Bulgaristan s.Vilkoviç Köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
210

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kullanıcılar listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
AVNİ ALİ ALİ
ADNAN RAMADAN HASAN
AJDA ALİ ALİ
AZİZE MEHMED MUSTAFA
AYGÜL MÜMÜN HASAN
AYLA NURİ İSMAİL
AYNUR ÖMER HAYRULA
AYTEN RECEP MEHMED
AYHAN ALEHTİN HALİL
AYŞE AHMED RECEP
AYŞE AHMED HASAN ZEYTİN
AYŞE DURMUŞ MUSTAFA
AYŞE MUSTAFA RECEP
AYŞE ŞEVKET HASAN
ALEİTDİN YuSEYN HALİL
ALİ MEHMEDALİ İSMAİL
ALİ FAHRİ MEHMED
ALKAN MESUT SADİK
ANA RAYKOVA KELEŞ
ANA HRİSTOVA HRİSTOVA
ANGELİNA FİDANOVA MARİNOVA
ANELİYA HRİSTOVA ÜSEİN
ANETA KRASİMİROVA KARŞİYaKALİ
ANETA HRİSTOVA YORDANOVA
ARZU SELİM ALİ
ARSO SAŞEV ASENOV
ASİYA AHMED ALİ
ASYA ŞANİOVA İLİEVA
AHMED EMİN EMİN
AHMED OSMAN ALİ
BAYRAM AKAR
BAYRAM AHMED HASAN
BAYRAM MEHMED MUSTAFA
BAYRAM MÜMÜN MUSTAFA
BAYRAM.Ö.MEROSMAN HASAN
BAYSE YaKUB MEHMED
BAHRİE RAHİM EMİN
BEYTULLAH ALİ İSMAİL
BEKİR BEKİR MAHMUD
BELGİN ÇELEBİ
BORYaN MLADENOV SİMEONOV
VASİLKA EMİLOVA HRİSTOVA
GALİNA ŞİBİLOVA ŞİŞKOVA
GALA RADEVA HRİSTOVA
GİZEM HALİLOĞLU
GÜLBAHAR REMZİ MÜMÜN
GÜLBİYa MUSTAFA EMİN
GÜLVIE İSMAİL HASAN
GÜLCAN RAMADAN SADİK
GÜLCAN FAİK ALİ
GÜLER BAYRAM HACİOĞLU
GÜLİZAR İLAZ MEHMED
GÜLTEN RECEP ALİ
GÜLFİZE İSMAİL HASAN
GÜLÜZAR BAYRAM AYDİN
GÜNAY ÜSEİN HALİL
GÜRCAN MÜMÜNSABRİ EMİN
CANBERK VATANSEVER
CEVCET AHMED MEHMED
CEYLAN RAMADAN AHMED
CEMAL MESTANOV MUSTAFOV
CEMİNE MÜMÜN BEKİR
CEMİNE HÜSEİN SADİK
CENAN HACİOĞLU
CENGİZ ŞUKRİ HALİL
DURMUŞ MEHMEDOV MUSTAFOV
ECEM KOCAOĞLU
ECENUR SEZGİN EMİN
ELEONORA EVGENİEVA UZUNOVA
ELİZA BORİSOVA BEKAROVA
ELMAZ ŞABAN HASAN
EMBİE MUSTAFA HASAN
EMİL EMİLOV STAMENOV
EMİL RUMENOV İLİEV
EMİNE AHMED DURHAN
EMİNE EMİN HASAN
EMİNE MÜMÜN HASAN
EMURLA HİKMET AHMED
ENİO RADEV HRİSTOV
ERGÜN FİKRET MUSTAFA
ERGÜN HİKMET EMURLA
ERCAN AHMED EMİN
ERDİNÇ SABRİ EMİN
ERKAN KESKİN
ERKAN RAMADAN DURHAN
ESİN ZİYA KOCAOĞLU
EŞREF MEHMED MUSTAFA
ZELİHA APTULA MUSTAFA
ZELİHA ŞABAN EMURLA
ZELİHA ÜSEİN SADİK
ZEMZER KEŞİF MÜMÜN
ZİYA ÜSEİN KOCAOĞLU
ZLATKA ATANASOVA İVANOVA
ZÜLFİYa ÜSEİN HAŞİM
İLKAY KİRMAN
İLAZ İLAZ DURHAN
İRİNA YORDANOVA ASENOVA
İSMAİL İSMAİL HASAN
İSMAİL HASAN HASAN
İSMET ŞABAN MUSTAFA
YİLDİZ EŞREF AHMED
YİLDİZ HALİL İSMAİL
YİLMAZ MUSTAFA SADİK
KADRİE EMİN MAHMUD
KALİN TAŞEV STOYaNOV
KEMAL TÜRKOĞLU
KOBLAY SEFAETİN EMURLA
KAZİM İLAZ RÜSTEM
KAŞİF MEHMED ALİ
LEVEN MARTİNOV MERCANOV
LEYLA ALİ ALİ
LEYLA HİKMET MEHMEDALİ
MARİYa MİTKOVA HARALAMPİEVA
MARİYa TANEVA HRİSTOVA
MAYa SAVOVA BEKAROVA
MELİHA NİYAZİ ALİ
MELİHA HALİL EMURLA
MERAL İSMET MÜMÜN
MERGÜL AKGÜN
MESRUH SEVEN
MESUT MUSTAFA MUSTAFA
MESUT ÜSEİN SADİK
MEHDARE ASİF MUSTAFA
MEHMED KAŞİF ALİ
MEHMEDALİ HASAN HASAN
MİLEN HRİSTOV SİMEONOV
MİLEN ŞENKOV İSAEV
MİTHAT MÜMÜN MEHMED
MOHAMED DURGUD MEHMED
MUAZES AHMED MEHMED
MUKADDES FEVZİ MUSTAFA
MURAD MEHMED MEHMED
MURADİE AHMED EMİN
MUSTAFA KOBLAY EMURLA
MUSTAFA RASİM HAŞİM
MUSTAFA SALİF HASAN
MÜCEYLA BAHRİ ALİ
MÜMİN KİRMAN
MÜMÜN BAYRAM MUSTAFA
MÜMÜN BEHİÇEV HASANOV
MÜMÜN MEHMEDALİ HASAN
MÜMÜN RAMADAN SADİK
MÜMÜN ÜSEİN HASAN
MÜMÜNE HASAN HASAN
NADEJDA ANDREEVA YORDANOVA
NADEJDA RADEVA MİLANOVA
NACİE MUSTAFA RÜSTEM
NAZİLE RÜSTEM HALİL
NAZMİE AHMED EMİN
NAZMİE MOHAMED MEHMED
NAZMİE ŞABAN HASAN
NAZMİYE SABRİ-EMİN
NAYDEN TAŞEV HRİSTOV
NATAŞA YORDANOVA PALAZOVA
NEBAT NURİ SADİK
NEVAL OSMAN GÜRSOY
NEVEN ALİPİEV HACİEV
NEVEN LEVENOV MERCANOV
NEVEN RAŞKOV BORİSOV
NEVENA LEVENOVA MERCANOVA
NEVRİE ÖMER AHMED
NECAHTİN AHMED ÖMER
NEJLA ALİ AHMED
NELİ BORİSOVA MERCANOVA
NELİ KRASİMİROVA UZUNOVA
NERGÜZE ÜSEİN HALİL
NERMİN HALİT HALİL
NESRİN AHMED AYDİN
NEFİZE ÖMEROSMAN HASAN
NİGAR AHMED AHMED
NİKOLAY MARTİNOV MERCANOV
NİKOLAY SEVERİNOV MİHAYLOV
NORA NİKOLAEVA MERCANOVA
NURAY FİKRİ EMİN
NURGÜL DURHAN MUSTAFA
NURDANE MÜMÜNSABRİ HACİEVA
NURCİHAN NURİTİN VATANSEVER
NURİDİN OSMAN DURGUD
OGÜN HASAN EMİN
OKTAY SEFAETİN EMURLA
ORHAN CEVCET MEHMED
OSMAN OSMAN MEHMED
PAVEL GERGİNOV ÇAVDAROV
PEDRİYa ÜSEİN YORDANOVA
RADOSLAV EMİLOV STAMENOV
RADOSTİN RUMENOV İLİEV
RALİTSA RADOSLAVOVA MİLADİNOVA
RAMADAN MUSTAFA HASAN
RAMADAN RECEP DURHAN
RAMADAN RECEP RECEP
RAMADAN SALİMEHMED AHMED
RECEP AHMED ÖMER
REMZİ KAŞİF ALİ
REMZİYa MUSTAFA HALİL
REFİK MÜMÜN EMİN
RİDVAN AHMED ÖMER
ROSİTSA KİRİLOVA MİTKOVA
RUJDİ AHMED EMİN
RUKİYa RECEP EMİN
RUSKO STEFANOV HARİTONOV
RUŞEN AHMED EMİN
RUŞEN ÜSEİN HALİL
SABAHATİN İLAZ DURHAN
SABAHİTİN VEYSAL HALİL
SABİN RADOVANOV RADANOV
SABRİ EMİN EMİN
SABRİE VELİ MEHMED
SALİ RUŞEN HALİL
SALİMEHMED ŞABAN MUSTAFA
SALİF MUSTAFA HASAN
SALİHA ALEHTİN HALİL
SAMET SABAHTİN HALİL
SAMİ SALİF HASAN
SAFİNAZ SALİ YİLDİRİM
SVETLA MARİNOVA MARTİNOVA
SVETLİN MARTİNOV EMİLOV
SEVGİN RAMADAN RECEP
SEVGİNAR YuSTÜNER
SEVDALİNA ASENOVA GİRGİN
SEVDİE SEİD KOCAOĞLU
SEVDİYa ENVER ALİ
SEVERİN MARTİNOV ASENOV
SEVERİNA İLİEVA YİLDİRİM
SEVERİNA YaNÇEVA MERCANOVA
SEVIL BEYSİM MUSTAFA
SEVIM HASAN HASAN
SEVINÇ MÜMÜN YİLDİZ
SEVINÇ SABAHTİN ATEŞ
SEVINÇ SABRİ HASAN
SEZGİN SABRİ EMİN
SEZGİN SALİF HASAN
SEZGİN ÜSEİN ÖMER
SEYHAN RUŞEN HALİL
SEMA FEYSAL AHMED
SEREM.Ö.ZLEM
SEFAETİN MUSTAFA EMURLA
SİLVESTİR MARTİNOV MARİNOV
SİLVIYA ASENOVA ÇELEBİ
SİMEON BOYaNOV İLİEV
SİNAN SELİM EMİN
SONYa ASENOVA İSAEVA
SÜLEYBE SAFET RECEPOĞLU
TAYYAR TOPALOĞLU
TEMENUJKA ARSOVA ASENOVA
TUNCAY MUSTAFA SADİK
TURGAY MUSTAFA SADİK
TURGAY ŞUKRİ HALİL
TURGUD KAŞİF ALİ
UGUR KADİOĞLU
FANKA MİTEVA ALEKOVA
FARNAZ FAHRİ HASAN
FATME ADEM MEHMED
FATME AHMED MEHMED
FATME MEHMED MUSTAFA
FATME MÜMÜN KERİM
FATME MÜMÜN ÜSEİN
FATME REMZİ VATANSEVER
FATME FİKRET YGİT
FATME ÜSEİN ÖZTÜRK
FAHRİ GİRGİN
FEYZULA VEYSAL HALİL
FERDİ RAMADAN MAHMUD
FİDAN YULİYANOV HRİSTOV
FİKRİ MÜMÜN MUSTAFA
FİKRİE DURGUD MEHMED
FİKRİE MÜMÜN EMİN
FİLİP KARAMFİLOV HRİSTOV
FİRDES RİZA DURHAN
FİRDES SEYRULA HASAN
HABİBE AHMED DURHAN
HABİBE MEHMEDALİ MEHMED
HAZİM İLAZ RÜSTEM
HAKKİ AYKUT YİLDİZ
HANİFE SALİ HALİL
HARİ YULİYANOV HRİSTOV
HASAN MÜMÜN EMİN
HATİCE İSMAİL HASAN
HATİCE KOBLAY EMURLA
HATİCE OSMAN DURHAN
HİKMET SALİBRYaM HASAN
HİKMET SEİDAHMED ALİ
HİLMİYa MEHMED DURGUD
HRİSTİNA MARİNOVA SİMEONOVA
HUBAVENA RADEVA MARİNOVA
HİLMİE TAŞİBRYAM EMİN
HÜLYA AKAR
ŞABAN AHMED ÜSEİN
ŞABAN MEHMED MUSTAFA
ŞABAN MEHMEDALİ HASAN
ŞAFİE MEHMED ÖMER
ŞENAY SABAHATTİN YuRDAKUL
ŞENAY ÜSEİN AHMED
ŞENOL İLAZ DURHAN
ŞERİFE EMİN HALİL
ŞERİFE MEHMED EMİN
ŞİRİN NECAT SADİK
ŞUKRİ MEHMED RECEP
ŞUKRİ TURGAY HALİL
ŞUKRİE FİKRİ MUSTAFA
ÖZCAN ÖMEROSMAN HASAN
YULİYAN HARİEV HRİSTOV
ÖMER ÖMEROSMAN HASAN
ÜMÜ SEİDALİ HASAN
ÜMÜGÜL MÜMÜN MÜMÜN
ÜMÜGÜLSÜM ÜSEİN SADİK
ÜSEİN MÜMÜN EMİN
ÜSEİN ÖMEROSMAN HASAN
YaKUB NAZİF ÜSEİN

avatar
  Subscribe  
Bildir