Bulgaristan s.Drujintsi (Ortakçı) köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
128

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ADELİNA VALENTİNOVA TERZİEVA
ADELİNA MİTKOVA BALCİEVA
AYŞE MUSTAFOVA SÜLEYMANOVA
AYŞE ÜSEİNOVA KİROVA
ALBENA İVANOVA HACİEVA
ALBENA YuRİEVA DİMİTROVA
ALEKSANDİR ATANASOV KİROV
ALEKSANDİR VAŞKOV OGNYaNOV
ALEKSANDİR DANAİLOV DELÇEV
ALEKSANDİR MİTEV DELÇEV
ALEKSANDİR OGNYaNOV SREBREV
ALEKSANDİR YULİYANOV OGNYaNOV
ALİ SADİKOV OSMANCİKOV
ANA ANTONOVA YOSİFOVA
ANA KAMENOVA ÇOLAKOVA
ANA MİLKOVA ARABACİEVA
ANA YuRİEVA HACİEVA
ANASTASİYA VENTSİSLAVOVA ÇOLAKOVA
ANGEL EMİLOV ARABACİEV
ANDREY LYuBOMİROV ANGELOV
ANELİYA KİRİLOVA İLÇEVA
ANELİYA MİTKOVA DİMİTROVA
ANELİYA OGNYaNOVA MİLEVA
ANELİYA OGNYaNOVA ÇAUŞEVA
ANELİYA RADOVANOVA KİROVA
ANİTA MİLÇEVA MANKOVA
ANKA KAMENOVA ÇAUŞEVA
ANRİ VALERİEV KİROV
ANTOANETA TONEVA ANEVA
ANTON İVANOV ANTONOV
ASEN DAMYaNOV OGNYaNOV
ASEN İVANOV ÇOLAKOV
ASEN İLİEV ÇAUŞEV
ASEN MİLİYANOV PİÇEV
ATANAS MİTEV ÇOLAKOV
ATANAS SLAVÇEV BARİMOV
ATANASKA LİLOVA MİLKOVA
AHMED HASANOV OSMANCİKOV
BİSER MİTEV ÇOLAKOV
BİSER MLADENOV RADEV
BOJİDAR ANGELOV ARABACİEV
BOJİDAR MİTKOV GEORGİEV
BOYKA STAYKOVA ARABACİEVA
BONKA NASKOVA ANEVA
BORİSLAV STEFANOV KİROV
BOYaN EMİLOV HACİEV
BOYaN MİTEV ORLOV
BOYaN STOYaNOV GEORGİEV
BOYaNKA BOYaNOVA ORLOVA
VALENTİN ASENOV ÇAUŞEV
VALENTİN VAKLİNOV TERZİEV
VALENTİN ZLATKOV SEMERCİEV
VALENTİN LYuBENOV ÇAUŞEV
VALENTİN OGNYaNOV YOSİFOV
VALENTİN RUMENOV ÇOLAKOV
VALERİ OGNYaNOV ÇOLAKOV
VALA DİMOVA ÇOLAKOVA
VALA MLADENOVA DİMİTROVA
VANYa KİSİMOVA STOYaNOVA
VANYa MİLEVA DİMİTROVA
VASİLENA ANRİ KİROVA
VAŞKO ASENOV OGNYaNOV
VENELİN STEFANOV ANGELOV
VENKO FİLİPOV ORLOV
VENTSİSLAV MLADENOV KİROV
VESELİNA STEFANOVA DRAGNEVA
VESKA MİTKOVA OGNYaNOVA
VIKTORİYA VALENTİNOVA SEMERCİEVA
VIOLETA ZDRAVKOVA HACİEVA
VLADİMİR ZDRAVKOV ÇOLAKOV
GABRİELA VENELİNOVA HACİEVA
GALA ALEKSİEVA ANEVA
GALA BİSEROVA ANTONOVA
GALA PETROVA OGNYaNOVA
GALA YaNKOVA TERZİEVA
DAMYaN ASENOV OGNYaNOV
DANAİL ALEKSANDROV DELÇEV
DANAİL DİMİTROV ARABACİEV
DANAİL SAVOV ÇAKİROV
DANİELA DİMOVA ARABACİEVA
DANİELA NİKOLAEVA ARABACİEVA
DARİN SLAVÇEV ÇOLAKOV
DARİNA DİMİTROVA MİLEVA
DARİNA NİKOLAEVA DİMİTROVA
DAFİNKA ASENOVA ARABACİEVA
DELÇO HRİSTOV KİROV
DENİSLAV MİLÇEV MANKOV
DESİSLAVA VALENTİNOVA ÇOLAKOVA
DETELİNA PAVLOVA ANEVA
CEMİLE ŞERİF YUSUF
DİANA FİLİPOVA ANGELOVA
DİLAN MİTKOV MİLKOV
DİMİTİR DAMYaNOV OGNYaNOV
DİMİTİR KAMENOV MİLEV
DİMİTİR LYuBENOV ÇAUŞEV
DİMİTİR MİLKOV ÇAVDAROV
DİNKO ZEFİROV HACİEV
DİNKO NİKOLAEV KİROV
DOBRİNKA TRENDAFİLOVA UZUNOVA
DOBROMİR ASENOV ÇAUŞEV
EVGENİYa RADKOVA GEORGİEVA
EVELİNA ALEKSANDROVA MLADENOVA
EVELİNA VALENTİNOVA ANTONOVA
EVELİNA STOYaNOVA ÇOLAKOVA
EVELİNA HARALAMPİEVA ÇAUŞEVA
ELENA VALENTİNOVA ÇOLAKOVA
ELENA ZDRAVKOVA SREBREVA
ELİTSA RUMENOVA MLADENOVA
ELKA RADOVANOVA ÇAKİROVA
EMANUELA MİTKOVA ÇOLAKOVA
EMİL KRASİMİROV ÇAUŞEV
EMİL MİTEV ÇOLAKOV
EMİL MLADENOV HACİEV
EMİLİYA VAŞKOVA OGNYaNOVA
EMİLİYA YOSİFOVA ORLOVA
EMİLİYA SPASOVA ÇOLAKOVA
EMİNE AHMEDOVA ÇAUŞEVA
ZAHARİ İVANOV ANEV
ZVEZDA STOYaNOVA ÇAUŞEVA
ZDRAVKA MLADENOVA ÇOLAKOVA
ZDRAVKO ATANASOV SREBREV
ZDRAVKO OGNYaNOV ÇOLAKOV
ZDRAVKO RAYÇEV HACİEV
ZLATKA İVANOVA YOSİFOVA
ZLATKA MİTEVA MUSARLİEVA
İVA DİMİTROVA ANEVA
İVAYLO TOŞEV PETROV
İVAN NİKOLOV MUSARLİEV
İVAN TODOROV DİMİTROV
İVETA RADOSLAVOVA ÇOLAKOVA
İVO MİTKOV DRAGNEV
İVO MLADENOV MUTAFOV
İRİNA İVANOVA ARABACİEVA
KAMELİYA İVANOVA MİLEVA
KARAMFİLA EMİLOVA ANEVA
KİRİL KAMENOV HEKİMOV
KİTKA YuRİEVA ÇAVDAROVA
KRASİMİR EMİLOV ÇAUŞEV
KRASİMİR ZDRAVKOV ÇOLAKOV
KRASİMİR PETROV ÇAUŞEV
KRASİMİR SAŞOV ÇAUŞEV
KRASİMİR SEVDALİNOV İLÇEV
KRASİMİRA ALEKSANDROVA OGNYaNOVA
KRASİMİRA KİRİLOVA KİROVA
KRASİMİRA RUMENOVA ÇAVDAROVA
KRİSTİANA STEFANOVA ATANASOVA
LAZAR BİSEROV RADEV
LİDİYA DİMİTROVA ORLOVA
LİLANA VERGİLOVA NİKOLOVA
LİLANA DANAİLOVA ÇAKİROVA
LİLANA DİMİTROVA DİMİTROVA-SREBREVA
LİÇEZAR ZDRAVKOV SREBREV
LİÇEZAR SEVDALİNOV ANGELOV
LYuBOMİR İLİEV ANGELOV
LYuBOMİR MLADENOV GİNÇEV
LYuDMİL ALBENOV SREBREV
MAGDALENA MİLEVA DİMİTROVA
MARİANA DİNKOVA HACİEVA
MARİANA MİTKOVA OGNYaNOVA
MARİANA SAŞEVA ÇAUŞEVA
MARİN OGNYaNOV ÇOLAKOV
MARİONELA DOBROMİROVA PİÇEVA
MARİYANA İVANOVA HACİEVA
MARUSYa İVANOVA KİROVA
MAYa FİLİPOVA ORLOVA
MEHMED İSMAİLOV KİROV
MEHMED HASANOV OSMANCİKOV
MİLENA ALEKSİEVA SEMERCİEVA
MİLENA KAMENOVA ÇAUŞEVA
MİLENA MİTKOVA ARABACİEVA
MİLENA ROSENOVA PİŞANOVA
MİLENA SAŞOVA GİNÇEVA
MİLENA SMİLKOVA DİMOVA
MİLKA DETELİNOVA ARABACİEVA
MİLKO NİKOLOV TABAKOV
MİLÇO SEVDALİNOV MANKOV
MİLİO LYuBENOV DİMİTROV
MİROSLAV BİSEROV ANEV
MİTKO ASENOV ARABACİEV
MİTKO ASENOV ÇAUŞEV
MİTKO VASİLEV DİMİTROV
MİTKO EMİLOV MİTEV
MİTKO YORDANOV GEORGİEV
MİTKO KİRİLOV MİLKOV
MİTKO RAYÇEV ÇOLAKOV
MİTKO TODOROV DİMİTROV
MİHAİL İVOV MLADENOV
MLADEN MUTAFOV YOSİFOV
NADEJDA ATANASOVA TABAKOVA
NADEJDA LYuDMİLOVA ARABACİEVA
NADEJDA OGNYaNOVA DRAGNEVA
NADEJDA PETROVA DRAGNEVA
NADKA BOYaNOVA KİROVA
NADYA METODİEVA ÇAKİROVA
NEVENA ANGELOVA DİMİTROVA
NEVENA STOYaNOVA İLİEVA
NEDYaLKA ASENOVA ARABACİEVA
NEDYaLKA HRİSTOVA KİROVA
NİKOLAY ASENOV ARABACİEV
NİKOLAY EMİLOV HACİEV
NİKOLİNA SEVDALİNOVA NİKOLOVA
OGNYaN VALENTİNOV YOSİFOV
PAVEL BİSEROV RADEV
PETYa SEVDALİNOVA ANGELOVA
PLAMEN İVANOV ATANASOV
PLAMEN STOYaNOV ARABACİEV
RADKA ASENOVA HACİEVA
RADKO ASENOV ÇOLAKOV
RADOMİR VENTSİSLAVOV KİROV
RADOSLAV ZAHARİEV ANEV
RADOSTİNA SİMOVA ASENOVA
RAİF MEHMEDOV ÇOLAKOV
RAYÇO YOSİFOV HACİEV
RAKİP RASİMOV ÇOLAKOV
RENİ JELEVA MALİNOVA
RESME MÜMÜNOVA ARABACİEVA
ROZA YOSİFOVA ÇAUŞEVA
ROSEN RUMENOV ANEV
ROSEN HARALAMPİEV ÇAUŞEV
ROSİTSA LYuBENOVA MİLEVA
ROSİTSA MARİNOVA GEORGİEVA
ROSİTSA RADEVA DELÇEVA
ROSİTSA RAŞKOVA TSVETANOVA
RUJA ALEKSİEVA MANKOVA
RUMEN ANTONOV MİLEV
RUMEN ASENOV KİROV
RUMEN KİRİLOV ANEV
RUMEN KİSİMOV ARABACİEV
RUMEN KRASİMİROV ÇAUŞEV
RUMEN MLADENOV MLADENOV
RUMEN RAYÇEV ÇOLAKOV
RUMEN SAŞOV SAROV
RUMEN YULİYANOV STOYaNOV
RUMYaNA ALİOŞEVA ÇOLAKOVA
RUMYaNA ASENOVA MUSARLİEVA
RUMYaNA EMİLOVA MUTAFOVA
RUMYaNA ZLATKOVA ÇAUŞEVA
RUMYaNA İVANOVA ÇAKİROVA
RUMYaNA MLADENOVA HACİEVA
RUMYaNA OGNYaNOVA ARABACİEVA
RUMYaNA YaNKOVA RADEVA
RUSALİYa DOBROMİROVA ANEVA
RUSKA KİSİMOVA STOYaNOVA
SALİ BEKİROV SAROV
SAŞO İVANOV OGNYaNOV
SAŞO YOVÇEV ARABACİEV
SAŞO KİRİLOV ANEV
SVETLA ANGELOVA ARABACİEVA
SVETLA VALENTİNOVA ÇOLAKOVA
SVETLA İVANOVA PETROVA
SVETLA KİRİLOVA RADEVA
SVETOSLAV BİSEROV ANEV
SVETOSLAV MİLEV RADEV
SVETOSLAVA NEDKOVA ATANASOVA
SEVDA GEORGİEVA DELÇEVA
SEVDA YORDANOVA SREBREVA
SEVDALİN ALBENOV SREBREV
SEVDALİN ASENOV NİKOLOV
SEVDALİN DANAİLOV ASENOV
SEVDALİN İVANOV ANGELOV
SEVDALİN KRASİMİROV ÇAUŞEV
SEVDALİN MİTKOV İLÇEV
SEVDALİN RUMENOV ARABACİEV
SEVDALİN STEFANOV ANGELOV
SEVDALİNA ZDRAVKOVA ANGELOVA
SEVDALİNA KRASİMİROVA DELÇEVA
SİYKA EMİLOVA ÇOLAKOVA
SİYKA YuRİEVA HACİEVA
SİLVIYA ASENOVA KİROVA
SİMEON VALENTİNOV ÇAUŞEV
SİMO DİMOV ÇAKİROV
SLAVÇO ATANASOV BARİMOV
SLAVÇO GEORGİEV STOYaNOV
SLAVÇO RUMENOV ÇOLAKOV
SONYa RUSİNOVA ÇAUŞEVA
STANKA İVANOVA RADEVA
STELA ANRİ KİROVA
STEFAN DELÇEV KİROV
STEFAN İLİEV ANGELOV
STEFAN YORDANOV ATANASOV
STEFAN MLADENOV KİROV
STEFAN SAŞOV ANEV
STEFKA ANTONOVA ARABACİEVA
STEFKA ASENOVA SREBREVA
STEFKA İLİEVA ANGELOVA
STİLİYAN DOBROMİROV ÇAUŞEV
STOYaN MİTKOV DİMİTROV
STOYaN SAŞEV ANEV
STOYaN HRİSTOV GEORGİEV
TANYa BORİSOVA ÇOLAKOVA
TEMENUGA MİTKOVA MİLKOVA
TEMENUJKA VASİLEVA ANGELOVA
TOŞO OGNYaNOV PETROV
FATMA ALİEVA KİROVA
FATMA ALİEVA HACİEVA
FATMA MUSTAFOVA OSMANOVA
FATMA SALİEVA DELİAHMEDOVA
FEYME ALİ OSMAN
FEYME MEHMEDOVA HODJOVA
HAYRİE ALİEVA ÇOLAKOVA
HATİCE YUSUFOVA OSMANCİKOVA
HRİSTİNA STOYaNOVA ARABACİEVA
HRİSTO MİLKOV ÇAVDAROV
TSVETAN MİTKOV DİMİTROV
ŞEDİE MEHMEDOVA ARABACİEVA
ŞEDİE HASANOVA DELİAHMEDOVA
ŞEYME HASANOVA OSMANCİKOVA
ŞİNKA ASENOVA ARABACİEVA
ŞİNKA SMİLKOVA DİMOVA
ŞUKRİE RECEPOVA YuSMENOVA
YuLİYA İVANOVA ÇAUŞEVA
YULİYAN RADOVANOV STOYaNOV
YULİYAN SAŞOV OGNYaNOV
YaVOR TOŞEV PETROV
YaKUB RASİMOV ÇOLAKOV
YaNKO ATANASOV DİMOV
YaNKO RADOVANOV STOYaNOV
YASEN MİLEV DİMİTROV

avatar
  Subscribe  
Bildir