Bulgaristan s.Dyulitsa (Ayvacık) köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
179

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ABDULA SADİK ABDULA
AYBENİZ MUHAMMED GYuVEN
AYGÜL ÜSEİN HASAN
AYDİN SADİK ŞAKİR
AYNUR ÜSEİN SADULA
AYSEL AHMED MÜMÜN
AYSEL MUSTAFA MESTAN
AYSEL YÜKSEL BAYRAM
AYTEN BEYSİMOVA MEHMEDOVA
AYTEN ZEKERİE GÜLISTAN
AYTEN MOHAMED ÜSEİN
AYTEN RECEP DOGRU
AYHAN ALİ ÖMER
AYHAN RECEP ÜSEİN
AYŞA İBRYAM ŞAKİR
AYŞE MEHMEDALİ GÜLISTAN
AYŞE MUSTAFA HASAN
AYŞE MÜMÜN HALİBRYaM
AYŞE RAŞİD MAHMUD
AYŞE SALİ BAYRAM
AYŞE HALİL ALİ
AYŞE HASAN HÜSEİN
AYŞE HİKMET YUSUF
AYŞE ÖMER HASAN
AYŞE ÜSEİN RAMADAN
AYŞEGÜL ÖMER ÜSEİN
ALİ ALİ HÜSEİN
ALİ AHMED ALİ
ALİ LÜTVI MÜMÜN
ALİ MÜMÜN ÖMER
ALİ SADİK ŞAKİR
ALİ SALİM SALİM
ALİ HASAN ÜSEİN
ANA ASENOVA İVANOVA
ANŞE MEHMED OSMAN
ASYA EMİLİEVA MİLADİNOVA
AHMED MEHMEDALİ MEHMEDALİ
AHMED RAİM EMİN
AHMED RASİM ALİ
AHMET KARACA
AHMET RAİF HASAN
BAYRAM SADİK ŞAKİR
BAYRAMALİ TASİMOV BAYRAMOV
BAYRAM MÜMÜN BAYRAM
BAYRAM HASAN SALİM
BAHRİ SAMİ KİOSE
BAHRİ YÜKSEL BAYRAM
BAHRİE HALİBRYaM SALİ
BAHTİYAR SALİ MÜMÜN
BEDİE FEİM ŞAKİR
BEDİHA HALİBRYaM SALİ
BEDRİE GÜNER MEHMEDALİ
BEYKİZ RİZA APTULA
BEYHAN ALİ ÜSEİN
BEKİR KERİM HASAN
BEKİR MÜMÜN HALİL
BELGİN BEKİR HASAN
BELKİZ MEHMED BAYRAM
BİLAL ÜSEİN ÜSEİN
BİLGİN MEHMED OSMAN
BİLNAZ ÜSEİN ÇOLAKOĞLU
BİLNUR FEİM HASAN
BİLAN BİLANOV RAYÇEV
BİNA SABİNOVA NALBANTOVA
BİRKAN SEVEN
BİRSEN ALİ ŞAKİR
BONKA DİMİTROVA HRİSTOVA
BURHAN GÜNEY
BÜLENT MEHMED ÜSEİN
VEDAT MURAD EMİN
VEDAT MÜMÜN AHMED
VELİ HASAN ÜSEİN
VIJDAN AHMED RAİM
GALİN İLİYANOV BORİSOV
GERGİN EMİLOV DESİMİROV
GÖNÜL ŞEVKED ŞENTÜRK
GÜLBAHAR FEİM ANDONOVA
GÜLCAN İSA MUSTAFA
GÜLJYaN RAİF HASAN
GÜLİZAR DURMUŞ MÜMÜN
GÜLİZAR MUSTAFA TERZİOĞLU
GÜLİZAR RASİM ALİ
GÜLİZAR ŞABAN SALİ
GÜLNAZ OSMAN ÜSEİN
GÜLTEKİN HÜSEİN HASAN
GÜLTEN ZEKERİE GÜLISTAN
GÜLTEN SELİM.Ö.ZTÜRK
GÜLFER SADİKOVA APTULA
GÜLFER SELİM HASAN
GÜLFİDAN RECEP BAYRAM
GÜLHAN ORHAN ÖZTÜRK
GÜLŞEN MÜMÜN APTURAMAN
GÜLÜZAR BAYRAMALİ YUSUF
GÜLÜZAR SADİK ÜSEİN
GÜLÜZAR HAYRULLA ÜSEİN
GÜNAY ÖMEROSMAN MESTAN
GÜNGER NURİ ÇAUŞ
GÜNER MÜMÜN MEHMEDALİ
GÜRAY GÜNER MEHMEDALİ
GÜRSEL MÜMÜN MEHMEDALİ
DAVID MİROSLAVOV DOBREV
DENİS ERDİN EMİN
CANAN SEVEN
CEYHAN SADİK APTULA
CEMAL MURAT MURAT
CEMİL MEHMED ALİ
CEMİLE AHMED MEHMEDALİ
CEMİLE ŞAKİR MEHMED
CEMİLE ÖMER SALİM
CEMİNE AHMED ALİ
CEMİNE BAYRAMALİ YUSUF
CENGİZ HASAN HASAN
CENGİS SÜLEYMAN SALİ
CESUR MÜMÜNALİ APTİRMAN
CUNEİT GÜLTEKİN HÜSEİN
DİNÇER KERİM SALİ
EVA İVANOVA ÖMEROĞLU
ELENA HRİSTOVA RAYÇEVA
ELİF MUTLU
EMBİE APTULA MEHMEDALİ
EMBİE MURAD ÜSEİN
EMBİE RECEP ÜSEİN
EMBİE SALİM ALİ
EMBİE SALİM BEKİR
EMBİE HASAN ŞAKİR
EMEL KAMİL EMİN YaMAN
EMİN ÜSEİN MURAD
EMİNE BAYRAMSALİ MÜMÜN
EMİNE CEMİL SALİM
EMİNE KAZİM ALİEVA
EMİNE MÜMÜN KİOSE
EMİNE MÜMÜN SALİ
EMİNE HALİL İNANİR
EMİNE ŞUKRİ DAUD
EMRAH MEHMED OSMAN
EMRAH MUSTAFA EMİN
EMRAH YAŞAR ÖMEROSMAN
ERDAL MUSTAFA EMİN
ERCAN MOHAMED ÖMEROSMAN
ERCAN SABAHTİN ALİ
ERDİNÇ MEHMED OSMAN
ERKAN YİLDİRİM
EROL HİLMİ NURİ
EROL ÜSEİN OSMAN
EROL YaKUB HASAN
ERSAN MOHAMED ÖMEROSMAN
ERHAN HASAN MEHMED
EŞENGÜL RUKİE ALİ
ESME MEHMED HASAN
ZARKO KOLEV SLAVÇEV
ZAHARİ ZAHARİEV BAYRAKTAROV
ZEYNEB RECEP ALİ
ZEKERİE ŞABAN GÜLISTAN
ZEKİ FİKRİ EMİN
ZEKİE TASİM OSMAN
ZEKİE YUSUF ÖMER
ZELİE ÖMER ŞAKİR
ZELİHA AHMED ALİ
ZELİHA MUSTAFA ŞAKİR
ZİYA FİKRİ EMİN
ZLATA HRİSTOVA RAYÇEVA
ZLATKO İLİEV SLAVEYKOV
ZÜMBÜL SEBAİTİN RASİM
ZÜRİE ALPER İSMAİL
ZÜRİE MÜMÜN MESTAN
ZÜRİE ŞERİF İSMAİL
İLİAN FİDANOV EMİLOV
İLİYA ATANASOV MALİNOV
İLİYAZ RECEP ŞAKİR
İLMİE BEYSİM OSMAN
İLMİE KADİR BEKİR
İSA HALİL MUSTAFA
İSKREN RADKOV İLİNOV
İSMAİL AHMEDALİ MUSA
İSMET ALİ BAYRAM
İSMET AHMET MEHMEDALİ
İSMET RAMADAN OSMAN
İSMET HİKMET OSMAN
ÖZLEM ALİ ÖMER
YİLMAZ RECEP ŞAKİR
KADRİE ALİ MEHMEDALİ
KADRİE MEHMED BAYRAM
KADRİE RECEP BAYRAM
KADRİE RECEP AHMED
KEMAL HASAN HASAN
KERİM SALİ AHMED
KİYMET ADEM MEHMEDALİ
KİYMET MEHMED ALİ
KAZİM RECEP ÖMER
KAMİL ÜSEİN EMİN
LEMAN KERİM RECEP
LYuDMİLA MARTİNOVA BAYRAM
LÜTVI MÜMÜN ALİ
MARİN METODİEV KRUMOV
MECİT İSMET MEHMEDALİ
MEZİE HALİBRYaM ÜSEİN
MELEK YİLMAZ
MERGÜZEL MEHMED BAYRAM
MERİEM KAZİM OSMAN
MERİEM HASAN ALİ
MERİEM HİKMET MEHMEDALİ
MESLAN ŞERİF EMİN
MESTAN ALİOSMAN RECEP
MESTAN MÜMÜNOV MEHMEDOV
MESUT MEHMED KİOSE
MESUT SALİMEHMED MUSTAFA
MESUT HİKMET MEHMEDALİ
METİN MEHMED KİOSE
MEHMED CEMİL ALİ
MEHMED MEHMEDALİ MEHMEDALİ
MEHMED MÜMÜN ALİ
MEHMED MÜMÜN OSMAN
MEHMED RECEP ÖMER
MEHMED SAMİ PEHLİVAN
MEHMED TASİM BAYRAM
MEHMED ÜSEİN ÜSEİN
MİNEVIR MÜMÜN HÜSEİN
MİHAİL ZAHARİEV TOMOV
MOHAMED MUSTAFA ÜSEİN
MOHAMED ÖMEROSMAN MESTAN
MUZAFER MÜMÜN EMİN
MURAT MÜMÜN MURAT
MUSTAFA ALİEV ALİEV
MUSTAFA İSMET BAYRAM
MUSTAFA MUSTAFA SALİ
MUSTAFA MÜMÜN MÜMÜN
MUSTAFA HASAN EMİN
MUSTAFA HASAN SALİ
MUSTAFA HİKMET HASAN
MUHAMED MEHMED ALİ
MÜMÜN APTURAMAN MUSTAFA
MÜMÜN CEMAL MURAT
MÜMÜN İSMAİL HASAN
MÜMÜN MEHMED ALİ
MÜMÜN MEHMEDALİ MÜMÜN
MÜMÜN NURİ HÜSEİN
MÜMÜN OSMAN MESTAN
MÜMÜN SALİ MÜMÜN
MÜMÜN FERAD AHMED
MÜMÜN ÖMER MEHMEDALİ
MÜMÜN ÜSEİN OSMAN
MÜMÜN YAŞAR ÖMEROSMAN
MÜMÜNE AHMED MUSTAFA
MÜRSEL MÜMÜN BAYRAM
NACİE MUSTAFA MÜMÜN
NADYA STEFANOVA GYuVEN
NAZİYA MACİDEEVA BAYRAMOVA
NAZLİ YİLMAZ
NAZMİE EMİN KİOSE
NAZMİE HASAN RECEP
NAZİM BAYRAMALİ MÜMÜN
NEBİBE BAYRAM MOLLA
NEVISE BAYRAM KARACA
NEVIHA HAYRİEVA SALİ
NEVRİE HALİL MUSTAFA
NEDJBİ HİKMET RAMADAN
NECİBE MUTUŞ MÜMÜN
NEDRET SABRİ YİLMAZ
NEJDET MUSTAFA MÜMÜN
NEJDET NAZİM MÜMÜN
NERGÜL HAYRİ MEHMEDALİ
NERİMAN OSMAN MESTAN
NERMAN CEMİL ALİ
NESİBE APTİRMAN AMET
NESİE MUSTAFA MÜMÜN
NESİM YaHYA EMİN
NEFİZE MUSTAFA KİOSE
NEŞE HASAN YUSUF
NİGAR RAMADAN OSMAN
NİLÜFER SABRİ MEMİŞOĞLU
NİYAZİ İLAZ ŞAKİR
NURGÜL BAYRAM MUTLU
NURDANUR TEFİK HASAN
NURCAN BAHRİ HALİBRYaM
NURCAN NURİ ÇAUŞ
NURTEN ALİ MESTAN
OKTAY HASAN BEKİR
ORHAN MEHMED BAYRAM
ORHAN ÜSEİN ÖZTÜRK
OSMAN AYŞE MEHMED
OSMAN ÖMEROSMAN MESTAN
PERVIN MÜMÜNALİ APTİRMAN
RADKO İLİNOV HACİYSKİ
RAİF MESTAN RECEP
RAYME RAİF MESTAN
RAMADAN İSMET RAMADAN
RAMADAN RAMADAN HASAN
RASİM ŞABAN ALİ
RAŞİD APTULLA APTULLA
RECEP ALİ ALİ
RECEP SADİK ŞAKİR
RECEP ÜSEİN ÜSEİN
RECEP SERBEST
RENGİNAR AYTENOVA MEHMEDOVA
RESMİE SÜLEYMAN ŞAKİR
REHAN İSMET OSMAN
RİDVAN ZEKERİE ÜSEİN
ROZALİNA FANKOVA SARİEVA
RUKİE NURTEN ALİ
RUŞEN ÜSEİN SADULA
SABAHTİN MÜMÜN ALİ
SABAHTİN ÜSEİN OSMAN
SABİN ASENOV ASENOV
SABİHA ALİ BAYRAM
SABİHA BAYRAM MUTLU
SABİHA SALİ BAYRAM
SABİHA ÜSEİN ALİ
SADİK APTULA APTULA
SALİ APTULA APTURAMAN
SALİ MÜMÜN ÜSEİN
SALİM HÜSEİN HASAN
SALİMEHMED MÜMÜN SÜLEYMAN
SALİMEHMED ŞERİF MUSTAFA
SAMET CEMAL MURAT
SAMİ HALİBRYaM KİOSE
SAMİR MÜMÜN HASAN
SANİE AHMED MUSTAFA
SANİE BEKİR BAYRAM
SAŞO RAYÇEV HACİEV
SEBİLE MEHMED SELÇUK
SEVAL RUŞEN SADULA
SEVGİN TASİM İSMAİL
SEVGİNAR ALİ MUSTAFA
SEVGÜL MÜMÜN AHMED
SEVDA SABİNOVA ASENOVA
SEVDALİNA STEFANOVA ASENOVA
SEVCAN MUTLU
SEVDİE MOHAMED VELİ
SEVDİE MÜMÜN YAŞAR
SEVDİE ÜSEİN HASAN
SEVERİN NASKOV MARİNOV
SEVERİN YULİYANOV BOYaNOV
SEVILCAN HİKMET İBRAM
SEVIN MÜMÜN AHMED
SEVINÇ SAMİ NURİ
SEDAT SUNAY MESTAN
SEZAİ MÜMÜN MEHMEDALİ
SEZGİN MURAT MURAT
SEZCAN RAKİB NİZAM
SEYFİTTİN TASİM İSMAİL
SEYHAN KAZİM RECEP
SELVER RUŞİD HASAN
SELVER SÜLEYMAN MÜMÜN
SELCAN SADULA HASAN
SELCAN SALİ AHMED
SELİME ZEKERİE ÜSEİN
SELİME OSMAN MESTAN
SELİME HASAN SALİM
SELATİN ÜSEİN OSMAN
ŞENAY FEİM ŞAKİR
SENİHA ÜSEİN YUSUF
SERDAR ÇETİN
SERKAN SABRİ ÖMER
SİBEL ÜSEİN YUSUF
SİLVIYA NİKOLOVA HACİYSKA
SİNAN ŞAZİE EMİN
SİYAN BİLANOV SİBEV
SLAVI EMİLOV DESİMİREV
STANKA ATANASOVA HRİSTOVA
STEFAN DİMİTROV ANGELOV
SUZAN GÜLTEKİN HÜSEİN
SUNAY SUNAY MESTAN
SUNAY ÖMEROSMAN MESTAN
SİBİN DESİMİREV TERZİEV
SİDKA SALİMEHMED AHMED
SİDİKA MÜMÜN ALİ
SÜLEYMAN SALİ AHMED
TANER MEHMED MEHMEDALİ
TANER ŞÜKRÜ ÖMER
TANER ÜSEİN OSMAN
TASİM ARİF TASİM
TEZCAN MÜMÜN MEHMEDALİ
TEYNUR NURTEN ALİ
TENZİLE MÜMÜN MEHMEDALİ
TÜLAY AHMED RAİM
TÜRKAN HÜSEİN HASAN
ULVIE RİDVAN HASAN
FARİ ÜSEİN EMİN
FATME AHMED ALİ
FATME NEZİR RECEP
FATME RAMADAN SALİM
FATME RAMADAN ÜSEİN
FATME SALİM TAHİR
FATME HALİBRYaM SÜLEYMAN
FATME HİKMET OSMAN
FATME YÜKSEL BAYRAM
FATME ÖMER RAŞİD
FATMEGÜL BEKİR MEHMEDALİ
FEİM SELİM ŞAKİR
FERDİ AHMED YAŞAR
FERDİ HASAN YUSUF
FERDİ ÜSEİN GÜLISTAN
FERİŞE AHMED ŞAKİR
FERİŞE CEMİL ÖMER
FİKRİ RAİM EMİN
FİKRİE OSMAN EMİN
FİLİZ MÜMÜN ARİF
HABİBE ALİ BAYRAM
HABİBE ALİ TAHİR
HABİBE MOHAMED ÜSEİN
HABİBE MÜMÜN ŞAKİR
HAZEL BAYRAM ŞAKİR
HAZİME HASAN HÜSEİN
HAYRİE AHMED EMİN
HAYRİE CEMİL MURAT
HAYRİE DURMUŞ EMİN
HAYRİE ŞUKRİ EMİN
HAYRİYE SEVEN
HALİBRYaM SALİ HALİBRYaM
HALİDE EROL HİLMİ
HALİL MUSTAFA BAYRAM
HALİME APTİRMAN OSMAN
HALİME MEHMED ÜSEİN
HALİME MEHMEDALİ MURAD
HALİME HASAN AHMED
HALİME HASAN GÜLISTAN
HALİME HASAN MÜMÜN
HASAN AHMED BEKİR
HASAN TAİRÖMEROV TAİROV
HASAN HASAN HASAN
HASAN HÜSEİN HASAN
HASAN YUSUF ALİ
HASAN YUSUF APTULA
HASİE ŞAKİR EMİN
HATİCE ALİ ŞAKİR
HATİCE ALİ ÜSEİN
HATİCE AHMED AHMED
HATİCE MÜMÜN ALİ
HAFİZE TASİM MUTLU GÜNEY
HİKMET AHMED MEHMEDALİ
HİKMET BEKİR OSMAN
HİKMET OGNYaNOV ANGELOV
HİKMET RAMADAN OSMAN
HİKMET SALİMEHMED MÜMÜN
HİKMET YUSUF ALİ
HUBKA KİRİLOVA HACİYSKA
HİKMET BAYRAMALİ MÜMÜN
HİLMİ NURİ HÜSEİN
HÜLYA HİKMET MÜMÜN
HÜRÜ İSMAİL BEKİR
HÜSEİN ALİ HÜSEİN
ÇİDEM NECMİ MURAT
ŞEVKİ MÜMÜN MEHMED
ŞENAY HİLMİ HÜSEİN
ŞENGÜL AYDİN ÖZTÜRK
ŞENUR SUNAY MESTAN
ŞERİFE İBRYAM HALİBRYaM
ŞEFİKE MÜMÜN HÜSEİN
ŞUKRİ RAİM EMİN
ŞÜKRİYE MOHAMED ÜSEİN
ÖZCAN MÜMÜN TAHİR
ÖZKAN ÖZCAN TAHİR
ÖZLEM.Ö.ZCAN HASAN
YÜKSEL MÜMÜN BAYRAM
ÖMEROSMAN ÖMEROSMAN MESTAN
ÜMÜ MÜMÜNALİ APTULA
YuRİ İLİNOV HACİYSKİ
ÜSEİN AHMED ÜSEİN
ÜSEİN MEHMEDALİ RAŞİD
ÜSEİN RAİF MURAD
ÜSEİN HASAN HASAN
ÜSEİN ŞABAN GÜLISTAN
ÜSEİN ÜSEİN OSMAN
ÜSEİN YUSUF ALİ
YUSUF HASAN YUSUF
YaHYA ÜSEİN EMİN
YAŞAR ÖMEROSMAN MESTAN
YAŞAR YAŞAR ÖMEROSMAN

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir