Bulgaristan s.OREH (Cevizlik) köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
254

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
AYGÜN GYuVEN
AYDOAN ŞENGÜN ALİ
AYDUAN NECATİN ÜSEİN
AYNUR FİKRİ ALİOSMAN
AYTEN STANİMİROVA MİLCEVA
AYHAN METİN MEHMED
AYŞE ALİ EMİN
AYŞE KAMİL MURAD
AYŞE MEHMED HAYRULLA
AYŞE OSMAN MUSTAFA
AYŞE OSMAN ÜSEİN
AYŞE SABRİ HASANOLU
AYŞE FAMİ MUSTAFA
AYŞE HALİL ÜSEİN
AYŞE ŞÜKRÜ HACİSÜLEYMAN
ALİ BEYSİM SALİF
ALİ BEKİR AHMED
ALTİNAY YULİYANOV GEORGİEV
ALAYTİN MEHMED SALİF
ANGEL HRİSTOV ALEKSANDROV
ANKA ATANASOVA DİMİTROVA
ANKA İVANOVA BALKANCİEVA
ANKA İSAEVA MİTEVA
ARİF ÜSEİN ARİF
ASYA VASİLEVA MEHMED
AHMED AHMED ÜSEİN
AHMED GÜLTEN KAZİM
AHMED MUSTAFA ÜSEİN
AHMED HALİBRYaM KASİM
BAYRİE AHMED MAHMUD
BAYRİE METİN MUSTAFA
BAYRAM MÜMÜNALİ HAYRULA
BAYRAM FAMİ BAYRAM
BAYSE MÜMÜN TAHİR
BASRİ KASİM HALİL
BASRİ OSMAN AHMED
BASRİE ERCEB NAZİF
BASRİE MEHMED MAHMUD
BASRİE HALİL HALİL
BASRİE ŞÜKRİ MEHMED
BAHRİE MÜMÜN HALİL
BEYSİM ALİ BEYSİM
BEKİR AHMED EMİN
BİLHAN SAMİ ALİOSMAN
BİRHALE SNEJANOVA MİTKOVA
BİSER ANDREEV BOYaNOV
VASVI ÜSEİN HALİL
VASVIE ÜSEİN HALİL
VELİ SALİF SALİF
GALA GEORGİEVA ATANASOVA
GEORGİ MİHAYLOV MARKOV
GÜLBİE HASAN FEYZİ
GÜLBİE ÖMER OSMAN
GÜLDANE ŞÜKRİ SALİ
GÜLCAN METİN MUSTAFA
GÜLCAN REMZİ HALİBRYaM
GÜLCAN FEİM HAYRULA
GÜLEZAR ARİF MURAD
GÜLER HALİL ALİOSMAN
GÜLZADE ALİ BEYSİM
GÜLİZAR ÜSEİN TAHİR
GÜLNAZİE DURMUŞALİ AHMED
GÜLTEN KAMBER MAHMUD
GÜLŞEN RAMADAN MÜMÜN
GÜNER ÜSEİN ALİOSMAN
GÜRHAN HAMDİ HASAN
CEVCET HAYRİ MEHMED
CEYLAN RASİM MEHMED
CEMİL FAHRİ MEHMED
CEMİLE APTULA HALİL
CUNİYaT VELİ SALİF
DİMİTRİNKA DAVIDOVA İSAEVA
DİNÇER SEVGİNAR BEYSİM
DURMUŞ KASİM KASİM
DURMUŞALİ AHMED ÜSEİN
ELMAZ HALİL ALİ
EMBİE ŞEFKİ MURAD
EMEL MUSTAFA İSMAİL
EMİL ANGELOV HRİSTOV
EMİL İGNATOV İVANOV
EMİNE İSMAİL MUSTAFA
EMİNE HALİL TAHİR
EMRAH NEJDET ÜSEİN
ERCAN BAYRAM MÜMÜN
ERCAN BEKİR AHMED
ERCAN MUSTAFA OSMAN
EROL AHMED HALİBRYaM
ERHAN HALİD MEHMED
ZEYNEB AKİF MAHMUD
ZEYNEB ALİ MEHMED
ZELİE BEKİR ÜSEİN
ZEHRA HALİL HACİSÜLEYMAN
ZİYNEB ALİ HAYRULA
ZİYNEB ZEKRİE OSMAN
ZİYNEB MESTAN ALİ
ZÜMBÜLKA ASENOVA BOYaNOVA
İBRYAM İBRYAM EMİN
İLCO İLCEV MİHAYLOV
İSMAİL MUSTAFA HACİSÜLEYMAN
İSMAİL OSMAN HALİL
İSMAİL ÜSEİN ARİF
İSMET İSMAİL ÜSEİN
KADİR AHMED FEYZİ
KADRİE MÜMÜN SALİ
KADRİE RASİM MUMCU
KADRİE HATİCE TASİM
KAMEN PENKOV İVANOV
KASİM KASİM HALİBRYaM
KERİME NECİB MÜMÜN
KERİME OSMAN AHMED
KERİME RAMADAN HALİL
KİBARİE ARİF ARİF
KİBARİE NACİE MÜMÜN
KRASİMİR İLCEV MİHAYLOV
MARİYa MİTKOVA MİHAYLOVA
MEYVAS HASAN AHMED
MELİHA HALİL SALİF
MERUN NURİ RASİM
MESUT SABRİ AHMED
METİN KADİR AHMED
METİN MUSTAFA BAYRAM
METİN RASİM MEHMED
MEHLİBAR FAHRİ MUSTAFA
MEHMED AHMED MUSTAFA
MEHMED AHMED SALİF
MEHMED OSMAN TAHİR
MEHMED HASAN CAUS
MİLEN VERGİLOV MLADENOV
MİNKA JİVKOVA MİHAYLOVA
MUSTAFA AHMED SALİF
MUSTAFA İSMAİL HACİSÜLEYMAN
MUSTAFA OSMAN TAHİR
MUSTAFA ÜSEİN BAYRAMALİ
MÜMÜN MEHMED MEHMED
MÜMÜN OSMAN MUMCU
MÜMÜN HASAN OSMAN
MÜMÜN ÜSEİN ARİF
MÜMÜNE AHMED MURAD
MÜMÜNE AHMED SALİ
MÜMÜNE BASRİ OSMAN
MÜMÜNE KEMİL HALİBRYaM
MÜMÜNE ÜSEİN SALİF
MÜMÜNE ÜSEİN HASAN
NACİE ALİ TAHİR
NACİE YUSUF ALİ
NADYA GEORGİEVA ALEKSANDROVA
NAZİE ZEKERİE OSMAN
NAZİLE MÜMÜN MUMCU
NAZİM ANEV İVANOV
NAZİM ŞEVKED MURAD
NAYDEN HRİSTOV ALEKSANDROV
NEBİBE SADULA ARİF
NEBİBE SÜLEYMAN FEYZİ
NEVZE MEHMED AHMED
NEVRİE RAMADAN ARİF
NECAT BEKİR AHMED
NECATİN HALİL MAHMUD
NECATİN ÜSEİN ALİOSMAN
NECMİ İSMAİL OSMAN
NEJDET ÜSEİN ALİOSMAN
NEJDİE MEHMED ALİOSMAN
NEJDİE ŞÜKRİ AHMED
NERİMAN RASİM MEHMED
NEFİDE AHMED ALİ
NEFİZE MÜMÜN SABRİ
NEFİZE HASAN AHMED
NURAY MEHMET OSMAN
NURCAN STEFANOVA GEORGİEVA
NURİ RASİM ÜSEİN
NERİE EMİN ALİOSMAN
NURTİN BEKİR AHMED
NURTİN RASİM ÜSEİN
ORHAN İBRYAM EMİN
OSMAN HASAN ÜSEİN
PAKİZE MUSTAFA EMİN
PEDRİE AHMED HALİLOLU
PEDRİE RAMADAN SALİF
RAİME AHMED MAHMUD
RASİM MEHMED MÜMÜN
RASİM MEHMED FEYZİ
RASİM NURİ RASİM
RASİM ÜSEİN HALİBRYaM
RASİM ÜSEİN HASAN
RASMİE ÜSEİN ÜSEİN
REMZİ HALİBRYaM ALİOSMAN
REMZİE HALİL HALİL
RESMİE HALİL HALİL
RUMEN İGNATOV İVANOV
SABAHTİN SABRİ TAHİR
SABRİ MÜMÜN MEHMED
SABRİ OSMAN TAHİR
SABRİE ALİ BAYRAMALİ
SABRİE SALİF AHMED
SADEGÜL BEYSİM SALİF
SALİF BEYSİM SALİF
SALİF SALİF ARİF
SAMET MÜMÜN AHMED
SAMİ MUSTAFA ALİ
SAMİ SALİF ALİOSMAN
SANİE MUSTAFA HASANOĞLU
SANİE ÜSEİN SALİ
SAFİE EMİN ÜSEİN
SEVGİNAR BEYSİM SALİF
SEVGİNAR KASİM KASİM
SEVDA BECEVA TODOROVA
SEVCAN BASRİ MUSTAFA
SEVCAN MUSTAFA BAYRAM
SEVDİE BEYSİM SALİF
SEVDİE İSMAİL HASAN
SEVDİE MEHMED MEHMED
SEVDİE MUSTAFA AHMED
SEVDİE HİKMET ARİF
SEVINÇ İBRAHİM ALİOSMAN
SEDAT HALİL ALİOSMAN
SEZGİN HASAN ÜSEİN
SEYHAN CEVCET HAYRİ
SELAMİ SEMAVI HASAN
SELAHTİN SABAHTİN ALİ
SEMAVI İSMAİL HASAN
SEMİE ALİ SADULA
SİBELCAN DAVIDOVA İSAEVA
SİNAN FİKRİ ALİOSMAN
SNEJANA SLAVCEVA SALİF
STEFAN GEORGİEV MARKOV
STEFKA SİBOTİNOVA CİLİNGİROVA
SUNAY MÜMÜN ÜSEİN
SÜLEYBE ÜSEİN HALİBRYaM
TEYNUR İSMET NASUF
FAMİ BAYRAM HAYRULLA
FAMİ MEHMED AHMED
FATME AHMED AHMED
FATME İBRYAM ALİ
FATME NECİB FEYZİ
FATME ÜSEİN HASAN
FAHRİ MEHMED FEYZİ
FEDAİM HİKMET AHMED
FEYME ARİF ARİF
FEYME BAYRAM SADULA
FİKRET HAYRİ FEYZİ
FİKRET ŞÜKRİ SALİ
FİKRİ ALİOSMAN SALİ
HABİBE SALİF SALİF
HABİBE SALİF HALİBRYaM
HABİBE SMAİL MEHMED
HAVZE İSMAİL MARKOVA
HAYRETİN HAYRİ FEYZİ
HAYRİE OSMAN MUSTAFA
HAKA NAZİM ŞEFKET
HAKKİ HAMİDE NAZİM
HALİBRYaM REMZİ ALİOSMAN
HALİD MEHMED FEYZİ
HALİL BASRİ MUSTAFA
HAMİDE NAZİM MURAD
HASAN MEHMED OSMAN
HASAN SEFKED SEFKED
HASAN ÜSEİN HALİBRYaM
HATİCE AHMED KASİM
HATİCE AHMED SALİ
HATİCE BİLAL ÜSEİN
HATİCE FATMOVA MUSTAFOVA
HATİCE HALİL ALİOSMAN
HATCE HALİL ALİOSMAN
HAFİZE ARİF FEYZİ
HİKMET AHMED AHMED
HRİSTO MİHAYLOV ANDREEV
ŞEVKED YULİYANOV MARKOV
ŞENGÜL MUSTAFA AHMED
ŞENOL HALİD MEHMED
ŞERİKE ADEM HALİL
ŞERİFE RAZVAN ALİOSMAN
SEHİDE MEHMED HALİBRYaM
ŞÜKRİ ALİOSMAN SALİ
ŞÜKRİ AHMED ALİ
ŞÜKRİE ŞÜKRİ MEHMED
ŞÜKRİE MUSTAFA KASİM
YULİYAN GEORGİEV MARKOV
ÜRKİE İBRYAM HALİBRYaM
ÜRKİE NURİ RASİM
ÜSEİN ARİF ÜSEİN
YUSUF SADİK YUSUF
YAŞAR FİKRİ ALİOSMAN

avatar
  Subscribe  
Bildir