Eklem bacaklılar nedir, Eklem bacaklılar hakkında bilgi kısaca

0
58

Entomoloji nedir, Entomologlar ne iş yapar?

Hayvanlar aleminde çok büyük çeşitli­lik gösteren Arthrnpoda (eklembacaklılar), bu adı vücutlarındaki birçok yapının, özel­likle üyelerinin eklemli olmasından dolayı almışlardır. Bunların günümüzde yaklaşık 800 000 türü tanımlanmıştır; büyük bir ola­sılıkla 2 milyona yakın türe sahiptirler. Ek­lem bacaklılar; böcekler, örümcekler, yen­geçler, kerevitler ve akrepler gibi birçok grubu kapsar. Bu gruplar arasında en zengi­ni ise bugün tanımlanmış 750 000 büyük bir olasılıkla da toplam 1 500 000 türü kap­sayan böceklerdir. Hemen her türlü biyotopta yaşayabilen böceklerin, küçük vücut yapılarına karşın, kütle olarak biraraya geti­rildiklerinde, diğer hayvanların tümünden daha büyük bir ağırlığa sahip oldukları görülecektir. Karada yaşayanlar, gaz değişimi­ni trake adı verilen boru ağı ile gerçekleştirirken, suda yaşayanlar aynı işlem için ka­palı trake taşıyan solungaçları geliştirmiş­lerdir.

Her çeşit değişik çevre koşuluna yet­kin bir şekilde uyum sağlayarak başarılı ev­rimsel değişim göstermiş olan böceklerin, ileride dünyanın mirasçısı olacak hayvan türü olduklarına inanılmaktadır. Böcekler­deki bu evrimsel başarının sırrı, vücut yapı­larında saklıdır. Böceklerde vücut, kitinden yapılmış bir dış iskelet ile korunur. Bu dış iskelet, düşmanlarına karşı koruyucu bir ta­baka oluşturduğu gibi, vücudun yumuşak alt dokularını ve bu dokulardan su yitiril­mesini de önler. Vücut, baş (capito), göğüs (toraks) ve karın (abdomen) olmak üzere üç kısımdan oluşur. Göğüs bölgesinden üç çift bacak (bu nedenle bunlara Hexapoda da denir ) ve iki çift kanat çıkar. Baş bölü­münde ise bir çift anten, nokta – ve bileşik- gözler bulunur. Karmaşık yapıdaki ağız, çe­şitli gruplara göre, koparma, çiğneme, delme, emme ve yalama gibi işlevleri gerçek­leştirecek şekilde gelişmiştir.
Boşaltım sistemi iki ya da da­ha fazla sayıdaki Malpighi tübü tarafından gerçekleştiri­lir. Böcekler, açık dolaşım sistemine sahiptirler ve tüp şeklindeki kalpleri, sırt kıs­mında yer alır. Kalpten pom­palanan kan, vücut boşluğu­nun büyük bir kısmını kapla­yan bölmelerde dolaşır. Kıl­cal ve toplardamarların bu­lunmamasından dolayı, kan, dokularla doğrudan temas halindedir. Sinüs adı verilen odacıklarda toplanan kanın kalbe dönüşü, kalp üzerinde bulunan ve ostium adı veri­len deliklerle gerçekleşir. Ayrı eşeyli olan böceklerde üreme, çiftleşme yoluyla ger­çekleşir ve yumurta, değişik gelişim evrelerinden geçerek ergin böceğe dönüşür. Her ne kadar böcekler, çoğu za­man hastalık yapan ve ürün­lerimize zarar veren itici hay­vanlar olarak kabul edilirlerse de değişik yollardan, gerek insanoğluna gerekse doğa­ya olan katkıları gözardı edilmemelidir.

Günümüzde dünyadaki tarım ürünlerinin yaklaşık 1/4’ü böcekler tarafından zarara uğratılmaktadır. Bu nedenle böceklerle sa­vaşmada çok etkili yöntemler geliştirilmesi amacı ile değişik merkezlerde kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Böylece böceklerin yapı ve yaşam biçimlerini, keza ekonomik çıkarlarımızla olan ilişkilerini in­celeyen bir bilim alanı doğmuştur. Bu bilim alanı geniş anlamda “Entomoloji”, bu konuda çalışanlar da “Entomolog” olarak adlandırılır.

avatar
  Subscribe  
Bildir