Et çeşitleri. Hangi et kaç kalori. Domuz eti. Dengeli beslenme

0
20

Et çeşitleri ve besin değerleri

Dengeli beslenmemiz için gıda­larımızda uygun miktarda kalori, pro­tein, mineral maddeler vitaminler, su ve diğer besin elementlerinin bulunma­sı gerekir. Bu elementleri bünyesinde en iyi içeren besin maddesi ettir.Bu nedenle etin beslenmemiz açısından önemi büyüktür.
Genelde yenilebilen tüm hayvan­sal dokulara et denir. Fakat et, kas, kan, epitel, kemik, sinir, yağ ve bağ dokular, yapısında barındıran hayvansal bir besin olarak tanımlanır. Etin yapısında bulunan besin elementlerinin kas dokusu içerisinde yerleşme dü­zenleri kesim öncesi ve sonrası metabolik görevleri ve reaksiyonları etin kendine özgü kalitesinin oluşumunu etkiler. Etin kalitesi elde edildikleri hay­vanın tür, ırk, cins ve yaşının yanı sı­ra kesim öncesi ve sonrası sahip ol­dukları koşullara bağlıdır. Etin organoleplık yanı, kalite nitelikleri renk, su tutma kapasitesi, lekstür, olgunluk (çiğneme sonucu ağızda bıraktığı yumuşaklık ve sertlik duyumu), tat ve kokudur. Etin besleyici değer bakımın­dan üstün olabilmesi için bu niteliklere üstün düzeyde sahip olması gere­kir ve etler elde edildikleri hayvanla­rın türlerine göre sınıflandırılabilirler.

Bunlar:
1- Kırmızı etler – Sığır, koyun, keçı ve domuz etleri
2- Beyaz etler – Tavuk, kaz, hindi ve ördek gibi evcil kanatlı etleri
3- Su ürünleri – Balık, midye, ista­koz, istiridye, yengeç vb.
4- Av etleri – Geyik, tavşan, keklik ve diğer yabani hayvan etleri.

Bu sıralamadan da anlaşılacağı gibi domuz eti kırmızı etler sınıfındandır. Ana konuya geçmeden önce kır­mızı etler sınıfına giren sığır, domuz ve koyun etlerinin bileşimlerini aşağı­daki tablodan incelersek, domuz eti, sığır ve koyun etine göre daha yağlı ve buna bağlı olarak kalori düzeyinin daha yüksek olduğunu görürüz. Yi­ne domuz etinin diğer adı geçen et­lere kıyasla protein ve mineral madde düzeyi daha düşüktür.

Domuz etinin besin kalitesindeki düşüklüğünün yanı sıra alışık olma­yanlar için hissedilebilir kötü bir koku­ya sahiptir. Ayrıca Trichinellaspiralis (Trişin) ve Taenia solium gibi pa­razitler domuz elinden insanlara ge­çerek insanlarda hastalığa yol aça­bilir. Trichinellaspiralis insanlarda kaslara yerleşerek ölüme bile yol aça­bilmektedir. Fakat iyi bir et muayenesi ile bu tehlike ortadan kaldırılmaktadır. Ülkemiz için pek sorun teşkil etmeyen bu durum, domuz etini kaçak tüketen­ler için oldukça önemli bir husustur. Domuzun üreme kabiliyeti yük­sek olduğu için yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Fakat yukarıda açıkladığımız nedenlerden, özellikle fazla yağlı olması, lezzetinin sığır eti­ne göre daha az olması nedeni ile ön­celikle tercih edilmemektedir. Yapılan beslenme yöntemleri ile daha az yağlı domuz eti üretilebilmekte ise de son zamanlarda et tüketimi,kırmızı etler­den beyaz ete doğru kaymaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir