Çocuklardaki alerjik hastalıkların teşhisi, belirtileri ve nedenleri.

0
96

Çocuklarda alerjik hastalıklar, teşhisi, çocuklarda alerjik hastalıklar nasıl belli olur?

Çocuklarda alerjik hastalıkların teşhisi, fazla geciktirilmeden yapılmalı ve bazı önlemler alınma­lıdır. Geç teşhis konulması ve yetersiz tedavi programlarının uygulanması, çocuğun sağlığı ile birlikte sosyal bakımdan da gelişmesini olumsuz yönde et­kiler. Uygun tedavi yapılmayan problemli çocukla­rın, okul devamsızlıkları nedeniyle eğitimleri aksamakta, arkadaşlarıyla oynayamadıklarından sosyal gelişmeleri tam olamamakta ve bazen aile içi huzursuzluklara da neden olmaktadırlar.

Çocuklarda alerjik hastalıkların teşhisini zorlaş­tıran bazı nedenler vardır. Özellikle küçük yaştaki ço­cuklar şikâyetlerini tam bir açıklıkla anlatamazlar. Alerjik hastalıkların belirtileri de bu yaşlarda olduk­ça farklıdır. Örneğin, çocuklarda sıklıkla görüldüğün­den, uyku bozukluğu gibi bir şikâyetin veya okulda konsantrasyon kabiliyetinin azalmasının, burun tıka­nıklığı ve alerjik nezleden ileri geldiğini anlayabilmek kolay olmayabilir.

Alerjik hastalığın kendisinden çok bunun sebep olduğu davranış bozuklukları anne ve babanın ilgisini daha çok çekebilir. Havadaki alerjenlerin sebep olduğu alerjik belirtilerin mevsimsel değişimleri de henüz birkaç mevsim görmüş olan bu ufak çocuklarda zor anlaşılabilmektedir. Çocukların anatomik ve fizyolojik farklılıktan da alerjik hastalıkların tedavisini güçleştirir. Teneffüs yollarının akciğerdeki bölümünü oluşturan bronşla­rın, çocuklarda daha dar olması nedeniyle nefes dar­lıkları dana hızla gelişebilir. Erişkinlerde öksürük ve balgam çıkarma gibi şikâyetlerle başlayan astma atakları, günler hatta aylar sonra nefes darlığına dö­nüşürken, bu durum çocuklarda çok daha hızlı ol­maktadır. Bazen uzun süre devam eden öksürük, kısa sürede hırıltılı ve sık soluk alma ve nefes darlı­ğına neden olabilmektedir.

Çocuklardaki alerjik hastalıkların erişkinlerdekine nazaran daha olumlu yönleri de vardır. Çocuk­larda alerjilere neden olan çevresel faktörleri ortadan kaldırmak daha kolay olabildiği gibi, hastalıkları er­ken safhada iken tedavi etmek ve komplikasyonları önlemek de mümkündür.

avatar
  Subscribe  
Bildir