Bulgaristan s.AUSTA (Bayram Köy)’de ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
164

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kullanıcılar listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2013 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
AYDİN OSMAN İBRAHİM
AYDİN HİLMİ USEİN
AYDİN ÖMEROSMAN HALİL
AYLİN İSMET BAYRAM ÇİNİ
AYNUR ÖMER MUSTAFA
AYTEN İLYAZ EMİN
AYŞE ADEM HALİL
AYŞE ALİOSMAN ALİ
AYŞE AHMED OSMAN
AYŞE İBRYAM USEİN
AYŞE MEDJALİ FERAD
AYŞE MEHMED APTİ
AYŞE NASUF ABDURAHMAN
AYŞE OSMAN İBRAM
AYŞE TAHSİN OSMAN
AYŞE HALİL EMİN
ALBENA EMİLOVA MARİNOVA
ALİNA MARTİNOVA STEFANOVA
ALİNA SERGEEVA MARİNOVA
ALİOSMAN ALİOSMAN HALİL
ALİOSMAN MÜMÜN MUSTAFA
ALİOSMAN FAHMİ EMİN
ANGEL MİTKOV KALİNOV
ANİFE MURAD SÜLEYMAN
ASEN VELİNOV KOLEV
ASİE EMİN SADULA
ASİE MEHMED SİS
ATİE BEKİR MEHMEDALİ
ATİE HASAN HALİL
AHMED MUSTAFA HASAN
AHMED ŞERİF SADULA
BAYRİEGÜL SALİ BEKİR
BAYSE MÜMÜN SADULA
BASRİ SADİK SÜLEYMAN
BEDİA FEİM BİLGE
BEKİR MÜMÜN EMİN
BEKİR YUSUF HASAN
BLAGOY BOYKOV EMİLOV
BÜRHAN MUSTAFA EMİN
BÜRHAN FEİM SADULA
VELİZAR MARİNOV MLADENOV
VELİN MARİNOV KOLEV
VILDAN FEİM ALİ
GÜLBAHAR CEMİL USEİN
GÜLBAHAR SÜLEYMAN İBRYAM
GÜLBİE SALİ ALİ
GÜLCAN CEMİL USEİN
GÜLCAN ERDİNC EMİN
GÜLÜZAR ALİ İBRAHİM
GÜLÜZAR ALİOSMAN MUSTAFA
GÜLÜSTAN SALİM HALİL
GÜNAY SADULA İBRAHİM
GÜNAY ŞÜKRİ APTURAMAN
GÜSÜM MÜMÜN ALİ
DJAHİT ALİOSMAN MUSTAFA
CEMİL MUSTAFA USEİN
CEMİLE MUSTAFA İBRYAM
CEMİLE RAİF APTULA
EKREM MUSTAFA EMİN
ELVAN ÖMER BEKİR
ELİZABETA STOYÇEVA MARİNOVA
ELMAZ RAMADAN EMİN
ELFİDE BEKİR OSMAN
ELFİDE MEHMED SİS
ELFİDE MÜMÜN SADULA
ELFİDE NİHAT OSMAN
EMBİE AHMED MÜMÜN
EMBİE HALİM APTURAMAN
EMİLİYA MİNÇEVA ANGELOVA
EMİN MOHAMED MÜMÜN
EMİN MÜMÜN MÜMÜN
EMİNE AZİS ALİ
EMİNE APTULA MESTAN
EMİNE AHMED MUSTAFA
EMİNE EMİN APTİ
EMİNE İBRAHİM İBRAHİM
EMİNE İSMAİL USEİN
EMİNE RECEP SADULA
EMİNE SADULA APTURAHMAN
EMRAH ÖMER BEKİR
ENİSE RAİM BEKİR
ENİSE FİKRİ MÜMÜN
ERCAN USEİN ALİ
ERDİNC SALİM EMİN
ERDUN FEİM ALİ
ZELİHA EMİN APTİ
ZELİHA MUSTAFA OSMAN
ZEHRA İZET ÖMER
ZEHRA SADİK BEKİR
İBRAHİM İBRAHİM İBRAHİM
İBRAHİM OSMAN OSMAN
İBRAHİM USEİN MÜMÜN
İLKNUR ŞEN
İLHAN RASİM EMİN
İLYAZ HAŞİM EMİN
İSMAİL İBRAHİM İBRAHİM
İSMAİL İSMAİL APTİ
İSMAİL HASAN SADULA
İSMET APTURAHMAN APTURAHMAN
İSMET İBRAHİM İBRAHİM
İSMET İSMAİL APTİ
YOANNA SERGEEVA MARİNOVA
ÖZCAN SARGİN
KADİR MÜMÜN MÜMÜN
KADRİE HASAN EMİN
KADRİE HASAN MÜMÜN
KALBİE RECEP MESTAN
KASİM NİYAZİ HALİL
KASİM OSMAN İBRYAM
KERİME OSMAN SADULA
KERİME USEİN MEHMEDALİ
LEYLYa MEHMED EMİN
MEDİHA USEİN APTİ
MELİHA MÜMÜN İBRAHİM
MELİHA FAHMİ SALİF
MERAY METİN OSMAN
MERİEM APTULA APTURAMAN
MERİEM AHMED ALİ
MERİEM MUSTAFA EMİN
MESUDE ALİOSMAN HALİL
MESUT YUSUF SADULA
METİN MÜMÜN OSMAN
MEHMED MAHMUD APTİ
MEHMED MESTAN MESTAN
MEHMED OSMAN SİS
MEHMED HALİBRAM BEKİR
MİREM MEHMED MUSTAFA
MİTAT GÜLÜSTAN HALİL
MOHAMED MUSTAFA İBRAHİM
MOHAMED MÜMÜN MÜMÜN
MOHAMED RAİM ALİ
MOHAMED TAHİR MUSTAFA
MUSTAFA ALİOSMAN MUSTAFA
MUSTAFA ALİOSMAN HALİL
MUSTAFA KASİM EMİN
MUSTAFA MUSTAFA HASAN
MUSTAFA RAİM ALİ
MUSTAFA FAHMİ EMİN
MUSTAFA FAHRİ İBRAHİM
MÜMÜN KADİR MÜMÜN
MÜMÜNE İBRAM EMİN
MÜMÜNE İZET SADULA
NADEJDA SAŞEVA SOKOLOVA
NACİE AHMED ALİOSMAN
NAİM SADULA SADULA
NAYME OSMAN MUSTAFA
NEBİBE ALİ MUSTAFA
NEVRİE İSMAİL OSMAN
NEVRİE MUSTAFA HALİL
NEVSE ALİŞ MÜMÜN
NECATİN SEBAHTİN EMİN
NECİB HASAN MÜMÜN
NECİB ÖMER AHMED
NEYÇO ASENOV MANOLOV
NERİMAN AVNİ ALİ
NERMİN BEKİR KARA
NESRİN EMİN EMİN
NEHİME MEHMED MESTAN
NEHİME MÜMÜN SADULA
NİKOLAY NEYÇEV MANOLOV
NİHAT SALİM OSMAN
NİHAT SALİF MEHMEDALİ
NİYAZİ GÜLÜSTAN HALİL
NURETTİN ŞÜKRİ SADULA
NURİ ABTULA USEİN
NURİ KYAMİL SADULA
ORLİN ANGELOV KALİNOV
ORHAN SABRİ SADULA
OSMAN GÜLÜSTAN HALİL
OSMAN İBRAHİM İBRAHİM
OSMAN KADİR MÜMÜN
OSMAN SADULA SADULA
RABİE MÜMÜN MESTAN
RAİM.Ö.MER ALİ
RAYME ALİŞ EMİN
RASİM KASİM EMİN
RECEP MEHMED MESTAN
REMZİE SADİK APTİ
ROSİTSA STOYANOVA YOSİFOVA
RUSEN MARTİNOV KURTEV
SABRİE MEHMED USEİN
SABRİE OSMAN HALİL
SADULA SADİK SADULA
SADULA FAHRİ İBRAM
SADULA ŞEVKET SÜLEYMAN
SADULLAH SADULA SADULA
SADİK MEHMED APTİ
SADİK MUSTAFA MEHMEDALİ
SADİK SADULA SADULA
SAİM MUSTAFA EMİN
SAYME OSMAN EMİN
SALİM MÜMÜN EMİN
SALİM NİYAZİ HALİL
SALİM OSMAN OSMAN
SALİF OSMAN MEHMEDALİ
SALİF SADULA SADULA
SAMET MEHMED BEKİR
SAMET SADİK SADULA
SAMİ OSMAN SÜLEYMAN
SAMİE ÖMER MÜMÜN
SEBAHTİN BEKİR EMİN
SEBAHTİN TAHİR MUSTAFA
SEBİLE EMİN MÜMÜN
SEBİLE İZET SADULA
SEVGÜL DJELYaL SADULA
SEVGÜL SADİK SADULA
SEVGÜL ŞÜKRİ SADULA
SEVCAN ALİOSMAN EMİN
SEVCAN MUSTAFA SADULA
SEVDİE ALİ APTİ
SEVDİE KASİM OSMAN
SEVDİE MÜMÜN OSMAN
SEVIL ERDUN ALİ
SEVINÇ OSMAN SADULA
SEZGİN SALİF SADULA
SEYHAN SELİM USEİN
SELVER ÖMER SİS
SELİM EMİN USEİN
SELİME AKİF HALİL
SELYAHTİN BEKİR EMİN
SEMRA BEHÇET MEHMEDALİ
SEMRA SELİM USEİN
SENİHA ŞÜKRİ SADULA
SERGEY YOSİFOV STOYANOV
SERGEY MARİNOV MARİNOV
SİBEL ERCAN ALİ
SİLVIYa DEÇEVA YULİYaNOVA
SİLVIYa İVANOVA MARİNOVA
SİLVIYa STOYANOVA EMİLOVA
STOYÇO MARİNOV MARİNOV
SUNAY MUSTAFA İBRAHİM
SÜLEYMAN MEHMED İBRAHİM
SÜLEYMAN SADULA SADULA
TAMARA YOSİFOVA STANÇEVA
TAHİR MÜMÜN MUSTAFA
TAHSİN İBRAHİM OSMAN
TUNCER USEİN APTURAMAN
TÜRKİYaN STOYÇEVA MARİNOVA
FANKA RUMENOVA STOYANOVA
FARİE BEKİR EMİN
FATİME MUSTAFA EMİN
FATİME SÜLEYMAN USEİN
FATME AHMED İBRAHİM
FATME AHMED SADULA
FATME İSA BEKİR
FATME MEHMED ALİ
FATME MEHMED BEKİR
FATME MEHMED SADULA
FATME SÜLEYMAN AHMED
FATME HASAN OSMAN
FATME ÜNAL ÖMER
FATMEGÜL MEHMED MUSTAFA
FATMEGÜL RAMADAN APTURAMAN
FEİM İLYAZ EMİN
FEİM SADULA SADULA
FEYME MÜMÜN SADULA
FEYME USEİN USEİN
FERDUN FEİM ALİ
FİKRET NURİ SADULA
FİKRİ KASİM EMİN
FİKRİE HASAN ÖMER
HABİBE AHMED APTİ
HABİBE AHMED SADULA
HABİBE İSMET APTURAHMAN
HABİBE MEHMED BEKİR
HABİBE MEHMED SADULA
HABİBE MEHMED SİS
HABİBE MÜMÜN EMİN
HABİBE YUSUF MÜMÜN
HADJER EMİN SÜLEYMAN
HADJER SALİF APTİ
HAZEL MUSTAFA AHMED
HAYRİE ALİ HASAN
HAYRİE ŞERİF ALİ
HAKİME SALİF MÜMÜN
HALİBRAM OSMAN BEKİR
HALİL AHMED MUSTAFA
HALİL OSMAN HALİL
HALİT SEBAHTİN EMİN
HAMİDE MÜMÜN MÜMÜN
HASAN ALİOSMAN ALİOSMAN
HASAN MUSTAFA APTİ
HASİBE USEİN USEİN
HATİCE HAKKİ SÜLEYMAN
HATİCE HALİL HASAN
HATİCE ŞAKİR MEHMEDALİ
HATÇE AHMED USEİN
HİKMET ŞEVKET BEKİR
HRİSTO YOSİFOV STOYANOV
HİLMİ ABTULA USEİN
HÜRÜ İBRYAM MÜMÜN
HÜRÜ HALİL ALİ
ŞAİB MÜMÜN ÖMER
ŞEKİVE ALİ USEİN
ŞEKİVE SADİK APTİ
ŞENAY AHMED MUSTAFA
ŞENAY İSMAİL HALİL
ŞENAY MÜMÜN MÜMÜN
ŞENAY HAYRİ EMİN
ŞENOL AHMED SADULA
ŞERİKE YUSUF HASAN
ŞERİFE EMİN ALİ
ŞERİFE SADULA MEHMED
ŞİRİN ÖMER AHMED
SUAİB ALİOSMAN ALİOSMAN
ŞÜKRİ NURİ SADULA
ŞÜKRİ SADİK SADULA
ŞÜKRÜ KASİM EMİN
ÖZCAN ALİOSMAN ALİ
ÖZCAN RAİM ALİ
ÖZCAN SABRİ SADULA
ÜKSEL MUSTAFA İBRAHİM
ÖMER NECİB AHMED
ÖMER ŞEVKED BEKİR
ÖMEROSMAN ADEM HALİL
ÜNAL ÖMER ÖMER
ÜRKÜŞ HASAN ALİOSMAN
USEİN MAHMUD ALİ
USEİN MAHMUD APTİ
YUSUF SADULA SADULA
YUSUFFAHRİ İSMAİL APTİ

avatar
  Subscribe  
Bildir