Depredyonun Fiziksel ve Ruhsal Belirtileri ve Etkileri nelerdir kısaca

0
49

Depresyon Kişinin Yaşamını Nasıl Etkiler?

Depresyondaki bir kişide üzün­tü, çökkünlük ve isteksizlik duru­mu gelip geçici duygular olmaktan çıkmış; yoğunlaşarak şiddetlenmiş­tir. Günboyu ve haftalardır süren bu belirtilere, kişinin o güne dek il­gi duyageldiği uğraşılarına ve çev­resine karşı soğuma eklenmiştir, işini gücünü eski verimliliğiyle ya­pamaz, eskiden zevk aldığı etkin­liklerden artık tat almaz olur, canı pek birşey yemek istemez, iştahı kaçmıştır. Bunun sonucu kilo yiti­rir, güçten kuvvetten düşer. Gece­leri yatağa girdiğinde huzur içinde uykuya dalamaz ya da sık sık uya­nıp yeniden uyumakta zorlanır. Ba­zen korkulu düşler, karabasanlarla uykusu bölünebilir; ya da sıklıkla olduğu gibi, sabah daha gün ışıma­dan sanki hiç uyumamış gibi yor­gun argın uyanır. Başlayan günün ağırlığı daha sabahtan omuzlarına çökmüş gibidir. Kendisini doğru­dan ilgilendirmese de en küçük üzücü bir haberden aşırı etkilenir, gözyaşlarına boğulabilir; sık sık ne­denli nedensiz ağlar. Bu tür deği­şikliklerin yanında sıkıntı, bunaltı, çarpıntı, ikide bir üfleyip pöfleme ve huzursuzluk da bulunabilir.

Depresyondaki kişi yaşama sevincini yitirmiştir. Bu çökkün duygu durumunda iken, zihni de boş durmaz; geçmişe döner, olayları tekrar tekrar yo­rumlar. Herşeyi kötü yanıyla görür ve belki de artık önemi­ni yitirmiş başarısızlıkları bu­lup çıkarır, yeni pişmanlıklar duyar. Geleceğine yönelik ka­ramsarlıklara, ümitsiz düşünce­lere kapılır; olmadık endişeler, evhamlar üretir. Kendini oldu­ğundan değersiz, küçük göre­bilir; kendisine saygısını, özgüvenini yitirebilir. Bu sanki enerji yitimi, ketlenme ve zevk alamama ile seyreden bir geriçekilme durumudur. Ba­zen bu ruhsal/zihinsel, davra­nışsal, bedensel, fizyolojik değişimlerle karakterize ruhsal çökkünlük durumu, kişinin tüm va­roluş halini kapsar; onu yaşamdan tümüyle koparabilir; ölmeyi iste­mesine yol açacak derecede yoğun­laşabilir.

Kişi hiç birşeyin düzelmeyece­ği, herşeyin daha da kötü olacağı biçiminde bir karamsarlığa düşebi­lir. Kendisini penceresiz, karanlık bir hücrede, ya da derin bir kuyu­nun dibinde görebilir, yukarıda da hemen hemen hiç ışık yok gibidir…

avatar
  Subscribe  
Bildir