Düşünmeyi Biliyormusunuz ?

0
125

Yeni doğan çocuğun meme emmeyi öğrenmesi gerekmez. Güneşe bakarken kör olan bulunmadığına göre, güçlü bir kaynak karşısında gözlerin kapatılacağı kimseye öğretilmemiştir. Bu işleri yaparken düşünmek gerekmez. Kendiliğinden işleyen bir düzen vücutta vardır. Bunların dışında ya hangi durum karşısında ne yapacağımızı önceden öğreniriz ya da bildiklerimizi kullanarak, yapılması gerekene karar veririz, yani düşünerek çıkarırız. Bildiklerinizi kullanmak, bilinenlerden yeni bilgi türetmek veya bilgi eksikliğini gidermektir. Başka bir deyişle, düşünmek, eksik bilgi türetmek veya üretmektir.

Düşünmeyi bilmek, eksik bilgi üretim ve türetim yordam yol, ilke yöntemlerini kullanabilmektir. Düşüncelerini mantık zinciri ya da mantık sırası biçiminde düzenlemeyi bilenler, yaşam süresince karşılaştıkları şaşırtıcı veya karmaşık durumlar arasından yollarını oldukça kolay bulabilirler.

Tuna, Turan’dan daha kısa ve Tuğrul, Turan’dan daha uzun ise, Tuna, Tuğrul’dan daha uzun mudur yoksa daha kısa mı? Bu gibi bilmece türü soruları kimileri kolay, kimileri güç bulur. Kimileri de bu iki uç arasındadır. Bu tür sorular karşısında kalanların durumu, düşünme yeteneklerini ne dereceye kadar kullanabildiklerini saptamaya yarar. “Tuna, Tuğrul’dan daha kısadır.” cevabını verenler, ruhbilimcilerin SIRALI DÜŞÜNMEK veya SIRALAMAK dedikleri yeteneği kullananlardır. Düşünme yeteneklerimizden hangilerini ne dereceye kadar kullandığınızı Karl ALBRECHT’ten alınan aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar gösterecektir. Amaç, kişileri düşünebilme yeteneklerine göre sınıflandırmak değil, güçlü ve zayıf yönlerini hatırlatarak daha iyi bir yaşam için kendilerini hangi yön veya yönlerde geliştireceklerini göstermektir.

Hem okul sıralarında hem günlük yaşamda karşılaşılan soru ve sorunları çözmek için çok yararlı kimi genel davranışları öğrenmek gereklidir. Bu genel davranışlar veya davranış kuralları STRATEJİLER’dir. Bunlar her durumda geçerli genel kurallardır. Atatürk’ün. ”’Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır.” sözü, ayrı yerlerde yurt savunması yapanların yöresel hareketlerinin birbirleriyle uyumlu olması gerektiğini gösteren ve yöneticilere buna göre davranmalarını hatırlatan, genel bir savunma stratejisidir. Nasreddin Hoca’nın gölü mayalaması, yarar sağlama olasılığı çok az bir durum karşısında bir çanakçık bile olsa küçük bir özveride bulunulmalıdır, stratejisi önemli bir genel kuraldır.

Yaşamın her aşamasında karşılaşılan soru ve sorunları çözmek için kullanılan genel kural yani stratejiler her soruyu sanki bir oyunmuş gibi rahatça ve bir araştırıcı davranışıyla ele almak. Çizgiler, şekiller ve modeller çizerek bilinenleri hatırlamak ve düşünceleri toparlamak, düşünceleri sözcüklere dökmek ve verileri eşanlamlılarını bularak yorumlamak ve düşünce süreci yapısını güçlendirecek adlar, simgeler ve sözel ilişkiler kullanmaktır.

Yazar : Erdoğan SAKMAN

avatar
  Subscribe  
Bildir