Bulgaristan s.VRELO (Taşkınlar Köyü)’de ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
117

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kullanıcılar listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2013 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
AZİS SADULA OSMAN
AYTEN MUSTAFA TASİM
AYHAN GÜLISTAN GÜLISTAN
AYHAN MUHAREM MÜMÜN
AYŞE AZİS RECEP
AYŞE ALİ ARABADJİ
AYŞE AHMED HASAN
AYŞE İSMAİL HASAN
AYŞE MEHMED MEHMEDALİ
AYŞE MUSTAFA HAMZA
AYŞE MÜMÜN HAMZA
AYŞE SABRİ MEHMED
AYŞE ÖMER HALİL
AKİF MEHMED AKİF
ALBENA ZAMFİROVA EMİLOVA
ALİ OSMAN HALİL
ALİ SALİ APTİ
ALİOSMAN YİLDİZ
ALİOSMAN MÜMÜN HASAN
ALİOSMAN HABİL OSMAN
ANA VELİKOVA ANTONOVA
ANELİYA EMİLOVA FİDANOVA
ANKA EMİLOVA DİMİTROVA
ANKA ZAMFİROVA EMİLOVA
APTULA SUAİB ARABADJİ
APTULAZİS ALİŞ CAFER
ARİF DURMUŞALİ MEHMED
ASİE MEHMED MÜMÜN
ATİE HALİBRAM USEİN
ATİE ŞERİF BEKİR
AHMED AHMED HASAN
AHMED MEHMED HASAN
AHMED MUSTAFA HAMZA
BAYRAMALİ SADULLA MÜMÜN
BAYSE RAİM APTULLA
BASRİ BEKİR BEKİR
BASRİ SABRİ HASAN
BAHAR SEİM MURAD
BAHRİ BASRİ BEKİR
BEYSİM USEİN EMURLA
BEKİR BEKİR BEKİR
BEKİR BEKİR BEKİR
BİLYaNA DEMİREVA FİDANOVA
BORİS ÜLİANOV STOEV
BÜLENT ALİOSMAN HASAN
BÜLENT EROL SABRİ
BÜRHAN MUSTAFA RASİM
VALENTİN ALİPİEV HRİSTOV
VALENTİN DRAGANOV STEFANOV
GÜLBEYDE İSMAİL MÜMÜN
GÜLTEN HALİL MÜMÜN
GÜLŞEN RAKİB MEHMED
GÜLÜZAR MEHMED SADULLA
GÜLÜSTAN GÜLÜSTAN GÜLÜSTAN
GÜNSELİ MÜMÜN ÖMER
GÜSÜM MEHMED BEKİR
DETELİNA ŞENKOVA KİNÇEVA
DEÇO ŞENKOV KİNÇEV
DEYaN DEÇEV KİNÇEV
CEMİLE SABRİ MEHMED
DRAGAN MARTİNOV STEFANOV
EVTİM EMİLOV HRİSTOV
ELİSAVETA MARTİNOVA HRİSTOVA
ELİF OSMAN ALİ
ELMİRA ALDİNOVA HRİSTOVA
EMİL STOYÇEV FİDANOV
EMİLİYA HARALAMPİEVA HARALAMPİEVA
EMİNE BEKİR RECEP
EMİNE İSMAİL HASAN
EMİNE HASAN ARABADJİ
ERCAN ALİ SALİ
ERDİN ALİOSMAN MEHMED
ERDOAN MUSTAFA HASAN
ERDUN HASAN İDRİZ
ERKAN SELİMAN ALİOSMAN
EROL SABRİ ALİDJAN
ZEKERİE MEHMEDALİ MEHMED
ZEKİ HASAN KODJAİBRAHİM
ZEKİE ÖMER MAVILER
ZEKİE USEİN RASİM
ZEKRİYa MUSTAFA USEİN
ZİNEB ŞERİF AHMED
İBRYAM NAZİM RECEP
İLYAZ SALİF SALİM
İSMAİL ALİŞ CAFER
İSMAİL SABRİ HASAN
YİLDİZ ZEKERİE MEHMED
YİLMAZ İSMAİL APTULLA
KABİL MEHMED HAMZA
KADRİE YİLMAZ APTULA
KADRİE MEHMEDALİ ÜNAKOVA
KAZİM NAZİM RECEP
KERİM KAZİM RECEP
KERİME APTİKADİR AHMED
KREMENA ANGELOVA RAYÇEVA
MARİANA ATANASOVA ORLİNOVA
MARİYaN EMİLOV FİDANOV
MAHMUD MUSTAFA AHMED
MAHMUD SEBAHTİN NURİ
MERİEM USEİN SADULA
MESUT MÜSLÜM ALİOSMAN
METİN BEYSİM HASAN
MEHMED BEYSİM HASAN
MEHMED İZET MEHMED
MEHMED MEHMED MEHMEDALİ
MEHMED HALİL GÜLÜSTAN
MEHMEDALİ MEHMED MEHMEDALİ
MEHMEDALİ TAHİR AHMED
MİLEN MLADENOV OGNYaNOV
MİLENA BİSEROVA SALTAŞ
MİLENA ZAMFİROVA EMİLOVA
MİLENA YOSİFOVA HRİSTOVA
MUZAFER BAHRİ HADJİMEHMED
MUSTAFA ALİOSMAN VELİ
MUSTAFA RASİM HASAN
MUSTAFA SEBAHTİN MUSTAFA
MUSTAFA TASİM BEYSİM
MUSTAFA HASAN RASİM
MUHAMED KASİM.Ö.MER
MUHAREM RAŞİD MÜMÜN
MÜMÜN BEYSİM HASAN
MÜMÜN MUSTAFA ALİ
MÜMÜN ÖMER MÜMÜN
MÜMÜNE ALİ İSMAİL
MÜSLÜM ALİOSMAN MUSA
NACİE ESAT HALİL
NACİE HASAN MÜMÜN
NACİE YaŞAR ÖMER
NAZEL HALİL HASAN
NAZMİE TASİM HASAN
NAYME BEKİR APTİ
NASİBE HALİM MEHMED
NATALİYa NİKOLAEVA RAYÇEVA
NEVRİE SEYDALİ MUSA
NEDJAHTİN SEBAHTİN MUSTAFA
NEDJAHTİN HAKKİ SADULLA
NECİB USEİN HASAN
NECİBE HASAN İSMAİL
NEJDET SABRİ ALİDJAN
NERGÜZE ÜZEİR ALİ
NESRİN NEJDET ALİDJAN
NEFİZE ALİ HALİL
NEFİZE MUSTAFA ALİDJAN
NİKOLAY KRASİMİROV RAYÇEV
NİNA MARTİNOVA MARTİNOVA
NİYAZİ MUSTAFA HASAN
NURİDİN MEHMED AKİF
NURİE HASAN HALİL
NURİE HİLMİ HASAN
ONUR YOZGÜR
ORLİN DRAGANOV STEFANOV
ORHAN MUSTAFA RASİM
ORHAN MUHAREM MÜMÜN
OSMAN MUSTAFA HALİL
OSMAN ÖMEROSMAN OSMAN
PERİHAN AHMED MEHMED
RABİE BEKİR MUSTAFA
RAYME MUSTAFA İBRYAM
RASİM USEİN HASAN
RAŞİD MUHAREM MÜMÜN
REMZİE ALİOSMAN MUTLU
ROSEN GEORGİEV DİMİTROV
ROSİTSA MİTKOVA HRİSTOVA
SABRİ BASRİ SABRİ
SABRİ MUSTAFA HASAN
SABRİ HASAN İSMAİL
SABRİE APTULLA İSMAİL
SABRİE İSMAİL SÜLEYMAN
SABRİE FAYİK SADULLA
SABRİE ŞERİF KODJAİBRAHİM
SADET ALİOSMAN HASAN
SADULLA OSMAN SALİM
SALİ MÜMÜN ÖMER
SALİM MEHMEDALİ MEHMED
SAŞO MLADENOV ANGELOV
SVETLA GEORGİEVA DİMİTROVA
SVILEN SOKOLOV SOKOLOV
SEBAHTİN MAHMUD NURİ
SEBAHTİN MUSTAFA MÜMÜN
SEBİLE HASAN HASAN
SEVGÜL NECATİN ÖZCAN
SEVDALİN EVTİMOV HRİSTOV
SEVCAN ALİ SALİ
SEVCAN EMİLOVA ATANASOVA
SEVDİE OSMAN HASAN
SEVDİE SÜLEYMAN ALİDJAN
SEVERİN EMİLOV ATANASOV
SEİM KYaZİM RECEP
SEYHAN RASİM HASAN
SELVER AHMED AHMED
SELVER EMİN MÜMÜN
SELVER SALİ MESTAN
SELVER HASAN HASAN
SELİMAN ALİOSMAN MUSA
SENAY RASİM SABRİ
SERGEY SAŞEV ANGELOV
SERKAN SELİMAN ALİOSMAN
SİBEL NİYAZİ HASAN
SLAVÇO MİNÇEV HRİSTOV
SLAVÇO SLAVÇEV HRİSTOV
STANİSLAV SAŞEV ANGELOV
STEFAN MLADENOV OGNYaNOV
SULTAN MEHMED MUSA
SİDİKA MEHMED CAFER
SÜLEYMAN ALİ SÜLEYMAN
TANER TASİM TASİM
TASİM BEYSİM TASİM
TUNCER NEJDET SABRİ
TÜRKAN NECİB HASAN
FANKA GORÇEVA EMİLOVA
FATME MEHMED İZET
FATME MÜMÜN RECEP
FATME HASAN HASAN
FATME ÖMER HALİL
FATMEGÜL OSMAN APTULA
FAHRİ YİLMAZ APTULA
FEYME KASİM GÜLÜSTAN
FEYME SADULLA OSMAN
FERİŞE MUSTAFA MUSTAFA
FERHAN FİKRİ APTULA
FETİE SALİ MEHMED
FİKRET FİKRİ APTULA
FİKRİ RAİF APTULA
FİLİP GEORGİEV DİMİTROV
FİRDES MUHAMED ÖMER
HABİBE HALİL MÜMÜN
HAVZE ŞERİF BEKİR
HAVIZE BASRİ BEKİR
HAZEL İSMAİL İBRYAM
HAZEL MEHMED RECEP
HAZEL SALİM AHMED
HAZEL HASAN HASAN
HAZEL USEİN İBRYAM
HAYRİE MEHMED ŞABAN
HAKKİ NEDJAHTİN SADULA
HALİL MÜMÜN HALİL
HALİL OSMAN GÜLÜSTAN
HALİM HASAN MÜMÜN
HAMDİ MEHMED HAMZA
HARALAMPİ MARTİNOV HARALAMPİEV
HARİZANA HRİSTOVA OGNYaNOVA
HASAN MEHMED HAMZA
HASAN MUSTAFA RASİM
HASAN SUAİB ARABADJİ
HASAN ŞÜKRÜ HASAN
HASİBE EMİN CAFER
HASİBE MÜMÜN HASAN
HASİBE SADULA EMURLA
HASİBE ŞÜKRÜ ÖMER
HATİCE ZİNAL MÜMÜN
HATİCE RAİF APTİ
HAFİZE ŞERİF BEKİR
HRİSTİNA RAŞKOVA ATANASOVA
HİLMİ MUSTAFA HASAN
HYULİYA MUHAMED ÖMER
HÜLYa YOZGÜR
HÜRÜ EMİN HASAN
HÜRÜ MEHMED AHMED
ŞABAN MEHMED ŞABAN
ŞENAY ALİ SADULA
ŞERİFE BASRİ SABRİ
ŞERİFE HALİLOVA SADULOVA
SUAİB APTULLA ARABADJİ
ŞİLYaNA RUMENOVA OGNYaNOVA
ÖMER AHMED MEHMED
ÖMER MUSTAFA HALİL
ÖMEROSMAN MEHMED AHMED
ÜNAL ÖMER APTULA
USEİN MEHMED HAMZA
USEİN ÖMER MÜMÜN

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir