Depresyon Nedir, Depresyon belirtileri nelerdir, kısaca

0
50

Her üzüntü, depres­yon mudur?

Gündelik yaşamımız­da sık karşılaştığımız olaylar ve bunların neden olduğu ya da da bunlarda eş zamanlı olarak ortaya çıkan çeşitli duygu durumları vardır. “Hayatın cilvesi” de diye­bileceğimiz bu gelip geçi­ci üzüntü, keder, hüzün türünden duygusal yaşan­tılar; doğum ile ölüm ara­sındaki yaşamımızın, on­dan ayrı düşünülemez gerçeklikleridir. Oysa, ruhsal ” bir rahatsızlık olan depresyon, (ruhsal çökkünlükler) medikal/psikiyatrik bağlamda ele alınmayı ve sağaltılmayı gerektirecek boyutlardaki bo­zuklukları içerir.

Her üzüntü, isteksizlik depres­yon mudur?
Toplum içinde yürütülmüş alan araştırmalarında depresyon tanısı konmamış kişilerde de dikkate de­ğer düzeylerde depresyon belirtile­ri saptanabilmektedir. Ancak, sağal­tım gerektirecek klinik ağırlıktaki depresyon; salt üzüntü, isteksizlik gibi duygulanımlardan öte bir kli­nik bütünlük oluşturur.

Ruhsal çökkünlükler en az iki hafta süreli, üzüntü ve karamsarlık duygularının egemen olduğu, yineleyebilen hafif tablolardan (Kısa Süreli Yineleyen Depresyon), kişi­nin gerçeği değerlendirme yetisinin de bozulduğu ağır psikotik tablola­ra dek geniş bir yelpaze için­de ortaya çıkar.

Depresyonlar psikiyatrik bozuk­luklar içinde ana özellikleri ile “duygudurum (mood) bozuklukla­rı” başlığı altında sınıflandırılır. Çe­kirdek belirtileri açısından, duygu­lanım alanında çökkünlük, ilgi ve istek yitimi; davranışlarda genellik­le yavaşlama ve ketlenme; bilişsel alanda karamsarlık, değersizlik, suçluluk düşünceleri: ayrıca uyku ve iştah değişimleri ile karakterizedir.

avatar
  Subscribe  
Bildir