Florasan lamba nasıl çalışır, neden daha ekonomiktir, nasıl ışık verir işte cevaplar.

0
76

Flüoresan tüplerin gerçekleşmesi ünlü fizikçi ve endüstri teknikcisi ANDRE CLAUDE sayesinde olmuştur.

Işıklandırma tekniğinde, bilim alanı uygulamalarla devamlı temas halindedir. Termodinamiğin ve ışıldama teorisinin verileri, elektrik ve elektronik kanunları, ışıklandırma alanında yeni buluşlara yer vermektedir. Flüoresans konusunda önemli çalışmaları bulunan Georges Claude’un yeğeni ve öğrencisi olan Andre Claude, aynı alanda çalışma ve uygulamalara girişti ve icatları ışıklandırma tekniğinde yeni bir çığır açtı. Yalnızca Kuantum fiziğinin açıklayabildiği ve “Stokes Kuralı” denen bir olay vardır. Bir ışıldamaya maruz kalan atomik veya moleküler bir sistem, bunu emebilir ve kısa veya uzun bir süre sonunda, yüklendiği enerjiye bağlı olarak, yeni bir ışıldama verebilir. Radyasyonu alma ile yeni bir radyasyon verme hemen hemen aynı anda ise “fluoresans” tan bahsedilir. Verilen radyasyon bazen aynı frekanstadır, fakat genel olarak uyarıcı radyasyonun frekansından daha düşüktür. İşte buna “Stokes Kuralı” denir, yani frekanslarda alçalma meydana gelir. Frekanslardaki bu düşme, Andre Claude’u yeni ve yaygın bir ışıklandırma türünü yaratmaya sevk-etmiştir. Buhar içinde veya basıncı azaltılmış gazlar içinde elektrik deşarjları ile meydana getirilen ışığın randımanı, enkandesan (akkor halinde) cisimlerin termik etkiyle husule getirdiği ışığın randımandan yüksektir, fakat deşarılarda elde edilen ışık çok kez fazla renklidir ve göz içinde pek hoş değildir örneğin cıva arkı, görünen spektrumun mor ucuna doğru bir ışık verir, hoş olmayan bir rengi vardır ve aydınlattığı bütün cisimleri mor ve soluk gösterir. Fakat flüoresan bir cisim vasıtasiyle cıva arkının radyasyonunu göze hoş görünen bir renge çevirebiliriz. İşte bu teorik düşünce önemli bir uygulamaya yol açmıştır.

Bir cıva buharı tübünde, cıva atomları mor ışınla birlikte görünmeyen ultraviyole ışınları da çıkarmaktadır, bu son ışınlar ise camın cidarları tarafından emilmekte ve boşa gitmektedir. Stokes kuralından yararlanılarak bu ultraviyole ışınlar görünür ışınlar haline getirilmiş ve böylece lambaların randımanı çok artmıştır. Bunun için cıva tüpünün iç cidarına flüoresan bir madde konmuş ve görünmeyen ültroviyole ışınları, daha düşük frekanslı görünür ışınlar haline getirilmiştir. Enkandesan lambalarda watt başına elde edilen ışık umumiyetle 10 ila 15 lumen ve randıman da % de 1.5 ila 3.5 dur. Flüoresan lambalarda ise ışık, watt başına 50-80 lumendir, randımanlarda % 10 ila 12 dir, bu sonuçlar ise en iyi filamanlı lambalara nazaran dört kat kadar üstündür.

Buluşlarıyla ışıklandırma tekniğinde büyük ilerlemeler ve büyük bir ekonomi sağlamış olan ünlü fizikçi ve mühendis Andre Claude, genç yaşında ve 1955 te ölmüştür
Derleyen: Dr. Hikmet BİLİR

avatar
  Subscribe  
Bildir