El Biruni hayatı ve eserleri, kısaca El Biruni biyografisi.

0
979

El Biruni hakkında kısa bilgi
Adı, bütün çağlana önemli bilim adamları arasında anılan büyük İslam bilgini El-Biruni, 973-1048 yılları arasında yaşamıştır. Seyyah, filozof, matematikçi, astronom, coğrafyacı ve ansiklopedi yazarı olarak çok yönlü araştırmalar ve çalışmalar yapan bu bilgin, Arapça ve Sanskrit dilinde eserler vermiştir. Bu eserlerin en önemlileri. Eski Milletler Kronolojisi, Tarih-i Hind, Astronomi Ansiklopedisi ve Matematik, Astronomi ve Astroloji konularının özetlendiği bir kitaptır. Biruni ayrıca, Sanskrit dilinden Arapça’ya çeviriler yapmış, İslam felsefesini de Hintlilere tanıtmıştır.
Biruni’ye göre, bilimsel bilginin iki temel aracı duyularımız ve aklımızdır. Duyu organlarımız aracılığıyla bilgi edinmek için ise, gözlem ve deney yöntemlerini kullanırız. Duyularımız vasıtasıyla gelen bilgiler akıl ile yorumlanır. Aklın deneyden önce bir varsayımı vardır, bunun doğruluğu bilginin kaynakları ile araştırılır.

Biruni ayrıca satranç oyununa uygun bir geometrik dizi ile, açılar ve tek başına cetvel ve pergelle çözülmeyen problemler (Albirunic problems) üzerinde çalışmalar yapmıştır. Enlem ve boylamları doğru olarak belirlemiş, jeodezi (yer ölçüm) üzerinde çalışmıştır. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüp dönmediğini araştırmış, kesin bir sonuca ulaşmamıştır.

Özgül ağırlık konusunda buluşlar yapmış, 18 değerli taşın özgül yoğunluğunu doğru olarak belirlemiştir. Işık hızı ile sesin hızını karşılaştırmıştır. Doğal su kaynakları ve artezyen kuyularının çalışmasını birleşik kaplar prensibine göre açıklamıştır. İndüs Vadisi’n in denizin alüvyonlarla dolması sonucu oluştuğuleri sürmüştür.

avatar
  Subscribe  
Bildir