Çürümeyi ne önler? Eskilerde siyah renk neyin sembolüydu?

0
49

Mumyalamak için asfalt kullanımı

Eski Mısır’da ölüleri mumyalamak için kullanı­lan kokulu reçinelere asfalt katılıp katılmadı­ğı son yıllara kadar tartışmalı bir konuydu. Sezar zamanında yaşamış olan Sicilyalı Diodor, Ölü Deniz kıyılarında yaşayanların bu değerli mad­deyi ele geçirip Mısır’a satmak için nasıl döğüştüklerinı anlatır. 1979’da amacı mumyalama usullerini daha iyi anlamak olan Manchester Müzesi Mumya Projesi de mumyalamada asfalt kullanıldığını orta­ya koydu.

Ayrıca, Almanya’da J. Rullkötter, İsrail’de A. Nissenbaum ve Fransa’da J. Connan’ın çalışmala­rı, Eski Mısır’ın II. Ramses veya Yeni İmparatorluk (M.Ö 1295-1118 arası), Ptoleme ve Romalılar (M.Ö. 400-M.S. 300 arası) dönemlerinde kullanılan mumya reçinelerinde asfalt bulunduğunu kanıtladı. Mumyalardan alınan reçine örneklerinde steran’lar ve terpan’lar gibi polısiklik doymuş hidrokarbonla­rın bulunuşu, bunlara asfalt katılmış olduğunu orta­ya koyuyordu. Bu hidrokarbonların gaz kromatografileri, yüksek molekül ağırlıklı ve C sayısı tek (21, 23 …) olan alcan’ların fazlalığını göstermekteydi.
Bunlar muhtemelen yüksek bitkilerin cuticula bal-mumlarıydı. Ayrıca örneklerde çam reçinelerine (özellikleC15H24 grubu polisiklik hidrokarbonlara ve bu gruptan da en çok longifolen’e) arı balmumuna (C33 ve C39 olefinlerine) ve nihayet asla canlılarda bulunmayıp petrol, asfalt ve karbon gibi fosil maddelerde rastlanan pristan ve phytan’a rastlandı.

Eski Mısır’a asfalt, Ölü Deniz’den ve Irak’taki Hit-Abu Jir bölgesinden geliyordu. Karışımdaki as­falt oranı en sık %10-30 olup, %3-81 arasında de­ğişiyordu.

Acaba Eski Mısır mumyacıları neden çok uzak­lardan getirilen asfalta gerek duyuyorlardı? Bunun iki nedeni vardı: Bir kere eski çağlarda asfaltın an­tiseptik özellikleri tanınıyordu, örneğin, mantardan korunmak için tahta eşyaların üstü asfaltla kaplanırdı. Mumyacılar da ölünün mikroplarca çürütülmesinı önlemek için asfalt kullanıyorlardı. Böylece adeta ölüye sonsuza kadar geçerli bir pasaport veriliyordu. Ayrıca asfalt, mumyaları siyahlaştırıyor­du. Bugün Almanya’da Hildesheim Müzesi’nde gösterilen Djed-Bastet-Juef-Anch’ın (M.Ö. 600) tahta lahdi üzerinde bunun anlatıldığını görmek mümkündür. Mumyaların neden siyahlaştırdığı, arkeologları uzun süre meşgul etmiştir. Bugün Louvre Müzesi’nde bulunan M.Ö. I. yüzyıla ait bir papirüs’de ‘siyahlaştıran’ asfalttan söz edilmektedir. Eski Mısır’da siyah, bugün olduğu gibi yas rengi olmaylp, öldükten sonra tekrar hayata dönmenin sembolüydü. Yeniden oluşma ve cinsel gücün sembolü olan Apis öküzü siyahtı. Mumyalama işle­rinde daima hazır bulundurulan Osiris, Amon-Re ve Anubis gibi Tanrı heykelleri de siyahtı. Bereket Tanrısı Min’in heykeli reçine ve asfalt karışımı ile boyanmıştı.

 

 

Eski Mısır’da asfalt, ölüleri mumyalamada kullanılı­yordu. Asfalt hem antiseptikti hem de ölüleri siyah­laştırıyordu. O zamanlar siyahlık, yas değil, hayata yeniden dönüş simgesiydi.

Böylece bugün Eski Mısırlıların ölülerini neden asfaltladıklarını biliyoruz. Mikropları uzaklaştırmak ve yeniden hayata dönüşü çabuklaştırmak. Asfalt­ların analizi, petrol arama çalışmalarında geliştirilen teknikler sayesinde mümkün olmuştur.

avatar
  Subscribe  
Bildir