Elektromanyetik kuvvet nedir ve özellikleri Neler, Kısaca.

0
16

 

Temel kuvvetlerden birisi olan elektromanyetik kuvvet, molekülleri oluşturmak üzere atomların birbirleri ile bağlan­masını sağlar. Yaşam her yönüyle bu kuvvete bağlıdır. Elektromanyetik kuvvet, cismi oluşturan molekülleri bir arada tu­tar, cisimlerin fiziksel yapılarını korumalarını sağlar. Herhangi bir maddenin hemen hemen tüm özellikleri, atomun kuantum ve elektromanyetik özellikleri şeklinde anlaşılabilir.

Bu anlayış; şiddetli, zayıf ve kütle çekim kuvvetle­rinin anlaşılmasını gerektiren nükleer fizik ile kozmoloji dışında, fiziğin tamamını kap­sar. Deneysel sonuçlarındaki zen­ginlik nedeniyle, elektromanye­tik kuvvetler, temel kuv­vetler arasında en iyi an­laşılmış olanıdır.

avatar
  Subscribe  
Bildir