Bulgaristan s.Pravdolyub (Celiller) köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
379

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
AVNİ NURİ MUSTAFA
ADEM BAYRAM MUSTAFA
ADEM BAYRAMOV SÜLEYMANOV
ADİFE ABDULOVA HAYRULOVA
ADNAN RAMADANOV İDRİZOV
AYGÜL BAYRAMOVA SÜLEYMANOVA
AYGÜL NAZMİEVA İSKENDEROVA
AYDİN ABDURAHİM MAHMUD
AYDİN BAYRAM MUSTAFA
AYKİZ İBRYAM MUSA
AYLİN İLAZ DURMUŞ
AYLA RAHMİEVA İSMAİLOVA
AYNUR AVNİ ŞABAN
AYNUR FAHRİ HAYRULA
AYSEL İBRAHİM KADİR
AYSEL RAMADAN FEYZULOVA
AYSUN ÖZEN
AYTEN EMİNOVA MURADOVA
AYTEN RAMADANOVA FERHADOVA
AYFER KEMAL CERKEZ
AYHAN KEMAL HAYRULA
AYHAN NECMİ KASABOV
AYŞE EROL MUSA
AYŞE HALİSOVA OSMANOVA
AYŞE HASANOVA DURMUŞEVA
AYŞE YaKUB MEHMED
ALKAN ALİKEMAL ZİNEL
ALPER RAMADANOV İDRİZOV
ALTİNKA RUMENOVA CUROVA
ANA HACİEVA İNCEVA
ANASTASİYA MİLANOVA İLİEVA
ANTON MİRCEV DAMYaNOV
ANTONİO ANTONOV DAMYaNOV
ASYA DAFİNOVA DYuLGEROVA
ASYA DEMİREVA TODOROVA
ATİE RİZA EMİN
ATİE HALİD ALİ
AHMED AHMED AKALİ
AHMED SAFETOV MEMİŞEV
AHMED FAHRİEV HASANOV
AHMET DAVUD AHMET
BAYRAM OSMANOV MUSTAFOV
BAYRAM ADEMOV SÜLEYMANOV
BAYRAM AHMED HASAN
BAYRAM MESTANOV ABDURAHMANOV
BAHAR İZET SALİ
BAHAR HİKMETOV MUSTAFOV
BAHRİE MÜMÜN AHMED
BAHRİE SALİ HAYRULA
BAHTİYAR İZETOV OSMANOV
BAYaR AKİFOV KİOSEV
BEDRİE İSMAİLOVA EMURLOVA
BEYCAN BEYTULOV HASANOV
BEYCAN LÜTVI ALİ
BEYCAN MÜMÜNOV KİOSEV
BEYHAN NAZMİEV YÜZEİROV
BEKİR İLAZ MEHMED
BERKANT BEHÇET MEMİŞ
BEHÇET SAFET MEMİŞ
BEHÇET FEDAİ MÜMÜN
BEHÇET HALİDOV AKALİEV
BİLGİN BAYaROV YÜZEİROV
BİLGİN BEYCAN ALİ
BİLNAZ BEKİROVA SADULOVA
BİLANA EVTİMOVA BİLANOVA
BİNAZ SAFET KİOSE
BİNNAZ RECEPOVA MEHMEDOVA
BİRGÜL DURMUŞ MURAD
BİRGÜL RASİMOVA MEHMEDOVA
BİROL RAFET HASAN
BONKA MİTKOVA UZUNOVA
BORİSLAV SİSMANOV TOPALOV
BURAK ÖZTÜRK
VASİL NAYDENOV STOEV
VIJDAN VELİ İSMAİL
VITAN YaNKOV İLİEV
GALA ORLİNOVA SİMİTCİEVA
GALA STOİLOVA SİMOVA
GERCO SİLANOV BASEV
GÜZADE EROL ÇAVDAROVA
GÜLAY RUJTİEVA KOC
GÜLBENİZ BAYRAMOVA COŞKUN
GÜLBEYAZ SALİ MÜMÜN
GÜLBÜZ MÜMÜN KASAB
GÜLBÜZ HAYRULA HAYRULA
GÜLCAN BEYTULOVA ÜSEİNOVA
GÜLCAN RECAİEVA MÜMÜNOVA
GÜLCAN HALİD KİOSE
GÜLER BAHAR SALİ
GÜLER MÜMÜN AHMED
GÜLER SEFRİM RUMENOVA
GÜLKİBAR NAZMİEVA KADİROVA
GÜLNAZ AZİZ KİOSE
GÜLNAZ MEHMEDALİ HAYRULA
GÜLNAZ HASAN ALİ
GÜLNAR DURMUŞ HALİL
GÜLNAR ŞEVKİ İSMAİL
GÜLNUR MÜMÜN AHMED
GÜLSEVER GÜNDODUEVA EMİNOVA
GÜLTEN SAFET HASAN
GÜLFİDE ABDURAHMAN HASAN
GÜLHAN LÜTVI PEHLİVAN
GÜLHAN FİKRET HOCA
GÜLŞEN KASİM AHMED
GÜLŞEN HASANOVA HAYRULOVA
GÜLŞEN ŞERİF HASAN
GÜLÜMSER İSMETOVA EMİNOVA
GÜNAY MECİTOV SÜLEYMANOV
GÜNAY MÜMÜN AHMED
GÜNAY YAŞAROV HAYRULOV
GÜNER RUJTİEV ŞAKİROV
GÜNER FAHRİTDİN HAYRULA
GÜRCAN BEYTULOV ÜSEİNOV
GÜRCAN HALİT KİOSE
CABİE DURMUŞ AHMED
CANER CELALOV AHMEDOV
CANSU VIJDAN İSMAİL
CEVRİE SEFİKOVA HAYRULOVA
CEYLAN İSMETOV EMİNOV
CEYLAN TEFİKOV SÜLEYMANOV
CELAL TAHİROV AHMEDOV
CEMAL MUHAMEDOV EMİNOV
CEMİL SABRİEV KASABOV
CEMİL ŞEFKETOV DURALİEV
CEMİLE ÜSEİN ALİ
CEMİNE SALİMOVA KİOSEVA
DURGUT ALİEV MÜMÜNOV
DURGUT BEYTULA SALİ
DURDANE RİZAEVA HAYRULOVA
DURMUŞ REYHANOV EYÜBOV
EVGENİ EMİLOV HACİEV
EVTİM BİLANOV KİOSEV
EYVAZ İSMAİL VELİ
ELVAN REFAİ GÜLEN
ELİZ AVNİ MUSTAFA
ELİNA STANİMİROVA BASEVA
ELMAZ MEHMEDALİEVA MÜMÜNOVA
EMBİE AHMED HAYRULA
EMİL NAYDENOV EMİLOV
EMİL RAYCEV HRİSTOV
EMİLİYAN RAYCEV HRİSTOV
EMİN HİKMED MURAD
EMİN ÖMER MÜMÜN
EMİNE MÜMÜNOVA SÜLEYMANOVA
EMİNE NAZİF HASAN
EMİNE YUSUFOVA SÜLEYMANOVA
ENVER HAMİD NUMAN
ERAY EROL ALİ
ERVIN İSMET SÜLEYMAN
ERCAN BEYTULOV HASANOV
ERCAN NECATİN HASAN
ERDİNÇ MÜMÜN HAYRULA
ERDİNÇ ŞERİF HAYRULA
ERKAN ENVER NUMAN
ERKAN REFAİ APTURAHMAN
EROL BAYRAMALİEV FEYZULOV
EROL İRFAN MUSA
ERSAN MESUDOV MURADOV
ERTAN KAZİM AHMED
ERTAN HİKMET MURAD
ERTİN NAZMİ YAŞAR
ESMA YİLMAZ
EFTİM SANDOV HACİEV
ZAFER NAZİMOV KİOSEV
ZVEZDA STEFANOVA KİLİÇ
ZELİHA SALİM ADEM
ZEHREGÜL HASAN SADULA
ZÜLKAR ALİEV MÜMÜNOV
ZÜLFİE EMİN ZİNEL
ZÜMBÜL SALİBRYaM NUMAN
İBRYAM MÜMÜNOV MÜMÜNOV
İVO İVOV UZUNOV
İGNAT İGNATOV SOLAKOV
İZET SALİEV OSMANOV
İLMAS HAMİT KARAALİ
İLMİE MÜMÜNOVA ABDURAHMANOVA
İLHAN FİKRET HOCA
İLAZ MEHMEDALİ DURMUŞ
İSMAİL BEKİR MEHMED
İSMAİL MAHMUDOV MAHMUDOV
İSMAİL RÜSTEMOV ALİEV
İSMET MEHMED SÜLEYMAN
İSMET MOHAMEDOV EMİNOV
İSMET SABRİEV ALİEV
İSMET SAFETOV MEHMEDOV
İSMET FERADOV HASANOV
KAAN GÜLER
KADİR ÖMEROV HASANOV
KADRİE RUFAT AHMED
KADRİE SEBAHATİN DURMUŞ
KALBİE BAYRAMALİ MEMİŞ
KALBİE MEHMED AHMED
KALBİE RAMADAN AHMED
KALİNKA FİDANOVA DYuLGEROVA
KARAMFİL FİDANOV HACİEV
KEMAL EMİN ADEM
KEMAL İBADULA HAYRULA
KENAN AKİN
KENAN SİDKİ ŞAKİR
KENİE RUFAT İSMAİL
KERİMAN ALİEVA HASANOVA
KİSMET MEHMED SÜLEYMAN
KAZİM ŞÜKRİ AHMED
KAMİL İDRİZOV FERHADOV
KANİE AHMEDOVA HASANOVA
LATİN KAMENOV KİOSEV
LEZİYA NİYAZİEVA SÜLEYMANOVA
LEMAN ENVER GÜLER
LYuBOV HARİZANOVA RADOSLAVOVA
LYuBOMİR NEŞEV ARGİROV
LÜTVI ÖMEROV MÜMÜNOV
LÜTVIE NAİD SALİ
MARTİN NASKOV SEVERİNOV
MAYa BANCEVA HASANOVA
MECİD TEFİKOV SÜLEYMANOV
MECİT ÜSEİN YEMENCİ
MERGÜL RAMADAN MİTEVA
MERDİE ŞÜKRİEVA SÜLEYMANOVA
MESUT ŞEVKED HACİAHMED
METİN SABETİNOV HAYRULOV
MEHMED HAMİD AHMED
MEHMET ŞENTÜRK
MEHRİBAN MESUT AKGÜN
MEHRİBAN RAMADAN MEHMEDALİ
MİLKA STEFANOVA HRİSTOVA
MİROSLAV ANTONOV DAMYaNOV
MURAD NEJDET AKALİ
MÜVEREM ERDİNÇ HAYRULA
MÜJDAT REYHANOV EYÜBOV
MÜZEEN HALİS HASAN
MÜZEYEN MEHMEDOVA YÜZEİROVA
MÜZERA RAMADANOVA HASANOVA
MÜMİN VATANSEVER
MÜMÜN AHMED HASAN
MÜMÜN MÜMÜN MÜMÜN
MÜMÜN MÜMÜN HASAN
MÜMÜN OSMAN HAYRULA
MÜMÜN SALİM MÜMÜN
MÜMÜN FEYZULOV KİOSEV
MÜMÜN HİLMİ AHMED
MÜMÜN ÖMER MÜMÜN
MÜMÜN ÜSEİN YEMENCİ
MÜNEVER MÜMÜN KİOSEVA
MÜNEVER FEVZİEVA SÜLEYMANOVA
MÜNEYEN ERDİNÇ KARAMAHMUTOĞLU
MÜNİRE MÜMÜNOVA KİOSEVA
MÜNİRE RAMADAN MUSTAFA
MÜNİRE HİKMET HAYRULA
NADEJDA KAMENOVA SİMOVA
NADEJDA FİDANOVA DYuLGEROVA
NACİ AHMED HASAN
NACİE APTULA AKALİ
NADKA OGNYaNOVA DAMYaNOVA
NADYA YASENOVA TASEVA
NAZİM BAYRAMOV MEHMEDOV
NAZMİ YAŞAROV YÜZEİROV
NAZMİE NAZMİ AHMED
NAZMİE TAHİROVA TASİMOVA
NAİT DURGUT SALİ
NARİN İSMETOVA ALİEVA
NASKO MİTKOV SEVERİNOV
NEVENA OGNYaNOVA BASEVA
NEVENKO EMİLOV HACİEV
NEVRİE NURİTDİNOVA HASANOVA
NEVRİE FAİKOVA MUSTAFOVA
NECATİN ULVI HASAN
NECİBE MEHMED MÜMÜN
NECLA İSMET FERAD
NECMİ BAYRAMOV MEHMEDOV
NECMİ CEMİL KASAB
NECMİTİN FERADOV ONBASİEV
NEJDET ALİ MÜMÜN
NECLA MÜMÜNOVA GÜLER
NERCİHAN BAYRAMALİEV FEYZULOV
NERİMAN MEHMEDOVA MOLOVA
NERİYaN KAZİM AHMED
NERMİN BAYRAMALİEVA HASANOVA
NERMİN HİKMETOVA AHMEDOVA
NERTAN NEJDET MÜMÜN
NESLİCAN VATANSEVER
NESLİHAN FAHRİDİN MUSTAFA
NESRİN HİKMETOVA AHMEDOVA
NEFİZE KERİMOĞLU
NEŞE CELALOVA GÜLER ÖZÇELİK
NESKA NEŞEVA ARGİROVA
NESO SİBEV ARGİROV
NİLGÜN VIJDAN İSMAİL
NİNA KAMENOVA SİMOVA
NORA NEŞEVA ARGİROVA
NURAY İSMETOV HASANOV
NURAY MECİTOV SÜLEYMANOV
NURAY NERİEV MUSTAFOV
NURAY RUJTİEV ŞAKİROV
NURİ EMURLOV EMURLOV
NURİ TURSUN SEFER
NURİ ŞERİFOV MUSTAFOV
NURİTDİN FAHRİEV HASANOV
NURŞEN NECATİN HASAN
NURŞEN SABETİNOVA HAİRULOVA
NURTEN EŞREFOVA HAYRULOVA
NURTEN HASANOVA KİOSEVA
NURHAN BEHÇET MEMİŞ
NURHAN FAHRİDİNOV MUSTAFOV
NURHAN FİKRET HOCA
NUTVIE RİZOVA MEHMEDOVA
OGNYaN YuRİEV HACİEV
ONUR GAZİ
ORLİN SEVOV CAUSEV
ORHAN GÜRCANOV HASANOV
PAKİZE MEHMED MUSTAFA
PEDRİE DURMUŞEVA HAYRULOVA
PEDRİE MÜMÜN KİOSE
PERVIN GÜNER ALİ
PERİHAN SEZER
RABİE AHMEDOVA ÜSEİNOVA
RABİE SALİM MÜMÜN
RAYME FEİMOVA ALİEVA
RAYÇO BORİSOV HRİSTOV
RAKİBE RECEPOVA MÜMÜNOVA
RAMADAN İSMAİLOV İDRİZOV
RAMADAN MURADOV DELİMEHMEDOV
RASİE ŞÜKRÜ HASAN
RASİM HASAN RASİM
RAFET MÜMÜN HASAN
RAHİME GÜLTEKİN HASAN
RAHİME MEHMEDOVA KİOSEVA
RAHİME NEJDET MÜMÜN
RECEP MÜMÜN HAYRULA
RECEP SADİK SADULA
RECEP TURSUN SEFER
REYHAN RAKİBOV ALİEV
REYHAN RAMADAN DELİMEHMED
REYHAN SEYFİTDİN MEHMED
RENA STEFANOVA KİDİKOVA
RENGİNAR CEMİL KASİM
RENGİNAR RİZA HASAN
RESİME SADETİNOVA MUSTAFOVA
REFAİ BAYRAM APTURAHMAN
REFİE HAKİFOVA SADULOVA
REFİKA ÖMEROVA HAYRULOVA
RESİDE HALİLOVA MUSTAFOVA
RİDVAN HALİLOV HALİLOV
RİZA DURMUŞEV DURMUŞEV
ROSEN KARAMFİLOV TODOROV
ROSEN HRİSTOV ROMANOV
RUJTİ NERİEV ŞAKİROV
RUMEN RAYKOV ANGELOV
RUFAT BAYRAMALİEV FEYZULOV
RUŞEN KASİM KASİM
SABRİ HALİBRYaM AHMED
SABRİE ADİLOVA KASABOVA
SABRİE APTİ MÜMÜN
SAVAŞKAN FEVZİ SÜLEYMAN
ŞADİE İSMETOVA ALİEVA
ŞADİE SAFETOVA AHMEDOVA
SADRİE İSMAİLOVA YÜZEİROVA
SADİK HAKİFOV SADULOV
SAİME SALİEVA HALİLOVA
SAMET ADEM MUSTAFA
SAMET DURGUT SALİ
SAMET RECEP YaKUB
SAMİ SALİM KASİM
SAMİR ADEM MUSTAFA
SANİE ABDULHAMİDOVA AKALİEVA
SANİE KADİR ÜSEİN
SANİE HALİD EMİN
SAFET MÜMÜN HASAN
SAFİE ALİ HAYRULA
SVETLA BİSEROVA YOSİFOVA
SEBİLE DAVUD AHMED
SEVAL MÜMÜN MÜMÜN
SEVGİ NAZMİEV AZİZOV
SEVGİNAR AZİS SALİ
SEVGİNAR GÜLTEKİN NUMAN
SEVGİNAR CEMİLOVA KASABOVA
SEVGİNAR RİZAEVA DURMUŞEVA
SEVGÜL MÜMÜNOVA SÜLEYMANOVA
SEVDA BİLANOVA KARAGİOZOVA
SEVDALİN LYuBENOV RUMENOV
SEVDALİNA DEMİREVA GÜROVA
SEVDALİNA YaVOROVA GÜLEN
SEVCAN RAMADAN AKALİ
SEVDİ AHMED AKALİ
SEVDİ VELİ MÜMÜN
SEVDİE CAFER MÜMÜN
SEVDİE YAŞAROVA OSMANOVA
SEVEN ÖZCANOV KİOSEV
SEVERİN LEVENOV YASENOV
SEVERİN LYuBENOV RUMENOV
SEVERİN MİTKOV SEVERİNOV
SEVIL ÖZCANOVA KİOSEVA
SEVIM ALİEVA ALİEVA
SEVINÇ RAMADAN DURMUŞ
SEVKAN RUŞEN KASİM
SEZGİN VATANSEVER
SEZGİN MÜMÜN MÜMÜN
SEZGİN RAMADANOV DELİMEHMEDOV
SEZER SEBAHATİN ZİNEL
SEİD NECİB KORUOSMAN
SEYFİ SADETİN EMİN
SEYFİ HAYRULOV HAYRULOV
SEYFİTDİN HAMİD MEHMED
SEYHAN SEBAHATİN ZİNEL
SEYHAN SEYFİTDİN MEHMED
SEMİHA HALİL DELİMEHMEDOVA
SENİHA HALİBRYaMOVA HAYRULOVA
SENİHA HİLMİ ÇALİŞKAN
SERAFİM LEVENOV YASENOV
SERVET MEHMED MÜMÜN
SERGEY KAMENOV SİMOV
SERGEY ROSENOV TODOROV
SERGEY RUMENOV ARDALİEV
SERTEL ŞERİFOV SADULOV
SEHER ŞAHİNOVA HAYRULOVA
SİBEL ŞAHİNOVA HAYRULOVA
SİLVIYA İTSOVA KASABOVA
SONER KİOSEOĞLU
STANİMİR SİLANOV BASEV
STEFAN NAYDENOV EMİLOV
STEFKA LEVENOVA SEMERCİEVA
STOİL KAMENOV SİMOV
SUNAY RAFET SADULA
SUNAY FEVZİEV ÜSEİNOV
SİDKİ ŞAKİR ŞAKİR
SİLZA LYuBOMİROVA ARGİROVA
TAMER FİKRET İSMAİL
TANER CEMİLOV AHMEDOV
TANER SEVDİ MÜMÜN
TANER FİKRET İSMAİL
TANKO YaSİNOV HRİSTOV
TATYANA ARŞENİEVA TERZİEVA
TATYANA STOİLOVA SİMOVA
TEFİK GAFUROV SÜLEYMANOV
TEFİK İBADULOV HAYRULOV
TEFİK TEFİKOV SÜLEYMANOV
TURGUT ABDURAHİMOV MAHMUDOV
TURSUN BEYTULA SALİ
TURSUN CEVDET SEFER
ULVI NECATİN HASAN
ULVIE RAİF APTURAHMAN
ULVIE TEFİKOVA İDRİZOVA
ULVIE FEDAİL MÜMÜN
FAİK NAZİF MURAD
FATMA BEKİR HACİAHMED
FATME ŞERİFOVA DURMUŞEVA
FATME YAŞAROVA İNCESU
FAHREDİN İBADULOV HAYRULOV
FAHREDİN HİKMETOV MUSTAFOV
FAHRİ MÜMÜNOV HASANOV
FAHRİE HALİD HASAN
FAHRİE ŞABANOVA HAYRULOVA
FEVZİ ABDULOV SÜLEYMANOV
FEVZİ MECİDOV ÜSEİNOV
FERDUN KAMİLOV FERHADOV
FERDUN SALİMOV MÜMÜNOV
FERİDE EMİNOVA MAHMUDOVA
FERİZE TAHİR HOCA
FETİE KADİROVA MUSTAFOVA
FETİE KASİM HASAN
FEHİME BEKİR MUSA
FEHİME SABRİ MÜMÜN
FİDAN İLİEV YOSİFOV
FİDAN FİDANOV YOSİFOV
FİDAN YASENOV TASEV
FİKRET ALİ İSMAİL
FİKRET AHMED AKALİ
FİKRET RAFET HOCA
FİKRİE AHMEDOVA SALİMOVA
FİKRİE DURANOVA EMİNOVA
FİKRİE MEHMED SÜLEYMAN
FİKRİYa KADİR RÜSTEM
FİLİZ NAZMİEVA YÜZEİROVA
HAZEL KADİR MURAD
HAZİM AHMEDOV İSKENDEROV
HAYRİE DAUDOVA AHMEDOVA
HAYRİE CEVDETOVA İVANOVA
HAYRİE MEHMEDOVA ŞAKİROVA
HAYRİE TEFİKOVA SÜLEYMANOVA
HAYRİE ŞEVKEDOVA ALİEVA
HAYRULA MEHMEDOV HAYRULOV
HAKİME HAKİFOVA SADULOVA
HAKİF SADİKOV SADULOV
HALİD AKİF KİOSE
HALİD MEHMED AHMED
HALİD MÜMÜN MÜMÜN
HALİDE RAMADANOVA HALİLOVA
HARUN KOC
HASİBE AHMED ŞAKİR
HASİBE HİKMEDOVA FERHADOVA
HATİCE AHMEDOVA MÜMÜNOVA
HİKMET MEHMEDOV AHMEDOV
HORİE MEHMEDOVA ALİEVA
HİLMİ MÜMÜN AHMED
ŞABAN SALİM MÜMÜN
SABETİN İBADULOV HAYRULOV
ŞADİE BAYRAM MEHMED
ŞADİE SALİEVA MUSTAFOVA
ŞADİE FAHRİ İSMAİL
ŞAHİN SABİTİNOV HAYRULOV
ŞEVKED ULVI HASAN
ŞEVKED FAHRİ ALİ
ŞEVKET FEHMİ HACİAHMED
ŞENOL SEVDİ MÜMÜN
ŞERİFE ABDURAHMAN ALİ
ŞERİFE ULVI HASAN
SEFİK İBADULOV HAYRULOV
SEHİDE KASİFOVA HAYRULOVA
ŞİNASİ MÜMÜN ÜSEİN
ŞİRİN CEMİLOVA AHMEDOVA
ŞİRİN SEFİKOVA HAYRULOVA
ŞÜKRİE RAKİB AHMED
SİLANA DİMOVA ANGELOVA
ÖZCAN BEYTULOV HASANOV
ÖZCAN LÜTVIEV ALİEV
ÖZCAN MÜMÜNOV KİOSEV
ÖZLEM ŞEN
YuZLEN METİNOV HAYRULOV
YuZNUR GAZİ
ÖMER METİNOV HAYRULOV
ÜSEİN HASANOV HAYRULOV
YAŞAR İBADULOV HAYRULOV

avatar
  Subscribe  
Bildir