Gregoryen Takviminin Tarihçesi

Gregoryen Takvimi Bugün ülkemizde de uygulanan Gregoryen takvimin, 16. yüzyıl so­nunda Avrupa’da bazı ülkeler tara­fından kabul edilmesine yol açan neden, Jülyen takvimde kabul edi­len 365,25...

Hicri Takvim nedir? Türklerin kullandığı Takvimler

Hicri Takvim Hicri takvim, bilindiği gibi bir ay takvimidir. Oniki ayın altısı 30 gün, beşi ise 29 gün çeker. Yılın son ayı olan Zilhicce’nin uzunluğu...

Eski Türk Takvimleri. Selçukluların Güneş Takvimi

 Takvim-i Celali Bu takvim adını, Selçuklu Sulta­nı Celaleddin Melikşah'tan alır. Dü­zenlenmesindeki amaç, Jülyen ya da Gregoryen takvimlerininkiyle ay­nıdır: Mevsimlerin doğru olarak gös­terilmesi, başka bir deyişle...

Hangi spora kaç yaşında başlanmalı?

Çeşitli sporlara başlama ve branşlama yaşı

Gök taşı nedir? Gök taşıları ne zaman görülebilirler?

Gök Taşları Astronomi, kimileri için oldukça sıkıcı bir uğraş­tır. Gözlem için seçtiğiniz hedef ister yıldız kü­mesi ister bulutsu, isterse her hangi bir geze­gen; elinizdeki alet...

Genel Görecelik kuramı nedir? ALBERT EİNSTEİN biografisi

ALBERT EİNSTEİN (1879-1955) — "Okula gitmem neden ge­rekiyor, babacığım?" Sert görünüşlü baba, sekiz ya­şındaki oğlunu tepeden süzdü. — “ Albert, kara cahil biri ola­rak mı büyümek istiyorsun,...

Karaçay (Saklıkent) kanyonu nerede? EŞEN OVASI

KARAÇAY (SAKLIKENT) KANYONU Antalya Körfezi ile kuzeyindeki Göller Yöresi ara­sında ani bir dirsek yaparak ters V şeklinde yön kazanan ve birbirine koşut uzanımlı yüksek dağ...

Ağaçın neden halkaları var? Ağacın yaşı nasıl hesaplanır?

Ağaçların yıllık halkaları ve iklim arasındaki bağ Çoğumuz, kesilmiş bir ağaç gövdesi üzerinde iç içe geçmiş dairesel halkalar görmüşüzdür. Aca­ba kaçımız bu halkaların bize ne...

Mamutların nesli neden tükendi

MAMUT SOYU NASIL TÜKENDİ? Bütün dinuzorlar gibi hemen hemen bütün mamutlar da kısa bir sü­rede yer yüzünden kaybolmuşlardır. İleri sürülen iddialara göre, onbir bin yıllık...

Sığır kuyruğu otu hakkında bilgi

Bitkilerin biyolojik saatleri Sığır kuyruğu (Verbascum ihapsus) temmuz ve ağustos ayla­rında, sabah saat altı ile on arasın­da tohum tozlarını yayar. Aynı sa­atlerde arılar ve diğer...

EN POPÜLER

GÜNCEL