Bulgaristan s.SKALİŞTE – Skalishte (Kayacıklar) köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
284

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ADNAN TÜRKKAN
AYDUN HALİBRYaM ALİ
AYLA REMZİ ÖMER
AYŞER HASAN MÜMÜN
AYFER ŞEVKED ÜSEİN
AYŞE BEKİR CEDİTLİ
AYŞE CEBİR ÜSEİN
AYŞE CEVCET HABİL
AYŞE CELİL ADİL
AYŞE İZET RAMADAN
AYŞE İLAZ İBRAHİM
AYŞE SALİF HACİMEHMED
AYŞE SÜLEYMAN MUTLU
AYŞE HALİL ALİOSMAN
AYŞE HALİL SADULA
ALİ OSMAN MUSTAFA
ALİ HALİBRYaM EMİN
ANA ATANASOVA YOSİFOVA
ANA DİMİTROVA İLİEVA
ANA YOSİFOVA KİREVA
ANA MARTİNOVA BİSEROVA
ANGEL MİTKOV İLİEV
ANGEL OGNYaNOV ANGELOV
ANGEL OGNYaNOV FİLİPOV
ANDRİANA SPARTAKOVA İLİEVA
ANELİYA YORDANOVA ZVEZDOVA
ANELİYA HRİSTOVA BORİSOVA
ANİFE SAİDAHMED YAHYA
ANİFE SALİ İSMAİL
ANİFE SALİM AHMED
APOSTOL GEORGİEV ENEV
APTİ REMZİ ÜSEİN
ARİF ALİ ŞERİF
ASEN JİVKOV HRİSTOV
ASEN SİBEV BİSEROV
AHMED BEKİR İSMAİL
AHMED İSMAİL HALİL
AHMED MEHMED KERİM
AHMED MÜMÜN KERİM
AHMED MÜMÜN ÖMER
AHMED NAİM MUSTAFA
AHMED NECATİN İSMAİL
BAYRİE APTULA RECEP
BAYRİE MEHMED BEKİR
BAHRİE HÜSNİ ALİ
BAHRİE ŞABAN İBRAHİM
BEYCAN SEHAT EMİN
BEKİR SEİD OSMAN
BEKİR FİKRİ HALİBRYaM
BELÇİN FİDANOV HARİZANOV
BELAN BELÇİNOV HARİZANOV
BERKAN VAROL
BEHİDE CEVJET MURAT
BİRSENCAN BORYaNOVA VELEVA
BİROL MEHMED ÖMER
BİSER GEORGİEV ENEV
BİSTRA ASENOVA BİSEROVA
BOYaN ASENOV BİSEROV
BÜLENT SALİ FERAD
VAKLİN BİLANOV RADOSLAVOV
VEYSEL MUTLU
VELİ MUTLU
VESELİNA HUBENOVA VELEVA
VILDAN DURAN İDRİZ
GALA MARİNOVA MARİNOVA
GALA SİBEVA BİSEROVA
GALA FİLİPOVA ANDREEVA
GANİME AHMED HALİBRYaM
GANKA OGNYaNOVA VATANSEVER
GEORGİ GEORGİEV LATİNOV
GERASİM LEVENOV EMİLOV
GİNA İSKRENOVA RUSEVA
GÖKHAN VATANSEVER
GÖKHAN YİLMAZ
GÜLBEAZ HABİB RASİM
GÜLBENİZ RÜSTEM RÜSTEM
GÜLCAN NURİ MÜMÜN
GÜLCAN ŞUKRİEVA OSMAN
GÜLNAZ HÜSNÜ ADEM
GÜLŞEN ŞYuKRİ RASİM
GÜLŞEN ÜSEİN MİLENOVA
GÜLÜZAR MEHMED ŞERİF
GÜNAY SİONMEZ
GÜNAY FEİM RECEP
GÜRSEL HASAN HALİL
DENİZ METİN YAŞAR
DENİZ SÜLEYBE HALİBRYaM
DENİS SALİ RAMADAN
CANER MEHMED HOCA
CANSU MİTAT MEHMED
CEBİR ÜSEİN HÜSNİ
CEVCET HABİL RECEP
CEVJET BAYRAM MURAD
CELİL SEZAİ SALİM
CELİL ÜSEİN ADİL
CEMAL ÜSEİN ADİL
CEMİL ÜSEİN ADİL
CEMİL ÜSEİN ÜSEİN
CEMİLE İDRİZ ALİ
CENGİZ YANİLMAZ
DİANA VAKLİNOVA İVAYLOVA
DOBROMİR SABİNOV RADEV
DORA APOSTOLOVA GÜLBABA
EVTİM STEFANOV HRİSTOV
ELVAN MEHMED MEHMED
ELENA MİNÇEVA BACİOĞLU
ELENA STEFANOVA RADOSLAVOVA
ELİSAVETA BELÇİNOVA HARİZANOVA
ELFİDE OSMAN MUSTAFA
EMBİE İRFAN SELİM
EMİL EMİLOV EMİLOV
EMİL ŞİLANOV MARİNOV
EMİL YULİYANOV HARİZANOV
EMİLİYA STOYaNOVA HARİZANOVA
EMİN RECEP MEHMED
EMİN ÜSEİNOV EMİNOV
EMİNE RASİM MEHMED
EMİNE SADULLA APTULA
EMİNE ŞERİF HALİM
ERCAN HALİL YUSUF
ERCEB EMİN MÜMÜN
ERHAN ÜSEİN HAYRULA
ZAİD HALİL ZAİD
ZATİE MÜMÜN RAİM
ZVEZDA APOSTOLOVA KARAYİLAN
ZEYNEB HASAN AHMED
ZEYNİE SEİD YUSUF
ZEKİ AHMED MÜMÜN
ZEKİ HASAN ŞERİF
ZEKİE NECATİN HABİL
ZELİHA HASAN BEYSİM
ZEFİR ANDONOV ENEV
ZİNEB SACİT HALİBRYaM
ZLATKA ORLİNOVA HRİSTOVA
ZÜLEYHA MEHMED ÖZAY
ZÜLEYHA MUSTAFA APTİ
İBRAHİM ŞABAN İBRAHİM
İVAN ATANASOV HRİSTOV
İDRİZ APTİKERİM KERİM
İLMİE MUSA HABİL
İRİNA İLİEVA ANDREEVA
İSKREN MARTİNOV HARİZANOV
İSMAİL APTULA ŞERİF
İSMİNAZ MÜMÜN ALİ
YİLMAZ BAYRAMALİ BEKİR
KADİR OSMAN ŞERİF
KADRİE EMİN MURAD
KADRİYa MÜMÜN EMİN
KASİM MEHMED KASİM
KATYA MLADENOVA BAŞARAN
KATYA OGNYaNOVA NEYKOVA
KERİM KADİR ŞERİF
KERİME ŞABANOVA EMİNOVA
LALKA DENÇEVA ABURAŞED
LEVEN EMİLOV MLADENOV
LEMAN MÜMÜN ALİEVA
LYuBOMİR STEFANOV OGNYaNOV
MARİYa OGNYaNOVA FİLİPOVA
MARTİN AVRAMOV BİSEROV
MARTİN ANDREEV YASENOV
MARTİN İGNATOV İGNATOV
MARTİN SVETLOZAROV MİNÇEV
MARTİN ŞENKOV EMİLOV
MELİHA APTİ YAŞAR
MERDİE MÜMÜN YaKUB
MERİEM HÜSEİN HÜSNİ
MERYEM İSMAİL KAHRAMAN
MESUT MUSTAFA İSMAİL
METİN BEKİR BEKİR
METİN MUSA MUSA
METİN MÜMÜN YAŞAR
MEHMED AHMED ÖMER
MEHMED CANER HOCA
MEHMED KASİM MEHMED
MEHMED MUSTAFA ÖMER
MEHMED NURİ ARİF
MEHMED OSMAN HOCA
MEHMED RECEP MEHMED
MEHMED SAMİ RAMADAN
MEHMED YÜZEİR KERİM
MEHMEDALİ AHMEDOV MEHMEDALİEV
MEHMEDALİ SALİF MÜMÜN
MİLEN HARİZANOV BORİSOV
MİLENA ANTONOVA ENÇEVA
MİLENA MARİNOVA VATANSEVER
MİLENA MİHAYLOVA BİSEROVA
MİLENA RUSANOVA GENÇOĞLU
MİREM SÜLEYMAN HALİBRYaM
MİTAT SALİM MEHMED
MİTKO KİROV HRİSTOV
MİTKO HARİZANOV HRİSTOV
MLADEN APOSTOLOV GEORGİEV
MUZAFER FAHRİ SADULA
MUSTAFA MEHMED ÖMER
MUSTAFA MEHMED ÖMER
MUSTAFA HALİL SEİDAHMED
MUSTAFA ÖMER SADULA
MUSTAFA YaKUB YaKUB
MÜZEİN HALİBRYaM MURAD
MÜZEİN ÜSEİN RASİM
MÜZEYYEN VAROL
MÜMİN VAROL
MÜMÜN ARİF ALİ
MÜMÜN SALİM MÜMÜN
MÜMÜN SALİF MÜMÜN
MÜMÜN HALİL SEİD
MÜMÜN YaKUB HACİMEHMED
MÜNEVER APTİ MÜMÜN
FİRDES MÜMÜN NURİ
NADEJDA VAKLİNOVA BOZKURT
NACİE ABTULA İSMAİL
NACİE ALİ ŞERİF
NADYA MARTİNOVA BİSEROVA
NAZİLE İSMAİL ŞERİF
NAZİME MUSTAFOVA ŞERİFOVA
NAZİFE MÜMÜN ÖMER
NAZİFE RASİMOVA MEHMEDALİEVA
NAZMİE AHMED MUSTAFA
NAZMİE RASİM ALİ
NAYME ALİOSMAN FEYZULA
NAYME FEİM RECEP
NEBİE MUAZAMRAŞİD ÜSEİN
NEVIZE BEYSİM HOCA
NEVIN AHMEDOVA BEKİROVA
NEVIN SABRİ FETA
NEVIN YaKUB YaKUB
NEDAT NAİM AHMED
NECAT RECEP BEYSİM
NECAT SABRİ HASAN
NECATİN AHMED İSMAİL
NEDKO MARİNOV HUBENOV
NEDYaLKA MİLENOVA İLİEVA
NEJDET ŞABAN YÜZEİR
NERİMAN ÜSEİN ZAİD
NERMİN NECATİN HABİL
NESİBE RASİM HÜSNÜ
NEŞE MİTHATOVA MUSTAFOVA
NEŞE NEVIN SABRİ
NİKOLAY BORYaNOV VELEV
NİKOLAY RAYÇEV ASENOV
NURAY NURİ RAİF
NURCAN BASRİ ALİOSMAN
NURCİHAN SEBAHTİN EMİN
NURİ MEHMED NURİ
NERİE AHMED ÖMER
NURTEN MÜMÜN KERİM
NUTİE APTİLAZİM MÜMÜN
ORLİN VAKLİNOV RADOSLAVOV
OSMAN ÖZGÜR
OSMAN AHMED FEYZULA
OSMAN İBRAHİM MUSTAFA
OSMAN KERİM ŞERİF
OSMAN OSMAN MUSTAFA
OSMAN FAİKOV MURADOV
OSMAN HALİL ALİ
PAKİZE İBRAM AHMED
PEDRİE CEMAL MEHMED
PEDRİE ŞEFKET ÜSEİN
RAİM SEİDAHMED ALİ
RAYME ÜSEİN SÜLEYMAN
RAMADAN BEKİR OSMAN
RAMADAN MEHMED KASİM
RAMADAN SALİ RAMADAN
RAMADAN SELAMİ RAMADAN
RAMADAN YAŞAR MÜMÜN
RASİM RAMADAN OSMAN
RASİM SABRİ HÜSNÜ
RASİM HABİB MÜMÜN
RAŞİD OSMAN MUSTAFA
RECEP BEYSİM KİVANÇ
RECEP MEHMED ALİ
RECEP MEHMED MEHMED
RECEP MÜMÜN APTULA
RECEP HALİL YUSUF
RECEP HALİL YUSUF
REYHAN SEHAT SAMİ
REMZİ HAYRİ ÜSEİN
REMZİE RAMADAN MEDMED
RİDVAN RECEP HALİL
ROSEN LEVENOV MLADENOV
ROSİTSA MİRÇEVA ENEVA
ROSİTSA FİDANOVA ENEVA
RUJDİ MUSTAFA SADULA
RUMYaNA AVRAMOVA HRİSTOVA
RUŞEN MUSTAFA SADULA
SABRİ MOHAMED KERİM
SABRİ SÜLEYMAN SÜLEYMAN
SABRİ HASAN HALİBRYaM
SABRİ HÜSNÜ HÜSNÜ
SABRİE AHMED MEHMEDALİ
SABRİE BASRİ HASAN
SABRİE FİKRET RAMADAN
SABRİYa YUSUF BEKİR
SADET İBRYAM HABİL
SACİT HALİBRYaM HALİBRYaM
SALİ RAMADAN RAMADAN
SALİ FERAD MURAD
SALIIBRYAM MÜMÜN YaKUB
SALİM ŞEVKİ BEKİR
SAMET ÜSEİN ÜSEİN
SAMİ İDRİZ KERİM
SAMİ MEHMEDALİ RAMADAN
SAMİ MÜMÜN MEHMEDALİ
SAMİR KADİR ŞERİF
SAMİR ÜSEİN ÜSEİN
SANİE BEHÇET RAİF
SANİE MÜMÜN ÜSEİN
SVETLA BİSEROVA MANAF
SVETLANA BİSEROVA ENEVA
SVETLANA JİVKOVA HRİSTOVA
SVETLENA BİSEROVA ENEVA
SEBAHATİN ALİ RECEP
SEBAHTİN SAMİ APTULA
SEBİYLE MÜMÜN MÜMÜN
SEVAL TASİM EMİN
SEVGİNAR METİN BEKİR
SEVGİNAR NECİB NURİ
SEVDA SABRİ BEKİR
SEVDALİNA APOSTOLOVA OGNYaNOVA
SEVDALİNA KİROVA HRİSTOVA
SEVCAN MEHMED SÜLEYMAN
SEVERİN MARTİNOV HRİSTOV
SEVERİN STEFANOV MLADENOV
SEVERİN STEFANOV HRİSTOV
SEVERİNA OGNYaNOVA RADEVA
SEVILCAN ÜSEİN ŞERİF
SEVINÇ MEHMEDALİ ŞENTÜRK
SEVINÇ HALİM SALİM
SEVINÇ ÜSEİN ŞARİF
SEVTİN SAMİ APTULA
SEZAİ CELİL SALİM
SEZGİN ARİF ALİ
SEZGİN HAYRİ APTİ
SEİD RAMADAN SEİD
SEİDAHMED BEKİR MAHMUD
SEİDAHMED HALİL ALİ
SEYHAN FİKRİ OSMAN
SELVER METİN BEKİR
SELVER OSMAN HALİL
SELİM ŞENTÜRK
SELİME EMİNOVA HALİBRYaMOVA
SELİME MEHMED ALİOSMAN
SELİME MEHMED EMİN
SELİME MEHMEDALİ MURAD
SELİME OSMAN HALİL
SELİME SACİT HALİBRYaM
SELİME FERAD ZAİD
SELİME HALİBRYaM MÜMÜN
SELFET MOHAMED BEKİR
SELAMİ RAMADAN SELAMİ
SELAMİ ÜSEİN RAMADAN
SEMİHA SAMİ CELİL
SEMRA SAMİR ÜSEİN
SENİHA FERİDE ÖMER
SEHAT SAMİ EMİN
SEYaR SEYFETİN MÜMÜN
SİBEL BAHRİ HALİL
SİLVIYA İVANOVA KRASİMİROVA
SİLVIYA MARİNOVA MARİNOVA
SİLVIYA MİLANOVA MİRÇEVA
SİLVIYA OGNYaNOVA GÜLER
SNEJANA SİDEROVA ÇALİŞKAN
SPARTAK MİTKOV İLİEV
STANİMİR MİTKOV İLİEV
STEFAN MİLANOV MLADENOV
STEFAN MLADENOV MARİNOV
STEFAN MLADENOV MLADENOV
STEFAN OGNYaNOV EMİLOV
STEFKA DİMOVA EMİLOVA
SUBHİ ÜSEİN ÜSEİN
SUZAN SEYFETTİN MÜMÜN
SUNAY ÜSEİN ŞERİF
SURİE MEHMED VATANSEVER
SÜLEYBE FAHRİ YANİLMAZ
SÜLEYMAN TAHİRÖMER SÜLEYMAN
TASİM ŞABAN MUSTAFA
TEFİDE AHMED EYÜB
TÜRKAN MEHMED KÜÇÜKKARAGEVREK
TÜRKAN RAMADAN RAMADAN
FAİTİN FAHRİ HALİBRYaM
FANKA EFTİMOVA STEFANOVA
FATME BEYTULA MURAD
FATME İBRYAM SELAMİ
FATME İDRİZ MEHMED
FATME MAREM ADİL
FATME MUSTAFA HASAN
FATME MÜMÜNŞERİF RAMADAN
FATME OSMAN ALİ
FATME SÜLEYMAN MÜMÜN
FATME HASAN AHMED
FEİM RECEP MUSTAFA
FEYZİ ŞEVKED MEHMED
FERDİ ŞEVKET FEYZİ
FERİDE ALİOSMAN ÖMER
FERİDE SALİM HÜSNÜ
FERİZE SAMİ RAİF
FERHAD SALİ MURAD
FETİE ŞİNASİ FEYZİ
FİDANKA ALEKOVA HARİZANOVA
FİDANKA HRİSTOVA İGNATOVA
FİKRET FİKRİ HALİBRYaM
FİKRET ŞUKRİ NASUF
FİKRİ BEKİR HALİBRYaM
FİKRİ MUSTAFA İSMAİL
FİKRİE HASAN APTULA
FİKRİE HASAN ERSOY
FİLİZ FEİM SABRİ
FİLİP DİMOV HRİSTOV
FİLİP RAYÇEV ANDREEV
HABİB MÜMÜN RASİM
HABİBE ALİOSMAN MUSTAFA
HABİBE NEÇETİN ALİ
HABİBE HASAN ŞERİF
HABİL SELAHTİN HABİL
HAVASEBİLE MÜMÜNŞERİF ADİL
HAZEL SALİM YUSUF
HAYRİ FAHRİ HALİBRYaM
HAYRİE FİKRİ HALİBRYaM
HAKİME RASİM İSMAİL
HALİBRYaM BEKİROV HALİBRYaMOV
HALİBRYaM ŞUKRİEV BEKİROV
HALİL RECEP YUSUF
HALİL SAİD ZAİD
HALİL SEİDAHMED ALİ
HALİL FAİTİN FAHRİ
HALİL ÜSEİN HÜSNÜ
HAMDİ MUSTAFA EMİN
HAMİDE MUSTAFA ÖMER
HARİZAN HRİSTOV BORİSOV
HASAN AHMED FEYZULA
HASAN HALİLOV AHMEDOV
HASAN ŞERİF AHMED
HASİNE BEKİR MÜMÜN
HASİNE RASİM KADİR
HATİCE VELİ MURAD
HATİCE İBRAHİM HASAN
HATİCE RAŞİD ŞERİF
HATİCE HAYRULA AHMED
HATİCE ŞEVKET MUSTAFA
HAFİZE MUTALİB MÜMÜN
HAFİZE ÜSEİN ALİ
HERUŞ MUSTAFA ŞEVKİ
HORİE MEHMED HALİBRYaM
HORİE RECEP OSMAN
HRİSTİNA FİLİPOVA MLADENOVA
HRİSTO HRİSTOV İLİEV
HUBEN STEFANOV MLADENOV
HÜRÜ KADİR FEYZİ
HÜRÜGÜL AHMED MUSA
HÜSEİN ŞENTÜRK
HÜSNÜ SABRİ HÜSNÜ
ŞABAN İBRAHİM İBRAHİM
ŞABAN SEİDAHMED BEKİR
ŞABAN TASİM EMİN
ŞABAN YÜZEİR MEHMED
ŞAZİE ŞAKİROVA RECEPOVA
ŞEVKED RECEP ŞEVKED
ŞEVKİ BEKİR ŞERİF
ŞENAY FEİM RECEP
ŞENGÜL ÜSEİN HALİL
ŞENOL MEHMED ÖMER
ŞERMİN TÜRKCAN
ŞEFİE ŞUKRİ ALİOSMAN
ŞEFİYa İLAZ OSMAN
ŞEFKET MEHMED FEYZİ
ŞEFKİ NURİ RAİF
ŞEHİDE RAİF ÖMER
ŞUKRİ HALİBRYaMOV BEKİROV
YuLİYA ATANASOVA İVANOVA
YULİYAN MARTİNOV BİSEROV
YULİYAN MLADENOV ENÇEV
ÖMER FAHRİ HALİBRYaM
ÜMÜ AKİF KERİM
ÜMÜGÜL BEKİR ÜSEİN
ÜMÜGÜL NURİ HASAN
ÜMÜGÜLSUM RASİM OSMAN
ÜMÜGÜSÜM HAMİT YUSUF
YuRİ STEFANOV OGNYaNOV
ÜRKÜŞ KADİR ÜSEİN
ÜRKÜŞ RAMADAN YAŞAR
ÜSEİN MEHMED RASİM
ÜSEİN MEHMED ÜSEİN
ÜSEİN MEHMEDALİ RAMADAN
ÜSEİN SELAMİ RAMADAN
ÜSEİN FEYZULA HAYRULA
ÜSEİN HALİL ZAİD
ÜSEİN HASAN AHMED
ÜSEİN HÜSNİ ADİL
ÜSEİN ŞERİF AHMED
ÜSEİN ÜSEİN MUSTAFA
ÜSEİN ÜSEİN HAYRULA
YUSUF BASRİ ALİOSMAN
YUSUF HASAN MEHMED
YaKUB ALİOSMANOV ÖMEROV
YaSEMİN TÜRKCAN

avatar
  Subscribe  
Bildir