Doping nedir? Dopingin zararları neler? Sporcular neden doping kullanır

0
83

DOPİNG VE ZARARLARI

Doping denilen maddeler, bile­rek veya bilmeyerek sporcular ta­rafından kullanılmaktadır. Doping: Performansı devamlı veya bir de­faya mahsus, suni yollarla kural dı­şı arttırmak amacıyla, organizmada hiç bulunmayan veya az bulunan maddelerin anormal miktarlarda verilmesidir. Sporcular, bu madde­leri yarışmadan önce veya yarışma esnasında çeşitli şekillerde almak­tadırlar.

Kullanılan doping maddelerine göz atacak olursak. “Stimulanlar (uyarıcılar), Androjen Steroidler, Beta Bloke Ediciler, Diuretikler vb. gi­bi görmekteyiz. Yine kan dopingi gibi metotlar ve daha birçok kısıt­layıcı ilaçlar yer almaktadır.

Antrenmansız sporcu, kapasi­tesinin ancak °/o 70’ni tüketir. Dü­zenli antrenmanlı sporcu ise perfor­mans rezervlerinin °/o 85’ini kulla­nabilir. Geriye °/o 15’lik kullanama­dığı bir potansiyel enerji kapasitesi kalır. Buna organizmanın “otonom enerji rezervi” denir. Bu rezerv an­cak ölüm korkusu gibi durumlar­da kendiliğinden veya doping mad­deleri alınarak suni bir şekilde açı­ğa çıkarılabilir. Bu rezervlerin açı­ğa çıkarılarak kullanılması organiz­manın harap olması demektir. Ba­zen ölümle bile sonuçlanabilir.

Dopingin ciddi yan etkileri var­dır. Örneğin Anabolik Steroidler, er­keklerde sperm hücrelerinin üreti­mini azaltabilir, hormonal denge alt­üst olup, çeşitli komplikasyonlar açı­ğa çıkabilir. Çocuklarda büyüme­nin durmasına yol açabilir. Kadın­larda, erkeksi belirtiler (kıllanma ve adale kitlesinde artma), akne, erkek tipi saç dökülmesi ve sesin kalınlaş­ması, sivilceler ve geçici kısırlık, ka­raciğerde yapısal değişiklikler, ka­raciğer ve böbrek tümörleri oluşa­bilir. Yine bu steroidleri kullananlar çok saldırgan ve sinirli olabilmekte ve dolayısıyla çoğu zaman kontrol altına alınmaları güçlenebilmektedir.

Doping kullananlarda psikoza kadar giden şahsiyet bozuklukları görülebilir. Kişileri sporda zirveye yüksel­ten doping değil, beslenme ve ant­renman metotlarının iyi incelenmesi ve uygulanması, güç ve kuvvetin akılcı kullanılması gibi bedeni ve ru­hi niteliklerin tam gelişmesi ve ken­dine güvendir.

 

avatar
  Subscribe  
Bildir