Bulutlar nasıl oluşur? Yağış çeşitleri

0
22

YAĞIŞ NASIL OLUŞUR

Soluduğumuz, içinde yaşadığı­mız hava tabakası, miktarı değiş­mekle beraber daima su buharı içe­rir. Normal atmosfer şartlarında bi­zim bu suyu görmemiz mümkün değildir. Ancak, hava kütlesi yük­selerek soğuduğunda veya daha soğuk bir hava kütlesiyle karıştığın­da içindeki bu su buharı yoğunla­şarak atmosfer içinde bulut, yerde ise çiğ haline dönüşür. Havanın so­ğuması devam etliği takdirde, eğer içindeki nem oranı diğer bir ifadeyle su buharı miktarı fazla ise yoğun­laşma olayı hızlanır ve neticede bu­lutlar çoğalır ve kalınlaşır, damlacık­lar haline gelen su bulutlardan ya­ğış olarak yere düşmeye başlar. Yağışın oluştuğu sırada ve yüksek­lerde hava sıcaklığı 0 °C civarında veya daha düşükse, su damlacık­ları donar ve bu durumda kar ve­ya dolu yağışı görülür. Yağış olu­şumu için, mutlaka havanın içinde yeterli miktarda su buharı bulunmalı ve yoğunlaşmayı sağlayacak oran­da sıcaklık düşüşü meydana gel­melidir. Bu iki ozeilikten birinin ay­nı zamanda olmayışı durumunda yağış olayı görülemez.

avatar
  Subscribe  
Bildir