Bulgaristan s.BIVOLYANE (Mandacılar Köyü – Sazlı Koy)’de ikamet eden kişilerin isimleri.

0
186

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kullanıcılar listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2013 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet edip-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
AYTEN DURHAN MUSTAFA
AYŞE REDJEB KAMBER
ALİ SÜLEYMAN ZİNAL
ALİ USEİN BAYRYaM
ALİ USEİN MUSTAFA
ANELİYa ALEKSİEVA MLADENOVA
ANİ STEFANOVA İVANOVA
ANİFE NASUF HASAN
ANİFE USEİN OSMAN
APTİZEYNİ SEYDAHMED SEYDALİ
ASİE SÜLEYMAN ŞABAN
AHMED REDJEB MUSTAFA
AHMED ŞEVKET İSMAİL
AHMED USEİN BAYRAM
BEYSİM DURMUŞALİ İBRYAM
BEYHAN ŞERİFALİ MUSA
BEKİR HALİM SÜLEYMAN
BEKTEŞ ALİ ZİNAL
BEKTEŞ ZİNAL MÜRTEZE
BERKANT BEYSİM DURMUŞALİ
BEHÇET ZİNAL MÜRTEZE
BİRSEL MEHMED ŞABAN
VALENTİN STOYaNOV MİHAYLOV
VASVIE ZİNAL ZİNAL
VEDİHA İBRAHİMOVA BİLİR
VEDİHA MOHAMED ŞABAN
VOLKAN TÜRKSOY
GÜLER ŞERİFALİ ŞAKİR
GÜLTEN ZİNAL CAFER
GÜLFİZE BEKTEŞ ZİNAL
GÜSÜM ADEM HALİM
GÜSÜM SÜLEYMAN MEHMED
GÜSÜM YaŞARALİ ŞABAN
CAFER HASAN CAFER
DJEVRİE AHMED HALİM
DURHAN DURHAN ALİ
EMBİE OSMAN MUSTAFA
EMİN BAYRAM YUSUF
ZEYNAL MUSTAFA DURHAN
ZEKERYa ZİNAL MUSTAFA
ZEKİE ALİ MEHMEDSAİD
ZEHRA ZEKERYa ZİNAL
ZİNAL SÜLEYMAN ZİNAL
ZİNEB NAZİF SALİF
ZÜLÜ EÜB REDJEB
İBRAHİM KAMBER MEHMEDSAİD
İBRYAM SALİ MUSTAFA
İBRYAM YUSUF İBRYAM
İZET İZET NASUF
İZET NASUF CAFER
İLMİYa DAUD CAFER
İSMAİL MEHMED ŞABAN
İSMİHAN TÜRKSOY
KADRİE USEİN ZİNAL
KAMBER SALİF KAMBER
LÜDMİLA YULİYaNOVA ZDRAVKOVA
MARİYa İLİEVA GERGİNOVA
MELEKBER USEİN ALİ
MELİHA SÜLEYMAN MUSTAFA
MERDJAN MEHMED MUSTAFA
MEHMED BEKİR MEHMED
MEHMED İSMAİL ŞABAN
MEHMED MESTAN MUSTAFA
MEHMED MEHMED CAFER
MİDHAT DAUD ALİ
MUSTAFA MUSTAFA SEYDALİ
MUSTAFA SEYDALİ MUSTAFA
MÜMÜNE MEHMED HASAN
MÜMÜNE USEİN BAYRAM
NARGİZ CEVCET DURMUŞALİ
NEVIN BEKİR OSMAN
NEVRİE BEKTEŞ İBRYAM
NEVRİE MUSTAFA YaHA
NEVRİE NASUF DURHAN
NEVRİE USEİN İSMAİL
NERGİZ BEYSİM SÜLEYMAN
NEŞE FAYTİN ARİKDJİ
NURTEN NEDJATİN MUSTAFA
OGNYaN VITANOV OGNYaNOV
ORHAN CAFER HASAN
PAKİZE VELİ MEHMED
RABİE EMİN BAYRAM
RAZİE SEYDALİ SALİ
RAFİE HALİBRAM VEYSAL
SABİHA CAFER KAMBER
SALİ İBRYAM MUSTAFA
SALİM SÜLEYMAN HALİM
SAMİE MEHMED MUSTAFA
SAŞO KAMENOV GERGİNOV
SEBAHTİN USEİN ZİNAL
SEVGÜL MİTHAT ALİ
SEVDA NAÇEVA SARİEVA
SEVDJAN HASAN MEHMED
SEYDALİ İSMAİL ŞABAN
SEYDALİ HALİM SÜLEYMAN
SEYDAHMED MAHMUD ALİ
SEYDAHMED MEHMED CAFER
SEYDAHMED MUSTAFA DURHAN
SEYDAHMED USEİN MEHMEDSAİD
SEYHAN SEYDALİ SÜLEYMAN
SELVER ZİNAL ZİNAL
SELVER SÜLEYMAN CAFER
SELİME MUSTAFA MEHMED
SEMA SALİM ADEM
SULTAN ZİNAL MÜRTEZE
SÜLEYMAN ALİ ZİNAL
TUNCAY MİTHAT ALİ
FATME İSMAİL YUSUF
FATME YaKUB MUSTAFA
FATMEGÜL SALİF ALİ
FEDAT İSMAİL İSMAİL
FEİM İSMAİL ŞABAN
HAYRİE USEİN SÜLEYMAN
HALİM SÜLEYMAN HALİM
HASAN SEYDAHMED SEYDALİ
HASAN USEİN MEHMED
ŞENAY SALİM MUSTAFA
YULİYaN ZDRAVKOV SARİEV
ÜMÜGÜSÜM USEİN MEHMEDSAİD
USEİN EMİN BAYRAM
USEİN HASAN MEHMED
ALİ SEYDALİ AHMED
ALİ HUSEİN ALİ
ALİ USEİN MAHMUD
ALİRİZA HALİBRAM İBRYAM
ALYaEDDİN BEYSİM ALİ
ANELİYA MİTKOVA VARİŞLİ
ATİE DURHAN RASİM
AHMED HALİL FEYZİ
AŞİME TEFİDOVA MEHMEDALİ
BAYRAM FEİM USEİN
BEKİR SEFER MAHMUD
BELGİN ALİ DJAN
BEHÇET CEVCET İSMAİL
BORİL MİHAYLOV İVANOV
VALYa SANDEVA HRİSTOVA
VELİN ASENOV ÇEŞMEDJİEV
VENETA ASENOVA DAMYaNOVA
VIJDAN NARBEYaZ ARİF
VILDAN ALİ RASİM
GALİNA HRİSTOVA MUTLU
GOŞO VELİNOV ÇEŞMEDJİEV
GÜLCAN BAYRAM FEİM
GÜLCAN İSMET ALİ
GÜLŞEN SEYDAHMED MUSTAFA
GÜNEL ALİRİZA USEİN
DAMYaN KRASİMİROV TODOROV
DJEVAT İDRİZ SÜLEYMAN
CEVCET İSMAİL ALİ
ERAY HASAN ÖMER
ERCAN USEİN HASAN
ERDİNAY MAHREM TASİM
EROL ZÜLKYaR HASAN
ERHAN ZİNAL MAHMUD
ESAD SALİF MEHMEDALİ
ZEYNEP RİZA MEHMEDALİ
ZEKİE USEİN İSMAİL
ZEHNİ MEHMEDALİ SÜLEYMAN
ZİNAL USEİN MAHMUD
ZİNEB ALİ VELİ
ZÜLKYaR HASAN MEHMED
İBRYAM USEİN İBRYAM
İDRİZ SÜLEYMAN İSMAİL
İLMİE MEHMED ÖMER
İSMAİL ADEM YUSUF
İSMAİL MAHMUD ALİ
İSMAİL MEHMEDALİ USEİN
İSMAİL HASAN MEHMED
İSMET AHMED MEHMEDALİ
YİLDİZ YİLMAZ İSMAİL
YİLMAZ SEYDAHMED HÜMET
YİLMAZ SÜLEYMAN İSMAİL
KADRİE HASAN ÇEŞMEDJİ
KAMELİYa MİTKOVA MİTKOVA
KERİME İSMAİL İSMAİL
KRASİMİR TODOROV DAMYaNOV
MAREM TASİM MEHMED
MARİNA YULİYaNOVA HALİL
MELİHA MÜMÜN SÜLEYMAN
METİN TEFİK CAFER
MEHMED HASAN ÖMER
MEHMEDALİ SÜLEYMAN İSMAİL
MEHRİBAN METİN CAFER
MİLENA VELİNOVA ÇEŞMEDJİEVA
MİLKO ASENOV SİMEONOV
MİNEVER ALİ MAHMUD
MİREM USEİN İSMAİL
MİTKO RADOMİROV MİTKOV
MİTKO STEFANOV ASENOV
NACİE HASAN RASİM
NAZİM ADEM BAYRAM
NAZİM TASİM MAHMUD
NARBEYaZ USEİN ARİF
NEBİBE MEHMEDALİ MAHMUD
NEBİE ZEHNİ SÜLEYMAN
NEVRİE MEHMEDALİ MAHMUD
NEJAT İDRİZ İSMAİL
NEJDET HASAN MEHMED
NERGÜL USEİN CAFER
NERGÜL USEİN MAHMUD
NESLAN İZET ALİ
NEFİDE HASAN MAHMUD
NEŞE BEKİR SEFER
NEŞE FAMİ MEHMED
NURAY İBRAM USEİN
NURCAN FERAD FERAD
NURİE USEİN İSMAİL
RAZİE USEİN MEHMED
ROSİTSA KRASİMİROVA DAMYaNOVA
SABRİE İSMAİL ALİ
SANİE ŞEVKED MEHMED
SEVCAN YİLMAZ SÜLEYMAN
SEVIM SEFER MAHMUD
SEVINÇ HASAN DURHAN
SEYDALİ MEHMEDALİ AHMED
SEYDAHMED YUSUF SÜLEYMAN
SELVER CAFER HASAN
SELMAN DJEVAT İDRİZ
SERHAN YİLMAZ SÜLEYMAN
SİLVANA SAŞEVA GERGİNOVA
SULTAN CAFER AHMED
SULTAN NEDJİP HUSEİN
SUNAY HASAN MÜMÜN
SURAY SEVIM MAHMUD
SURİE YUSUF SÜLEYMAN
TEFİK CAFER HASAN
FAMİ MEHMEDALİ SÜLEYMAN
FATME CEVCET HASAN
FATMEGÜL BEKİR ALİ
FATMEGÜL SEVIM TEMİZ
FEİM BAYRAM FEİM
HABİBE MUSTAFA MEHMED
HABİBE HASAN FERAD
HAZEL BAYRYaMOVA HALİLOVA
HAYRİE ÜMÜGÜSÜM MEHMEDALİ
HAYRİE YUSUF SALİF
HASAN DURHAN USEİN
HASAN NAZİM ADEM
HASAN RASİM MEHMED
HASAN SADİK SALİF
HASAN SÜLEYMAN İSMAİL
HATİCE ZEHNİ MAHMUD
HATİCE MEHMED ALİ
HATİCE MEHMED SÜLEYMAN
HATİCE YaŞAR MEHMED
HATİCE YaŞARALİ MEHMED
HAFİZE TASİM BAYRAM
HRİSTİNA YORDANOVA MİTKOVA
HRİSTİNA SLAVOVA ÇEŞMEDJİEVA
HYULİYA HÜSNÜ MEHMEDALİ
HÜRÜ AKİF SÜLEYMAN
HUSEİN ALİ ALİ
HÜSNÜ SALİF MEHMEDALİ
ŞAZİE ADEM MEHMED
ÖZCAN USEİN RASİM
YULİYA MİTKOVA TEZEL
ÖMER AHMED İSMAİL
ÜMÜGÜSÜM AHMED İSMAİL
ÜMÜGÜSÜM ZİNAL ALİ
ÜMÜGÜSÜM KEMALHUSEİN İBRYAM
ÜMÜGÜSÜM HALİBRAM MÜRTEZE
ÜRİ SAŞEV ZAİMOV
ÜRKÜŞ ALİ HASAN
ÜRKÜŞ MUSTAFA SÜLEYMAN
USEİN ALİ MAHMUD
USEİN İBRAM USEİN
USEİN KADİR USEİN
USEİN HASAN RASİM
YUSUF HASAN MEHMED

avatar
  Subscribe  
Bildir