Bulgaristan s.ŞERNA’da (Sherna) ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
169

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kullanıcılar listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ADİFE AHMED EMURLA
AYGÜN DJOŞKUN
AYDOĞAN SİONMEZ
AYLA FAİK İBRYAM
AYŞE ŞEFKET ÜSEİN
ALBEN ŞEREV ŞUKEROV
ALBENA MİLANOVA MÜMÜNOĞLU
ALEKSANDİR MİLÇEV ASENOV
ALİ MÜMÜN MÜMÜN
ALİ ŞYuKRİ OSMAN
ALİOSMAN HASAN MEHMED
ALPER RAMADAN YÜZEİR
ANGEL MİLÇEV ASENOV
ANKA STİLANOVA ATANASOVA
ANKA TOŞEVA KARADJOVA
ARZA MÜMÜN ŞAKİR
ASİE ŞEN
AHMED AHMED SÜLEYMAN
BAYRAM RECEP HASAN
BAYRAM.Ö.MER YUSUF
BAYRAM ÜSEİN ÜSEİN
BAHAR DJOŞKUN
BEYHAN OSMAN OSMAN
BEKİR SALİ MÜŞEREK
BEKİR ŞEFİK MUSTAFA
BELA VELİNOVA SİMEONOVA
BİLGEN GEDİKLİ
BİLGİN MESTAN MUSA
BİLNUR ALİOSMAN MERT
BİRSEN NECİB YÜZEİR
BİSER EMİLOV ATANASOV
BOGDANKA ZAİMOVA GEDİKLİ
BÜLENT ALİ İDRİZ
VASVI ALİ ALİ
VELİ MUSTAFA HASAN
VEHBİ BEKİR İSMAİL
VIJDAN FAMİ ÜSEİN
VILDAN ŞEVKED HALİBRYaM
VLADİMİR İVANOV RAYÇEV
GEORGİ MİLÇEV KARADJOV
GERGANA YaNEVA SLAVOVA
GERİO MİLANOV YuRİEV
GRİGOR MİLANOV SEVDANOV
GROZDANKA STİLANOVA ATANASOVA
GÜLAY KERİM SÜLEYMAN
GÜLBAHAR VASVI ALİ
GÜLBEYAZ MEHMED YUSUF
GÜLBEYAZ RAMADAN YORULMAZ
GÜLBİYA SALİMEHMED HALİL
GÜLCAN SALİMEHMED MÜŞEREK
GÜLCAN ÜSEİN AYYİLDİZ
GÜLKİBAR AHMED HALİBRYaM
GÜLKİBAR VASVI ALİ
GÜLNAZ MUHAMED RECEPOVA
GÜLNAZ RAMADAN HASAN
GÜLTANE BEYSİM ALİ
GÜLTEN BİLAL YUSUF
GÜLFİDE RAFET HASAN
GÜNER MUSTAFA EMİN
GÖNÜL RAMADAN İBRYAM
GÜRSEL TASİM YUSUF
CAFET MÜMÜNALİ SÜLEYMAN
CEYLAN ŞABAN MUSTAFA
CEMZADE MEHMEDALİ SALİ
CEMİLE AHMEDOVA LÜTOVA
CEMİLE TALİP ALİŞ
CEHİDE MUSTAFA İBRYAM
DURGUD MOHAMED APTİKADİR
DURSUN KADRİE HALİBRYaM
EBRU GÜNAY
EVGENİY SEVDALİNOV SLAVOV
ELİF ŞEN
EMZADE YUSUF APTİKADİR
EMİL ELİNOV ATANASOV
EMİL SEVDALİNOV SLAVOV
EMİLİYA MİHAYLOVA DAMYaNOVA
EMİLİYA YuRİEVA TAŞEVA
EMİNE İBRYAM HATİB
EMİNE OSMAN EMİN
EMİNE RASİM HASAN
EMİNE TEFİK GÜNAY
EMRAH SEFER MÜMÜN
ENVER MEHMED MÜMÜN
ENİZ TASİM RASİM
ENÇO SAŞEV ASENOV
ERAY DJOŞKUN
ERCAN RECEP HASAN
ZEYNEB MUSA ÜSEİN
ZEKİYa SADETİN YÜZEİR
İVAYLO AVRAMOV ARSOV
İLHAN RECEP HASAN
İLHAN ÖMER YUSUF
İSMET HALİL İSAK
KADİR BEKİR BEKİR
KATYA RUMENOVA KARADJOVA
KERİM VELİ HASAN
KERİM MÜMÜNALİ SÜLEYMAN
KERİME MÜMÜN OSMAN
KERİME RAMADAN YÜZEİR
LENA ASENOVA BİSEROVA
LİLANA AVRAMOVA ARSOVA
LYuBEN ALİPİEV KARADJOV
LÜTVIE NECİB YÜZEİR
LÜTVIE YUSUF HALİBRYaM
MARİN MARTİNOV KARADJOV
MARTİN GENÇEV DAMYaNOV
MARTİN GORANOV ATANASOV
MARTİN FİDANOV İVANOV
MERCAN RECEP HASAN
MERDİE NURİDİN İBRYAM
MERİYa ÜSEİN ÜSEİN
MESTAN HASAN MUSA
METİN YUSUF EMİN
MEHMED ALİOSMAN APTİKADİR
MEHMED MUSTAFA MUSA
MEHMED NAZİM EMİN
MİLAN ŞİBİLOV BAŞEV
MİLAN YuRİEV SEVDANOV
MİLEN ALİPİEV KARADJOV
MİLEN MARTİNOV ATANASOV
MİLEN MARTİNOV KARADJOV
MİTKO MİLANOV BOYaNOV
MLADEN MARTİNOV ATANASOV
MOHAMED ALİOSMAN APTİKADİR
MOHAMED MOHAMED AHMED
MOHAMED ŞEFİK ŞEFİK
MOHAMED ÜSEİN AHMED
MUSTAFA MUSA MUSA
MUSTAFA MUSTAFA EMİN
MUHAREM VELİ HASAN
MÜMÜN EMİN EMİN
MÜMÜN İBRYAM İBRYAM
MÜMÜN RAMADAN YaKUB
MÜSTECEB ALİ MÜMÜN
NADEJDA HUBENOVA ÇELİK
NADYA GEORGİEVA KARADJOVA
NAZİM İBRYAM YUSUF
NAZMİE İSMAİL YUSUF
NAZMİYa ALİEVA MÜMÜNOVA
NAİLE ATALAY
NAİME YaKUPOĞLU
NEBİBE SALİ MÜŞEREK
NEVENA HUBENOVA İLÇEVA
NEVRİYa ELMAZ SÜLEYMAN
NECİB RÜSTEM YÜZEİR
NEDYaLKO İVANOV RAYÇEV
NEJLA RAMADAN SÜLEYMAN
NERGÜZE MESTAN MARİNOVA
NERMİN RAMADAN MUSTAFA
NESRİN MÜMÜNOĞLU
NEŞE RAMADAN YUSUF
NİLGÜL ÖZGÜR
NİNA ÇAVDAROVA İLÇEVA
NURİ RECEP SALİ
NERİE MÜMÜNALİ FERAD
NERİE RAMADAN HALİBRYaM
NURŞEN NURİ SALİ
ORHAN MUSTAFA MUSA
RABİYA MEHMEDALİ İDRİZ
RAMADAN MEHMEDALİ İBRYAM
RAMADAN MÜMÜN HALİBRYaM
RAMADAN RAMADAN SÜLEYMAN
RAMADAN HALİL ÜSEİN
RAMADAN ŞABAN HALİL
RAHİME İDRİZ HASAN
RECEP DURMUŞALİ HASAN
RECEP MUSTAFA HASAN
RECEP TASİM YUSUF
RESMİE SALİMEHMED AHMED
RESMİYa ŞABAN BEKİR
ROSİTSA STEFANOVA SÜLEYMAN
RUKİYa RASİM MÜMÜN
RUFİ ALİ ŞUKRİ
SABİN LEVENOV LEVENOV
SABRİYa ŞABAN APTİKADİR
SALİ AHMEDOV RECEPOV
SALİ BEKİR HASAN
SALİ SALİ MÜŞEREK
SAMET BAYRAM YUSUF
SAMET EMİN MÜMÜN
SAMİ NAZİF MUSTAFA
SVETLA ŞEREVA ZAFİROVA
SEBİLE SALİ MUSA
SEVGÜL TEFİK MUSTAFA
SEVDA FEYZULA RASİM
SEZGÜL SALİ MÜŞEREK
SEİDİYa EMİN MEHMED
SELVER ALİ İBRYAM
SEMRA EMİN RANGELOVA
SEMRA MUSTAFA EMİN
SERGEY SAŞEV ASENOV
SERGÜL SAMİ MUSTAFA
SEFER MEHMED MÜMÜN
SİBEL SAKİN
SİLVIYA ALDOMİROVA JİVKOVA
SİLVIYA SİMEONOVA MLADENOVA
SİLVIYA ŞİLANOVA ASENOVA
SLAVEY FİLİPOV SİDEROV
SOFKA TODOROVA KARADJOVA
STOYaN MİTKOV BOYaNOV
STOYaNKA ASENOVA AHMED
SİDİKA MUSA HALİL
SÜLEYMAN MUSA MEHMED
TASİM BEYSİM RASİM
TAŞKADİN ÜSEİN MÜMÜN
TEZGÜL SALİ İBRYAM
TUNCAY ALEHTİN DURHAN
TURGAY MUSTAFA EMİN
TURHAN RECEP HASAN
FATMA ŞAKİR ŞAKİR
FATME İSMAİL ÜSEİN
FATME RAMADAN SİONMEZ
FATME HALİL MUSTAFA
FATME HASAN AHMED
FATME ÜSEİN ÜSEİN
FATMEGÜL EMİN YUSUF
FATMEGÜL ZIIO MOLAEMİN
FERAD YUSUF FERAD
FERDİ KADİR BEKİR
FERİZE AHMED İSAK
FERİHA İDAET SÜLEYMAN
FERHAN VEHBİ İSMAİL
FERHAN ŞABAN APTİKADİR
FİDAN ALİPİEV KARADJOV
FİDAN ASENOV İVANOV
FİDANKA ASENOVA BOYaNOVA
FİKRET RAMADAN İBRYAM
FİKRET HALİL İSAK
FİLİP ALDOMİROV SİDEROV
FİLİP VELİNOV SİMEONOV
FİLİP RAYÇEV MİLANOV
HABİBE NAZİF İBRYAM
HABİBE SALİ MÜŞEREK
HAZEL ŞERİF SALİ
HAYRİE AHMED MÜMÜN
HAYRİE TASİM RASİM
HAKAN ÖZTÜRK
HALİL HALİBRYaM HALİBRYaM
HALİL YÜZEİR ÜSEİN
HASAN RÜSTEM NECİB
HASİBE DURMUŞALİ MUSA
HASİBE HAMİD MUSA
HATİCE RECEP SALİ
HATKE ÖMEROSMAN ŞEFİK
HAFİZE MEHMED HASAN
HRİSTO SAŞEV ASENOV
HUBEN NASKOV İLÇEV
HÜSEİN ÖZTÜRK
HÜSNİE SALİMEHMED ALİ
ŞABAN ALİOSMAN APTİKADİR
ŞABAN BAYRAM ÜSEİN
ŞABAN GÜNER YUSUF
ŞABAN RAMADAN MUSTAFA
ŞABAN SALİ İBRYAM
ŞAKİR ALİ ŞAKİR
ŞAHİN SALİ İBRYAM
ŞAHSİNE MÜMÜNALİ YUSUF
ŞEVKET MUSTAFA HASAN
ŞEYME AHMED FERAD
ŞENGÜL NAZİF EMİN
ŞENGÜL FİKRET YİLMAZ
ŞENER MÜMÜN İBRYAM
ŞERİFE ÜSEİN İBRYAM
ŞEFİK BEKİR ŞEFİK
ŞEHREGÜL ŞEFİK SÜLEYMAN
ŞİNKA ASENOVA ATANASOVA
ÖZCAN ORHAN MUSA
YÜKSEL TASİM YUSUF
ÖMER ÇETİN
ÖMEROSMAN ÖMEROSMAN ÜSEİN
ÜMÜ HASAN ÜSEİN
ÜMÜGÜL RAMADAN ÜSEİN
ÜMÜGÜL ÖMEROSMAN MEHMED
ÜMÜGÜL YUSUF İBRYAM
ÜSEİN BAYRAM ÜSEİN
ÜSEİN İBRYAM YUSUF
YUSUF EMİN EMİN
YUSUF MUSTAFA YUSUF
YUSUF SÜLEYMAN FERAD
YUSUF FERAD FERAD
YaKUB AHMED MÜMÜN

avatar
  Subscribe  
Bildir