Depresyonun belirtileri ve bulguları nelerdir?

0
50

Depresyonun Belirti ve Bulguları

İster biyolojik, ister psikososyal nedenler ağırlıkta olsun, depresyonlarda ortaya çıkan ruhsal, bilişsel, davranışsal, bedensel ve fizyolojik değişiklikler şöyle özetlenebilir:
– ruhsal çökkünlük duygusu; kendini üzüntülü , kederli, neşesiz hissetme;
– yaşamaktan zevk alamama, çev­reye karşı genel bir ilgisizlik, isteksizlik içinde olma;
– basit günlük işleri yapmayı zor­laştıracak , hatta engelleyecek düzeyde enerjisizlik. cansızlık;
– genel bir durgunluk, konuşma ve hareketlerin yavaşlaması ya da tam tersine yerinde dura­mama, huzur­suzluk;
– iştah ve ki­lo değişiklik­leri, genellikle de yitimi;
– cinsel ilgi­lerde azalma, soğukluk, is­teksizlik; ka­dınlarda adet düzensizlikleri;
– genel bir hal­sizlik, güçsüz­lük, bitkinlik;
– dikkatini toplama güçlüğü, karar­sızlık, dalgınlık:
– kendine saygı ve özgüvenin azal­ması;
– yetersizlik, çaresizlik, güçsüzlük duygusu;
– geçmişe, genel olarak yaşama ve geleceğe yönelik karamsarlık, ümit­sizlik;
– ölüm üzerine yoğun düşünce uğ­raşılan ve intihar eğilimleri;
– başağrısı ve sindirim sistemi ya­kınmaları başta olmak üzere beden­sel yakınma ve belirtiler.

Depresyondaki her kişide bu be­lirtilerin tümü aynı anda bulunmayabilir. Ruhsal çökkünlüklerde orta­ya çıkan belirti örüntüsü ve bunların şiddeti kişiden kişiye, az ya da çok değişiklik gösterebilmektedir. Dep­resyon tanısı konabilmesi için belir­tilerin her gün ve günboyu; kişinin ruhsal/zihinsel ahengini bozacak, iş ve toplumsal işlevlerini yerine getirmesini engelleyecek düzeyde sür­mesi gerekmektedir.

avatar
  Subscribe  
Bildir