Eski Takvimler. Jülyen Takvimi

0
72

Jülyen Takvimi; 365 gün ve artık yıl

Esas olarak ayın evrelerine daya­nan eski Roma takvimi mevsimlerle uyuşmuyordu . İ.Ö . 50 yılında, Mart’ın sonuna denk düşmesi amaç­lanan bahar ılımı, sekiz hafta ileri gitmişti. İ.Ö . 1. yüzyılda Julius Ceasar, İskenderiyeli gökbilimci Sosigenes’ten takvimde yeni bir düzenleme yapmasını istedi.

Sosigenes’in önerisi kameri tak­vimin bütünüyle terk edilerek Mısır takviminde olduğu gibi dönence yı­lının kabul edilmesi ve bunun yanı sıra, ortalama bir yılın süresinin 365.25 gün olarak hesaplanmasıydı.

Bu amaçla, önce geçmişte biriken hataların düzeltilmesi için İ.Ö . 45’te, takvime 67 gün eklendi. Ayrı­ca, her dört yılda bir Şubat’ın 23’ü ile 24’ü arasına bir gün eklenmesi kararlaştırıldı. Ancak, Ceasar’ın bu konudaki fermanındaki “her dört yılda bir gün” ifadesi takvimi düzenlemekten sorumlu Romalı yöne­ticiler tarafından yanlış yorumlana­rak her üç yılda bir takvime bir gün eklendi.

Bu hata 36 yıl boyunca farkedilm eden sürdü ve bu dönemde takvi­me 9 artık gün yerine 12 artık gün eklendi. Adını Julius Ceasar’dan alan Jülyen takvim, uygulamada son biçimini Augustus zamanında aldı. İ.Ö. 8 ile İ.S. 8 arasındaki 3 artık yıl 365 günlük olağan yıllar olarak ka­bul edildi. Ancak o tarihten sonra Jülyen takvim, Sosigenes’in önerdi­ği biçimiyle uygulanmaya başladı.
Ceasar ve Augustus zamanında yapılan değişik­liklerle, halen ül­kemizde de kul­lanılan ay uzun­lukları son biçi­mini aldı.

Jülyen takvi­min ilk biçimin­de haftalar yoktu.
İ.S. 4. yüzyılda, İmparator I. Konstantin döne­minde, Jülyen takvime hafta bö­lümleri eklendi.

Bugün, ülke­miz de dahil dün­yanın birçok ül­kesinde takvimin referans noktası olarak Milat’ın kabul edilmesi ise Sosigenes’in hesaplarına daya­narak uygulama­ya konulan takvim reformunda ba­ğımsız bir gelişmedir, İ.S. 6. yüzyıl­da, Dionysius Exiguus, İsa’nın do­ğum yılını (kimilerine göre 4 ila 6 yıl hatayla) hesapladı. Bu hesapla­maya dayanan takvim başlangıcı an­cak İ.S. 7. yüzyılda yaygın olarak kullanılır oldu.

avatar
  Subscribe  
Bildir