Bulgaristan s.PELİN köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
164

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ADEM ÜSEİN MARANGOZOĞLU
AYSEL MÜMÜN MAHMUD
AYTEN ALİ RASİM
AYŞE ALİ İSMAİL
AYŞE MEHMED İZET
AYŞE HALİL DURGUD
ALBENA ATANASOVA STEFANOVA
ALBENA İVANOVA ANGELOVA
ALBENA İLİEVA GÜZELEVA
ALEKSANDİR RAYCEV MİHAYLOV
ALİ ALİ KAMBER
ALİ ALİ KAMBER
ALİ ANİFE KAMBER
ALİ FAMİ OSMAN
ALTİNAY FİKRİ MEHMED
ANA VESKOVA ASENOVA
ANGEL PENKOV CALİKOV
ANİFE ALİ MAHMUD
ANİFE HATCE ÜSEİN
ANKA ANGELOVA RASEVA
ANKA TODOROVA ASENOVA
ANKA HRİSTOVA MİHAYLOVA
ASEN ANKOV ANGELOV
ASEN MARİEV MİTKOV
ASEN MLADENOV MLADENOV
ASİE SELİME AHMED
ASYA PETROVA STANKOVA
ATANAS ATANASOV MİHAYLOV
ATANAS RAŞKOV MİHAYLOV
AHMED KAAZİM VELİ
AHMED FATME HASAN
BAYRAM RASİM MEHMED
BASRİ MUSTAFA AHMED
BASRİE MEHMED ALİ
BAHRİE BEYSİM ALİ
BAHRİE SADULA ALİ
BEYSİM KASİM AHMED
BORİSLAV VASİLEV STEFANOV
VALENTİN MLADENOV MLADENOV
VALERİ ASENOV KRASİMİROV
VANYa MLADENOVA ASENOVA
VASİL DELCEV STEFANOV
VAŞKO MLADENOV MLADENOV
VAŞKO RUMENOV STEFANOV
VELİ ALİ ALİ
VELİCKA KAMELİEVA İLİEVA
VIOLETA MEHMED HASAN
GALA RUMENOVA STEFANOVA
GENCİBAY HASAN HASAN
GEORGİ TODOROV İVANOV
GERGANA ANKOVA İZET
GÜZELAN TASİM MEHMED
GÜZELAN ŞÜKRİ MEHMED
GÜLBAHAR FARİE KAMİL
GÜLBAHAR HASAN ÜSEİN
GÜLBAHAR ÜSEİN MUSTAFA
GÜLCAN NECATİN ŞEVKED
GÜLCAN ŞÜKRİ MEHMED
GÜLCİNAR HASAN HASAN
GÜLNAZ MEHMED ÖMER
GÜLNAZ RASİM MEHMED
GÜLNAR SABRİ AHMED
GÜLNAR HASAN HASAN
GÜLHAN NACİ AHMED
GÜLHAN FİKRET MUSTAFA
GÜNAY NECATİN ŞEVKED
DEMİR DİMİTROV ANGELOV
CEVRİE ALİ MESTAN
CEYLAN HASAN MUSTAFA
CEMİLE AHMED SALİ
CİNGİZ NACİ ÜSEİN
CUMAZİE MÜMÜNALİ ŞEVKED
DİMİTİR PETROV STANKOV
ELENA RADKOVA MİHAYLOVA
ELENKA ALEKSANDROVA PETROVA
EMİLİYA RAYCEVA MİHAYLOVA
EMRAH HAYRİE KAMBER
EMRAH ŞÜKRİ MEHMED
ERCAN ÜSEİN MEHMED
EROL FİKRİ MEHMED
ERHAN TASİM MEHMED
ESMAN HASAN AHMED
JÜNEİT SERAFİMOV SİBEV
ZAFER DURMUŞALİ VEYSAL
ZEYNEB HASAN MURAD
ZERA HALİM MUSTAFA
ZEHRA MAHMUD ALİ
ZEHRA ŞÜKRİ İZET
ZEHRA ÖMER İZET
ZLATKA DİMİTROVA ANGELOVA
ZLATKA HRİSTOVA ANGELOVA
ZÜLEYHA ALİ KAMBER
ZÜRE AHMED KAMBER
İVAN MİHAYLOV MARKOV
İLİYAZ İBRYAM EMİN
İLMİE AHMED KAMİL
İLMİE ÜSEİN AHMED
İMAN SEBAİTİN OSMAN
İSMAİL İSMAİL ALİ
İSMAİL MUSTAFA ALİ
KADRİE AHMED KAMBER
KADRİE HASAN MAHMUD
KAMBER KAMİL KAMBER
KASİM AHMED MAHMUD
KERİME MÜMÜNALİ ŞEVKED
KRASİMİR VASİLEV DELCEV
KAMİL KAMBER MAHMUD
KAMİL KAMİL KAMBER
LEYLA ŞEFKET MAHMUD
LYuBOMİR RUMENOV HRİSTOV
LÜTVI SABRİ RASİM
MARİN ANGELOV DANCEV
MARİYa PETROVA ŞENKOVA
MEDİHA ALİ KAMBER
MERGÜL MEHMED RASİM
MERCAN SELİME ÜSEİN
MESLAN KASİM AHMED
MESLAN HASAN MUSTAFA
MESNUR SÜLEYMAN SÜLEYMAN
METİN HALİL MAHMUD
MEHMED ALİ KAMBER
MEHMED KAMİL KAMBER
MEHMED RAMADAN İZET
MEHMED RAMADAN RAZVAN
MEHMED RASİM MEHMED
MEHMED HASAN MAHMUD
MEHMED ÖMEROSMAN MEHMED
MİLENA RAŞKOVA STANKOVA
MİTKO GEORGİEV EMİLOV
MİTKO MARİNOV HARİZANOV
MİHAİL MİHAYLOV MARKOV
MLADEN MLADENOV ALEKSANDROV
MUSTAFA AHMED ALİ
MUSTAFA MUSTAFA MUSTAFA
MUSTAFA NURİ İSMAİL
MUSTAFA SELİME ÜSEİN
MUSTAFA FATME HASAN
MUSTAFA ÖMEROSMAN MEHMED
MÜMÜN ADEM ÜSEİN
MÜMÜN MEHMED ALİ
MÜMÜNALİ AHMED RASİM
MÜMÜNALİ ŞEVKED ŞEVKED
MÜMÜNE ADEM MARANGOZOĞLU
MÜMÜNE MÜMÜN MAHMUD
NADEJDA GEORGİEVA MİHAYLOVA
NADEJDA RAŞKOVA JİVKOVA
NACİ AHMED ÜSEİN
NACİE AHMED ŞEVKED
NACİE MEHMED ALİ
NADİE ALİ OSMAN
NADYA İLİEVA MİHAYLOVA
NAZİLE MEHMED KAMİL
NAZİM NURİ İSMAİL
NAZMİE ŞEVKED MAHMUD
NARİN BEYSİM AHMEDOĞLU
NEBİBE MÜMÜNOVA İZET
NEVIN EMİN ALİ
NEDA GEORGİEVA HRİSTOVA
NECATİN AHMED ÜSEİN
NECATİN RAMADAN İZET
NECİVAN HASAN RASİM
NEDRET HASAN RASİM
NEJLA AHMED KAMBER
NERGÜZEL ŞÜKRİ ALİ
NERMAN KAMBER MAHMUD
NURGÜL ÜSEİN HASAN
NURCEY ŞÜKRİ MEHMED
ORHAN TASİM MEHMED
OSMAN ADEM GENCA
PETİR ŞENKOV STANKOV
RADKA GEORGİEVA MİHAYLOVA
RAMADAN GÜLISTAN RAZVAN
RAMİS MEHMED RAMADAN
RASİM MEHMED RASİM
RAŞKO ATANASOV İZET
REMZİ ÖMER ALİ
REMZİE AHMED MEHMED
ROZA LYuBCOVA MİHAYLOVA
ROSİTSA ASENOVA KRASİMİROVA
ROSİTSA FİLİPOVA ASENOVA
SABAHTİN ALİ KAMBER
SABAHTİN AHMED MESTAN
SABRİ MEHMED RAMADAN
SABRİ MEHMED RASİM
SABRİ MÜMÜN ALİ
SABRİE İBRYAM ALİ
SABRİE FİKRİ İZET
SAMET AYSEL MÜMÜN
SAMET ALİ KAMBER
SAMET MEHMED İZET
SAMİE ALİ OSMAN
SAFİE BEKİR ALİ
SVETLANA NEDKOVA STEFANOVA
SEBİLJAN STEFANOVA ANGELOVA
SEVGİN MÜMÜNALİ ŞEVKED
SEVGİNAR KADRİE HASAN
SEVGİNAR YAŞAR RASİM
SEVGÜL HASAN AHMED
SEVGÜL ÜSEİN HASAN
SEVDA VAŞKOVA MOMCİLOVA
SEVDALİN SVETOSLAVOV YONCEV
SEVCAN MÜMÜN ALİ
SEVCAN ÜSEİN VELİ
SEVDİE ALİ ŞEVKED
SEVDİE MÜMÜNOVA HASANOVA
SEVDİE RAİM EMİN
SEVILCAN MÜMÜN ALİ
SEVIM SABRİ AHMED
SEVINÇ ÜSEİN KAMBER
SEVTİN HASAN RASİM
SELVER ALİ MEHMED
SELİME AHMED OSMAN
SELİME AHMED ÜSEİN
SELİME MEHMED MEHMED
SELMAN MUSTAFA AHMED
SELAHTİN AHMED SALİ
SELAHTİN RAMADAN İZET
SELAHTİN SELAHTİN İZET
SEMAVIE MUSTAFA AHMED
SEMRAH ZLATKOV HRİSTOV
SEFTİN KASİM AHMED
SİVKO ATANASOV RAŞKOV
SİYKA MARCEVA MARİNOVA
SİYKA PETROVA MEHMED
SİMEON DELCEV STEFANOV
SİMEON MLADENOV ALEKSANDROV
SLAVI VAŞKOV MLADENOV
SLAVCO MLADENOV MLADENOV
SLAVCO PETROV ŞENKOV
SONYa ATANASOVA HRİSTOVA
STANKA RASİM İZET
STEFAN GEORGİEV MİHAYLOV
STEFAN PETROV ŞENKOV
SUNAY İLİYAZ İBRYAM
SUNAY TASİM MEHMED
SİDİKA İSMAİL ALİ
SİDİKA MEHMED İZET
SÜLEYMAN MUSTAFA HATİB
SÜLEYMAN SÜLEYMAN MEHMED
TASİM MEHMED RASİM
TODOR STOYaNOV ASENOV
TODORKA TODOROVA ASENOVA
TUNCAY ÖMEROSMAN MEHMED
TURGAY MUSTAFA İSMAİL
TÜRKAN İLİYAZ İBRYAM
TÜRKAN ŞÜKRİ İZET
FAMİ ALİ OSMAN
FAMİE ALİ OSMAN
FANKA MANOLOVA MİTEVA
FANKA MEHMED HASAN
FANKA MLADENOVA MLADENOVA
FARİ ALİ OSMAN
FARİE ALİ OSMAN
FARİE KAMİL KAMBER
FATME HASAN MAHMUD
FERDİ ALİ KAMBER
FERİDE FARİE ALİ
FİKRET MUSTAFA AHMED
FİKRET SELAHTİN İZET
FİKRİ MEHMED İZET
FİKRİ MEHMED RASİM
FİRDES KASİM HASAN
HABİBE ADEM RASİM
HABİBE SERGEEVA AHMED
HAVA EMİN ÖMER
HAVZE RASİM ALİ
HAYRİE EMİN MUSTAFA
HAYRİE KAMİL KAMBER
HAYRİE SALİM MAHMUD
HAYRİE ÖMEROSMAN MEHMED
HALİBRYaM MEHMED ALİ
HALİL ZEKERİE MAHMUD
HAMDİ HALİL MAHMUD
HAMİDE AHMED EMİN
HASAN AHMED ALİ
HASAN HASAN RASİM
HATİCE MUSTAFA RASİM
HATCE KAMİL KAMBER
HAFİZE HASAN AHMED
HİKMET SELAHTİN İZET
HRİSTO GEORGİEV MİHAYLOV
ŞAZİE KADİR HASAN
SEKVE CEBİR OSMAN
ŞENGÜL KASİM AHMED
ŞENOL KASİM AHMED
ŞÜKRİ MEHMED İZET
ŞÜKRİ MEHMED RASİM
ŞTERYU YOSİFOV İLİEV
ÖZCAN NAZİF ALİ
YÜKSEL RASİM MEHMED
ÖMEROSMAN MEHMED DURGUD
ÜMÜŞ SAFET DURMUŞ
ÜRKİE AHMED MARANGOZOĞLU
ÜRKÜŞ MEHMED RAZVAN
ÜSEİN AHMED MAHMUD
ÜSEİN MEHMED KAMİL
ÜSEİN HASAN RASİM
ÜSEİN ÜSEİN MUSTAFA
ÜSEİN ÜSEİN ÜSEİN
YUSUF CEBİR CEBİR
YaGODKA TOSKOVA MİHAYLOVA

avatar
  Subscribe  
Bildir