Deniz kaplumbağaları nasıl korunur

0
50

Deniz kaplumbağalarını kurtarma çabaları

Deniz kaplumbağaları, Akdeniz’e sa­hili olan bütün Avrupa ülkelerinde, he­men hemen tamamen yok olmuş gibidir.
Yunanistan’ın Zakintos Adası’nda yuva yapan bir grup dışında diğer bütün önemli deniz kaplumbağası populasyonları Türkiye kumsallarını yuvalama yeri olarak kullanmaktadır. Çünkü, Avrupa ülkeleri sahillerinin şehirleşmesi ve kir­lenmesi sebebiyle kaplumbağaların bu sahilleri yuva yeri olarak kullanamaması ve Türkiye sahilleri tabii yapılarının he­nüz bozulmamış olması nedeniyle deniz kaplumbağalarının nesillerini devam et­tirebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.Diğer taraftan deniz kaplumba­ğalarının bugünkü durumu ve geleceği, sahillerde giderek artan geçici ve devam­lı turistik kuruluşlar ve hatalı sanayileş­menin getirdiği olumsuz etkiler nede­niyle endişe vericidir. Araştırmalarımız sonucunda deniz kaplumbağalarını çeşitli zararlı etkenlerden korumak, giderek büyüyen dengeli populasvona ulaştırmak ve birçok nesiller verebilecek şekilde uzun ömürlü yaşamlarını devamlı kılabil­mek gayesiyle önlem paketleri hazırlan­mış ve gerek çevre kuruluşları gerekse yerel kuruluşlara sunulmuştur.

Bunların başlıcaları şunlardır;

– Yuva yapıp yumurta bırakmak ama­cıyla kumsala çıkan dişiler öncelikle ko­runmalıdır. Çünkü dişilerin en duyarlı yumurtlama dönemini rahatsız edilme­den, ürkütülmeden geçirilmesi sağlan­malı ve böylece kumsala yuva yapma ba­şarısı yükseltilmelidir.

– Yuva yapma mevsiminde önemli yuvalanma kumsallarına insan girişleri minimuma indirilmeli ve dişileri rahatsız edecek yapay ışıklandırmalar kaldırılmalı veya azaltılarak deniz tarafları uygun şe­kilde perdelenmelidir.

– Kumsala yakın, dişileri ürkütebile­cek doğal olmayan ses kaynakları engel­lenmeli kumsal üzerinde veya yakınında motorlu araçların dolaşmasına izin veril­memelidir.

– Kumsallardan her ne şekilde olursa olsun kum alınması önlenmelidir.

– Yuvalar ve yumurtadan yeni çıkmış olan yavrulara zarar veren predatör etkisi azaltılmalı yapay ışıklandırma nedeni ile yavruların yönlerini şaşırmalarına engel olunmalıdır.

– Yaşayan fosil diyebileceğimiz deniz kaplumbağalarının yaşamlarını sürdürülebimesi ve korunabilmesi için yuvalanma gelişim ve beslenme alanlarının ta­mamını kapsayan populasvon araştırma­ları yapılarak bu bilgi eksikliği süratle gi­derilmelidir. Zira uygulanacak koruma çarelerinin tam tespit edilebilmesi için, öncelikle bu türlerin populasvon büyüklüklerinin saptanması gereklidir. Sevimli deniz kaplumbağalarının bizim sahil­lerimizde bulunmasından son derece sevinç duymalıyız.

Bu hayvanları yok olmaktan kurtar­mak amacıyla çeşitli dernek ve doğayı seven kişiler bir araya gelerek bu koru­mada aktif rol oynamalı ve üniver­sitemizle işbirliği kurmalıdır. Böylece bilimsel ve sosyal çevre etkenlerinin doğru respiti sayesinde, kaplumbağaların korunmasında ve kumsallarımızın daha iyi değerlendirilmesinde büyük başarı sağlanacağı inancındayız.

avatar
  Subscribe  
Bildir