Düşünce özgürlüğü nedir ve neden gereklidir

0
226

Kimi durumlarda psikoloji ile sosyoloji disiplinlerini birbirlerinden ayırmak zordur. Psikolojinin akıl ve davranış ile sosyoloimin ise grup (..ılışması veya sosyal davranış ile ilgili olduğu söylenir.

Ayrı olarak tıpta psikosomatık üzerinde dikkati çeken bilgiler geliştirilmiştir. Psikosomatik hekimlik müjdeciliğini en eski zamandan beri şu düşünce teşkil etmiştir “Moral fiziğe, fizikte ruh üzerine tesir eder” bu gerçek ancak zamanımızda işlenmek suretiyle yeni bir hekimliğin kurulmasına esas teşkil etmiştir. İlk psikosomatik derginin Amerika’da çıktığı tarih nihayet 55 seneyi geçmez. Ancak bu süre içinde psikosomatik alanında önemli ilerlemeler olmuş, yayınlar Çıkmış, birçok kongreler yapılmıştır.

Psıkosomatık (soma = vücut) ve (psyche = ruh) kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelen bir terimdir. Bu vücudun bütün normal ve anormal fonksiyonlarının fizyolojik ve psikoloji yünlerini bütün bağlantılarıyla inceleyen ve dolayısıyle aynı zamanda fizik ve ruhsal tedavileri birleştiren, yanı ruh ve madde ikiliğini kaldıran hır hekimlik disiplininin ifadesidir. Benim hür bedenim bir de ruhum yoktur. Ben bedenli – ruhlu bir bütünüm”.

İnsan organizmasının en saf görünen ruhsal tepkileri dahi bir fizik esasa yanı bir organ olarak beyin örgülerine bağlıdır. Bu suretle ruhsal etkenler birbirine etki etmek ile bağlanmak suretiyle sonunda bazen fizik ve bazen da psikolojik olaylar meydana çıkarmaktadır. İşte bunu psikosomatik incelemektedir.

Araştırmalar göstermektedir ki ülkedeki hastane Yataklarını dolduran hastaların şikâyetlerinin yarıdan çoğu psikolojik rahatsızlıklardan ve sıkıntı çekmekten ileri gelmektedir.

İş bunalımı (long endured) kalp hastalığına, mide Ülserine, spastik kolona ve başka fizyolojik bozukluklara neden olabilmektedir.

İnsanın günlük yaşamı baskı ile doludur. Akıl ve fiziksel çabaların hepsi stress’i içine alır. Eğer atlet yarışı kazanır, artist rolünü bitirir ise baskı başlar. Eğer vücudunuz tedavi olunamaz bir hastalıkla savaşıyorsa, şirket iflâsa gidecek veya üretim yöneticisi başarısız olduğunu idrak ederse baskı, daha sonraları zararlı olacaktır. Korku ve baskı, normal düşünce mekanizmasını durdurur özgür düşünce Üzerine yöneltilen baskının yanı kafalarda hapsedilen normal düşüncenin zamanla şizofrenik düşünceye dönüşeceği kanıtlanmıştır. Gerçeklere bağlı kalmakla gerçeklerden kaçmanın verdiği iki korkunun iki kıskaç gibi kişiliği ezdiği apaçıktır.

özgür düşünce Üzerine yöneltilen baskının yanı kafalarda hapsedilen normal düşüncenin zamanla şizofrenık düşünceye dönüşeceği kanıtlanmıştır. Gerçeklere bağlı kalmakla gerçeklerden kaçmanın verdiği iki korkunun iki kıskaç gibi kişiliği ezdiği apaçıktır

Baskının sebep olduğu zarar nedeni olan koşullar 2 yönlüdür İnsan birşeyin çok kuvvetli olarak olmasını istiyor ve daha sonra onu elde etmede başarısızlığa ugruyorsa bu bunalım (depression) ile sonuçlanmaktadır. Bunalımın sözlük anlamı aşırı ölçüde sıkıntı duyup soluk alamaz duruma gelmektir. Bunalımın kökeninde sıkıntı yoğunluğu ve birikimi vardır.

Kişi hayali bir engel ile bunalıma sürüklenebilir ve gerçek bir engel karşısında bunalıma uğramayabilir.
Yapmak istemediği birşeye karar veriyor ve bunu yapmaya mecbur ediliyorsa, bu da bunalım doğurmaktadır.

Bu iki durumda 3 çeşit tepki ile karşılaşılmaktadır.
1. Aggression: Saldırganlık, taşkınlık, bireysel hücum, egemen olmak için girişimde bulunmak, bir kimseye kabahati yüklemek veya kendine saldırıldığında savunmada bulunmak gibi.

Görüldüğü gibi bunalım, kişiyi saldırgan davranışa sokacak bir dereceye kadar artabilir. Saldırganlık, düşmanlık ve vuruşma gibi yıkıcı davranışlara yöneltebilir. Freud. düşmanlığın veya şiddetin kişi yanından birkaç yoldan ortaya koyulabileceğini gösteren ilk kişilerden olmuştur. Kişi düşmanlığını, bunalımın nedeni olarak düşündüğü kişi ya da maddeye yöneltecektir. Kırgın bir işçi patronunu dövmeyi deneyebilir veya işini ve itibarını, dedikodu ve başka kötü amaçlı davranışlarla gözden düşürtmeğe çalışabilir. Kişi genellikle, bunalımının nedenine doğrudan saldıramazsa, düşmanlığının hedefi olarak “başkalarının cezasını yüklenen” (şamar-oglanı) bir kişiyi arayabilir örneğin, bir işçi patronundan, kaderini elinde tuttuğu için korkabilir. Bu durumda “kızgın işçi karısıyla münakaşa edebilir, kediye tekme atabilir, çocuklarını dövebilir veya daha yapıcı olarak, duygularını tahta yontarak, küfür ederek veya lanetleyerek dile getirir”.

Norman R F Maier’in belirttiği gibi kızgınlık bunalımın ortaya koyulabileceği tek yoldur. Baskı artar veya bunalım devam ederse, davranışın öteki türleri olan rasyonelleştirme, katılaşma, teslimiyet ve geri çekilme gelişebilir.
2. Hareketsizlik, Problemi ihmal etmeye yöneliktir. Zamanın bir kararı gereksiz kılacağı umud edilir.
3. Uçma, Problemden kaçmak, daha kolay elde edilebilecek bir hedefin problemin yerini alması veya bir başkasına alt hizmette bulunmak. Kişi, sürekli olarak bu 3 yolda engellerle karşılaştığında “nöratiktir”.

Bunlar dünyadaki ençok bedbahtlıkların ortaya çıkmasından sorumludurlar
Nefret; saldırganlık, gıpta, kıskançlık, pratik şakacılık, zalimlik, sadızm, hazırlanan tuzaklar, otoriteye karşı koyma, sabırsızlık, hoşgörüsüzlük olarak kendim gösterir.

Korku ise, kuruntu kararsızlık, güvensizlik, utangaçlık, yalnızlık hastalık tutkusu ve çeşitli saplantılar biçiminde görülür
Suçluluk, bir kimsenin öz-görünümünde. yaşamada başarısızlık, ahlâksal olmayan yönetim, başkalarını eleştiride âdil (hakça) olmaması, kurallarda kanunlarda şiddetli davranış içinde olması, geçmişte yanlış olarak yaptıklarının bilincine varması veya bilinçsiz olmasıdır.

Bir birey kendisinin duygusal olgunluğunu belirleyen suçlarını, korkularını, nefretlerim nasıl yönetir? Olgun sayılan tepkiler, bireye ve genellikle çevresindekilere yararlı olabilir Olgun olmayan tepkiler her ikisine de zararlı sayılır.
Ayrıca şimdiki durumun sonuçlarından sakınmaya çalışması vb görünümler içinde olur.

Or. Gülseren SERBESTER

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir