Etosha Ulusal parkı hakkında bilgi

0
162

Etosha Ulusal parkında kaç çeşit hayvan var?
Güney Afrika’da Namibya’daki Etosha Ulusal Parkı, dünyanın en büyük etrafı tellerle çevrilmiş koruma alanı.
800 Km’lik tel örgünün çevrelediği alanda yaşayan yalnızca çakal boyunda ve daha büyük, memeli hayvan sayısı 80.000 dolayında tahmin ediliyor. Bu memelilerin içinden 38 türün boyları kap tavşanı büyüklüğünde. Daha büyük boyda ise 55 tür memeli yaşıyor. Bunlara 300 dolayındaki kuş türlerini, sürüngenleri ve diğerlerini eklerseniz Etosha, tam bir “Hayvanlar Krallığı” niteliği kazanıyor.

Etosha Ulusal parkı ne kadar büyük?
Doğu ve Batı köşeleri arasında yaklaşık 175 mil uzaklık bulunan park, 8.598 mil2’lik bir alanı kapsıyor. Bu muazzam koruma alanındaki engebelerin tepe ve tabanları arasındaki yükseklik 300 m’yi aşmıyor.
Etosha’nın barındırdığı gerçekten olağanüstü nitelikteki vahşi yaşam, çoğunlukla su çukurlarının çevresinde kümeleniyor. Bu nedenle her yıl parkı gezen onbinlerce turist, parkta yaşayan hayvanları huzursuz etmeden ve doğal yaşamlarını etkilemeden, dünyanın herhangi bir yerindekine oranla çok daha kolay izleyebiliyorlar.

Etosha Ulusal parkı ne kadar yağış alır?
İrice, kumlu ve taşlı topraklardan oluşan parkın en büyük, yaşamsal yönden en önemli sorunu su. Yılın üçte ikisinde kuraklık ve kızgın güneşin hakim olduğu bölgede yalnızca Ocak ve Nisan ayları arasında sürekli yağmurlar görülüyor. Parkın en doğu noktasına düşen yıllık ortalama yağış miktarı 72 cm. dolayında. Batı ucunda ise bu ortalama 4.8 emi zor buluyor. Bu yağışlar da ancak yılın en yağışlı mevsiminde ve ortalama sıcaklığın 35° C olduğu günlere rastlıyor. Doğal olarak yağışlı mevsimde su sorunu olmuyor. Çünkü bu mevsimde parkın hemen her yerinde su çukurları oluşuyor. Fakat, kürek mevsimin başlamasıyla birlikte bu su kaynakları birer birer kururken, ancak birkaç tanesi suyunun tümünü kaybetmeden kalabiliyor. Bu yüzden Namibya yönetimi 1950 yılından bu yana sondaj yolu ile 55 yapay su çukuru oluşturmuş.

Etosha Ulusal parkı ismi nereden gelir?
Park adını, Büyük Beyaz Yer, Serap Yeri, Kuruyan Suların Yeri gibi farklı anlamlarda yorumlanan “Etosha Pan”dan gelmiş. Bir zamanlar Merkezi Kuzey Namibya’da büyük bir göl varmış. Yaklaşık 12 milyon yıl önce kıta yükselmesi ile birlikte başlayan kuraklık ve bu yükselme sonucunda göl, sularını besleyen ırmaklardan yoksun kalması dolayısıyla yavaş yavaş kurumuş. Bugün gölden arta kalan soluk renkli, tikeli değeri yüksek mineral tuzlarına doymuş topraklar, parkın doğu yarısında 1.800 metre karelik geniş bir alanı kapsıyor. Bölgede bu zayıf topraklar üzerinde dikkati çekecek kadar iyi büyüyen halophytic (tuz toleranslı) nitelikteki bitkilerin protein yönünden zengin yaprakları ot oburlar için iyi bir besin kaynağı oluşturuyor.
Parkın korunmasında aralarında veteriner, biyolog ve çevrebilimcilerin de bulunduğu pek çok kişi görev alıyor. Doğal yaşamın korunması ve sürdürülmesinin yanı sıra, değişik amaçlarla araştırmalar da yapılıyor. Bunlara örnek olarak, giderek artan mekanizasyonun hayvanların yaşamlarına etkisi, hayvan türlerinin korunmasında ulusal parkların rolü gibi konuları sayabiliriz. Bu canlı türlerinin korunması yalnızca gösteriş ve besin kaynağı için değil, fakat aynı zamanda tıbbi hammadde sağlanmasından çiftlik hayvanlarının geliştirilmesine, hayvanlardan en üst düzeyde yararlanmaya ve daha pek çok hatta şimdiden tahmini zor olan amaçlar (örneğin, insanın uzayı keşfinde ve uzaya yerleşmesinde en iyi uyum sağlayacak hayvanlar hangileridir) için gereklidir.


Yavruları ile birlikte bir su çukurunda susuzluklarını gideren dişi filler. İnsanların saldırılarından kaçan filler, Etosha’da sürüler halinde toplandılar.


ölüm oyunu: Dişi aslanlar avlarını (Güney Afrika Ceylanları) at nalı biçiminde pusuya doğru sürüyorlar. Kaçışan ceylanlardan arka plandaki toz bulutu içinde görülebilen bir ikisi bu ölüm oyununun kurbanı olacak.

Park her yıl Ekim ayı sonunda ziyaretçilere kapatılıyor. Kurak mevsimin en zor haftalarına rastlanan bu “mola’nın nedenleri, yangınlara yol açablleo yaz sıcaklan ve hayvanları bir süre doğal yasamla haşhaşa bırakmak olarak açıklanıyor. Yağışlı geçen Mart ayının ortasında, hayvanlar dağılma, yanlızltk ve doğurma dönemlerini geçirdikten 9onra park ziyaretçilere yeniden açılıyor.
Park görevlileri zorunlu hallerin dışında bölgedeki doğal yaşama karışmamaya, hayvanları kendi dünyalarında bırakmaya özen gösteriyorlar. Bu. sizlere bir bölümünü resimlerle aktarmaya çalıştığımız öyle bir dünya ki; orada insanoğlunun olumlu ya da olumsuz etkisinden uzak, acımasız bir yaşama, katı kurallara, İlginç olaylara ve hayret verici sahnelere her an tanık olabilirsiniz.

National Geographik’den

avatar
  Subscribe  
Bildir