Bulgaristan s.ÇOBANKA – Chobanka (Edir-Hanlı Köyü)’de ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
184

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kullanıcılar listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2013 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ADİLE SADİK NASİF
AYDİN ŞÜKRÜ MEHMED
AYTEN MÜMÜN KADİR
AYHAN HASAN AHMED
AYŞE RAİF ÖMER
AKSER HASAN MUSTAFA
AKÇAY İBRYAM İBRYAM
ALİ ALİ SALİF
ALİOSMAN OSMAN ÖMER
ALİOSMAN RAFET ÖMER
ANİFE APTURAHİM OSMAN
ANİFE EMİN AHMED
ASİE MÜMÜN AHMED
ASİE ÖMER MEHMED
ATİE MÜRTEZE USEİN
AHMED AHMEDOV AHMEDOV
AHMED AHMEDOV ÖMEROV
AHMED SEYDALİ SÜLEYMAN
AHMED SEFER SÜLEYMAN
AHMED SÜLEYMAN AHMED
AHMED HASAN EÜB
BAYRAM MEHMEDALİ MUSTAFA
BAHRİ ÖMER AHMED
BAHRİE MUSTAFA OSMAN
BEYKİZ ALİ SALİF
BEYSİM TASİM TASİM
BEYHAN HASAN AHMED
BEYHAN ÖMEROSMAN ÖMER
BEKİR SEBAHATİN İSMAİL
BERKANT ÖMER AHMED
BEHÇED APTULA APTULA
BİLGİN ÖZCAN MUSTAFA
BİROL MEHMED AHMED
BİRSEN VELYaYDİN AHMED
VEYSAL MÜMÜN OSMAN
VELAYDİN SÜLEYMAN AHMED
VELİ YUSUF İSMAİL
GÜLBEN İLYAZ YUSUF
GÜLCAN İLMAZ NAZİM
GÜLLÜ HASAN SALİ
GÜLNAZ İBRYAMOVA ÖMEROVA
GÜLSEVER VELİ MUSTAFA
GÜLSEVER SEYDALİ AHMED
GÜLTEKİN NECATİN AHMED
GÜLFER MEHMEDALİ MÜMÜN
GÜLÜMSER SEYDAHMED HASAN
GÜNAY VEYSAL OSMAN
GÜNAY HAŞİM USEİN
GÜNAY ÜNAL USEİN
GÜNAY USEİN ALİ
GÜRKAN NECATİN MEHMED
GÜRSEL USEİN RECEP
GÜSÜM METİN ALİ
GÜSÜM NAZİM ALİ
CEVCET HASAN İSMAİL
CEVCET USEİN MUSTAFA
CEMİL ŞABAN MEHMED
CEMİLE MUSTAFA DURHAN
CEMİLE MÜMÜN MUSTAFA
CENGİZ AHMEDOV AHMEDOV
CENGİZ NEDİM.Ö.MER
DURMUŞALİ ALİ SALİF
DURHAN AKSER HASAN
DURHAN BEYSİM TASİM
ELENA ANTONOVA EMİLOVA
ELİN FİLİPOV MARTİNOV
ELİF USEİN YUSUF
ELFİDE MEHMEDALİ SÜLEYMAN
EMBİE REFİK OSMAN
EMİN MEHMED SEYDAHMED
ERGUN MEHMEDALİ KAMBER
ERDİNC MEHMEDALİ MÜMÜN
EROL TASİM TASİM
ZALLE SELYAHTİN EMİN
ZATİE DURHAN TASİM
ZEYNAL USEİN ALİ
ZEYNEB EMİN MUSTAFA
ZEKİE OSMAN ALİ
ZEKİE HALİL USEİN
ZELİHA CAFER TASİM
ZİNAL MÜMÜN OSMAN
ZÜLBİE SÜLEYMAN EMİN
ZÜLKER HASAN EMİN
ZÜRE MUSTAFA SÜLEYMAN
İBRYAM İBRYAM SALİ
İLYAZ OSMAN SÜLEYMAN
İLYAZ ÖMEROSMAN ÖMER
İSMAİL İLMAZ SALİM
İSMAİL MEHMED SÜLEYMAN
İSMAİL SALİM İBRAM
YİLMAZ USEİN ALİ
KADRİE ARİF MAHMUD
KALİNA İVANOVA ÇAVDAROVA
KAMBER SALİF KAMBER
KEMAL BAYRAM MEHMEDALİ
KEMAL MÜMÜN ÖMER
KERİME MUSTAFA HALİL
KERİME NECİB APTULA
MARİN YaNKOV EMİLOV
MARTİN MARİNOV EMİLOV
MAHREM SEYDALİ SÜLEYMAN
MESTAN ŞEFKET MESTAN
METİN ALİ MUSTAFA
METİN MEHMEDALİ MUSTAFA
METİN MUSTAFA HASAN
METİN SALİF TASİM
MEHMED MEHMED MUSTAFA
MEHMED SEYDAHMED AHMED
MEHMED SÜLEYMAN MEHMED
MEHMED FİKRİ MUSTAFA
MEHMEDALİ MÜMÜN MEHMEDALİ
MEHMEDALİ SALİF KAMBER
MİNÇO MİLÇEV İLİEV
MUSA USEİN CAFER
MUSTAFA HASAN İSMAİL
MUHAREM ALİ ALİ
MUHAREM İSMAİL MAHMUD
MÜZEYEN AHMED İSMAİL
MÜMÜN OSMAN ÖMER
MÜMÜN SALİ KAMBER
MÜMÜN SALİM İBRYAM
MÜMÜNE ALİ SÜLEYMAN
MÜMÜNE ANTONOVA İLİEVA
MÜMÜNE İBRYAM AHMED
MÜMÜNE MESTAN İSMAİL
MÜMÜNE MÜMÜN AHMED
MÜMÜNE HALİL İSMAİL
MÜMÜNE HALİL USEİN
MÜMÜNE USEİN ALİ
MÜMÜNE YUSUF SÜLEYMAN
NADEJDA EMİLOVA MARTİNOVA
NACİE YUSUF VELİ
NAZEL ADEM USEİN
NAZİM MEHMED ALİ
NAZİFE SEYDALİ MEHMEDALİ
NAZMİE MUSTAFA ALİ
NAZMİE SEYDAHMED MUSTAFA
NARBEYaZ USEİN AHMED
NASUF HASAN YUSUF
NATALİYa FİLİPOVA MARTİNOVA
NEVIN AHMED HALİL
NEVRİE BEKİR SÜLEYMAN
NEVRİE HALİM SÜLEYMAN
NECATİN MEHMED AHMED
NECİB BEHÇED APTULA
NEDİM OSMAN ÖMER
NEZİHA SAMİ OSMAN
NEFİDE USEİN İSMAİL
NEFİZE MEHMEDALİ ALİ
NEŞE CEMİL MEHMED
NORA BİLYaNOVA KİOSEOGLU
NURAY VEYSAL OSMAN
OZAN OSMAN ALİ
OKTAY VELİ YUSUF
ORHAN İLYAZ OSMAN
ORHAN HİKMET MEHMED
OSMAN ALİ MUSTAFA
OSMAN KADİR OSMAN
PAKİZE AHMED ALİ
PEDRİE HASAN MUSTAFA
RAMİS MEHMED ALİ
RASİM EMİN NECİB
RASİME AHMED NECİB
RASİME HASAN AHMED
RAFET ALİOSMAN ÖMER
REMZİE YUSUF SALİF
REFİK ALİOSMAN OSMAN
RUJDİE VELİ SEYDAHMED
RUŞEN ŞÜKRÜ MEHMED
SABRİ HASAN MEHMED
SADET SEFER RECEP
SALİM İBRYAM SALİM
SALİF MEHMEDALİ SALİF
SALİF TASİM TASİM
SAMİ ÖMEROSMAN ÖMER
SAMİR MÜMÜN MÜMÜN
SANİE SADULLA CAFER
SAFİE EMİN MEHMEDALİ
SAFİNAZ NAZİM MÜMÜN
SEBİLE AHMED İZET
SEBİLE HABİL TOPAL
SEVGİN ZİTKİ MUSTAFA
SEVGİN MEHMED MUSTAFA
SEVGÜL MEHMED MEHMED
SEVCAN AKSER HASAN
SEVIM SABAHTİN İSMAİL
SEVINÇ CEMİL OSMAN
SEVTİN HASAN USEİN
SEDAT HASAN DURHAN
SEYDALİ OSMAN SÜLEYMAN
SEYHAN MEHMED MUSTAFA
SELİME MOAREM OSMAN
SELYAHTİN HASAN EMİN
SENİHA ALİ ÖMER
SİNAN ZİNAL OSMAN
SİNAN SALİF TASİM
SULTANA MUSTAFA SALİ
SUNAY MÜMÜN SALİ
SÜLEYMAN İLYAZ OSMAN
SÜLEYMAN MEHMED SÜLEYMAN
SÜLÜM USEİN İSMAİL
TANER CEVCET HASAN
TASİM TASİM USEİN
TEZGÜL RUŞEN MEHMED
TEZDJAN METİN HASAN
TEZDJAN NEDİM.Ö.MER
TEFİK ALİ USEİN
TEFİKA ŞAKİR USEİN
TUNCAY USEİN AHMED
TUNDJEL HAŞİM USEİN
TURGAY İLMAZ İBRYAM
TÜRKAN ÜNAL USEİN
FATME İLYAZ ÖMER
FATME MEHMEDALİ MEHMED
FATME MÜMÜN SALİM
FATME RUŞEN MEHMED
FATME SÜLÜM İSMAİL
FATME YaHYa MESTAN
FATMEGÜL USEİN MEHMEDALİ
FAHRİ SEYDALİ VELİ
FEYM AZİZ ALİ
FİDAET İLYAZ MUSTAFA
FİKRİ MEHMED MUSTAFA
FİTNAT İBRAHİM AHMED
HABİBE HASAN USEİN
HABİBE USEİN HASAN
HABİŞ İBRYAM HASAN
HAVA OSMAN İSMAİL
HAVA YUSUF AHMED
HADJER TASİM KAMBER
HAZEL SALİM SALİM
HAZEL HASAN SÜLEYMAN
HAZEL HİKMET MEHMED
HAZEL YUSUF KAMBER
HAYRİE RECEP İSMAİL
HASAN ALİ ALİ
HASAN CEVCET HASAN
HASAN EÜB ALİ
HASAN MUSTAFA İSMAİL
HASAN SALİM SALİM
HASAN SEYDAHMED AHMED
HASAN TEFİK USEİN
HASAN HALİL HALİL
HASAN HALİL HASAN
HATİCE BAYRYaM İSMAİL
HATİCE GÜNAY USEİN
HATİCE NAZİF VELİ
HATİCE HASAN HASAN
HATÇE İBRYAM OSMAN
HAFİZE MEHMED MUSTAFA
HAFİZE HAYRULA USEİN
HAFİZE YUSUF SÜLEYMAN
HAŞİM USEİN EMURLA
HİKMET APTİKADİR KADİR
HÜRÜ RAİF ÖMER
ŞEYNUR HALİL HASAN
ŞEKİFE MESTAN SÜLEYMAN
ŞEKİFE MEHMED MUSTAFA
ŞENOL AHMED SÜLEYMAN
ŞERİFE MÜMÜN MÜMÜN
ŞERMİN SALİM SALİM
ŞÜKRÜ MEHMED MUSTAFA
ÜDJEL SUNAY SALİ
YULİYaN MİNÇEV İLİEV
ÖMER MUHAREM MAHMUD
ÖMER HALİL AHMED
ÖMEROSMAN ÖMER ÖMER
ÜMÜGÜL İSMAİL SALİM
ÜMÜGÜL HALİLOVA USEİNOVA
ÜMÜGÜSÜM VELİ MEHMEDALİ
ÜMÜGÜSÜM İBRYAM İSMAİL
ÜNAL MUSA USEİN
ÜRKÜŞ BAYRYaM MUSTAFA
ÜRKÜŞ HASAN MÜMÜN
USEİN AHMED MUSTAFA
USEİN CAFER USEİN
USEİN RECEP USEİN
USEİN HASAN HASAN
USEİN ŞERİFE MÜMÜN
YUSUF ALİ SÜLEYMAN
YUSUF ZİNAL YUSUF
YaŞAR SEYDALİ SÜLEYMAN

avatar
  Subscribe  
Bildir