Deniz kestanesi, türleri ve özellikleri. Deniz kestanesi dikeni batması

0
104

Deniz kestanesi inesi nasıl çıkarılır?

İlginç görünüme sahip deniz kestanelerinin basık bir yarım küreyi andıran şekilleri yanında yumurta biçiminde oval yapılı veya disk şek­linde olanları da vardır. Bütün vü­cutları kalker plakalarla örtülmüştür. Deniz kestanelerine genelde kaya­lık ve nadir olarak da kumlu kıyılar­da rastlanabilir. Siyah, menekşe ve taş renginde olan bu hayvanlar in­sanlar için hiç de yararlı sayılmaz­lar. Aksine, üzerlerinde bulunan, çok kolay kırılabilen ve küçük kan­calı uçlardan oluşmuş dikenleri yü­zünden insanlarda yaralanmalara neden olurlar. Dikkatsiz bir anınız­da bu hayvanın üzerine basacak olursanız bu dikenler ayağınıza batar ve çok acı verir. Aynca battığı yerde apseye neden olur.

Menekşe renkli deniz kestane­lerinde durum daha ürkütücüdür. Bu renkteki deniz kestanelerinin di­kenleri basık olup, taşıdıkları zehiri, kıskacından yaraya akıtırlar. Sonuçta çok şiddetli ağrılara, kıza­rıklığa ve sinir sisteminiz üzerinde etkilere neden olurlar. Düzenli ol­mayan nabız atışları, kusma, ishal, başağrısı ve alerjik reaksiyonlar or­taya çıkar.
Deniz kestanelerinin bu olum­suzluklarından korunmak için, her şeyden önce kayalık yerlerde adım attığınız yeri dikkatlice kontrol etme­niz, mümkünse ayağınıza deniz ter­liği giymenizi öneririz.

Aldığınız tedbirlere rağmen yi­ne de böyle tatsız bir olayla karşıla­şırsanız şu tedaviyi uygulayabilir­siniz. Dikenlerin battığı yeri öncelik­le yumuşatmalısınız: daha sonra dezenfekte edilmiş bir cımbızla bu dikenleri derinizden temizlemelisi­niz. Derince batmış olanları, vücut bir sure sonra kendi atar. Ancak bu kısma pomat uygulanması, tavsiye­lerin önde gelenidir. Yaranın dezen­fekte edilmesi de enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Zehirlenme durumlarında hekim kontrolünde tedavi yapılması gerekir.

Ekonomik bir değer taşımayan bu hayvanların beslenmesi ise, de­niz bitkileri, ölü hayvan parçaları ile olur. Bazı formları kum ve çamuru, solucanlar gibi sindirim sistemine geçirir ve bu esnada içinde bulu­nan organik maddeleri besin olarak kullanırlar.

avatar
  Subscribe  
Bildir