Bulgaristan s.GRİVYAK (Karamuklar) köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
214

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kullanıcılar listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ADNAN HALİT ÜSEİN
AYDİN OSMAN RASİM
AYLA CELAL İSMAİL
AYHAN FİKRİ MURAD
AYŞE İSMAİL MUSTAFA
AYŞE MURAD MUSTAFA
AYŞE SABRİ YUSUF
AYŞE FERAD SÜLEYMAN
AYŞE ÜSEİN ELLEZ
ALİ MAHMUD MAHMUD
ALİ MEHMED ALİ
ALİ MUSTAFA ÖMER
ALİ SELİM KİORHASAN
ALİ HASAN MUSTAFA
ALİ ÜSEİN SÜLEYMAN
ASEN EFREMOV VODENİÇAROV
AHMED KAZİM HASAN
AHMED MEHMED AHMED
AHMED ÜSEİN YUSUF
AHMET HASAN MUSTAFA
AŞKİN OSMAN RASİM
BAYRAM KASİM ADEM
BASRİ BEKİR BEKİR
BAHRİE OSMAN AHMED
BEKİR MEHMED AHMED
BİLAL ALİ ALİ
BİLAL BEKİROV BEKİROV
BİLAL BİLAL ALİ
BİLAL RASİM OSMAN
BİLAL ÜSEİN AHMED
BİLAN ASENOV VODENİÇAROV
BİLAN ZAFİROV ÇAUŞEV
BOJİDAR İSKRENOV PAŞOV
VELİ ADEM MUSTAFA
VESELİN ASENOV MİHAYLOV
VESKA EFREMOVA TÜRKOĞLU
VILDAN NEZİM İSMAİL
GALA YASENOVA ASENOVA
GÜLNAZ RECEP SÜLEYMAN
GÜLTEN AHMED ALİ
GÜLTEN MUSTAFA ÖMER
GÜNAY CEMAL SÜLEYMAN
GÜNER NAZİM HASAN
CEYLAN BİLAL OSMAN
CELAL ALİOSMAN BEKİR
CELAL İSMAİL HASAN
CEMAL ALİ SÜLEYMAN
CEMİL ALİ HALİBRYaM
CEMİL NURİ AHMED
CEMİL HASAN MUSTAFA
CEMİLE MEHMED YUSUF
ELİTSA OGNYaNOVA SEVERİNOVA
EMBİE SALİ YUSUF
EMİNE ALİ HASAN
EMİNE ALİŞ AHMED
EMİNE İSMAİL ÖMER
EMİNE MEHMED AHMED
EMİNE RAİF MURAD
EMİNE SALİ İSMAİL
EMİNE HASAN AHMED
EMİNE ÖMER MAHMUD
ERAY MEHMED AHMED
ERCAN KAZİM HASAN
ERDİNÇ FİKRET BEKİR
EROL NAZİM SÜLEYMAN
ERHAN FİKRİ MURAD
EFREM YASENOV ÇEŞMECİEV
ZEYNEB HABİB MUSTAFA
ZEYNEB ÖMER MAHMUD
ZEKİE SÜLEYMAN MUSTAFA
ZELİHA MUSTAFA SÜLEYMAN
ZELİHA MÜMÜN İSMAİL
ZELİHA ÜSEİN MUSTAFA
İLHAN MÜMÜN YUSUF
İRFAN MUHAMED MUSTAFA
İSMET ALİ ÖMER
YİLMAZ NURİ AHMED
KADİR İSMAİL MUSTAFA
KADRİE İSMAİL ELLEZ
KALİN VESELİNOV MİHAYLOV
KAMEN VESELİNOV MİHAYLOV
KEVSER TÜRKOĞLU
KREMEN MANÇEV YULİYANOV
LEVENT ŞÜKRÜ MEHMET
LEMAN FAHRİ HÖMED
LİLANA TAŞKOVA YULİYANOVA
LÜTVI RAİM RAHMAN
LÜTVIE AHMED MUSTAFA
LÜTVIE MUHAMED MUSTAFA
MAHMUD NECAT MAHMUD
MERİEM CELAL BEKİR
MERYEM YaKUB ELLEZ
MERT MİTKOV MİLANOV
MESUT FAARİ HÖMET
MESUT HASAN AHMED
METİN MEHMED MÜMÜN
MEHMED AHMED AHMED
MEHMED MÜMÜN CİNÇİL
MEHMED RASİM MUSTAFA
MEHMED ÜSEİN AHMED
MEHMED YaKUB KİORHASAN
MİLEN EFREMOV TERZİEV
MOHAMED MAHMUDOV OSMANOV
MUSTAFA ADEM MUSTAFA
MUSTAFA ALİ HALİBRYaM
MUSTAFA SALİ SÜLEYMAN
MUHAMED OSMAN MUSTAFA
MÜMÜN BİLAL ALİ
MÜMÜN İSMAİL ÖMER
MÜMÜN MEHMED AHMED
MÜMÜN RASİM YUSUF
MÜMÜN ÜSEİN ALİ
MÜMÜN ÜSEİN YUSUF
MÜMÜNE ALİ HASAN
MÜMÜNE KASİMOVA ÜSEİNOVA
MÜMÜNE MÜMÜN YUSUF
MÜMÜNE SÜLEYMAN CİNÇİL
MÜMÜNE ULVI YUSUF
MÜMÜNE HASAN AHMED
NADYA MANUŞEVA VODENİÇAROVA
NADYA MARTİNOVA YULİYANOVA
NAZİM AHMED HASAN
NAZİM SALİ SÜLEYMAN
NAYDEN SEVERİNOV SEVERİNOV
NALAN VELİ MUSTAFA
NEVEN MANÇEV YULİYANOV
NEVEN NEVENOV YULİYANOV
NEVRİE MUSTAFA SÜLEYMAN
NECAT ALİ MUSTAFA
NECAT HASAN MUSTAFA
NECİBE MEHMED KİORHASAN
NEFİZE SAİD YUSUF
NİAZİ ÖMER ÖMER
NİGAR CELAL BEKİR
NİKOLAY NAYDENOV SEVERİNOV
NURGÜL ALİ MUSTAFA
NURCAN MUSTAFA MUSTAFA
ORLİN ASENOV VODENİÇAROV
OSMAN RASİM OSMAN
OSMAN HASAN MUSTAFA
RAİM ŞABAN RAHMAN
RAİF ÜSEİN MURAD
RASİM MEHMED MUSTAFA
RASİM MEHMED MUSTAFA
RASİM OSMAN İSMAİL
RECEP ADEM MUSTAFA
RECEP ALİ SÜLEYMAN
RECEP BİLAL OSMAN
RUMEN MİTKOV MİLANOV
SABİNA ASENOVA ÇEŞMECİEVA
SABİHA ALİ SÜLEYMAN
SADULLAH HASAN MAHMUD
SADİK FİKRET MURAD
SADİK ÜSEİN MURAD
SAYFE RASİM HASAN
SAYFE HALİBRYaM HASAN
SAMET YaMAN
SAMİ RASİM OSMAN
SANİE EMİN MURAD
SANİE YaKUB BEKİR
SAFİE AHMED HALİBRYaM
SEVDİE İSMAİL MUSTAFA
SEVIM LÜTVI RAHMAN
SELVER AHMED OSMAN
SELVER OSMAN YUSUF
SELİM YaKUB KİORHASAN
SEMRA CELAL HASAN
SERGEY NEVENOV YULİYANOV
SİBEL İSMET ÖMER
SİLVIYA ANGELOVA YULİYANOVA
SİLVIYA YULİYANOVA MİHAYLOVA
SONGÜL RECEP MUSTAFA
SİBİ MARTİNOV YULİYANOV
SÜLEYMAN OSMAN İSMAİL
TUNCAY HASAN HASAN
TÜRKAN MUSTAFA ACAR
ULVI RASİM YUSUF
FAARİ ÜSEİN HÖMET
FAMİ ŞUKRİ ÖMER
FATME ALİ ÜSEİN
FATME AHMED HASAN
FATME CEMİL HALİBRYaM
FATME MEHMED AHMED
FATME MEHMED MUSTAFA
FATME RASİM OSMAN
FATME HALİL ALİ
FATME HASAN MEHMET
FATME ŞERİF HASAN
FERİDE AHMED AHMED
FERİDE MÜMÜN AHMED
FİKRET ALİOSMAN BEKİR
FİKRET SADİK MURAD
FİKRİ HASAN MURAD
FİKRİE MUSTAFA KİORHASAN
FİRDES HALİBRYaM HASAN
HABİBE HALİL RAHMAN
HABİBE ÜSEİN MURAD
HAZEL HASAN ALİ
HAZEL HASAN ÜSEİN
HAYRİE AHMED HASAN
HAYRİE MUSTAFA MURAD
HALİBRYaM ŞERİF HASAN
HALİME MEHMED KİORHASAN
HALİT HASAN ÜSEİN
HASAN ALİ ALİ
HASAN AHMED HALİL
HASAN CEMİL HALİBRYaM
HASAN İBRYAM HASAN
HASAN MAHMUD MAHMUD
HASAN MEHMED AHMED
HASAN MEHMED MUSTAFA
HASAN HALİT ÜSEİN
HASAN HASAN AHMED
HASAN HASAN OSMAN
HATİCE ALİ ELLEZ
HATİCE AHMED MUSTAFA
HATİCE MEHMED ADEM
HATİCE RAİM HASAN
HİKMET AHMED HASAN
HİLMİ MEHMED MUSTAFA
HİLMİ MEHMED MÜMÜN
HİLMİ MEHMED YUSUF
HÜRÜ MEHMED MUSTAFA
HÜRÜ MURAD HALİBRYaM
HÜRÜ OSMAN ÖMER
HÜRÜ ÜSEİN OSMAN
ŞEKVE ALİ MUSTAFA
ŞERİF ÜSEİN HASAN
ŞERİFE KAZİM AHMED
ŞERİFE NAZİM HASAN
ŞERİFE FERAD HASAN
ŞİRİN LÜTVI RAHMAN
ŞUKRİE FERAT HASAN
ŞYuKRİ MUSTAFA ÖMER
ŞÜKRÜ HÜSEİN MEHMET
YULİYAN ANTONOV GANGALOV
ÖMER ÖMER İSMAİL
ÜMMÜ ÖMER OSMAN
ÖMSELİME AHMED KİORHASAN
ÜMÜ MEHMED HASAN
ÜMÜ HASAN HÖMET
ÜMÜGÜSÜM AHMED OSMAN
ÜMÜŞELİME MUSTAFA HALİBRYaM
ÜNAL MUSTAFA MUSTAFA
ÜRKÜŞ OSMAN RAHMAN
ÜRKÜŞ ÜSEİN İSMAİL
ÜRKÜŞ ÜSEİN YUSUF
ÜSEİN ALİ ALİ
ÜSEİN CEMAL SÜLEYMAN
ÜSEİN MEHMED AHMED
ÜSEİN SADİK MURAD
ÜSEİN HASAN AHMED
HÜSNÜE ALİ MUSTAFA
YaKUB İSMAİL ELLEZ
YaKUB OSMAN KİORHASAN
YASEN ASENOV ÇEŞMECİEV

avatar
  Subscribe  
Bildir