Bulgaristan s.DOLNO köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
160

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ADRİYANA MİNÇEVA ENÇEVA
AYŞA BEKİROVA ARABOVA
AYŞA İBRYAMOVA YuŞENKİOVA
AYŞA MEHMEDOVA MANEVA
AYŞA RAİFOVA MANEVA
AYŞE BEYSİMOVA OSMANOVA
ALBENA ASENOVA FENEVA
ALBENA KOSTADİNOVA DİMİTROVA
ALDİN VESELİNOV KARADJOV
ALDOMİR MİLKOV PİÇEV
ALEKSANDİR BOYaNOV ENÇEV
ALEKSANDİR KİRÇEV DİMİTROV
ALEKSANDİR MİLİYANOV PİÇEV
ALEKSANDİR PANÇEV BAŞEV
ALEKSEY GERASİMOV KOCAMANOV
ALEKSİ YORDANOV FENEV
ALEKSİ MİHAYLOV TERZİEV
ANA STOYaNOVA ÇİLİNGİROVA
ANA HRİSTOVA KOVAÇEVA
ANDREY VASİLEV BAŞEV
ANELİYA EMİLOVA ALÇEVA
ANETA EMİLOVA KEHAYOVA
ANETA SEVDALİNOVA MİLEVA
ANKA ANGELOVA KOCEMANOVA
ANKA TSAMOVA BODUROVA
ASEN GEORGİEV BODUROV
ASEN YORDANOV FENEV
ASEN KİRİLOV KUŞEV
ASEN MLADENOV ÇAUŞEV
ASEN STOYaNOV KOVAÇEV
ASEN HRİSTOV ZOTEV
ATANAS GEORGİEV KEHAYOV
ATANAS KİRÇEV ÇAKİROV
ATANASKA MİTKOVA PİÇEVA
BARİE AHMEDOVA PİÇEVA
BESİM ÜSEİNOV MANEV
BİSER ANGELOV ÇİLİNGİROV
BİSER ANGELOV ÇOLAKOV
BİSER İVANOV DİMİTROV
BİSER RUMENOV KALEKOV
BİSER RUMENOV ÇİLİNGİROV
BİSER HRİSTOV ÇİLİNGİROV
BİSTRA ANGELOVA FENEVA
BLAGA YaNKOVA KUŞEVA
BONKA ASENOVA ÇOLAKOVA
BOYaN ALEKSANDROV ENÇEV
BOYaN ASENOV ÇİLİNGİROV
BOYaN DİNKOV NİKOLOV
BOYaN MİTKOV DİMİTROV
VAKLİN MLADENOV KALEKOV
VALENTİN ALEKSİEV FENEV
VALENTİN ANGELOV KEHAYOV
VALENTİN ATANASOV KOCAMANOV
VALENTİN MİLKOV PİÇEV
VALENTİN MİTKOV PENÇEV
VALENTİNA VAKLİNOVA ÇAUŞEVA
VALENTİNA EMİLOVA ÇİLİNGİROVA
VALERİ NASKOV ÇİLİNGİROV
VALA MLADENOVA PİÇEVA
VANYa VALENTİNOVA MANEVA
VANYa VELİNOVA ÇOLAKOVA
VASİL GENÇEV KUTEV
VAŞKO NASKOV ÇİLİNGİROV
VENETA YORDANOVA ZOTEVA
VENTSİSLAV ALEKSİEV FENEV
VENTSİSLAV MİLÇEV MANEV
VESA KİROVA PETROVA
VESELİN VALENTİNOV MANEV
VESELİN GENÇEV KUTEV
VESELİN EMİLOV FENEV
VESELİN EMİLOV ÇOLAKOV
VESELİN MARİNOV KAMENOV
VESELİN STOYÇEV KARADJOV
VIKTOR EMİLOV BAŞEV
VIKTORİYA EMİLOVA KEHAYOVA
VIOLETA ATANASOVA ENÇEVA
VIOLETA BOYaNOVA ÇOLAKOVA
VLADİMİR MİRÇEV İLİEV
VLADİSLAV NASKOV MİLEV
GALA LENKOVA ÇİLİNGİROVA
GENÇO MİTKOV KUTEV
GERGANA LYuBOMİROVA ANGELOVA
GERGANA SEVDALİNOVA KEHAYOVA
DAMYaN MİTKOV GRADİNAROV
DANAİL RADKOV BAŞEV
DARİNA ZLATOMİROVA PAVLEVA
DAFİNKA MİNÇEVA KAMENOVA
DELÇO STOYaNOV ARNAUDOV
DESİSLAVA BOYaNOVA ENÇEVA
DEŞKA ATANASOVA KEHAYOVA
DEYaN ATANASOV KOCAMANOV
DEYaNA KRASİMİROVA İLİEVA
CEMİL MEHMEDOV ÜSEİNOV
DİLANA KİRÇEVA DİMİTROVA
DİMİTİR ASENOV ÇİLİNGİROV
DİMİTİR DANAİLOV BAŞEV
DİMİTİR İVANOV KOCAMANOV
DİMİTİR SLAVOV ENÇEV
DİNKO ASENOV KEHAYOV
DİYANA ASENOVA KOCAMANOVA
DİYANA İVANOVA MANEVA
DOBROMİR İVANOV ÇAUŞEV
EVGENİYa DİMİTROVA ÇAKİROVA
EVELİN EVELİNOV DELİEV
ELENA DİMİTROVA BAŞEVA
ELİSAVETA ATANASOVA ENÇEVA
ELİTSA VASİLEVA ENÇEVA
ELKA MLADENOVA İLİEVA
EMİL ALEKSANDROV MACAROV
EMİL ASENOV KEHAYOV
EMİL MİTKOV VASİLEV
EMİL NİKOLOV KEHAYOV
EMİLİYA EFTİMOVA KOCEMANOVA
EMİLİYA METODİEVA ZOTEVA
EMİLİYA PETROVA ÇOLAKOVA
EMİLİYA SAŞEVA BAŞEVA
EMİLİYA STOYKOVA DİMİTROVA
EMİNE ÜSEİN ÜSEİN
EMİTE OSMANOVA ALADOVA
ZDRAVKO BİSEROV ÇİLİNGİROV
ZDRAVKO BİSEROV ÇOLAKOV
ZDRAVKO STOYKOV PİÇEV
ZLATİNA ANDREEVA FENEVA
ZLATKA ASENOVA ÇİLİNGİROVA
ZLATKA DELÇEVA ARNAUDOVA
ZLATKA DİMİTROVA KEHAYOVA
ZLATKA İVANOVA MANEVA
ZLATKA MİTKOVA BAŞEVA
ZLATKO STAYKOV MİHAYLOV
ZLATOMİR ZDRAVKOV KEHAYOV
ZLATOMİR KRASİMİROV MANEV
İVAN BORİSOV KOCAMANOV
İVAN VASİLEV İVANOV
İVAN VESELİNOV DİMİTROV
İVAN DİMİTROV KOCAMANOV
İVAN RADKOV BAŞEV
İVAN STOYKOV DİMİTROV
İLİYA BOYaNOV MİNÇEV
İNGİNAR KALİTKOVA KOVAÇEVA
YOSİF ASENOV KEHAYOV
KALİN ALEKSİEV KOCAMANOV
KALİTKO BİSEROV KOVAÇEV
KALOYaN MİTKOV KOCEMANOV
KAPKA BUDİNOVA KUTEVA
KARAMFİL SLAVOV ENÇEV
KATYA ANDREEVA KOCAMANOVA
KATYA MİTKOVA KOVAÇEVA
KATYA MİTKOVA MİHAYLOVA
KEMAL MUSTAFOV ARABOV
KEMİL SALİEV ÖMEROV
KİRİL ASENOV KUŞEV
KİRÇO MARTİNOV DİMİTROV
KİRÇO TSANKOV ÇİLİNGİROV
KOSTA İLİEV DRUMEV
KRASİMİR BİSEROV HRİSTOV
KRASİMİR BOYaNOV MİNÇEV
KRASİMİR VAŞKOV ÇİLİNGİROV
KRASİMİR ZLATOMİROV MANEV
KRASİMİR İVANOV ÇAUŞEV
KRASİMİR YOSİFOV NİKOLOV
KRASİMİR RUMENOV İLİEV
KRASİMİRA AVRAMOVA KEHAYOVA
KRASİMİRA BİSEROVA HRİSTOVA
KRASİMİRA DİMİTROVA KEHAYOVA
KRİSTİAN MİTKOV PETROV
LENKO STAYKOV MİHAYLOV
LİDİYA VASİLEVA ENÇEVA
LİDİYA MOMÇİLOVA KOLEVA
LİLANA GEORGİEVA İLİEVA
LİLANA MİTKOVA DELİEVA
LİÇEZAR ZDRAVKOV DİMİTROV
LYuDMİLA DOBROMİROVA ÇAUŞEVA
MAGDALENA EMİLOVA ÇOLAKOVA
MAGDALENA RUMENOVA NİKOLOVA
MARİNELA RUMENOVA KALEKOVA
MARİYa YORDANOVA PİÇEVA
MARUSYa RADOEVA KEHAYOVA
MEHMED AHMEDOV ALÇEV
MEHMED MÜMÜN HASAN
MEHMED NERİEV OSMANKİEV
MEHMED HASANOV ZOTEV
MEHMED ÜSEİN HASAN
MEHMED ÜSEİNOV MERKOV
MİLENA BİSEROVA ALÇEVA
MİLENA ZLATKOVA MİHAYLOVA
MİLENA HRİSTOVA NEDKOVA
MİLİYAN MİLKOV PİÇEV
MİLKO ALDOMİROV PİÇEV
MİNKA BOYKOVA ÇİLİNGİROVA
MİROSLAV VLADİMİROV İLİEV
MİTKO ALEKSİEV KOCAMANOV
MİTKO ASENOV ALÇEV
MİTKO ATANASOV ÇAKİROV
MİTKO VESELİNOV DİMİTROV
MİTKO DAFİNOV GRADİNAROV
MİTKO EMİLOV NİKOLOV
MİTKO KRASİMİROV ÇOLAKOV
MİTKO RADKOV ÇOLAKOV
MİTKO RUMENOV PENÇEV
MLADEN İVANOV ÇAUŞEV
NADEJDA LYuBENOVA VASİLEVA
NACİE MEHMEDOVA ŞERİFOVA
NACİE NERİEVA ÇOLAKOVA
NADKA ALEKSEEVA KOCAMANOVA
NASKO KAMENOV MİLEV
NEVENA ATANASOVA ÇAKİROVA
NEDKO ATANASOV KEHAYOV
NEDKO STOYaNOV ÇOLAKOV
NEDYaLKA VAKLİNOVA MİHAYLOVA
NEDYaLKA NİKOLOVA DİMİTROVA
NELİ İVANOVA BAŞEVA
NİKOLAY GERASİMOV KOCAMANOV
NİKOLAY KRASİMİROV MİNÇEV
NİKOLAY SEVDALİNOV DELİEV
PAVEL PANÇOV BAŞEV
PETYa ZLATKOVA PİÇEVA
PLAMEN ZLATKOV PİÇEV
RADKA İLİEVA ANGELUŞEVA
RADKA MİTKOVA BAŞEVA
RADKO İVANOV ÇOLAKOV
RADOSLAV NASKOV MİLEV
RAYÇO RADEV KOVAÇEV
RASİME RASİMOVA ALÇEVA
RENETA VESELİNOVA KARADJOVA
RESME İŞENOVA FENEVA
ROZA LENKOVA PİÇEVA
ROSEN ALEKSİEV TERZİEV
ROSEN ASENOV FENEV
ROSİTSA ASENOVA ASENOVA
ROSİTSA ASENOVA KARADJOVA
ROSİTSA ASENOVA ÇİLİNGİROVA
ROSİTSA MLADENOVA MİNÇEVA
ROSİTSA PETROVA PİÇEVA
ROSİTSA RADKOVA ÇİLİNGİROVA
ROSİTSA RUMENOVA FENEVA
ROSİTSA SAŞEVA KOCEMANOVA
RUJA SEVDALİNOVA BAŞEVA
RUMEN DİMİTROV ÇİLİNGİROV
RUMEN KİRİLOV İLİEV
RUMEN SERAFİMOV NEDKOV
RUMEN YuRİEV KALEKOV
RUMYaNA VERGİLOVA HRİSTOVA
SVETLA ALTUNOVA ENÇEVA
SVETLA ANGELOVA KOCAMANOVA
SVETLA ASENOVA KALEKOVA
SVETLA ATANASOVA BODUROVA
SVETLA BİSEROVA KEHAYOVA
SVETLA VASİLEVA TERZİEVA
SVETOZAR YORDANOV FENEV
SVETOSLAV ALEKSEEV KOCAMANOV
SEVDA İVANOVA GRADİNAROVA
SEVDA MLADENOVA ÇOLAKOVA
SEVDA FİLİPOVA KOVAÇEVA
SEVDALİN ALEKSİEV FENEV
SEVDALİN ATANASOV KOCAMANOV
SEVDALİN EVELİNOV DELİEV
SEVDALİNA ATANASOVA KUTEVA
SEVDALİNA SERGEEVA ÇİLİNGİROVA
SEVERİNA EMİLOVA VASİLEVA
SERGEY MİTKOV ŞENKOV
SLAVI RUMENOV İLİEV
SLAVI STEFANOV ENÇEV
SNEJANA ANGELOVA DİMİTROVA
SNEJANA MLADENOVA MİNÇEVA
SNEJANA PETROVA ENÇEVA
SNEJANA STEFANOVA GRADİNAROVA
SONYa ASENOVA KEHAYOVA
STELA KRASİMİROVA MİNÇEVA
STEFAN İVANOV BAŞEV
STEFAN MİTKOV ÇOLAKOV
STEFAN STOYaNOV KEHAYOV
STEFANA EMİLOVA MİLEVA
STOYKO İVANOV DİMİTROV
STOYKO RADKOV ÇOLAKOV
STOYaN EMİLOV KEHAYOV
STOYaN STOYaNOV ZOTEV
TANYa VASİLEVA KALEKOVA
TANYa KİRÇEVA KOCAMANOVA
TEMENUJKA RUMENOVA ÇOLAKOVA
TEODORA MİTKOVA KOCAMANOVA
FATMA BEKİROVA ÇOLAKOVA
FATMA MEHMEDOVA KUŞEVA
FEYME AHMED HASAN
FEYME RAİFOVA HASANOVA
FEYME HASANOVA OSMANKİEVA
FERİŞE İBRYAMOVA ZOTEVA
FİLİP MİTKOV KUTEV
HATİCE MEHMED AHMED
HRİSTİNA KRASİMİROVA HRİSTOVA
HRİSTİNA TSANOVA ÇİLİNGİROVA
HRİSTO İVANOV ENÇEV
TSANKO HRİSTOV ÇİLİNGİROV
TSVETANKA İLİEVA MANEVA
TSVETANKA RUSANOVA KOCAMANOVA
ŞAZİE ŞAKİROVA ÇAUŞEVA
ŞERİKE MÜMÜNOVA KOCAMANOVA
ŞERİFE MEHMEDOVA BİMBAŞEVA
ŞEFKE CEMİLOVA ALADOVA
ŞİNKA GEORGİEVA ÇAUŞEVA
YULİANA ALEKSİEVA ENÇEVA
YuLİYA ANGELOVA KEHAYOVA
YULİYAN STOYaNOV KEHAYOV
YULİYAN TSANKOV ÇİLİNGİROV
YuRMÜZ AHMEDOVA İDRİZOVA
YaKUB ŞAKİROV YuŞENKİOV
YaNKO MİNÇEV ÇİLİNGİROV
YASEN MİLİYANOV PİÇEV

avatar
  Subscribe  
Bildir