Bulgaristan s.DASKALOVO (Molla Musalar) köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
266

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
AZİZE RAMADAN MUSA
AYCAN FAHRİ MUSA
AYCAN FİKRET KEMAL
AYDİN MEHMED MUSA
AYDİN SAMİEV YUSUFOV
AYLİN ADEM BEKİR
AYNUR RAİF HAŞİM
AYSEL YAŞAR ALİ
AYŞER RAİF ÜSEİN
AYŞER FAİKOVA HASANOVA
AYFER SEBAHTİN SALİ
AYFER ŞABAN ALİ
AYHAN BİLAL ŞAKİR
AYHAN SALİ ALİ
AYŞE ALİ MÜMÜN
AYŞE ALADİN VELİ
AYŞE İSMAİL İDRİZ
AYŞE NEÇETİN SALİ
AYŞE RAMADAN KERİM
AYŞE RAMADAN OSMAN
AYŞE SALİF ÜSEİN
AYŞE HALİM ÜSEİN
ALDİN RADİNOV LEVENOV
ALEYDİN AHMED ALİ
ALİ MÜMÜN AHMED
ALİ HAŞİM ALİ
ANA HRİSTOVA KARAKASEVA
ANELİYA ANGELOVA İSA
ANELİYA STEFANOVA KARAKASEVA
ANİFE MUSTAFA SALİ
ANİFE RAMADAN RAMADAN
AYŞE MEHMED ŞABAN
APTULA RAFET İDRİZ
ARİF MEHMED SALİ
ASİE RASİM ALİ
ASİLE SÜLEYMAN İSİK
ASYA DEMİREVA TAKSİROVA
ASYA RADANOVA LEVENOVA
AHMED ÜSEİN ÜSEİN
BAGRYaNA STEFANOVA KARAKASEVA
BAYZİT BEYTULA ŞAKİR
BAYRAM DURAN KERİM
BAYRİE DURGUT MUSA
BAYRAM APTİ RÜSTEM
BAYSER HASAN ALİ
BASRİ ŞABAN EMİN
BAHRİE ÖMER KERİM
BAHTİAR MÜMÜN ŞAKİR
BAHTİŞEN MEHMED ADEM
BEHİE AYDİNOVA SAMİEVA
BEHCED SEVERİMOV KARAKASEV
BİRSEN AHMED ÜSEİN
BİRSEN TOMİSLAVOVA KİRİLOVA
BÜLENT HAVNİS ŞAKİR
VALERİ SEVDALİNOV ARSOV
VASİE FEİM ADEM
GÖKSEL KURT
GÜLBAHAR ÜSEİN ŞAKİR
GÜLBEYAZ YAŞAR ARİF
GÜLBİE AHMEDOVA YUSUFOVA
GÜLBİE SALİBRYaM KAMİL
GÜLCAN SALİM İDRİZ
GÜLCAN ŞERİF OSMAN
GÜLEYHA MAVIDEN SALİ
GÜLNAZ MEHMED SALİ
GÜLNAR İLAZ EMİN
GÜLSER HASAN RAMADAN
GÜLTEN KERİM KURT
GÜLTEN MÜMÜN ADEM
GÜLTEN RAMADAN DURAN
GÜLTEN RAMADAN ŞAKİR
GÜLTEN REMZİ BEKİR
GÜLTEN TALİB ÖMER
GÜLFERİE BELATİN SALİF
GÜLFERİE RÜSTEM SALİ
GÜLFİZE RAMADAN MÜMÜN
GÜLHAN SEVTİN SALİ
GÜLUSTAN AHMED SALİ
GÜNAY GÜNER APTİ
GÜNAY RUJDİN SALİ
GÜNAY HASAN HASAN
GÜNER ŞABAN APTİ
GÜREL FAİK TAHİR
DESİSLAVA İVOVA ANDREEVA
CANAN ERDUVAN ŞAKİR
CEVCET TALİB MUSA
CEYLAN SELAHTİN ŞABAN
CENGİS HAZMİ VELİ
DİYANA MİRONOVA SEVERİNOVA
DURAN KERİM KERİM
DURDU RAİM İBRYAM
DURDU TAHİROVA YUSUFOVA
DURDUGÜL BAYRAM APTİ
DURDUGÜL GÜNER ACEM
DURDUGÜL SADİK MURAD
DURDUGÜL FAİK RAMADAN
DURDUGÜL ÜSEİN KERİM
EBRU REYHAN APTİ
EKREM NECİB MÜMÜN
ELMAZ DURALİ KAMİL
ELFİDE ÜSEİN KERİM
ELFİE ALİ MUSA
EMİL FİDANOV KARAKASEV
EMİN AHMED AHMED
EMİN EŞREF OSMAN
EMİNE ÜSEİN ALİ
EMRAH FARİS ALİ
ERAY RAMİ KAMİL
ERGİN FAİKOV HASANOV
ERGÜN NECİB MÜMÜN
ERDAL BAYZİT ŞAKİR
ERCAN İDRİZ EMİN
ERCAN RAMİ KAMİL
ERDUVAN SADULA ŞAKİR
ERKAN İDRİZ EMİN
EROL FİKRET OSMAN
ERHAN NECATİN SALİ
EŞREF EMİN OSMAN
ZEYRAGÜL BEYSİM ALİ
ZEYRAGÜL RAMADANOVA İBRAHİMOVA
ZEKİ ZİHNİ RASİM
ZELİHA FARİTDİN MUSA
ZEREGÜL KREFTİN KERİM
ZEHRA KARAKAS
ZEHRA ALİ İSA
ZEHRA İSA YUSUF
ZİNEB BİLAL MUSTAFA
ZİHNİ ZEKİ RASİM
ZÜRİE RECEP ALİ
ZÜHRE LATİF YUSUF
İVO YOSİFOV ANDREEV
İDRİZ EMİN OSMAN
İDRİZ RAFET İDRİZ
İLHAN NECAHTİN SALİ
İSMAİL İDRİZ MÜMÜN
İSMET DURSUN CELİL
İSMİGÜL RAİM İZET
ÖZGÜR SAKİN BEKİR
ÖZGÜR YUSUF YUSUF
YİLMAZ HALİM ARİF
KADİR MAHMUD BEKİR
KADİR RAMADAN KADİR
KADRİE RAMADAN APTİ
KADRİE RUFAD ALİ
KADRİE SALİ RAMADAN
KADRİE SALİMEHMED SALİ
KADRİE ŞERİF YUSUF
KALİNA SİBCEVA SALİ
KERİM DURAN KERİM
KERİM DURMUŞ RAMADAN
KERİME ŞAKİR MÜMÜN
KRASİMİR STEFANOV EMİLOV
KREFTİN DURAN SALİ
KİYMET MÜMÜN AHMED
KAZİM MEHMEDALİ SALİ
LEVENT SEVERİNOV ANTİMOV
LEZİE ALİEVA EMİN
LÜTVI SALİ MÜMÜN
LÜTFİ TOMİSLAVOV KİRİLOV
MAVIDEN AHMED SALİ
MARTİN VELİNOV İLİEV
MEDİHA MEHMED KEMAL
MERAL MAVIDEN SALİ
MERAL RAMADAN İBRYAM
MERGÜL SAKİB SALİ
MERGÜL ŞABAN RAMADAN
MERDİE RAMADAN SALİ
MESUT MURAD FERAD
METİN ARİF MEHMED
METİN SAKİB SALİ
MEHLİBAR MÜNÜR ALİ
MEHMED APDURAHİM MUSA
MEHMED ARİF MEHMED
MEHMED KERİMOV İBRYAMOV
MEHMED KAZİM MEHMEDALİ
MEHMED SEYDALİ KASİM
MEHMED YUSUF BİLAL
MİRON EMİLOV SEVERİNOV
MUZAFER FEİM MÜMÜN
MURADİE DURAN SALİ
MURADİE NEŞED ŞAKİR
MUSA SALİF İSA
MUSTAFA APTULA ŞAKİR
MUSTAFA RAMADAN KAMİL
MÜCAYTİN BEHCED MÜMÜN
MÜJGAN FAİK TAİR
MÜZEİN ŞABAN MEHMED
MÜMÜN APTİALİ DURMUŞ
MÜMÜN BEYTULA ŞAKİR
MÜMÜN İDRİZ MÜMÜN
MÜMÜN MÜMÜN OSMAN
MÜMÜN SALİMEN SALİ
MÜMÜNALİ MAHMUD EMİN
MÜMÜNALİ RAİF ALİ
NACİE İZET MÜMÜN
NADİR ÜSEİN KERİM
NADRİ TALİB MUSA
NADRİE EŞREF MUSTAFA
NADYA İVANOVA SEREVA
NADYA MLADENOVA SEVERİNOVA
NAZİFE HAYRULA MÜMÜN
NAZLİ KİRAZLİ
NAZMİE HÜSNÜ KERİM
NAZMİE ŞERİF KERİM
NAYME MEHMED ŞAKİR
NAYME MÜMÜN OSMAN
NARGÜL BAHRİEVA KADİROVA
NARGÜL RAMADAN YÜZEİR
NARİN NECMİ NECİB
NARİN RAMADAN HAŞİMOĞLU
NASİE ŞÜKRÜ KERİM
NEVIN BAYRAM ADEM
NEVIN KAZİM.Ö.ZÜNÖZYu
NEVRİE BAYRAM MUSA
NECAYTİN BEHCED MÜMÜN
NECAT İSMET MÜMÜN
NECATİN MÜMÜN SALİ
NECİB MÜMÜN HALİL
NECİB FETTA ALİ
NECİBE MÜMÜN MEHMED
NECLA İSMET KADİR
NECMİ İBRYAM NECİB
NEJDET MEHMED BİLAL
NEJDET NECİB ALİ
NECLA HAYaTİN MÜMÜN
NERİMAN RAMADAN MÜMÜN
NERMİN RİDVAN KERİM
NEFİZE KERİM MÜMÜN
NEHRİ RAMADAN ADEM
NİZAET MURAD MUSTAFA
NURAY NECİB ALİ
NURAY RASİM SALİ
NURCAN İSMAİL BİLAL
NURCİHAN RAMADAN KANLİOĞLU
NURTANE RAMADAN YAŞAR
NURHAN RAMADAN ADEM
NUTİE NAİM SALİF
ORHAN ZİHNİ RASİM
ORHAN ÜSEİN ÜSEİN
PAKİZE ALİ KASİM
RABİE BEYTULA MUSA
RAİM ARİF OSMAN
RAİM RAİF ALİ
RAİM SEYDALİ MÜMÜN
RAİF AYNUR HAŞİM
RAYME SAFET OSMAN
RAYME YUSUF BEKİR
RAMADAN ADEM ADEM
RAMADAN DURAN KERİM
RAMADAN LÜTVI SALİ
RAMADAN MÜMÜNALİ EMİN
RAMADAN RAİF ALİ
RAMADAN SEİD MUSTAFA
RAMADAN ŞEVKİ KADİR
RAMADAN YaKUB SALİ
RAMADAN YAŞAR MÜMÜN
RAMİ HASAN KAMİL
RAMİS İSA MÜMÜN
RASİM ARİF OSMAN
RAFET İDRİZ MÜMÜN
RAFİYA MEHMEDALİ ALİ
RAHİME RECEP ALİ
RAŞİD ADEM ADEM
RECEP BAYZİT ŞAKİR
RECEP FETA ALİ
REYHAN REMZİ DURAN
REYHAN ŞABAN APTİ
REYHANE TAHİR NECİB
REMZİ İDRİZ DURHAN
REMZİ YAŞAR MÜMÜN
REFİE RECEP MEHMEDALİ
REFİK ZEKİ RASİM
RİDVAN KADİR KERİM
ROMAN STOYKOV RAYCEV
ROSEN LEVENOV SEVERİNOV
ROSİTSA SEVERİNOVA KARAKASEVA
RUJDİN BEHÇET SALİ
RÜSTEM BAYRAM APTİ
RÜSTEM REMZİ DURHAN
SABATİN EMİN SALİ
SABRİ NECAT HASAN
SABRİ NEŞED İBRYAM
SABRİ SAMİ İBRYAM
SABRİ YUSUF YUSUF
SABRİE ALİ ŞAKİR
SABRİE VEHPİ SALİ
SABRİE MÜMÜN OSMAN
SABRİE SEİD DURMUŞ
SADEGÜL ÜSEİN AYDOĞAN
SADET RAMADANOVA KERİM
SADİFE SALİF APTİ
SADULA APTULA ŞAKİR
SADULA SEYDALİ İDRİZ
SAYME ŞAKİR SALİ
SAKİN KADİR BEKİR
SAKİB DURAN MÜMÜN
SAKİB METİN SALİ
SAKİB HASAN SALİ
SALİ BEHCED SALİ
SALİ VELİ ALİ
SALİ İLAZ MEHMED
SALİ SABRİ İBRYAM
SALİH ÖZTÜRK
SAMET SELEYTİN ALİ
SAMİ SABRİ İBRYAM
SAMİ YUSUFOV YUSUFOV
SANİE AYNUR UCAR
SAFET DURAN MÜMÜN
SEBAHTİN ALİ İSKENDER
SEVGİ ERDUVAN ŞAKİR
SEVGİ RAİM ALİ
SEVGİNAR BEHCED MÜMÜN
SEVGİNAR MEHMEDALİ İBRYAM
SEVGİNAR FAHRİ ŞAKİR
SEVGÜL SALİBRYaM BAYRAM
SEVDA TANEVA HRİSTOVA
SEVDİE APTURAHİM HAŞİM
SEVDİE RAMADAN MUSA
SEVERİE ADEM KADİR
SEVERİN BENCEV KARAKASEV
SEVERİN SEVDALİNOV KARAKASEV
SEVIM MÜMÜN KAMİL
SEVTİN MÜMÜN SALİ
SEZGİN KADİR BEKİR
SEZER NEJDET BİLAL
SEYCAN SEYDULA MÜMÜN
SEYHAN HAVNİS MÜMÜN
SELBİE BAYRAM EMİN
SELBİE DURMUŞ RAMADAN
SELVER RASİM OSMAN
SELVER RUFAD DURMUŞ
SELVER ŞAHİN KERİM
SELİME MEHMED KASİM
SELİME MEHMED MUSA
SELİME RAİM OSMAN
SELMA NECMİ NECİB
SELAYTİN SEYDALİ ALİ
SELATİN TASİM ŞABAN
SEMA MEHMEDOVA İBRAHİMOVA
SEMRA SELAHTİN SALİ
ŞENİE MÜMÜNALİ FERAD
SEFERİE MUSA SALİ
SEFERİE ŞERİF SALİ
SİBEL TYuTÜNDJYu
SİBEL SAMİ İBRYAM
SİBEL SELAHTİN ŞABAN
SİLVENA SİBEVA ÖZTÜRK
SİLVIYA SEVERİNOVA TAHİR
SİMEON İLİEV ANGELOV
SİNAN TYuTÜNDJYu
SNEJANA MİRONOVA EMİLOVA
SONYa YULİYANOVA ANDREEVA
SUZANA MİNKOVA SOFRONİEVA
SÜLEYBE ADEM RASİM
SÜLEYMAN ŞEVKED KADİR
SÜLEYMAN YaKUB SALİ
SÜNYaR HAYRULA ŞABAN
TALİB APTURAHİM MUSA
TANER KREFTİN KERİM
TASİM RASİM ŞABAN
TUNAY FEİM SALİF
TUNÇER FEİM SALİF
FADİME HAMDİ EMİN
FAİK HASANOV SALİEV
FARİE SEİDAHMED SALİ
FARİS BEHCED SALİ
FARİS MUSTAFA ŞAKİR
FARİS RAMADAN RAİF
FARİTDİN SALİF MUSA
FATME EMİN MUSTAFA
FATME ZİHNİ RASİM
FATME İSMAİL HALİL
FATME MUSTAFA OSMAN
FATME HALİL KAMİL
FATMEGÜL MÜMÜN MÜMÜN
FAHRİ SALİF MUSA
FAHRİ HASAN SALİ
FEİM SALİF İSA
FEYME CEMİL MUSA
FERAD MURAD FERAD
FERDUN MÜMÜNALİ MAHMUD
FERİDE RAMADAN EMİN
FİDANA MARTİNOVA SEVERİNOVA
FİKİRNAZ ŞERİF KERİM
FİKRET HASAN KAMİL
FİKRET ŞERİF OSMAN
FİKRİ ÜSEİN SALİ
FİKRİE HALİMOVA SALİEVA
FİLİZ RAFET DURMUŞ
FİRDES BAYRAMALİ ALİ
FİRDES VEHPİ SALİ
HABİL HABİL İSMAİL
HABİS AHMEDOVA SALİEVA
HAVA AKİF SALİ
HAVNİS İSA MÜMÜN
HACER RAMADAN MÜMÜN
HAZEL ÖMER SALİ
HAZMİ VELİ MUSTAFA
HAYRİ MEHMED MUSA
HAYRİE HAYRULA MÜMÜN
HAYRİE HALİL MEHMED
HAYRİTİN MEHMED MUSA
HAYRULA İSMAİLOV MÜMÜNOV
HAKİME RAMADAN OSMAN
HALİL HALİM EMİN
HALİM MAHMUD EMİN
HALİM SALİM ARİF
HAMDİ DURAN YUSUF
HAMDİ YAŞAR MÜMÜN
HASAN FAHRİ SALİ
HASAN HASAN RAMADAN
HAFİZE KERİM MÜMÜN
HAFİZE MÜMÜN EMİN
HAFİZE NECAYTİN MÜMÜN
HAŞİM AYNUR HAŞİM
HAYaTİN AHMED MÜMÜN
HEDİE RECEP APTİ
HORİE RECEP OSMAN
HÜSNÜ ÜSEİN KERİM
CAGLAR MUSAOĞLU
ŞABAN MÜMÜN OSMAN
ŞAZİE HAVNİS MÜMÜN
ŞAZİE ŞERİF MÜMÜN
ŞAKİR KİRAZLİ
ŞEVKİ RAMADAN KADİR
ŞENAY SEBAHTİN ARİF
ŞENAY SÜLEYMAN MAHMUD
ŞENGÜL MÜMÜN BEKİR
ŞENGÜL ÖMER KERİM
ŞENER RÜSTEM APTİ
ŞENOL RÜSTEM BAYRAM
ŞENOL FİKRET OSMAN
ŞENOL ŞABANOV KAMİLOV
ŞERİF EMİN OSMAN
ŞERİFE ŞABAN ADEM
ŞERİFE ÜSEİN SALİ
ŞEFİE MURAD ŞAKİR
ŞÜKRİE İSMAİL KAMİLOVA
ŞÜKRİE SAMİ OSMAN
ŞÜKRİE KERİM BİLAL
ÖZCAN FİKRET KEMAL
ÖZCAN HAVNİS İSA
YULİYAN SREBRİNOV KARAKASEV
YULİYANA MİRONOVA SEVERİNOVA
ÜMİT AYDİNOV SAMİEV
ÜMÜGÜL SAKİB AHMED
ÜMÜGÜL SAKİB ŞAKİR
ÜRKİE ÜSEİN MÜMÜN
ÜSEİN AHMED ÜSEİN
ÜSEİN KADİR KERİM
ÜSEİN MAHMUD ÜSEİN
ÜSEİN MÜMÜN ŞAKİR
ÜSEİN FİKRİ SALİ
ÜSEİN HASAN SALİ
ÖSKAN RAİM OSMAN
YUSUF SABRİ YUSUF
YAŞAR MUSTAFA MÜMÜN
YAŞAR RAŞİD ADEM

avatar
  Subscribe  
Bildir