Crambenin bitkisi hakkında detaylı bilgi.

0
263

Crambenin (Crambe abyssinic) , endüstride erusik asit ihtiyacını karşılamak için iyi bir kaynak olduğu saptanmış ve geniş çapta üretilmesi için çalışmalara başlanmıştır Uzun zincirli bir yağ asidi olan erusik asit, krem sanayiinde ve plastik sanayiinde yumuşatıcı madde olarak değerlendirilmektedir.
Bugüne değin sanayinin gerek duyduğu erusik asit, kolza yağından elde edilmekteydi Erusik asit insan sağlığı için zehirli bu bileşik olduğundan son yıllarda çiftçiler, erusik asit miktarı son derece düşürülmüş kolza tohumlan kullanmaya başladılar Bunun sonucunda özellikle ABD’de erusik asit üretimi azaldı ve sanayinin gereksinimi hızla arttı ABD Tarım Bakanlığı bunun üzerine kolzanın yerine geçebilecek erusik asıl miktarı yüksek yem yem kültür bıtkılen bulma amacıyla bir dizi projeyi devreye soktu Hardal, lahana ve kolza familyasından (Crucıteren veya Brassıcaceen) laçyapraklı bir bitki olan crambe. böylece bulundu.

Fazla su istemeyen bu bitkinin gelişme sûresi 90-100 gündür Tohumlarından elde edilen yağ oranı yüksektir Cram-be tohumu yağındaki erusık asit oranı da (% 60). kolza yağından alınandan (% 40-50) daha (azladır
ABD’de yapılan ıslah çalışmaları sonucunda bulunan crambenın 3 yem tûniı ABD Tarım Bakanlığı nca tescil edilmiştir Crambeden elde edilen yağın özel tekniklerle toksık maddelerinden arındırılması ve besleyici değerinin artırılması ıçm çalışmalar sürdürülmektedir. Araştırmacılar kolza yağı ile cıambe yağını birçok yönden karşılaştırmaktadırlar. Crambe yağı kolza yağının kullanıldığı her yerde onun yerine geçebilir, hatta bileşimindeki erusık asit oranının yüksekliğinden de anlaşıldığı gibi, bazen de ondan daha üstün niteliklere sahiptir.
Crambe yağı hıdroıerıle doyurularak serileştirilirse bal mumu görünümünde bir ünjn elde edilir ve bu ürün mum ve kozmetik sanayiinde kullanılır.
Yüksek basınç altında işlem gören crambe yadından naylon benzen plastik maddeler elde edilir ve bu maddeler özel iıkle dışlı çarklarda ve kablo izolasyonunda kullanılır
Crambe yağı değişik tekniklerle işlenerek cila ve plastik sanayimde de geniş ölçüde kullanılır
Crambeden elde edilen ürünlerin gelecekte sanayinin değişik dallarında geniş uygulama alanı bulacağına inanılmaktadır
Oiğer taçyaprakh kültür bitkilerinde olduğu gibi crambe-de de glikozınolat (glikoz molekülüne bağlı hardal yağı) bileşiklen vardır İnsan ve hayvanlar için zehirli olan bu bileşikler tohumda depolanmıştır ve crambe küsbesmın hayvan yemi olarak kullanılabilmesi için bu bileşiklerden arındırılması, içerdiği zehirli maddelerin hayvan sağlığını tehdit edecek boyutların altına düşürülmesi gerekir Araştırmalar sonucunda crambe küsbesmın sığır yemlerine % 15 oranında katılmasının sakıncalı olmadığı görülmuştür.

Genellikle Оrtа Akdeniz ülkelerinde yetıştirildi. Ekimde iyi sonuç alınan crambenin ekimi İçin Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri uygun ekolojilere sahiptir.

avatar
  Subscribe  
Bildir