En sert mineral hangisidir? Elmas nedir

0
17

ELMAS VE ÖZELLİKLERİ

Elmas, kimyasal olarak saf bir karbondur. Grafitlerin yüksek ba­sınç ve ısı altında başkalaşmasıyla oluşur. Mineraller içerisinde en sert (5.10) ve yüksek kırma indisli (n = 2,407). kuvvetli renk dağıtma özel­liğine sahip olanıdır. Bunlar yüksek ısıda hiç kül bırakmadan yanarlar. Mineraller “Mohr Sertliği” de­nilen, birden ona kadar sınıflandı­rılmış değerlerle (tırnak ile çizilen, çakı ile çizllenler ve kuvars, korund, topas elmas gibi) ve ışığı kırarak yansıtma özelliklerine göre değer­lendirilir.

Buna göre elmas, en sert mine­raldir ve çok kuvvetli ışığı kırma-yansıtma özelliklerine sahip olduğu için çok değerlidir. Elmas genelde renksizdir; fakat genellikle hafif sarımsı gri veya ye­şilimsi olabilir. Bunlar kuvvetli elek­tron bombardımanına tabi tutulur­sa mavi, kuvvetli olmayan bir elek­tron bombardımanı ile de yeşil renk olması sağlanabilir.

Bir elmas, on defa büyütülmüş bir lupla bakıldığında hatasız görü­nüyorsa, “lup temizi elmas” denir. Elmasın değeri rengine, saflık ve iş­leniş şekline bağlıdır. Mücevher taş ticaretinde ağırlık ölçü birimi olarak karat (0,2 gr) kullanılır.

Piyasada elmas kumu olarak kullanılan bulanık elmaslar cam kesmede, torna makinelerinde ve diğer sert cisimlerin aşındırılmasında kullanılır. Karbonado demlen in­ce taneli kok görünümlü olan el­maslar sondaj makinelerinde, sert taşları delmede kullanılır.

Kısaca elmas, dünyada az bu­lunan en değerli mineral olup Hin­distan, Brezilya, Güney Afrika ve Doğu Sibirya’da çıkarılmaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir