözlüm niçin bir haber vermedin Mehmet Göker Nihâvend Şarkı Sofyan Mehmet Göker
  9469 Seneler geçti haber yok senden Semih Mümtaz Uşşâk Şarkı Aksak Refik Fersan
  9470 Seneler ne olur üstüme gelmeyin Cansın Erol Hicaz Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  9471 Senelerce aşkı anmış mahzun kalpler hep aldanmış _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Sabri Süha Ansen
  9472 Senelerce boş yere ümitler beslemişim A.Akınalp Hüzzâm Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  9473 Senelerce gözlerim karardı yolunda gel Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Şenozan
  9474 Senelerce hep ona yandım Sevim Gönenç Hicazkâr Şarkı Curcuna Sevim Gönenç
  9475 Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül Gündüz Nadir (Muallim) Hicaz Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  9476 Senelerdir boş yere yolunu bekliyorum Taner Çağlayan Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  9477 Senelerdir durmadan çağlamış gözyaşları Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Fantezi Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9478 Senelerdir saklarım bende bir mektubu var Aydemir Doğan Uşşâk Şarkı Semâî Hasan Özçivi
  9479 Seng-i sitemle gönlüm şikeste _ Nihâvend Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  9480 Seni a gonce-i rânâ _ Nihâvend Şarkı Aksak _
  9481 Seni âh anmadan aşkınla yanmadan Neveser Kökdeş Neveser Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  9482 Seni ancak seni rûhum düşünür sonsuz inan _ Hüzzâm Şarkı Sofyan Aleko Bacanos
  9483 Seni andıkça üzülsem de yine vurgunum ben o siyah gözlerine Ömer Bedrettin Uşaklı Segâh Şarkı Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  9484 Seni andım bu gece yine yandım bu gece Mahmut Oğul Hicaz Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9485 Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var _ Rast Şarkı Düyek Drama'lı Hasan Hasgüler
  9486 Seni arzu(eder bu/ediyor) dîdelerim Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li) Uşşâk Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  9487 Seni bekleyeceğim geçse de uzun yıllar Adil Ülkü Nihâvend Şarkı Semâî Güngör Önder
  9488 Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim Gonca Gül Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Bâki Duyarlar
  9489 Seni ben gördüğüm anda gönlüm aldırdım _ Isfahan Şarkı Ağır Aksak Dellalzâde
  9490 Seni ben seviyorum seviyorum seni ben _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Muzaffer Uz
  9491 Seni ben unutmak istemedim ki _ Hicaz Şarkı Düyek Amir Ateş
  9492 Seni benden alamazlar çünki benim canım sensin Şâdi Kurtuluş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Zeki Duygulu
  9493 Seni benden daha çok mu sevecekler Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  9494 Seni bensiz bir dünyâda bıraktım Yalçın Benlican Acem Kürdî Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  9495 Seni bilen dost bahçıvan İsmail Hakkı Koçar Hicaz Şarkı Düyek Bilge Özgen
  9496 Seni bilsen ne kadar çok severim Muzaffer İlkar Uşşâk Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  9497 Seni bir an görüvermek bana hicran oluyor Halûk Recâî Bûselik Şarkı Aksak Halûk Recâî
  9498 Seni bir gün görmesem inan ki yaşamazdım İrfan Türkoğuz Rast Şarkı Düyek Erol Bingöl
  9499 Seni bir gurup gibi mehtap gibi seyretsem Arif Nihat Aka Neveser Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  9500 Seni bir gün göremezsem inan ki çok üzülürüm Necdet Erdemli Rast Şarkı Semâî Necdet Erdemli
  9501 Seni bir şey mi kırdı Kemâl Selimoğlu Segâh Şarkı Raks Aksağı Selâhattin İçli
  9502 Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş _ Bayâti Araban A.S. Aksak Semâî Hamparsum Limoncuyan
  9503 Seni böyle görünce bir gönül yarasıyla _ Hicaz Şarkı Düyek Rifat Ayaydın
  9504 Seni candan severim aşkına kurban olurum Mehmet Hafîd Bey Tâhir Bûselik Şarkı Aksak Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
  9505 Seni candan severim aşkına kurban olurum Mehmet Hafîd Bey Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  9506 Seni coşkun suların koynuna mehtab alamaz Atıf Yâr Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  9507 AYRILAMAM (Seni çılgın gibi sevdim..) Akın Özkan Hüzzâm Şarkı Sofyan Akın Özkan
  9507 Seni çılgın gibi sevdim yoluna ömrümü verdim (AYRILAMAM) Akın Özkan Hüzzâm Şarkı Sofyan Akın Özkan
  9508 Seni çılgın gibi sevdim de derinden derine Mehmet Tûran Yarar Rast Şarkı Aksak Oğuz Şenler
  9509 Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın Nâhit Hilmi Özeren Hicazkâr Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
  9510 Seni dört gözle beklerim her gün _ Hicazkâr Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  9511 Seni düşünmek güzel sevmekse daha güzel Kenan Akansu Hicaz Şarkı Nim Sofyan Sabri Süha Ansen
  9512 Seni düşünüyorum...(MUKADDES AŞK) _ Muhayyer Kürdî Şarkı Sofyan İsmet Nedim
  9513 Seni en nazlı kadınlar bile meftûn anıyor _ Nihâvend Şarkı Semâî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  9514 Seni gidi çapkın seni _ Uşşâk Şarkı Sofyan Bîmen Şen
  9515 Seni gönlüm gözlerim nasıl özler arardı Şâdi Kurtuluş Hüzzâm Şarkı Düyek Ümit Mutlu
  9516 Seni gönlüm severken gel Nigâr Osman Hanım Mâhûr Şarkı Aksak Bîmen Şen
  9517 Seni gönlüme yazdım canımda cânânsın sen Ahmet Ilgaz Nihâvend Şarkı Curcuna Vefik Ataç
  9518 Seni gönül tahtımdan kimseler indiremez Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Metin Everes
  9519 Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma Ziyâ Polat Karcığar Şarkı Düyek-Curcuna Arif Sâmi Toker
  9520 Seni gönülden sevdim sakın beni bırakma Ziyâ Polat Hüzzâm Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  9521 Seni gördüğüm gün beğendim sevdim Neveser Kökdeş Sûznâk Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  9522 Seni gördükçe gönlüm gibi ömrüm de bir başkalaşır Hayri (Osman) Şeneş Nihâvend Şarkı Düyek Avni Anıl
  9523 Seni gördükçe kanar içimde eski yaram Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ziyâ Taşkent
  9524 Seni gördüm beğendim sevmemek elde değil Reşat Özpirinçci Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  9525 Seni gördüm de gönlüm bî-karar oldu neden Fâruk Kayacıklı Hicaz Şarkı Aksak Fâruk Kayacıklı
  9526 Seni gördüm hep üzüntüyle geçen bir günde _ Uşşâk Şarkı Aksak Hüseyin Sâdettin Arel
  9527 Seni gördüm her güzelde (SÖYLE YALAN MI) Gündoğdu Duran Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Gündoğdu Duran
  9527 SÖYLE YALAN MI (Seni gördüm her güzelde) Gündoğdu Duran Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Gündoğdu Duran
  9528 Seni gördüm meftûn oldum Seyfi Güldağı Hüseynî Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  9529 Seni gördü o şafak saçlara bağlandı gönül _ Hüzzâm Şarkı Aksak Fâiz Kapancı
  9530 Seni gördüm seni sevdim (GÖNÜLDEN ŞİKÂYET) Ferit Sıdal Nihâvend Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  9531 Seni görmek bana bilsen ne büyük zevk-i hayat _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  9532 Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım _ Bayâti Şarkı Aksak Zeki Duygulu
  9533 Seni görmek ile rûşen oluyor dîdelerim _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  9534 Seni görmek seni sevmek emeliyle yaşarım _ Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  9535 Seni görmek seni sevmek güzelim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  9536 Seni görmeyeli hayli zamandır Kemânî Rızâ Efendi Sûzidil Şarkı Ağır Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  9537 Seni her dem anıyorum sözlerine kanıyorum _ Segâh Şarkı Aksak Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9538 Seni her gün anmak için bana bir tel saç ver yeter Sâlih Akay Nihâvend Şarkı Aksak Suphi İdrisoğlu
  9539 Seni herkesten kıskanıyorum Yesârî Asım Arsoy Sabâ Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  9540 Seni hükm-i ezel âşûb-i devrân etmek istermiş _ Nihâvend A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9541 Seni içimde duymak seni senle yaşamak Selâhattin Özgü Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Erdinç Çelikkol
  9542 Seni ilk Küçüksu'da bir yaz günü görmüştüm (O TATLI BAŞLANGIÇ) A.Kerem Kurt Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  9543 Seni istasyonda buldum _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde)
  9544 Seni istasyonda buldum _ Hicaz Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9545 Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım Yılmaz Yüksel Hüzzâm Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  9546 Seni kim görse derûnunda muhabbet uyanır _ Şedaraban Şarkı Ağır Aksak Asdik Ağa
  9547 Seni kim görse olur müptelâ _ Karcığar Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  9548 CANIM TÜRKİYE Yusuf Ziyâ Ulusoy Mâhûr Şarkı Nim Sofyan M.Sabri Akçagül
  9548 Seni nasıl getirsem dile (CANIM TÜRKİYE'M) Yusuf Ziyâ Ulusoy Mâhûr Şarkı Nim Sofyan M.Sabri Akçagül
  9549 Seni nasıl özledim gönlüme sor söylesin Yalçın Benlican Acem Kürdî Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9550 Seni nasıl severim bilmezsin bilemezsin Yalçın Benlican Mâhûr Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9551 Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin Neclâ Gürer Bayâti Şarkı Düyek Erol Sayan
  9552 Gülüm seni tanıyorum (Seni nerden tanı..) Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  9552 Seni nerden tanıyorum güzelim (Gülüm seni ta..) Yesârî Asım Arsoy Hicaz Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  9553 Seni nisyanda kalan ayrı gönüller özler _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  9554 Seni öyle sevdim ki anlatamam söz ile Nevzat Tırışkan Hicaz Şarkı Curcuna İrfan Özbakır
  9555 Seni özledi gönlüm yollarını bekliyor Nevin Örnek Nihâvend Şarkı Sofyan Süleyman Mertkanlı
  9556 Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını Vâhit Özaydın Karcığar Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  9557 Seni rüyâlarımda gördüğüm gün çok oldu _ Neveser Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
  9558 Seni seherde sordum gözü yaşlı güllere Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  9559 Seni sevdâ çiçeğim tâc-ı serim Leylâ Saz Hicaz Şarkı Ağır Aksak İbrâhim Uygun (Hânende)
  9560 Seni sevdim ben aman efendim _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Semâî Kemânî Serkis Efendi
  9561 Seni sevdim bir kere başkasını sevemem Halil İbrahim Taşkent Acem Kürdî Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  9562 Seni sevdim de ne oldu _ Uşşâk Şarkı Aksak Fâruk Emhaz
  9563 Seni sevdim güzel lûtfuna âmâdeyim _ Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  9564 Bahçelerde saz olur gül açılır yaz olur(Seni sevdim seveli..) _ Hicaz Türkü Sofyan _
  9564 Seni sevdim seveli (KANARYAM) (Bahçelerde saz olur..) _ Hicaz Türkü Düyek _
  9565 Seni sevdim seveli Mecnûn gibiyim _ Sultânî Yegâh Şarkı Türk Aksağı Ûdî Sâmi Bey
  9566 ÖĞRETMENİM (Seni seven kim deseler) Bekir Mutlu Hicaz Ç.Ş. Nim Sofyan Bilge Özgen
  9566 Seni seven kim deseler bir tek benim annem derim (ÖĞRETMENİM) Bekir Mutlu Hicaz Ç.Ş. Nim Sofyan Bilge Özgen
  9567 Seni seven olabilir sen onlara dönüp bakma Aşkın Tuna Hicaz Şarkı Aksak Hüsnü Üstün
  9568 Seni seven olmasın yüzüne bakmasınlar (BEDDUA) Erol Sayan Segâh Şarkı Sofyan Erol Sayan
  9569 Seni sevilesice öpülesice seni Fethi Karamahmudoğlu Karcığar Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  9570 Seni seviyorum diye girdin gönlüme _ Hicaz Şarkı Düyek Güner Erman
  9571 Seni sevmek günâhım beni terk ediversen Aliye Hanım Nihâvend Şarkı Curcuna Şükrü Tunar
  9572 Seni sevmek ne kelime (GÖNÜL) Sedat Ergintuğ Nihâvend Şarkı Semâî Müfit Kuraner
  9573 Seni sevmek sana tapmak dileğim Cemil Çataloğlu Hüseynî Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  9574 Seni sevmek sana yanmak senin olmak dileğim Zeki Müren Nihâvend Şarkı Curcuna Zeki Müren
  9575 Seni sevmekte ben bî-ihtiyârım _ Müstear Şarkı Aksak Semâî Lâtif Efendi
  9576 Seni sordum aradım diyar diyar her yerde Vâhit Özaydın Hüzzâm Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9577 Seni tenhâda bir bulsam _ Nihâvend Şarkı Aksak İsmet Ağa
  9578 Seni terk etti sandığın yâr geldi uyan _ Sûznâk Şarkı Aksak Celâl Kıvılcım
  9579 Seni ufkumda doğan her gece mehtâb sanırım _ Şedaraban Şarkı Aksak Zeki Duygulu
  9580 Seni yıllarca sevdim hâtıranda ne kaldı _ Uşşâk Şarkı Düyek Yıldırım Gürses
  9581 Seni yıllarca sînemde seve seve uyuttum _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Mustafa Sunar
  9582 Seni zambak gibi gördükçe açık pencereden Cenap Şahâbettin Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Abidin Gerçeker
  9583 Seni sesini gözlerinin rengini unutabilsem _ Hüzzâm Şarkı Düyek Sâdi Hoşses
  9584 Senin âlüfte-i ülfet-şiâr-ı firkatin kimdir _ Dilfürûz A.S. Aksak Semâî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  9585 Senin âşıkların kılmaz nazar firdevs-i âlâya Âşık Paşa Bûselik Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  9586 Senin aşkın elemi yakıyor hep âlemi Dede Efendi Karcığar Şarkı Düyek Dede Efendi
  9587 Senin aşkın ey dil-rübâ bir belâdır _ Acem Aşîran Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  9588 Senin aşkın gamı attı beni engîn-i hicrâna _ Rast Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  9589 Senin aşkın ile ihyâ olurum Nûriye Hanım Şedaraban Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9590 Senin aşkın güzel cana belâdır _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ahmet Mükerrem Akıncı
  9591 Senin aşkınla açar sevgili gönlümde bahar Reşat Özpirinçci Hicaz Şarkı Aksak Mehmet Reşat Aysu
  9592 Senin aşkınla bu akşam yine âh etti bu gönlüm Reşat Özpirinçci Bestenigâr Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol
  9593 Senin aşkınla çâk oldum _ Rast Şarkı Düyek Basmacı Abdi Efendi
  9594 Senin aşkınla nâlânım _ Rast Şarkı Semâî Bîmen Şen
  9595 Senin bu saçların senin bu kokun Ruhsatî Nihâvend Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9596 Senin'çün düştüm dillere _ Bayâti Şarkı Düyek Şâkir Ağa
  9597 Senin'çün ettiğimiz âh ü zârı biz biliriz _ Hüzzâm Beste Hafif _
  9598 Senin'çün ey şeh-i hûbân _ Ferahnâk Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  9599 Senin'çün hâb-ı rahat çeşm-i giryânıma düşmandır _ Hüseynî Beste Zincir Ebû-Bekir Ağa
  9600 Senin dendânın ey şûh lülü-i bahr-i letâfettir _ Segâh Şarkı Yürük Semâî Rif'at Bey
  9601 Senin dudakların pembe ellerin beyaz Câhit Külebi Nihâvend Şarkı Semâî Suphi İdrisoğlu
  9602 Senin dudakların pembe ellerin beyaz Câhit Külebi Nihâvend Fantezi Düyek Emin Akan
  9603 Senin ey kamet-i bâlâ _ Revnâknümâ Şarkı Aksak Yahyâ Ağa
  9604 Senin gibi ceylâna nasıl yanmayım Sâdun Aksüt Segâh Şarkı Yürük Semâî Sâdun Aksüt
  9605 Senin gibi dilber-i nâzik-ten'den... _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  9606 Senin güzel yüzünü senin şirin sözünü unutmadım sevgilim Şekip Ayhan Özışık Karcığar Şarkı Aksak Şekip Ayhan Özışık
  9607 Senin hâl-i izârından nişan anberde kalmıştır Enderûnî Vâsıf Hicaz-i Irak A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9608 Senin hasretinle şûh-i melek-ten _ Isfahan Şarkı Evfer (Ağır) Nûman Ağa
  9609 Senin için ağladım kendim için ağladım Ragıp Gönülşen Hicaz Şarkı Düyek Ragıp Gönülşen
  9610 Senin için ey bî-vefâ çekeyim ben cevr ü cefâ _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Mahmut Celâleddin Paşa
  9611 Senin için ey mehveşim _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Neyzen Râşit Efendi
  9612 Senin için sevgilim boynum kıldan incedir Sâdun Aksüt Rast Şarkı Düyek Sâdun Aksüt
  9613 Senin için yaşadım hayallerim hep sendin Turhan Taşan Karcığar Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9614 Seninle yalnız birlikte sâde... _ Şehnaz Şarkı Ağır Aksak Nûman Ağa
  9615 Senin nûrun gönüllere çerağdır yâ Resûlallah _ Sabâ İlâhi Düyek Nihat Adlim
  9616 Senin o yeşil gözlerin beni benden alıp gitti Celâl Ökte Karcığar Şarkı Sofyan Sâdi Hoşses
  9617 Senin ol dîde-i mahmûruna can mı dayanır _ Mâye Şarkı Ağır Aksak Zeki Arif Ataergin
  9618 Senin olmuş bu gönül sevgili sensiz olamaz Mustafa Salkaya Evc Şarkı Aksak-Curcuna İsmail Baha Sürelsan
  9619 Senin sazında hüzün benim sesimde keder Yusuf Nalkesen Hüzzâm Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  9620 Senin yazın kışa benzer Âşık Hasan Hüseynî Şarkı Curcuna Sadettin Kaynak
  9621 Senin yazın kışa benzer Âşık Hasan Tâhir Şarkı Evsat _
  9622 Senindir bu şarkı senindir ey yeşil gözlüm _ Bûselik Şarkı Yürük Semâî Şekip Ayhan Özışık
  9623 Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum Aşkın Tuna Hicaz Şarkı Düyek Halil Karaduman
  9624 Seninle başbaşayız yine mehtâb ve deniz _ Nihâvend Şarkı Aksak Nûri Halil Poyraz
  9625 Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
  9626 Seninle buluşmamız ne kadar güç olsada Cemâl Sâfi Kürdîli Hicazkâr Fantezi Düyek Bilge Özgen
  9627 Seninle doluyum kopamıyorum Kutlu Payaslı Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Kutlu Payaslı
  9628 Seninle düştüm dile Sabri Süha Ansen Rast Şarkı Düyek Sabri Süha Ansen
  9629 Seninle ey gül-i ahsen _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Bîmen Şen
  9630 Seninle kışlar biter baharlar erişirdi Vâhit Özaydın Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  9631 Seninle ne renkli günlerim vardı Nevin Örnek Nihâvend Şarkı Sofyan Süleyman Mertkanlı
  9632 Seninle ne renkli günlerim vardı Nevin Örnek Hicaz Şarkı Semâî Süleyman Mertkanlı
  9633 Seninle neş'eyâbım ben _ Rast Şarkı Evfer (Ağır) Dellalzâde
  9634 Seninle olmak için bir dünya arıyorum Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Düyek Amir Ateş
  9635 Seninle olmak için sevgiyi bulmak için Doğan Ülkekul Nihâvend Fantezi Semâî Hüseyin Soysal
  9636 Seninle olursam ömür boyunca Erdoğan Berker Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Erdoğan Berker
  9637 Senle durmak derd-nâk eyler beni _ Mâhûr Şarkı Düyek Kanûni Hacı Arif Bey
  9638 Senle gelen kış bana bahar gelir yaz gelir Mehmet Erbulan Uşşâk Şarkı Müsemmen Akın Özkan
  9639 Sensin benim âlemde a gül-gonce zâhîrim _ Acem Aşîran Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9640 Sensin ey mihrim bu âlemde muhabbet rehberi _ Karcığar Şarkı Ağır Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  9641 Sensin gönüle bahar şarkısı söyleten Hasan Soysal Mâhûr Şarkı Semâî Hasan Soysal
  9642 Sensin gözümün nûru baharı güneşi Ahmet Refik Altınay Hicazkâr Şarkı Curcuna Osman Nihat Akın
  9643 Sensin siperlerde Türk neferi _ Nihâvend Marş Nim Sofyan Kemânî Aleksi Efendi
  9644 Sensiz âlem bahtiyâr etmez beni _ Hüzzâm Şarkı Müsemmen Ekrem Güyer
  9645 Sensiz bana gülşendeki güller bile küskün Melek Hiç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Ziyâ Özova
  9646 Sensiz benim hâlim ne olacak Yesârî Asım Arsoy Hüzzâm Şarkı Düyek Yesârî Asım Arsoy
  9647 Sensiz bir an gönlümü avutamadım Kasım İnaltekin Hicaz Şarkı Aksak Kasım İnaltekin
  9648 Sensiz bu hayat olsa da cennet yine tatsız _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Gavsi Baykara
  9649 Sensiz bu sabah bir acı rüyâyla uyandım Mustafa Nâfiz Irmak Sûznâk Şarkı Türk Aksağı Mustafa Nâfiz Irmak
  9650 Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır Nahîfî Rast Şarkı Semâî Necdet Dönmez
  9651 Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır Nahîfî Ferahnâk Y.S. Yürük Semâî Zekâî Dede
  9652 Sensiz dil-i nâ'şâdın efendim işi bitti _ Ferahfezâ Y.S. Yürük Semâî Nesim Silviya (Haham)
  9653 Sensiz ey rûh-i mücessem ağlasın leyl ü nehâr _ Acem Kürdî Şarkı Semâî Abdurrahman Şevket Bey (Kemânî)
  9654 Sensiz ey şûh gözlerim âvâre kalbim ağlıyor _ Nihâvend Şarkı Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  9655 Sensiz geceler geçti hayâlât ile bî-hâb _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Mûsa Süreyyâ Bey
  9656 Sensiz geceler öyle siyah öyle siyah ki Sıtkı Angınbaş Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Sâdi Hoşses
  9657 Sensiz gecenin acı karanlığında yalnız hayâlin dolaşır Ferrûh Atbaşoğlu Uşşâk Şarkı Düyek Ferrûh Atbaşoğlu
  9658 Sensiz gecenin var mı sabahı bilemezdim Y.Sinan Ozan Hicaz Şarkı Türk Aksağı Artaki Candan
  9659 Sensiz geçecek günleri âhımla eritsem Besim Tecer Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  9660 Sensiz geçen eyyâm-ı bahar bil ki hazandır Şevki Sevgin (Neyzen) Şedd-i Sabâ Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  9661 Sensiz geçen günlerime âh ederek yanıyorum Nevin Örnek Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  9662 Sensiz geçen günleri bir bir saydım bitmiyor Bekir Mutlu Uşşâk Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  9663 Sensiz geçen günleri saydım yılları bulmuş Veliye Yâkut Nihâvend Şarkı Düyek Bâki Duyarlar
  9664 Sensiz geçen günlerim... Neveser Kökdeş Sabâ Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  9665 Sensiz geçen günlerim cennet de olsa gönlüm ... Nâmık Kemâl Sâzkâr Şarkı Müsemmen Halûk Recâî
  9666 Sensiz geçen her gün gecelerden de siyahtır Kemâl Şâkir Yakar Nihâvend Şarkı Aksak Osman Nihat Akın
  9667 Sensiz geçen ömrüm bana zından oluyor gel Halil İbrahim Taşkent Hicaz Şarkı Sengin Semâî Halil İbrâhim Taşkent
  9668 Sensiz göremem âlemi sen gözbebeğimsin Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  9669 Sensiz günler geçmiyor sana nasıl anlatsam Mehmet Erbulan Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ünsal Silleli
  9670 Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım Muzaffer İlkar Nihâvend Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  9671 Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virâne Memduha Olgun Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  9672 Sensiz ömrüm geçiyor kime feryâd edeyim Muzaffer İlkar Rast Şarkı Sofyan Muzaffer İlkar
  9673 Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki Yaşar Güvenir Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Zeki Müren
  9674 Sensiz yaşamak bil ki ölümden de acı Mustafa Nâfiz Irmak Sûznâk Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  9675 Sensiz yaşamaktansa ölmek evlâdır bana Melâhat Pars Hüzzâm Şarkı Curcuna Melâhat Pars
  9676 Sensiz yaşamam bil ki bu söz bence yemindir Muhittin Kutbay Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  9677 Sensiz yine bülbül gibi gülden ırak aşkım Taner Çağlayan Hicaz Şarkı Türk Aksağı Bilge Özgen
  9678 Sensizliğe söylendi bütün şarkılar Seyhan Girginer Hüseynî Şarkı Aksak İlgün Soysev
  9679 Sensizliğimin şarkısını yazdım bu gece Nilgün Özerden Nihâvend Şarkı Düyek Adem Şâhin
  9680 Sensizlik dinmeyen bir ağrı gibi Mustafa Töngemen Nihâvend Şarkı Düyek Celâl Abacı
  9681 Ser-beste oldum zülf-i nigâre _ Yegâh Şarkı Aksak Bîmen Şen
  9682 Ser-beste oldum zülf-i nigâre _ Sûzidil Şarkı Düyek Kemânî Todoraki
  9683 Ser-dağ-ı gönül tâze açılmış gülümüzdür _ Hicaz A.S. Ağır Aksak Semâî Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  9684 Ser-i zülf-i anberînin yüzüne nikab edersin _ Şevkefzâ Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  9685 Ser-tâ-kadem ey penbe ten Mekkî Bey Rast Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey
  9686 Serâbı andıran bir göl gibisin Sâmi Derintuna Hicaz Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  9687 Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Nedîm Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Semâî Hüseyin Sâdettin Arel
  9688 Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Nedîm Muhayyer Bûselik A.S. Aksak Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9689 Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Nedîm Muhayyer Şarkı Aksak Rahmi Bey
  9690 Serde dağ-ı iştiyâkı tâzeler bir tâze mâh Şâkir Efendi (18.yy) Isfahanek Beste Darbeyn Küçük Mehmet Ağa
  9691 Serde hevâ-yı kâkül dilde hayâl-i cânan _ Sûznâk Beste Lenk Fahte Zekâî Dede
  9692 Serde mihnet dilde feryâd sîne pejmürde harâb Halûk Recâî Sûznâk Şarkı Müsemmen Halûk Recâî
  9693 Serde sevdâ bir belâ müptelâyım müptelâ Reşat Özpirinçci Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  9694 Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-ı keder _ Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  9695 Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-ı keder _ Nişâburek Beste Çenber _
  9696 Sergüzeştim şerh edersem âlemi kan ağlatır _ Rast Şarkı Nim Sofyan (Osman Pehlivan'dan alınmıştır)
  9697 Serhoşum efzûn o çeşm-i neş'eyâbından senin Recâizâde Mahmut Ekrem Rast Şarkı Ağır Aksak Vecdi Seyhun
  9698 Serîr-i şevketin şâhenşeh-i hâkanıdır zâtın _ Isfahan Methiye Devr-i Hindî _
  9699 Sermest edecek gönlümü bir zülfü zer olsun Mesîh Bey Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Arşak Çömlekciyan
  9700 Sermest-i aşkım lûtf eyle sâkî _ Acem Aşîran Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9701 Sermest-i gamım bâde-i hûn-i ciğerimden Akif Paşa Mâye Şarkı Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  9702 Serpil yağmur gibi düş bir akşam camlarıma Rüştü Şardağ Hicazkâr Şarkı Düyek Cevdet Çağla
  9703 Serv-i bülendimsin benim _ Pesendîde Şarkı Aksak Kemençeci Usta Yani
  9704 Serv-i nâzı seyret çıkmış oyuna Rahmi Bey Mâhûr Şarkı Aksak Rahmi Bey
  9705 Serv-i revânım gül-fâmı gözler _ Nihâvend Şarkı Aksak Şevket Bey (Ûdî)
  9706 Serv-i sehî bî-menendim _ Hüseynî Aşîran Şarkı Aksak Nûman Ağa
  9707 Servi boylu ince belli tavrı mûnis ince belli Reşat Özpirinçci Nikrîz Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  9708 Sesim dağı delerken bir kafesten geçmez şimdi _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  9709 Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Hikmet Münir Ebcioğlu Neveser Şarkı Sengin Semâî Suphi Ziyâ Özbekkan
  9710 Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Hikmet Münir Ebcioğlu Hüzzâm Şarkı Düyek Selâhattin İnal
  9711 Sesinde bülbüller baharı yâd eder Rehâ Gizey Nihâvend Şarkı Düyek Amir Ateş
  9712 Sesinde hicrandan dalgalar coşar _ Hüseynî Şarkı Aksak Sedat Öztoprak
  9713 Sesini duydum o dost sesini kımıl kımıl sevgi dolu Yaşar Gençoğlu Dügâh Şarkı Oynak Fethi Karamahmudoğlu
  9714 Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfâdıyız Cevdet Şâkir Çetinel Acem Aşîran Marş Nim Sofyan Hüsnü Öncü
  9715 Seslendim dağlara nerdesin diye Yalçın Benlican Karcığar Şarkı Nim Sofyan Turgut Aksoy
  9716 Sessiz (Issız)gece ürpermede yer yer Suat Uzer Nihâvend Şarkı Aksak Sûdi Acarlar
  9717 Sessizlik ne acıymış ne felâket Allah'ım Vâhit Özaydın Sabâ Şarkı Aksak Nihat Adlim
  9718 Setiremin düğmeleri bir sıra _ Mâhûr Türkü Aksak (İstanbul Türküsü)
  9719 Setresinin düğmeleri düz değil _ Acem Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
  9720 Sev okşa beni sevdâlı başım sînende yatarken _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Cemil Muslu
  9721 Sen sev de gönül koy deli dîvâne desinler Melek Hiç Bayâti Şarkı Aksak Sâdi Hoşses
  9722 Sevdâ bakışlarında mânâ gözlerindedir Alâeddin Yavaşça Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  9723 Sevdâ benim gözümde en mukaddes bir kindi _ Uşşâk Şarkı Ağır Aksak Râkım Elkutlu
  9724 Sevdâ bir fırtına kalbim bir umman Mustafa Sevilen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Ferit Sıdal
  9725 Sevdâ bir rüyâ gibi gönüllerde yürürmüş _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  9726 Sevdâ budur güzelim aç gönlümü bak da gör Ceyhun Savaşan Hüzzâm Şarkı Düyek Kadri Şençalar
  9727 Sevdâ çiçek gibi açılır solar Nurten Yaşar Rast Şarkı Düyek Sâime Kazazoğlu
  9728 Sevdâ denen gizli derdin hâlâ başımda işi ne Orhan Kızılsavaş Hicaz Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  9729 Sevdâ diyen dudakların birinde sen birinde ben Mehmet Tûran Yarar Nevâ Şarkı Yürük Semâî Oğuz Şenler
  9730 Sevdâ dolu gözleri sözleri cana yakın (KALBDEN KALBE YOL VARDIR) Sâdettin Kaynak Uşşâk Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  9731 Sevdâ düştü içime alev alev yanarım Fethi Dinçer Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Erdinç Çelikkol
  9732 Sevdâ ehli dağlar yıkar Fuat Azgur Hüseynî Şarkı Türk Aksağı Müfit Kuraner
  9733 Sevdâ elinin bülbülü susmuş(uçmuş) gülü solgun _ Sûzidil Şarkı Türk Aksağı Nûri Halil Poyraz
  9734 Sevdâ gibi hülyâ dolu bir yaz gecesinde Mesut Kaçaralp Hicazkâr Şarkı Aksak Muzaffer İlkar
  9735 Sevdâ ile dillendi bu son şarkı sesinle Mustafa Nâfiz Irmak Rast Şarkı Sengin Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  9736 Sevdâ o bir peridir karar etmez yerinde Orhan Seyfi Orhon Acem Kürdî Şarkı Düyek Erdoğan Yıldızel
  9737 Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki derinden _ Nikrîz Şarkı Aksak Bahri Altıntaş
  9738 Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki derinden _ Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Drama'lı Hasan Hasgüler
  9739 Sevdâ okunur gözlerinin her gülüşünde _ Segâh Şarkı Türk Aksağı Sahak Hocasar (Kemânî)
  9740 Sevdâ ona yaklaşma yanarsın tutuşursun Hüseyin Rifat Işıl Uşşâk Şarkı Türk Aksağı Şerif İçli
  9741 Sevdâ önce alev sonra kor olur Hasan Karakuş Hicazkâr Şarkı Düyek Fâruk Şâhin
  9742 Sevdâ öyle müşkil ki onu çekenler bilir _ Uşşâk Şarkı Sofyan Zeki Duygulu
  9743 Sevdâ pınarında bir mola versek Fethi Dinçer Neveser Şarkı Düyek Uğur Güçlüten
  9744 Sevdâ sardı kalbimi sensin onu sardıran _ Uşşâk Şarkı Curcuna Haydar Tatlıyay
  9745 Sevdâ seline kapıldı gönül Neveser Kökdeş Mâhûr Şarkı Aksak Neveser Kökdeş
  9746 Sevdâ sevdâ üstüne senelerdir vedâ vedâ üstüne Turgut Uyar Nihâvend Şarkı Sofyan Mutlu Torun
  9747 Sevdâ yaratan gözlerini her zaman öpsem Yesârî Asım Arsoy Segâh Şarkı Türk Aksağı Yesârî Asım Arsoy
  9748 Sevdâ yolunda açan güllerin kiminde vefâ kiminde hicran Seyfi Güldağı Sûzidil Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  9749 Sevdâ-yı aşkla dâim yanarım _ Hicaz Şarkı Türk Aksağı Hâfız Efendi-i Atîk
  9750 Sevdâ-yı cemâlin beni pek derbeder etti _ Uşşâk Şarkı Sengin Semâî Bîmen Şen
  9751 Sevdâ-yı muhabbet hele tâ baştan âşıktır _ Dilnişîn Y.S. Yürük Semâî Nesim Silviya (Haham)
  9752 Sevdâ-yı ruhun aşk eline son seferimdir _ Hicaz Şarkı Curcuna Hâfız Yusuf Efendi
  9753 Sevdâ-yı sivâ'dan geç gel"Hû" diyelim "Hû" _ Sabâ Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  9754 Sevdâ-zedeyim derdime yok çâre bu sinde _ Sûznâk Şarkı Sengin Semâî Şefik Gürmeriç
  9755 Sevdâ-zedeyim hâlime rahm eyle efendim Muâllim İsmail Hakkı Bey Tebrîz (Çargâh'ta) Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9756 Sevdâdır şu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan Nevin Yavuz Acem Kürdî Şarkı Sofyan Alâeddin Şensoy
  9757 Sevdâlara alkış tutan o yaz'dan _ Nihâvend Şarkı Düyek Hüseyin Gökmen
  9758 Sevdâlı çiçekler sararıp soldu seninle _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Zeki Arif Ataergin
  9759 Sevdâlı eyledin beni âsûde-hâl iken İsmail Safâ Bey Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Vecdi Seyhun
  9760 Sevdâlı gözlerle sen bana baktın Badi Nedîm Bey Mâhûr Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9761 Sevdâlı gözlerle sen bana baktın Badi Nedîm Bey Hüzzâm Şarkı Sengin Semâî Selâhattin Pınar
  9762 Sevdâlı nigâhınla bir şûh âfet-i cansın _ Sabâ Zemzeme Şarkı Sengin Semâî Şâkir Ağa
  9763 Sevdâlı yeşil gözleri zümrütten ışıktır Ertuğrul Ottekin Sabâ Şarkı Aksak Ertuğrul Ottekin
  9764 Sevdâlı yüzün andırıyor subh-i rebîi _ Sabâ Zemzeme Şarkı Yürük Semâî Kanûni Said Bey
  9765 Sevdâlıyım beni kırma civanım _ Rast Şarkı Nim Sofyan Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9766 Sevdâlıyım ezelden geçmedim bu emelden Şeref Mardinli Hicaz Şarkı Çifte Sofyan Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  9767 Sevdâma yakın gel beni eller gibi tutma Mustafa Nâfiz Irmak Uşşâk Şarkı Curcuna Artaki Candan
  9768 Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı Nâhit Hilmi Özeren Acem Kürdî Şarkı Aksak Emin Ongan
  9769 Sevdâmın güzel kızı gönlümün tek hırsızı İsmail Hakkı Özbilgin Hicaz Şarkı Aksak Bilge Özgen
  9770 Sevdânın baharında geceler ne güzeldir Reşat Özpirinçci Hicaz Şarkı Düyek İlgün Soysev
  9771 Sevdâsı hayâlgâhıma bir ok gibi battı Besim Berkmen Bûselik Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
  9772 Sevdâsı henüz sînede gönlüm gibi sağdı Y.Sinan Ozan Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Yorgo Bacanos
  9773 Sevdâsına düştü gönül durulmaz Ahmet Şenses Hicaz Şarkı Semâî Ahmet Şenses
  9774 Sevdâsız bir pınar olmaz diyorlar İlkan San Nihâvend Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  9775 Sevdâya bir ömür yetmez Yalçın Benlican Mâhûr Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  9776 Sevdâya derman olmaz âşıka fermân olmaz (GÖNÜL DER Kİ SEV SEVİL) Reşat Özpirinçci Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Erdinç Çelikkol
  9777 Sevdâya düşen kurtulamaz ben gibi çeker Sabri Süha Ansen Sûznâk Şarkı Curcuna Sabri Süha Ansen
  9778 Sevdâya düşmüş kâm almak ister her işvegerden _ Müstear Şarkı Türk Aksağı Selânik'li Ahmet Efendi
  9779 Sevdâya düşüp şevk ile efgan bir olurmuş _ Rast Şarkı Yürük Semâî Hayri Yenigün
  9780 Sevdâya inanmak hezeyandır Avram Naum Nihâvend Şarkı Semâî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9781 Sevdâya koşanlar çabuk yorulur _ Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Ahmet Gâzi Ayhan
  9782 Sevdâyı terennüm edecek bestenigârım Tevfik Nevzat Çağdaş Bestenigâr Şarkı Aksak Kemâl Batanay
  9783 Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi _ Şehnaz Y.S. Yürük Semâî Dede Efendi
  9784 Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi _ Nevâ A.S. Aksak Semâî Kadri Efendi (âmâ)
  9785 Sevdi cânım şimdi bir nevres peri _ Ferahnâk Şarkı Aksak İsmet Ağa
  9786 Sevdi cânım şimdi bir nevres-fidan _ Sabâ Şarkı Ağır Aksak Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
  9787 Sevdi dil bir muğ-beçe şûh-i şeni Sâmî Bûselik Aşîran Şarkı Ağır Aksak Tâhir Ağa
  9788 Sevdi gönlüm bir dil-rübâ _ Arabân Bûselik Şarkı Aksak _
  9789 Sevdi gönlüm bir gül-i nâzik-ter'i _ Karcığar Şarkı Aksak Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  9790 Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri _ Dügâh Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  9791 Sevdi gönlüm daha ilk gün o hayâl esmerini Fuat Edip Baksı Hicaz Şarkı Aksak Rüştü Şardağ
  9792 Sevdi gönlüm ey meh seni _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Aksak Hâfız Abdullah Ağa
  9793 Sevdi gönlüm ey melek-haslet seni _ Nihâvend Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
  9794 Sevdi gönlüm ey melek-sîmâ seni Ethem Pertev Paşa Acem Kürdî Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  9795 Sevdi gönlüm saklamam bir dilber-i bâlâ-ter'i _ Tâhir Bûselik Şarkı Devr-i Hindî Kemânî Serkis Efendi
  9796 Sevdi gönlüm sen gül-i nâzik-ter'i _ Sabâ Şarkı Curcuna Hacı Bahaeddin Efendi
  9797 Sevdi gönül bir dilberi _ Rast Şarkı Ağır Aksak Medenî Aziz Efendi
  9798 Sevdiceğim âşıkını ağlatır _ Muhayyer Şarkı Yürük Semâî Dede Efendi
  9799 Sevdiğim cihanda (Sevgilim cihanda) aşk ıztırabtır Süheylâ Muhterem Hanım Ferahnâk Şarkı Aksak Dürrî Tûran
  9800 Sevdiğim âhûya teşbih eyledim çeşmânını _ Hüzzâm Beste Fahte Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9801 Sevdiğim aşkınla oldum böyle mahzûn serseri _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Semâî Abdi Efendi (Tellâl)
  9802 Sevdiğim âzâde-i hicrânınım Kenan Bey Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Şekerci Cemil Bey
  9803 Sevdiğim âzâde-i hicrânınım Kenan Bey Rast Şarkı Aksak Rif'at Bey
  9804 Sevdiğim bir dem bana yâr olmadı _ Sûzidil Şarkı Devr-i Hindî İsak Varon
  9805 Sevdiğim bir goncasın sen açma vaktin gelmeden Mustafa Saruhanoğlu Evc Şarkı Düyek Nihat Adlim
  9806 Sevdiğim bir hûb-sadâdır _ Şevkefzâ Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9807 Sevdiğim bir tuhaf gördüm hâlini Orhan Kızılsavaş Sultânî Yegâh Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  9808 Sevdiğim cemâlin çünki göremem Nedîm Hüseynî Şarkı Aksak Mahmut Celâleddin Paşa
  9809 Sevdiğim çok yaramazdır yaramaz _ Uşşâk Şarkı Curcuna Şevkî Bey
  9810 Sevdiğim'çün mü beni töhmetle itham eyledin _ Hicaz Şarkı Yürük Semâî Kanûni Hacı Arif Bey
  9811 Sevdiğim'çün seni ey serv-i semen _ Gerdâniye Şarkı Düyek Hacı Fâik Bey
  9812 Sevdiğim dünyâlar kadar gel dese bir gün gel dese Ümit Yaşar Oğuzcan Hüzzâm Şarkı Aksak Münir Nûrettin Selçuk
  9813 Sevdiğim düştüm senin'çün dillere _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Aziz Efendi
  9814 Sevdiğim giymiş boyunca kareler _ Gülizâr Şarkı Aksak Rif'at Bey
  9815 Sevdiğim her zaman gül çiçek olsun Vehbi Gül Nihâvend Şarkı Curcuna Vehbi Gül
  9816 Sevdiğim ince beldir _ Hicaz Şarkı Nim Sofyan Medenî Aziz Efendi
  9817 Sevdiğim ince beldir _ Muhayyer Sünbüle Şarkı Aksak _
  9818 Sevdiğim lûtf eyle bir gün gidelim _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  9819 Sevdiğim lûtf eyleyip gelmez misin imdâdıma _ Nihâvend Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  9820 Sevdiğim vaslını gayetle temennî ederim _ Isfahan Şarkı Curcuna _
  9821 Sevdiğim vuslat mı bu firkat midir yâ neş'e mi _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Muzaffer Bey
  9822 Sevdiğim vuslat mı bu firkat midir yâ neş'e mi _ Hüseynî Aşîran Şarkı Devr-i Hindî Sedat Öztoprak
  9823 Sevdiğim yazık değil mi bana Niyâzi Bey Bestenigâr Şarkı Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  9824 Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum Nedîm Şevkefzâ Şarkı Devr-i Hindî Hüseyin Sâdettin Arel
  9825 Sevdiğim çeşm-i siyâhım neden benden kaçarsın _ Mâhûr Şarkı Aksak _
  9826 Sevdiğim çeşm-i siyâhım niçin benden kaçarsın _ Rast Şarkı Devr-i Hindî Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  9827 Sevdiğim dil-haste-i hicrânınım Mehmet Sâdi Bey Muhayyer Şarkı Sofyan Rif'at Bey
  9828 Sevdiğim etsem ibâdet çok değildir hüsnüne Fâruk Şükrü Yersel Hüseynî Şarkı Ağır Aksak Zeki Duygulu
  9829 Sevdiğim gözden nihansın vefâdan yok hiç eser _ Sûznâk Şarkı Curcuna Nebahat Üner
  9830 Sevdiğim gözlerinin billâhi ben meftûnuyum _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Mehmet Yürü (Nasib'in)
  9831 Sevdiğim günden beri çektiklerim derd ü keder Ahmet Refik Altınay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9832 Sevdiğim sevdim seni ben saklamam _ Uşşâk Şarkı Curcuna Fehmi Tokay
  9833 Sevdiğin sevdânı unutmuş artık Hârun Karadeniz Hüzzâm Şarkı Sofyan Sâdun Aksüt
  9834 Sevdiğin sevdânı unutmuş artık Hârun Karadeniz Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Ali Şenozan
  9835 Sevdikçe seni ömrüm artar ey yâr Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  9836 Sevdim ammâ ol perî-peykeri eyvâh olsun _ Ferahfezâ Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  9837 Sevdim bir gonca-i rânâ _ Evc Şarkı Aksak Dede Efendi
  9838 Sevdim bir tâze dilberi _ Arabân Şarkı Ağır Düyek _
  9839 Sevdim bu yaz bir esmer _ Karcığar Şarkı Sofyan Râkım Elkutlu
  9840 Sevdim de inandım sana hem cânımı verdim Melâhat Altındal Sabâ Şarkı Türk Aksağı Mustafa Sunar
  9841 Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum M.Cenâni Kandiye Uşşâk Şarkı Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
  9842 Sevdim diyemem yalan söylerim Cemâlettin Alptekin Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Mehmet Reşat Aysu
  9843 Sevdim güzelim seni artık gel üzme beni Alâeddin Yavaşça Hicaz Şarkı Curcuna Alâeddin Yavaşça
  9844 Sevdim seni aşkı anladım Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  9845 Sevdim seni aşkım da hayâtım da senindir Cemâlettin Yavaşça Rast Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  9846 Sevdim seni ben âh güzelim aşkına düştüm Sabahattin Volkan Acem Aşîran Şarkı Aksak Sabahattin Volkan
  9847 Sevdim seni ben ey çeşm-i âfet _ Ferahfezâ Şarkı Aksak Semâî Nikolâki (Kemençeci)
  9848 Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım Rahmi Bey Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Rahmi Bey
  9849 Sevdim seni canım gibi yıllarca bekledim Mecnûn gibi Ziyâ Azbazlar Rast Şarkı Semâî Ziyâ Azbazlar
  9850 Sevdim seni ey işve-bâz _ Nihâvend Şarkı Semâî Tanbûri Cemil Bey
  9851 Sevdim seni ey nazlı melek var mı günâhım _ Bestenigâr Şarkı Türk Aksağı İbrâhim Tuğberk
  9852 Sevdim seni gel ey peri _ Acem Aşîran Şarkı Sofyan Kemençeci Usta Yani
  9853 Sevdim seni kır çiçeğim aşkın ile öleceğim Sâmi Serimer Hüzzâm Şarkı Aksak Sâmi Serimer
  9854 Sevdim seni Mecnûn gibi inkâr ne lâzım Enver Bey Şehnaz Bûselik Şarkı Aksak Abdülkâdir Töre
  9855 Sevdim seni pek ey bî-menendim Mihrî Sabâ Şarkı Türk Aksağı Ali Ağa (Kemânî)
  9856 Sevdim seni pek mümkün mü geçmek _ Nevâ Bûselik Şarkı Türk Aksağı Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  9857 Sevdim seni yana yana Fâruk Bey Muhayyer Şarkı Sofyan Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9858 Sevdim seni yosma fidan _ Arabân Bûselik Şarkı Aksak Semâî Dede Efendi
  9859 Sevdim seni sevmek ne demek anlamadın sen Yaşar Şâdi Bey Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Ethem Efendi
  9860 Sevdim seni sevmek ne demek anlamadın sen Yaşar Şâdi Bey Sûzidil Şarkı Aksak Leylâ Saz
  9861 Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum Kirâmeddin Efendi (Şeyh) Sûznâk Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  9862 Sevdim seveli o kızı aşkı yüreğimde sızı Gâlip Hamza Berkay Acem Aşîran Şarkı Curcuna Amir Ateş
  9863 Sevdim yine bir âfet gibi yâr _ Hüzzâm Şarkı Aksak-Düyek Tanbûri Mustafa Çavuş
  9864 Sevdim yine bir mehveşi _ Ferahfezâ Şarkı Düyek Sultan II.Mahmut (Adlî)
  9865 Sevdim yine bir nev-civan _ Rast Şarkı Yürük Semâî Basmacı Abdi Efendi
  9866 Sevdim yine bir şûh-i dil-ârâ pek ilerde _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Tanbûri Ali Efendi
  9867 Sevdim yine (güzel) bir nev-civan _ Hicazkâr Şarkı Sofyan Hacı Arif Bey
  9868 Sevdimdi seni cân ü gönülden a güzel kız _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9869 Sevdimse seni fikr-i visâl eylemedim ben _ Isfananek Y.S. Yürük Semâî Mîr Mustafa
  9870 Sevdimse seni zâlim sanma kalbim yetimdir Hülyâ Rüyâ Rast Şarkı Aksak Kasım İnaltekin
  9871 Sevemem akşamı artık dudağın yok güzelim Rüştü Şardağ Şedaraban Şarkı Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  9872 Seven neden sevilmiyor hiç kıymeti bilinmiyor Sâmi Derintuna Mâhûr Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  9873 Seven yok sevdiğim dil-hûn eder çok Halit Uzel Hüseynî Şarkı Curcuna İsmail Baha Sürelsan
  9874 Sevenler de bizleriz unutanlar da Sürel Konuk Hicaz Şarkı Düyek Bilge Özgen
  9875 Sevenler sevilenler dilden dile gezenler _ Hicaz Şarkı Düyek-Curcuna Sâdi Işılay
  9876 Sevenleri sev sen de sitemkâr olma gönül _ Uşşâk Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  9877 Severdim bir meh-i âşüfte-hâli _ Hicaz Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  9878 Severek aldanıyordum onu kalbim yanarak _ Hicaz Şarkı Düyek Nubar Tekyay
  9879 Severim ben seni pek çok severim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Bîmen Şen
  9880 Severim cân ü gönülden seni ey gözbebeğim _ Sabâ Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  9881 Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Şevkî Bey
  9882 Severim çâresiz ey mâh seni _ Isfahan Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  9883 Severim düşünmeyi mâziyi anmak için Sedat Ergintuğ Hicaz Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  9884 Severim gerçi seni bana vefâkâr olasın _ Uşşâk A.S. Aksak Semâî Zekâî Dede
  9885 Severim her çiçeği rengini senden alıyor Hasan Soysal Evc Şarkı Ağır Aksak Hasan Soysal
  9886 Severim her güzeli senden eserdir diyerek Bedri Ziyâ Aktuna Hicaz Şarkı Curcuna Lem'î Atlı
  9887 Severim her güzeli senden eserdir diyerek Bedri Ziyâ Aktuna Hicazkâr Şarkı Aksak Nefîse Özses
  9888 Severiz esmeri esmerde halâvet vardır Rızâ Günay Hicazkâr Şarkı Aksak Kaya Bekat
  9889 Seversin diye sevdim düşmandan beter oldun Sedat Ergintuğ Hüzzâm Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  9890 Seveyim sevdiğini âh bilerek _ Hüseynî Şarkı Aksak Bîmen Şen
  9891 Sevgi bazen bir sıcacık eldedir Ayten Baykal Uşşâk Şarkı Düyek Bilge Özgen
  9892 Sevgi bazen bir sıcacık eldedir Ayten Baykal Uşşâk Şarkı Düyek Erdoğan Berker
  9893 Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır Fuat Edip Baksı Muhayyer Kürdî Şarkı Aksak Alâeddin Yavaşça
  9894 Sevgi dillerde yara gözümüzde rüyâdır Mustafa Nâfiz Irmak Kürdîli Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Münir Nûrettin Selçuk
  9895 Sevgi dolu kalbinde gizlenir elem Seyhan Girginer Nevâ Şarkı Düyek Nâlân Aksoy
  9896 Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı Ayten Baykal Uşşâk Şarkı Düyek Bilge Özgen
  9897 Sevgi kalpten kalbe gezer Hâlit Çelikoğlu Bûselik Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9898 Sevgi kanununun aldım o ilâhi sesini Fuat Hulûsi Demirelli Nihâvend Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  9899 Sevgi nedir özlem nedir Sâdık Atay Sabâ Şarkı Düyek İsmail Demirkıran
  9900 Sevgi vardı aşk vardı neş'e vardı zevk vardı _ Hicaz Şarkı Aksak Ali Çankaya
  9901 Sevgiden aşktan vefâdan olmam asla hisseyâb Arif Gökoğlu Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Arif Hikmet Gökoğlu
  9902 Sevgiden neş'eden düşmüşüz ayrı Şahap Gürsel Hicaz Şarkı Semâî Rüştü Şardağ
  9903 Sevgiden sevgiye koşarken gönül Aydın Tekindor Rast Şarkı Semâî Aydın Tekindor
  9904 Sevgiler sevgi olur onu kalpte duyunca Vâhit Özaydın Uşşâk Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  9905 Sevgiler sözde kalmış aşk nasıldır bilen yok Yalçın Benlican Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Burhan Durucu
  9906 Sevgiler sözde kalmış aşk nasıldır bilen yok Yalçın Benlican Hicaz Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9907 Sevgiler var biten öpünce sevgi var bitmez ölünce İlhâmi Karayalçın Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Selâhattin İçli
  9908 Sevgiler yetmiyor seni sevmeye Türkân Öncü(Karamağaralı) Nihâvend Şarkı Semâî Türkân Öncü(Karamağaralı)
  9909 Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu İlkan San Rast Şarkı Düyek F.Kaya Pınarses
  9910 Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu İlkan San Hüzzâm Şarkı Düyek İlgün Soysev
  9911 Sevgili İstanbul cihâna bedelsin _ Nihâvend Şarkı Sofyan Râdife Erten
  9912 Sevgili küçük yaramaz sırrına akıl eremez Fethi Karamahmudoğlu Hüzzâm Şarkı Devr-i Turan Fethi Karamahmudoğlu
  9913 Sevgili ne demek bilmem gönlümce bilen var mı Vecdi Bingöl Hüzzâm Şarkı Düyek-Curcuna Sadettin Kaynak
  9914 Sevgilim bu akşam guruba kadar _ Evc Şarkı Aksak Nubar Tekyay
  9915 Sevgilim desen bana âşıkım inansana (YALVARIRIM ÜZME BENİ) Erol Sayan Nihâvend Şarkı Düyek Erol Sayan
  9915 YALVARIRIM ÜZME BENİ (Sevgilim desen bana) Erol Sayan Nihâvend Şarkı Aksak Erol Sayan
  9916 Sevgilim gel etme naz _ Dilkeşhâverân Şarkı Curcuna Hasan Fehmi Mutel
  9917 Sevgilim gurbete gittiği zaman Alâeddin Şensoy Hicaz Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  9918 Sevgilim güvenme güzelliğine Kemâlettin Kâmi Kamu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  9919 Sevgilim güvenme güzelliğine Kemâlettin Kâmi Kamu Nihâvend Şarkı Semâî Kâmran Yıldırım
  9920 Sevgilim sensizliğimi yudum yudum içiyorum (SENSİZLİK) Semra Ersoylu Hicaz Şarkı Düyek Câhit Ünyaylar
  9921 Sevgilim bir tânem her şeyimdi o Erdoğan Yıldızel Nihâvend Şarkı Semâî Erdoğan Yıldızel
  9922 Sevgilim olmakta eşkim dâimâ gözden revân Yusuf Kenan Bey Hicaz Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  9923 Sevgilim sevgilim yanımda mısın Ömer Bedrettin Uşaklı Mâhûr Şarkı Curcuna Semahat Özdenses
  9924 Sevgilim yollara bakma gelemem Füsun Ocakçıoğlu Hicaz Şarkı Yürük Semâî Füsun Ocakçıoğlu
  9925 Sevgilimdir şu gelen _ Karcığar Şarkı Aksak _
  9926 Sevgimi bahar olunca çiçek çiçek bölüştürdüm Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Uşşâk Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  9927 Sevgimizin aşkımızın üstünden sene geçti (MÂZİYE HASRET) İlkan San Hicaz Şarkı Semâî Sâdettin Öktenay
  9928 Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak (HÂTIRASIN BANA) Cinuçen Tanrıkorur Hicazkâr Şarkı Düyek Cinuçen Tanrıkorur
  9929 Sevgimle yanan bahçede bir tâze baharsın Ahmet Şevket Bohça Hüzzâm Şarkı Aksak Bilge Özgen
  9930 Sevgin içimde gizli istemem dile düşsün Ahmet Ilgaz Nihâvend Şarkı Düyek Vefik Ataç
  9931 Sevgin içimdedir dilimde değil Ayhan İnal Hicaz Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  9932 Sevgin o kadar rûhumu sarmış ki derinden _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  9933 Sevgin içi leylâk dolu bir neş'eli yoldu Fâzıl Ahmet Aykaç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Gevherî Osmanoğlu
  9934 Sevginde artık o eski ateş yanmıyor Güner Erman Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Güner Erman
  9935 Sevgine karşılık gördüğün zaman... Alâeddin Şensoy Nihâvend Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  9936 Sevginin aşılmaz dağında olsam Mustafa Töngemen Nihâvend Şarkı Semâî Celâl Abacı
  9937 Sevginin baharı mı derdinle geçen her dem _ Rast Şarkı Curcuna Avni Anıl
  9938 Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır Ayten Baykal Nihâvend Fantezi Aksak Bilge Özgen
  9939 Sevginin denizinde boğulsun bırak gönlüm Oktay Zerrin Segâh Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  9940 Sevginin düşüne dal da göreyim Enver Tunçalp Rast Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  9941 Sevginin kaynağı gönül der gibi Samim Arıksoy Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Erol Sayan
  9942 Sevginle inan gönlüme sen başka cihansın Ümit Gürelman Nikrîz Şarkı Türk Aksağı Kâni Karaca
  9943 Sevgisi zehir aşkı da baştanbaşa kindir Müeyyet Birol Rast Şarkı Düyek Şükrü Tunar
  9944 Sevgisini vermeyeni vefâ nedir bilmeyeni Erol Güngör Gerdâniye Şarkı Nim Sofyan İsmail Demirkıran
  9945 Sevgisiz hiç olmuyor sensiz çilem dolmuyor _ Nihâvend Şarkı Semâî Amir Ateş
  9946 Sevgiyle bakan bir göz isterim Nâdide Buluç Nişâburek Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  9947 Sevil neş'elen sevme yanarsın Turgut Yarkent Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Sâdettin Öktenay
  9948 Sevil sevil de atıl oldu mu ya Rüştü Şardağ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  9949 Sevil sonra ayrılık gelsin _ Muhayyer Şarkı Sofyan Fâiz Kapancı
  9950 Sevildim sanma coşup aldanma Fahrettin Zeki Önal Sultânî Yegâh Şarkı Curcuna Arif Sâmi Toker
  9951 Sevilen bir yüzü toprakta hayâl etmesi zor Fuat Uluç Şevkefzâ Şarkı Aksak Erol Sayan
  9952 Sevilen bir yüzü toprakta hayâl etmesi zor Fuat Uluç Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Şeref Yaman
  9953 Sevilen neş'eli seven umutlu Cânip Avcı Rast Şarkı Sofyan Fâruk Şâhin
  9954 SEN ÖĞRETTİN (Sevileni anmasını..) İlkan San Mâhûr Şarkı Aksak Teoman Önaldı
  9954 Sevileni anmasını her sözüne kanmasını (SEN ÖĞRETTİN) İlkan San Mâhûr Şarkı Aksak Teoman Önaldı
  9955 Sevilme okşanma uzaklarda sen Kenan Akansu Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  9956 Sevilmeyi pek sever sevildikçe nâz eder _ Acem Kürdî Şarkı Aksak Bîmen Şen
  9957 Sevilmeyi tatmayan sevmek nedir bilir mi Nemika Mürseloğlu Rast Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  9958 Sevilmiyor dedik amma hakikat öyle değil Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Uşşâk Şarkı Düyek Hayri Yenigün
  9959 Sevimlisin güzelsin beni niçin üzersin Sabri Süha Ansen Hicazkâr Şarkı Aksak Sabri Süha Ansen
  9960 Sevince hayat güzel yaşanan mevsim bahar Günsel Çelikoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Nihat Adlim
  9961 Sevinçle bitmeli kadehimde mey Halil Soyuer Hüseynî Şarkı Aksak Ali Şenozan
  9962 Sevinçle neş'e ile kalbim dolaydı Süheylâ Muhterem Hanım Uşşâk Şarkı Curcuna Dürrî Tûran
  9963 Sevinçliyim kaderim gülüverdi yeniden Adem Şâhin Bayâti Araban Şarkı Aksak Adem Şâhin
  9964 Sevinmeden gülmeden ağlamakmış ayrılık Yalçın Benlican Nihâvend Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  9965 Sevip sen mâh-ı ruhsârı _ Bayâti Araban Şarkı Aksak Nûman Ağa
  9966 Seviyordum onu rûhumda kanarken yaralar Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  9967 Seviyormuş gibi bak yine bir gün derinden _ Bayâti Şarkı Curcuna Rifat Ayaydın
  9968 Seviyorsam seni kabahat bende değil sende değil Şekip Ayhan Özışık Hicazkâr Şarkı Düyek Şekip Ayhan Özışık
  9969 Seviyorsan sevgilim "seviyorum" de bana Cemâlettin Alptekin Hicaz Şarkı Düyek Mehmet Reşat Aysu
  9970 Seviyorum çılgınca benliğimle rûhumla Cemil Çataloğlu Uşşâk Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşça
  9971 Seviyorum sizi yıllar bana beni tanıttınız Cansın Erol Nihâvend Şarkı Aksak Bilge Özgen
  9972 Sevme beni sakın artık mâzideki sevgimizle Şâdi Kurtuluş Sûznâk Şarkı Semâî-Curcuna Alâeddin Yavaşça
  9973 Sevme beni sevme sakın yeşil gözlü meleğim Cengizhan Altıntaş Rast Şarkı Düyek Ali Şenozan
  9974 Sevmediklerinle gönül avutma Halit Bekir Sabarkan Rast Şarkı Curcuna Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9975 Sevmek acı bir arzu derler sevilmiyor sevenler Şâdi Kurtuluş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Avni Anıl
  9976 Sevmek bilen elbet bulur aşkı da sende Şükrü İnce Hüseynî Şarkı Yürük Semâî Kadri Şençalar
  9977 Sevmek de var olmak gibi bir bilmecemizdir Güngör Fahri Tüzün Hicazkâr Şarkı Aksak Mehmet Nazmi Özalp
  9978 Sevmek için hayâtı kendimi sevmem lâzım Münir Müeyyet Berkman Sûzidil Şarkı Yürük Semâî Muzaffer İlkar
  9979 Sevmek ister bir perî-ruhsârı gönlüm her zaman _ Sultânî Yegâh Şarkı Ağır Aksak Mustafa Sunar
  9980 Sevmek ne güzel şeydir sevince sevilince Şâdi Kurtuluş Nihâvend Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  9981 Sevmek ne müşkülmüş meğer Reşat Özpirinçci Uşşâk Şarkı Sofyan Mümin Salman
  9982 Sevmek seni ateşi öpmek demekse Fikret Özışık Rast Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  9983 Sevmek seni bir suç ise affet günahımı ey sevgili Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  9984 Sevmek ve sevilmek ne kadar güzel Orhan Kızılsavaş Nihâvend Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  9985 Sevmekte sevilmekte gönül kısmetin azmış _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Şükrü Tunar
  9986 Sevmekten öte var mı güzelim yoktur bulamazsın Günsel Çelikoğlu Rast Şarkı Sofyan İrfan Özbakır
  9987 Sevmemek elimde mi yüreğim vazgeçmiyor Güzide Taranoğlu Hicaz Şarkı Düyek Ali Şenozan
  9988 Sevmemek kâbil midir ey âfitâbım hiç seni _ Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  9989 Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir Fuat Hulûsi Demirelli Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Akın Özkan
  9990 Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir Fuat Hulûsi Demirelli Ferahnümâ Şarkı Devr-i Hindî Hüseyin Sâdettin Arel
  9991 Sevmesini bilemem gül desen de gülemem Bedri Appak Rast Şarkı Düyek Suphi İdrisoğlu
  9992 Sevmez miyim ey şûh seni _ Müstear Şarkı Aksak Sultan II.Mahmut (Adlî)
  9993 Sevmez oldun ey perî efkendeni _ Hicazkâr Şarkı Aksak Rif'at Bey
  9994 Sevmişim bir kadd-i mevzûn _ Sûzidil Şarkı Aksak Suyolcuzâde Sâlih Efendi
  9995 Sevmişken seni rûhum sevgimi anlatmadım Şâkir Bey Ferahfezâ Şarkı Aksak Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
  9996 Sevmişti gönlüm bir nev-nihâli _ Sûzidil Şarkı Türk Aksağı Hasan Fehmi Mutel
  9997 Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver İlham Behlül Pektaş Hicaz Şarkı Düyek Avni Anıl
  9998 Sevsem seni sevsen beni _ Nihâvend Şarkı Düyek Necdet Erdemli
  9999 Seyl ü âteşten emin olmaz yapılmış hâneler Keçecizâde İzzet Molla Rast Şarkı Türk Aksağı Hacı Arif Bey
  10000 Seyr edelden hüsn-i dîdârını hayrânım sana _ Neveser Şarkı Devr-i Hindî Hâşim Bey
  10001 Seyr ederken sebz-i sahn-ı gülşeni _ Hüseynî Şarkı Aksak Nikoğos Ağa
  10002 Seyr edip aks-i ruhun câm-ı safâ-memlûda _ Nühüft A.S. Aksak Semâî Ebû-Bekir Ağa
  10003 Seyr edip dün gece ol meh-peykeri _ Dügâh Şarkı Ağır Aksak Santûri Ethem Efendi
  10004 Seyr edip ruhsârın ey Yusuf-cemâl _ Uşşâk Şarkı Devr-i Hindî Lâtif Efendi
  10005 Seyr et izâr-ı yâri hatt-ı müşk-bâr ile Sâid Mâhûr Beste Lenk Fahte Taşçızâde Recep Çelebi
  10006 Seyr et ol reng-i izârı _ Nevâ Şarkı Semâî Şemsettin Ziyâ Bey
  10007 Seyr et oyuncu ol şûh-i gül-femi _ Sûzidilârâ Şarkı Ağır Aksak Kemânî Rızâ Efendi
  10008 Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım Mustafa Reşit Bey Ferahfezâ Şarkı Sengin Semâî İsak Varon
  10009 Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi _ Rast Beste Hafif Tab'î Mustafa Efendi
  10010 Seyr eyle o gül rûyi ki nev-âfet-i candır _ Hicaz Y.S. Yürük Semâî Sâlih Ağa
  10011 Seyr eyleyip sîmîn-tenin... _ Hicazkâr Şarkı Düyek Tâhir Ağa
  10012 Martılar âh eder çırparlar kanat Nâzım Hikmet Ran Hicaz Şarkı Semâî Mes'ud Cemil
  10013 Seyr-i bahara açıldı dağlar _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  10014 Seyr-i gül-i gülşen bî-tü harâmest _ Rast Beste Fer Abdülkâdir-i Merâgi
  10015 Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr _ Hicaz Şarkı Ağır Düyek Dede Efendi
  10016 Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika Enderûnî Vâsıf Acem Kürdî Şarkı Devr-i Hindî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  10017 Seyre çıkmışsın bugün Kağıthâneyi _ Karcığar Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10018 Seyre daldık gonca-i handânı bir ömür bitti _ Hüzzâm Şarkı Aksak Osman Nihat Akın
  10019 Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine Rifat Ayaydın Hicaz Şarkı Curcuna Rifat Ayaydın
  10020 Sıcaktan çatlayan topraklar yine yağmuru hasretle bekliyor dostum Hâlit Çelikoğlu Uşşâk Şarkı Sofyan Ziyâ Taşkent
  10021 Sıdk ile âşık olursan yâr sana mefkud değil Abdullah Efendi (Himmetzâde) Isfahan Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  10022 Sık sık buluşurdu yeşille yağmur Fethi Karamahmudoğlu Hüseynî Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  10023 ANAM Sılaya dön diye) Ali Şenozan Uşşâk Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  10023 Sılaya dön diye mektubun geldi (ANAM) Ali Şenozan Uşşâk Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  10024 Sıra dağlar mordu sular kırmızı Rızâ Tevfik Bölükbaşı Hüseynî Şarkı Curcuna-N.Sofyan Selâhattin İçli
  10025 Sıra sıra siniler ... _ Rast Türkü Nim Sofyan _
  10026 Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Neveser Kökdeş Neveser Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  10027 Sırma saçları perîşân ... _ Isfahan Şarkı Aksak Tanbûri Mustafa Çavuş
  10028 Sırma saçlı yâre kim haber versin _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Hacı Arif Bey
  10029 Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi Ahmet Refik Altınay Hicaz Şarkı Semâî Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  10030 Sırma teller örülsün _ Mâhûr Şarkı Aksak _
  10031 Sıyırıp kınından gümüş palanı _ Bûselik Şarkı Aksak Cevdet Çağla
  10032 Sızıverdin içime güzel bir gözle kadın Samim Arıksoy Nihâvend Şarkı Aksak Erol Sayan
  10033 Sızlayan kalbimi sev rûhu nüvâzişle kanat Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz Şarkı Sengin Semâî Selâhattin Pınar
  10034 Sîm-ten gonce-dehan bir dil-rübâ _ Acem Aşîran Şarkı Düyek Şâkir Ağa
  10035 Sîne hicrânınla âteş dağıdır _ Bûselik Şarkı Düyek Rif'at Bey
  10036 Sîne-bendin feth edip açtıkca sen sîm ü tenin _ Selmek Beste Evsat Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10037 Sîne-i pür-şevkime meyhâneler reşk eylesin _ Sünbüle Beste Muhammes Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10038 Sîne-i sûzânıma âhım yeter _ Hicaz Şarkı Curcuna Lem'î Atlı
  10039 Sînede bir gönül var Fuat Hulûsi Demirelli Hüseynî Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  10040 Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi Nedîm Sûznâk Beste Devr-i Kebîr Dellalzâde
  10041 Sînede her gamze-i şimşîrden bir yâre var _ Bayâti Beste Muhammes Mehmet Efendi (Küçük Hoca)
  10042 Sînede yârem onulmaz _ Ferahnâk Şarkı Düyek Hamparsum Limoncuyan
  10043 Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur Ahmet Refik Altınay Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  10044 Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı Harput'lu Hâfız Hayri Hüseynî(Gerdâniye) Türkü Curcuna Harput'lu Hâfız Hayri
  10045 Sînemde senin sînene âit bir ateş var _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Türk Aksağı Hasan Fehmi Mutel
  10046 Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol _ Hisâr Bûselik A.S. Aksak Semâî Hamparsum(Büyük Hoca)
  10047 Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol _ Nevâ Bûselik A.S. Ağır Aksak Semâî Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
  10048 Sînemi ettim siper bir goncanın bin hârına Yaşar Nezihi Bükülmez Hicaz Şarkı Müsemmen Kaya Bekat
  10049 Sînemi sad-pâre etti tîr-i müjgânın aman _ Karcığar Şarkı Devr-i Hindî Klârnetçi İbrâhim Efendi
  10050 Sîneni giryân eden nâlân eden bir nây gibi _ Şevkefzâ Beste Fahte Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10051 Sînenin âşık-ı şûrîdesidir bûselerim Tevfik Sâmih Bey (Lâmî) Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  10052 Sigaramın dumanı yoktur yârin imanı _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  10053 Sihirli atlara mı bindim Zeki Ömer Defne Uşşâk Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  10054 Sil bu gözyaşlarını ömrün zehrini içme Celîle Ayyıldız Sûznâk Şarkı Aksak Hasan Fehmi Mutel
  10055 Silemem bir gün hayâlimden o dilber kadını Nâhit Hilmi Özeren Uşşâk Şarkı Ağır Aksak-Cur. Râkım Elkutlu
  10056 Silinir etraftan gündüzün izi _ Nihâvend Şarkı Aksak _
  10057 Silinmeyen bir yara bırakır gönüllerde Ahmet Kaçar Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Ümit Mutlu
  10058 Silinmez içimden derin hâtıran Ziyâ Yazgan Hüzzâm Şarkı Aksak-Curcuna Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  10059 Simsiyah bahtıma ay gibi doğdun Halil İbrahim Taşkent Hüzzâm Şarkı Düyek Halil İbrâhim Taşkent
  10060 Simsiyah gecelerin parlayan yıldızısın Alâeddin Şensoy Hicazkâr Şarkı Semâî Alâeddin Şensoy
  10061 Sinanoğlu inip gelir inişten _ Gerdâniye Şarkı Aksak _
  10062 Sislendi hava tarf-ı çemenzârı nem aldı Yusuf Kenan Bey Hicaz Şarkı Curcuna Rif'at Bey
  10063 Sislerde dumanlarda bulutlarda mıyız Arif Nihat Asya Şedaraban Şarkı Düyek Enver Özçağlayan
  10064 Sislerle örtülü eski yıllardan... Sâdun Aksüt Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Sâdun Aksüt
  10065 Sislerle örtülü ince yollara _ Hüseynî Şarkı Aksak Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  10066 Sitem bîhûdedir baht-ı zebûna _ Hüzzâm Şarkı Aksak Hâfız Yusuf Efendi
  10067 Sitem etmem bir daha boş yere nâz etmezsen Sedat Ergintuğ Hüseynî Şarkı Curcuna İrfan Özbakır
  10068 Sitem mi etmedim dil mi dökmedim Hasan Soysal Hüzzâm Şarkı Semâî Hasan Soysal
  10069 Siteminle kahrınla içim elem doluyor Yalçın Benlican Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Burhan Durucu
  10070 Sitemler örüyor kaderin ağı (İLK GÖZ AĞRISI) Ahmet Kaçar Muhayyer Kürdî Şarkı Nim Sofyan Mehmet Ilgın
  10071 Sivas'lı kız gelin olmuş Urfa'ya gider Yesârî Asım Arsoy Muhayyer Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  10072 Sivastopol önünde yatan gemiler... _ Rast Marş Nim Sofyan Rif'at Bey
  10073 Siyah benler sahip olmuş benden evvel sînesine Nihâl Özyüksel Muhayyer Şarkı Aksak İsmail Demirkıran
  10074 Siyah ebrûlerin durûben çatma Kul Mehmet Uşşâk Şarkı Aksak Lem'î Atlı
  10075 Siyah gözde bin keder (ŞÜPHE DOLU GECELER) Selâhattin İçli Segâh Şarkı Devr-i Hindî Selâhattin İçli
  10076 Siyah gözler neden mahzun neş'eni bir aşk mı aldı Haydar Üzgün Nihâvend Şarkı Curcuna Adem Şâhin
  10077 Siyah gözlerinde hasret yaşları Yekta Güngör Özden Muhayyer Kürdî Şarkı Semâî Selâhattin İnal
  10078 Siyah lâledir zenci çocuk Aziz Karadeniz Bûselik Şarkı Sofyan Sâdun Aksüt
  10079 Size bir haberim var Leylâ ile Mecnûn'dan Hüceste Aksavrın Mâhûr Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  10080 Size müjde yaz geldi _ Zâvil Şarkı Aksak _
  10081 Sizi de yaktı mı hicran ateşi (TURNALAR) Ahmet Nâzım Hicazkâr Şarkı Sofyan Fahri Kopuz
  10082 Sohbetimi gerçek sandın vah zavallı pek aldandın _ Acem Aşîran Şarkı Ağır Aksak Nikoğos Ağa
  10083 Sohbetinle hoş geçen eyyâmı cânâ özlerim _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Tatyos Efendi
  10084 Soldu gönlüm beklemekten geçti ömrüm dönmedin Turgut Çelik Bayâti Araban Şarkı Ağır Aksak Burhan Durucu
  10085 Soldum artık âteş-i aşkınla bir bak hâlime _ Hüzzâm Şarkı Devr-i Hindî Abdi Efendi (Ûdî)
  10086 Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum Mehmet Sâdi Bey Sûznâk Şarkı Aksak Selânik'li Ahmet Efendi
  10087 Solgun durma isteklen Vecdi Bingöl Hüzzâm Şarkı Sofyan Münir Nûrettin Selçuk
  10088 Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin İbrâhim Şinâsi Göktürk Bestenigâr Şarkı Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  10089 Solma bahar hazan istemem Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  10090 Solmaz bilirim ravza-i hüsnündeki güller _ Nihâvend Şarkı Yürük Semâî Sabahattin Volkan
  10091 Solmuş güle bülbül gibi ağlar özümüz Nevin Emgen Nihâvend Şarkı Türk Aksağı Sümer Sâmi Güney
  10092 Solmuş yüzün artık seni hiç kimse beğenmez Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Hüseyin Sâdettin Arel
  10093 Solsan da sararsan yine gül-penbe dehensin Ahmet Refik Altınay Hicaz Şarkı Türk Aksağı Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
  10094 Soluyor renkli çiçekler ne yazık Vefa Moral Hicazkâr Şarkı Aksak Kaya Bekat
  10095 Son akşam döküver örgüleri de.. Hilmi Soykut Rast Şarkı Nim Sofyan Avni Anıl
  10096 Son aşkım son tesellim son ümîdim kayboldu _ Hicaz Şarkı Düyek Ahmet Üstün
  10097 Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni Süleyman Şen Rast Şarkı Aksak Süleyman Şen
  10098 Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin Avram Naum Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Lem'î Atlı
  10099 Son ayrılığın mâtemi tâ rûhumu sardı _ Evc Şarkı Sofyan İsak Varon
  10100 Son ayrılışın sevdiceğim pek acı oldu Yesârî Asım Arsoy Karcığar Şarkı Curcuna Yesârî Asım Arsoy
  10101 Son bâdeyi isterse gönül kolların ezsin Halit Uzel Rast Şarkı Aksak Refik Fersan
  10102 Son bestemin âhengini duy bak ne hazindir Halûk Recâî Hicaz Şarkı Aksak Halûk Recâî
  10103 Son çiçekler de soldu çorak bozkır içinde Behçet Kemâl Çağlar Nihâvend Şarkı Curcuna Sâdi Işılay
  10104 Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız Turgut Çelik Hicaz Şarkı Semâî İsmail Hakkı Fencioğlu
  10105 Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız Turgut Çelik Dügâh Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  10106 Son gemi benim için kalkar limandan Tekin Gönenç Hicaz Şarkı Düyek Avni Anıl
  10107 Son görüşmem belki artık kal bu akşam öyle git Turgut Çelik Mâhûr Şarkı Müsemmen Erdinç Çelikkol
  10108 Son hâtıra aşkımda kalan bir sarı saçtı Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Türk Aksağı Artaki Candan
  10109 Son hâtıran gözyaşım son eserin âhımdır Mehmet Ali Baysal Nihâvend Şarkı Semâî Mehmet Ali Baysal
  10110 Son hâtıranın üstüne ben hicranla eğildim Mahmut Nedim Güntel Karcığar Şarkı Aksak Semahat Özdenses
  10111 Sonu hicran olmasa gözyaşıyla solmasa (AŞK ÇİÇEĞİ) Turgut Yarkent Nihâvend Şarkı Düyek Turgut Yarkent
  10112 Son ışıktır dökülen bahtıma son gül açıyor Hikmet Münir Ebcioğlu Acem Kürdî Şarkı Devr-i Revân Refik Fersan
  10113 Son resmin var elimde bir parça solmuş gibi Fâruk Oray Segâh Şarkı Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  10114 Son sözleri kalbimi hançer gibi dağlamıştı Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Akın Özkan
  10115 Son şarkı bu ağlatır acı bir bestesi var Hikmet Münir Ebcioğlu Bûselik Şarkı Semâî Yavuz Özüstün
  10116 Son şarkımla güzelim sesleniyorum sana Hasan Lâmi Güray Nihâvend Şarkı Düyek Süleyman Mertkanlı
  10117 Son ümîdimde bitti kuş gibi uçtu gitti Mustafa Nâfiz Irmak Hicaz (Zirgüleli) Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  10118 Son ümîdim seni hülyâ gibi bir an sarmak _ Hicaz Şarkı Aksak Haydar Tatlıyay
  10119 Sonbahar çiçeği gibi rengin solmuş Tahsin Karakuş Uşşâk Şarkı Düyek Drama'lı Hasan Hasgüler
  10120 Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül Mustafa Nâfiz Irmak Sûznâk Şarkı Ağır Aksak Mustafa Nâfiz Irmak
  10121 Sonbahar oldu deyip yaz'la kış'a... _ Nevâ Şarkı Aksak Fehmi Tokay
  10122 Sonbahar rüzgârı savurdu erken... Ayten Baykal Nihâvend Şarkı Sofyan Erdoğan Berker
  10123 HİSAR'LI KIZ (Sonbaharı bir genç kızla Hisar'larda ...) Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  10123 Sonbaharı bir genç kızla Hisar'larda geçirdim Yesârî Asım Arsoy Nihâvend Şarkı Sofyan Yesârî Asım Arsoy
  10124 Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici Mehmet Çınarlı Hüzzâm Şarkı Aksak Bekir Sıtkı Sezgin
  10125 Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici Mehmet Çınarlı Bayâti Şarkı Aksak Rüştü Şardağ
  10126 Sonbaharın kararsız haşin rüzgârları mı... Orhan Kızılsavaş Acem Aşîran Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  10127 Sonbaharın zevki hoştur Recâizâde Mahmut Ekrem Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  10128 Sonbaharın zevki hoştur Recâizâde Mahmut Ekrem Tâhir Bûselik Şarkı Türk Aksağı Bîmen Şen
  10129 Sonsuz acı duydum bu gece Neveser Kökdeş Sûznâk Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  10130 Sonsuz karanlıklarda güneşim Leylâ Haydar Telhüner Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Haydar Telhüner
  10131 Sonsuza uzanan ufku çevreyi... Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  10132 ABANT'TA SABAH (Sonsuzluğun içinde..) Medih Egemen Hicaz Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  10132 Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerimi (ABANT'DA SABAH) Medih Egemen Hicaz Şarkı Nim Sofyan-Cur. Alâeddin Yavaşça
  10133 Sordular Mecnûn'a Leylâ'nın saadet hânesin _ Rast Şarkı Curcuna Avni Anıl
  10134 Sordunuz sevdiğim güzel kadını Kadir Can Hicazkâr Şarkı Düyek Hayri Yenigün
  10135 Sorma bana nâfile neler düşündüğümü Vecdi Bingöl Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Selâhattin Pınar
  10136 Sorma bana sevdiğim ne bu hâlet vay _ Uşşâk Y.S. Yürük Semâî _
  10137 Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını _ Sûznâk Şarkı Düyek Ali Salâhî Bey (Ûdî)
  10138 Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını _ Nihâvend Şarkı Müsemmen Nûri Halil Poyraz
  10139 Sorma benden söyleyemem kalbimin feryâdını _ Hicaz Şarkı Sengin Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10140 Sorma deşme derdimi gözyaşımla avuttum Nazmi Yükselen Karcığar Şarkı Düyek Selâhattin Erköse
  10141 Sorma dostum hâlimi âvâreyim Ahmet Râsim Bey Acem Aşîran Şarkı Semâî Nûri Halil Poyraz
  10142 Sorma hâlim nâfile ben söylemem şûh-i şenim _ Sûzidil Şarkı Ağır Aksak İsak Varon
  10143 Sorma hâlimi çok perîşânım İsmet Dizer Hicazkâr Şarkı Sofyan Ali Şenozan
  10144 Sorma niçin kırık sazım Necmettin Berin Rast Şarkı Nim Sofyan Ali Ulvi Baradan
  10145 Sorma saçımdaki gümüş telleri Taner Şener Muhayyer Şarkı Düyek Akın Özkan
  10146 Sorma saçımdaki gümüş telleri Taner Şener Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Mahmut Oğul
  10147 Sormadı hâl-i dil-i gam-hâreyi _ Gülizâr Şarkı Sengin Semâî Nikoğos Ağa
  10148 Sormadın hâlimi hiç kalbimin esrârı nedir Mustafa Nâfiz Irmak Hüzzâm Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  10149 GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI ZOR (Sormamışsın hiç..) Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  10149 Sormamışsın hiç kimseden pek üzgünmüşsün giderken Yusuf Nalkesen Hicaz Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  10150 Sormayın âh bir perîşan hâlim var Fethi Karamahmudoğlu Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Fethi Karamahmudoğlu
  10151 Sormayın âyâ ne oldum _ Rast Şarkı Aksak Civan Ağa
  10152 Sormayın gönlüme şimdi ağlamaktan ne bulur Hasan Soysal Acem Aşîran Şarkı Aksak Hasan Soysal
  10153 Sorsun bakışın hâlimi hicrânıma Halil Soyuer Hüzzâm Şarkı Aksak Metin Everes
  10154 Sorulmasın bana ye'sim garik-i hicrânım Semih Mümtaz Hicaz Şarkı Düyek Lem'î Atlı
  10155 Söğüdün yaprağı nârindir nârin _ Muhayyer Türkü Raksan _
  10156 Söğüt dalından incesin Vedat Şenyol Acem Kürdî Şarkı Düyek Zeki Müren
  10157 Söndü hep ümitlerim rûhumda hicrân dinmiyor _ Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Ömer Altuğ
  10158 Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım Câhit Öney Acem Aşîran Şarkı Semâî Suphi İdrisoğlu
  10159 Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri Mustafa Nâfiz Irmak Evcârâ Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  10160 Sönmekte gurubun izi dem dem yüreğimde Niyâzi Ersan Bayâti Araban Şarkı Aksak Akın Özkan
  10161 Sönmesin ışıklar yüzün görünsün Hâlit Çelikoğlu Acem Kürdî Şarkı Sofyan Teoman Alpay
  10162 Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş _ Uşşâk Şarkı Curcuna Kadri Şençalar
  10163 Sönmüş o güzel gözlerinin nûr-i nigâhı Ahmet Râsim Bey Bayâti Araban Şarkı Aksak Halûk Recâî
  10164 Söyle Allah aşkına ey nev-civan _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Sarı Onnik
  10165 Söyle Allah aşkına nedir senden çektiğim Hüceste Aksavrın Hüzzâm Şarkı Düyek İrfan Özbakır
  10166 Söyle bana efsâneler hülyâlara dalayım Neveser Kökdeş Rast Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  10167 Söyle bana nazlı çiçek hangi bahar açacaksın Sümer Sâmi Güney Nihâvend Şarkı Nim Sofyan Erol Uzunöner
  10168 Söyle bana neden gözünde yaş var Hasan Soysal Hicaz Şarkı Düyek Hasan Soysal
  10169 Söyle bana yağmur gözlüm sen hiç deniz gördün mü Yalçın Benlican Kürdîli Hicazkâr Şarkı Aksak Mahmut Oğul
  10170 Söyle bir kerre daha başın için ey gonce-leb Ahmet Râsim Bey Hüzzâm Şarkı Ağır Aksak Lem'î Atlı
  10171 Söyle cânânım benim küskün müsün sen bana Ali Ulvi Baradan Nihâvend Şarkı Düyek Ali Ulvi Baradan
  10172 Söyle cânânım neden neden her an susarsın _ Hicaz Şarkı Semâî Aziz Ergüner
  10173 Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım _ Hicaz Şarkı Curcuna Hüseyin Mayadağ
  10174 Söyle derûnundaki zârın gönül _ Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî Hacı Arif Bey
  10175 Söyle doğru mu gördüm gülerken gözlerini Tanzer Başer Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî İsmet Kavanozlar
  10176 Söyle doktor yanar kalbim nedendir _ Zâvil Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10177 Söyle ey cânân-ı rûhum söyle güzel meleğim _ Sûznâk Şarkı Müsemmen Halûk Recâî
  10178 Söyle ey dil bâis-i âhın nedir Mehmet Ali Efendi Müstear Şarkı Aksak Şevkî Bey
  10179 Söyle ey dilber nesin sen can mısın cânân mısın Hilmi Soykut Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Avni Anıl
  10180 Söyle ey gönlüm Allah aşkına ne oldu sana Necdet Varol Karcığar Şarkı Sengin Semâî Necdet Varol
  10181 Söyle ey mutrib-i nâzende-edâ Rahmi Bey Kürdîli Hicazkâr Şarkı Ağır Aksak Rahmi Bey
  10182 Söyle ey şevk-i hayâtım hûrî-yi Cennet misin _ Rast Şarkı Ağır Aksak Kanûni Nubar Efendi
  10183 Söyle ey şûh-i cânânım hûrî-yi Cennet misin _ Tebrîz Y.S. Yürük Semâî Nesim Silviya (Haham)
  10184 Söyle ey şûh-i felek-meşreb nedir adın senin _ Hicaz-i Irak Beste Çenber (Ağır) Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  10185 Söyle ey şûh-i Nihâvendî-edâ meh-rû melek _ Nihâvend-i Kebîr Şarkı Devr-i Hindî Neyzen Rızâ Bey
  10186 Söyle ey tâli' ne lûtfu var bana cevr etmenin Nevres Bey (Ûdî) Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Lem'î Atlı
  10187 Söyle ey yanağı gamzeli güzel Necip Mirkelâmoğlu Hicazkâr Şarkı Aksak Necip Mirkelâmoğlu
  10188 Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül _ Bestenigâr Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  10189 Söyle güzel gözlerine bana öyle bakmasın Necip Mirkelâmoğlu Acem Kürdî Şarkı Aksak Semâî Necip Mirkelâmoğlu
  10190 Söyle güzel rûh-i musavver misin Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı) Bayâti Y.S. Yürük Semâî Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
  10191 Söyle güzel sana n'oldu gül gibi soldun _ Hicazkâr Şarkı Curcuna Muzaffer İlkar
  10192 Söyle güzel sevdiğim neydi o kat'ı hitab _ Hicaz Şarkı Curcuna Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
  10193 Söyle n'ettim ben sana zâlim felek _ Bestenigâr Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
  10194 Söyle naz mı bu kaş çatış benden uzaklara kaçış Yusuf Nalkesen Kürdîli Hicazkâr Şarkı Semâî Yusuf Nalkesen
  10195 Söyle neden ağladın neler geldi başına Nâhit Hilmi Özeren Kürdîli Hicazkâr Şarkı Curcuna Zeki Arif Ataergin
  10196 Söyle nedir bâis-i zârın gönül _ Nihâvend Şarkı Curcuna Hacı Arif Bey
  10197 Söyle niçin benden kaçtın _ Şehnaz Şarkı Düyek Bîmen Şen
  10198 Söyle rûhum sevdân beni kaç yıl yakacak Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) Hüseynî Şarkı Aksak Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
  10199 Söyle sen kasdin nedir âyâ bana _ Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Hacı Arif Bey
  10200 Söyle sevgili sevgili söyle Vecdi Bingöl Uşşâk Şarkı Nim Sofyan-Düy. Münir Nûrettin Selçuk
  10201 Söyle zâlim nerdesin _ Hüzzâm Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  10202 Söyle söyle yeşil gözlüm derdime bir çâre bul söyle _ Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Muzaffer İlkar
  10203 Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini İlkan San Hüzzâm Şarkı Düyek Selâhattin Altınbaş
  10204 Söylemek istesem gönüldekini Vecdi Bingöl Rast Şarkı Aksak Selâhattin Pınar
  10205 Söylemek kolay değil sana içimdekini Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Nihâvend Şarkı Düyek Fethi Karamahmudoğlu
  10206 Söylemem cellâd-ı cânım gizlerim esrârımı _ Şedaraban Şarkı Müsemmen Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10207 Söylemem derd-i derûnum sana aklım dolaşır _ Tarz-ı Nevîn Şarkı Devr-i Hindî Hâşim Bey
  10208 Söylemem derdimi hem-derdim olan âh'a bile Hızırağazâde Said Bey Hicaz Şarkı Aksak Ahmet Hatipoğlu
  10209 Söylemem derdimi hem-derdim olan âh'a bile Hızırağazâde Said Bey Evc Beste Hafif Tanbûri Ali Efendi
  10210 Söylemem râz-ı derûnum sırr-ı mübhemdir gönül Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) Yegâh Durak Durak Evferi Hüseyin Sâdettin Arel
  10211 Söylemez miydim sana ey gül-izâr _ Hicaz Şarkı Ağır Aksak Sultan II.Mahmut (Adlî)
  10212 Söylemiştim meftûn oldum senin beyaz tenine _ Nikrîz Şarkı Aksak Mehmet Bey
  10213 Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin _ Bayâti A.S. Aksak Semâî Bolâhenk Nûri Bey
  10214 Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesin _ Tâhir Bûselik A.S. Ağır Aksak Semâî Dede Efendi
  10215 Söylenmedik sözlerim dudağımın ucunda Ahmet Ilgaz Hüseynî Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  10216 Söylenmedik sözlerim dudağımın ucunda Ahmet Ilgaz Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Yılmaz Yüksel
  10217 Söyler gönül âh neler Neveser Kökdeş Nihâvend Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  10218 Söyler misin güzelim niçin darıldın bana Hasan Lâmi Güray Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sofyan Hüseyin Erbay
  10219 Söyletenle söyleyen dil hepsi bir Abbas Demirtaş Nihâvend Şarkı Semâî Avni Anıl
  10220 Söyletme beni cânım efendim kederim var Leylâ Saz Hicaz-i Irak Y.S. Yürük Semâî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10221 Söyletme beni cânım efendim kederim var Leylâ Saz Ferahnâk Beste Hafif Zekâî Dede
  10222 Söyletme beni hâlimi tafsîle girişmem Ahmet Râsim Bey Ferahfezâ Şarkı Sengin Semâî Selânik'li Ahmet Efendi
  10223 Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye _ Hicaz Şarkı Düyek Şükrü Tunar
  10224 Söyleyemem sırrımı sana açamam Neveser Kökdeş Sultânî Yegâh Şarkı Semâî Neveser Kökdeş
  10225 Söyleyemem yâr yanında Neveser Kökdeş Nişâburek Şarkı Curcuna Neveser Kökdeş
  10226 Söyleyin güneşe bugün doğmasın (SÜRMELİ) _ Uşşâk Türkü Nim Sofyan _
  10227 Söyleyin kaderime ona hâcet kalmadı Sedat Ergintuğ Nihâvend Şarkı Sofyan Selâhattin İçli
  10228 Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr Vecdi Bingöl Acem Kürdî Şarkı Düyek Sadettin Kaynak
  10229 Söyleyin ol nev-civâne Dede Efendi Evc Şarkı Aksak Dede Efendi
  10230 Söyleyince aşkımı cânânıma Hasan Fehmi Mutel Dilkeşhâverân Şarkı Müsemmen Hasan Fehmi Mutel
  10231 Söylüyor hicrânını her hazin nağme bana Nâdide Gülpınar Hüzzâm Şarkı Düyek Nurettin Gökmen
  10232 Söz birliği edelim tiyatroya gidelim _ Nihâvend Şarkı Aksak Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10233 Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada Nedîm Bestenigâr Şarkı Aksak Bîmen Şen
  10234 Söz olmaz hüsnüne sen bir hûb-zîbâ musavversin _ Sûznâk Şarkı Devr-i Hindî Rif'at Bey
  10235 Söz verdim adına "gelecek" diye Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Acem Aşîran Şarkı Sofyan Fethi Karamahmudoğlu
  10236 Söz verip aramazsın böyle vefâ olur mu Güzide Taranoğlu Nihâvend Şarkı Düyek Ünsal Silleli
  10237 Söz verip beklettin cânâ sen beni _ Bestenigâr Şarkı Curcuna Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
  10238 Söz verip de zâlim aldattın beni Necdet Tokatlıoğlu Uşşâk Şarkı Nim Sofyan Necdet Tokatlıoğlu
  10239 Söz verirsin severek bekletirsin üzerek Necdet Tokatlıoğlu Muhayyer Kürdî Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
  10240 Söz yoktur ol sîmîn-ten'e _ Nevrûz Şarkı Curcuna Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10241 Sözlerinden şarkı yaptım dinle cânân köşke gel A.Zeki Erdal Muhayyer Şarkı Müsemmen A.Zeki Erdal
  10242 Sözlerinle bir an "gelme" desen de Özdemir Kiper Rast Şarkı Düyek Hüseyin Soysal
  10243 Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin Sâdık Atay Uşşâk Şarkı Aksak Hüsnü Üstün
  10244 Sözü canlar bağışlar bizim cânânımız vardır _ Ferahnâk A.S. Aksak Semâî _
  10245 Su akar çam kökünden _ Hicaz Türkü Nim Sofyan _
  10246 Su çiçeği su çiçeği suların nazlı çiçeği Yesârî Asım Arsoy Şedaraban Şarkı Semâî Yesârî Asım Arsoy
  10247 Su gelir taşa değer _ Tâhir Şarkı Nim Sofyan Kasım İnaltekin
  10248 Su gibi çağladığım derûnum dağladığım (ciğerim bağladığım) _ Hüseynî Aşîran(Gülizâr) Şarkı Aksak Dede Efendi
  10249 Subh-dem câm ü mey mestâne takbil eylerim _ Ferahnâk Beste Devr-i Kebîr Râkım Elkutlu
  10250 Subh-dem gördüm ki hurşid-i letâfet-güsteri _ Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10251 Subh-i feyyâz-ı cülûsunla vatan buldu rehâ _ Hicaz Marş Sofyan Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10252 Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül _ Bestenigâr Beste Berefşan Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
  10253 Subhu bulsam sîne-i sâfında bir şeb ey perî Ahmet Refik Altınay Şehnaz Şarkı Devr-i Hindî Mehmet Yürü (Nasib'in)
  10254 Suda balık yan gider açma yârem kan gider _ Uşşâk Türkü Curcuna _
  10255 Suda balık yan gider gâh eğlenir gâh gider _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  10256 Sular çağlar derede _ Mâhûr Şarkı Aksak _
  10257 Sular çağlar öter kuşlar şakır gülşende bülbüller Ali Ulvi Kurucu Hüseynî Şarkı Curcuna Bekir Sıtkı Sezgin
  10258 Sular gibi akar çağlar Tarık Işıtman (Muallim) Hüzzam Şarkı Aksak Sadettin Kaynak
  10259 Sular gibi akıyor güzelliğin içime Ada'lar Arif Sâmi Toker Nihâvend Şarkı Düyek Arif Sâmi Toker
  10260 Sular gibi çağlar durur fevvâre gönlüm Nûri Kaya Kürdîli Hicazkâr Şarkı Sengin Semâî Nûri Kaya
  10261 Sular gibi çağlarım ben _ Gülizâr Şarkı Aksak Dede Efendi
  10262 Sular sarardı yüzün perde perde solmakta Ahmet Hâşim Bey Şevkefzâ Şarkı Türk Aksağı Akın Özkan
  10263 Sularda kaybolurken hayâller birer birer Medih Egemen Acem Kürdî Şarkı Nim Sofyan Alâeddin Yavaşça
  10264 Sularla sürüklenen çakıl taşları gibi Orhan Kızılsavaş Kürdîli Hicazkâr Şarkı Düyek Orhan Kızılsavaş
  10265 Sultân-ı kerem şâh-ı adâletsin efendim _ Acem Aşîran Kâr Hafif Muâllim İsmail Hakkı Bey
  10266 Suluk başında zeytin ağacı _ Uşşâk Türkü Sofyan _
  10267 Sun da içsin yâr elinden âşıkın peymâneyi Ahmet Refik Altınay Segâh Şarkı Ağır Aksak Bîmen Şen
  10268 Sun sâgarı sâkî bize mestâne desinler Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm) Sûzidil Şarkı Aksak Erdinç Çelikkol