Güneşten sonra bize en yakın yıldız, Proxima centauri yıldızı hakkında bilgi

0
145

Dünyaya en yakın yıldız Proxima

Güneş’ten sonra bize en yakın olan yıldız “ Centaurus” (Erboğa), takımyıldızında sönük bir yıl­dızdır. Teleskop kullanmadan görülemeyen bu sö­nük yıldızın bize uzaklığı 4,3 ışık yılı (aşağı yukarı 4 x 1013 km)’dır. Daha yakında Güneş’ten başka yıl­dız yoktur. Ayrıca Erboğa takımyıldızı, bulunduğu­muz enlemlerden sadece ilkbahar aylarında hava çok temizse, güneş ufkunda kısa bir süre görülebi­lir. Güney enlemlerine gidildikçe, bu takımyıldızı da­ha iyi görülür.

“Proxima” teleskopla bakıldığında kırmızımsı renkte, zaman zaman parlamalar yapan küçük bir yıldızdır ve Erboğa takımyıldızının en par­lak yıldızı olan “Alfa Cen”in 2 açı derecesi (gerçek uzaklık olarak 0,065 ışık yılı = 6,1011 km) uzağın­da yer alır. “Proxima”, aslında gökyüzünün üçün­cü parlak yıldızı olan bu “Alfa Gen” yıldızına çekim­sel olarak bağlıdır ve iki yıldız, ortak kütle merkezi etrafında aşağı yukarı bir milyon yılda tamamladık­ları birer yörünge hareketi yaparlar. Yörünge hare­keti nedeniyle “Alfa Cen” bir zaman sonra bize, “Proxima”ya göre, daha yakın konuma gelecektir.

Tek görünen parlak yıldız “Alfa Cen” de aslında iki yıldızdan oluşmaktadır. Biri, kütle ve yarıçap olarak Güneş’e benzeyen bu iki yıldız da çekimsel olarak birbirine bağlıdır ve kendi ortak kütle merkezleri et­rafında 80 yılda bir tamamladıkları yörünge hareke­ti yaparlar.

“Alfa Cen” adıyla aslında üç yıldızdan oluşan yıldız sistem kastedilir ve bu sistem uzayda­ki ortak öz hareketi nedeniyle saniyede 25 km’lik bir hızla güneş sistemine yaklaşmaktadır. Aradaki uzak­lık çok büyük olduğu için, örneğin 30.000 yıl sonra uzaklık sadece dörtte bir oranında azalmış olacak ve o zaman “Alfa Cen” aşağı yukarı iki kat daha par­lak görünecektir.

avatar
  Subscribe  
Bildir