Eski Türk Takvimi. Nesturilerin Çifte Takvimi

0
52

Oniki hayvanlı Türk takvimi

19. yüzyılın sonunda, Orta Asya’daki Balkaş g ölünün güneybatısında, Ortaçağ ‘dan kalma iki mezarlık bulundu. B unlardan biri Burana köyünün yakınında, daha büyük olan İkincisi ise Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’in 11 km güneyindedir. 1201 ile 1345 yıllarına ait bu mezarlardaki yazılar Süryani alfabesi ile yazılmıştı. Gömülenler, Nesturi Hıristiyanlar’dı. Ancak, mezar taş­larındaki yazılar çözülünce, iki dilin bir arada kullanıldığı anlaşıldı: Süryanice ve Türkçe. Üstelik iki tak­vim sistemi yan yana kullanılmıştı.

Bunlardan birincisi, İ.Ö . 1 Ekim 312’de başlayan Selevkos takvimiy­di. Bu takvim , dört yılda bir artık­lanan Jülyen takvimin bir versiyonuydu ve ay adları şöyleydi: Teşrin kedim (Ekim ); Teşrin hrai (Kasım ); Kanun kedim (Aralık); Kanun hrai (Ocak); Şebat Adar (Ma rt); Nisan; lyyar (Mayıs); Heziran; Tammuz; Ab (Ağustos) ve ilül (Eylül). Ancak, bulunan mezar yazıklarının yüzde sekseninde , Selevkos takviminin yanı sıra, yıl­lara hayvan adlarının verildiği oniki hayvanlı Türk takvimi de kullanıl­mıştı. Bu mezarlarda bulunan yıl ad­ları, Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügat-it-Türk’te verdiği yıl adlarıy­la, bir istisna dışında ya aynı ya da çok yakındır.

avatar
  Subscribe  
Bildir