Dünyada en çok hangi hayvan var? işte nifusu gittikçe yükselen hayvanlar.

0
773

Nesli çoğalan hayvanlar hangileridir?
Türleri yok olmakta olan hayvanlar yanında, sayıları artan türler de vardır. Her iki olay da doğanın dengesini bozmaktadır. 400 yıldan beri, her yüzyıl 10 tür memeli ve 27 tür kuş yok olmuştur. Buna karşılık diğer bazı türler, “daha hızlı çoğalarak”, dünyamızın daha büyük bir alanını kaplamışlardır.
Bu olayın en güzel örneklerinden biri ren geyiğidir. Bu büyük geyik özellikle İsveç’te bir yüzyıldır durmadan çoğalmaktadır. Bu hayvan, bu ormanlık ülkedeki değişmelere tam bir uyum sağlamıştır. Terkedilmiş tarlalar ve kesilmiş ağaçlar sistemi ve bunları izleyen tekrar ağaçlandırma ren geyiğine bol yiyecek sağlar. Ayrıca ulu ağaçlı ve gür ormanlar onlara ve özellikle yavrulara mükemmel bir sığınak oluşturur.
Bir diğer örnek, karacadır. Bu hayvanın sayısı, az sayılmayacak avlanmalara rağmen Avrupa’da giderek artmaktadır. Normalde karaca açık alanlarda beslenir, fakat yavrularını kapalı alanlarda büyütür. Bu demektir ki, karaca açık alanlar içeren ormanlıklarda en iyi büyür. Fakat karaca ormanların dışına taşmaktadır. Polonya’dan Kaluzinski son zamanlarda açık alanlarda beslenen ve çoğalan bir karaca tipi tanımlamıştır.

İsveç’te XIX. yüzyılda çok nadir olan bir hayvan da bu ülkeyi istila etmiş durumdadır: Tilki, İsveç’in tilkileri de karacalar gibi açık alanlan seçmektedir. Tilki, sıçan, tarla sıçanı ve orman sıçanı gibi küçük kemiricileri yemeyi sever, bu kemiricilerin insanların yayılması sonucu artması, tilkilerin de sayısını arttırmıştır.
Kuşlarda ‘‘yayılımcı” türlerdendir. Örneğin kolyeli kumru veya Türk kumrusu son yüzyılda Avrupa’da yayılmaktadır. Kumru Viyana’ya 1943’te gelmiştir ve bugün Avrupa’da yaygındır. Bu kuş insanlara yakın yaşar, çoğunlukla park ve bahçelerde yuva yapar.
Bir diğer yayılımcı kuş gümüşsel martıdır. Bu kuş Atlantiğin her iki kıyısında da yaşar ve insanların yemek vb. artıklarıyla beslenir. Çöp tenekeleri ve çöplüklerden besin bulur. Daha fazla çoğalmamasının tek nedeni her yerde yuva yapamayışıdır.
Sayısı en fazla artan kuş da sığırcıktır. Bunda hem iklim koşullarının değişmesi, hem de bu kuşun insan uygarlığına giderek daha iyi uyması rol oynamaktadır. Sığırcık gecelerini şehirlerde geçirmekte ve gündüzleri civara dağılarak besin aramaktadır. İnsana yakın yaşamak sığırcığın lehineyse de insanın aleyhinedir, her kış bu kuşlar 200.000 tondan fazla tahıl yemektedir (yazın böcekleri tercih eder). Doğayı korumak için yok olmakta olan türleri korumak kadar, fazla üreyen türlerle savaşmak da gerekmektedir.

avatar
  Subscribe  
Bildir