Dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor mu?

0
94

Dünya’nın Dönme Hızı Azalıyor

Edmund Halley’in 1693’te yaptığı bir çalışma­dan sonra astronomlar gün süresinin sabit olmadı­ğını biliyorlar. Dünya’nın dönme hızı zamanla azal­dığı için gün süresi de uzamaktadır. Yakın geçmiş­te Dünya’nın yavaşladığını gösteren yeni kanıtlar bu­lundu. Kavın D.Pang ve arkadaşları, geçmişte göz­lenen Ay ve Güneş tutulmalarının gözlem zamanlarıyla hesaplanan tutulma zamanlarını karşılaştırarak, o zamanki gün sürelerini bulmuşlardır. Kavin D.Pang ve arkadaşlarının hesaplarına göre, örneğin Çinliler tarafından 13 Kasım 532, İ.Ö. 21 Nisan 899 ve İ.Ö. 16 Ekim 1876 tarihlerinde gözlenen Ay ve Güneş tu­tulmaları sırasında gün uzunluklarının bugüne göre sırasıyla 0.022, 0.042 ve 0.070 saniye daha kısa ol­ması gerekmektedir. Yani yeni kanıtlar gün süresi­nin ortalama 63400 yılda bir saniye kadar uzadığı­nı göstermektedir. Buna göre, bugün dünden 0.3 10-9 saniye daha uzundur. Bugün Dünya’nın bir tam dönme süresi (yani sabit yıldızlara göre bir gün) ortalama güneş zamanı cinsinden 23 saat 56 daki­ka 4.09054 saniye olarak bilinmektedir. Dünya’nın dönme hızındaki bu çok küçük azalma, Ay’ın çeki­minden ve kendi içindeki maddenin düzgün dağılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir