Einstein Kimdir, Einstein ve Rölativite teorisi

0
59

Işık hızı değiş­ken midir?

Alman asıllı bilgin Einstein, 1905 yılında bilim dünyasında bü­yük yankı uyandıran üç önemli ku­ram geliştirmişti.

Bu kuramlardan biri de “Özel Rölativite Teorisi”ydi. Bu özel teori fizik çevresi tarafından benimsendi­ğinden bu yana, değişikliğe uğra- maksızın günümüze değin geçerlili­ğini korumuştur.

Gayem; bu teorideki bazı aksak­lıklarla ilgili düşüncelerimi ortaya kovmaktır. Bir söz vardır: “Herkes aynı şeyi düşünürse, kimse düşünmemeye başlar.”

Özel Rölativite Teorisi, sadece birbirlerine göre sabit hızla hareket eden (veya hiç hareket etmeyen) ci­sim veya sistemler için geçerlidir.

Bu teorinin öne sürdüğü sav şudur: Zaman değişken bir kavramdır; ışık hızı ise daima sabittir. Belki de bu özel teoriden çıkan en şaşırtıcı so­nuç hiçbir şeyin ışık hızından daha hızlı gidemeyeceğiydi. İşte gözardı edilen nokta bu idi. Zaman değiş­ken ise ışık hızı değişken olamaz mı?

Einstein, zamanın değişebilece­ğine inanmış, fakat zamanın yanın­da okyanusta bir katre gibi kalan ışık hızının değişebileceğini neden­se kabul etmemiştir. Işık hızına ula­şan bir cisim için zaman durmuştur.

Cisim ışık hızına ulaştığında zaman duracaksa sn, dk, saat… gibi zaman birimlerinden söz etmek ise yersiz olur. Mamafih ışık hızının sn’de 3108 m/sn yol aldığı iddia edilemez.
Zaman birimlerinden söz edilemez­ken, ışık hızının zaman birimi ile öl­çümü düşündürücüdür kuşkusuz.

avatar
  Subscribe  
Bildir